Montrealský věstník                                  Ročník 46

Léto/Summer 2010                      5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                               Číslo 11

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Kalendář činností

 

1. 7.     Čt         Oslava Canada Day, sál Kanadské legie, 5455 de Maisonneuve W., 14.00 h

4. 7.     Ne        Vernisáž výstavy G. Kvapilové, 3588 Metcalfe, Rawdon, 13.30 h

1. 8.     Ne        Slovenský piknik, tábor Hostýn, St. Calixte, celý den

7. 8.     So        Sokolské letní hry, Masaryktown, Ontario, celý den

8. 8.     Ne        Hostýnská pouť, tábor Hostýn, St. Calixte, celý den

18. 8.   St         Výborová schůze Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

28. - 29. 8.       Tenisový turnaj, dvorce Tennis 13, Laval, celý víkend (datum není konfirmováno)

 

Důležité upozornění: Prof. Ludvík Martinů si po 6,5 letech vedení katedry inženýrské fyziky na École Polytechnique bere zasloužené volno a od poloviny srpna 2010 do příštího léta bude se svou ženou Alenou, takto šéfredaktorkou Montrealského věstníku, pobývat na různých místech mimo Kanadu. Proto bude vydávání Věstníku během té doby vedeno opět především po emailu. Na adrese Věstníku bude v té době bydlet dcera Kristina, která ochotně předá všechny zprávy a vyřídí potřebné organizační záležitosti. Adresa i telefon tedy stále platí. Kromě toho můžete kontaktovat další členy redakce – Míšu Fuchsovou (514-737-8325), Emu Košackou (514-735-5795) nebo Aloise Fogla (514-484-3213). Upozorňujeme proto znovu všechny přispěvatele a dopisovatele, aby posílali příspěvky včas, zvláště pokud jsou posílané poštou, a čitelně, pokud jsou psané rukou. Pokud necháte zprávu na telefonu, nezapomeňte uvést své jméno a číslo telefonu, kam v případě potřeby zavolat zpátky. Neváhejte se ozvat znovu, budete-li mít dojem, že jsme zprávu nedostali nebo na něco zapomněli. Děkujeme předem za vaši spolupráci!  Redakce MV

Klub seniorů

Pravidelně se znovu začneme scházet až v září. Pokud se během července a srpna někteří senioři chtějí sejít, ohlašte se u paní Aničky Mišurové na tel. 514-645-6576, ráda s vámi dohodne podrobnosti.

Na schůzku 8. září máme naplánované video – operu "Prodaná nevěsta".

Na schůzce 22. září si povíme o našich letních prázdninách, co jsme dělali a jaké máme plány do budoucna.

 

10. června se nám dostalo potěšení přivítat paní Annu Votickou do naší seniorské rodiny. Paní Votická prožila svůj život během druhé světové války se svým milovaným manželem Arnoldem a dětmi Milanem, Věrou a Michalem a s celou zbývající rodinou v Šanghaji v Číně. Napsala o tom velmi zajímavou a dojímavou knihu "Zachráněna v šanghajském ghettu", kterou si můžete od ní koupit (telefon paní Votické je 514-486-3249). Velmi děkujeme za hezké odpoledne a budeme se těšit na další její návštěvu někdy v budoucnu.

Na obrázku paní A. Votická (vlevo) a paní R. R. Reichmanová připíjejí paní M. Loukotové.

Při této schůzce jsme oslavili narozeniny Maryčky Loukotové a s láskou a srdečností jsme jí zazpívali "Happy Birthday". Vždy se potěšíme její návštěvou, kterou vykonává přes své velké zdravotní problémy.

23. června jsme shlédli zajímavé video "Cesta Českou republikou". Prošli jsme českou zemí podél řeky Vltavy až do Prahy. Záběry krásné krajiny naší milované země, budov a starých památek s doprovodem hudby našich nezapomenutelných skladatelů Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Velmi jsme se potěšili krásou naší rodné země a nádherným uměním našich dvou hudebních velikánů – máme být na co pyšní.

Během obou odpolední nám paní Zdenka Kentová přečetla básně z knížky "Pražské etudy", kterou nám darovala paní Blanka Bartsch-Forstová. Velmi děkujeme, vždy se tak přeneseme do naší krásné vlasti.

Pan Karel Pelz nám zazpíval své zamilované písně a podělil se s námi se vzpomínkami na svá mladá léta. Velmi nám chybějí návštěvy Míly Brůchové, jakož i vás všech, kdo jste mezi nás chodívali.

Milí přátelé, Bůh vám žehnej, krásné léto vám všem. (Rose Raba Reichmanová)

České a slovenské sdružení

Příští schůze výboru montrealské pobočky Čs. sdružení se bude konat ve středu 18. srpna 2010 ve společenské místnosti Misijního domu na rohu Sherbrooke a West Broadway v půl osmé večer. (Ema Košacká)

 

Ve dnech 4.- 6. června 2010 proběhl ve Winnipegu v Manitobě 62. kongres Českého a slovenského sdružení v Kanadě. Zúčastnili se ho delegáti z Vancouveru, Edmontonu, Calgary, Winnipegu, Kitcheneru, Toronta, Ottawy a Montrealu. Naši odbočku reprezentovali Míša Fuchsová a Dr. Štefan Horný. Jako hosté přijeli velvyslanec ČR v Kanadě Karel Žebrakovský, generální konzul ČR v Torontě Richard Krpáč a kulturní a tisková ataché velvyslanectví ČR v Ottawě Petra Klobušiaková.

     Páteční odpoledne bylo věnováno diskusi o nutnosti náboru nových mladých členů do naší organizace, která stejně jako mnohé jiné etnické organizace má problém se začleněním mládeže do svých řad. Večer jsme byli výborně pohoštěni v klubu České podpůrné jednoty, založené v roce 1913, jejímž účelem bylo podporovat své členy v nemoci a nezaměstnanosti. Významným bodem sobotního jednání byla příprava rezoluce pro ministerského předsedu Harpera se žádostí o zrušení vízové povinnosti pro návštěvníky z ČR. Byla též projednávána rezoluce pro nového ministerského předsedu ČR. Bylo připomenuto, že naše organizace, původně nazvaná Československé národní sdružení, byla založena těsně před 2. světovou válkou, aby zachránila slovenské emigranty před deportací do táborů v Manitobě. S politováním jsme konstatovali uzavření Generálního konzulátu ČR v Montrealu.

     V sobotu večer byl slavnostní banket v hotelu Viscount Gort. Před večeří přednesl projev Minister of State for Democratic Reform Hon. Steven Fletcher (první tělesně postižený člověk – quadriplegic – který byl kdy jmenovaný do kanadské vlády). Po večeři byly uděleny Masarykovy ceny významným členům Sdružení: Prof. MUDr. Josefu Skálovi z Vancouveru, manželům MUDr. Stanislavu Reinišovi a jeho paní Miladě Reinišové z Kitcheneru a Joe Dobrovolnému z Winnipegu. Poté manželé Posádkovi z Calgary zahájili krásný bál skladbou Bugatti step od Jaroslava Ježka, a pak celý večer hráli k poslechu a tanci.

     V neděli dopoledne nás velvyslanec Žebrakovský informoval o výsledku českých voleb. Při té příležitosti jsme znovu žádali o možnost korespondenční volby, tak jak to bylo umožněno občanům Slovenska v zahraničí. Prozatím čeští občané mohou volit pouze osobně na zastupitelských úřadech v Ottawě a Torontě. Z Montrealu této příležitosti využilo 20 občanů, v Torontě 180. V poledne byl kongres ukončen. Příští rok se sejdeme v Kitcheneru. Ti z nás, kteří ještě ve Winnipegu zůstali, pokračovali v přátelské besedě na farmě u Joe Dobrovolného, kde nás za krásného slunného počasí winnipežští opět bohatě pohostili. V pondělí nás ještě provezli městem a krásnými parky přes řeky Red River a Assiniboine. Děkujeme a vďaka! (Míša Fuchsová a Štefan Horný)

 

Již máme zajištěna data na tradiční akce, které pořádá Čs. sdružení a Sokol Montreal. 55. Dobročinný bazar, který organizuje dámský odbor Čs. sdružení, se bude konat v sobotu 6. listopadu 2010 jako obvykle v hale kostela sv. Ignáce. Mikulášská zábava, pořádaná společně Čs. sdružením a Sokolem Montreal, bude v sobotu 13. listopadu v hale kostela sv. Cyrila a Metoděje na rohu 2nd Avenue a Jean Talon. Mikulášskou nadílku pro děti chystáme na neděli 5. prosince. Rezervujte si tato data již teď! (AM)

Sokol Montreal

Letní sokolské hry se budou konat v sobotu 7. srpna 2010 tentokrát v Masaryktownu v Ontariu. Hry jsou otevřené všem zájemcům. Začátek a registrace v 10.00 hodin. Máte-li zájem se zúčastnit, dejte vědět manželům Hřibovým na tel. 514-683-2092. Pravidelné sokolské cvičení i volejbal začnou opět koncem září. Informace o sokolských aktivitách podají rovněž manželé Hřibovi. (AM)

 

Druhý a třetí díl knihy "SOKOL – malé dějiny velké myšlenky" od Jana Waldaufa má již brzy vyjít v nakladatelství ATELIER IM Luhačovice. Kniha se zabývá historií a ideou sokolské myšlenky od jejího vzniku na území bývalé ČSR (v rámci rakousko-uherské monarchie) až po období československého Sokola v exilu. Druhý díl končí sletem ve Vídni v roce 1972, třetí díl pak obnovou Sokola v Československu v roce 1990.  Zájemci o knihy se mohou již teď přihlásit u Aleny Martinů na tel. 514-484-6177 nebo e-mailem na amartinu@yahoo.com. Oznámíme pak každému osobně, jakmile knihy dostaneme. Cena jednotlivě, tedy jen druhého nebo jen třetího dílu, je 30$, cena obou knih je 45$. Stále je ještě k dispozici 1. díl sokolských dějin. Cena pouze prvního dílu je 25$, všechny tři díly dohromady jsou za 60$. (AM)

Misie sv. Václava

V letních měsících se české mše nekonají. Datum naší příští mše bude oznámeno v záříjovém čísle Věstníku.

Otec Libor a členové Misie sv. Václava přejí všem hezké a spokojené léto bez nehod. (Rose Mary Strban)

Hostýn

Tábor pro děti od 6 do 15 let bude mít opět jeden třítýdenní turnus, a to od 4. do 24. července. Cena pobytu je 295$ za 1 týden, 595$ za 2 týdny a 830$ za 3 týdny. Za další dítě ze stejné rodiny je sleva 10%. Daně se neplatí. Sociálně slabé případy se řeší individuálně. Kvalitní program, dobré jídlo a levné poplatky. Vydáváme potvrzení na daňové účely! Do tábora přijímáme i děti, které nemluví ani česky, ani slovensky. Ať si děti přivedou svoje kamarády či kamarádky.

Přihlášky na dětský tábor a na práci jsou na internetu na www.hostyn.org. Pro informace kontaktujte: Josef Maxant, tel.: 450-465-4844, fax: 450-923-4159, e-mail: health.vifad@sympatico.ca, Viera Šebenová, tel.: 514-385-5153, e-mail: vseben@hotmail.com, Zdeněk Nosek, tel.: 514-365-8863.

Program v táboře Hostýn v roce 2010 (telefon do tábora od července do září 450-222-2006):

4. až 24. července        Dětský tábor – informace viz výše a na internetové stránce www.hostyn.org.

25. července až 3. října            Laciné rodinné dovolené v chatičkách, koupání v jezeře, táborové ohně, apod.

            Na objednávku (smluvní cena): Opékání selete, karibská noc v maskách,      hudba.

1. srpna                                    Každoročný Slovenský piknik – organizovaný Slovenskou Ligou: omša, obed,

            občerstvenie, hudba, tombola. Plánuje sa autobus z Montrealu, pre rezerváciu autobusu volajte

            (do 30. júla) Mary 514-272-0770, Betty Valenta 514-274-3764 .

6. až 8. srpna               Hostýn Reunion – setkání bývalých účastníků dětského tábora (po r. 1980).                        Rezervace nutná: Mila Lewis, miluska.lewis@us.army.mil; Kelly Kalas, betterwriteback@yahoo.com

8. srpna                                    Tradiční pouť – poutní mše, oběd, občerstvení, tombola, hudba, zábava.

13. až 16. srpna                       Hostýn Reunion (1954 – 1980) setkání bývalých účastníků dětského tábora.

            Rezervace nutná: Alice Cekal, alice_cekal@yahoo.ca; Helen Otcenasek, helenkao@bell.net.

21. až 29. srpna                       Soustředění křesťanských rodin – informace paní Drábová, tel. 905-875-1605,

            drab_h@yahoo.com; otec Libor Švorčík, tel. 416-532-5272, www.katolik.ca.

září – říjen                   Houbaření, vycházky, podzimní brigáda.

Kultura

Oslava Canada Day. Naší účastí na minulé zábavě jsme potěšili Ladies Auxiliary Kanadské ligy natolik, že nás a celou československou komunitu osobně všechny pozvaly na oslavu Canada Day pořádanou 1. července 2010 ve 2 hodiny odpoledne v jejich hale v N.D.G., 5455 de Maisonneuve West. Byl jsem najat tam hrát k poslechu a tanci, a myslím si, že by bylo pěkné se tam sejít a hezky po česku Kanadu oslavit. Kroje nejsou nutné, vstupné volné, naopak občerstvení zdarma, nejspíš ve formě sendvičů. Rád bych proto pozval všechny naše krajany a známé, aby se přišli podívat, posedět a pobavit se. Chystáme se tam také pokřtít naše první CD plné pěkných českých písniček. Zdraví, zve a dobrý den přeje Honza Chlumský.

 

Zveme vás na výstavu fotografií Georginy KVAPILOVÉ v Multiethnic Center (Centre d'interprétation multiethnique de Rawdon), 3588 Metcalfe St. v Rawdonu. Vernisáž se koná v neděli 4. července od 1:30 do 4:00. Center je otevřen v sobotu a neděli od 1:30 do 4:00. Informace na telefonu 450-834-2441.

 

Knížku Anny Votické "Zachráněná v šanghajském ghettu" si můžete objednat přes obchod s českými knihami czech-books ve Victorii v Britské Columbii, adresa 1652 Mountbatten Place, Victoria, BC V8S 5J9,  telefon 250-370-2842 nebo 1-877-287-1015, fax 250-370-2847, e-mail mail@czech-books.com. Cena 15.00 $ plus poštovné a GST. Informace o dalších nabídkách (knihy v češtině, slovenštině i angličtině, hudební CD, filmy na DVD, antikvární knihy a další) na www.czech-books.com. Tištěný katalog nabídek pošle czech-books zájemcům zdarma.

Sport

48. ročník Tenisového turnaje by se měl konat týden před "Labour Day Weekend", v sobotu 28. a v neděli 29. srpna 2010 na krytých dvorcích Tennis 13 Laval. V době uzávěrky Věstníku ještě nebylo jisté, zda se turnaj bude určitě konat, zájemci, ověřte si prosím podrobnosti u Standy Skály na tel. (514) 733-0978 nebo e-mailem na stan.skala@sympatico.ca.                                                                                  (Standa Skála)

Nedělní obědy v Misijním domě

Pro ty, kteří se chtějí v neděli dobře a levně najíst, nabízíme od září pravidelné obědy v Misijním domě. Česko-slovenská kuchyně (svíčková, řízky, španělští ptáčci a pod.), polévka, jedno hlavní jídlo a zákusek, vše za 10 $, k tomu si můžete koupit kávu nebo soft drink. Kdo máte zájem, ohlašte se co nejdříve na tel. 450-692-5608, abychom věděli, zda bude dostatečný počet zájemců. Při této příležitosti bude možné si koupit jídlo navíc (zabalit domů), nebo si předem objednat zmrazené knedlíky nebo i celé mrazené jídlo a pod.

Pokud bydlíte sami a nechce se vám každý den vařit či chodit do restaurace, nabízíme za stejnou cenu 10 dolarů za jídlo každodenní dovoz obědů (šestkrát týdně, v sobotu dovoz jídla na oba víkendové dny) v centrálním Montrealu (NDG, Côte-des-Neiges, Westmount). Dohoda podle počtu a rozmístění zájemců. (AM)

Méně známé letní pranostiky

Je-li večer silná rosa, zrána zpívá dobře kosa.

Svatý Jan (24. 6.) vylije vždy vody plný džbán.

O svatém Kamilu (18. 7.) slunce má největší sílu.

Svatá Magdaléna (22. 7.) musí oplakávat své hříchy.

Svatá Anna (26. 7.) chléb podává.

Svatý Vavřinec (10. 8.) – nebeský ohnivec.

Když prší na sv. Rocha (16. 8.), je pěkný podzim.

Po Bartoloměji (24. 8.) studená rosa – nechoď bosa.

Jiljí (1. 9.) jasný – podzim krásný.

Koho se babí léto dotkne ve svém letu, bude šťastný.

Na narození Panny Marie (8. 9.) se musí slunce pousmát, i kdyby mělo v noci vstát.

(J. Zákopčaník – kalendář 2010)

Různé zprávy

Dům  na prodej v Sainte Adčle, 5 ložnic a 3 koupelny, momentálně užívaný jako "Bed and Breakfast", lze užívat jako duplex nebo vícegenerační dům. Fotografie najdete na www.gitedesameriques.com. Cena 238,500 dolarů. Zájemci volejte prosím Alenu nebo Leonarda, tel. 450-812-0620.

 

Pro starší, fyzicky slabou paní hledám společnici a pomocnici mluvící slovensky nebo česky, nejraději live-in nebo na plný úvazek, v oblasti DDO. Pro více informací volejte 514-978-2152.

 

DVD – Film o Karlu Hašlerovi "Písničkář, který nezemřel" (The Immortal Balladeer of Prague). Konečně vyšel dlouho slibovaný hodinový dvoujazyčný film o K. Hašlerovi plný jeho známých písniček – historie jeho syna, který pátrá po životě svého otce, kterého nikdy nepoznal. Produkce Thomas Hasler, Arnošt Lustig, Josef Lustig a Marek Jícha. Cena včetně poštovného $ 20 (při objednání více kusů může být poštovné levnější). Snadno objednáte i zaplatíte v Kanadě a vše pro vás bude elektronicky zařízeno u paní Evy Střížovské, šéfredaktorky Českého dialogu v Praze, www.cesky-dialog.net. Objednávky a šek vystavený na "Lída Luscher" zašlete na adresu L. Luscher, 995 Pinecrest Rd., Oshawa, ON L1K 2A6. Tel. 905-728-7037.

 

Poetickou sbírku básní mladé autorky Jany Bauerové "Štěstí a náhoda" vydalo v srpnu 2009 nakladatelství Qart. Pro zakoupení sbírky kontaktujte zástupkyni časopisu Český dialog na emailu strizovska@seznam.cz. Cena včetně poštovného 15 US$.

 

Pro svou disertační práci "Ženy v exilu po roce 1968" hledám ženy, které odešly do Kanady nebo USA po roce 1968 a chtěly by se se mnou podělit o své zážitky a zkušenosti. Jmenuji se Jitka Pelikánová a jsem doktorantkou katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkum budu provádět pomocí rozhovorů. Prosím, kontaktujte mě na emailové adrese jitka.pelikanova@seznam.cz. Děkuji.

 

Máte-li cestu do Českého Krumlova, navštivte Pension u kapličky, vynikající B&B v historickém jádru města 5 min od náměstí, bohatá snídaně přímo v pokoji, veškeré pohodlí, parkování přímo u domu, ceny více než rozumné. Majitelka pensionu provozuje galerii výtvarných děl (Galerie Art u sv. Jošta, Latrán 13) Adresa pensionu: Linecká 60, 381 01 Český Krumlov, tel. 420 380 714 123, cell 420 606 434 090, e-mail ukaplicky@ckrumlov.cz na www.ckrumlov.cz/ukaplicky.

 

Na Věstník přispěli: Mary Gregorsky, Vladimíra Hlavatá, Josef Janík, Miloš Kačír, Zdena Kentová, Bedřich a Marie Královi, Josef Kuchař, Vlasta Nosek, Helen Richards, Dr. Jan Schulz, Mira Stastny, a jeden dárce, který nechce být jmenován. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Emy Košacké, 6542 McLynn, Montreal, QC H3X 2R6. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.