Montrealský věstník                                  Ročník 46

Leden/January 2010                   5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                 Číslo 5


 

 

Kalendář činností

 

Každou středu:                        Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:             Sokolský volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

 

31. 12. St         Silvestrovská zábava, sál Kanadské legie, 5455 de Maisonneuve W., 19.00 h

                        Silvestrovská zábava, kostel sv. Vladimíra, 3470 boul. St. Joseph E., 19.00 h

19. 1.   Út        Schůze Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

30. 1.   So        60. Šibřinky, 90 Roosevelt Ave, městská hala TMR, 20.00 h

 

Klub seniorů

Počátkem prosince se již tradičně sešli naši senioři při vánočním obědě, tentokrát v novém místě, v restauraci Vieux Duluth v obchodním centru Place Newman v LaSalle. Na rozdíl od staré Amazony zde byla výhoda velkého parkoviště a také možnost přinést si vlastní víno. Velká prostorná restaurace však neskýtala takovou intimitu jako bývala v minulosti v Amazonce. Měli jsme čtyři dlouhé stoly, každý pro dvacet osob, takže se lidé nemohli ani po obědě moc stýkat mezi stoly. Původní zájem o oběd nebyl tak velký jako dříve, ale nakonec skoro všechny stoly byly plné. Sám jsem se také rozmýšlel, zda jít či nejít. Kuře ani losos mne neláká, i když to je jediné, co smím jíst, ale nakonec mě zlákala tradiční atmosféra vánočních obědů.

Sešlo se nás asi 60 až 70 a všichni vypadali stejně mladě jako vloni, ač nám léta neubývají. Měli jsme tu čest, že mezi nás opět zavítala paní generální konzulka J. Jeslínková, která měla velice pěkný uvítací projev, i když se smutným podtónem loučení. Jak už možná víte (a dozvíte se víc dále ve Věstníku z oznámení Gen. konzulátu ČR v Montrealu - pozn. red.), konzulát definitivně končí svoji mnohaletou činnost počínající První republikou, a v březnu zavírá. Po této smutné zprávě jsme si připili a pustili se do jídla.

Po obědě nás obšťastnila Marina Krejcarová, mladá operní zpěvačka, několika překrásnými áriemi za klavírního doprovodu svého manžela Jana. Věřím, že toto ještě tato restaurace nikdy nezažila a že byli nadšeni i ostatní návštěvníci. Při árii z Rusalky jsem si raději držel číši s vínem, aby mi náhodou nepraskla. Poté se celý sál pustil s radostí do zpěvu koled. Výhodou bylo, že letos měl každý koledy natištěné, takže jsme vyhráli nad Alzheimerem. Bohužel paní Soňa Zichermannová onemocněla, a tak její místo u keyboardu výborně zastoupil Jan Krejcar. Nakonec se ujmul svého keyboardu Honza Chlumský a mohli jsme si zazpívat ještě i pár lidovek. Na rozloučenou si všichni popřáli hezké Vánoce a vše nejlepší do nového roku, hlavně abychom se zase po roce setkali při příštím vánočním obědě. (Láďa Křivánek)

 

Seniorské schůzky se i po Novém roce budou konat každý druhý týden, vždy ve středu v půl druhé. Na programu jsou zajímavé diskuse, písničky a promítání zábavných filmů. Informace o programu vám rád podá Josef Janík, tel. 514-489-4364, nebo paní Líba Prášilová, tel. 514-482-9469.

České a slovenské sdružení

Členky bazarového odboru Českého a slovenského sdružení v Montrealu se sešly 7. prosince, aby zhodnotily výsledky minulého bazaru. Rády by informovaly čtenáře Věstníku, na jaké účely se peníze, vydělané během let na bazarech, vydávaly. V první řadě jde o anonymní pomoc starým, nemocným a jinak potřebným krajanům, jak během roku, tak i na vánoce. Dále to jsou podpory našim vysokoškolským studentům. Štědrý každoroční příspěvek od bazarového odboru umožňuje činnost Klubu seniorů. Od poloviny padesátých let posílal též bazarový odbor finanční příspěvky našim krajanům v táborech v Německu, Rakousku a Itálii prostřednictvím American Fund for Czechoslovak Refugees, většinou pro staré a nemocné lidi, kteří nemohli nikam emigrovat. Mnoho let bazarové dámy finančně přispívaly na dětský tábor pátera Janíčka a na opravy Misijního domu. V osmdesatých letech většina výtěžku z bazaru byla věnována na pomoc nově přicházejícím Čechoslovákům, kteří si cestou na Kubu "odskočili" v Montrealu z letadla – říkali jsme jim "Kubánci". Montrealem tehdy prošlo asi tisíc našich krajanů a bazarové dámy věnovaly od roku 1982 do 1989 na pomoc těmto uprchlíkům téměř $48 000.00. Po roce 1990 byly posílány dary na dobročinné účely do České republiky. V posledních letech dostávaly finanční dary různé kanadské dobročinné organizace, jako např. The Gazette Christmas Fund, Dans La Rue, Olga’s House and Sun Youth. (Ema Košacká)

 

Příští výborová schůze montrealské odbočky ČSSK se bude konat v úterý 19. ledna 2009 jako obvykle v půl osmé večer ve společenské místnosti Misijního domu. (Ema Košacká)

Sokol Montreal

Valná hromada Sokola Montreal se bude konat v úterý 9. března 2010 v půl osmé večer v Misijním domě na rohu Sherbrooke a West Broadway. Všichni členové Sokola jsou srdečně zváni. (AM)

 

Sokolský volejbal a cvičení začnou znovu v druhé polovině ledna. Informace podá starosta Sokola Montreal Ludvík Martinů, (514) 484-6177, nebo náčelníci Josef a Marie Hřibovi, (514) 683-2092.

 

38. župní sokolské zimní hry se budou konat poslední sobotu v únoru, 27. února 2009, v lyžařském středisku Horseshoe Valley blízko Toronta. Závodí se ve slalomu a běhu na lyžích. Zúčastnit se mohou i nečlenové Sokola. Zájemci hlaste se u Josefa Hřiba, tel. (514) 683-2092. (AM)

Misie sv. Václava

Upozornění: V měsíci lednu a únoru se české mše nebudou konat. Příští mše svatá bude v březnu. Datum konání bude oznámeno v březnovém čísle Montrealského věstníku. (Rose Mary Strban)

Všem čtenářům přejeme  do nového roku 2010 hodně štěstí a zdraví.

 

Profesor Dr. Tomáš Špidlík, SJ, oslavil ve Vatikánu v plné práci a svěžesti 17. prosince své 90. narozeniny. Je jedním ze dvou českých kardinálů (druhým je pražský arcibiskup Miloslav Vlk). Česká misie v Montrealu jej zná velice dobře jako moudrého teologa s výborným smyslem pro humor. Byl to souputník Otce Janíčka, a měli spolu téměř stejný osud. Narodil se 17. 12. 1919 v Boskovicích na Moravě, ve stejném roce jako Otec Janicek, ba i rodiště měli nedaleko od sebe. Před válkou oba začali studovat na brněnské univerzitě a oba po uzavření vysokých škol přešli na teologii. Oba vstoupili v roce 1940 do Tovaryšstva Ježíšova a studovali v Maastrichtu v Holandsku. Otec Špidlík byl vysvěcen na kněze v r. 1949 (stejně jako Otec Janíček). Poté se jejich cesty rozcházejí. Oba sice měli jít zpět do Československa, ale rok 1948 tomu nepřál. Zatímco Otec Janíček byl poslán do Kanady, Otec Špidlík se dává na akademickou dráhu a v roce 1955 získává v Římě doktorát v oboru východní liturgie. Jeho Eminence kardinal Špidlík je nejen světově uznávaný teolog a profesor (přednášel v mnoha zemích světa), ale též velmi plodný autor - napsal asi 50 knih, které byly přeloženy do 24 jazyků. Mimoto působí asi 50 let v rádiu Vatikán. Je dlouholetý profesor římských a jiných univerzit a odborný poradce vatikánských úřadů. V roce 2003 jej papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem. Jeho váženost potvrzuje i to, že při volbě nového papeže to byl právě on, kdo pronesl řeč ke kardinálské college. Kdo byl přítomen některé z jeho mší, dobře ví, jak jsme se kolikrát pobavili jeho humorem, který si zachoval i nyní. Na své devadesátiny se dívá též s humorem: říká, že je rád, že se devadesátky dožil, protože podle statistiky po devadesáti letech umírá málo lidí. Stále jde s dobou a pracuje i s notebookem.

Montrealská misie přeje panu kardinálovi vše nejlepší, hlavně pevné zdraví a hodně Božího požehnání v jeho poslání.            (Láďa Křivánek)

Hostýn

Dětský prázdninový tábor na Hostýně v roce 2010 se bude konat opět 3 týdny a to od neděle 4. července do soboty 24. července. Ceny jsou následující: 1 týden 295$, 2 týdny 595$ a 3 týdny 830$. Za každé další dítě ze stejné rodiny je sleva 10%.  Finančně slabé rodiny mohou dostat individuální slevu. Pro nové účastníky připomínáme, že ceny zahrnují pobyt, výborný program zaručený našimi osvědčenými vedoucími a vynikající stravu připravenou našimi zkušenými kuchařkami. Jelikož se jedná o tábor s celodenním pobytem, výdaje se dají použít pro daňové účely. Přihlášky budou později k dispozici na internetu na adrese www.hostyn.org. Posílejte své děti a vnoučata do tábora, aby se udržela česká a slovenská tradice tábora.

Slovenský den se bude letos opět konat na táboře Hostýn a to v neděli 1. srpna. Tradiční pouť bude v neděli 8. srpna. Datum týdenního soustředění křesťanských rodin bude oznámeno později. V únoru bude celý program na rok 2010 upřesněn.

Asociace Hostýn děkuje za zánovní pračku, sušičku a elektrický sporák, které nám věnovala Rita Winslade s manželem. Za zbrusu novou motorovou pilu děkujeme manželům Gérglovým a Jirkovi Raškovi za benzinovou sekačku a zvukovou aparaturu. Montrealské pobočce Českého a slovenského sdružení v Kanadě děkujeme za dar české vlajky. (Josef Maxant)

Asociace Hostýn přeje všem čtenářům a příznivcům vše nejlepší v novém roce 2010. Těšíme se na vaši návštěvu tábora Hostýn.

Kultura

Ve dnech 6. až 15. listopadu se konala výstava Pastel Society of Eastern Canada v Tudor Hall v domě Ogilvy, které se zúčastnil známý montrealský umělec Peter Krč. V konkurenci 62 umělců vyhrál třetí cenu za obraz (portrét) s názvem "Stripes and Smokes". Srdečně gratulujeme Petrovi k tomuto úspěchu. (AM)

Oznámení Generálního konzulátu ČR v Montrealu

Vláda České republiky rozhodla svým usnesením č. 1296 o uzavření Generálního konzulátu ČR v Montrealu k 31. 3. 2010. Konzulární působnost v provinciích British Columbia, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island a Quebec plně přechází na Velvyslanectví ČR, 251 Cooper Str., Ottawa,  K2P 0G2 (www.mzv.cz/ottawa, ottawa@embassy.mzv.cz).

V důsledku tohoto rozhodnutí v souladu s pokyny MZV ČR:

GK ukončil přijímání žádostí o vystavení cestovních pasů s biometrickými prvky dne 30. 11. 2009. Od tohoto data se žadatelé musí obracet na Velvyslanectví ČR v Ottawě. Pasy, které jsou již v řízení, bude GK vydávat až do 1. 3. 2010, pasy nevyzvednuté do tohoto data budou vráceny do ČR.

GK bude přijímat všechny druhy podání občanů ČR do 31. 1. 2010; od tohoto data bude pouze vydávat náhradní cestovní doklady pro návrat do ČR v případě ztráty nebo odcizení dokladů.

Osvědčení o žití pro výplatu důchodu Českou správou sociálního zabezpečení, doposud vydávané na GK, lze nahradit ověřením vlastnoručního podpisu příjemce důchodu úředníkem banky, v níž má příjemce důchodu svůj běžný účet, na který je důchod poukazován. Bankovní úředník provede ověření podpisu na formuláři "Potvrzení o žití", který je t.č. k dispozici na webových stránkách GK Montreal, a připojí datum, svůj podpis, razítko banky a své razítko (event. čitelně hůlkovým písmem napsané své jméno). Osvědčení o žití lze rovněž získat při osobní návštěvě na Velvyslanectví ČR v Ottawě.

GK povede volební agendu do 31. 1. 2010, zvláštní seznam voličů bude poté předán Velvyslanectví v Ottawě. Všichni čeští občané vedení ve zvláštním seznamu voličů budou informováni také písemně.

Žádosti o výstup ze systému CZECHPOINT budou přijímány do 31. 1. 2010 (tj. výpisy z katastru nemovitostí, obchodního, insolvenčního a živnostenského rejstříku, seznamu kvalifikovaných dodavatelů a z rejstříku trestů, výpisy z bodového hodnocení řidiče, podání dle Živnostenského zákona, poskytování autorizovaných konverzí dokumentů, CzechPOINT@office, datových schránek a CzechPOINT E-SHOP).

GK ukončil přijem žádostí o udělení víz k pobytu nad 90 dnů a žádostí o dlouhodobé a trvalé pobyty. Od 30. 11. 2009 se žadatelé musí obracet na Velvyslanectví v Ottawě. Víza na základě dosud přijatých žádostí bude GK vydávat do 15. 2. 2010. Po tomto termínu bude všechny žádosti vyřizovat konzulární oddělení Velvyslanectví v Ottawě.

Přijímání žádostí o krátkodobá víza bude ukončeno k 31. 1. 2010 a víza budou vydávána do 15. 2. 2010. Od 1. 2. bude další žádosti přijímat Velvyslanectví v Ottawě.

 

     Vážení krajané,

prosíme, abyste respektovali výše uvedený harmonogram ukončování činnosti GK a nenaléhali, aby Vaše žádosti byly vyřizovány přednostně či přijímány po uvedených termínech. Od určených dnů jsou příslušné databáze zablokovány a žádosti nemohou být  přijaty. Děkujeme za pochopení. 

     Je nám velmi líto, že GK Montreal po téměř 90 letech končí své působení (činnost zahájil 25. 11. 1920),  nemůže Vám nadále poskytovat své služby a setkávat se s Vámi.

     Přejeme Vám všem hodně zdraví, spokojenosti, štěstí a radosti a krajanskému společenství mnoho krásných a zajímavých aktivit, posilujících pocit sounáležitosti s ostatními i s Českou republikou, která právě v generálním konzulátem spravovaných provinciích získala v posledních letech řadu nových mladých občanů.

Jaroslava Jeslínková se spolupracovníky

Oznámení Velvyslanectví ČR v Ottawě

Velvyslanectví České republiky v Ottawě oznamuje, že dne 1. října 2009 nabyl účinnosti zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik. Nárok na vypořádání uplatní oprávněná osoba formou písemné žádosti u povinné osoby v zákonné lhůtě nejpozději do 31. prosince 2012, jinak nárok zaniká.

Povinnou osobou v předmětné záležitosti je stát, za který jedná Ministerstvo vnitra České republiky. Příslušným útvarem na MV ČR je odbor správy majetku. Oprávnění občané České republiky zasílají žádosti o odškodnění sami na adresu: Ministerstvo vnitra ČR, P.O. BOX 21/OSM, 170 34 Praha 7, Česká republika.

Úplné znění zákona naleznete na webových stránkách českého velvyslanectví v Ottawě www.mzv.cz/ottawa.

Petra Klobušiaková, sekretářka Velvyslanectví ČR

 

BESEDA vás zve na Silvestrovskou zábavu, kterou pořádá slovinská farnost sv. Vladimíra ve čtvrtek 31. prosince v 7 hodin večer v sále kostela sv. Vladimíra, 3470 boul. St. Joseph East. Objednáte-li si u nás lístky do 28. prosince, zaplatíte 50$, u dveří pak 60$, děti ve věku 6-13 let 20$. Rezervace na tel. (450) 667-9897, emailu info@beseda.ca nebo besedacanada@hotmail.com. (Štěpánka Voňková)

 

Zveme všechny naše krajany, přátele a známé na tradiční Silvestrovskou zábavu, která se koná v sále Kanadské legie, 5455 de Maisonneuve W. v 7 hodin večer. Večeře, káva, dezert, půlnoční přípitek a vystoupení kouzelníka Petra jsou v ceně $35.00 na osobu v předprodeji do 29. 12. 2009 ($50.00 u dveří, studenti 50% sleva, junioři do 10 let zdarma). Informace a rezervace lístků na 514-737-9220. (Jan Chlumský)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sokol Masaryk Montreal

 

vás srdečně zve na  výroční

 

60. ŠIBŘINKY

 

Sobota 30. ledna 2010

 

ve 20.00 hodin

 

ve velkém sále městské radnice

Town of Mount Royal

90 Roosevelt Ave

 

 


 

K tanci hraje kapela Edelweiss

Skupina Šírava předvede slovenské folklórní tance

Tradiční jídla a nápoje

Půlnoční tombola

Návštěvníci v masce vítáni – o půlnoci vyhodnocení nejlepší masky!

 

Jednotné zvýhodněné vstupné: $15.00

 

Informace a lístky / Information and tickets:

Míša Fuchsová (514) 737-8325, Ema Košacká (514) 735-5795, Marie Hřibová (514) 683-2092

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Různé zprávy

Na Věstník přispěli: Zlata Burianová, Dr. Alena Čapková, Olga Darai, Mira Dobias-Goff, Paul Dobrovolný, George Ehrman, Pavla Fofana, Míša Fuchsová, Věra Gazdová, Jean Gergel, Jana Glavašová, Mary Gregorsky, Dr. Štefan Horný, Jana Jeníček, Alena Kapitánová, Radka Košťálová, Elena a Vladimír Kováčovi, George Liby (AlphaPlantes), Frank Máče, Olga Novak, Dr. Petr Pohanka, Dr. Eva Procházková, Lenka Storzer (Czech Books), Rudolf Špitálský, Václav Vančura, Jana Vlachová, Dr. Vlasta Vrána, Jana a Zdeněk Zikmundovi. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.