Montrealský Věstník                                Ročník 45

Duben/April 2009                      5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                 Číslo 8


 

 

Kalendář činností

 

Každou středu:                        Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:             Sokolský volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

 

7. 4.     Út        Valná hromada Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

8. 4.     St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

11. 4.   So        Velikonoční odpoledne pro děti, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 15.00 h

19. 4.   Ne        Velikonoční bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

22. 4.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

29. 4.   St         Valná hromada Asociace Hostýn, 4420 Côte de Liesse, 19.00 h

 

Klub seniorů

Seniorské schůzky se i nadále konají každý druhý týden, vždy ve středu v půl druhé. Na programu jsou zajímavé diskuse, písničky a promítání zábavných filmů. Informace o programu vám rád podá Josef Janík, tel. 514-489-4364, nebo paní Líba Prášilová, tel. 514-482-9469.

 

Dne 8. dubna si u příležitosti nedožitých 65. narozenin Karla Kryla promítneme film "Kdo jsem". Přitom nám Láďa Křivánek něco poví o svých setkáních s Karlem Krylem.

České a slovenské sdružení

Montrealská odbočka Čs. sdružení v Kanadě pořádá výroční valnou hromadu v úterý 7. dubna 2009 v půl osmé večer ve společenské místnosti Misijního domu. Všichni členové jsou srdečně zváni. (Ema Košacká)

 

61. Kongres Českého a slovenského sdružení se bude konat ve dnech 30. a 31. května v Montrealu. Je to významný kongres, na kterém oslavíme 70. výročí založení Čs. sdružení, které se událo právě v Montrealu. Kongres se bude konat během soboty a neděle dopoledne v prostorách McGill New Residence Hall na Park Avenue, kde je zajištěno i ubytování pro mimomontrealské delegáty. Banket, na kterém bude také předána Masarykova cena několika významným členům naší montrealské komunity, bude v sobotu 30. května večer v salónku hotelu Queen Elizabeth - Fairmont Hotel, 900 René Lévesque W, Downtown Montreal.

Rádi bychom při této příležitosti poděkovali těm, kteří již poslali peníze na podporu konání kongresu - velice oceňujeme vaši ochotu. Doufáme, že se uvidíme na banketu v hotelu Queen Elizabeth. Žádáme všechny, kdo se chtějí banketu zúčastnit, aby vyplnili přihlášku a poslali do 15. května v přiložené obálce. Další informace ráda podá předsedkyně montrealské pobočky Čs. sdružení Míša Fuchsová, tel. 514-737-8325.

Sokol Montreal

38. ročník zimních her Sokolské župy kanadské pořádaný v sobotu 28. února 2009, který se zdál být ohrožen náhlou oblevou s deštěm v předcházejících dnech, se nakonec konal za hezkého zimního počasí v lyžařském středisku Horseshoe Valley u Barrie v Ontariu. Přestože obava z nepříznivých sněhových podmínek některé účastníky z Toronta a Kitcheneru odradila a onemocnění způsobilo neúčast přihlášených lyžařů z Montrealu, dostavilo se 45 závodníků ke startu závodů, které byly rozepsány ve slalomu a v běhu na lyžích pro všechny věkové skupiny od žactva od 4 let až po seniory nad 70 let. Závodům přihlížela skupina 25-30 diváků, krajanů z Toronta, z Barrie a okolí, kteří sledovali se zájmem zejména soutěže dětí, v nichž byl bezesporu „hvězdou“ první velikosti čtyřletý Tomášek Frynta, který udivoval jistotou, s jakou projížděl brankami na trati.

Úspěšné zimní hry, řízené náčelnicí Sokola Toronto Svatavou Heřmánkovou, byly ukončeny obvyklým vyhlášením výsledků a předáním získaných medailí a župních putovních cen. V soutěži jednotlivců získal prvenství u mužských složek Dita Engel ze Sokola Toronto, který také zaznamenal nejlepší čas ve slalomu, druhé místo obsadil Charlie Hykel, rovněž ze Sokola Toronto, třetí získal Pavel Vreský z Mississaugy. V závodech ženských složek zvítězila Eva Pospíšilová z Barrie, která v běhu na trati 8 km docílila čas 37: 45 min, jako druhá se umístila Mary Anne Knibbe, třetí místo získala Svatava Heřmánková. (Jan Waldauf)

Misie sv. Václava

Zveme vás všechny na naši velikonoční mši, která se bude konat v neděli 19. dubna v 11.00 hodin v kapli Loyola High School na 7272 Sherbrooke W. na rohu West Broadway. Kaple je ve 3. patře budovy. Růženec recitujeme od 10.30 h. Prosíme, přicházejte chvíli před jedenáctou, protože hlavní dveře školy se v jedenáct hodin z bezpečnostních důvodů zamykají. (Rose Mary Strban)

 

V neděli 22. března, po zimní přestávce, byli mnozí přítomní překvapeni neobvyklou účastí na bohoslužbách a následujícím pohoštěním ve vedlejším sále, kde stál elektrický keyboard s aparaturou a stoly nestačily pobrat množství pečiva a dobrot všeho druhu, které dámy donesly. Důvod velké návstěvy a ruchu jsme se dozvěděli během mše, sloužené d. p. L. Švorčíkem za zesnulé Berthu, Cyrila a Andrew Štrbáňovy za přítomnosti všech členů rodiny a jejich přátel. Po skončení bohoslužby za hudebního doprovodu J. Chlumského všichni přítomní pogratulovali a zazpívali "Happy Birthday" paní Magdě Janíkové, která se nedávno dožila požehnaného věku 90 let a popřáli jí hodně zdraví do dalších let. Byla to velmi důstojná oslava této postní neděle v přátelské atmosféře a nikomu se nechtělo domů. Škoda, že škola musela být ve 13.00 h uzamčena. (Alois Fogl)

Hostýn

Asociácia Hostýn (AH) vás chce informovať o následovných udalostiach, na ktorých výbor AH pracuje:

Valná hromada AH sa uskutoční 29. apríla 2009 o 19:00 hod v našej kancelárii na 4420 Côte de Liesse (pri Décarie Circle, smer východ). V tej súvislosti chceme vyzvať členov Asociácie, aby si čo najskôr zaplatili členské príspevky na rok 2009 v hodnote $20 a aby si poznamenali tento dátum do kalendára.

Detský tábor pre deti od 7 do 15 rokov sa uskutoční od 5. do 25. júla 2009; ide teda znova 3-týždňový turnus s možnosťou zapísania dieťaťa na 1, 2 alebo 3 týždne. Ceny sú následovné: 1 týždeň $290, 2 týždne $570 a 3 týždne $790; finančne znevýhodnené rodiny môžu požiadať o finančnú pomoc. Tábor ponúka kvalitný progam v náruči prírody s výbornou českou kuchyňou. 

Tohoročná Česká púť sa bude konať 9. augusta 2009. Podrobné informácie a detailný letný program budú uvedené v budúcich číslach Vestníka. (Viera Šebenová)

Velikonoční hry a malování pro děti

Sokol a Čs. sdružení chystají na sobotu 11. dubna (Bílá sobota) na třetí hodinu odpoledne malování vajíček a pletení pomlázky pro děti. Sejdeme se ve 3 hodiny odpoledne v Misijním domě na 7300 Sherbrooke West (roh West Broadway). Ludvík Martinů názorně předvede, jak se plete správná velikonoční pomlázka z 8 proutků, a Anna a Daniela Rohanovy ukážou, jak se malují velikonoční kraslice. Děti budou mít možnost samy zkusit plést pomlázky a malovat vajíčka - budeme mít připravená papírová "vejce" (vystřižené šablony) a několik vzorů, podle kterých děti budou moci šablony vybarvit (pastelky a fixy budou k dispozici). Větší děti si mohou přinést z domova vyfouknuté skořápky vajec nebo vejce natvrdo, která mohou na místě namalovat. Přitom si povíme něco o velikonočních zvycích a třeba děti naučíme některé velikonoční koledy. Několik z nich najdete dále na této stránce. Máte-li zájem přijít, budeme rádi, když se ohlásíte předem na tel. 514-484-6177 nebo na amartinu@yahoo.com. (AM)

Velikonoční koledy

Hody hody doprovody,                        Hody hody doprovody,                         Panímámo zlatičká,

já jsem malý zajíček,                           dejte vejce malovaný,                          darujte nám vajíčka.

utíkal jsem podle vody,                        nedáte-li malovaný,                             Nedáte-li vajíčka,

nesl kopu vajíček.                               dejte aspoň bílý,                                  uteče vám slepička

Potkala mě koroptvička,                     slepička vám snese jiný.                        do horního rybníčka

chtěla jedno červené,                         Na kamnech v koutku,                          a z rybníčka do louže,

že mi dá lán jetelíčka                           na zeleném proutku.                            kdo jí odtud pomůže?

a já řekl: Ne, ne, ne.                           Proutek se ohýbá,

U lesíčka za potokem                          vajíčko se kolíbá.                                

mám já strýčka králíčka,                      Proutek se zláme,                              Upletl jsem pomlázku,

tomu nosím každým rokem                 slepička z něj spadne.                          hezčí nežli z obrázku,

malovaná vajíčka.                              Vajíčko se odkulí                                 všechny holky, které znám,

Hody hody doprovody,                       do strejčkovy stodoly.                         navštívím a vymrskám.

já jsem malý zajíček,                          Vajíčko křáp,                                       Než mi dají vajíčko

dojdu-li tam bez nehody,                     slepička kdák,                                      vyplatím je maličko.

dám mu kopu vajíček!                        panímámo, máte mi ho dát!

Kultura

Eva LAPKOVÁ vystavuje v Galerii Studio 21 Fine Art Inc., 1223 Lower Water Street v Halifaxu od 10. dubna do 6. května 2009. Tato sólová výstava má název "Caprice" a byla Evě Lapkové nabídnuta touto známou galerií. Vernisáž se bude konat 17. dubna. Informace o galerii najdete na www.studio21.ca.

 

McGill Chamber Orchestra pod vedením Borise Brotta uvádí v pondělí 6. dubna v 19. 30 h v Pollack Hall, 555 Sherbrooke West,  koncert nazvaný "The Great Choruses of Bach and Handel". V orchestru hraje Kateřina Jurásková, McGill Concert Choir diriguje jako host Robert Ingari. Informace na tel. 514-487-5190.

O událostech minulého měsíce

Koncert k výročí narození T. G. Masaryka, který pořádalo Čs. sdružení, Sokol a Comenius Institute ve spolupráci s Gen. konzulátem České republiky, se podle očekávání velmi dobře vydařil. V sále hudební školy Vincenta d'Indy se sešlo přes 90 lidí, kteří s potěšením vyslechli skladby A. Dvořáka, B. Martinů, B. Smetany, J. Suka a dalších skladatelů v podání našich mladých interpretů Kateřiny Juráskové a Martina Karlíčka. Na závěr koncertu přidali oba umělci skladbu Andrew Y. Svobody, který zemřel v r. 2004 ve věku 27 let. Po koncertě se diváci i umělci sešli při skleničce vína a malém občerstvení, které připravil Gen. konzulát ČR spolu s dobrovolníky naší komunity. Všem, kdo se o tento krásný zážitek zasloužili, patří mnohé díky! (AM)

 

Děkujeme panu Josefu Janíkovi za všechny dobré skutky - a bylo jich hodně v jeho životě. Hlavně zde v Montrealu, kde jsem ho poznal jako velmi obětavého pracovníka na táboře Hostýn v St. Calixte. Rovněž oceňujeme jeho pomoc v kostele s d.p. Janíčkem a jeho činnost v Klubu seniorů i v jiných čs. organizacích. Obrázek je z předání zlaté medaile za všechny ty dobré skutky (zleva Zdeněk Nosek, Josef Janík a Standa Skála). (Standa Skála)

In memoriam

Oznamujeme, že pan Rudolf NEDBAL zemřel náhle 7. října 2008 ve věku 74 let. Pohřeb se konal 21. října ve Fryštáku v České republice. Příbuzným tímto vyjadřujeme alespoň dodatečně upřímnou soustrast. (AM)

 

Se smutkem oznamujeme, že Stanley F. ŠMELHAUS (Stáňa), který se svou manželkou Maruškou jezdil v 60. a 70. letech na tábor Hostýn, zemřel 20. února 2009 v Berwynské nemocnici v Chicagu v USA ve věku 80 let. Byl profesorem jazyků po mnoho let. Zanechává po sobě manželku, 3 děti, 8 vnuček a jednoho pravnuka, který se narodil krátce po jeho odchodu. Rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.         (Standa Skála)

Na obrázku vpravo S. Smelhaus.

 

Z Vídně jsme dostali smutnou zprávu, že 5. února zemřela Eugenie Marie Anna BUJNOVÁ ve věku 90 let.

Manželé Bujnovi přijeli do Montrealu koncem 40. let, ale museli doma nechat malou dcerku s babičkou a po dlouhém čekání ji opět uviděli, když už jí bylo 14 let. Jelikož diplomatická činnost Dr. Bujny skončila, začal pracovat v Canadair, kde přišel při úrazu o ruku. Paní Bujnová pracovala v ICAO (pobočka Spojených národů) a posléze v Liquidair, než se po smrti svého manžela nastálo přestěhovala do Vídně, kde pracovala v International Atomic Energy Agency.

Paní Bujnová byla velká vlastenka a sokolka. Též se věnovala psaní a rozšiřování exulantské literatury, zejména se účastnila vydávání sborníku Česká a slovenská otázka v soudobém světě, týkající se hodnotové orientace v EU a aktuálnosti odkazu T. G. Masaryka, E. Beneše a M. R. Štefánika. V Montrealu učila v české škole a později, kdykoliv přijela do Montrealu, se vždy účastnila všech schůzí jak Čs. sdružení, tak Sokola či schůzek seniorů. V roce 2003 jsme s ní oslavili v Montrealu její 85. narozeniny. Tehdy tu byla naposledy. Její urna bude uložena vedle jejího manžela v Mont Royal Crematoriu. Věnujme jí tichou vzpomínku. (Iva Brožová)

Pokud se dozvíme, že bude v Montrealu uspořádán vzpomínkový obřad, oznámíme datum.

Znovuzavedení víz nebo vracení uprchlíků?

Po posledním zrušení kanadské vízové povinnosti pro občany ČR 31. října 2007 se začíná opět značně zvyšovat počet českých žadatelů o azyl v Kanadě, jimiž jsou převážně Romové. Celkový počet nových českých azylantů (po listopadu 2007) již přesáhl 1000 osob, což přimělo kanadské úřady k tomu, aby se situací začaly vážně zabývat. Jak se mezi samotnými "kanadskými" Romy proslýchá a jak 10. 3. 2009 uvedl i deník Toronto Star, kanadský úřad pro uprchlíky (The Immigration and Refugee Board of Canada) plánuje vyslat 21. března tohoto roku do České republiky zvláštní komisi, jejímž úkolem bude posoudit, jaká je reálná situace českých Romů - zda jim skutečně hrozí nebezpečí ze strany neonacistů, zda jsou skutečně diskriminováni většinovou populací, jak uvádějí, a zda je český stát skutečně nedokáže ochránit a zajistit jim rovnoprávnost. Kanadská komise se hodlá během své zhruba desetidenní mise setkat se zástupci české vlády i nevládních organizací a hovořit o situaci Romů s novináři, obhájci lidských práv i s Romy samými. Výsledky šetření komise budou pak využity při rozhodování kanadské vlády o tom, zda má Českou republiku zařadit mezi tzv. bezpečné země. Pokud by k tomu došlo, mohli by kanadští imigrační úředníci vracet většinu nových žadatelů o azyl rovnou zpět do vlasti. Rovněž situace všech žadatelů, kteří v Kanadě čekají na rozhodnutí, zda jim bude statut uprchlíků přiznán, by tím byla podle vyjádření odborníků na imigrační právo značně ztížena.

Jak 3. 3. 2009 uvedla ve svém zpravodajství televize Nova a jak potvrdil Stéphane Malépart z Immigration and Refugee Board of Canada, za rok 2008 požádalo v Kanadě o azyl celkem 853 občanů České republiky. Televize Nova k tomuto údaji dodala, že se většinou jedná o Romy. Kanada při příležitosti zrušení vízové povinnosti varovala, že roční počet uprchlíků z ČR nesmí převýšit dvě procenta z celkového počtu žadatelů o azyl ze všech států světa. Vzhledem k tomu, že v Kanadě ročně o azyl žádá zhruba 30 000 osob, znamená to, že počet žadatelů s českým cestovním pasem by neměl být vyšší než 580, jinak se můžeme dočkat znovuzavedení vízové povinnosti pro Českou republiku. Zatím se ale podle kanadského velvyslanectví v Praze nic takového nechystá, a to i přesto, že za první dva měsíce roku 2009 už o statut uprchlíka požádalo v Kanadě dalších 150 českých občanů. (Převzato z web stránky Jana Rotbauera www.CanadianCzech.com)

Různé zprávy

Bolí vás často hlava? Jste unavená a v neustálém stresu? Bolí vás klouby a nemůžete se hýbat? Trápí vás záda od práce u počítače? Masáž dělá zázraky! Zmírňuje svalové bolesti, zlepšuje pohyb kloubů, posiluje imunitní systém, zlepšuje prokrvení tkání a uklidňuje nervový systém. Nabízíme vám různé druhy masáží: švédskou terapeutickou nebo relaxační, thajskou bylinkovou, masáž teplými kameny, masáž páteře, reflexologie. S hodinovou masáží máte neomezený přístup do sauny a horké páry. Vydáváme potvrzení pro pojišťovnu. Volejte Moniku Formanovou, Sportovní klub YM-YWHA, 5400 Westbury, Montreal, tel. 514-944-4459.

 

Milovníkům venkova se nabízí ke koupi dobře udržovaný domek s lesní zahradou, vzrostlými stromy a přístupem k nedalekému privátnímu lesnímu jezeru. Skvělé houbaření, koupání, lyžování, atd. Domek je 85 km od Montrealu v centru Eastern Townships, 12 km od dálnice č. 10, 300 m od hlavní silnice a 5 minut od města se všemi službami. Vlastní nevyčerpatelný zdroj výborné pitné vody, 3 ložnice, dokončený basement, velký obývák s krbem, kuchyně a jídelna, koupelna, dílna (garáž), veranda na 3 sezóny, asfaltová příjezdová cesta, zahradní krb (BBQ-udírna) a další. Vše zrenovováno! Na požádání zašleme fotky a více informací. Cena $169 000 dle dohody s veškerým vybavením nebo bez. Informace po emailu na adrese mkunc@sympatico.ca nebo volejte (450) 263-3180 kvůli případné prohlídce.

 

Hledáme paní na ošetřování po 6 dní v týdnu (live-in) k 83leté paní polského původu bydlící v NDG (vaření, uklízení, nákupy a společnice). Dobře placené. Zájemci prosím volejte Evu Kohlovou na tel. (514) 489-4729.

 

Hledám spolehlivou slečnu či paní na hlídání malého dítěte v denních hodinách. Více informací na telefonním čísle 514-750-1420.

 

Nová vize Montreal nyní vysílá na kanále č. 14, satelit č. 207 každé pondělí v 11.00 h, v úterý v 9.30 h a ve čtvrtek v 23.00 h. Některé pořady můžete též sledovat na stránce www.tvsedna.com.

 

Na Věstník přispěli: Stáňa Babánková, Míla Brůchová, Dr. Alena Čapková, Alena Kapitánová, Marie Kunc, Věra Nedbalová, Dr. Rudolf Roden, Jana Smékalová, Lidmila Špačková, Jiří a Milada Teichmannovi, Jarmila Traxler, A. K. Velan. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.