Montrealský věstník                                  Ročník 47

Říjen/October 2010                    5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                 Číslo 2


 

 

Kalendář činností

 

29. 9.    St         Beseda se spisovatelkou Věrou Noskovou, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

5. 10.    Út        Prezentace knihy A. Votické, Centre Mont-Royal, 2200 Mansfield Street, 19.00 h

6. 10.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

14. 10. Čt         Schůze Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

16. 10.  So        Octoberfest, sál Kanadské legie, 5455 de Maisonneuve W., 19.00 h

17. 10.  Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

20. 10.  St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

28. 10.  Čt         Koncert, École Vincent d'Indy, 628 Ch. de la Côte Ste. Catherine, Outremont, 19.00 h

 

Klub seniorů

Program na říjen:

6. října – povíme si o malíři Vincent Van Goghovi. Prohlédneme si reprodukce jeho krásných maleb. Budeme mít možnost prodiskutovat naše názory a úsudky a poslechnout si příběh jeho života prostřednictvím videa.

20. října – promítneme si videa o Praze, o Hradčanech a dalších památkách za doprovodu hudby českých skladatelů. Zopakujeme si další video o České republice, které jsme už dříve viděli.

 

Při naší první poprázdninové schůzi 8. září jsme prožili krásné odpoledne. Oslavili jsme narozeniny Zdenky Kentové, zavzpomínali na našeho přítele Josefa Kuchaře, kterému jsme zaslali kondolenci k úmrtí jeho milované dcery Mariny Kovrigové. Zavzpomínali jsme si nad fotografiemi Boženky Jílkové a Marie Pitříkové na naše společné chvíle s nimi. Přečetli jsme báseň "Srdce" od paní Blanky Bartsch-Forstové. Opera "Prodaná nevěsta" zaplnila zbytek našeho odpoledne.

Na schůzce 22. září jsme si promítli naučný přírodopisný film o životě kojotů v krásném Yellowstonském národním parku.

 

Při našich schůzích se těšíme jeden s druhým, panuje mezi námi láska a pohoda, vážíme si toho, že se můžeme sejít. Často vzpomínáme s láskou na pana Ing. Pavelku a na všechny, kteří nás opustili. Milí čtenáři Věstníku, budeme rádi, když přijdete mezi nás. Informace o programu seniorů na 514-484-1525. (Rose Raba Reichmanová)

Čs. sdružení

Příští výborová schůze montrealské odbočky ČSSK se bude konat ve čtvrtek 14. října 2010 jako obvykle v půl osmé večer ve společenské místnosti Misijního domu. (Ema Košacká)

 

Koncert u příležitosti 28. října se letos uskuteční přímo v den svátku, ve čtvrtek 28. října (viz oznámení dále v textu). Tentokrát koncert organizuje montrealská pobočka Českého a slovenského sdružení v Kanadě a Sokol Montreal bez spolupráce konzulátu České republiky, který byl letos na jaře v Montrealu zrušen. Na rozdíl od minulých let, kdy na podzimní koncert byli většinou pozváni umělci z České republiky, dáváme letos příležitost místním umělcům, zatímco na jaro chystáme koncert Kaprálova kvarteta z České republiky. Kromě montrealskému publiku dobře známého Martina Karlíčka a jeho novomanželky Many Shiraishi, kteří vystupují pod jménem Duo Ventapane, zahraje mladá klavíristka Zuzana Šimurdová, absolventka postgraduálního studia na Montrealské univerzitě, se svým partnerem Mikolajem Warszynským. Upozorňujeme návštěvníky, že koncert začne přesně v sedm, aby zbyl čas na besedu s umělci po programu, neboť budova se v 10 hodin zavírá. Těšíme se na shledanou 28. října. (Míša Fuchsová)

 

Srdečně zveme všechny Čechy a Slováky i jejich přátele na náš BAZAR, tentokrát spíše společenský den, který se bude konat v sobotu 6. listopadu od 11.00 do 15.00 hodin v hale kostela sv. Ignáce na West Broadway. Budeme mít sice málo věcí k prodeji, ale budete si moci pochutnat na našich tradičních jídlech jako jsou chlebíčky, párky a polévky, a ke koupi bude velký výběr moučníků a tradiční balíčky vánočního cukroví. Hlavní účel tohoto "minibazaru" je, abychom se v přátelském prostředí sešli a popovídali si se známými, které jsme delší dobu neviděli. Těšíme se na shledanou. (Ema Košacká)

Máte-li české knihy, které byste rádi darovali na Bazar, zavolejte Petra Štikarovského na tel. 514-509-1427. Knihy můžete po domluvě zavézt do Misijního domu nebo je přivézt přímo na Bazar před začátkem (před 11 hodinou). Zájem je především o dětské knihy, knížky 68 Publishers, humor a detektivky. (Petr Štikarovský)

 

Mikulášská zábava, pořádaná společně Čs. sdružením a Sokolem Montreal, bude v sobotu 13. listopadu v 8 hodin večer v hale kostela sv. Cyrila a Metoděje na rohu 2nd Avenue a Jean Talon.

Mikulášskou nadílku pro děti chystáme na neděli 5. prosince ve 3 hodiny odpoledne v Misijním domě.            (AM)

Sokol Montreal

Pravidelné sokolské cvičení začíná ve středu 22. září a volejbal ve čtvrtek 23. září. Zájemci o volejbal, cvičení i jiné sokolské aktivity mohou pro informace zavolat manželům Hřibovým na tel. 514-683-2092.

 

Sokolské 61. ŠIBŘINKY se budou konat v sobotu 29. ledna 2011 opět v hale městské radnice TMR v 8.00 hodin večer. Hrát bude oblíbená kapela Edelweiss, k prodeji budou obvyklé české speciality a pivo. (Josef Hřib)

 

Zájemci o knihy Jana Waldaufa "SOKOL – malé dějiny velké myšlenky" se mohou přihlásit u Petra Štikarovského na tel. 514-509-1427, email pstikarovsky@seznam.cz, nebo se obrátit na distributora v Kanadě "Čs. kniha", tel. 514-425-0742, email cskniha@sympatico.ca. Několik výtisků bude v prodeji na Bazaru. (AM)

Misie sv. Václava

Naše příští mše se bude konat v neděli 17. října 2010 v 11.00 hodin v kapli Loyola High School na 7272 Sherbrooke Street West (roh West Broadway). Růženec recitujeme před mší od 10.30 h. Prosíme, přicházejte včas, protože hlavní dveře se z bezpečnostních důvodů v jedenáct hodin zamykají. Děkujeme. (Rose Mary Strban)

Hostýn

Letošní dětský tábor, který probíhal pod vedením ředitele tábora Josefa Maxanta, byl opět velice úspěšný. Přihlásilo se celkem 42 dětí, o 12 více než vloni. Dva účastníci přijeli z České republiky, což nás potěšilo, protože máme zájem na zvýšení styku s Českou republikou. Letošní počasí nám přálo: bylo slunečno, teplo, někdy až příliš. Ovšem v hornatém a zalesněném terénu tábora byla tropická vedra, která jsme zažívali v červenci v Montrealu, mnohem snesitelnější. Počasí také diktovalo složení programu pro děti, jehož nedílnou součástí bylo téměř každodenní využívání nedalekého jezera Lafond. Znovu jsme ocenili moudré rozhodnutí vedení Asociace Hostýn zakoupit soukromou pláž místo budování drahého bazénu, který by navíc vyžadoval nákladnou údržbu. Děti využívaly naší písčité pláže ke koupání v průzračně čisté vodě a k projížďkám na kánoích, kajaku a pramici (viz obr. J. Maxanta). Na našem fotbalovém hřišti se kromě fotbalu provozovaly různé hry, na menším volejbalovém hřišti se hrál volejbal a bylo zorganizováno několik výletů do okolí tábora. Velice oblíbené byly maškarní taneční zábavy a táborové ohně.

     Vařila nám výborně zase šéfkuchařka Milada Loužecká, které pomáhala kuchařka Jana Havlásková a kuchař Honza Horkel. Šéfvedoucím byl již po několikáté profesor Jirka Raška, kterému pomáhali Kris Sadek, Miško Šeben a Jan Horkel. U děvčat to byly studentky Lydie Goff a Lucie Babáková. Všichni vedoucí odvedli výbornou práci, takže kvalita dětského tábora byla opět vynikající.

     Filozofie dětského tábora je založena na 3 zásadách: bezpečnost, kvalitní jídlo a kvalitní program. O výborné kvalitě svědčí to, že pokud děti mohou, rády se vracejí až do svých 15 či 16 let a později jako pomocní vedoucí. Letos například jeden hoch nechal propadnout velice drahý zaplacený pobyt na táboře s extrémními sporty, jen aby mohl zůstat další dva týdny na našem táboře. Dalších pět dětí, které přijely původně jen na první dva týdny, si prodloužily pobyt ještě na třetí týden. Dvě děvčátka, která musela na týden odjet, se na třetí týden opět vrátila.

     Údržbáře dělal znovu Josef Vosický, který sekal trávu a staral se o pořádek. Josefovi vypomáhal také Miro Šeben – vážíme si zejména jeho podnětných návrhů. Kánoe vozil na pláž a z pláže předseda Asociace Hostýn Zdeněk Nosek, který dělal i další potřebné a užitečné práce pro zvelebování tábora. Všem patří vřelý dík.

     Zdeněk Nosek a Miro Šeben během týdne od 19. září 2010 dávali do pořádku tábor. Jednou z velkých prací bylo zbroušení staré barvy a natření hlavní budovy. Díky! Uvítáme kdykoliv další pomoc. Zájemci ať se ozvou na tel. 514-365-8863 nebo 450-222-5259, nebo do tábora na 450-222-2006. Všichni jsou vítáni! (Josef Maxant)

Kultura

České velvyslanectví v Ottawě a České a slovenské sdružení v Montrealu vás srdečně zvou na večer autorského čtení a představení knihy "Bereme, co je" se spisovatelkou Věrou NOSKOVOU ve středu 29. září 2010 v půl osmé večer v Misijním domě na 7300 Sherbrooke W. Paní Nosková je česká spisovatelka a novinářka, která se po 1989 roce věnovala především novinářské práci. Za posledních 10 let vydala přes deset knížek, z nichž některé získaly významná ocenění. Za román "Bereme, co je" byla nominována na Cenu Magnesia Litera, za román "Obsazeno" na Cenu Josefa Škvoreckého a za knížku povídek "Ať si holky popláčou" na Cenu Boženy Němcové. Přijďte si s ní popovídat a strávit tak příjemný večer.

 

O nejstarší aktivní montrealské seniorce Anně VOTICKÉ (97 let) a její české knížce "Zachráněna v šanghajském ghettu" vyšla na jaře již řada článků v několika zemích světa. S menším zpožděním (a se změněným titulem) nyní přichází na trh její anglická rozšířená verze "Knocking on Every Door".

     The Azrieli Foundation zahájí třetí sérii oceněných pamětí přeživších obětí holokaustu unikátním večerem se spisovateli, kteří budou číst ukázky ze svých děl. Jednou ze čtyř spisovatelů je Anna Votická se svojí knihou "Knocking on Every Door". Přijďte si poslechnout osobní vzpomínky svědčící o statečnosti, odvaze, překonávání všech životních překážek a přežití holokaustu – příběhy živé i dnes po více než 65 letech. Každý host obdrží na památku zdarma kompletní soubor čtyř knížek 3. série. Vstup volný, ale pouze s rezervací.

MONTREAL: 5. října 2010 v 19.00 hodin (otevřeno od 18.30 h), Centre Mont-Royal, 2200 Mansfield Street, Montreal. Rezervace (do 27. 9.): s3registration.azrieli.ca/montreal_en.php nebo Azrieli Foundation tel. 514-341-6947.

TORONTO: 26. října 2010 v 19.00 hodin (otevřeno od 18.30 h), 5040 Yonge Street, Toronto (vstup z North York Blvd.). Rezervace (do 18. 10.): s3registration.azrieli.ca/toronto_en.php nebo Azrieli Foundation tel. 416-410-5875. (Láďa Křivánek)

 

Náš letošní československý OCTOBERFEST se pořádá opět v horní hale Kanadské legie, 5455 de Maisonneuve W. v NDG, v sobotu 16. října 2010 v 7.00 hodin večer. Dobré jídlo, české pivo, bar, víno a česká kapela zaručují dobrou náladu, příjemné posezení s přáteli a pěkný večer plný legrace pro ty, kteří s námi rádi zpívají a tančí. Vstupné (15.00$ v předprodeji do 15. října, 20.00$ u dveří) zahrnuje večeři s moučníkem a s kávou a karafu vína na stůl. Oslavujte s námi a přiveďte i své přátele a známé. Rezervace vstupenek a informace na čísle 514-737-9220. Těšíme se na shledanou. (Jan Chlumský)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESKÉ A SLOVENSKÉ SDRUŽENÍ V KANADĔ

SOKOL MASARYK MONTREAL

 

si Vás dovolují pozvat na tradiční

 

KONCERT

 

u příležitosti 62. výročí založení Československé republiky

 

ve čtvrtek 28. října 2010 v 19.00 h

 

sál Marie Stéphane, École de musique Vincent d’Indy

628 chemin de la Côte Sainte Catherine, Outremont

 

Účinkují:

Zuzana Šimurdová a Mikolaj Warszynski (klavír)

a

Duo Ventapane

Mana Shiraishi (housle) a Martin Karlíček (klavír)

 

Na programu:

Antonín Dvořák – Slovanské tance pro čtyři ruce

César Franck – Sonáta A dur pro housle a klavír

Bedřich Smetana – Dvě dua "Z domoviny" pro housle a klavír

 

Beseda s umělci po programu

Vstupné $20, senioři a studenti $15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CSPBA Annual Scholarship Ball

CSPBA pořádá svůj 45. výroční bál v sobotu 6. listopadu 2010 v sále Le Crystal Centre de Congres, 5285 Blvd. Henri Bourassa, St. Laurent. K tanci hraje orchestr Harolda Birkense. V ceně vstupenek (85$ nebo 100$ s potvrzením na daně na 30$) je večeře o 4 chodech, 2 láhve vína na stůl a soft drinks. Koktejl začíná v 6 hodin, večeře v 7 hodin. Rezervace lístků nejpozději do 29. října u Daniely Arendášové (514) 684-0235, email darendasova@enc.qc.ca, Judy Mrenice (514) 464-4555, email jmrenice@hotmail.com, nebo Jozefa Brody (514) 482-7328,         email josefbr@alcor.concordia.ca. (Jozef Brody)

Eva et Ruda, Récit ŕ deux voix de survivants de l’Holocauste

Dne 25. srpna uspořádal Holocaust Centre v Montrealu autogramiádu knihy manželů Rodenových "Eva et Ruda, Récit ŕ deux voix de survivants de l’Holocauste". Jde o francouzský překlad  jejich první knihy, která vyšla v angličtině pod jménem "Lives on Borrowed Time" a v češtině jako "Životy ve vypůjčeném čase". Kniha se vrací do doby jejich mládí, jehož velkou část prožili v koncentračních táborech Terezín, Osvětim a dalších, a které po velkých útrapách zázračně přežili. Po této prvotině Eva a Ruda Rodenovi napsali ze svých vzpomínek a zkušeností ještě řadu dalších knih.

    Autogramiády se zúčastnilo hodně lidí a o Evu a Rudu Rodenovy a jejich příběh byl velký zájem. Čtenářům Věstníku není třeba Dr. Rodena a jeho manželku obzvláště představovat – velká část z vás se s ním jistě setkala během posledních téměř 60 let v jeho lékařské ordinaci. Je obdivuhodné, že manželé Rodenovi si přes veškeré prožité hrůzy zachovali svůj optimismus, a my jim přejeme do budoucna jen to nejlepší. (Míša Fuchsová)

Různé zprávy

"Radio Temesvar" můžete poslouchat česky i slovensky každou neděli na internetu na www.radio-timisoara.ro V 16.30 rumunského (východoevropského) času, tedy v 9.30 času montrealského (Eastern Standard Time – EST) začíná hodinové české vysílání v rámci rumunského rozhlasu, po němž následuje v 10.30 h slovenské hodinové vysílání. Nemáte-li vhodný program, můžete si ho bezplatně stáhnout z dotyčné webové stránky. (Vlasta Lazu, Česká a slovenská redakce Radia Temesvar)

 

Chcete vědět, jaké české a slovenské kulturní akce se pořádají po celé Kanadě, USA a Mexiku? Navštivte webovou stránku www.czechevents.net. Čtrnáctideník Nový domov najdete na www.novydomov.com a časopis Satellit na zpravy.org. Z dalších zajímavých stránek doporučujeme www.cesky-dialog.net, www.pozitivni-noviny.cz, czechfolks.com, krajane.radio.cz a www.novinky.cz. (Láďa Křivánek)

 

Rodina Kalvasova, kterou návštěvníci Bazaru, Mikulášské zábavy a Šibřinek dobře znají díky jejich výborné gulášové a dršťkové polévce, převzali restauraci Le Béarn na 5613 Côte des Neiges. Kromě francouzské a jiné evropské kuchyně nabízejí mnoho typicky českých specialit: vepřo-knedlo-zelo, řízky, svíčkovou, kachnu s knedlíkem a zelím, ba i výbornou dršťkovou polévku. Přijďte ochutnat a přiveďte i své známé!

 

Dům  na prodej v Sainte Adčle, 5 ložnic a 3 koupelny, momentálně užívaný jako "Bed and Breakfast", lze užívat jako duplex nebo vícegenerační dům. Fotografie najdete na www.gitedesameriques.com. Cena 238,500 dolarů. Zájemci volejte prosím Alenu nebo Leonarda, tel. 450-812-0620.

 

Pro starší, fyzicky slabou paní hledám společnici a pomocnici mluvící slovensky nebo česky, nejraději live-in nebo na plný úvazek, v oblasti DDO. Pro více informací volejte 514-978-2152.

 

Máte-li cestu do Českého Krumlova, navštivte Pension u kapličky, vynikající B&B v historickém jádru města 5 min od náměstí, bohatá snídaně přímo v pokoji, veškeré pohodlí, parkování přímo u domu, ceny více než rozumné. Majitelka pensionu provozuje galerii výtvarných děl (Galerie Art u sv. Jošta, Latrán 13). Adresa pensionu: Linecká 60, 381 01 Český Krumlov, tel. 420 380 714 123, cell 420 606 434 090, e-mail ukaplicky@ckrumlov.cz. Informace na www.ckrumlov.cz/ukaplicky.

 

Na Věstník přispěli: George Ehrman, Jiřina Glaser, Jiří Kozák, Anna Simandl, Jiří Traxler, Bella Vernon. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Emy Košacké, 6542 McLynn, Montreal, QC H3X 2R6. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ladislav Křivánek, Ludvík Martinů.Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.