Montrealský Věstník                                Ročník 45

Léto/Summer 2009                      5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                               Číslo 11


 

 

Kalendář činností

 

2. 8.     Ne        Slovenský piknik, tábor Hostýn, St. Calixte

8. 8.     So        Sokolské letní hry, St. Jacobs, Ontario

8. 8.     So        Vystoupení skupiny Šírava, Williamstown Fair, Williamstown, Ontario, celý den

9. 8.     Ne        Pouť na Hostýně, tábor Hostýn, St. Calixte, mše v 11.00 h

22. - 23. 8.       Tenisový turnaj, dvorce Tennis 13, Laval, celý víkend

 

Klub seniorů

Seniorské schůzky se přes léto budou konat každý druhý týden, vždy ve středu v půl druhé. Informace o programu vám podá Josef Janík, tel. 514-489-4364, nebo paní Líba Prášilová, tel. 514-482-9469.

 

Na minulé schůzce jsme si promítli film paní Reichmanové o její cestě do Argentiny a Chile. Cesta to byla velmi zajímavá, začíná na Trudeau Airport letem s Air Canada do Buenos Aires. Toto krásné mezinárodní město má široké ulice, vily z 19. století, velký růžový prezidentský palác, kde bydlela nezapomenutelná stále populární Eva Perón. Navštívili jsme i její mauzoleum. V Buenos Aires je mnoho parků, místa bez provozu, kde se dá v klidu nakupovat. Prožili jsme nezapomenutelný výjezd na ranč Enstancia, kde na velké zelené rovině (pampas) kovbojové (gauchos) ukázali, jak závodí na koních. Výlet byl zakončený typickým obědem se třemi druhy hovězího masa. Z Buenos Aires se dá zajet do Uruguay přes Río de la Plata. Colonia je město ze 17. století, původu portugalského, kde je vidět chudobu na každém kroku. Po cestě do Chile jsme se zastavili v městě Mendoza. To je obklopeno krásnou krajinou, plné vinic; hlavně jsme viděli výrobu vína a ochutnali jsme různé druhy. Víno je uskladněné v různě velkých, někdy obrovských sudech, které jsou vyrobené z holandského dřeva. Po každém použití se sudy vymyjí a po 3 letech se musí vyměnit. V Mendoze jsme navštívili Museum of Arts, kde jsme viděli výstavu obrazů známého francouzsko-argentinského malíře Fernanda Fadera. Cesta do Chile z Mendozy přes hory Andy byla úchvatná; hory jsou doslova na dosah ruky. Cesta autobusem trvala 7 hodin na hranice, kde byla velká prohlídka zavazadel. Santiago, hlavní město Chile, je plné kostelů, muzeí a paláců. Plaza des Armas a Barrio Cívico jsou historická střediska. Navštívili jsme Valparaiso, překrásné město u moře, které je chráněné UNESCO. Chilská krajina je velmi krásná, plná vinic. Na celé cestě po Jižní Americe byli lidé velmi milí a laskaví. Byla to nezapomenutelná cesta.

 

Na schůzce seniorů jsme si také promítli první část čtyřhodinového videa o Leonardu da Vinci, které paní Reichmanová zakoupila na výstavě v pátém patře Montreal Eaton Centre - nezapomenutelná výstava nazvaná "Man-Inventor-Genius", kde můžete uvidět nejen da Vinciho obrazy, ale přes 60 jeho vynálezů, z nichž některé se používají dodnes. Na příští schůzce se podíváme na zbytek filmu. (Rose R. Reichmanová)

České a slovenské sdružení

Příští výborová schůze montrealské odbočky ČSSK bude až po prázdninách, v úterý 22. září 2009, jako obvykle v půl osmé večer ve společenské místnosti Misijního domu. (Ema Košacká)

 

61. kongres Českého a slovenského sdružení proběhl v Montrealu ve dnech 30. a 31. května. Večer před kongresem se sešli delegáti na generálním konzulátu České republiky, kde byli srdečně uvítáni a pohoštěni generální konzulkou paní Jaroslavou Jeslínkovou. Pozváni byli i hosté z České republiky, pan Jiří Liška, místopředseda senátu parlamentu ČR, paní Kateřina Šarmanová z protokolu senátu a pan Vladimír Eisenbruk z MZV ČR, kteří se v následujících dnech zúčastnili jednání kongresu. To bylo zahájeno v sobotu ráno uvítacími proslovy a zdravicemi. Tento kongres byl volební: novým předsedou se stal Miloš Šuchma z Ottawy. Místopředsedové jsou Blanka Rohnová z Toronta, Eva Sailerová z Winnipegu a Dr. Štefan Horný z Montrealu, jednatelkou je Věra Kohoutová a její zástupkyní Barbara Sherriffová, obě z Toronta.

     V sobotu večer pak byl v hotelu Fairmont Queen Elizabeth banket s koktejlem a večeří, kde se sešlo 120 lidí. Mezi čestnými hosty byl federální ministr pro imigraci a multikulturalismus pan Jason Kenney, quebecká ministryně spravedlnosti a poslankyně za NDG paní Kathleen Weil, velvyslanec ČR pan Karel Žebrakovský s manželkou Markétou, paní gen. konzulka Jaroslava Jeslínková, sekretářka velvyslanectví Petra Klobušiaková a již výše zmínění hosté z ČR. (Na snímku, který jsme převzali z Nového domova, je zleva ministr Jason Kenney, minulý předseda ČSSK Gustav Plíva a velvyslanec ČR Karel Žebrakovský.)

     Jedním z hlavních bodů banketu bylo předání Masarykových cen. Její definice, jak ji v roce 1985 formuloval Dr. Josef Čermák, zní: "Toto uznání se uděluje Kanaďanům českého a slovenského původu, kteří dosáhli významných úspěchů na některém úseku lidské činnosti, a osobám nebo organizacím jakéhokoliv původu, které se zasloužily o svobodné Československo nebo obohatily život Čechů a Slováků v Kanadě." Masarykova cena byla předána vědcům Dr. Pavlovi Hametovi, profesorovi a šéfovi výzkumu na Montrealské universitě, a Dr. Emilovi Skamene, profesorovi a bývalému šéfovi výzkumu na McGillské univerzitě. Oba se velmi zasloužili o výzkum ve svých oborech a zprostředkovali studijní stáže mnoha českým studentům a odborníkům, a oba  jsou nositeli mnoha  prestižních vyznamenání a cen. Ve svých proslovech velice ocenili vzdělání, kterého se jim dostalo na lékařské fakultě Karlovy university a které bylo výbornou průpravou pro jejich kariéry. Další vyznamenanou byla paní Soňa Zichermannová za svou mnoholetou obětavou práci v sociálním odboru Sdružení, a čtvrtým vyznamenaným byl úspěšný podnikatel Josef Kuchař, který vždy velmi podporoval tábor Hostýn, jeho firma dodávala zboží na každoroční bazar a finančně pomáhal Čs. sdružení, naposledy u příležitosti tohoto kongresu. Zatímco ministr Jason Kenney pozdravil všechny přítomné hned po večeři, paní ministryně Kathleen Weil si vyžádala, že chce mluvit až po udělení Masarykových cen, a to proto, že kariéry obou vyznamenaných lékařů sledovala a byla v komisi, která jim již dříve udělila vysoké quebecké ocenění. Ve své řeči také zdůraznila jejich přínos pro Quebec. K tanci hrála výborná hudba Jiřího Grosmana, byla jen škoda, že mohli začít hrát poměrně pozdě. Při této příležitosti bych chtěla poděkovat všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh banketu a kongresu vůbec - jak štědrým dárcům, tak i všem ostatním, kteří nás podpořili nejen finančně, ale i svou účastí na banketu.

     V neděli zahájil další kongresové jednání pan profesor Tomáš Pavlásek svými vzpomínkami na okolnosti kolem vzniku Sdružení v roce 1939, kdy jeho otec byl generálním konzulem zde v Montrealu. Paní Zuzana Hahnová poreferovala o situaci ohledně navrhovaného památníku obětem komunistického útlaku (Living tribute to the Victims of Communist Repression), který by se měl realizovat v Ottawě a reprezentoval by všechny postižené země včetně např. Číny, Korey a Kuby. Na programu byla též diskuse s českými hosty, pány Jiřím Liškou a Vladimírem Eisenbrukem.

     Po poledni jsme kongres uzavřeli a rozloučili se. Bylo velmi hezké se opět vidět se známými a přáteli z celé Kanady. Někteří z návštěvníků měli zájem o projížďku Montrealem - ke konci sice začalo pršet, ale to nikomu nevadilo, všichni se výborně pobavili. Kongres skončil - nashledanou za rok na 62. kongresu ve Winnipegu!

     Pro zájemce uvádíme webovou adresu, kde si můžete přečíst, jak své zážitky na kongresu popsal Dr. Josef Čermák, bývalý předseda Sdružení a nynější starosta Sokola v Kanadě:

http://czechfolks.com:80/2009/06/15/61st-congress-of-the-czech-and-slovak-association-of-canada-from-a-slightly-different-angle/                        (Míša Fuchsová)

Sokol Montreal

Letní sokolské hry se budou letos konat v sobotu 8. srpna již tradičně v St. Jacobs pod záštitou kitchenerské jednoty. Máte-li zájem se zúčastnit, dejte vědět manželům Hřibovým na tel. 514-683-2092. (AM)

 

Výborová schůze Sokola Montreal se bude konat po prázdninách, v úterý 15. září 2009, v půl osmé večer v Misijním domě na rohu Sherbrooke a West Broadway. Pravidelné sokolské cvičení i volejbal začnou opět koncem září. Informace o sokolských aktivitách podají manželé Hřibovi na tel. 514-683-2092. (AM)

 

Již máme zajištěna data na tradiční akce, které pořádá Čs. sdružení a Sokol Montreal. 54. Dobročinný bazar, který organizuje dámský odbor Čs. sdružení, se bude konat v sobotu 7. listopadu 2009 jako obvykle v hale kostela sv. Ignáce. Mikulášská zábava, pořádaná společně Čs. sdružením a Sokolem Montreal, bude v sobotu 14. listopadu v hale kostela sv. Cyrila a Metoděje na rohu 2nd Avenue a Jean Talon. Mikulášskou nadílku pro děti chystáme na neděli 6. prosince. A sokolské 60. Šibřinky se budou konat v sobotu 30. ledna 2010 opět v hale městské radnice TMR. Rezervujte si tato data již teď! (AM)

Misie sv. Václava

V letních měsících se české mše nekonají. Naše příští mše bude v září a datum bude oznámeno v záříjovém čísle Montrealského Věstníku. Přejeme všem hezké a spokojené léto bez nehod. (Rose Mary Strban)

Hostýn

Tábor Hostýn vás rád privíta na nasledovných akciách sezóny 2009 (informácie na www.hostyn.org):

5. - 25. júl 2009: Letný detský tábor (počas tábora je kemp neprístupný pre verejnosť). Prijímame prihlášky detí od 7 do 15 rokov. Pre informácie kontaktujte Vieru Seben na tel. 514-385-5153.

26. júl - 4. október 2009: Tábor je otvorený pre rodinné kempovanie.

Pre skupiny na objednávku zorganizujeme opekanie prasaťa a Karibskú noc v maskách s hudbou.

2. augusta 2009: Slovenský piknik, obed, občerstvenie. Organizuje sa autobus z Montrealu, pre rezerváciu autobusu volajte Mary Lorenc na tel. 514-272-0770 alebo Betty Valenta, tel. 514-274-3764 do 30. júla 2009.

9. augusta 2009: Tradičná Hostýnska púť, omša, obed, občerstvenie, hudba.

15. - 23. augusta 2009: Stretnutie kresťanských rodín - informácie podá pani Drabová na tel: 905-875-1605 alebo otec Libor Švorčík na tel. 416-532-5272.

September 2009           : Jesenná brigáda.

 

Minulú jeseň sme vás informovali, že tábor Hostýn bol vykradnutý a zvandalizovaný; škoda bola odhadnutá na $5,000. Okrem iného vandali ukradli z dielne všetko slušnejšie náradie. Týmto sa obraciame na českú a slovenskú verejnosť o pomoc; uvítame donácie funkčného náradia a nástrojov. Najpotrebnejšie sú motorové píly, stolová píla, vŕtačky, a rôzne náradie užívané pri stavebných/rekonštrukčných prácach. Donácie stavebného materiálu, záhradkarských potrieb, kuchynských spotrebičov a zariadení (chladnička, sporák apod.) a športových potrieb sú tiež vítané. (Viera Šebenová)

Kultura

Vynikající česká kytaristka a zpěvačka Lenka FILIPOVÁ uspořádá v rámci svého kanadského turné koncert v Montrealu v pátek 2. října v 8 hodin večer v Oskar Peterson Hall. Více informací o Lence Filipové a jejím turné se dozvíte na stránce embe Production Canada www.lenkafilipova.ca.

Sport

47. ročník Tenisového turnaje se bude konat jako obvykle týden před "Labour Day Weekend", v sobotu 22. a v neděli 23. srpna 2009 na krytých dvorcích Tennis 13 Laval. Vloni se turnaj nekonal, protože areál byl kvůli renovaci zavřený. Díky tomu ale budeme hrát letos na nových kvalitních kurtech. Hraje se o 15 putovních pohárů v kategoriích od Juniors do Seniors, singles, doubles a mixed doubles (round-robin style). Finalisté a vítězové kategorií obdrží poháry a medaile, a v tombole budou opět ceny darované štědrými sponsory. Hrát mohou všichni - rádi mezi námi přivítáme nové hosty. Informace a přihlášky: Standa Skála, tel. a fax (514) 733-0978 (zavolejte, než budete faxovat), nebo e-mail stan.skala@sympatico.ca.        (Standa Skála)

Až se zima zeptá, cos dělal v zimě - aneb 60. Šibřinky se blíží

Šedesáté montrealské Šibřinky, to je jistě velká událost. I když se budou konat až 30. ledna 2010, rádi bychom se začali připravovat včas na to, abychom si připomněli jejich vývoj a historii od jejich počátků v roce 1950. Je mezi námi ještě dost těch, kteří si pamatují prvních několik ročníků Šibřinek, kdy se vlastně jednalo o sokolský maškarní bál. Je ještě více těch, kteří si pamatují sály naplněné k prasknutí více než čtyřmi stovkami návštěvníků po roce 1968. A jsou tu též mnozí, kteří mohou zavzpomínat na předtančení v krojích a na různé hudební skupiny, které na Šibřinkách hrály.

Právě proto bychom rádi u příležitosti 60. Šibřinek vydali pamětní dokument, který by nám pomohl důstojně oslavit tuto událost a přitom dochovat tyto vzpomínky pro následující generace. A tady byste právě vy mohli přispět k úspěchu celé akce a pomoci organizátorům Šibřinek při přípravě tohoto dokumentu. Podělte se s námi o fotografie, letáky a i vaše osobní vzpomínky na Šibřinky padesátých a šedesátých let! Fotografie i jakékoliv písemné materiály laskavě pošlete do konce září na adresu Věstníku, k rukám starosty Sokola Montreal Ludvíka Martinů. Originály fotografií a dokumentů vrátíme.

Děkujeme předem za vaši ochotu a spolupráci!           (Ludvík Martinů)

Waldemar Matuška (2. 7. 1932 Košice - 30. 5. 2009 St. Petersburg, Florida)

Za pár dní by se Waldemar Matuška dožil 77 let. V Americe slavil narozeniny velice rád, protože - jak s úsměvem sám říkal, slavil je vždy tři dny. Druhého července oslavoval svoje narozeniny, třetího se z toho dostával a čtvrtého slavil narozeniny Ameriky. Ameriku, a zvlášť Floridu miloval, a pobyt tam mu pomohl k zlepšení jeho zdravotních potíží a prodloužil mu život. I když slavil největší úspěchy hned zpočátku své kariéry, jeho odchod do exilu na jeho oblibě nic nezměnil, o tom svědčily vyprodané koncerty po roce 1989. Stal se českou legendou.

I když se to zdá jako včera, je tomu již padesát let, co ho znám. Osobně jsem se s ním seznámil až v exilu před více než třiceti roky. O životě Waldemara Matušky se dozvíte základní informace všude - že jeho matka byla operetní zpěvačka ve Vídni, že v 50. a 60. letech zpíval v divadle Semafor, že se v roce 1976 oženil se zpěvačkou Olgou Blechovou a začal spolupracovat se skupinou K.T.O. (Kamarádi táborových ohňů). Podělím se s vámi proto o několik osobních vzpomínek. I když, bohužel, to všechno odnes čas...

Při zájezdu s KTO do Nashville v roce 1978 se rozhodli udělat menší turné pro krajany v USA a Kanadě. Čs. sdružení v Montrealu odmítlo uspořádat koncert zpěváka z komunistického Československa (nevěděli, kdo Waldemar je), tak jsem uspořádal hromadný zájezd asi 60 lidí na koncert v Ottawě, který pořádal Miloš Šuchma. Tam jsem měl tu čest se s Waldemarem poprvé seznámit osobně. Vyprodaný koncert se konal odpoledne ve velkém sále muzea, kam se vešlo několik set lidí. Všem bylo horko a kluci, tedy páni muzikanti, měli žízeň. V Ontariu byly v té době obchody s alkoholem o víkendu zavřené, a proto jsme s kamarádem přejeli most přes řeku Ottawu do Quebeku a nakoupili pár vychlazených bas piva. U stráží v muzeu jsme budili snad větší pohoršení, než kdybychom nesli bombu do letadla...

Při dalším zájezdu KTO v roce 1983 se již koncert v Montrealu konal. Naivně jsem si myslel, že budeme mít větší návštěvnost než v Ottawě. Nepočítal jsem však s tím, že většina starousedlíků neví, kdo Waldemar Matuška je, a proto raději odjeli na chatu nebo ze zásady na "komunistického zpěváka" nepřišli. Sešlo se nás s bídou 300, někteří i z Ottawy. V roce 1987 následoval další z jejich zájezdů - to už přijeli sami jen Waldemar s Olinkou z Floridy. Poučen minulým trapasem jsem tentokrát vzal sál menší, asi pro 200 lidí, ale opět jsem se přepočítal. Pořadatelé nám povolili do sálu pustit pouze tolik lidí, kolik povoluje požární vyhláška, takže několik desítek zklamaných návštěvníků muselo poslouchat na chodbě ve stoje.

Protože nám v Montrealu pribývalo tzv. Kubánců, zájemců o Waldemara také přibývalo. Na jejich následující koncert o rok později jsme najali Victoria Hall, kterou jsme docela zaplnili. Po tomto úspěchu jsme dostali nápad uspořádat v rámci Čs. sdružení Silvestrovskou zábavu s hudbou Karla Bíňovce. Najali jsme opět Victoria Hall, a začali plánovat. Hlavní potíž byla ta, že Matuškovi čekali na vyřízení zelené karty, a tak pomalu do poslední chvíle nebylo jisté, jestli přijedou. Vstupenky byly beznadějně vyprodány během několika dnů. Hned po Vánocích jsme s partou kamarádů vyrazili na tábor Hostýn, kde jsme vařili a pekli vše pro silvestrovský stůl. V kuchyni to šlo, horší bylo tahat na saních vodu ze studny, či vozit potraviny a pak hotová jídla asi kilometr k autu, když byl pomalu metr sněhu. Mezitim Olinka volala, že dostali zelené karty a že přijedou. Bohužel jejich starší van byl zvyklý na Floridu a Olinka ráno volala od známé z Jay Peak, že jim auto vypovědělo službu. A tak zatímco my celý den vozili věci do haly, zdobili, připravovali stoly a kuchyň, kamarád Pavel dojel do Jay Peak, opravil auto, a Walda s Olinkou konečně přijeli. Moc jsme si vážili toho, že kvůli pár písničkám se museli táhnout dva dny do Montrealu a zase dva dny zpět. Silvestr byl fantastický.

V únoru 2008 jsme se s Matuškovými sešli naposledy u nich na Floridě. Waldemar měl chřipku, takže většinu času spal a s námi strávil asi jen tři hodiny. Mluvili jsme o politice, o koncertech - plánoval, že by si zazpíval s Karlem Gottem na jeho sedmdesátiny. K tomu už nedošlo. Je to škoda, když člověk takového formátu odejde - naštěstí na něj máme moře hezkých vzpomínek a ty nám v srdci zůstanou navždy. (Láďa Křivánek)

Vystoupení skupiny Šírava

Soubor lidových tanců Šírava se zúčastňuje festivalu Williamstown Fair v Ontariu dne 8. srpna 2009. Festival trvá celý den, Šírava by měla vystupovat asi v 5.15 p.m. Na programu mají 4 tance: Slovenskou, Karičku, Polku a Čardáš. Informace o skupině najdete na stránce http://sirava.wordpress.com. (Kristina Martinů)


Několik receptů na prázdniny

Letní salát: Nakrájíme rajčata, salátovou okurku, zelenou papriku, jablko, sýr (nejlépe mozzarellu), zamícháme. Přidáme trochu majonézy nebo bílého jogurtu, osolíme, opepříme.

Feta salát: Nakrájíme feta sýr, rajčata, salátovou okurku, hrst černých oliv, do toho zamícháme cibulku nasekanou na drobno, přidáme oregan, olivový olej a podle chuti citronovou šťávu. Zamícháme, podáváme s bagetou.

Feta salát s těstovinami: Uvaříme 250 g těstovin (nejlepší jsou fusilli nebo penne) a 250 g zelených lusek. Dáme do mísy, přidáme nakrájenou červenou papriku, 250 g feta sýra, hrst nakrájených černých oliv. Zamícháme, přidáme podle chuti červený ocet, citronovou šťávu, oregan, petrželku, sůl a pepř.

Párkový guláš: Na oleji osmahneme na drobno nakrájenou velkou cibuli, přidáme utřený česnek a pak tři vrchovaté lžičky sladké papriky (nejlépe maďarské). Mícháme při smažení. Přidáme 4 párky (6 nožiček) nakrájené na kolečka, špetku pepře a muškátového květu a tak 3 minuty osmahneme. Zalijeme horkou vodou a přidáme nakrájené brambory, osolíme. Necháme vařit, až jsou brambory měkké a zahustíme omáčku moukou rozmíchanou ve studené vodě.

Dobrou chuť!  (Obrázek vpravo je z knížky S Nepraktou v Hospůdce)

Doskočíme do Kanady (Vancouveru)

Občanské sdružení Happy Time, což je vlastně několik nadšenců, kteří propagují sport pro děti v mateřských školách v České republice, přišlo se zajímavým nápadem skočit z Prčic do Vancouveru na zimní olympijské hry. Tuto akci podporuje Český rozhlas a mimo jiné se zúčastňuje i české velvyslanectví v Kanadě. Podstatou je vytvořit národní rekord ve pětiskoku snožmo, kterého by se zúčastnilo co nejvíce lidí. Vzdálenost do Vancouveru byla stanovena na 8300 km a pokud se skoku zúčastní kolem miliónu lidí, dá se tato vzdálenost pokrýt - a přitom můžeme jako národ získat i záznam v Guinessově knize rekordů.

Pravidla jsou jednoduchá: každý Čech (v případě krajanů žijících v zahraničí se mohou zúčastnit i jejich partneři a děti) změří svůj (samozřejmě nejlepší) pětiskok snožmo (měří se stejně jako skok do dálky, od čáry před špičkami nohou při startu k čáře za patou nohy po pátém skoku) a nahlásí na příslušné místo. V Čechách můžete poslat tzv. esemesku - text message - na číslo 903 09 06. Další možnost je výsledek poslat po emailu, který najdete na níže uvedené webové stránce, a nebo zcela jednoduše to u nás v Montrealu oznámíte Aleně Martinů, která vyplní tabulku a pošle vše najednou organizátorům soutěže. Každá osoba může poslat pouze jeden skok. Více informací o této akci se dozvíte na www.doskocimedokanady.cz.

Vyzýváme proto všechny naše krajany, aby se této zajímavé sportovní akce zúčastnili. Možností je několik. První příležitost je během léta na Hostýně, další na letních sokolských hrách. Pokusíme se také zorganizovat zvláštní setkání pro děti s rodiči pravděpodobně někdy v září, a nakonec zájemci mohou přijít po prázdninách na kterékoliv sokolské cvičení nebo volejbal a skočit si tam. Doufáme, že se vám tato myšlenka zalíbí a přijdete mezi nás užít si legrace.   (AM)

Vybráno z internetu

Českou TV stanici Nová vize můžete sledovat i na stránkách mezinárodní televizní stanice OMNI TV v Torontě, http://www.omnitv.ca/ontario/tv/en_prog_czec.shtml. Jak se dostat na Novou vizi je v týdenním programu OMNI 1, která ji vysílá v sobotu v 10.00 h a v úterý v 7.30 h ráno. Ukázkové video, jak se dostat na tuto stanici, najdete na stránce Radka Kučery www.youtube.com/watch?v=4vm1yePh5Xc.

 

Slovenská televize Markíza uvedla večer 19. června ve svém pořadu Reflex rozhovor s paní Marií Majerovou nazvaný "Cesta ku hviezdam". Paní Marii mnozí znáte - obětavě pomáhá při Bazaru a našich tanečních zábavách. Po 20 letech v Kanadě uvažuje, že se vrátí na Slovensko ke své osmdesátileté matce, která ji potřebuje. Velkým zájmem paní Marie je fotografování a astrologie - více se můžete dozvědet na web stránce televize Markíza http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/reflex/29214 nebo (v případě, že tento pořad bude ze stránky stáhnut) na mém upraveném videu na www.youtube.com/watch?v=07xC5ubdmD0. (Radek Kučera)


Různé zprávy

Hledám přítele na cestování. Bydlím v Calgary, jsem pohledná žena a je mi 55 let. Máte-li zájem, napište mi na 23acorn@gmail.com.

 

Navštívíte-li brzy naši domovinu a chcete-li prožít několik klidných dnů, nebo i týdnů mimo všeho shonu, milujete-li toulky krásnou přírodou, nádherné vyhlídky a skalní útvary českosaského Švýcarska, pak zkuste nově otevřený rodinný hotýlek (pension) v romantickém městečku Šluknov v nejsevernějším výběžku Čech. Majitelem je Čechoameričan a připraví vám ten nejlepší steak z místních BIO pastvin, kde se také můžete prohánět na koních. Cena na 1 týden se snídaní 2100 Kč za osobu (min. 2 osoby). Více informací na adrese ***Hotel Erlec, Farní 649, Šluknov 40777, tel. 420-412 334 101, mobil 420-723 403 344, web stránka www.erlec.cz, e-mail hotel@erlec.cz.

 

Pro starší, fyzicky slabou paní hledám společnici a pomocnici mluvící slovensky nebo česky, nejraději live-in nebo na plný úvazek, v oblasti DDO. Pro více informací volejte 514-978-2152.

 

Prodám elektrický šicí stroj Singer a sedací soupravu (gauč pro 3 osoby, love seat pro 2 osoby a křeslo). Vše funkční a zachovalé. Informace na tel. čísle 514-624-5832.

 

Bolí vás často hlava? Jste unavená a v neustálém stresu? Bolí vás klouby a nemůžete se hýbat? Trápí vás záda od práce u počítače? Masáž dělá zázraky! Zmírňuje svalové bolesti, zlepšuje pohyb kloubů, posiluje imunitní systém, zlepšuje prokrvení tkání a uklidňuje nervový systém. Nabízíme vám různé druhy masáží: švédskou terapeutickou nebo relaxační, thajskou bylinkovou, masáž teplými kameny, masáž páteře, reflexologie. S hodinovou masáží máte neomezený přístup do sauny a horké páry. Vydáváme potvrzení pro pojišťovnu. Volejte Moniku Formanovou, Sportovní klub YM-YWHA, 5400 Westbury, Montreal, tel. 514-944-4459.

 

Milovníkům venkova se nabízí ke koupi dobře udržovaný domek s lesní zahradou, vzrostlými stromy a přístupem k nedalekému privátnímu lesnímu jezeru. Skvělé houbaření, koupání, lyžování, atd. Domek je 85 km od Montrealu v centru Eastern Townships, 12 km od dálnice č. 10, 300 m od hlavní silnice a 5 minut od města se všemi službami. Vlastní nevyčerpatelný zdroj výborné pitné vody, 3 ložnice, dokončený basement, velký obývák s krbem, kuchyně a jídelna, koupelna, dílna (garáž), veranda na 3 sezóny, asfaltová příjezdová cesta, zahradní krb (BBQ-udírna) a další. Vše zrenovováno! Na požádání zašleme fotky a více informací. Cena $169 000 dle dohody s veškerým vybavením nebo bez. Informace po emailu na adrese mkunc@sympatico.ca nebo volejte (450) 263-3180 kvůli případné prohlídce.

 

Nová vize Montreal nyní vysílá na kanále č. 14, satelit č. 207 každé pondělí v 11.00 h, v úterý v 9.30 h a ve čtvrtek v 23.00 h. Některé pořady můžete též sledovat na stránce www.tvsedna.com. Náklady s vysíláním jsou velké a TV Nová Vize žádá své posluchače o finanční pomoc. Chcete-li televizní vysílání podpořit, pošlete šek vystavený na "Nová Vize" na adresu 77 Quebec Ave, app. 2025, Toronto, ON M6P 2T4.

 

Na Věstník přispěli: John Antony, Eva a Milan Fryščákovi, Jiřina Glaserová, Milan Hackeršmíd, Marie Havlová, Stáňa Hlavová, Olga Lichtnerová, Marie Milde, Jiřina Mitáčková, Vlasta Nosek, Jarka Papenburgová, Dr. Rudolf Roden, Dr. Emil Skamene, Lucy Ševčíková, Slavoj Šneberk, Jan Tranzik, Bella Vernonová, Peter Vidlák, Kitty Voleníková a jeden anonymní dárce. Všem srdečně děkujeme!

Někteří z Vás přispěli již dříve a nedopatřením Vaše jméno nebylo uvedeno ve Věstníku, za což se omlouváme.

 

Ačkoliv je Montrealský Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

 

A důležité upozornění nakonec: V rodině Martinů se očekává další radostná událost koncem září a vzhledem k pobytu paní šéfredaktorky v Severní Karolíně bude psaní a vydávání Montrealského Věstníku během přístích několika měsíců vedeno stejně jako před dvěma lety především po emailu. Žádáme proto všechny přispěvatele a dopisovatele, aby posílali příspěvky včas, zvláště pokud jsou posílané poštou, a čitelně, pokud jsou psané rukou. Pokud necháte zprávu na telefonu, nezapomeňte uvést své jméno a číslo telefonu, kam můžeme v případě potřeby zavolat zpátky. Neváhejte se ozvat znovu, budete-li mít dojem, že jsme zprávu nedostali nebo na něco zapomněli. Děkujeme předem za vaši spolupráci! Alena Martinů


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.