Montrealský věstník                                  Ročník 46

Červen/June 2010                       5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                               Číslo 10


 

Kalendář činností

 

9. 6.     St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

9. 6.     St         Schůze Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

13. 6.   Ne        Jarní brigáda, tábor Hostýn, St. Calixte

20. 6.   Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

19. - 20. 6.       Jarní brigáda, tábor Hostýn, St. Calixte, celý víkend

23. 6.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

 

Klub seniorů

Program na červen:

9. června – paní Anna Votická promluví o svém životě a pobytu v Šanghaji během druhé světové války. Napsala o tom knihu, kterou přinese s sebou. Velmi se těšíme.

23. června – promítneme si zajímavé video o Českých zemích.

 

Na schůzce 12. května jsme shlédli film o Alfonsu Muchovi. Velmi jsme se potěšili krásou jeho obrazů, prošli jsme s ním jeho uměleckým zajímavým životem. Na chvilku jsme se zbavili svých starostí.

Naši schůzi jsme na přání paní Prášilové zakončili báječnou kávou, připravenou Josefem Janíkem,  vynikajícím dortem obstaraným Aničkou Mišurovou a vínem od Karla Pelze. S radostí jsme si zazpívali několik písní. Zavzpomínali jsme si na naše drahé matky, naše rodiny.

Ve středu 26. května nás José Carreras, Placido Domingo a Luciano Pavarotti spolu s vídeňským symfonickým orchestrem přenesou do Vídně. Díky jim strávíme krásné odpoledne.

Scházíme se, abychom se navzájem mezi sebou potěšili a prožili krásný čas v našem životě. Přijďte mezi nás – informace u Rose Reichmanové na tel. 514-484-1525. (Rose Raba Reichmanová)

České a slovenské sdružení

Příští výborová schůze Čs. sdružení se bude konat ve středu 9. června 2010 v půl osmé večer ve společenské místnosti Misijního domu. Všichni členové jsou srdečně vítáni. (Ema Košacká)

Sokol Montreal

Pravidelné sokolské cvičení a volejbal pro tuto sezónu skončilo. Znovu se sejdeme v tělocvičně opět po prázdninách. (AM)

 

V úterý 18. května se konala mimořádná společná schůze Sokola Montreal a Čs. sdružení. Tento formát tak umožnil efektivně plánovat akce na příští sezónu (Mikulášská zábava, Mikulášská besídka pro děti a Šibřinky). Projednaly se výsledky sokolského župního jarního setkání v Kingstonu, které se konalo v sobotu 15. května. Diskuse se též zaměřila na budoucnost aktivit české komunity v Montrealu, na možnosti získání nových členů a účastníků hlavně z řad těch mladších. Při této příležitosti se rovněž oslavily významné narozeniny několika členů obou organizací, Aloise a Rosl Foglových (oba 85) a Emy Košacké (80). Nechybělo občerstvení připravené Míšou Fuchsovou a Marií Hřibovou a dorty byly dokonce hned dva, aby se dostalo na všechny (a ještě zbylo na výslužku domů). Připili jsme si sklenkou vína na zdraví všech oslavenců. Přejeme jim vše nejlepší do dalších let! Na obrázcích Petra Štikarovského Ema Košacká s Míšou Fuchsovou a manželé Foglovi. (AM)

 

V nakladatelství ATELIER IM Luhačovice vyjde v létě roku 2010 druhý a třetí díl knihy "SOKOL – malé dějiny velké myšlenky" od Jana Waldaufa. První díl se zabýval historií a ideou sokolské myšlenky od jejího vzniku na území bývalé ČSR (v rámci rakousko-uherské monarchie) až po období československého Sokola v exilu. Byl tedy stručným přehledem sokolských dějin do roku 1948, doplněný popisem zničení sokolské organizace komunisty v Československu. Druhý a třetí díl jsou shrnutím činnosti zahraničního sokolstva. Jak píše br. Waldauf, nejde o dějiny v obvyklém slova smyslu, spíše o kroniku činnosti zahraničního sokolstva, která jako celek nebyla dosud popsána a je celkem neznámá. Kronika obsahuje četné, snad i nevýznamné a drobné údaje s úmyslem zaznamenat činnost a život sokolských zahraničních jednot pokud možno věrně, nezkresleně a v chronologickém sledu. Jen stručně, z pohledu ze zahraničí a na základě v zahraničí dostupné dokumentace, je zaznamenán pokus o obnovu Sokola v Československu v roce 1968 a obnova Československé obce sokolské po listopadu 1989. Cena obou knih, tj. druhého a třetího dílu, je 750 Kč, v USA a Kanadě 45$. V Montrealu zajistí distribuci obou dílů Čs. kniha – bližší informace poskytneme v příštím čísle Věstníku(AM)

Misie sv. Václava

Naše příští mše se bude konat v neděli 20. června 2010 v 11.00 hodin v kapli Loyola High School, 7300 Sherbrooke Street West (roh West Broadway). Zároveň oslavíme den tatínků (Father's Day). Růženec recitujeme od 10.30 h. Kaple je ve 3. patře budovy. Prosíme, přicházejte včas, budova se v jedenáct hodin zamyká. Děkujeme. (Rose Mary Strban)

Hostýn

Tábor pro děti od 6 do 15 let bude mít opět jeden třítýdenní turnus, a to od 4. do 24. července. Cena pobytu je 295$ za 1 týden, 595$ za 2 týdny a 830$ za 3 týdny. Za další dítě ze stejné rodiny je sleva 10%. Daně se neplatí. Sociálně slabé případy se řeší individuálně. Kvalitní program, dobré jídlo a levné poplatky. Vydáváme potvrzení na daňové účely! Do tábora přijímáme i děti, které nemluví ani česky, ani slovensky. Ať si děti přivedou svoje kamarády či kamarádky.

Hledáme placené kuchařky (kompenzace za pobyt dětí možná) a vedoucí k dětem. Přihlášky na dětský tábor a na práci jsou na internetu na www.hostyn.org. Pro informace kontaktujte: Josef Maxant, tel.: 450-465-4844, fax: 450-923-4159, e-mail: health.vifad@sympatico.ca, Viera Šebenová, tel.: 514-385-5153, e-mail: vseben@hotmail.com, Zdeněk Nosek, tel.: 514-365-8863.

Program v táboře Hostýn v roce 2010 (telefon do tábora od července do září 450-222-2006):

13. června                    Jarní brigáda – jídlo zdarma, vylepšíte si svaly a bude hodně legrace.

19. a 20. června                       Jarní brigáda – jídlo zdarma, svaly se utuží a bude ještě více legrace!

4. až 24. července        Dětský tábor – informace viz výše a na internetové stránce www.hostyn.org.

25. července až 3. října            Laciné rodinné dovolené v chatičkách, koupání v jezeře, táborové ohně, apod.

            Na objednávku (smluvní cena): Opékání selete, karibská noc v maskách,      hudba.

1. srpna                                    Každoročný Slovenský piknik – organizovaný Slovenskou Ligou: omša, obed,

            občerstvenie, hudba, tombola. Plánuje sa autobus z Montrealu, pre rezerváciu autobusu volajte

            (do 30. júla) Mary 514-272-0770, Betty Valenta 514-274-3764 .

6. až 8. srpna               Hostýn Reunion – setkání bývalých účastníků dětského tábora (po r. 1980).                        Rezervace nutná: Mila Lewis, miluska.lewis@us.army.mil; Kelly Kalas, betterwriteback@yahoo.com

8. srpna                                    Tradiční pouť – poutní mše, oběd, občerstvení, tombola, hudba, zábava.

13. až 16. srpna                       Hostýn Reunion (1954 – 1980) setkání bývalých účastníků dětského tábora.

            Rezervace nutná: Alice Cekal, alice_cekal@yahoo.ca; Helen Otcenasek, helenkao@bell.net.

21. až 29. srpna                       Soustředění křesťanských rodin – informace paní Drábová, tel. 905-875-1605,

            drab_h@yahoo.com; otec Libor Švorčík, tel. 416-532-5272, www.katolik.ca.

září – říjen                   Houbaření, vycházky, podzimní brigáda.

Kultura

Zveme vás na výstavu fotografií Georginy KVAPILOVÉ v Multiethnic Center (Centre d'interprétation multiethnique de Rawdon), 3588 Metcalfe St. v Rawdonu. Vernisáž se koná v neděli 4. července od 1:30 do 4:00. Center je otevřen v sobotu a neděli od 1:30 do 4:00. Informace na telefonu 450-834-2441.

 

Miss Czech and Slovak Canada 2010 presented by United Cleaning Services Ltd. Witness the Beauty Pageant Grand Finale on Sunday, June 20, 2010 at 6 p.m. at Mississauga Convention Centre, 75 Derry Road West, Mississauga. Tickets $40 and $60 (VIP). Buy your tickets on-line at www.cskstore.com or by phone at 416-689-9889. You can join the official Facebook Group of Miss Czech and Slovak Canada at http://www.facebook.com/group.php?gid=74342141235.

In memoriam

Se smutkem oznamujeme, že dne 10. května 2010 zemřel bratr Stanislav KUBÍK, bývalý člen výboru Sokola Toronto, vzdělavatel a kronikář torontské sokolské jednoty. Všichni, kdo ho znali, mu zachovají trvalou vděčnou vzpomínku. (Jan Waldauf)

 

Oznamujeme, že 12. května zemřel v 82 letech po krátké nemoci Béďa (Frederick) KORN. Po válce přišel se svým otcem do Montrealu, kde pracoval a později založil rodinu. Před 20 lety se se svou manželkou Georgette přestěhoval do Suttonu, kde vybudoval rybník, věnoval se zahradničení a sportoval – v létě hrál tenis a v zimě lyžoval, naposledy ještě letos v lednu. V posledních letech se zajímal o výtvarné umění, zval umělce z Čech do Kanady a za pomoci Čs. konzulátu v Montrealu zorganizoval několik výstav jejich děl. Své rodině, především svému vnoučkovi, kterého velice miloval, a dlouholetým  přátelům a známým bude velmi chybět. (M. Fuchsová)

Ceny pro naše krajany

Cena Angelus Josefu Škvoreckému. V pátek 9. dubna se velvyslanec ČR v Kanadě Karel Žebrakovský sešel v Torontě s manželi Škvoreckými. Podnětem k setkání se stala literární cena Angelus, jež se uděluje v polské Vratislavi píšícím autorům ze středoevropského regionu. Josef Škvorecký cenu obdržel v loňském roce za knihu "Inženýr lidských duší" v překladu Andrzeje Jagodzinského. Ze zdravotních důvodů se však nemohl slavnostního předání ceny v Polsku zúčastnit, a tak soška Anděla putovala přes Varšavu, Prahu, Vancouver a Ottawu až do Toronta. Blahopřejeme Vám, pane Škvorecký, a přejeme Vám hlavně dobré zdraví.

 

Cena Gratias Agit profesoru Lubomíru Doleželovi a Novému divadlu z Toronta. V pátek 30. dubna 2010 předal ministr zahraničních věcí ČR Jan Kohout ceny Gratias Agit 15 význačným osobnostem a organizacím za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Mezi oceněnými je také Lubomír Doležel, profesor filologie, literární teorie a české literatury na University of Toronto, a Nové divadlo v Torontě, jedno ze dvou českých amatérských divadelních scén působících v Kanadě. Oba články převzala z Nového domova a upravila AM

Tribute to Liberty

Tribute to Liberty is now a registered charity in Canada and can issue tax receipts for donations to the Memorial to Victims of Totalitarian Communism – Canada, a Land of Refuge to be built in Ottawa.

Established in 2008, Tribute to Liberty is a Canadian organization whose mission is to establish a memorial to the victims of totalitarian Communism in Canada’s National Capital Region.

Tribute to Liberty Board Chair Alide Forstmanis says the memorial will commemorate the losses and hardships of all those who suffered under Communism, and will pay tribute to Canada, which was and is a land of refuge for those who seek liberty. Tribute to Liberty’s grassroots fundraising campaign, the Pathway to Liberty, allows donors to tell a story of a victim of Communism or make a dedication with their donation. The campaign is online at www.tributetoliberty.ca. In September 2009 the National Capital Commission (NCC) approved Tribute to Liberty’s proposal to build the memorial on National Capital Region land. Tribute to Liberty is working with the NCC to find a suitable piece of land for the memorial and will be announcing a national design competition later in 2010. Unveiling of the memorial is planned for Fall 2011.

For more info contact Carolyn Foster, Project Coordinator, Tribute to Liberty, email info@tributetoliberty.ca.

Stáří na medikéru

"Rozhodl jsem se připomenout ti svou existenci," prohlásil můj nerv-dissident a jal se bolet. "Vím o tobě a nemusíš to přehánět," řekl jsem já a spolkl aspirin (a druhý a třetí). "Ano je to nerv násedný, ne-li něco horšího," potěšil mě doktor po půldenním sezení v čekárně a dodal: "Dám vám drogu, tu si zaplatíte, ale je to síla. Objevíte-li ve stolici kousky asfaltu, případně začnete zvracet krev, ihned dávky omezte." "Vyzkouším na vás slabé elektrické šoky, případně ultrasound a pak vás naučím několik krkolomných cviků," řekl terapeut. "Pomohlo to opicím, pomůže to vám." "To je vaše tělo?" tázala se léčitelka. "Vy jste člověče celý křivý, ale já vás narovnám!" "Auuuu!" řekl jsem já. Silnějším ženám se nemá klást odpor, i zaplatil jsem a vycouval ze dveří. "Cortison? Nemám a nedám, ale zapíši vás na pořadník," řekl doktor Druhý a zapsal mě na pořadník. "Tak vidíš, vyrazili z tebe už několik stovek a výsledek žádný," posmíval se nerv. "Chováš se, jako bys nebyl můj, a tudíž ti zatnu tipec," řekl jsem a vyhlásil stanné právo, občanskou válku a domácí léčbu šokem. Krev je třeba rozproudit – přiložíme led, přiložíme žehličku. Vibrace a ultrazvuk léčí – nastartujem traktůrek a posekáme trávník. Masáž svalům prospívá – řetězovou pilu, skácíme jeden strom, druhý strom. A pro posílení – kladivo a majzlík, rozbijeme balvan, co překáží u cesty. V noci se mi zdálo, že se smažím v pekle, na jehož bráně byl neonový nápis "Vzdej se vší naděje", a nad tím: "Medicare". "Neměl byste morfium?" zeptal jsem se Lucifera. "Nemám, ale zapíšu vás na pořadník," slíbil. A přiložil pod kotel. (KN)

 

Trochu poezie – Vlasta Nosek

Až den slunci navrátí paprsek poslední                     kde oko studánky se nezavírá spánkem

a šero si ustele pod starou jabloní                                tvé ruce plné mozolů sevřou mé malé dlaně

večerní klekání zkolébá rytmus denní                         Beze slov blízko sebe budeme poslouchat

náves se přikryje děravým kabátem                             dýchání Země a dotýkat se jí rukama

na schůdkách kamenných utichnou kroky                  jak děti své laskavé matky

Zaskřípou vrátka u zahrádky                                       to Země cítění sounáležitosti

Vůně šeříků se bude přít s pachem stájí                                   rozsvítí hvězdy na nebi

a cinkání řetězů bude znít o žlaby unavených koní     aby korálů rosy třpyt

Ty budeš na mne čekat zas                                          ozdobil hluboký výstřih Země

tam nedaleko pod strání                                                           až den slunci navrátí paprsek poslední.

Různé zprávy

Dům  na prodej v Sainte Adčle, 5 ložnic a 3 koupelny, momentálně užívaný jako "Bed and Breakfast", lze užívat jako duplex nebo vícegenerační dům. Fotografie najdete na www.gitedesameriques.com. Cena 238,500 dolarů. Zájemci volejte prosím Alenu nebo Leonarda, tel. 450-812-0620.

 

Pro starší, fyzicky slabou paní hledám společnici a pomocnici mluvící slovensky nebo česky, nejraději live-in nebo na plný úvazek, v oblasti DDO. Pro více informací volejte 514-978-2152.

 

DVD – Film o Karlu Hašlerovi "Písničkář, který nezemřel" (The Immortal Balladeer of Prague). Konečně vyšel dlouho slibovaný hodinový dvoujazyčný film o K. Hašlerovi plný jeho známých písniček – historie jeho syna, který pátrá po životě svého otce, kterého nikdy nepoznal. Produkce Thomas Hasler, Arnošt Lustig, Josef Lustig a Marek Jícha. Cena včetně poštovného $ 20 (při objednání více kusů může být poštovné levnější). Snadno objednáte i zaplatíte v Kanadě a vše pro vás bude elektronicky zařízeno u paní Evy Střížovské, šéfredaktorky Českého dialogu v Praze, www.cesky-dialog.net. Objednávky a šek vystavený na "Lída Luscher" zašlete na adresu L. Luscher, 995 Pinecrest Rd., Oshawa, ON L1K 2A6. Tel. 905-728-7037.

 

Knížka paní A. Votické "ZACHRÁNĚNÁ V ŠANGHAJSKÉM GHETTU" vyšla 9. dubna. Cena v ČR je 139 Kč a můžete si ji objednat u distributora Kosmas na http://www.kosmas.cz a v Čechách i přes P3K nakladatelství na http://p3k.cz/eshop/index.php. Jeji anglický rozšířený originál "Clinging to life" vyjde v květnu v Montrealu. V Kanadě si můžete zatím objednat českou knížku přímo u autorky Anny Votické, tel. 514-486-3249, nebo u L. Křivánka, tel. 450-689-2802, e-mail ladikrivanek@gmail.com.

 

Poetickou sbírku básní mladé autorky Jany Bauerové "Štěstí a náhoda" vydalo v srpnu 2009 nakladatelství Qart. Pro zakoupení sbírky kontaktujte zástupkyni časopisu Český dialog na emailu strizovska@seznam.cz. Cena včetně poštovného 15 US$.

 

Pro svou disertační práci "Ženy v exilu po roce 1968" hledám ženy, které odešly do Kanady nebo USA po roce 1968 a chtěly by se se mnou podělit o své zážitky a zkušenosti. Jmenuji se Jitka Pelikánová a jsem doktorantkou katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkum budu provádět pomocí rozhovorů. Prosím, kontaktujte mě na emailové adrese jitka.pelikanova@seznam.cz. Děkuji.

 

Máte-li cestu do Českého Krumlova, navštivte Pension u kapličky, vynikající B&B v historickém jádru města 5 min od náměstí, bohatá snídaně přímo v pokoji, veškeré pohodlí, parkování přímo u domu, ceny více než rozumné. Majitelka pensionu provozuje galerii výtvarných děl (Galerie Art u sv. Jošta, Latrán 13) Adresa pensionu: Linecká 60, 381 01 Český Krumlov, tel. 420 380 714 123, cell 420 606 434 090, e-mail ukaplicky@ckrumlov.cz. Informace na www.ckrumlov.cz/ukaplicky.

 

Sběratel české exilové literatury z období let 1939 – 1993 přivítá nabídku jakéhokoliv množství těchto knih. Vladimír Čejka, Klukovická 1526/10, 155 00 Praha 5, tel. 00420 603 898 518, email knihy.luziny@volny.cz 

 

Na Věstník přispěli: Mary Krutil, Jiřina Kvapilová, Kay Pichler, Dr. Jitka Ponka. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.