Montrealský Věstník                                Ročník 45

Květen/May 2009                       5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                 Číslo 9


 

Kalendář činností

 

6. 5.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

20. 5.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

24. 5.   Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

30. - 31. 5.       61. kongres ČSSK, McGill New Residence Hall, celý víkend

30. 5.   So        Banket kongresu ČSSK, Queen Elizabeth - Fairmont Hotel, 900 René Lévesque W.

                        koktejl v 18.00 h, večeře v 19.00 h

 

Klub seniorů

Seniorské schůzky se i nadále konají každý druhý týden, vždy ve středu v půl druhé. Na programu jsou zajímavé diskuse, písničky a promítání zábavných filmů. Informace o programu vám rád podá Josef Janík, tel. 514-489-4364, nebo paní Líba Prášilová, tel. 514-482-9469.

 

Vždy jednou za 14 dní ve středu se v Misijním domě na ulici Sherbrooke sejdou senioři při své pravidelné schůzce. Na schůzce 8. dubna úvodem popřáli Aničce Škvorové k jejím narozeninám. Oslavili to přípitkem vína a dortem. Láďa Křivánek pak seniorům promítl film "Kdo jsem". Tento film nám přiblížil málo známou poezii a písničky od Karla Kryla. Byla to vzpomínka k jeho nedožitým 65. narozeninám, které by oslavil 12. dubna 2009. I v dnešní době jsou jeho písně stále aktuální a mají lidem co říct. (Petr Štikarovský)

České a slovenské sdružení

Členské příspěvky na rok 2009 činí $20.00 na osobu, pro členy nad 70 let je placení příspěvků dobrovolné. Děkujeme všem našim členům, kteří už příspěvky zaplatili. Prosíme ostatní, aby vystavili šek na Czech and Slovak Association a poslali jej na adresu naší pokladní v obálce, kterou jim přikládáme. (Ema Košacká)

 

61. Kongres Českého a slovenského sdružení se bude konat ve dnech 30. a 31. května v Montrealu. Je to významný kongres, na kterém oslavíme 70. výročí založení Čs. sdružení, které se událo právě v Montrealu. Kongres se bude konat během soboty a neděle dopoledne v prostorách McGill New Residence Hall na Park Avenue, kde je zajištěno i ubytování pro mimomontrealské delegáty. Banket, na kterém bude také předána Masarykova cena několika významným členům naší montrealské komunity, bude v sobotu 30. května večer v salónku hotelu Queen Elizabeth - Fairmont Hotel, 900 René Lévesque W, Downtown Montreal.

Rádi bychom při této příležitosti poděkovali těm, kteří již poslali peníze na podporu konání kongresu - velice oceňujeme vaši ochotu. Doufáme, že se uvidíme na banketu v hotelu Queen Elizabeth. Žádáme všechny, kdo se chtějí banketu zúčastnit, aby se přihlásili nejpozději do 15. května. Další informace ráda podá předsedkyně montrealské pobočky Čs. sdružení Míša Fuchsová, tel. 514-737-8325.

Sokol Montreal

Sokolské cvičení skončilo v dubnu a poslední sokolský volejbal bude 7. května. Znovu začneme cvičit až po prázdninách koncem září.

 

Jarní schůze výboru Sokolské župy kanadské se bude konat v sobotu 2. května 2009 v Torontě. Na programu bude kromě jiného pokračovaní diskusí o budoucnosti Sokola v Kanadě. (AM)

Misie sv. Václava

Příští mše se bude konat v neděli 24. května v 11.00 hodin v kapli Loyola High School na 7272 Sherbrooke W. (roh West Broadway). Kaple je ve 3. patře budovy. Růženec recitujeme od 10.30 h. Prosíme, přicházejte před jedenáctou, protože hlavní dveře školy se v 11. h z bezpečnostních důvodů zamykají. (Rose Mary Strban)

 

Děkuji všem přítomným na oslavě mých 90. narozenin po mši svaté v neděli 22. března, zejména panu Chlumskému za jeho hudbu a zpěv a panu Vančurovi za přípitek a dámám za všechny dobroty. Magda Janíková

Hostýn

Tábor Hostýn vás rád privíta na nasledovných akciách sezóny 2009:

20. - 21. jún 2009: Jarná brigáda

5. - 25. júl 2009: Letný detský tábor (počas tábora je kemp neprístupný pre verejnosť). Prijímame prihlášky detí od 7 do 15 rokov. Pre informácie kontaktuje Vieru Seben na tel. 514-385-5153, alebo našu web stránku www.hostyn.org.

26. júl - 4. október 2009: Tábor je otvorený pre rodinné kempovanie.

Pre skupiny na objednávku zorganizujeme opekanie prasaťa a Karibskú noc v maskách s hudbou.

2. augusta 2009: Slovenský piknik, obed, občerstvenie. Organizuje sa autobus z Montrealu, pre rezerváciu autobusu volajte Mary Lorenc na tel. 514-272-0770 alebo Betty Valenta, tel. 514-274-3764 do 30. júla 2009.

9. augusta 2009: Tradičná Hostýnska púť, omša, obed, občerstvenie, hudba.

15. - 23. augusta 2009: Stretnutie kresťanských rodín - informácie podá pani Drabová na tel: 905-875-1605 alebo otec Libor Švorčík na tel. 416-532-5272.

September 2009           : Jesenná brigáda.


Pripomíname členom Asociácie Hostýn, že Valná hromada sa uskutoční 29. apríla 2009 o 19:00 hod v našej kancelárii na 4420 Côte de Liesse, Montréal, QC H4N 2P7. Členské príspevky na rok 2009 pošlite na adresu Asociation Hostyn, 9190 Jeanne Mance, Montreal, Que, H2N 1X7. Členské je možné zaplatiť tiež pred začiatkom Valnej hromady.

 

Minulú jeseň sme vás informovali, že tábor Hostýn bol vykradnutý a zvandalizovaný; škoda bola odhadnutá na $5,000. Okrem iného vandali ukradli z dielne všetko slušnejšie náradie. Týmto sa obraciame na českú a slovenskú verejnosť o pomoc; uvítame donácie funkčného náradia a nástrojov. Najpotrebnejšie sú motorové píly, stolová píla, vŕtačky, a rôzne náradie užívané pri stavebných/rekonštrukčných prácach. Donácie stavebného materiálu, záhradkarských potrieb, kuchynských spotrebičov a zariadení (chladnička, sporák apod.) a športových potrieb sú tiež vítané. (Viera Šebenová)

Kultura

Eva LAPKOVÁ vystavuje v Galerii Studio 21 Fine Art Inc., 1223 Lower Water Street v Halifaxu od 10. dubna do 6. května 2009. Tato sólová výstava má název "Caprice" a byla Evě Lapkové nabídnuta touto známou galerií. Informace o galerii najdete na www.studio21.ca.

O událostech minulého měsíce

Velikonoční odpoledne pro děti proběhlo v příjemné atmosféře mezi třetí a pátou hodinou odpolední na Bílou sobotu, 11. dubna 2009. Sešlo se přes 20 dětí, které si na širokých stolech vybarvovaly papírová vejce nebo malovaly skořápky vyfouknutých vajec. Některé děti přišly vybavené barvičkami a dokonce i výborným a jednoduchým držátkem na skořápky: dlouhou špejlí zapíchnutou do korkového nebo dřevěného podstavce. Anna a Daniela Rohanovy daly dětem spoustu zajímavých nápadů, například jak udělat ze skořápky zvířátko s ušima a ocáskem, a ukázaly jim různé techniky zdobení kraslic. Velký úspěch mělo pletení pomlázky pod vedením Ludvíka Martinů; nejen děti, ale i jejich rodiče si zkoušeli pletení z 8 proutků a každý si odnášel domů svůj výrobek. Po této náročné práci si všichni zasloužili občerstvení - dospělí kávu a děti džusy a různé limonády, a k tomu bylo na stole i několik druhů zákusků včetně tradičního mazance a krásného velikonočního beránka. Děkujeme všem organizátorům i účastníkům a těšíme se za rok zase na shledanou! (AM)

Významná jubilea

Dr. Vlasta VRÁNA oslavil 25. dubna své pětaosmdesátiny. Založil a řadu let vedl Comenius Institute. Byl činný v Českém a slovenském sdružení, kde se podílel na organizaci dvou kongresů a několika výstav. Sokolové si jistě pamatují na jeho zajímavý informační bulletin před montrealským sletem v roce 1988. Do mnoha dalších let mu přejeme dobré zdraví a spokojenost. (Ema Košacká)

In memoriam

Ve středu 25. března 2009 odpoledne zemřela v Montrealu Alena VALDŠTÝNOVÁ po dlouhé nemoci ve věku 76 let. Alena byla opravdová Čechoslovačka - mluvila česky i slovensky. Narodila se v Čechách a své dětství strávila za války na Slovensku. Někdy v kruhu blízkých přátel nám vyprávěla o pohnutých osudech rodiny ke konci války, kdy otec byl za slovenského povstání u partyzánů a ona, dvanáctiletá, se s maminkou a mladším bratrem schovávali u sedláků. Často se museli stěhovat a přecházet dlouhé trasy pěšky. 

Valdštýnovi přišli do Kanady 4. ledna 1949. Alena absolvovala ošetřovatelskou školu při Montreal General Hospital v Montrealu a pokračovala ročním postgraduálním kursem v oboru psychiatrie v Ponoca v Albertě. Začala pracovat v Allan Memorial Institute při Royal Victoria Hospital a po dokončení BA Nursing na univerzitě McGill se stala Director of Nursing. V roce 1981 na McGillu získala jako nejlepší, byť nejstarší student titul Master of Management for Schools and Institutions. Svoji kariéru zakončila jako ředitelka Villa Mount Royal Nursing Home.

V roce 1994 byla zvolena předsedkyní montrealské pobočky Českého a slovenského sdružení. Ale již dávno předtím pomáhala na bazarech, na které společně s maminkou pekla dorty i vánoční cukroví. V posledních letech měla Alena na starosti “šperkový stůl”. Sháněla od přátel a známých starou bižuterii, kterou čistila, opravovala a velice úspěšně prodávala na bazaru. V osmdesátých letech pomáhala nově přicházejícím imigrantům tím, že pro ně na letišti dělala překladatelku. A to v té době nebyla tak malá věc, neboť letiště Mirabel bylo 50 km od Montrealu.

Vždycky jsem obdivovala Aleninu činnost ve funkci předsedkyně naší odbočky: přinesla spoustu nových myšlenek a nápadů, přitom ale dbala na to, aby si Sdružení uchovalo svoje původní poslaní. Snažila se o účinnou spolupráci se všemi našimi organizacemi.

Proto ji velice trápilo, když díky neshodám v jednom spolku došlo k rozdělení naší komunity na dva tábory. Pevně věřila, že všechny spory se mají  vyřešit smířlivou cestou a to tak, aby obě strany byly spokojeny s výsledkem a aby tím pádem nebylo vítězů a poražených. České a slovenské sdružení v Kanadě ocenilo její záslužnou práci v roce 2001 tím, že jí propůjčilo nejvyšší ocenění – Masarykovu cenu.

Když studenti univerzity McGill uváděli Smetanovu Prodanou nevěstu, Alena učila kanadské zpěváky českou výslovnost. Svého úkolu se zhostila výborně a Čechoslováci ocenili, že zpěvákům rozuměli. 

Alena se mnoho let pečlivě a obětavě starala o svou nemocnou maminku, přičemž sama měla nemalé zdravotní problémy. Velice statečně bojovala se svou těžkou, nevyléčitelnou nemocí. Snažila se na ni zapomenout a pokud možno žít normálním životem. Při tom všem Alena byla vždy ochotna pomoci těm, kteří její radu a pomoc potřebovali.

Mnoho Čechů a Slováků v Montrealu si Aleny vážilo nejen pro pomoc, kterou od ní dostali, ale taky pro její optimismus, neutuchající energii, přátelství a dobré, starostlivé srdce. Alenko, nezapomeneme! (Ema Košacká)

O našich legionářích a T. G. Masarykovi

Můj tatínek Stanislav Smetana byl ruský legionář, sloužil u 3. pluku Jana Žižky z Trocnova u 3. roty. Byl výborný vypravěč, a když jsem byla malá, vyprávěl nám místo pohádek o dalekých krajích příběhy z ruských legií. Tenkrát nebyla na vesnicích elektřina, radio, televize. Za dlouhých zimních večerů jsme tedy my děti i sousedé, kteří k nám chodili na besedu, jedním dechem poslouchali o daleké cestě legionářů zpět do vlasti.

Po nástupu do rakouské armády se dostal otec brzo do zajetí. Ten zajatecký tábor se jmenoval Dárnice, byl v lese blízko Kyjeva. Tisíce vojáků tam žilo o hladu, jedli zem, okusovali kůru stromů. Když je navštívili čeští zastupitelé a nabízeli vstup do legií, z 5000 zajatců, kteří tam hladověli, se jich přihlásilo 10. A ti byli ještě cestou zadrženi a několik dní vězněni. Legie byly dobrovolné a kázeň tam musela být vzorná. Jenom ti nadšenci, kteří přísahali, že se vzdávají všech svých blízkých, rodiny i domova, byli přijati. To že se vrátí do své osvobozené vlasti jako Blaničtí rytíři, byl jen sen. Bojovali po boku Rusů a jejich velitelů. Když v Rusku vypukla revoluce, navštívil je T. G. Masaryk a slíbil, že se postará, aby mohli pokračovat v boji ve Francii a po válce se vrátili domů. Svůj slib dodržel, ale nevěděl, že to bude cesta dlouhá. 9000 km vlakem až do Vladivostoku. Za pouhých 43 dnů ovládli Čechoslováci tisíce km železnice od Volhy až po Bajkal. Některá Sibiřská města obsazovali legionáři hudbou a zpěvem. Vpředu šla hudba, která hrála pochod, za ní vojáci a zpívali. Než přešli hlavní ulici města, vítali je srdečně obyvatelé. Všichni byli překvapeni, že vojáci nestřílí, nerabují, ale zpívají! Staré babičky to nemohly pochopit, myslely, že jsou to snad lidé z jiné planety. A proto se jich ptaly, a slunce u vás svítí a měsíc a hvězdy též? Lidé je zvali do svých domovů jako vzácné hosty. Ráno pak pro ně k vlakům přiváželi chléb, který pro ně ženy v noci upekly.

Legionáři si říkali navzájem "bratře", to platilo i pro důstojníky a velitele. Že to všichni brali jako samozřejmost, o tom vám mohu vyprávět příběh, který se stal mému otci. Při cestě vlakem přes magistrálu museli legionáři stále kontrolovat trať zda není podminována. K této službě se hlásili vojáci dobrovolně, říkalo se tomu rozvědka. Museli na ni chodit ve dvojicích, to proto, kdyby byl jeden zraněn, aby ho ten druhý neopustil. Když došlo 14/5 v Čeljabinsku k incidentu, nastalo mezi čs. legionáři a bolševiky nepřátelství. Oni když zraněného legionáře chytili, tak ho mučili. Na jedné rozvědce byl tatínkův druh těžce zraněn, prostřelili mu obě nohy. On tedy prosil tatínka: "Dobij mě, bratře!" Tatínek řekl: "Nemohu, ale pokusím se tě zachránit a donést k našim!" Vzal bratra na záda, ale i svoji a jeho pušku a náboje. Nesl ho několik verst tajgou. Jak to dokázal, neví, po celý život na to vzpomínal. Musel vynaložit nadlidskou sílu, kterou si nedovedl vysvětlit. Taková tedy byla láska bratrská v legiích!

V legiích sloužilo 60169 mužů, v bojích padlo 4112 mužů. Kontrolovali území větší, než je celá Evropa. Desetitisíce km až do Vladivostoku. To byla ale jen přestupní stanice. Odtud vyplulo na lodích 42 transportů. Část jich namířila domů kolem Asie přes Singapur a Suezský průplav, ostatní pak přes Japonsko, přes Kanadu vlakem za pomoci krajanů. Že T. G. Masaryk dodržel slovo a slib, který jim dal, stal se pro legionáře "tatíčkem". Jeho obraz je v naší rodné chalupě na čestném místě od roku 1920, kdy se otec vrátil domů.

Autorkou je Jarmila Dvořáková, roz. Smetanová, která na podzim oslavila 90. narozeniny. Žije v Kadani a ráda by si psala s někým z Kanady. Chcete-li jí napsat, zavolejte, rádi  vám dáme její adresu.

Různé zprávy

Ráda bych dodatečně poděkovala všem těm, kteří nám projevili soustrast k úmrtí našeho syna Rickyho. Potěšilo nás to v našem zármutku. Jarka Pappenburgová s rodinou

 

Bolí vás často hlava? Jste unavená a v neustálém stresu? Bolí vás klouby a nemůžete se hýbat? Trápí vás záda od práce u počítače? Masáž dělá zázraky! Zmírňuje svalové bolesti, zlepšuje pohyb kloubů, posiluje imunitní systém, zlepšuje prokrvení tkání a uklidňuje nervový systém. Nabízíme vám různé druhy masáží: švédskou terapeutickou nebo relaxační, thajskou bylinkovou, masáž teplými kameny, masáž páteře, reflexologie. S hodinovou masáží máte neomezený přístup do sauny a horké páry. Vydáváme potvrzení pro pojišťovnu. Volejte Moniku Formanovou, Sportovní klub YM-YWHA, 5400 Westbury, Montreal, tel. 514-944-4459.

 

Milovníkům venkova se nabízí ke koupi dobře udržovaný domek s lesní zahradou, vzrostlými stromy a přístupem k nedalekému privátnímu lesnímu jezeru. Skvělé houbaření, koupání, lyžování, atd. Domek je 85 km od Montrealu v centru Eastern Townships, 12 km od dálnice č. 10, 300 m od hlavní silnice a 5 minut od města se všemi službami. Vlastní nevyčerpatelný zdroj výborné pitné vody, 3 ložnice, dokončený basement, velký obývák s krbem, kuchyně a jídelna, koupelna, dílna (garáž), veranda na 3 sezóny, asfaltová příjezdová cesta, zahradní krb (BBQ-udírna) a další. Vše zrenovováno! Na požádání zašleme fotky a více informací. Cena $169 000 dle dohody s veškerým vybavením nebo bez. Informace po emailu na adrese mkunc@sympatico.ca nebo volejte (450) 263-3180 kvůli případné prohlídce.

 

Hledáme paní na ošetřování po 6 dní v týdnu (live-in) k 83leté paní polského původu bydlící v NDG (vaření, uklízení, nákupy a společnice). Dobře placené. Zájemci prosím volejte Evu Kohlovou na tel. (514) 489-4729.

 

Hledám spolehlivou slečnu či paní na hlídání malého dítěte v denních hodinách. Více informací na telefonním čísle 514-750-1420.

 

Nová vize Montreal nyní vysílá na kanále č. 14, satelit č. 207 každé pondělí v 11.00 h, v úterý v 9.30 h a ve čtvrtek v 23.00 h. Některé pořady můžete též sledovat na stránce www.tvsedna.com.

 

Na Věstník přispěli: Josef Janík, Radka Košťálová, Anna Skamene. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.