Montrealský věstník                                  Ročník 47

Červen/June 2011                       5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                               Číslo 10


 

 

Kalendář činností

 

28. 5.   So        Bar-B-Q s muzikou, hala Kanadské legie, 5455 de Maisonneuve W., NDG, 18.00 h

28. 5.   So        Koncert (Maria Adamcová), St. Richard's Parish, 7070 Guelph Rd., 19.00 h

29. 5.   Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

1. 6.     St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

1. 6.     St         Výborová schůze Sokola Montreal, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

8. 6.     St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

11. - 12. 6.       Jarní brigáda, tábor Hostýn, St. Calixte, celý víkend

18. - 19. 6.       Jarní brigáda, tábor Hostýn, St. Calixte, celý víkend

22. 6.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

26. 6.   Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

 

Klub seniorů

Program na červen:

1. června – Pan Alois Fogl nám dovypráví příběh o svém životě.

8. a 22. června – Volný program.

 

Senioři se dohodli, že se budou scházet, kdykoliv si budou přát, aby si zazpívali své zamilované české a slovenské písně, pustili si film, promluvili si o svých starostech a přáních a strávili spolu krásné chvíle. Pro informace můžete volat paní Rose Reichmanovou (514-484-1525) nebo paní Líbu Prášilovou (514-482-9469).

Na schůzce 11. května jsme společně oslavili svátek matek. Pan Alois Fogl přečetl báseň "Matce". Paní Líba Prášilová přečetla básně "Modlitba k Panně Marii", "Mateřídouška" a "Matička Praha". Anička Mišurová obstarala dobrý dort. Potěšili jsme se navzájem přípitkem dobrého vína, upevnili jsme si mezi sebou lásku, dobrou spolupráci a přátelství.

Milí přátelé, přejeme vám prožití krásného léta, dobré zdraví a hodně lásky. (Rose Raba Reichmanová)

České a slovenské sdružení

Příští výborová schůze montrealské pobočky ČSSK se bude konat na podzim. Datum bude upřesněno v záříjovém Montrealském věstníku. (Ema Košacká)

 

Ve dnech 14. a 15. května proběhl na kampusu Waterloo University 63. kongres Českého a slovenského sdružení v Kanadě. Kongresu se zúčastnili delegáti z Vancouveru, Edmontonu, Calgary, Winnipegu, Ottawy, Toronta, Montrealu a Londonu. Večer před kongresem se sešli delegáti z kanadských poboček se členy Sdružení z Kitcheneru a Waterloo na neformální večeři.

     V sobotu ráno bylo zahájeno kongresové jednání uvítacími proslovy a zdravicemi. Tento kongres byl volební. Předsedou byl znovu zvolen Miloš Šuchma z Ottawy, místopředsedy jsou Eva Sailerová z Winnipegu, Eda Brabec z Edmontonu a Dr. Štefan Horný z Montrealu, jednatelkou zůstává nadále Barbara Sherriff a její zástupkyní je Soňa Metcalfe; pokladní se stala Helena Flack a její zástupkyní Hana Sammerová, všechny z Toronta. Odpoledního jednání se zúčastnil také generální konzul Richard Krpač.

     Nejčastěji diskutovanou záležitostí je nábor nových, mladších členů. Sdružení vypracovalo orientační informační letáčky s českým, slovenským a anglickým textem, které jsou k dispozici na kanadských zastupitelstvích v Praze, Bratislavě a ve Vídni. Na zasedání bylo schváleno, že z důvodu vysokých finančních nákladů se kongres bude konat jen každý druhý rok, ale výroční zprávy budou vypracovány každý rok. Příští kongres se tedy uskuteční v roce 2013 ve Vancouveru a poté v roce 2015 v Ottawě.

     V sobotu večer byl banket s koktejlem a večeří, kde se sešlo asi 80 lidí. Mezi čestnými hosty byl velvyslanec ČR Karel Žebrakovský s Petrou Klobušiakovou, třetí sekretářkou velvyslanectví. Po večeři byly předány Masarykovy ceny, které jsou nejvyšším uznáním a poctou, udělovanou Českým a slovenským sdružením v Kanadě. Byly předány tři ceny: jedna Radmile Locherové, jedné z nejpracovitějších členů Sdružení, která po 40 let byla velmi aktivní v různých významných funkcích v pobočce i v ústředí Sdružení. Druhou cenu dostal David Ševčík, který pracoval pro Kampeličku v Torontě, kde zavedl modernizaci systémů a počítačové technologie. Stal se předsedou pobočky Sdružení Kitchener-Waterloo-Guelph, zajistil čs. TV vysílání, natočil hru Josefa Škvoreckého "Bůh do domu" a účastnil se práce v ústředí. Třetí Masarykova cena byla udělena Sokolské župě kanadské u příležitosti 100. výročí založení Sokola v Kanadě za její zásluhy nejen na poli sportovním, ale také pro svou politickou angažovanost. Během večera nám hrála výborná hudba – dva bratři Slováci a jeden místní mladík. Hráli též hodně slovenských písniček, takže se dobře tancovalo i poslouchalo.

     V neděli dopoledne se opět pokračovalo v jednání. Úvodem promluvil český velvyslanec v Kanadě Karel Žebrakovský, který se zmínil o vízové situaci pro české občany. Po poledni jsme kongres uzavřeli a rozloučili se. Bylo velmi hezké znovu se setkat s přáteli a známými z celé Kanady. Za dva roky se opět sejdeme na příštím kongresu ve Vancouveru.

     Na závěr bych chtěla poděkovat všem z pobočky Kitchener-Waterloo-Guelph, kteří se zasloužili o zdárný průběh banketu, kongresu a nedělní odpolední sešlosti u manželů Kargerových, která byla báječná, i když se pro nepříznivé počasí bohužel musela konat uvnitř. (Míša Fuchsová)

Sokol Montreal

Příští výborová schůze Sokola Montreal se bude konat 1. června v půl osmé večer v Misijním domě. Bude se jednat především o účasti montrealských členů na sokolském sletu v Clevelandu v červenci tohoto roku.

 

Pravidelné sokolské cvičení a volejbal pro tuto sezónu skončilo. Sejdeme se opět po prázdninách. (Josef Hřib)

Misie sv. Václava

Naše příští mše se bude konat v neděli 26. června 2011 v 11.00 hodin v kapli Loyola High School, 7272 Sherbrooke Street West (roh West Broadway). Kaple je ve 3. patře budovy. Růženec se modlíme od 10.30 h. Prosíme, přicházejte pár minut před jedenáctou, protože budova se v jedenáct hodin zamyká. Občerstvení bude v Misijním domě, protože nemůžeme použít obvyklou místnost ve škole. Upozorňujeme, že v měsíci červenci a srpnu se české mše nekonají. Děkujeme a přejeme všem hezké léto. (Rose Mary Strban)

Hostýn

Počasie nám doteraz veľmi neprialo, napriek tomu sa tešíme na pekné leto. Ak budete mať voľný víkend alebo chcete stráviť čas v prírode, okúpať sa v jazere alebo nazbierať pár húb, radi Vás privítame na Hostýne.
Program na leto 2011 je následovný:

11. – 12. jún a 18. – 19. jún: Jarné brigády (za prácu ponúkame ubytovanie a občerstvenie);

3. – 23. júl: Letný tábor pre deti. Deti je možné zapísať na 1, 2 alebo 3 týždňové turnusy za nasledovné poplatky: 350$/týždeň, 695$/2 týždne a 890$/3 týždne. Daňové potvrdenie o účasti na tábore a poplatku je posielané rodičom detí najneskôr vo februári ďalšieho roku. Zatiaľ máme voľné miesta, nečakajte však do poslednej chvíle, nakoľko počet miest je limitovaný. Prihláška na detský tábor je k dispozícii na našej web stránke www.hostyn.org.

Záujemci o prácu počas letného kempu prosím skontaktujte pana Josefa Maxanta na tel. 450-465-4844, alebo priamo vypíšte prihlášku o prácu (k dispozícii na Hostýnskej web stránke) a pošlite e-mailom na adresu health.vidaf@sympatico.ca.

31. júl: Slovenský deň – Kanadská slovenská liga organizuje v spolupráci s Asociáciou Hostýn tradičný  piknik (dobré jedlo, hudba, tombola). Záujemci o miesto v autobuse (Montreal – Hostýn – Montreal) prosím kontaktujte najneskôr do 18. júla Mary Lorenc (514-272-0770) alebo Betty Valenta (514-274-3764).

14. august: Púť/Československý piknik (obed, občerstvenie, hudba, tombola). Počas púte sa máte možnosť stretnúť a porozprávať v krásnom prostredí so známymi, ktorých ste možno nestretli od minulého leta. Asociácia Hostýn uvažuje o zorganizovaní autobusu pre seniorov, ktorí nemajú možnosť sa na Hostýn dopraviť. Svôj predbežný záujem nahláste najneskôr mesiac pred púťou; autobus zabezpečíme iba v prípade, ak bude dostatočný záujem o túto službu.

20. – 27. august: Stretnutie kresťanských rodín. Pre informácie a rezerváciu kontaktujte Mrs. Drábová, tel. 905-875-1605, e-mail drab_h@yahoo.com, alebo otec Libor Švorčík, tel. 416-532-5272. Informácie o podujatí možte tiež nájsť na www.katolik.ca.

Počas letnej sezóny Asociácia Hostýn ponúka (na objednávku pre skupiny) opekanie prasaťa s diskotékou. Mimo letného tábora pre deti je Hostýn otvorený pre rodinné kempovanie.

Prajeme všetkým pekné slnečné a teplé leto. (Viera Šebénová)

Kultura

Jarní koncert hudební školy pro děti Centre de Musique FortePiano, kterou vedou Maryna a Jan Krejcarovi, se koná ve středu 25. května v 5 hodin odpoledne na 4695 boul. de Maisonneuve W. ve Westmountu. Vstup je volný. Informace na tel. 514-504-7899 nebo na emailu music@cdmfotepiano.ca. Bohužel nám toto oznámení přišlo příliš pozdě, abychom ho oznámili v květnovém čísle. Přejeme všem dětem, ať se jim koncert podaří.

 

Koncert "The International Sound of Magnificence" se koná v sobotu 28. května v 7 hodin večer v sále St. Richard's Parish na 7070 Guelph Rd., Cote St. Luc. Na programu árie z operet a muziálů, italské a slovanské melodie a milostné písně. Zpívají Maria Adamcová (mezzosoprán) a Janusz Wolny (baryton), na klavír hraje Magdalena Wolny. Lístky 20$ (část výtěžku bude věnována St. Richard's Parish). Informace 514-944-2540.

 

Připomínáme, že Bar-B-Q s krajanskou muzikou se koná v sobotu 28. května v 6 hodin večer v hale na 5455 de Maisonneuve W. Venku se budou dělat karbanátky-hamburgery a hot-dogy, v sále se pak budeme veselit s naší muzikou a českým Budvarem. Vstupné 15 dolarů. Pro informace volejte 514-999-6462.

 

Band LAVINA invites you to a tribute to famous band ELAN "Kamaráti z ulice" on June 4, 2011, at 7 p.m. at the hall of St. Cyril and Metodius Church, 5255 Thornwood Drive, Mississauga. Tickets 15$ at the door, 10$ in advance. Information and reservations at www.cskstore.com or tel. 416-689-9889.

O velikonočním malování pro děti

Již tradiční velikonoční malování a pletení pomlázky pro děti proběhlo v Misijním domě v sobotu 23. dubna 2011.

S dětmi pro mě svátky a tradice nabyly nový význam. Skoro jsem zapomněla, jakou radost umějí děti mít z Mikuláše, z vánočního stromečku nebo z vyrábění valentýnských srdíček. Tyto Velikonoce mi to zase připomněly. Z celého týdne hraní byla prý nejlepší ta jedna hodina, kterou jsme strávili barvením vajíček. A úplně nejlepší, říká Hanička (4 roky), byla česká Velikonoční besidka v Montrealu. Tam si Hanička a 9 dalších dětí nadšeně malovaly vyfouknutá vajíčka napíchnutá na špejli nebo pověšená na mašličce, vybarvovaly obrázky králíčků nebo kuřátek, a nebo pomáhaly vyrábět pomlázku. Anička, Alena a Míša přinesly krabice různých barviček, štětců, temper a nálepek, a hlavně záplavu vyfouknutých krásně připravených vajíček. Ludvík a Petr přinesli hromady proutků na pomlázky, samozřejmě nařezané v největším jarním slejváku. Konečný výsledek byla vajíčka od duhových a kytičkovaných až po "montrealcanadianských" i s emblémem. I maminky si namalovaly kraslice a tatínci si upletli pomlázky – a zasmáli jsme se všichni nad bláznivou českou tradicí bití žen o velikonočním pondělí. A zatímco velká sestřička Hanička vyráběla umělecká díla, její malý bratříček (1,5 roku) jezdil po celém domě s vláčkem a snědl asi polovinu všech sušenek, které organizátorky přinesly na občerstvení – a byl také naprosto spokojen. Spolu s dětmi děkuji za krásné odpoledne naplněné zábavou, krásnými vajíčky, vzpomínkami na své dětství a připomenutím českých tradic. Už se těšíme na příští Velikonoce! (Tereza Martinů)

Chcete dostávat Montrealský věstník po emailu?

Již delší dobu uvažujeme o tom, rozesílat Montrealský věstník po emailu. Důvodů je několik. V první řadě je stále více těch, kdo vyřizují vše po internetu a počítač jim nahradil nejen psací stroj, ale i poštu, telefon, televizi a knihovnu. Druhým důvodem je všeobecná, dá se říct až fanatická snaha chránit naše životní prostředí: méně papíru znamená méně pokácených stromů, méně kouře z papíren a méně odpadků. No a třetí, asi nejzávažnější důvod, je finanční. Věstník vychází už 47 let a od samého začátku je rozesílán poštou na více než 530 adres, a to nejen po Kanadě, ale i jinde ve světě. V celkovém rozpočtu představuje poštovné tu největší položku, která se každým rokem zvyšuje. K tomu je nutno připočíst obálky, nálepky a tisk. Distribuce zahrnuje každý měsíc desítky hodin několika dobrovolníků, kteří obálky připravují, Věstník poskládají do obálek a odnesou na poštu. Věstník je financován pouze z darů našich čtenářů a našich sponzorů. Tyto zdroje, včetně výtěžku z Mikulášské zábavy, který je v posledních letech spíš symbolický, se z různých důvodů ztenčují. Go online je jedním ze způsobů, jak situaci vyřešit a přitom takzvaně jít s dobou.

     Již nyní můžete číst Věstník na internetu a od září 2011 se chystáme začít posílat zájemcům Montrealský věstník ve formátu PDF emailem. A proto vyzýváme všechny, kteří chtějí a mohou číst Věstník na počítači, aby nahlásili adresu, na kterou chtějí Věstník dostávat, na amartinu@yahoo.com. Zařadíme vás do internetového adresáře a od září již můžete být v privilegované skupině, která dostane Věstník dokonce ještě dřív, než bude na internetu. (AM)

Svatojánská noc

Svatojánská noc předcházející svátku narození Jana Křtitele (24. června), je plná zázraků. Důvod nebyl jen v tom, že slavil svátek jeden z nejvýznamnějších křesťanských světců. Vrcholilo zároveň období letního slunovratu, a to byly významné dny pro naše pohanské předky, doprovázené mnoha magickými obřady.

     V předkřesťanských dobách byl slunovrat svátkem nastávajícího léta. Lidé věřili, že slunce obracející se na své pouti oblohou ztrácí na chvilku svou moc nad magickými silami země. Ty se dostávají na povrch a mohou ovlivnit kouzelnou moc rostlin či otvírat poklady. Komu se podařilo najít kvetoucí kapradí, mohl se stát neviditelným, rozuměl řeči zvířat a stromů, mohl věštit budoucnost, nacházet ukryté poklady a vůbec měl už navždy štěstí. Nebylo to však snadné. Kdo se vydal hledat takový květ, musel zachovávat řadu tajných magických rad. Nesměl se leknout démonů a různých strašidel, zemětřesení, hromů a blesků. Pod vlivem křesťanství se z démonů stali čerti a ďáblové, ale jinak zůstala víra v hledání tajemného nezměněná.

     Prastaré obyčeje měly tuhý život. Církvi se nepodařilo je vytlačit. Lidé si spojili legendu o křesťanském mučedníkovi se starodávnými pověrami. Bylinám, natrhaným v předvečer svátku nebo časně ráno, se začalo říkat svatojánské koření. Používaly se jako lék nebo se z nich vyráběly kouzelné nápoje. Dívky si dávaly věnečky uvité z devatera bylin na noc pod hlavu, ráno je hodily do vody a věřily, že jim Jan Křtitel ukáže tvář jejich budoucího ženicha. V některých krajích se zachoval zvyk připravit v předvečer svátku postýlku pro sv. Jana. Byl to polštářek naplněný voňavou mateřídouškou, který se položil pod stůl a na něj svatý obrázek Jana Křtitele. Rodiče pak dětem vyprávěli, jak si v noci unavený světec přišel odpočinout a za odměnu jim tu nechal malé dárky a sladkosti.

     Velmi rozšířené pálení ohňů v období letního slunovratu, kdysi pravděpodobně spojené i s oběťmi pohanským bohům, se udrželo až donedávna. Původní ochranné a magické vlastnosti ohně byly zapomenuty a z pálení velkých hranic se stala zábava. Na vršek velké jedle, zaražené do země, se zavěsily květinové věnce, a pak se kolem kmene vystavěla hranice z chrastí a chvojí. Vysoké plameny byly výzvou chlapcům k odvážným skokům přes oheň. Když hranice prohořela a kmen se skácel, snažil se každý získat spadlý věneček nebo alespoň ohořelý kousek. Podle staré pověry měly kouzelný vliv na prosperitu v hospodářství.

(Z knížky České zvyky a obyčeje od Aleny Vondruškové vybrala AM)

Různé zprávy

Restaurant Le Béarn změnil jméno na Restaurant Prague. Od prvního června bude otevřeno v týdnu na obědy a večeře, v sobotu na večeře a v neděli bude zavřeno. Informace a rezervace na tel. čísle 514-733-4102.

 

Hledáme pracovníky (general labor) na renovaci hotelu v Montrealu. Zájemci, prosím, nechte zprávu na tel. čísle 416-992-5993 (i SMS – text message) nebo na emailu zklasovec@sympatico.ca.

 

Upozorňujeme vás na vynikající český bulletin SFinga (dříve Enigma), vycházející v Kanadě, který založil a již léta dělá bývalý montrealský krajan Jan Hurych: http://hurontaria.baf.cz/sfinga/. Přehled čs. kulturních akcí po celé Kanadě, USA a Mexiku najdete na www.czechevents.net. Čtrnáctideník Nový domov najdete na www.novydomov.com a Satellit na zpravy.org. Z dalších zajímavých stránek doporučujeme www.cesky-dialog.net, czechfolks.com/plus, www.krajane.org, www.cechoaustralan.com, www.pozitivni-noviny.cz, krajane.radio.cz, www.pravednes.cz, a www.novinky.cz. České filmy, seriály, pohádky a večerníčky najdete na www.nejlepsi-pohadky.cz, také na www.filmiky.com, movie-automat.com nebo na filmy.mandik.net.

 

Digitalizovaný archiv časopisů můžete najít na stránce Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path. Archivované jsou zatím jen některé časopisy z let 1950-1989. Postupně bude seznam tiskovin rozšiřován.

 

Občas se nám vrátí Věstník s úřední nálepkou "adresát neznámý". Prosíme vás, ohlašte včas změnu adresy nebo zrušení zasílání, pokud se trvale stěhujete mimo Montreal a Věstník již nechcete dostávat. Někdy se nám vrátí Věstník, i když je adresa správná – dejte nám vědět, rádi vám zašleme chybějící čísla znovu.

 

Na Věstník přispěli: Olga Ajvazová, Margaret Kusá, Marie Nesvadba, Mira Šťastná, Lenka Storzer (czechbooks.com), Peter Vidlak. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Věstníku, 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ladislav Křivánek, Ludvík Martinů.Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.