Montrealský Věstník                                Ročník 45

Únor/February 2009                  5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                 Číslo 6


 

Kalendář činností

 

Každou středu:                        Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:             Sokolský volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

 

31. 1.   So        59. Šibřinky, 90 Roosevelt Ave, městská hala TMR, 20.00 h

10. 2.   Út        Schůze Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

11. 2.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

16. 2.   Po        Koncert Zemlinského kvarteta, Théâtre Maisonneuve, Place des Arts, 19.30 h

25. 2.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

28. 2.   So        Sokolské zimní hry, Horseshoe Valley, ON, celý den

2. 3.     Po        Koncert Pražákova kvarteta, Théâtre Maisonneuve, Place des Arts, 19.30 h

 

Klub seniorů

Ve středu 14. ledna se poprvé v tomto roce sešli v Misijním domě na ulici Sherbrooke senioři při své pravidelné schůzce. Zároveň toto datum bylo i významným dnem pro paní Markétu Jačkovou, která zde v přátelském prostředí oslavila své 87. narozeniny. Senioři jí přichystali dort a s číší vína jí popřáli hodně zdraví do dalších let.

Na této schůzce bylo také usneseno, že seniorské schůzky se nadále budou konat každých 14 dní jako dřív. Znamená to, že další setkání se uskuteční až ve středu 28. ledna 2009 v 13.30. V únoru pak si poznamenejte data 11. a 25. V případě nepřízně počasí se informujte o konání schůzky u pana Josefa Janíka na tel. 514-489-4364, nebo u paní Líby Prášilové, tel. 514-482-9469. (Petr Štikarovský)

České a slovenské sdružení

Příští výborová schůze montrealské odbočky ČSSK se bude konat v úterý 10. února 2009 jako obvykle v půl osmé večer ve společenské místnosti Misijního domu. (Ema Košacká)

 

61. Kongres Českého a slovenského sdružení se bude konat ve dnech 30. a 31. května v Montrealu. Je to významný kongres, na kterém oslavíme 70. výročí založení Čs. sdružení, které se událo právě v Montrealu. Zveme proto všechny na banket v sobotu 30. května, na kterém bude také předána Masarykova cena několika významným členům naší montrealské komunity. Podrobnější informace o organizaci a průběhu kongresu uveřejníme v příštích číslech Montrealského Věstníku. (Míša Fuchsová)

 

60. kongres se konal v loňském roce v Calgary v Albertě. Ze zprávy předsedy ČSSK, Gustava Plívy, která byla v plném znění uveřejněna v kongresové brožuře, vybíráme pár bodů týkajících se budoucnosti Sdružení:

     "Poslání ČSSK, vyjádřené v devíti bodech stanov, se od založení organizace v roce 1939 principiálně nezměnilo. Změnily se však priority, zejména v důsledku změněných podmínek jak v České republice a na Slovensku, tak ve světě. Abychom mohli odpovědně pokračovat v naplňování onoho poslání, potřebujeme Sdružení omladit. Tato potřeba je jasně viditelná ze skladby členů naší členské základny: ČSSK má v 10 pobočkách celkem 818 členů, z toho plná polovina je starší 65 let. ...

     Ze stanov ČSSK nám vyplývají dva hlavní úkoly, na jejichž naplnění jsme se soustředili:

1. Citlivě, ale systematicky a cílevědomě reagovat na politický vývoj v Česku tak, abychom naší podporou pomáhali pokrokovým skupinám při upevňování demokracie a udržování svobod. Naše úsilí se zaměřilo na následující problematiku: dořešení korespondenční volby, obnovení dvojího občanství, dotažení restitucí a na odstranění (nyní spíše opětné nezavedení - pozn. red.) vízové povinnosti pro občany ČR cestující do Kanady.

2. Spolupracovat s jinými organizacemi v Kanadě na upevňování demokracie a svobod v Kanadě i jinde.

     K tomu, aby boj za udržení svobod a demokracie mohl na úrovni naší organizace úspěšně pokračovat, potřebujeme přivést do našich řad mladší krajany, kterým dosavadní vývoj v České republice a na Slovensku není lhostejný. Jedním z hlavních úkolů je tedy postupně stabilizovat členskou základnu přijímáním nových členů z řad mladší generace. Vyzvali jsme jednotlivé pobočky, aby podle možnosti přivedly mezi nás mladší generaci také tím, že např. budou pro jejich děti organizovat výuku českého jazyka, pořádat kulturní a sportovní akce apod. Naskýtá se tak možnost, aby se rodiče těchto dětí také vzájemně poznali a sblížili se....

     Právě v pořádání takových aktivit pro děti a mládež z českých a slovenských rodin vidím jednu z možností zajištění kontinuity našeho Sdružení."

Sokol Montreal

Sokolský volejbal a cvičení začaly v druhé polovině ledna. Informace podá starosta Sokola Montreal Ludvík Martinů, (514) 484-6177, nebo náčelníci Josef a Marie Hřibovi, (514) 683-2092.

 

37. župní sokolské zimní hry se budou konat poslední sobotu v měsíci, 28. února 2009, v lyžařském středisku Horseshoe Valley blízko Toronta. Závodí se ve slalomu a běhu na lyžích. Zúčastnit se mohou i nečlenové Sokola. Zájemci hlaste se u Josefa Hřiba, tel. (514) 683-2092.

Misie sv. Václava

Upozornění: V měsíci lednu a únoru se české mše svaté nebudou konat. Naše příští mše svatá bude v měsíci březnu. Datum konání bude upřesněno v příštím čísle Věstníku. (Rose Mary Strban)

Kultura

Generální konzulát České republiky Vás zve na koncert dvou významných českých kvartet, na jejichž přípravě se podílí. Obě kvarteta koncertují v rámci hudební série Pro Musica 2008-2009.

     Zemlinského kvarteto vystoupí v pondělí 16. února 2009 v Théâtre Maisonneuve na Place des Arts v 19.30 h a zahraje Kvartet C dur, K 465 od W. A. Mozarta, Kvartet č. 6 B dur, Op. 18 od L. van Beethovena a Kvartet č. 1 A dur, Op. 4 od A. Zemlinského. Kvarteto hraje ve složení František Souček (housle), Petr Střížek (housle), Petr Holman (viola) a Vladimír Fortin (violoncello).

     Pražákovo kvarteto vystoupí v pondělí 2. března rovněž v Théâtre Maisonneuve na Place des Arts v 19.30 h a zahraje Divertimento pro smyčcové kvarteto Op. 5, č. 1 od F. X. Richtera, Kvartet č. 1 od L. Janáčka a Smyčcový kvartet č.15 G dur, Op. 161, D 887 od F. Schuberta. Kvarteto hraje ve složení Vlastimil Holek (housle), Václav Remeš (housle), Josef Klusoň (viola) a Michal Kaňka (violoncello).

     Lístky na oba koncerty je možno si zajistit prostřednictvím Pro Musica Subscription, tel. 514-845-0532, 3450, St-Urbain, Montreal, H2X 2N5, www. promusica.qc.ca, info@promusica.qc.ca nebo přímo na Place des Arts v pokladně divadla, tel. 514-842-2112. Více informací podá Monique Dubé, tel. 514-845-0532.

-------------------------------------------------------------------------------

České a slovenské sdružení v Kanadě

Sokol "Masaryk" Montreal

Comenius Institute Montreal

ve spolupráci s Generálním konzulátem ČR v Montrealu

 

Vás zvou na

 

Večer mladých umělců

 

u příležitosti 159. výročí narozenin

prvního československého prezidenta T. G. Masaryka

 

v úterý 10. března 2009 v 19:30 hodin

 

Sál Marie-Stéphane, École de musique Vincent d'Indy

628, chemin de la Côte Sainte Catherine, Outremont

 

Účinkují:

Kateřina Jurásková - violoncello

Martin Karlíček - klavír

 

Na programu skladby Antonína Dvořáka, Josefa Suka, Ludwiga van Beethovena a dalších

 

-------------------------------------------------------------------------------

Zajímavé internetové adresy

Slovník češtiny, jenž obsahuje 61 600 hesel, spustily na internetu Ústav pro jazyk český Akademie věd a Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Jde o úplnou jazykovou příručku, kde lidé najdou informace o spisovné češtině, pravopisu nebo cizích slovech. Slovník obsahuje mnoho tvarů jednotlivých slov a věnuje se takřka výhradně gramatice a pravopisu. Pod většinou hesel je uvedeno i možné použití slova. Uživatelé tu též naleznou odkaz na příslušné místo výkladové části příručky. Vzorem byla pravidla českého pravopisu a současné mluvnice. Výhodou této internetové jazykové příručky je, že může být aktuálně doplňována o nové výrazy, zejména pokud jde o výrazy cizího původu, popřípadě mohou být jednotlivé údaje zpřesňovány. Slovník češtiny najdete na stránce http://www.prirucka.ujc.cas.cz/

 

POZITIVNÍ NOVINY  ~ www.pozitivni-noviny.cz ~ Oáza pohody a optimismu.

Ilustrovaný magazín pro všechny čtenáře, kteří potřebují pravidelný zdroj k čerpání životní energie, inspirace, nápadů, zábavy, moudrých myšlenek a informací všeho druhu. Při čtení všech jiných periodik se nevyhnete spoustě jobovek, které se na nás valí každy den ze všech stran. Když si však otevřete Pozitivní noviny, je to opravdová oáza dobré pohody a optimismu, opravdové pohlazení po duši. 

S radostí můžeme ocenit, že lze číst PN zdarma, což je umožněno pouze dobrovolnou prací, občasnými dary a minimálními náklady na provoz. Jak se můžete dočíst na následující adrese, Pozitivní noviny nyní nabízejí velice zajímavé sponzorování jejich již druhého reklamního prospektu, kde budou uveřejněna jména sponzorů či jejich firem. Více podrobností najdete na http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2008120032.

Skládaný prospekt obsahuje spoustu zajímavých informací v rozsahu dvanácti stran. Měl by být vytištěn v počtu 10.000 kusů a jeho distribuce bude probíhat nejen v ČR, ale i ve světě. Pro podnikatele v ČR bude vystaveno potvrzení na daňové odpisy. Uzávěrka nabídek sponzoringu bude 20. ledna. Prospekt by měl být vytištěn v únoru. Můžete ho vidět na http://www.pozitivni-noviny.cz/test/gallery/Image/2008/12/letak_PN-2008-pas.jpg. Jména sponzorů a firem budou zviditelněná nejen v tištěném prospektu, ale i na webu PN v ČR a na celém světě, a též se uchovají ve webovém archívu Národní knihovny ČR www.webarchiv.cz , jehož součástí jsou též Pozitivní noviny. Máte-li zájem o sponzorování, nebo znáte-li někoho, kdo by měl zájem o reklamu své firmy, nabídky lze zaslat emailem na redakce@pozitivni-noviny.cz.

 

V Montrealu máme vynikajicího českého léčitele Antonína Pončíka. Pan Milan Havlín o něm napsal v roce 2007 pěknou knihu "Naděje i pro ty, kteří už propadli beznaději", která vyšla v luhačovickém nakladatelství Atelier M. Možná se dá ještě sehnat i zde. Měla vyjít i anglicky. Nyní o něm vyšel francouzský film na DVD. Více informací najdete na www.filmsciencesparalleles.com nebo na www.filmsciencesparalleles.com/ 2008020239/Annonces/Au-cinema-l-Entrepot-a-Paris.html. (Všechny tři články Láďa Křivánek)

In memoriam

Po delší nemoci zemřel 5. prosince 2008 poúnorový uprchlík Dr. Jaroslav HRUBÝ-HOLÝ. Zemřel v Praze v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé straně.

     "Jerry" se narodil 20. dubma 1924 v Praze a zúčastnil se odboje proti nacistickým okupantům. Po válce byl dekorován za svoji statečnost. Po komunistickém puči v roce 1948 pomáhal spoluobčanům při útěku za západní hranice a zasílal dokumenty a zprávy západním vládám prostřednictvím Suverénního řádu Maltézských rytířů. Za svoji činnost byl zatčen, vyloučen ze studií, týrán a vězněn. Za pomoci přátel se mu podařilo utéct z vězení do Itálie, kde se setkal se svou budoucí manželkou a byl pozván do Říma, kde byl přijat do "Sovereign Military Order of Malta" velmistrem Proprio Mottu za služby tomuto řádu. Po pádu komustického režimu v Československé republice obdržel čestný doktorát práv Karlovy univerzity.

     Do Kanady emigroval v roce 1950 a založil firmu Unilight Limited, zabývající se výrobou lustrů a světelných zařízení, která brzy získala světovou klientelu. Pracoval jako její CEO za spolupráce svého syna Thomase. Jerry byl velmi hrdý na svůj životní úspěch a spolupracoval v podniku do svých 80 let. Vedl velmi skromný život, miloval přírodu a volný čas věnoval odpočinku u jím oblíbeného Lac McDonald. Byl diskrétním dlouholetým členem naší komunity a podpůrcem Bazaru, Sokola a Sdružení finančními dary a inzercí. Přispíval pravidelnými věcnými dary do Bazaru a do tomboly našich zábav.

     Podle jeho přání se pohřeb konal v Praze 13. prosince 2008 v kostele sv. Tomáše a zde v Montrealu byla sloužena mše a requiem dne 20. prosince 2008 v kostele "Ascension of Our Lord" ve Westmountu.

     Loučíme se tímto s dobrým člověkem a vlastencem a rodině vyslovujeme upřímnou soustrast. (Alois Fogl)

Poděkování čtenářům

V době vánoční mi přichází spousta přání a pozdravů od čtenářů Věstníku, ať už poštou nebo po emailu. Vaše milá slova a přání mě vždy potěší a povzbudí. Z některých vybírám:

 

"Chtěla jsem se jenom zmínit o úspěchu, který měl Váš příspěvek "My tři králové jdeme k vám": oslavujeme totiž dne 6. ledna narozeniny našeho zetě, a tak při té příležitosti jsem kanadské členy naší rodiny, jakož i vnuky a vnučky, udivila překladem Vašeho příspěvku. Příspěvek byl přijat s velikým zájmem a jsem přesvědčená, že při příští oslavě "Dadyho" narozenin si jeho synové připomenou tu hezkou českou "story".

Přinesla jste v minulých vydáních Věstníku ohlasy na české oslavy vzniku Čs. republiky. Je to sice již dávno, ale přesto jsem Vám chtěla tlumočit zážitek mé známé, Kanaďanky, které jsem umožnila účast na koncertě:

«Dear friends, thank you so much for thinking of me and giving me the tickets for the concert. The friend I invited and I both commented after it that we felt we were at a concert in Europe. Elegant women and hand-some men and very little English heard! The concert was excellent and the hall most suited to a string quartet.»

Tak to jen pro zajímavost...." (Alice Holmanová)

 

"Srdečně Vás zdravím z Prahy. Děkuji za zasílání Vašeho časopisu - Montreálský věštník. Je to moc dobré čtení. Umíte psát a vydávat pěkné věci..." (Blanka Forst-Bartsch, Praha)

 

"Přikládám malý příspěvek na Věstník. Já nemohu číst ani s pomocí lupy. Můj syn mně je čte a já si poznamenám důležitá data..." (Božena Jílková)

 

Děkuji touto cestou Vám všem, kteří jste si udělali čas a napsali (někteří poslali moc pěkné kartičky nebo i fotografie) a ještě dodatečně Vám přeji vše nejlepší v novém roce - a pěkné počtení dalších Věstníků. (AM)

Na hromnice o hodinu více

Hromnice, slovo odvozené od svíček hromniček, je lidový název pro církevní svátek, který se slaví 40 dnů po narození Páně, tedy 2. února. Původně si křesťané toho dne připomínali významnou událost ze života Svaté rodiny. Josef s Marií přinesli svého syna Ježíše do jeruzalémského chrámu, aby ho zasvětili Bohu. Marie zároveň završila období čtyřicetidenní očisty po porodu. Při obřadu se setkali se starcem jménem Simeon, který v dítěti poznal očekávaného Mesiáše. Na paměť těchto událostí se svátek nazýval Hypapenté (Setkání), později Obětování Páně či Očišťování Panny Marie. Dnes jej církev slaví jako Uvedení Páně do chrámu.

     Od počátku provázela svátek symbolika světla a už v 5. století bylo jeho součástí procesí se svíčkami. Žehnání svící v kostele bylo zavedeno v 10. století. Lidé svěcené svíčky používali jako ochranu proti ďáblovi a proti hromu. Až donedávna se hromničky zapalovaly při bouřce s prosbou o ochranu proti požáru. V některých krajích bylo na Hromnice zakázáno šít, aby špička jehly nepřitáhla blesk. Nesmělo se klít a vůbec používat neslušná slova. Na Chodsku dokonce věřili, že kdo bude toho dne tancovat, do roka zemře. Svíčky posvěcené na Hromnice si lidé schovávali po celý rok. (Z knížky "České zvyky a obyčeje" od Aleny Vondruškové vybrala AM)

Trochu humoru

Čo je globalizácia? Smrť lady Diany. Prečo?

Anglická princezna so svojím egyptským priateľom havarovala vo francúzskom tuneli, na nemeckom aute, v ktorom bručal holandský motor, ktorý šoféroval Belgičan, ten slopal škótsku whisky a prenasledoval ho taliansky paparazzi na japonskej motorke. Následne sa ich snažil zachránit americký doktor indickými liekmi a toto všetko poslali tebe, Čechovi, ktorý si oblečený v čínskych šatách a čumíš do taiwanského monitoru.

A navyše si to čítaš vo slovenčine! (Co vše nekoluje po emailu!)

Různé zprávy

Nová vize Montreal nyní vysílá na kanále č. 14, satelit č. 207 každé pondělí v 11.00 h, v úterý v 9.30 h a ve čtvrtek v 23.00 h. Některé pořady můžete též sledovat na stránce www.tvsedna.com.

 

Na Věstník přispěli: Olga Darai, Josef Janík, Božena Jílková, Ema Lafleur, Dr. Petr Pohanka, Helen Raich, Anna Simandl, Dr. Jan Schulz. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.