Montrealský věstník                                  Ročník 47

Září/September 2010                  5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                 Číslo 1


 

 

Kalendář činností

 

8. 9.     St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

12. 9.   Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

22. 9.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

 

Oznámení redakce: Tímto číslem začíná Montrealský věstník svůj 47. ročník, a již desátý pod vedením Aleny Martinů. Během letošního léta došlo ve složení redakční rady ke změně: po dlouhých letech obětavé práce s vydáváním Věstníku (dá se říct, že od samého začátku) pan Alois Fogl požádal o uvolnění z funkce člena redakční rady a na své místo navrhl pana Ladislava Křivánka, který funkci přijal. S radostí tedy vítáme Láďu mezi námi v redakční radě a zároveň doufáme, že pan Fogl nám i nadále zůstane věrný jako náš poradce.

Pan Fogl se stále činně podílí na aktivitách české a slovenské komunity. Po dlouhá léta byl funcionářem jak v Sokole tak v Českém a slovenském sdružení, v misii sv. Václava a v táboře Hostýn. Vzhledem ke svému věku z aktivních funkcí pomalu odstupuje, ale stále ještě zůstává v důležité úloze koordinátora jednotlivých spolků. Srdečně mu děkujeme za všechnu jeho usilovnou práci; jeho moudrost a dlouholeté zkušenosti jsou pro nás velkou oporou a nedocenitelným zdrojem informací. Doufáme, že jeho schopností budeme moci ještě dlouhá léta užívat k naší i jeho vlastní spokojenosti. K tomu mu přejeme hlavně hodně zdraví a energie.

Jinak se v organizaci Věstníku nic nemění. Jak jsme již oznámili v minulém čísle, Alena Martinů sice bude během příštích měsíců pobývat mimo Kanadu, ale adresa i telefon redakce stále platí a Věstník bude rozesílán stejně jako dřív. Kromě její dcery Kristiny, která ochotně předá všechny vzkazy a vyřídí potřebné záležitosti, můžete také kontaktovat další členy redakční rady – Míšu Fuchsovou (514-737-8325), Emu Košackou (514-735-5795), Ladislava Křivánka (450) 689-2802 nebo stále ještě i Aloise Fogla (514-484-3213). Upozorňujeme proto všechny přispěvatele a dopisovatele, aby posílali příspěvky včas, zvláště pokud jsou posílané poštou, a čitelně, pokud jsou psané rukou. Pokud necháte zprávu na telefonu, nezapomeňte uvést své jméno a číslo telefonu, kam v případě potřeby zavolat zpátky. Neváhejte se ozvat znovu, budete-li mít dojem, že jsme zprávu nedostali nebo na něco zapomněli. Děkujeme předem za vaši spolupráci!

Klub seniorů

Program na září:

Na schůzku 8. září máme naplánované video – operu "Prodaná nevěsta".

Na schůzce 22. září si povíme o našich letních prázdninách, co jsme dělali a jaké máme plány do budoucna.

 

Neočekávaně jsem se zúčastnila poutě na Hostýně v neděli 8. srpna 2010. Den předtím mi zavolal pan Petr Štikarovský a zeptal se, zda bych se chtěla zúčastnit. Na tuto pouť byla pozvána paní konzulka Mgr. Ivana Krahulcová, zástupkyně pana velvyslance Ing. Karla Žebrakovského, a protože neznala cestu, požádala pana Štikarovského, zda by ji tam dovezl. Zároveň s ním dohodla, že může vzít i ostatní, pokud stačí místo v autě.

Pouť na Hostýně se vydařila. Bylo krásné počasí, vše krásně uklizené panem Josefem Vosickým. Oběd byl velmi dobrý: kuřecí polévka s domácími nudlemi, vepřo-knedlo-zelo, báječný štrúdl a káva, a české pivo, jak plzeňské, tak i budějovické a Kozel. Odpoledne následovala bohatá tombola. Usmívající se pan Maxant mluvil o dětském táboře. Děti prý jezdí na tábor i z Čech a ze Spojených států. Strávili jsme tam krásné odpoledne. Paní konzulka přislíbila, že se v budoucnu bude účastnit i dalších našich akcí.

 

Milí přátelé, všichni, co čtete naše seniorské zprávy, posíláme vám hodně pozdravů a lásky. Při našich setkáních se navzájem vždy potěšíme. Budeme rádi, když nám zavoláte a přijdete mezi nás, pobavit se a na zákusek a dobrou kávu. Informace o programu seniorů na tel. 514-484-1525. (Rose Raba Reichmanová)

Sokol Montreal

Pravidelné sokolské cvičení i volejbal začnou opět koncem září. Příští výborová schůze se bude konat až v říjnu po župní valné hromadě v Kingstonu. Datum oznámíme v příštím čísle Montrealského Věstníku. Informace o všech sokolských aktivitách podají manželé Hřibovi na tel. 514-683-2092.

 

Župní valná hromada se bude konat jako obvykle v salonku motelu Days Inn v Kingstonu v sobotu 2. října 2010. Začátek v 10 hodin dopoledne. Na programu je plánování dalších akcí na příští období. (AM)

 

Mimořádná sokolská schůze, která se konala 3. července v nádherném prostředí chaty manželů Foglových ve Vermontu, se vydařila k naprosté spokojenosti všech přítomných. Počasí bylo výborné na cestu i na piknik na zahradě. Anita a Vladimír Zichovi připravili výborné pohoštění. Sešlo se celkem dvanáct členů výboru, bohužel chyběli bratři Josef Hřib, který trpěl s chřipkou doma v posteli, a Ludvík Martinů, který si naopak užíval krás Tater z polské strany díky konferenci v Zakopaném. Hlavním bodem byla zpráva Dr. Štefana Horného ze sletu Sokola v Trenčíně, kterou podal se sobě vlastním temperamentem a nadšením, jak ostatně můžete posoudit z textu uvedeného níže. Po diskusi o dalších aktivitách Sokola (letní sokolské hry a tradiční taneční zábavy) zbyl čas i na lehké volejbalové pinkání. Co si ještě přát? No – aby se k nám přidali noví zájemci o sport a české akce! (AM)

Na obrázku Marie Hřibové zleva Dalibor Košacký, Dr. Štefan Horný, Alena Martinů, Alois Fogl, za ním Vladimír Zicha, Zdena Kentová, za ní její dcera, Anita Zichová, Rosl Foglová, Ema Košacká, za ní Míša Fuchsová a Petr Štikarovský.

 

Zlet Sokola na Slovensku 2010. V dňoch 25. – 27. júna sa odohral v slovenskom meste Trenčíne 3. slovenský zlet, prepáčte, nie zlet, ale 3. slovenské telovýchovné slávnosti. Tento nový názov vznikol po 1. sokolskom zlete v Košiciach v roce 1998, o čom písal slovenský časopis Vzlet. Trenčín bol vybraný, pretože je to krásne západoslovenské mesto nad riekou Váh, nad ktorým je veľký zámok z 13. storočia, a tiež pretože Sokol tam bol založený presne pred 90 rokmi. Už pred 2000 rokmi prišlo do oblasti dnešného Trenčína 844 rímských legionárov, odvelených zo severnej Afriky. Pripochodovali tam celkom rýchlo behom dvoch rokov bojovať proti Markomanom a Quádom. To oni nazvali rieku Vagus (blúdivý). Slovania sa tam ešte nenachádzali.

Teraz ich tam prišlo veľmi mnoho – len z Českej republiky viac než 1400 – domácich Slovákov ešte oveľa viacej. Delegáti Sokola Austrálie, Francie, Nemecka, Slovinska, Srbska, Švédska, Rakúska, USA a Kanady reprezentovali svoje organizácie na schôdzi Svetového zväzu Sokolstva spolu s novým kandidátom z Ukrajiny, ktorý spomínal na existenciu Sokola v Podkarpatskej Rusi v predvojnovom Československu. Na tejto schôdzi sa jednohlasne schválil príspevok na obnovenie pamiatkovej dosky v Mauthauzene, venovanej po 2. svetovej vojne 600 českým sokolom, zavraždeným v tomto koncentračnom tábore.

V nedeľu v deň zletu celý Trenčín pozoroval veľké defilé všetkých sokolov pochodujúcich cez celé staré mesto s mnohými dychovými hudbami a tanečnicami na štadión. Tam predniesol privítajúci pozdrav trenčiansky župan a starosta slovenského Sokola Mgr. Andrej Krišanda. Potom nasledovali cvičenia – celkove 15 – detí, mládeže, mladých mužov a mladých žien, dohromady aj oddelene, a nám známych senioriek so seniormi. Najväčší úspech malo cvičenie 144 žien len s 1 mužom, ale zato oblečeným za Jánošíka s ľudovou čapicou a s holým bruchom. Tiež cvičenie skomponované s. Jarinou Žitnou bolo búrlivo aplaudované. Bol som nesmierne rád, že som mohol byť prítomný, veď môj otec tu bol sokolom už pred 80 rokmi.

Všetci prítomní aj neprítomní sokoli boli potom srdečne pozvaní na sokolský zlet v Prahe v lete 2012. Kultúrna časť zletu sa bude sláviť tentokrát v Karoline na počesť 150 rokov založenia Sokola Tyršom a Fügnerom. Niektorí naši sokoli si tiež spomenú z mladosti na svoju akademickú promóciu, napr. br. Josef Čermák alebo ja. Tí, ktorým sa prísť na zlet do Prahy nepodarí, budú vítaní v roce 2013 na zlete v Milwaukee vo Wisconsine. (MUDr. Štefan Horný)

Plánované akce Čs. sdružení a Sokola

Již máme zajištěna data na naše tradiční akce. 55. Dobročinný bazar, který organizuje dámský odbor Čs. sdružení, se bude konat v sobotu 6. listopadu 2010 jako obvykle v hale kostela sv. Ignáce. Mikulášská zábava, pořádaná společně Čs. sdružením a Sokolem Montreal, bude v sobotu 13. listopadu v hale kostela sv. Cyrila a Metoděje na rohu 2nd Avenue a Jean Talon. Mikulášskou nadílku pro děti chystáme na neděli 5. prosince. A tradiční již 61. sokolské Šibřinky chystáme na 29. ledna 2011. Rezervujte si tato data již teď!            (AM)

Misie sv. Václava

Doufáme, že jste všichni prožili příjemné léto. Naše příští mše se bude konat v neděli 12. září 2010 v 11.00 hodin v kapli Loyola High School na 7272 Sherbrooke Street West (roh West Broadway). Růženec recitujeme před mší od 10.30 h. Prosíme, přicházejte včas, protože hlavní dveře se z bezpečnostních důvodů v jedenáct hodin zamykají. Děkujeme. (Rose Mary Strban)

Hostýn

Během léta bylo na táboře Hostýn živo. Sezóna začala třemi brigádami. Udělalo se hodně práce včetně úklidu tábora po zimě, vymalování interiéru hlavní budovy, vybroušení a natření dřevěných lavic a stolů (při této příležitosti znovu děkujeme panu Babánkovi). Také byla provedena důležitá a konstrukčně komplikovaná úprava nosných sloupků a nosníků v suterénu hlavní budovy. Velký dík za tuto práci patří Tonymu Dinasovi a jeho firmě. O brigádníky tentokrát nebyla nouze, někteří dokonce přijeli až z Ottawy. Všem ještě jednou děkujeme a doufáme, že se znovu setkáme na podzimních brigádách či při jiných příležitostech.

DĚTSKÝ TÁBOR se konal během 3 týdnů v červenci. Byl velice úspěšný. Letos se přihlásilo 42 dětí, o 12 víc než vloni. Podrobnější zprávu napíšeme do příštího čísla Montrealského Věstníku.

SLOVENSKÝ PIKNIK se konal na táboře Hostýn 1. srpna, týden po skončení dětského tábora. Celá akce byla výborně zorganizovaná, za což patří dík Slovenské kanadské lize. Objednaný autobus dovezl početnou skupinu seniorů, ti mladší přijeli svými auty. Mši svatou sloužili dva kněží ze Slovenska, kteří přijeli na návštěvu do Montrealu. Účastníci, kterých je každým rokem víc a víc, si pochutnali na výborném obědě v jídelně hlavní budovy nebo si mohli zakoupit ve stánku debrecínky z Alpina Salami, guláš ŕ la Hostýn, občerstvení a zákusky. Počasí jim přálo a všichni byli spokojeni.

TRADIČNÍ POUŤ se konala 8. srpna. Jak na Slovenském pikniku tak i na České pouti se o hudbu staral Zdeněk Nosek, který hrál národní a trampské písničky. Pouť byla také úspěšná, ale byli jsme zklamáni poněkud slabší účastí. Ti kdo přijeli, nelitovali. Dobře se bavili a vepřo-knedlo-zelo všem chutnalo, stejně tak jako dršťková polévka. Pršet začalo teprve k večeru. Poutě, která se čím dále více stává jakýmsi Českým dnem, by krajané měli více využívat ke vzájemnému letnímu setkání.

Z významných hostí se na pouť dostavila z Ottawy zástupkyně velvyslance ČR Ing. Karla Žebrakovského paní konzulka Ivana Krahulcová. Za seniory byla přítomna paní Rose Reichmanová a Sokol byl representován panem Petrem Štikarovským. Potěšila nás také návštěva šéfredaktorky Věstníku Aleny Martinů s chotěm, kteří to stihli se dostavit, navzdory tomu, že měli jen pár dní před odjezdem na zhruba roční dobu do ciziny. Na pouť přijel jako vždy pan Láďa Křivánek, známý bojovník o záchranu montrealského konzulátu. Na pouť se také dostavilo pět vedoucích letošního dětského tábora. Na příští rok se pokusíme po vzoru Slováků zorganizovat pro zájemce o pouť autobus z Montrealu do tábora a zpět.

Na přípravě jídla se podíleli Jana Černochová, Renata Vyhnálková, Viera Šebenová a Miro Šeben, Zbyněk Najser, Vlasta Chlumská a Milada Loužická, hodně pomáhaly Barbara Nosek a Gábina Chlumská. Děkujeme!

Do tomboly jsme na obě dvě akce dostali dary od organizací Exxagro, Coulée Miton Cast Enr., Restaurace Bohemia, restaurace Amčre ŕ boire, Salami Alpina a Asociace Hostýn, a od Jany Černochové a Vlasty Chlumské. The365card.com a Tremblant getaways darovali do tomboly dvě poukázky do "Luxury Resort". Všem dárcům velmi děkujeme! Dvě ceny z tomboly nebyly ještě vyzvednuty: lístek č. 234946 a lístek č. 234843, který vyhrává první cenu – dárkový koš od Petra Pitule z Exxagra v hodnotě 250$. Výherci, přihlaste se u Zdeňka Noska na telefonu č. 514-365-8863.

SJEZDY: Před poutí se na tábor sjeli bývalí účastníci tábora, Alumni, zhruba ve věku od 35 do 40 let. Po pouti se zase na táboře Hostýn setkali starší účastníci ve věku zhruba od 45 do 50 let. Oběma skupinám se na táboře líbilo a jsou rádi, že tábor je stále v činnosti a umožňuje jim organizovat podobná setkání. Jednoho setkání se zúčastnila i paní Šmelhausová z Chicaga, která se před 56 lety přímo podílela na koupi tábora.

Léto ještě neskončilo a tábor má před sebou setkání křesťanských rodin a podzimní brigády, které připravujeme na září a říjen. Můžete nám pomoci při stavebních a instalatérských pracích, při natírání lavic a schodů nebo při malých opravách a úklidu kabinek. Zájemci se mohou přihlásit Vieře Šebenové emailem na vseben@hotmail.com. Děkujeme a těšíme se na příští shledání. (Viera Šebenová a Josef Maxant)

Oznámení Velvyslanectví ČR v Ottawě

Velvyslanectví ČR v Ottawě oznamuje všem krajanům z Québecu a okolí, že ve dnech 13. - 14. září 2010 (v době mezi 9-12 a 13-18 hod.) proběhnou v Montrealu KONZULÁRNÍ DNY. Vzhledem k tomu, že budova bývalého Generálního konzulátu v Montrealu je nyní definitivně uzavřena, uskuteční se konzulární dny s laskavým svolením ČSSK v Českém misijním domě na adrese: 7300 Sherbrooke West, Montreal. Zájemcům bude poskytnuta pomoc při vyřizování oddacích, rodných či úmrtních listů, při ověřování pravosti podpisů (osvědčení o žití), ověřování správnosti opisů (fotokopií) listin, potvrzování správnosti překladů, superlegalizace listin, apod. Z technických důvodů nemohou být nabírány žádosti o pas, lze pouze připravit podkladovou dokumentaci. Prosíme zájemce o konzulární služby, aby se předem ohlásili na tel. 1-613-562-3875, linka 11 (pí. Míla Minnes) a dohodli si schůzku. Při svém telefonátu prosím nahlašte jméno, příjmení, tel. číslo na němž jste k zastižení a konzulární úkony, které budete požadovat (vyřizování dokladů, ověřování listin či podpisů apod.) - v případě, že budete vyřizovat doklady za celou rodinu, nahlašte počet osob. Děkujeme za pochopení. (Ivana Krahulcová, Velvyslanectví ČR v Ottawě)

In memoriam

S velkým zármutkem oznamujeme našim přátelům a známým, že zemřela naše drahá maminka, babička a prababička Marie KODEROVÁ HAVLOVÁ. Zemřela klidně 15. července 2010 ve věku 96 let. Bude nám velmi chybět a ve vzpomínkách nám navždy zůstane její starostlivost, láska a pevný charakter. Jana, Tomáš, Blanche, Alice s rodinou

Octoberfest 2010

Náš letošní československý Octoberfest budeme slavit opět v horní hale Legie na 5455 Maisonneuve Blv. W. v NDG. Tuto první zábavu po letní pauze pořádáme v sobotu 16. října 2010 v 7.00 hodin večer a  zveme na ni všechny naše příznivce, přátele a známé. Vstupné (15.00$ v předprodeji, 20.00$ u dveří) zahrnuje večeři s moučníkem a s kávou, karafu vína na stůl a večer plný zábavy. České pivo a muzika potěší jistě všechny ty, kteří naše písničky rádi poslouchají, zpívají či při nich tančí. Prosíme rezervujte si vstupenky v předprodeji do 15. října 2010 na čísle 514-737-9220. Na viděnou se těší a hezký den přejí Vaši pořadatelé. (Jan Chlumský)

CSPBA Annual Scholarship Ball

CSPBA pořádá svůj 45. výroční bál v sobotu 6. listopadu 2010 v sále Le Crystal Centre de Congres, 5285 Blvd. Henri Bourassa, St. Laurent. K tanci hraje orchestr Harolda Birkense. V ceně vstupenek (85$ nebo 100$ s potvrzením na taxy na 30$) je večeře o 4 chodech, 2 láhve vína na stůl a soft drinks. Koktejl začíná v 6 hodin, večeře v 7 hodin. Rezervace lístků nejpozději do 29. října u Daniely Arendášové (514) 684-0235, Judy Mrenice (514) 464-4555 nebo Jozefa Brody (514) 482-7328. (Jozef Brody)

Kanadský slávik 2010

Slovak House so sídlom v Toronte vyhlasuje 2. ročník speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne KANADSKÝ SLÁVIK 2010, ktorá nadväzuje na 19 úspešných ročníkov slovenskej verzie tejto súťaže Slávik Slovenska. Garantom súťaže je Peter Dvorský. Súťaž Kanadský slávik sa bude konať v mesiaci október 2010. Zúčastniť sa môžu deti od 4 do 16 rokov, a to v dvoch kategóriách: deti od 4 do 9 rokov a deti od 10 do 16 rokov. Súťažiaci sú povinní spievať dve piesne, jednu zo Spevníka Kanadského slávika 2010 a druhú podľa vlastného výberu. Piesne  musia obsahovať aspoň dve slohy. Výberová pieseň musí mať ľudový pôvod. Do finálového kola postupuje z regionálneho kola 6 najlepších spevákov v každej kategórii. Slávnostné finále sa uskutoční 17. októbra 2010 o 3 hodine popoludní v Assembly Hall Community Centre v Toronte. Prihlášku je nutné podať do 10. októbra 2010. Kontaktná adresa: slovenskyslavik@slovakhouse.org. Formulár i ďalšie informácie nájdete na www.kanadskyslavik.com.

Z událostí letních měsíců

Výstava fotografií Dr. Georginy Kvapilové, která se konala v Multietnickém centru v Rawdonu, byla příjemnou a zajímavou událostí letošního horkého léta. Na vernisáži v neděli 4. července se sešlo poměrně hodně lidí, a to nejen z Rawdonu – někteří přijeli i z Montrealu. Georgina zachytila na svých fotografiích nejrůznější místa z celého světa, mimo jiné z Indie, Číny, Japonska, Tahiti, USA a Kanady a samozřejmě i známá či méně známá místa v České republice. Zájem vzbudily i její komorní fotografie z běžného života. Georgina ráda cestuje a ještě raději tímto způsobem sdílí své dojmy s přáteli a se všemi více či méně blízkými známými. Děkujeme za pěkný zážitek! (AM)

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Prezident republiky vyhlásil dne 18. června 2010 volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek a sobotu 15. a 16. října 2010. Eventuální druhé kolo voleb se uskuteční v případě, kdy žádný z kandidátů nezíská ve svém volebním obvodu nadpoloviční většinu platných hlasů. Druhé kolo voleb pak proběhne v pátek a v sobotu 22. a 23. října 2010.

Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu hlasování v zahraničí. Volič, který má bydliště mimo území České republiky, může při volbách do Senátu hlasovat pouze na území České republiky.

Volič, který dosud není zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeného u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, může požádat o zápis, nejpozději však 30 dnů přede dnem voleb, tj. 15. září 2010.

V případě, že volič již je zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, může požádat tento úřad o vydání voličského průkazu, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 8. října 2010, nebo osobně do 13. října 2010.

Voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem v zahraničí umožní voliči hlasovat v kterémkoli volebním okrsku volebních obvodů, v nichž jsou volby vyhlášeny.

Souběžně s volbami do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční také volby do zastupitelstev obcí, zastupitelstev městských obvodů, městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí. Do zmíněných zastupitelstev mohou hlasovat výhradně voliči, kteří jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů. Voliči zapsaní ve zvláštním seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí v těchto volbách hlasovat nemohou, a to ani na voličský průkaz.

Informace o nadcházejících volbách do Senátu i zastupitelstev jsou umístěny na následujících webových stránkách:

- Senát Parlamentu ČR: www.senat.cz

- Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz

- Český statistický úřad: www.czso.cz

V případě dalších dotazů, týkajících se voleb do Senátu Parlamentu ČR, prosím kontaktujte konzulární oddělení velvyslanectví ČR v Ottawě, tel. 613-562-3875. (Petra Klobušiaková, 3. tajemnice velvyslanectví ČR v Ottawě)

Federal Land Chosen for the Memorial to Victims of Communism

The Canadian memorial to victims of Communism will be located on a piece of land in the Garden of the Provinces and Territories in Ottawa. The land has been allocated to Tribute to Liberty for the Memorial to Victims of Totalitarian Communism – Canada, a Land of Refuge by the National Capital Commission (NCC). A design for the memorial will be chosen through a national design competition planned for 2011. The memorial will commemorate the losses and hardships of all those who suffered under Communism, and will pay tribute to Canada which was and is a land of refuge for those who seek liberty.

Tribute to Liberty is a registered charity and can issue tax receipts for donations to the Memorial. Its grassroots fundraising campaign, the Pathway to Liberty, allows donors to tell a story of a victim of Communism or make a dedication with their donation. The campaign is online at www.tributetoliberty.ca. To view images of the site visit www.tributetoliberty.ca/news.html. (Tribute to Liberty news release)

Odešel Milan Paumer

Ve čtvrtek 22. července 2010 zemřel po těžké operaci srdce v 79 letech Milan PAUMER, hrdina 3. odboje, kterému se v říjnu 1953 podařilo s bratry Mašíny probít z komunistického Československa do Západního Berlína. Poslední rozloučení s Milanem Paumerem se konalo dne 4. srpna v Poděbradech, kde bydlel od svého návratu do vlasti v r. 2001. Smuteční obřad se uskutečnil v sále divadla na 1. nádvoří zámku v Poděbradech. S Milanem Paumerem se přišlo rozloučit spousta přátel, obdivovatelů, a i někteří politici. Předseda vlády Petr Nečas pronesl svůj procítěný projev, stejně tak jako další hosté. Z řady českých politiků se zúčastnili i předseda Senátu Přemysl Sobotka, předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová a ministr vnitra Radek John.

Milan Paumer se narodil 7. dubna 1931 v Kolíně a od mládí žil v Poděbradech, kde se v roce 1942 seznámil s bratry Mašínovými. Po únoru 1948 založili ještě s dalšími odbojovou skupinu s cílem škodit komunistickému hospodářství. V roce 1953 se jejich skupina rozhodla odejít přes Východní Německo do Západního Berlína. Ve Východním Německu na ně bylo vysazeno dvacet tisíc policistů a sovětských vojáků, a přesto se jim třem podařilo prostřílet na svobodu, i když Milan Paumer byl vážně zraněn. Ostatní byli chyceni, zavřeni, mučeni a po monstrprocesech popraveni 2. 5. 1955. Následovalo i zavírání rodinných příslušníků, matka bratří Mašínů zemřela ve vězení. Milan Paumer se s bratry Mašínovými dostal do Ameriky, kde všichni vstoupili do armády. On se v sedmdesáti letech vrátil, aby dožil zbytek života ve vlasti a burcoval národ.

České a slovenské sdružení v Kanadě udělilo již v roce 2004 Masarykovu cenu skupině bratří Mašínů (Ctirad Mašín, Josef Mašín, Milan Paumer) a "In Memoriam" popraveným členům skupiny (Zbyněk Janota, Ctibor Novák a Václav Švéda). Čest jeho památce! (Láďa Křivánek)

Systém DROZD pro Čechy při cestách do zahraničí

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém pobytu v zahraničí. Informace poskytuje cestovatel vyplněním jednoduchého formuláře, který najdete na internetu na stránce http://drozd.mzv.cz a který je složený ze čtyř částí: informace o cestovateli, informace o spolucestujících rodinných příslušnících, údaje o pobytu v zahraničí a kontaktní osoba v ČR. Poskytnuté informace slouží Ministerstvu zahraničních věcí k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Systém umožňuje rozesílání hromadných emailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím. Poskytnuté osobní údaje Ministerstvo zahraničních věcí ČR uchovává a využívá jen ke shora uvedeným účelům a po ukončení cesty do zahraničí jsou z databáze automaticky vymazány. Vytvořená registrace může být kdykoliv změněna nebo zrušena. (Ivana Krahulcová, Velvyslanectví ČR v Ottawě)

Webová stránka "Šedesátka" pro seniory

Komunitní web českých seniorů www.sedesatka.cz je unikátním projektem, který dokazuje, že web pro seniory nemusí být zahlcen reklamou a přesto dokáže lidi spojovat, bavit, pomáhat jim a budovat vztahy, které sahají za hranice internetového světa. Provoz zahájil teprve po loňských prázdninách, přesto již zaznamenal  přes 125 000 návštěv, především z řad seniorů. Ti spolu na internetu nejen komunikují, ale vzájemně se seznamují a realizují společné aktivity i mimo web. Tvůrci projektu by na web rádi pozvali i seniory žijící v zahraničí, a vyzývají krajany, aby poslali své příběhy, na které by se nemělo zapomenout, příběhy především z období mezi koncem 2. světové války a dneškem. Ve spolupráci s Jihočeským, Moravskoslezským, Králové-hradeckým a Středočeským krajem občanské sdružení Centred realizuje rozsáhlý projekt sběru, archivace a zveřejnění zapomenutých osudů, jmen a životních příběhů. Cílem projektu je uchovat paměť současných generací pro budoucnost. Příběhy je možné zasílat poštou na adresu: CENTRED o.s., Labský palouk 495, 530 09 Pardubice, nebo elektronicky na e-mailovou adresu: redakce@sedesatka.cz. Projekt Živá paměť krajů České republiky potrvá až do podzimu 2012. Informace najdete na www.sedesatka.cz. (Jan Vojvodík)

Trochu humoru – CV ženy po mateřské dovolené

"Mám za sebou sedm let tvrdé manažerské práce na plný úvazek. Po celou dobu jsem vedla tým, v němž byl kromě mě také můj starší kolega a partner, se kterým jsme rozjeli ambiciózní projekt multiplikace lidských zdrojů. Tým se brzy rozrostl o velice mladého kolegu na pozici junior scream manažera, kterého jsme museli teprve vyprofilovat. Spala jsem jen několik hodin denně. Projekt byl totiž doslova v plenkách a první výsledky mojí práce nebyly zrovna povzbudivé. Musela jsem navíc řešit nízké základní jmění, neustálé výkyvy v cash flow, druhotnou a hlavně prvotní platební neschopnost. I moje pozice v týmu byla komplikovaná. Snažila jsem se delegovat některé úkoly na svého kolegu, ale nevyjasněné kompetence nás občas stavěly proti sobě. Měl totiž zajímavý pocit, že je to právě on, kdo tým vede. Musela jsem odvrátit i situaci, kdy chtěl projekt opustit kvůli jinému projektu. Přesto jsem ho dokázala dodatečně motivovat, aby se vrátil do týmu, a podařilo se mi konkurenční projekt včas zdiskreditovat. Postupně se náš mladý kolega postavil na vlastní nohy a už jsem ho nemusela vodit za ručičku, což mi uvolnilo ruce k práci na rozšíření týmu. Jenže pak přibyli do našeho týmu nečekaně hned dva další nováčci a byli jsme zase na začátku. Dnes ale mohu říct, že se tým chová bez nadsázky jako jedna rodina." Na takový životopis existuje jen jedna odpověď: "Jste přijata!"

Různé zprávy

Rodina Kalvasova, kterou návštěvníci Bazaru, Mikulášské zábavy či Šibřinek dobře znají díky vynikajícímu občerstvení a dršťkové polévce, převzali restauraci Le Béarn na 5613 Côte des Neiges. Kromě francouzské a jiné evropské kuchyně nabízejí i spoustu typicky českých specialit: vepřo-knedlo-zelo, řízky, svíčkovou, kachnu s knedlíkem a zelím, ba i výbornou dršťkovou polévku. Přijďte ochutnat a přiveďte i své známé!

 

Dům  na prodej v Sainte Adčle, 5 ložnic a 3 koupelny, momentálně užívaný jako "Bed and Breakfast", lze užívat jako duplex nebo vícegenerační dům. Fotografie najdete na www.gitedesameriques.com. Cena 238,500 dolarů. Zájemci volejte prosím Alenu nebo Leonarda, tel. 450-812-0620.

 

Pro starší, fyzicky slabou paní hledám společnici a pomocnici mluvící slovensky nebo česky, nejraději live-in nebo na plný úvazek, v oblasti DDO. Pro více informací volejte 514-978-2152.

 

Máte-li cestu do Českého Krumlova, navštivte Pension u kapličky, vynikající B&B v historickém jádru města 5 min od náměstí, bohatá snídaně přímo v pokoji, veškeré pohodlí, parkování přímo u domu, ceny více než rozumné. Majitelka pensionu provozuje galerii výtvarných děl (Galerie Art u sv. Jošta, Latrán 13). Adresa pensionu: Linecká 60, 381 01 Český Krumlov, tel. 420 380 714 123, cell 420 606 434 090, e-mail ukaplicky@ckrumlov.cz. Informace na www.ckrumlov.cz/ukaplicky.

 

Na Věstník přispěli: Jana a Emanuel Černý, Jan Chlumský, Milan Jirava, René Kalvas, George F. Novak, Helen Raich, Tom Silber (Couleé Miton Cast Enr.), Anna Skamene, Monika a Martin Vilímkovi. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Emy Košacké, 6542 McLynn, Montreal, QC H3X 2R6. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ladislav Křivánek, Ludvík Martinů.Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.