Montrealský Věstník                                Ročník 46

Září/September 2009                  5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                 Číslo 1


 

 

Kalendář činností

 

8. 9.     Út        Schůze výboru Sokola Montreal, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

15. 9.   Út        Schůze Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

20. 9.   Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

26. 9.   So        Koncert Z. Šimurdové, St. Clement's Church, 4322 Wellington, Verdun, 15.00 h

 

Klub seniorů

Během pěkného odpoledne 8. července jsme oslavili s paní Jiřinou Mitáčkovou její 85. narozeniny. Všichni jí přejeme mnoho dalších pěkných let. (Božena Pitříková)

 

Seniorské schůzky se i nadále konají každý druhý týden, vždy ve středu v půl druhé. Informace o programu vám podá Josef Janík, tel. 514-489-4364, nebo paní Líba Prášilová, tel. 514-482-9469.

České a slovenské sdružení

První výborová schůze montrealské odbočky ČSSK po prázdninách se bude konat v úterý (pozor, změna!) 15. září 2009 v půl osmé večer ve společenské místnosti Misijního domu. Na programu je příprava podzimních akcí, především Bazaru a Mikulášské zábavy. Všichni členové jsou srdečně vítáni. (Ema Košacká)

 

Omluva: Přes veškeré snahy při přípravě kongresové brožury došlo k následujícím nedopatřením, za která bychom se rádi dodatečně omluvili, a to především manželům Holmanovým, že jejich inzerát úplně vypadl, manželům Foglovým za chybějící "L" v jejich jméně, panu Karlu Pelzovi, že s textem nebyla uveřejněna fotografie jeho ženy Hany Pelzové, a paní Soně Jelínkové, že její housle byly zaměněny za piano. Velmi toho litujeme. (Míša Fuchsová)

Sokol Montreal

Výborová schůze Sokola Montreal se bude konat (pozor, změna!) v úterý 8. září 2009 v půl osmé večer v Misijním domě na rohu Sherbrooke a West Broadway. Pravidelné sokolské cvičení i volejbal začnou opět koncem září. Informace o sokolských aktivitách podají manželé Hřibovi na tel. 514-683-2092. (AM)

 

45. letní hry Sokolské župy Kanadské

V sobotu 8. srpna 2009 se na hřišti školy v St. Jacobs konaly 45. sokolské letní hry se závody v lehké atletice za účasti 27 závodníků všech věkových skupin z Caledonu, Guelphu, Mississaugy, St. Jacobs, Toronta a Waterloo. Předpověď počasí pro konání her nebyla nejpříznivější, ohlášený déšť však nastal až při ukončení her, takže se podařilo uskutečnit rozepsané závody v plném rozsahu. Soutěžilo se v běhu na 60 m a 100 m, ve skoku dalekém, ve vrhu koulí, v hodu míčkem, ve štafetovém běhu a v přespolním běhu na 2 km. Závody zkušeně řízené župní náčelnicí Janou Otrubovou a Lubošem Fryntou, který zastupoval župního náčelníka, probíhaly v přátelském duchu a v dobré pohodě a za povzbuzování přítomných diváků. Po ukončení závodů se účastníci letních her včetně diváků shromáždili k přátelskému posezení v residenci Jany a Jiřího Kargerových, kteří spolu s členkami místní sokolské pobočky připravili pro všechny chutné pohoštění. V tomto příjemném prostředí byly župní náčelnicí Janou Otrubovou a Lubošem Fryntou vyhlášeny výsledky závodů a předány vítězům získané medaile.

Vítězové jednotlivých věkových skupinŽáci a žákyně: žáci do 11 let: Martin Janda 68 bodů, žáci 11-14 let: Andrej Janda 107 bodů; žákyně do 11 let: Sarah Syptáková 47 bodů, žákyně 11-14 let: Nicole Syptáková 97 bodů. Dorostenci: Lukáš Takacs 109 bodů.

Muži 40-50 let: Miroslav Janda 82 bodů, muži 50-60 let: Luboš Frynta 146 bodů, muži 60-70 let: Bořivoj Černý 86 bodů, muži nad 70 let: Ivo Sypták 108 bodů.

Ženy 40-50 let: Susan Santiago 78 bodů, ženy 50-60 let: Hana Jurásková 12 bodů, ženy 60-70 let: Marcela Lukavská 114 bodů. (Jan Waldauf)

 

Předběžně oznamujeme data na tradiční akce, které pořádá Čs. sdružení a Sokol Montreal. 54. Dobročinný bazar, který organizuje dámský odbor Čs. sdružení, se bude konat v sobotu 7. listopadu 2009 jako obvykle v hale kostela sv. Ignáce. Mikulášská zábava, pořádaná společně Čs. sdružením a Sokolem Montreal, bude v sobotu 14. listopadu v hale kostela sv. Cyrila a Metoděje na rohu 2nd Avenue a Jean Talon. Mikulášskou nadílku pro děti chystáme na neděli 6. prosince. A sokolské 60. Šibřinky (výroční!) se budou konat v sobotu 30. ledna 2010 opět v hale městské radnice TMR. Rezervujte si tato data již teď! (AM)

Misie sv. Václava

Doufáme, že jste všichni prožili příjemné léto. Naše příští mše se bude konat v neděli 20. září 2009 v 11.00 hodin v kapli Loyola High School na 7272 Sherbrooke Street West (roh West Broadway). Růženec recitujeme před mší od 10.30 h. Prosíme, přicházejte včas, protože hlavní dveře se z bezpečnostních důvodů v jedenáct hodin zamykají. Děkujeme. (Rose Mary Strban)

Hostýn

Pro informace o akcích na táboře Hostýn nebo členství v Asociaci Hostýn kontaktujte Vieru Šebenovou na tel. 514-385-5153 nebo naši web stránku www.hostyn.org. Podrobnou zprávu o letních událostech přineseme v příštím čísle Montrealského Věstníku. (Viera Šebenová)

Kultura

Vynikající klavíristka Zuzana ŠIMURDOVÁ bude hrát dne 26. září ve 3 hodiny odpoledne v anglikánském kostele St. Clement's, 4322 rue Wellington ve Verdunu. Na programu je klavírní koncert No. 1, Op. 11 Fryderyka Chopina. Druhým sólistou je Mikolaj Warszynski a doprovázet je bude smyčcový kvartet ve složení Ronald Arnassalon, Yubin Kim, Ekaterina Istomin a Jérémie Cloutier. Uměleckým vedoucím je Roland Graham. Koncert se koná v rámci hudební série "Musique ŕ St. Clement" a je jedním z koncertů, které se konají u příležitosti 200. výročí narození Fryderyka Chopina v roce 2010. Stejný koncert uvedou oba sólisté 8. října v Calgary a 11. října v Edmontonu. Více informací o koncertech v St. Clement's najdete na http://stclementsmusic.wordpress.com/coming-events/. Vstupné je dobrovolné.

 

Eva LAPKOVÁ dostala nabídku vystavovat své plastiky velkého formátu během září a října v Red Deer v Albertě, v galerii Bilton Contemporary Art (4b, 5809 51 ave, Red Deer). Výstava má název "Walls and Whispers". Součástí je též lineární kompozice na zeď dlouhou 20 stop: hlavy (plastiky) a fotky starých zdí z Prahy. Výstava bude zahájena 17. září a potrvá do 17. října 2009. Informace a ukázky prací Evy Lapkové můžete vidět na www.biltoncotemporaryart.com.

 

Slovenské divadlo COMMEDIA POPRAD je mezi 25 vybranými soubory, které předvedou své umění na mezinárodním divadelním festivalu v quebeckém Mont-Laurier, který proběhne ve dnech 9. až 15 září 2009. Jejich vystoupení "Malka" od F. Švantnera je na programu 13. září ve 20.30 h. Bližší informace a program festivalu najdete na www.doubledefi.qc.ca.

 

Cova Productions Inc. přináší do kanadských kin celovečerní komedii s českým obsazením "Absurdistán". Máme ojedinělou možnost v Montrealu vidět  tento film v českém znění s francouzskými titulky. Film v režii Veita Helmera uvádí kino Cinéma du Parc, 3575 avenue du Parc, Montreal, od 8. listopadu 2009. Hrají: Kristýna Maléřová, Maximilian Mauff, Nino Chkeidze, Radomil Uhlíř.

Obsah filmu: Inspirací pro vznik třetího celovečerního filmu Veita Helmera byla novinová zpráva o turecké obci, kde se ženy vzbouřily proti mužům, kteří nebyli schopni opravit místní vodovod a odepřely jim sex, dokud nezajistili normální chod domácností. Groteskně laděné podobenství o "válce pohlaví" se odehrává v malé vesnici Absurdistán uprostřed pouště někde mezi Evropou a Asií. Velkou potíží pro vesnici je nedostatek vody. Mnohem větším problémem je však lenost mužů. Mužská lhostejnost ve vsi vyvolá sexuální stávku, která se postupně mění v téměř válečný konflikt mezi muži a ženami a rozdělí vesnici ostnatým drátem. Uprostřed toho se odehrává tragikomický příběh chlapce Těmelka a dívky Aji, kteří by rádi prožili svou první milostnou noc. A aby to neměli jednoduché, jejich "poprvé" se musí odehrát v určitém postavení hvězd, které určila Ajina babička jako ideální. A aby toho nebylo málo, musí se nejprve společně vykoupat...

 

Stálá komise senátu Parlamentu ČR pro krajany žijící v zahraničí pořádá seminář "Krajané a Česká republika" ve středu 16. září 2009 v Jednacím sále Senátu ve Valdštejnském paláci v Praze. Seminář bude zahájen v 9.00 hodin a ukončen ve 14.00 hodin. Jednacím jazykem bude čeština. Registrace účastníků proběhne od 8.30 v prostorách vstupu do Jednacího sálu – pro registraci je třeba mít občanský průkaz nebo cestovní pas. Zájemci o seminář mají potvrdit svou účast do 31. 8. na emailové adrese hegrovab@senat.cz. Informace podá tajemnice komise Bronislava Hegrová na tel. 420 257 072 762, fax 420 257 534 481.

 

Vynikající česká kytaristka a zpěvačka Lenka FILIPOVÁ uspořádá v rámci svého kanadského turné koncert v Montrealu v pátek 2. října v 8 hodin večer v Oskar Peterson Hall. Více informací o Lence Filipové a jejím turné se dozvíte na stránce embe Production Canada www.lenkafilipova.ca.

Z událostí posledních měsíců

Ve čtvrtek 25. června uspořádalo velvyslanectví České republiky v Ottawě oslavu u příležitosti zakončení půlročního období, kdy Česká republika stála v čele Evropské unie. Recepce se konala v rezidenci velvyslance ČR Karla Žebrakovského v Ottawě. Mezi hosty byli velvyslanci dalších evropských států a pozváni byli také předsedkyně Čs. sdružení v Montrealu Míša Fuchsová, starosta Sokola Montreal Dr. Ludvík Martinů a šéfredaktorka Montrealského Věstníku Alena Martinů. K potěšení hostů hrálo Swing Trio Jiřího Grosmana. Pohoštění, o které se zasloužili manželé Burešovi, bylo vynikající, kromě studených mis se salámy, sýry, lososem a množstvím jednohubek byl na stole též guláš a různé maso pečené na grilu, mezi zákusky kralovaly typické české koláčky. Mezi množstvím alkoholu, který byl k dispozici, samozřejmě nechybělo české pivo. Po projevu pana velvyslance následovala krátká řeč velvyslankyně švédského království Ingrid Iremark. Recepce byla důstojnou oslavou a dobře reprezentovala Českou republiku i její tradiční kuchyň. (AM)

 

Generální konzulát České republiky v Montrealu uspořádal při stejné příležitosti recepci v úterý 30. června v reprezentačních prostorách konzulátu. Pozvány byly jak významné osobnosti české společnosti v Montrealu, tak velvyslanci a konzulové evropských zemí a důležití představitelé quebecké politiky. Mezi nimi byla i ministryně spravedlnosti Quebeku Kathleen Weil (na obrázku zleva paní generální konzulka ČR Jaroslava Jeslínková, Olga Nováková, Kathleen Weil, François Bouilhac z Direction générale des affaires économiques internationales, a manžel Kathleen Weil Michael Novak). Recepce byla zároveň i rozloučením s několika členy generálního konzulátu, mezi jinými obchodního zástupce pana Milana Slance, který se v červenci vrátil do Čech. Po přívítání následoval proslov paní gen. konzulky, ve kterém shrnula základní úkoly a výsledky českého předsednictví EU a zdůraznila obtížnost situace, ve které se Česká republika v první polovině roku 2009 nevyhnutelně ocitla (hospodářská krize, problémy s ropovodem z Ruské republiky, jednání o Lisabonské smlouvě a další). Poté následovalo vynikající občerstvení a zajímavé diskuse hostů. Recepce byla příjemným setkáním a oslavou. Více informací o českém předsednictví a jeho výsledcích najdete na www.eu2009.cz. (AM)

Důležité změny pro občany České republiky cestující do Kanady

Občané České republiky nyní potřebují k cestě do Kanady vízum. Tato podmínka pro vstup se vztahuje na každého, kdo jede do Kanady za účelem cestování, obchodu, studia či krátkodobé práce.

Jak postupovat při žádosti o vízum:

Veškeré informace o tom, jak podat žádost o vízum a uhradit poplatky včetně formuláře s návodem naleznete v angličtině a francouzštině na webových stránkách Velvyslanectví Kanady ve Vídni www.kanada.at, v češtině jsou základní informace na www.canada.cz. Pokud žijete v České republice, žádost o vízum pro krátkodobý pobyt (Temporary Resident Visa) můžete podat zasláním formuláře a veškerých potřebných dokumentů včetně cestovního pasu na adresu Velvyslanectví Kanady ve Vídni: Laurenzerberg 2, Vienna, 1010, Austria. Velvyslanectví Kanady v Praze tyto služby neposkytuje. O vízum můžete zažádat osobně (vy nebo vámi pověřená osoba), poštou, kurýrem nebo prostřednictvím cestovní agentury.

Po odeslání formuláře a dokumentů:

Po vyřízení vaší žádosti vám bude navrácen pas. Pokud bude nutný osobní pohovor, velvyslanectví vás bude kontaktovat. Pokud bude vaše žádost vyřízena kladně, vízum bude umístěno do vašeho cestovního pasu.

Postup v případě, že pracovní a studijní povolení již máte:

Pokud jste již obdrželi dopis od Velvyslanectví Kanady potvrzující vydání pracovního či studijního povolení, budete zároveň potřebovat vstupní vízum do svého cestovního pasu jako podmínku vstupu do Kanady. Zašlete prosím svůj cestovní pas s originálem tohoto dopisu Velvyslanectví Kanady ve Vídni. Velvyslanectví vám pak vízum vystaví bez poplatku. Pokud jste v minulosti pobývali v Kanadě na základě pracovního či studijního povolení, jemuž ještě nevypršela lhůta platnosti, a chcete se do Kanady vrátit, abyste pokračovali ve studiu či práci, musíte zažádat o vstupní vízum, abyste na území Kanady mohli znovu vstoupit. V tomto případě za žádost o vízum zaplatíte poplatek. Výše poplatku a další informace, jak žádat o vízum, naleznete na webových stránkách Velvyslanectví Kanady ve Vídni.

Postup pro občany ČR, kteří jsou v současné době mimo Českou republiku:

Občané ČR, kteří jsou v současné době mimo území České republiky a ti, kteří před vstupem do Kanady navštíví jinou zemi, mohou zažádat o vízum pro krátkodobý pobyt na nejbližším vízovém oddělení Kanady. Seznam těchto oddělení v zahraničí a informace, jak žádat o vízum, najdete na www.cic.gc.ca. (Gen. konzulát ČR v Montrealu)

Informace o volbách

do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, které se budou konat dne 8. a 9. října 2009 od 14.00 do 21.00 hod. v budovách velvyslanectví ČR v Ottawě a generálních konzulátech v Torontu a v Montrealu:

Voleb se mohou zúčastnit všichni čeští občané dlouhodobě žijící v konzulárním obvodu některého z výše jmenovaných úřadů, kteří jsou u tohoto úřadu registrovaní v seznamu voličů. Ti z Vás, kteří se účastnili parlamentních voleb v roce 2006 tedy nemusí žádat znovu o registraci - doporučujeme ale ověřit si telefonicky na příslušném konzulárním oddělení, že jste stále uvedeni v seznamu voličů.

Pokud v seznamu voličů dosud nejste, Vaše registrace je velmi jednoduchou záležitostí. Do seznamu voličů budete zapsán/a na základě písemné žádosti. (Pozn. red.: Vzor žádosti zájemcům na požádání zašleme.) Tuto žádost doložte originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v konzulárním obvodu zastupitelského úřadu. Obvykle předkládanými dokumenty bývá pas ČR (dosvědčuje státní občanství ČR a totožnost) a např. řidičský průkaz vydaný příslušnou kanadskou provincií (dosvědčuje bydliště v konzulárním obvodu a totožnost). POZOR: Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zastupitelskému úřadu doručena nejpozději dne 30. srpna 2009.

Při vlastních volbách se volič bude muset prokázat platným pasem, náhradním cestovním dokladem nebo občanským průkazem České republiky. Hlasovací lístky obdrží voliči ve volební místnosti ve dnech voleb. Jako volební obvod, do něhož budou volit občané ČR v zahraničí, byl vylosován Královéhradecký kraj.

Telefonická spojení na jednotlivé zastupitelské úřady:

Velvyslanectví ČR v Ottawě: (613) 562-3875

Generální konzulát ČR v Torontu: (416) 972-1476, linky 14 a 15

Generální konzulát ČR v Montrealu: (514) 849-4495

Podrobné informace v případě zájmu lze najít na webové stránce mvcr.cz v sekci volby či na stránkách příslušných zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. (Gen. konzulát ČR v Torontě)

Oznámení pro studenty vysokých škol, kteří byli komunisty vyloučeni ze studia

Vláda České republiky nařízením č.122/2009 schválila, aby byla vyplacena částka 100.000 korun studentům vysokých škol v ČR v případě, že byli komunisty vyloučeni ze studia z politických důvodů. Pro informace se můžete obrátit na Dr. Jiřího F. Nováka, člena Pražského akademického klubu 48, na tel. 514-697-1984 (večer) nebo 514-335-1500 linka 0 (během pracovního dne).

Doskočíme do Kanady (Vancouveru)

První část projektu "Doskočíme do Kanady" skončila 28. června. Soutěž probíhala po celé České republice pod heslem "Kdo neskáče, není Čech!" Cílem bylo zapojit co největší počet lidí, aby si skočili pětiskok a svými výsledky pomohli celému národu v součtu doskákat do kanadského Vancouveru, dějiště ZOH 2010. Soutěže se zúčastnilo 9815 lidí a společně doskákali do vzdálenosti 62,8 km. Velkým dílem do celkového součtu přispěly děti z mateřských škol a jejich rodiče, a základní školy, které se do projektu hromadně zapojily. Díky české komunitě v Kanadě "skákali naproti" i naši krajani. Pro projekt se podařilo získat podporu významných osobností. Záštitu nad projektem převzali kanadský velvyslanec v České republice pan Michael Calcott, český velvyslanec v Kanadě pan Karel Žebrakovský a starostka města Sedlec - Prčice paní Miroslava Jeřábková. Generálním a mediálním partnerem projektu byl Český rozhlas. Projekt podpořili i naši slavní sportovci a současní olympionici. Jsme hrdí na to, že jsme vytvořili rekord v počtu zúčastněných osob. Počtem 8511 uznatelných lidí jsme získali zápis do České knihy rekordů. Fotografie a jiné zajímavé články jsou na stránkách www.doskocimedokanady.cz.     (Vybráno ze závěrečné zprávy Josefa Justiána, ředitele projektu)

 

Občanské sdružení Happy Time připravuje pokračování soutěže v listopadu. Pravidla účasti jsou jednoduchá: každý Čech (v případě krajanů žijících v zahraničí se mohou zúčastnit i jejich partneři a děti) změří svůj nejlepší pětiskok snožmo (měří se stejně jako skok do dálky od čáry před špičkami nohou při startu k čáře za patou nohy po pátém skoku). Každá osoba může poslat pouze jeden skok. Zveme naše krajany, aby se této zajímavé sportovní akce zúčastnili. Členové Sokola budou skákat při prvních cvičeních a volejbale. Přijďte mezi nás a skočte si také. Přiveďte i své děti - máme pro ně i pěkné diplomy. (AM)

Výzva

Povodně, které  zaplavily v letním období v České republice zejména moravskou a jihočeskou oblast země, si vyžádaly 14 životů a škody, odhadující se na miliardy korun. Jen v jihočeském kraji bylo zasaženo 150 obcí a měst. Nikomu z nás není tato situace lhostejná, a proto České a slovenské sdružení v Kanadě organizuje sbírku na pomoc postiženým. Soustřeďuje dobrovolně vybrané prostředky na konkrétní objekty v jihočeské obci Malenice u Strakonic. Starosta obce Josef Bláhovec, s nímž je ČSSK ve spojení, uvedl, že škody na veřejném majetku se odhadují na více než 20 miliónů korun. Za jedinou možnou prevenci další možné povodně řeky Volyňky je považováno vybudování tří suchých nádrží, což by vyžadovalo 45 miliónů korun.

ČSSK se tedy obrací i na ostatní členy čs. komunity, aby podle svých možností přispěli jakoukoliv finanční částkou. Šek vystavte na Czech and Slovak Association of Canada s poznámkou "povodně" a laskavě pošlete na adresu: P.O. Box  564, 3044 Bloor Street West, Toronto, ON M8X 2Y8. Finanční dar bude osobně předán starostovi obce Josefu Bláhovcovi. (Míša Fuchsová, předsedkyně Čs. sdružení)

Starci na festivalu (očima pamětníka)

Byl to stud nebo akutní záchvat nostalgie, že jsem letos zakoupil drahé vstupenky na Montrealský Jazz (správně džáz) Festival? Dlouho jsem ho bojkotoval pro jeho pohříchu jarmareční charakter, jenže letos oznámili "souboj" Glenna Millera a Harryho Jamese. Big bandů, pokračujících v tradici svých legendárních zakladatelů, tedy hudba mého mládí! Snad kreditkarta tuto eskapádu snese. Dali jsme si se ženou záležet, abychom tam byli včas a prodrat se táborem lidu na Place des Arts nebylo lehké. Frantíci jsou nejlepšími organizátory hned po Češích, tudíž se dovnitř ještě nepouštělo a bylo nám strávit čtvrthodinku u podezřelého drinku v baru dlouho nevětraném. Inu, posléze dveře povolily a nedočkavý dav se nahrnul do sálu. Samí kluci a holky v našem, tedy nejlepším, potažmo zlatém věku. Revmatické ruce se přiměly k potlesku, opona se zvedla a oba bandy, trůnící na podiu, spustily svoje znělky. Při prvních taktech Moonlight Serenade mi bez varování hrkly slzy do očí. Co všechno projede hlavou: koncerty Karla Vlacha uprostřed totalitní častuškové nudy, školní večírek, na který s učitelem trombonistou přišel celý band, večery s uchem na rádiu, ze kterého pípá Jazzová Hodinka Hlasu Ameriky, prokládaná rušičkou... A už to jelo: "Take The A Train", "Swingtime In The Rockies", "Undecided", atakdále. Pak přišli s nápadem, že vyzkouší na obecenstvu zbrusu nový hit, a sál odpověděl řevem téměř divošským, když se z toho vyklubalo "In The Mood"! A nato "Chatanooga" a "Kalamazoo" a "String Of Pearls"... Škoda, že výkony zpěváků se nevyrovnaly našim dávným miláčkům, ale i tak to bylo skvělé. Téměř komorně zněly ty big bandy ve srovnání s kontemporerním kraválem! Orchestr Harryho Jamese, vedený skvělým trumpetistou Fredem Radkem, přece jenom swingoval líp a nakonec "vyhrál". Jednu chvíli jsem se přistihl, jak levou nohou šlapu do taktu, což nerad. Připomnělo mi to dávné večery v Jazz-klubu, kde jeden mládec nás tím vždycky rušil; mělť navíc odtrženou podrážku a ta mu pleskala o botu v dokonalých synkopách. Jak zakončit neobvyklý večer, když brněnská Stopkova pivnice je tak daleko?  Irský Pub je blíže, ale - opět hledání. Přestěhoval se a přejmenoval na "Le vje Dyblén". Pivo bylo dobré a barman sdílný. Chyběly mi jenom Stopkovy krásné vitrály s nápisem: "Mládí žije z naděje, stáří živo vzpomínkami..." (KN)

O dožínkách a jiných podzimních slavnostech

Oslavy ukončení sklizně byly nejvýznamnějšími lidovými svátky, které neměly nic společného s církví. Jejich kořeny jsou výlučně pohanské a starší než křesťanství, i když byly doplňovány slavnostní mší v kostele.

Dožínky (také obžínky, ožínky či dožatá) se slavily všude, kde se pěstovalo obilí. Z pole se na ozdobeném voze vezl poslední snop, kterému se říkalo baba, děd, nevěsta, jinde konopička, barbora nebo žebrák. Býval ozdobený květinami a pentlemi, někdy ustrojený jako ženská postava. Lidé se zčásti vezli, zčásti šli pěšky, někdy je doprovázela hudba a vždycky si k tomu zpívali. Z obilí uvitý věnec předali pak hospodáři nebo šafářovi, a po proslovech následovalo pohoštění a taneční zábava. Dožínkový věnec byl obvykle zhotoven ze všech druhů obilí a propletený polním kvítím. Schovával se pak celý rok do příštích žní, protože obilí a bylinám, z nichž byl uvázán, se přisuzovala magická moc – měl zaručit zdravý dobytek a velkou příští úrodu. Obilí připravené na jarní setbu se míchalo s několika zrnky z věnce a z posledního snopu předchozí úrody. Dožínkové slavnosti byly velmi oblíbené a průvody s ozdobenými vozy se stávaly součástí různých oficiálních oslav – např. v roce 1792 se účastnily průvodu při korunovaci Františka I. českým králem. Také v rámci Národopisné výstavy českoslovanské v Praze roku 1895 byl inscenován slavnostní dožínkový průvod. Rozšíření a velké obliby se dožínky dočkaly v první polovině 20. století díky agrárnímu hnutí, které je využívalo pro své politické cíle. Po roce 1948 pak podobným způsobem organizovala dožínky komunistická strana, která jim vtiskla budovatelský ráz. V současné době se velkolepé dožínkové slavnosti přestaly organizovat, i když ukončení sklizně se v mnohých vesnicích stále slaví, většinou zábavou s hudbou a tancem.

Dočesná, také chmelové ožinky či očesky, měla podobný průběh, jen místo posledního snopu se z chmelnice slavnostně vezl poslední štok chmele. Někdy byl ozdobený věncem z chmele, květů a barevných stuh. Stejně jako dožínkové se i chmelové věnce schovávaly do přístího roku, někdy zavěšené na tyči na dvoře statku, někdy uvnitř hospodářské budovy. V některých centrech chmelařské oblasti se ve 20. století začaly pořádat ústřední oslavy, které uzavíraly celý chmelařský rok. Mají podobu karnevalových průvodů s vozy, organizuje se bohatý program pro návštěvníky a hlavně se pije pivo. Nejznámější pivní festival je v současnosti v Bavorsku. Mnichovský Octoberfest navštěvují každý rok koncem září milióny návštěvníků z celého světa.

Vinobraní mělo v českých zemích skromný charakter, protože až do doby Karla IV. se vinná réva pěstovala jen na omezeném území Moravy. Teprve v první polovině 20. století se začalo vinobraní okázaleji slavit hlavně v oblasti Mělníka. Oslavy v r. 1922 se zúčastnil i prezident T. G. Masaryk – městem tehdy projelo mnoho alegorických vozů vypravených vinařskými firmami, městskou správou, sokolskou obcí a dalšími spolky. Také se tu poprvé hrála scénka o příjezdu Karla IV. do Mělníka, která se tu hraje při vinobraní dodnes. Znojmo na Moravě si pro své oslavy vybralo postavu Jana Lucemburského, který sem prý přijel v r 1327 zapít státnické jednání ve Vratislavi. Hlavním bodem oslav je alegorický průvod s králem Janem Lucemburským a Eliškou Přemyslovnou s pážaty, ozbrojenci, bubeníky a trubači, doprovázený kejklíři, lovci a sokolníky. Součástí programu jsou ovšem také divadelní, kejklířská a šermířská vystoupení, koncerty, trhy a především popíjení burčáku. (Z knížky České zvyky a obyčeje od Aleny Vondruškové vybrala AM)

Různé zprávy

Nabízím odvoz až 8 osob, zavazadel, jízdních kol apod. z letiště Praha Ruzyně, Brno, Bratislava, Vídeň, Krakow do celé České i Slovenské republiky podle dohody. Informace Bedřich Vydra, tel. (420) 603 546 207, tel./fax (420) 585 341 858, e-mail vydra.bedrich@seznam.cz.

 

Hledáme zkušeného zvukového odborníka, který by rozeznal původ a druh stálého nízkého hučení ve všech prostorách uvnitř domu typu bungalow. Dům je první v řadě spojených 6 domů (townhouses). Dobře zaplatíme za výkon a odbornou radu. Volejte 450-699-5620.

 

Rodina hledá Jaroslava Šustu, narozeného ve 20. letech, který bydlel v Roxboro. Pokud o něm něco víte, dejte vědět Míše Fuchsové na tel. 514-737-8325 nebo email misha.fuchs@gmail.com.

 

Hledám přítele na cestování. Bydlím v Calgary, jsem pohledná žena a je mi 55 let. Máte-li zájem, napište mi na 23acorn@gmail.com.

 

Pro starší, fyzicky slabou paní hledám společnici a pomocnici mluvící slovensky nebo česky, nejraději live-in nebo na plný úvazek, v oblasti DDO. Pro více informací volejte 514-978-2152.

 

Milovníkům venkova se nabízí ke koupi dobře udržovaný domek s lesní zahradou, vzrostlými stromy a přístupem k nedalekému privátnímu lesnímu jezeru. Skvělé houbaření, koupání, lyžování, atd. Domek je 85 km od Montrealu v centru Eastern Townships, 12 km od dálnice č. 10, 300 m od hlavní silnice a 5 minut od města se všemi službami. Vlastní nevyčerpatelný zdroj výborné pitné vody, 3 ložnice, dokončený basement, velký obývák s krbem, kuchyně a jídelna, koupelna, dílna (garáž), veranda na 3 sezóny, asfaltová příjezdová cesta, zahradní krb (BBQ-udírna) a další. Vše zrenovováno! Na požádání zašleme fotky a více informací. Cena $169 000 dle dohody s veškerým vybavením nebo bez. Informace po emailu na adrese mkunc@sympatico.ca nebo volejte (450) 263-3180 kvůli případné prohlídce.

 

Nová vize Montreal nyní vysílá na kanále č. 14, satelit č. 207 každé pondělí v 11.00 h, v úterý v 9.30 h a ve čtvrtek v 23.00 h. Některé pořady můžete též sledovat na stránce www.tvsedna.com. Náklady s vysíláním jsou velké a TV Nová Vize žádá své posluchače o finanční pomoc. Chcete-li televizní vysílání podpořit, pošlete šek vystavený na "Nová Vize" na adresu 77 Quebec Ave, app. 2025, Toronto, ON M6P 2T4.

 

Na Věstník přispěli: Milan Jirava, Pavel Krejčí, Georges F. Novak, Karel Pelz, Božena Pitříková, Rudolf Spitalsky, Mira Stastny, Monika a Martin Vilímkovi, Vera Zabrodsky. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.