Montrealský věstník                                  Ročník 46

Květen/May 2010                        5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                 Číslo 9


 

 

Kalendář činností

 

12. 5.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

16. 5.   Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

26. 5.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

 

Klub seniorů

Program na květen:

12. května – promítneme si film o Alfonsu Muchovi. Tento dokumentární film popisuje jeho dětství, mládí v Ivančicích na Moravě, studentská léta v Německu, život v Paříži, v Americe, až po jeho návrat domů.

26. května – podíváme se na záznam koncertu "The Three Tenors" (José Carreras, Placido Domingo a Luciano Pavarotti) z Vídně. Hraje Vídeňský symfonický orchestr.

 

Na schůzce 31. března nám pan Alois Fogl ukázal překrásné video "Česká Beseda", které dostal darem z rodného města Mistrovice s potěšujícím dopisem od věrných kamarádů. Byla to soutěž pardubického kraje od těch nejmenších a nejmilejších děvčat a chlapců, mladých dívek a chasníků až po babičky a dědečky – všichni se náležitě točili v překrásném tanci.

14. dubna jsme si popovídali o muži původním jménem Siddhartha Gautama, známým jako Buddha, který se narodil roku 563 B.C. Poučili jsme se o čtyřech vznešených pravdách: 1. Utrpení existuje; 2. Najít příčinu utrpení; 3. Utrpení lze odstranit; a 4. Osmerá ušlechtilá cesta, která vede k odstranění utrpení. Tato cesta vede přes osm aspektů správného chování člověka: správný názor, úmysl, řeč, jednání, způsob života, snaha, pozornost a koncentrace. Podle buddhismu je Bůh v našem srdci a v naší mysli.

Paní Blanka Bartsch-Forstová nám poslala radostnou knihu "Pražské etudy". Velmi jsme se potěšili při naší schůzce, když nám paní Prášilová přečetla několik kapitol. Milá paní Blanko, velmi vám děkujeme, ve vzpomínkách jsme tak zaletěli domů. Při každé schůzce tak zavítáte mezi nás.

 

V sobotu 17. dubna dopoledne jsme se v kostele sv. Petra Apoštola (Saint-Pierre-Apôtre) navždy rozloučili s naší milou Boženou Pitříkovou. Velmi nám bude při našich schůzkách chybět. Byla to rychlá, pracovitá, energická žena, která vždy věděla, jak vše zařídit ke spokojenosti všech přítomných. Zůstane s námi v našich vzpomínkách navždy.  (Rose Raba Reichmanová)

České a slovenské sdružení

Příští výborová schůze Čs. sdružení se bude konat až po kongrese v úterý 9. června 2010 v půl osmé večer ve společenské místnosti Misijního domu.

 

Výroční valná hromada se konala v úterý 6. dubna 2010. Předsedkyní nadále zůstává Míša Fuchsová s místopředsedy Olgou Velanovou a Václavem Vančurou. (Míša Fuchsová)

 

62. Celokanadský kongres Českého a slovenského sdružení letos organizuje odbočka ve Winnipegu ve dnech 4. až 6. června 2010. Informace o kongresu najdete na webové stránce Čs. sdružení, www.cssk.ca. Máte-li zájem se zúčastnit, obraťte se na předsedkyni Sdružení v Montrealu Míšu Fuchsovou, (514) 737-8325.

Sokol Montreal

Pravidelné sokolské cvičení a volejbal pro tuto sezónu končí. Poslední cvičení je 28. dubna, volejbal si zahrajeme naposledy 6. května. Znovu se sejdeme v tělocvičně opět po prázdninách. (AM)

 

V nakladatelství ATELIER IM Luhačovice vyjde v létě roku 2010 druhý a třetí díl knihy "SOKOL – malé dějiny velké myšlenky" od Jana Waldaufa. Dějinám čs. sokolstva se Jan WALDAUF věnuje mnoho let. Jako přední činitel Sokola v Kanadě a v zahraničí se v šesti kapitolách již vydaného prvního dílu zabývá historií a ideou sokolské myšlenky od jejího vzniku na území bývalé ČSR (v rámci rakousko-uherské monarchie) až po období československého Sokola v exilu. Jestliže byl podle autora první díl stručným přehledem sokolských dějin do roku 1948, doplněný popisem zničení sokolské organizace komunisty v Československu, je díl druhý a třetí shrnutím činnosti zahraničního sokolstva. Jak píše br. Waldauf, nejde o dějiny v obvyklém slova smyslu, spíše o kroniku činnosti zahraničního sokolstva, která jako celek nebyla dosud popsána a je celkem neznámá. Kronika obsahuje četné, snad i nevýznamné a drobné údaje s úmyslem zaznamenat činnost a život sokolských zahraničních jednot pokud možno věrně, nezkresleně a v chronologickém sledu. Jen stručně, z pohledu ze zahraničí a na základě v zahraničí dostupné dokumentace, je zaznamenán pokus o obnovu Sokola v Československu v roce 1968 a obnova Československé obce sokolské po listopadu 1989. Cena obou knih, tj. druhého a třetího dílu, je 750 Kč, v USA a Kanadě 45$. (Podle oznámení vydavatelství Atelier IM)

Misie sv. Václava

Naše příští mše se bude konat v neděli 16. května 2010 v 11.00 hodin v kapli Loyola High School, 7300 Sherbrooke Street West (roh West Broadway). Růženec recitujeme od 10.30 h. Kaple je ve 3. patře budovy. Prosíme, přicházejte včas, budova se v jedenáct hodin zamyká. Děkujeme. (Rose Mary Strban)

 

Vzpomínka na kardinála Tomáše Špidlíka. V pátek 16. dubna jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že ve Vatikánu zemřel kardinál Otec Tomáš Špidlík. V lednovém čísle jsme vzpomínali jeho 90. narozenin, které oslavil v dobrém zdraví a plný humoru. Profesor Dr. Tomáš Špidlík, SJ, byl jedním ze dvou českých kardinálů (druhým je pražský arcibiskup Miloslav Vlk). Svým náhlým odchodem zarmoutil své příznivce na celém světě. Montrealská misie na něho bude vždy s láskou vzpomínat. (Láďa Křivánek)

Hostýn

Asociace Hostýn dodatečně informuje členy a členky, kteří nemohli být kontaktováni poštou, že Valná hromada A.H. se bude konat v pátek 30. dubna 2010 v 19:00 hodin v naší kanceláři na adrese 4420 Côte de Liesse, Montreal, místnost 203. (Viera Šebenová)

 

Tábor pro děti od 6 do 15 let bude mít opět jeden třítýdenní turnus, a to od 4. do 24. července. Cena pobytu je 295$ za 1 týden, 595$ za 2 týdny a 830$ za 3 týdny. Za další dítě ze stejné rodiny je sleva 10%. Daně se neplatí. Sociálně slabé případy se řeší individuálně. Kvalitní program, dobré jídlo a levné poplatky. Vydáváme potvrzení na daňové účely! Do tábora přijímáme i děti, které nemluví ani česky, ani slovensky. Ať si děti přivedou svoje kamarády či kamarádky.

Hledáme placené kuchařky (kompenzace za pobyt dětí možná) a vedoucí k dětem. Přihlášky na dětský tábor a na práci jsou na internetu na www.hostyn.org. Pro informace kontaktujte: Josef Maxant, tel.: 450-465-4844, fax: 450-923-4159, e-mail: health.vifad@sympatico.ca, Viera Šebenová, tel.: 514-385-5153, e-mail: vseben@hotmail.com, Zdeněk Nosek, tel.: 514-365-8863.

Program v táboře Hostýn v roce 2010 (telefon do tábora od července do září 450-222-2006):

13., 19. a 20. června    Jarní brigáda – jídlo zdarma.

4. až 24. července        Dětský tábor – informace viz výše a na internetové stránce www.hostyn.org.

25. července až 3. října            Laciné rodinné dovolené v chatičkách, na objednávku opékání selete či jiné akce.

1. srpna                                    Každoročný Slovenský piknik – organizovaný Slovenskou Ligou: omša, obed,

            občerstvenie, hudba, tombola. Plánuje sa autobus z Montrealu, pre rezerváciu autobusu volajte

            (do 30. júla) Mary 514-272-0770, Betty Valenta 514-274-3764 .

6. až 8. srpna               Hostýn Reunion – setkání bývalých účastníků dětského tábora (po r. 1980).                        Rezervace nutná: Mila Lewis, miluska.lewis@us.army.mil; Kelly Kalas, betterwriteback@yahoo.com

8. srpna                                    Tradiční pouť – poutní mše, oběd, občerstvení, tombola, hudba, zábava.

13. až 16. srpna                       Hostýn Reunion (1954 – 1980) setkání bývalých účastníků dětského tábora.

            Rezervace nutná: Alice Cekal, alice_cekal@yahoo.ca; Helen Otcenasek, helenkao@bell.net.

21. až 29. srpna                       Soustředění křesťanských rodin – informace paní Drábová, tel. 905-875-1605,

            drab_h@yahoo.com; otec Libor Švorčík, tel. 416-532-5272, www.katolik.ca.

září – říjen                   Houbaření, vycházky, podzimní brigáda.

Kultura

Eva LAPKOVÁ vystavuje své akvarely, plastiky a reliéfy v galerii Bernard, 3926 rue St. Denis v Montrealu, až do 9. května 2010. Informace na tel. 514-277-0770.

Kulturní události v Torontě

Slovenská mladá scéna vás zve na divadelní večeři s komediemi Radošínského divadla "Alžběta hrozná" a "Loď svět", která se koná v kostele sv. Václava na 496 Gladstone Ave v Torontě. V pátek 30. dubna a v sobotu 1. května je večeře v 7 hodin a představení v 8 hodin, v neděli 2. května je večeře ve 4 hodiny a představení v 5 hodin. Informace a rezervace lístků na tel. 416-792-8694 nebo po e-mailu na adrese slovakscene@yahoo.com. Cena lístků: bez večeře 20$, s večeří 32$, stůl pro 6 osob s večeří 180$.

 

V rámci série "Nokturnes in the City" se koná klavírní koncert Borise KRAJNÉHO v sobotu 16. května v 5 hodin odpoledne v hale kostela sv. Václava na 496 Gladstone Ave v Torontě.

 

Lorraine Kimsa Theatre for Young People uvádí hru "Hana's Suitcase" pod vedením Allena McInnise. Podle knihy Karen Levinové pro divadlo adaptoval Emil Sher. Příběh dětského kufříku označeného jménem Hana Brady, datem narození a slovem "Waisenkind" (sirotek), který se v roce 2000 dostal do Children's Holocaust Centre v Tokyu. Premiéra hry v divadle (165 Front Street East, Toronto) byla 21. dubna, představení pokračují až do 21. května. Bližší informace a lístky (v ceně 10 – 20 $) na tel. 416-862-2222 nebo na www.lktyp.ca.

K událostem minulého měsíce

Velikonoční malování a pletení pomlázek pro děti. V sobotu 3. dubna 2010 jsem se se svými dětmi zúčastnila malování vajíček a pletení pomlázky pro děti. Na této akci se nesešly jen maminky s dětmi, ale k mému překvapení přišlo i pár tatínků. Misijní dům byl pro tuto krásnou velikonoční tradici velmi pěkně připraven. Paní Anna Skamene opravdu nádherně a účelně nachystala vše potřebné pro zdobení velikonočních vajíček: vajíčka byla vyfouknutá, napíchnutá na špejlích a na velmi nápaditých podstavečcích, aby se dětem dobře malovala a zdobila paní Annou připravenými barvami, ozdobami a různými nálepkami s velikonočními motivy. Paní Anna jistě strávila mnoho času přípravou na tento den. Pan Ludvík Martinů nachystal vrbové proutí, dětem nejen ukázal, jak se pomlázky pletou, ale také je pro ty méně zručné i pletl. Během tohoto pěkného odpoledne jsme taky měli příležitost ochutnat velikonoční pečivo podávané s džusem nebo kávou. Děti byly opravdu nadšené, radostné a spokojené. Velmi si cením toho, že děti díky této každoročně organizované akci mají příležitost poznat a udržovat tuto nádhernou českou tradici.  Chtěla bych tímto poděkovat všem organizátorům velikonočního odpoledne pro děti za jejich obětavost, zejména paní Anně Skamene, panu Karlu Pelzovi a panu Ludvíku Martinů. Na fotce Ivety Vicenové zdobení vajíček v Misijním domě. (Renata Vyhnálková-Nosek)

 

Večírek na rozloučenou na konzulátě. Bohužel naše snaha o záchranu montrealského generálního konzulátu nepřinesla žádané výsledky, a tak se ještě naposled setkali zástupci české a slovenské montrealské krajanské komunity s paní generální konzulkou Jaroslavou Jeslínkovou a dalšími členy konzulátu na rozlučkovém večírku 29. března. Hostí se sešlo snad jako nikdy předtím, co konzulát pamatuje. Rozloučit se přišel též montrealský slovenský honorární konzul Ing. Dezider Michaletz s chotí, přijeli i hosté z Toronta, Dr. Josef Čermák a Zuzana Hahnová, iniciátorka a koordinátorka projektu "Monument obětem komunismu" v Ottawě. Mezi přítomnými hosty byli například pan profesor Dr. T. J. F. Pavlásek, syn našeho předválečného montrealského generálního konzula a později vyslance Dr. Fr. Pavláska, a paní Anna Votická.

Paní generální konzulka po dojemném proslovu na rozloučenou jako svůj poslední úřední akt předala jménem republiky ocenění několika členům naší komunity za jejich dlouholeté zásluhy (J. Janík, E. Košacká, L. Křivánek, L. Prášilová, S. Skála, O. Velanová, A. Votická). Předsedkyně montrealské pobočky Čs. sdružení Míša Fuchsová předala paní generální konzulce na památku malý dárek za Čs. sdružení a montrealský Sokol Masaryk. Původně plánovaný dvouhodinový večírek se prodloužil díky neutuchajícímu zájmu krajanů si ještě naposled popovídat s paní generální konzulkou a všemi členy GK.

Na fotce L. Křivánka paní Anna Votická mezi Láďou Křivánkem a generální konzulkou Jaroslavou Jeslínkovou.

Uzavření montrealského konzulátu připadlo na “Škaredou středu” 3. března 2010. Bohužel to nedopadlo podle našich představ a celá akce v nás zanechala silný pocit, že v Praze museli dát konzulátu instrukce, jak se k nám mají "korektně" chovat. Chtěli jsme se jen slušně rozloučit s konzulátem a vlajkou za zpěvu československé hymny, ale vlajku bleskově stáhli z balkonu bez upozornění snad v setině vteřiny, takže nikdo ani nestačil udělat fotku, natož začít zpívat. Zabouchli dveře a zatáhli záclony. Snažili jsme se alespoň promluvit s paní konzulkou, ale nikoho dovnitř nepustili. Nakonec jsem paní konzulku přesvědčil, ať se jde s námi rozloučit ven jako soukromá osoba. Zazpívali jsme si pak obě hymny a rozešli se domů. Bylo nás tam opravdu jen pár desítek Čechů a Slováků a jeden reportér z kanadského tisku, a snad nikdo z nás neodcházel se suchýma očima, nebyly to však jen slzy smutku, ale i hněvu.

Stále ještě doufáme, že není všem dnům konec. Boj o konzulát ješte neuznáváme jako úplně prohraný, až nastoupí nová vláda, pustíme se do toho znovu. Je nám velice smutno při pomyšlení, že v roce 1939 náš bývalý konzul Dr. Fr. Pavlásek ubránil konzulát proti Hitlerovi a my jsme jej nebyli schopni zachránit před nynější českou vládou. (Láďa Křivánek)

 

Velikonoční zábava. V neděli 11. dubna 2010 jsme se sešli na velikonoční zábavě. S legionáři nás bylo asi 75, ideální podmínky na dobré pobavení s tancem, poslechem a zpěvem všeho druhu. Po skončení večeře se zábava otevřela kanadskou hymnou (stydím se, legionáři mi to museli připomenout), a pak se zábava rozjela muzikou všeho druhu. Známé melodie během večeře, hrané saxofonistou Danielem přímo u stolů hostů, byly vítaným zpestřením programu a Daniel sám se stal hitem večera. Ač na českém pódiu stál jen jednou na loňském Oktoberfestu, podal opět profesionální výkon a na naši muziku naprosto bez problémů navázal. Náš krajanský stůl, ač neobvykle dlouhý, nakonec nestačil, musel se přidat další a bylo vidět, že se naši známí výtečně bavili. Velikonoční vajíčka, poschovávaná na různých místech v sále, způsobila plno radosti, a jejich objevitelům nahradila ceny v tombole. Na konci zábavy byla celá naše parta oficiálně pozvaná na gratis Canada Day vedoucími dámského odboru Legie. Vyjádřily upřímné potěšení z tak početné skupiny našich lidí a přátelské účasti na jejich velikonoční akci. Začínám si připadat jako pokažená gramodeska, když opět vyhlašuji, že zábava byla velice zdařilá, soudě z upřímných poděkování spokojených hostů, odcházejících domů s pocitem dobře prožitého večera.         (Honza Chlumský)

Významná jubilea

Eliška Marie MEISLOVÁ-SICHEROVÁ-NĚMCOVÁ-DELAFIELD se narodila v Plzni 6. března 1910 – letos se tedy dožila neuvěřitelných 100 let! Její druhý manžel Dr. František Němec (1898-1963) byl československým vyslancem v Ottawě před únorovým převratem. Postupem doby měli Němcovi styky s prominentními lidmi, jako byli Rooseveltovi, Stewartovi, Ouimet, Mulroney či Chrétien. Po roce 1948 se František Němec se svou ženou rozhodli zůstat v Kanadě. Nejdřív bydleli v Ottawě, kde měli cukrárnu, později se přestěhovali do Montrealu. Tady František pracoval pro rozhlas CBC a Eliška pro imigrační úřad. Oba pomáhali novým příchozím, Eliška především jako tlumočnice. Tato česká dáma, teď paní Delafieldová, je vždy plná energie a dobré nálady a dává povzbuzení všem okolo. Gratulujeme k tak významnému jubileu a přejeme jí do dalších let dobré zdraví a spokojenost!

Čtyři generace při oslavě 100. narozenin: vedle sedící Elišky její pravnučka Cristine Anne Janiak, za Eliškou její dcera Eva Sicherova-Hugo, vedle Evy vnučka paní Elišky Catherine Jane Hugo-Janiak.

Umělecká soutěž "Chopin" pro děti a mládež

Polská organizace "Dialogue Creative Association" vyhlašuje soutěž u příležitosti 200. výročí narození Frederika Chopina FREDERIC CHOPIN YOUTH ART COMPETITION / LE CONCOURS ARTISTIQUE "CHOPIN" POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS pro mladé talenty z oblasti Montrealu. Zúčastnit se mohou děti a mládež od 7 do 17 let v jakémkoliv uměleckém oboru. Navržená témata: 1. Dětství F. Chopina; 2. Chopin – mladý hudebník; 3. Chopin a jeho doba (Polsko, Francie, Evropa); 4. Jaký je váš dojem při poslechu Chopinovy hudby? Registrace do 31. května 2010 na www.artconcourschopin.ca. Umělecké dílo nutno odevzdat do 29. října 2010 na adresu polského konzulátu Consulate Général de la République de Pologne, 1500 des Pins Ouest, Montréal, H3G 1B4. Více informací a formuláře na www.artconcourschopin.ca. (AM)

In memoriam

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že paní Božena PITŘÍKOVÁ (rozená Vlasáková) zemřela 27. března 2010 po krátké těžké nemoci ve věku 79 let.

Narodila se na Moravě 17. srpna 1930. Do Kanady přišla s rodinou v roce 1970. Později se zapojila do krajanského života české komunity v montrealském Klubu seniorů a do organizace každoročního českého Bazaru. I když opustila Českou republiku, v srdci byla navždy vášnivá česká krajanka. Zádušní mše (Memorial Service) na uctění její památky se konala 17. dubna v kostele Saint-Pierre-Apôtre v Montrealu. Děkujeme vřele všem přátelům za přítomnost, projevy soustrasti a dary na "Božena PITŘÍK Memorial Fund" pro Montreal Children's Hospital.  Jan a Pavel Pitříkovi

 

Dne 21. března t. r. zemřel v Montrealu po delší nemoci ve věku 90 let "předválečný" uprchlík, náš krajan, pan František KRUTIL. Frank se narodil 7. února 1920 v Krušinovicích na Moravě. Do Kanady uprchl před nacisty se skupinou zaměstnanců firmy Baťa v roce 1939. Hned po vypuknuti 2. světové války se hlásil jako dobrovolnik do RAF a pracoval v Anglii jako aeromechanik. Zpět do Kanady se vracel jako seržant RAF a seznámil se a oženil s Mary Valovich. Pracoval jako elektrotechnik u firmy Fleetwood a CNR. Byl členem Čsl. národního sdružení a pomáhal díky svým znalostem řečí a osobním kontaktům novým emigrantům. Mnozí na něho s vděčností vzpomínají. Velká účast krajanů a přátel, kteří se s ním přišli při pohřebním obřadu rozloučit, je svědectvím jeho obliby a zásluh. Pozůstalé paní Mary, která o něho dlouho pečovala, vyslovujeme tímto upřímnou soustrast. Čest jeho památce! (Alois Fogl)

 

V Praze zemřel 17. března tohoto roku po delší těžké nemoci Břetislav ZUBER. V Montrealu žil dlouhá léta se svou první manželkou Hanou. Po "sametové revoluci" pomáhal Haně vybírat schopné lidi, kteří jezdili učit angličtinu do Československa. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. (Ema Košacká)

Oznámení o volbách 2010

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat na velvyslanectví v Ottawě a na Generálním konzulátu v Torontu ve dnech 27. a 28. května 2010 od 14.00 do 21.00 hod. místního času (ET). Mějte prosím na paměti, že základní podmínkou účasti ve volbách je REGISTRACE V SEZNAMU VOLIČŮ, jejíž termín byl 18. dubna 2010. Občané, kteří se zapsali do seznamu voličů již při volbách v roce 2006 se znovu registrovat nemuseli (doporučujeme však telefonické ověření této skutečnosti).

Při volbách se volič bude muset prokázat platným pasem, náhradním cestovním dokladem nebo občanským průkazem České republiky. Hlasovací lístky obdrží voliči ve volební místnosti ve dnech voleb. Jako volební obvod, do něhož budou volit občané ČR v zahraničí, byl vylosován opět Jihočeský kraj. Voleb na Generálním konzulátu v Torontu se mohou zúčastnit všichni čeští občané dlouhodobě žijící ve většině okresů provincie Ontario, v Manitobě, Saskatchewanu a Albertě. Podrobné informace lze najít na webové stránce Ministerstva vnitra www.mvcr.cz nebo na stránkách zastupitelských úřadů ČR v zahraničí.

Za tým Generálního konzulátu České republiky v Torontu, Richard Krpač, generální konzul

Trochu májové poezie: Ráj

V ráji se mají               Uprostřed ráje              jsou velmi dobrá          potom Evu pomiluje

každý se nají                Adam si hraje              sklízí je kobra              Hospodin to registruje

příjemné klima             sám je na písku                        Evu obslouží                udělí jim vševědoucí

všechno je prima         nikdo na blízku                        a pak se odplouží         v ráji pobyt nežádoucí

nejsou tu domy                        přes pískoviště flusne  Eva si kousne              Adame padáme

jen zelené stromy¨       pak náhle usne             atmosféra houstne       tady šanci nemáme

sluníčko hřeje              ve spánku mu zebra     holka je frivolní                       jablečná osvěta

a ptactvo pěje              vykousne kus žebra     lupen si uvolní             vyhnala nás do světa.

mírný vánek                Adam se probudí         vem si taky Adame

klidný spánek              a už se nenudí              a pak si to rozdáme                  Jarda Odehnal

žádné stánky                z leva jde Eva              Adamovi chutná                      (vybráno ze sbírky

bezpečnostní zámky    šikovná děva               všechno je mu putna                Literární bezvědomí)

žádné klipy                  jablka zrají                   není si však jist                                   

jen fíkové slipy                        trhat se dají                  co skrývá jeho list

A trochu humoru

Reportér hovoří se stočtyřletou dámou: "Co je podle vás nejlepší na tom dožít se tak vysokého věku?"
"Že už nepodléháte nátlaku svých vrstevníků."

Způsob, jak se dožít vysokého věku: být veselé mysli, zdravě jíst, a lhát, když se vás ptají, kolik vám je let.

Různé zprávy

Dům  na prodej v Sainte Adčle, 5 ložnic a 3 koupelny, momentálně užívaný jako "Bed and Breakfast", lze užívat jako duplex nebo vícegenerační dům. Fotografie najdete na www.gitedesameriques.com. Cena 238, 500 dolarů. Zájemci volejte prosím Alenu nebo Leonarda, tel. 450-812-0620.

 

Knížka paní A. Votické "ZACHRÁNĚNÁ V ŠANGHAJSKÉM GHETTU" již vyšla 9. dubna. Cena v ČR je 139 Kč a můžete si ji objednat u distributora Kosmas na http://www.kosmas.cz a v Čechách i přes P3K nakladatelství na http://p3k.cz/eshop/index.php. Jeji anglický rozšířený originál "Clinging to life" vyjde v květnu v Montrealu. Poštovné do Kanady převyšuje cenu knihy. V Kanadě si můžete zatím objednat českou knížku přímo u autorky Anny Votické, tel. 514-486-3249, nebo u L. Křivánka, tel. 450-689-2802, e-mail ladikrivanek@gmail.com. Konečná cena včetně poštovného nebyla ještě určena.

 

Poetickou sbírku básní mladé autorky Jany Bauerové "Štěstí a náhoda" vydalo v srpnu 2009 nakladatelství Qart. Pro zakoupení sbírky kontaktujte zástupkyni časopisu Český dialog na emailu strizovska@seznam.cz. Cena včetně poštovného 15 US$.

 

České velvyslanectví v Ottawě zprovoznilo svůj profil na síti Facebook. Pro ty z Vás, kteří rádi využíváte tyto stránky, se nabízí další možnost jak získávat průběžné a aktuální informace o akcích s českou tématikou pořádaných v Kanadě nebo zajímavé informace, nabídky a tipy spojené s děním v České republice:

http://www.facebook.com/pages/Czech-Embassy-in-Ottawa/260733836357

Všichni jste srdečně zváni připojit se k našim stránkám jako fanoušci a jejich prostřednictvím nám např. zasílat své zkušenosti, postřehy nebo doporučení.  (Petra Klobušiaková, Velvyslanectví ČR v Ottawě)

 

Pro všechny zájemce, kteří by se chtěli naučit základům češtiny z pohodlí domova nebo si zopakovat a rozšířit své znalosti, je k dispozici nový online kurz českého jazyka na www.myczechonline.com. První zkušební lekce je zdarma!   (Petra Klobušiaková, Velvyslanectví ČR v Ottawě)

 

Pro svou disertační práci "Ženy v exilu po roce 1968" hledám ženy, které odešly do Kanady nebo USA po roce 1968 a chtěly by se se mnou podělit o své zážitky a zkušenosti. Jmenuji se Jitka Pelikánová a jsem doktorantkou katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkum budu provádět pomocí rozhovorů. Prosím, kontaktujte mě na emailové adrese jitka.pelikanova@seznam.cz. Děkuji.

Máte-li cestu do Českého Krumlova, navštivte Pension u kapličky, vynikající B&B v historickém jádru města 5 min od náměstí, bohatá snídaně přímo v pokoji, veškeré pohodlí, parkování přímo u domu, ceny více než rozumné. Majitelka pensionu provozuje galerii výtvarných děl (Galerie Art u sv. Jošta, Latrán 13) Adresa pensionu: Linecká 60, 381 01 Český Krumlov, tel. 420 380 714 123, cell 420 606 434 090, e-mail ukaplicky@ckrumlov.cz. Informace na www.ckrumlov.cz/ukaplicky.

 

Sběratel české exilové literatury z období let 1939 – 1993 přivítá nabídku jakéhokoliv množství těchto knih. Vladimír Čejka, Klukovická 1526/10, 155 00 Praha 5, tel. 00420 603 898 518, email knihy.luziny@volny.cz 

 

Vášnivý sběratel pohlednic (města, krajiny, ostrovy, architektura i přírodní krásy) uvítá jakékoliv pohlednice ze světa, použité i nové. Moje sbírka obsahuje 55 000 pohlednic ze 255 různých států. Ozvěte se, prosím, na adresu Marek Kuchař, Vyšehradská 1209, Hluk 68725, Česká republika, nebo se můžeme dohodnout po emailu na 7keltikkuchar@seznam.cz. Děkuji za vaši ochotu a pomoc.

 

Na Věstník přispěli: Vesna Alinče, George Ehrman, Alena Kapitánová, Dr. Eva Každanová, Eva a Vlad Kocmanovi, Jiřina Kvapilová (New York), Marie Loukotová, Vlasta Stefanik, Oskar Sýkora, Bella Vernonová, Peter Vidlak (Edmonton), Zdenka Woo, Vlaďka Zvoníková (Winnipeg), Hynek Žikovský. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.