Montrealský Věstník                                Ročník 46

Říjen/October 2009                    5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                 Číslo 2


 

 

Kalendář činností

 

Každou středu:                        Sokolské cvičení, Coronation Elementary School, 4810 Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:             Volejbal, Coronation Elementary School, 4810 Van Horne, 20.00 h

 

13. 10. Út        Schůze Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

14. 10. St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

17. 10. So        Župní valná hromada Sokola, Days Inn, Kingston, 10.00 h

18. 10. Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

28. 10. St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

 

Klub seniorů

Na schůzce seniorů v Misijním domě dne 2. září oslavili přítomní dortem a číší vína narozeniny Zdeny Kentové. Poté jim paní Reichmanová přehrála film o životě a díle Leonarda da Vinci. Další setkání se uskutečnilo ve středu 16. září. Promítli jsme si film "Noc na Karlštějně". Tento filmový muzikál natočil režisér Zdeněk Podskalský podle stejnojmenné divadelní hry Jaroslava Vrchlického. Díky této půvabné hříčce o císaři Karlu IV. a Elišce Pomořanské jsme vzpomenuli známé české herce, jako byli Vlastimil Brodský, Karel Höger, Jaroslav Marvan, Miloš Kopecký, Waldemar Matuška a další.

 

Příští schůzka seniorů bude ve středu 30. září. Na říjen jsou plánovány schůzky na 14. a 28. 10., vždy od půl druhé odpoledne. (Petr Štikarovský)

 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat našim členkám Boženě Pitříkové a Anně Mišurové za dlouholetou péči a přípravu občerstvení pro naše seniory. Velmi si jejich obětavosti vážíme. (Jiřina Mitáčková)

 

Seniorské schůzky se i nadále konají každý druhý týden, vždy ve středu v půl druhé. Informace o programu vám podá Josef Janík, tel. 514-489-4364, nebo paní Líba Prášilová, tel. 514-482-9469.

České a slovenské sdružení

Příští výborová schůze montrealské odbočky ČSSK se bude konat v úterý 13. října 2009 v půl osmé večer ve společenské místnosti Misijního domu. Všichni členové jsou srdečně vítáni. (Ema Košacká)

 

Dámský odbor Českého a slovenského sdružení připravuje svůj už 54. BAZAR na sobotu 7. listopadu v hale kostela sv. Ignáce na West Broadway, jak ukazuje přiložená pozvánka. Těšíme se, že přijdete v hojném počtu, abyste si pochutnali na různých specialitách jak slaných, tak sladkých, a hlavně abyste se setkali se svými známými a pochlubili se jim dětmi, eventuálně též vnoučaty či dokonce pravnoučaty. Pokud nám chcete a můžete pomoci, zavolejte Olgu Velanovou, (514) 932-1709, nebo Emu Košackou, (514) 735-5795.

Pokud nevíte, co s knihami, které máte doma a zabírají vám místo v knihovně, nabídněte je prostřednictvím Bazaru lidem z české komunity. Knihy shromažďuje a třídí v Misijním domě Petr Štikarovský. Zavolejte mu na 514-509-1427 nebo přivezte knihy přímo na Bazar před zahájením. Děkujeme.        (Ema Košacká)

Sokol Montreal

Příští výborová schůze Sokola Montreal se bude konat v neděli 8. listopadu 2009 ve čtyři hodiny odpoledne v Misijním domě na rohu Sherbrooke a West Broadway. Valná hromada, která se v tuto dobu obvykle pořádá, je výjimečně odložena na zimu 2010. Datum bude včas oznámeno.

 

Župní valná hromada se bude konat jako obvykle v salonku motelu Days Inn v Kingstonu v sobotu 17. října 2009. Začátek v 10 hodin dopoledne. Na programu je kromě voleb na příští období plánování dalších akcí.

 

Pravidelné cvičení a volejbal začnou v týdnu na přelomu září a října. První cvičení je ve středu 30. září, první volejbal ve čtvrtek 1. října. Obojí se koná ve škole Coronation (bývalá Shadd Academy) na rohu Van Horne a Victoria (metro Plamondon) v 8 hodin večer. Informace o cvičení a volejbalu, jakož i o dalších sokolských aktivitách podají manželé Hřibovi na tel. 514-683-2092. (AM)

 

Mikulášskou nadílku pro děti, organizovanou ČSS a Sokolem, chystáme na neděli 6. prosince odpoledne.

Sokolské 60. Šibřinky se budou konat v sobotu 30. ledna 2010 opět v hale městské radnice TMR.

Misie sv. Václava

Naše příští mše se bude konat v neděli 18. října 2009 v 11.00 hodin v kapli Loyola High School na 7272 Sherbrooke Street West (roh West Broadway). Růženec recitujeme před mší od 10.30 h. Prosíme, přicházejte včas, protože hlavní dveře se z bezpečnostních důvodů v jedenáct hodin zamykají. Děkujeme. (Rose Mary Strban)

Hostýn

Tábor Hostýn má za sebou úspěšnou letní sezónu. Po jarní brigádě byl tábor připravený přijmout letošní účastníky dětského tábora. O třídýdenním dětském táboře přineseme podrobnou zprávu v příštím čísle.

 

Slovenský piknik, který se už podruhé konal na Hostýně, se uskutečnil 2. srpna a byl mimořádně úspěšný. I když počasí nemohlo být horší – celý den silně pršelo – byla jídelna plná lidí. Většina účastníků dojela objednaným autobusem, někteří vlastními auty. Po nedělní mši sloužené panem farářem Františkem Krušinským, kterému asistovali dva kněží ze Slovenska, následoval oběd. Kuchaři dostali osobní pochvalu od mnoha hostů. Zábava pak pokračovala v klubovně. Hudba pana Chlumského přispěla k výborné pohodě a někteří si i zatancovali na své oblíbené písničky. Slunce se ukázalo až okolo páté hodiny, když se hosté chystali na cestu domů. Perníková srdce připomenou účastníkům letošního pikniku příjemné chvíle strávené v krásném prostředí. Ti s větším štěstím si odnesli pěkné ceny vyhrané v tombole.

Tímto děkujeme Kanadské slovenské lize, že nám znovu projevili důvěru a uskutečnili Slovenský piknik v prostorách tábora Hostýn. Těšíme se zase na shledání příští rok.

 

Dne 9. srpna jsme přivítali na Hostýně pravidelné návštěvníky tradiční Hostýnské poutě. Počasí bylo tentokrát výborné, což se pozitivně odrazilo na počtu hostů. Klasické knedlo-vepřo-zelo mělo úspěch; ti méně hladoví si pochutnali na párkách a dršťkové polévce prodávané ve stáncích. Koláčků, perníkových srdcí a občerstvení bylo dostatek, a tak si každý přišel na své. Tombola byla bohatá co se týče počtu cen i jejich hodnoty; k dobré náladě vyhrávala hudba pana Zdeňka Noska. Hostýnská pouť je každoročně místem, kde se staří známí setkají, někdy pouze jednou do roka právě na pouti, a poví si novinky ze svého života. Hosté letošní poutě poseděli ve skupinkách až do večera.

Děkujeme všem, kteří svou účastí přišli podpořit tábor Hostýn a těšíme se opět na příští rok.

Poděkování patří též všem, kteří svou prací přispěli k výbornému průběhu výše uvedených akcí a samo-zřejmě všem sponzorům za dodání hodnotných cen do obou tombol; jmenovitě firmám Coulée Miton Cast Enc. (pan Silber), Alpina Salami, Exxagro Corp. (pan Pitule), paní Štěpánce Krajíčkové, Českému gen. konzulátu, restauracím Bohemia a L'Amčre ŕ Boire, evropským obchodům Slovenia, Wawel, Patisserie Viennoise a Fairmount Meat Market & Delicatessen, jakož i všem anonymním dárcům.

Výherce lístku číslo 578410 ať se příhlásí o svou cenu u Viery Šebenové na 514-385-5153.

Na obrázku z loňské oslavy na Hostýně je zleva Zdeněk Nosek, Josef Janík a Standa Skála.

 

Setkání křesťanských rodin se konalo od 15. do 23. srpna. Účastníci této akce zabrali polovinu tábora včetně hlavní budovy. Počasí se letos opravdu vydařilo, a tak byl program bohatý na sportovní a kulturní aktivity konané v náruči přírody. Tato akce je zaměřená na zpevnění rodinných vztahů, uvědomění si správných hodnot v životě člověka, na překonávání překážek, které přináší každodenní život, a v neposlední řadě na ocenění všeho dobrého a na lásku k lidem. Věříme, že se setkání bude opakovat znovu příští rok, a děkujeme paní Hance a panu Petrovi Drábovým za její zorganizování.

 

Jak už jsme čtenáře Věstníku informovali, minulý rok na podzim jsme díky vydatné finanční podpoře pana Kuchaře najali firmu J. M Poirier Construction et fils na opravu dívčí budovy, jejíž základy byly v katastrofálním stavu. Kontrakt zahrnoval výstavbu železobetonových základů a to bez dokončovacích prací. Železobetonová podlaha (původně mimo kontrakt) a dokončovací práce se uskutečnily až na jaře 2009. V rámci těchto prací bylo nutné zasadit okna, vyrobit schodiště a balkón do budovy, a vyrobit a zasadit velká garážová vrata do suterénu (basementu) budovy. Tímto chceme srdečně poděkovat panu Tomu Silberovi a jeho synovi, Tony Silberovi, kteří dodali a zabudovali železné dveře a mříže na dolní okna. Materiál na vrata do suterénu dodala firma Soudure Mobile B. V. Inc., M. Pierre Valéy. Klubovna je už přístupná návštěvníkům Hostýna a byla poprvé vyzkoušená během Slovenského pikniku. Zůstává ještě vyrobit zadní balkón, schodiště a střechu nad balkónem.

 

Během víkendu 26. a 27. září bude na Hostýně podzimní brigáda, kterou uzavřeme letošní sezónu. Práce jsou zaměřené na zazimování kempu, nutné opravy kabinek, nátěrové práce a podobně. Všechny srdečně zveme a za trochu práce na zvelebení tábora nabízíme pobyt a jídlo během víkendu zdarma. Přijďte a vychutnejte poslední teplé dny před příchodem zimy.

 

Na závěr chceme poděkovat panu Josefu Vosickému, který strávil na táboře Hostýn téměř 3 měsíce v roli správce tábora a umožnil tím jeho trvalý a hladký chod. Díky Josefovi byl tábor přístupný během celého léta s neomezenou možností pobytu pro všechny návštěvníky tábora. (Viera Šebenová)

Kultura

Eva LAPKOVÁ dostala nabídku vystavovat své plastiky velkého formátu během září a října v Red Deer v Albertě, v galerii Bilton Contemporary Art (4b, 5809 51 ave, Red Deer). Výstava má název "Walls and Whispers". Součástí je též lineární kompozice na zeď dlouhou 20 stop: hlavy (plastiky) a fotky starých zdí z Prahy. Výstava bude zahájena 17. září a potrvá do 17. října 2009. Informace a ukázky prací Evy Lapkové můžete vidět na www.biltoncotemporaryart.com.

---------------------------------------------------------------------------------------------

C.S.P.B.A.

Canadian Slovak Professional and Business Association

 

vás zve na svůj

 

44. Annual Scholarship Ball

 

v sobotu 7. listopadu 2009  

Le Crystal, Centre de Congrčs

5285 Blvd. Henri Bourassa, Ville St-Laurent

 

koktejl v 18.00 hodin (předkrmy a sklenička šampaňského)

večeře v 19.00 hodin (5 chodů, 2 láhve vína na stůl)

K potěšení i k tanci hraje orchestr Harolda Birkense.

Doporučujeme večerní oblek (black-tie).

 

Vstupenky $85 nebo $100 s potvrzením na $30 na daňové účely.

Informace na www.slovakmontreal.com.

 

Rezervace a vstupenky:

Daniela Arendasova, tel. 514-684-0235, email darendasova@enc.qc.ca

Anna Chrastinova, tel. 450-676-1029, email anna30space@gmail.com

Jozef Brody, tel. 514-482-7328, email josefbr@alcor.concordia.ca

 

Rezervace nejpozději do pátku 30. října 2009

---------------------------------------------------------------------------------------------

Oznamujeme, že kanadské turné české kytaristky a zpěvačky Lenky FILIPOVÉ je prozatím odloženo z důvodu zavedení víz. Minule ohlášený koncert v Montrealu se tedy nekoná. Informace o turné Lenky Filipové můžete najít na stránce embe Production Canada www.lenkafilipova.ca.

 

Informace o plánovaném koncertu u příležitosti 28. října nebyly v době uzávěrky Montrealského Věstníku ještě známy. Pozvánky bude rozesílat konzulát poštou, po emailu nebo podáme informace telefonicky. (AM)

 

Cova Productions Inc. přináší do kanadských kin celovečerní komedii s českým obsazením "Absurdistán". Máme ojedinělou možnost v Montrealu vidět  tento film v českém znění s francouzskými titulky. Film v režii Veita Helmera uvádí kino Cinéma du Parc, 3575 avenue du Parc, Montreal, od 8. listopadu 2009. Hrají: Kristýna Maléřová, Maximilian Mauff, Nino Chkeidze, Radomil Uhlíř.

Obsah filmu: Inspirací pro vznik třetího celovečerního filmu Veita Helmera byla novinová zpráva o turecké obci, kde se ženy vzbouřily proti mužům, kteří nebyli schopni opravit místní vodovod, a odepřely jim sex, dokud nezajistili normální chod domácností. Groteskně laděné podobenství o "válce pohlaví" se odehrává v malé vesnici Absurdistán uprostřed pouště někde mezi Evropou a Asií. Velkou potíží pro vesnici je nedostatek vody. Mnohem větším problémem je však lenost mužů. Mužská lhostejnost ve vsi vyvolá sexuální stávku, která se postupně mění v téměř válečný konflikt mezi muži a ženami a rozdělí vesnici ostnatým drátem. Uprostřed toho se odehrává tragikomický příběh chlapce Těmelka a dívky Aji, kteří by rádi prožili svou první milostnou noc. A aby to neměli jednoduché, jejich "poprvé" se musí odehrát v určitém postavení hvězd, které určila Ajina babička jako ideální. A aby toho nebylo málo, musí se nejprve společně vykoupat...

---------------------------------------------------------------------------------------------

České a slovenské sdružení a Sokol Montreal

vás srdečně zvou na

 

Mikulášskou taneční zábavu

 

v sobotu 14. listopadu 2009 v 8.00 hodin večer

sál kostela sv. Cyrila a Metoděje

7187 - 2nd Avenue (roh Jean Talon)

 

K tanci bude hrát kapela Edelweiss

Půlnoční tombola

Tradiční jídla a zákusky

 

Mikuláš přijde a nadělí vašim přátelům dárky, které přinesete

(poštovné $1 za dárek)

 

Vstupné: $20.00 dospělí, $15.00 studenti a senioři, děti do 12 let zdarma

Šek vystavte na Czech and Slovak Association

 

Informace a lístky / Information and tickets:

Míša Fuchsová (514) 737-8325

Ema Košacká (514) 735-5795

 

Výtěžek Mikulášské zábavy bude věnován na výdaje s Montrealským Věstníkem a s Misijním domem.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sport

47. ročník TENISOVÉHO TURNAJE v Montrealu se konal 22. srpna 2009 na krytých dvorcích "Tennis 13" v Lavalu za účasti 32 hráčů z Ontaria, z USA, ale hlavně z Montrealu a okolí. Jako zvláštní host z České republiky se zúčastnil jednadvacetiletý Jan Výleta, zaměstnanec Čs. gen. konzulátu v Montrealu. Hrálo se o 15 putovních pohárů v kategoriích žen a mužů - dvouhry, čtyřhry a smíšené čtyřhry. Vítězové každé kategorie obdrželi poháry a každý hráč též obdržel hodnotné dary věnované mnohými štědrými sponsory, kterým upřímně děkujeme.

Dvouhru mužů v kategorii od 18 do 45 let - Pohár A.K. Velana - vyhrál 16tiletý Tomáš Sušeň z Montrealu.

Pohár útěchy Oskara Sýkory vyhrál Karel Lysý z Montrealu.

Pohár Standy Skály v kategorii mužů od 45 do 55 let vyhrál Jára Born z USA.

Pohár útěchy Dr. Pavla Dubravčíka vyhrál Willi Hack z Hawksbury.

Pohár Otty Backa v kategorii mužů 55-65 let vyhrál Jára Born z USA.

Pohár útěchy Evy a Vlada Kocmana vyhrál Ivo Radechovský z Montrealu.

Pohár Antonína Záruby v kategorii mužů nad 65 let vyhrál Ivo Radechovský a druhý byl Josef Scheib z Montrealu.

Dvouhra žen -  Pohár Ing. Falty vyhrála 14tiletá Tereza Sušeň z Montrealu.

Pohár útěchy - Kingston Trophy vyhrála Míla Šedivá z Montrealu.

Čtyřhry: Dámská čtyřhra - Pohár Sokola Montreal – se pro malou účast žen nekonal.

Smíšená čtyřhra - Pohár Líby Proschkové – vyhráli Tomáš a Tereza Sušňovi, druzí byli Josef Scheib a Míla Šedivá.

Čtyřhru mužů Pohár Sokola Montreal vyhráli Josef Scheib a Willi Hack.

Pohár útěchy Ivana Rohana vyhráli Vlad Kocman a Antonín Jančařík.

V bohaté tombole bylo celkem 15 hodnotných cen. Všem sponzorům ještě jednou děkujeme za jejich podporu a tím i velký úspěch této každoroční sportovní události.

Tento tenisový turnaj začal před 50 lety v roce 1959 jako sokolská sportovní aktivita, kterých bylo tehdy mnohem více (sokolské slety, závody v gymnastice, lehké atletice, volejbalu, stolním tenise, lyžování a další). Bylo nás jenom osm mužů a hrálo se na otevřených kurtech. Pro velký zájem se turnaj pak opakoval každoročně. Pro špatné počasí se dvakrát nekonal. Od roku 1992 hrajeme na krytých dvorcích v Lavalu – ty se vloni opravovaly, a proto také turnaj roku 2008 bohužel nebyl. Myslím, že toto je jediný každoroční tenisový turnaj v cizině pro krajany čs. původu a pozvané hosty.

Zároveň bych touto cestou rád pogratuloval všem zúčastněným hráčům a všem, kteří nám během turnaje pomáhali. Doufáme, že náš příští tenisový turnaj bude opět koncem srpna, jak obvykle býval, týden před Labor Day víkendem 2010. (Standa Skála a Jarda Sixta, organizátoři)

Zrušené volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR

Generální konzulát České republiky v Torontu upozorňuje, že v důsledku nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 10. září 2009, kterým byl zrušen ústavní zákon č. 195/2009 Sb, se volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v ohlášeném termínu 9. – 10. října 2009 neuskuteční.

Zastupitelské úřady České republiky v Ottawě, Torontu a Montrealu tudíž opět přijímají žádosti českých občanů o zápis do zvláštních seznamů voličů. Lhůta pro zápis do seznamu vyprší 40 dní před datem voleb. Voličské průkazy, o které čeští občané požádali v souvislosti se zrušenými volbami, nebudou vydány.

Telefonická spojení na jednotlivé zastupitelské úřady:

Velvyslanectví ČR v Ottawě: (613) 562-3875

Generální konzulát ČR v Torontu: (416) 972-1476, linky 14 a 15

Generální konzulát ČR v Montrealu: (514) 849-4495

O novém termínu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky budou české zastupitelské úřady v Kanadě informovat na svých webových stránkách (www.mzv.cz/ottawa, www.mzv.cz/montreal, www.mzv.cz/toronto) a v krajanském tisku.

Oznámení pro studenty vysokých škol, kteří byli komunisty vyloučeni ze studia

Vláda České republiky nařízením č.122/2009 schválila, aby byla vyplacena částka 100.000 korun studentům vysokých škol v ČR v případě, že byli komunisty vyloučeni ze studia z politických důvodů. Pro informace se můžete obrátit na Dr. Jiřího F. Nováka, člena Pražského akademického klubu 48, na tel. 514-697-1984 (večer) nebo 514-335-1500 linka 0 (během pracovního dne).

Výzva

Povodně, které  zaplavily v letním období v České republice zejména moravskou a jihočeskou oblast země, si vyžádaly 14 životů a škody, odhadující se na miliardy korun. Jen v jihočeském kraji bylo zasaženo 150 obcí a měst. Nikomu z nás není tato situace lhostejná, a proto České a slovenské sdružení v Kanadě organizuje sbírku na pomoc postiženým. Soustřeďuje dobrovolně vybrané prostředky na konkrétní objekty v jihočeské obci Malenice u Strakonic. Starosta obce Josef Bláhovec, s nímž je ČSSK ve spojení, uvedl, že škody na veřejném majetku se odhadují na více než 20 miliónů korun. Za jedinou možnou prevenci další možné povodně řeky Volyňky je považováno vybudování tří suchých nádrží, což by vyžadovalo 45 miliónů korun.

ČSSK se tedy obrací i na ostatní členy čs. komunity, aby podle svých možností přispěli jakoukoliv finanční částkou. Šek vystavte na Czech and Slovak Association of Canada s poznámkou "povodně" a laskavě pošlete na adresu: P.O. Box  564, 3044 Bloor Street West, Toronto, ON M8X 2Y8. Finanční dar bude osobně předán starostovi obce Josefu Bláhovcovi. (Míša Fuchsová, předsedkyně Čs. sdružení)

Zajímavé internetové stránky

Informace o Praze v angličtině najdete na http: //www.prague-guide.co.uk. Zajímavé čtení jak v češtině tak v angličtině najdete na CzechFolks.com. Další vynikající stránka (nejen) pro seniory je http://sedesatka.cz. Poštovní směrovací čísla v Kanadě najdete na www.canadapost.ca, telefony na www.canada411.ca. Telefonní čísla v České republice najdete na http://telefonniseznam.o2active.cz/jnp/cz/index.html. (Láďa Křivánek)

Poutě a jejich tradice

Pouť původně znamenala putování věřících na některé svaté místo, které se stalo známé například tím, že se tam odehrál zázrak anebo došlo ke zjevení některého světce. Vznikly z víry, že modlitba na určitých místech je zvláště účinná. Křesťané začali už ve 4. století putovat k posvátným místům v Palestině, hlavně na místa spojená se životem Ježíše Krista. Věřící putovali i k místům méně vzdáleným, kde se nacházely ostatky apoštolů a mučedníků, k zázračným pramenům, obrazům a podobně. I křížové války byly formou poutě, jejíž cílem bylo osvobodit Kristův hrob z rukou nevěřících muslimů. Když ve 14. století Svatou zemi obsadili Turci a zamezili tak křesťanům přístup, církev začala podporovat zřizování poutních míst mimo Palestinu.

     17. a 18. století bylo obdobím největšího rozkvětu poutí, mnohých z nich spojených s mariánským kultem. Poutními místy se staly například léčivé prameny jako jsou francouzské Lourdes, portugalská Fatima nebo rakouská Maria Zell. Další poutní místa stále vznikají – například Medžugorie v Hercegovině. V Čechách mezi nejznámější patří Svatá Hora u Příbrami, Svatý Kopeček u Olomouce nebo Velehrad. V době baroka patřila návštěva poutních míst k projevu zbožnosti a v té době se také mnoho kapliček změnilo na kostely, protože oblíbená poutní místa přitahovala pozornost dárců. Vlastní poutní místo bylo většinou za městem na kopci a cesta nahoru bývala lemována jednotlivými zastaveními křížové cesty. Závěrečnou část cesty mnozí poutníci absolvovali po kolenou na znamení pokory. V poutním kostele se pak konala mše, při které poutníci prosili za uzdravení, úspěch v práci či v hospodářství a podobně. Po mši se pak věnovali zábavě, zašli do hospody a nakupovali ve stáncích svaté obrázky, růžence, pečivo, hračky a jiné dárky z poutí.

     Ve druhé polovině 18. století Josef II poutě zakázal – jednak se snažil omezit vliv církve a také chtěl zabránit plýtvání časem na náboženských slavnostech. Od té doby už poutě nikdy nedosáhly takové popularity a také se z nich začal vytrácet církevní smysl. Dnes už známe poutě spíš jako místa s nejrůznějšími kolotoči a atrakcemi a stánky, které už s náboženstvím a vírou nemají nic společného. Na druhou stranu však vznikají poutní místa zvláštního symbolického charakteru, jako je Lennonova zeď v Praze nebo hrob zpěváka Michala Tučného v Hošticích, kam lidé jezdí vzpomínat, ale i přemýšlet a rozjímat. (České zvyky a obyčeje, A. Vondrušková)

Různé zprávy

Nabízím odvoz až 8 osob, zavazadel, jízdních kol apod. z letiště Praha Ruzyně, Brno, Bratislava, Vídeň, Krakow do celé České i Slovenské republiky podle dohody. Informace Bedřich Vydra, tel. (420) 603 546 207, tel./fax (420) 585 341 858, e-mail vydra.bedrich@seznam.cz.

 

Pro starší, fyzicky slabou paní hledám společnici a pomocnici mluvící slovensky nebo česky, nejraději live-in nebo na plný úvazek, v oblasti DDO. Pro více informací volejte 514-978-2152.

 

Česky mluvící Ukrajinka hledá práci (hlídání dítěte, opatrování nemocné nebo starší osoby, vaření, uklízení apod.). Volejte prosím na tel. 450-562-0110.

 

Milovníkům venkova se nabízí ke koupi dobře udržovaný domek s lesní zahradou, vzrostlými stromy a přístupem k nedalekému privátnímu lesnímu jezeru. Skvělé houbaření, koupání, lyžování, atd. Domek je 85 km od Montrealu v centru Eastern Townships, 12 km od dálnice č. 10, 300 m od hlavní silnice a 5 minut od města se všemi službami. Vlastní nevyčerpatelný zdroj výborné pitné vody, 3 ložnice, dokončený basement, velký obývák s krbem, kuchyně a jídelna, koupelna, dílna (garáž), veranda na 3 sezóny, asfaltová příjezdová cesta, zahradní krb (BBQ-udírna) a další. Vše zrenovováno! Na požádání zašleme fotky a více informací. Cena $159 000 dle dohody s veškerým vybavením nebo bez. Informace po emailu na adrese mkunc@sympatico.ca nebo volejte (450) 263-3180 kvůli případné prohlídce.

 

Oznamujeme, že televizní program Nová vize Montreal v současné době nevysílá z důvodu finančních problémů stanice, na které se tento a další etnické programy vysílaly.

 

Na Věstník přispěli: Jarmila Frydl, Helen Richards, Nadia Trebichavsky, Erica a Karel Vorlovi. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.