Montrealský věstník                                  Ročník 47

Léto/Summer 2011                      5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                               Číslo 11


 

 

Kalendář činností

 

1. 7.     Pá        Oslava Canada Day, sál Kanadské legie, 5455 de Maisonneuve W., 14.00 h

16. 7.   So        Bar-B-Q s muzikou, hala Kanadské legie, 5455 de Maisonneuve W., NDG, 18.00 h

31. 7.   Ne        Slovenský den, tábor Hostýn, St. Calixte, celý den

13. 8.   So        Sokolské letní hry, Masaryktown, Toronto, Ontario, celý den

14. 8.   Ne        Hostýnská pouť, tábor Hostýn, St. Calixte, celý den

 

Klub seniorů

Poslední schůzka seniorů před prázdninami byla 22. června. Během léta se senioři budou scházet podle přání a dohody, aby si zazpívali své zamilované české a slovenské písně, pustili si film, promluvili si o svých starostech a přáních a strávili spolu krásné chvíle. Pro informace můžete volat paní Rose Reichmanovou (514-484-1525) nebo paní Líbu Prášilovou (514-482-9469).

 

Na schůzce 25. května pan Alois Fogl četl shromážděným seniorům ze svých pamětí. Svoje povídání začal školními léty v Čechách a ukončil je svým zatčením při pokusu o přechod přes hranice. Vzhledem k obšírnosti svých zápisků pokračoval ve čtení ještě následující týden, kdy jsme se dozvěděli, jak se mu podařilo překročit státní hranici s Německem a další pokračování jeho životního příběhu. Vypravování pan Fogl ukončil svým příchodem do Kanady. Při té příležitosti jsme oslavili jeho narozeniny (viz foto). Děkujeme mu za pečlivě připravené a velmi zajímavé vyprávění a do dalších let mu přejeme hodně sil a pevné zdraví. (Petr Štikarovský)

České a slovenské sdružení

Příští výborová schůze montrealské pobočky ČSSK se bude konat na podzim. Datum bude upřesněno v záříjovém Montrealském věstníku. (Ema Košacká)

 

Již máme zajištěna data na tradiční akce, které pořádá Čs. sdružení a Sokol Montreal. 56. Dobročinný bazar, který organizuje dámský odbor Čs. sdružení, se bude konat v sobotu 5. listopadu 2011 jako obvykle v hale kostela sv. Ignáce. Mikulášská zábava bude v sobotu 26. listopadu. Mikulášskou nadílku pro děti chystáme na neděli 4. prosince v Misijním domě. Rezervujte si tato data již teď! (AM)

Sokol Montreal

Letní sokolské hry se budou konat v sobotu 13. srpna 2011 v Masaryktownu v Ontariu. Hry jsou otevřené všem zájemcům. Začátek a registrace v 10.00 hodin. Máte-li zájem se zúčastnit, dejte vědět manželům Hřibovým na tel. 514-683-2092. Pravidelné sokolské cvičení i volejbal začnou opět koncem září. Informace o sokolských aktivitách podají rovněž manželé Hřibovi. (Josef Hřib)

 

Příští výborová schůze Sokola Montreal se bude konat 7. září 2011 v půl osmé večer v Misijním domě. (AM)

 

Tento podzim, 22. října 2011, to bude právě 100 let, co byla českými horníky a jejich rodinami, žijícími v oblasti Crows Nest Pass, založena v osadě Michel v Britské Kolumbii sokolská jednota, kterou nazvali "Sokolem Krušnohorským". Před koncem roku 1911 byla pak v Albertě založena další jednota, kterou její zakladatelé nazvali "Sokol pod Skalními vrchy". Blíže k datu výročí, začátkem října 2011, bude v městečku Sparwood pro paměť budoucím generacím zasazena pamětní deska připomínající obě události.

U příležitosti tohoto výročí chystá Sokol Montreal koncem září pro své členy slavnostní večeři v restauraci Prague. Pozvánky budou rozeslány poštou jednotlivým členům. (AM)

Misie sv. Václava

Připomínáme, že v letních měsících se české mše nekonají. Datum naší příští mše bude oznámeno v záříjovém čísle Montrealského věstníku.

Otec Libor a členové Misie sv. Václava přejí všem hezké a spokojené léto bez nehod. (Rose Mary Strban)

Hostýn

Dětský tábor: Ještě stále máme volná místa pro děti. Tábor začíná v neděli 3. července a končí v sobotu 23. července. Děti se lépe sžijí s kolektivem, když se zúčastní hned od začátku tábora. Ceny za pobyt jsou 350$/týden, 695$/2 týdny a 890$/3 týdny. Sleva 10% se poskytuje pro každé další dítě ze stejné rodiny. Finančně slabé případy se řeší individuálně. Přihlášky najdete na internetu na stránce www.hostyn.org nebo můžete kontaktovat ředitele tábora Josefa Maxanta, tel. 450-465-4844, email health.vifad@sympatico.ca.

Program na letošní rok: 

3. 7. až 23. 7. – Dětský tábor.

31. 7. – Slovenský deň – Kanadská slovenská liga organizuje v spolupráci s Asociáciou Hostýn tradičný  piknik. Dobré jedlo, hudba, tombola. Záujemci o miesto v autobuse (Montreal – Hostýn – Montreal) prosím kontaktujte najneskôr do 18. júla Mary Lorenc, tel. 514-272-0770, alebo Betty Valenta, tel. 514-274-3764.

14. 8. – Hostýnská pouť/Československý piknik. Oběd, občerstvení, hudba, tombola. Vstupné je zdarma, za jídlo a pivo se platí. Přijďte se pobavit a popovídat si se starými přáteli, které jste dlouho neviděli. Pokud bude dostatečný zájem, pronajali bychom autobus k dopravě do tábora a zpět. Zájemci, hlaste se nejpozději do 15. července u Viery Šebénové, tel. 514-385-5153, email hostyn@live.com.

20. 8. až 27. 8. – Soustředění křesťanských rodin. Pro informace a rezervace kontaktujte paní Drábovou, tel. 905-875-1605, email drab_h@yahoo.com, nebo otce Libora Švorčíka, tel. 416-532-5272. Více informací bude snad možné nalézt také na www.katolik.ca (v době uzávěrky byla adresa mimo provoz).

24. 7. až 15. 10. – Asociace Hostýn nabízí (na objednávku pro skupiny) opékání prasete s diskotékou. Kromě doby konání letního tábora pro děti je Hostýn otevřený pro zájemce o rodinné dovolené. Cena je 30$ za den za kabinku. Informace a rezervace u Viery Šebénové nebo Josefa Maxanta. (Josef Maxant)

 

Trochu nostalgie. Oficiálně se uvádí, že tábor Hostýn byl založen v roce 1954. V té době se tábora účastnily také děti Vidlákovy. Nedávno mi pan Peter Vidlák poslal z Edmontonu fotografii s dětmi na pláži u jezera z roku 1953 (černobílý obrázek vlevo). V té době byl pro tábor použit starý farmářský dům blízko silnice. Otci Janíčkovi, díky kterému má česká a slovenská komunita tábor Hostýn, bylo tenkrát 34 let. Podle pana Vidláka, a zdá se, že má pravdu, se jedná o stejnou pláž, kterou Asociace Hostýn zakoupila v roce 2004, když byl půlhektarový pozemek na prodej. Je zajímavé, že otec Janíček tuto pláž pronajímal po mnoho let od falešného majitele. Uvědomte si, že tyto fotografie ukazují stejné místo (viz obrázek vpravo z loňského tábora) na naší současné pláži v relativně dávné minulosti. Kde jsou ty děti dnes – a poznaly by se na fotografii? Ozvěte se nám, rádi otiskneme vaše vzpomínky na tábor.

10%20Hostyn%20lodky   07 Hostyn

Oznámení Velvyslanectví ČR v Ottawě

Hledáme pana Ing. Michala Novozámského, vlastníka rodného a neobydleného domu Jana Palacha ve Všetatech. Podle informací z ČR žije pan Novozámský v Kanadě. Prosíme ty z vás, kteří pana Michala Novozámského znají, aby jej na toto oznámení upozornili. Nechť neprodleně kontaktuje Velvyslanectví ČR v Ottawě, tel. 613-562-3875 (linka 22) nebo Generální konzulát ČR v Torontě, tel. 416-972-1476 (linka 15).

Krajanská hudba J. Chlumského

Pátek 1. 7. – Canada Day: Jako každý rok budeme v Legii hrát a oslavovat 1. července letošní Den Kanady. Začátek ve 2.00 odpoledne, za účast a zazpívání "O Canada" budou gratis sandwiches a možná i káva se zákuskem. Občerstvení je opět u baru, hudba bude veselá, směs našich a kanadských písní a šlágrů až do pozdních odpoledních hodin, jako obvykle.

Sobota 16. 7. – další "steak Bar-B-Q": V sobotu 28. května jsme si pochutnali na bifteku, který nám coby milé překvapení připravila dánská sekce Ligy v NDG. Kdo očekával hamburgery a hot-dogy jako já, byl víc než mile překvapen. A jelikož se zdá, že se každému květnové posezení líbilo (naše krajanská společnost vysrkla barmanovi český budvar do poslední lahvinky) a i Skoti se mohli utancovat na naše lidovky, bude se tento zdařilý večer opakovat 16. července v 6.00 hodin večer v sále na 5455 de Maisonneuve W. Vstupné jako minule $15.00. Každý je zván, je však třeba zavolat na 514-999-6462 nejpozději do pátku 15. 7. 2011, abychom zabránili nervozitě a obavám v kuchyni, zda bude dost porcí pro každého.

Neděle 31. 7. – Slovenský den. A do třetice všeho dobrého oznamujeme, že další naše letní vystoupení bude 31. července na Slovenském pikniku na Hostýně.

O dalších akcích během léta budeme krajany průběžně seznamovat e-mailem. Znáte-li někoho, kdo by měl zájem se s námi bavit a scházet, nebo naopak nechcete naše emaily dostávat, DEJTE NÁM PROSÍM VĚDĚT.

Hezké léto přejí a na viděnou se těší Honza s Erikou a s kamarády.

Události minulého měsíce

Montrealská BBQ – Legion párty. Poslední květnovou sobotu jsem měl dilema, zda navštívit lákavý koncert, či se jít pobavit na BBQ párty do Legie (dokonce za levnější cenu). Stihnout by se dalo obojí, ale na koncertě Vám steak nedají a při pozdním příchodu do Legie také ne. Protože nejen kulturou živ je člověk, oželel jsem koncert a dal přednost dobrému steaku s českým Budvarem a naší muzice. Podobný nápad mělo však hodně lidí, takže Legie praskala ve švech. O steaky nouze nebyla, ty zbyly na každého a dokonce (mražené) i do tomboly, jediná potíž byla, že už nebylo kam přistavovat další stoly a židle. Nakonec se podařilo všechny usadit, i když jen díky zmenšenému tanečnímu parketu (což mi vůbec nevadilo). Hlavním bodem večera byl steak pomalu zvíci poloviny krávy, který odrovnal každého. Navíc díky dvojím narozeninám nás Erika ještě dorazila dvěma dorty. Honza Chlumský a Zbyšek Kocúr (saxofon) dokonale uspokojili všechny tancechtivé národnosti. Prezident Legie uvítal a poděkoval za účast jak členům Legie, tak i již tradičním Čechům a Slovákům, jakož i nové početné skupině Dánů. Když ti dříve narození se odebrali do svých domovů, Legie patřila pouze nám, tudíž jen českým a slovenským písničkám, které jsme mohli zpívat až do konce. Zábava se opravdu vydařila a všichni byli velice spokojeni. Vřelé díky pořadatelům Honzovi Chlumskému a jeho ženě Erice za pěkný večer, a zase se můžeme těšit na další. (Láďa Křivánek)

Knížka Anny Votické jako eBook

Naše známá seniorka Anna VOTICKÁ oslaví 5. července 2011 v Montrealu své 98. narozeniny. Její knížka "Zachráněna v šanghajském ghettu", v angličtině "Knocking on every door", zaznamenala doma i ve světě velký úspěch. Nyní nakladatelství P3K (www.p3k.cz) vydalo její knížku "Zachráněna v šanghajském ghettu" též jako eBook za 79 Kč. To mohou ocenit zvláště krajané ve světě, protože odpadají komplikace a poplatky spojené s dopravou. Knížka je nabízena ve všech formátech eKnih: PDF, ePub, mobi (pro Kindle). Objednat můžete prostřednictvím českého distributora eReading.cz, http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/zachranena-v-sanghajskem-ghettu?eid=1143 Za všechny čtenáře přeji paní Votické vše nejlepší k narozeninám, hlavně stálé zdraví a ještě mnoho energie do dalších let. (Láďa Křivánek)

Trochu humoru

Maturitní setkání spolužáků po 10 letech:

"Sejdeme se U kočky, tam mají skvělé holky."

Maturitní setkání po 20 letech:

"Sejdeme se U kočky, tam mají dobré pivo."

Maturitní setkání po 30 letech:

"Sejdeme se U kočky, tam vaří dietně."

Maturitní setkání po 40 letech:

"Sejdeme se U kočky, tam mají bezbariérový přístup."

Maturitní setkání po 50 letech:

"Sejdeme se U kočky, tam jsme ještě nebyli."

 

Chcete dostávat Montrealský věstník po emailu?

Jak jsme již oznámili v minulých číslech, od září budeme zájemcům rozesílat Montrealský věstník ve formátu PDF emailem. Jak je vidět z posledních zkušeností, vyhneme se tím problémům se stávkujícími pošťáky. Toto letní číslo dostanou (jak doufáme) ještě všichni poštou, ale zároveň již rozešleme i emailový Věstník. Pokud jste se přihlásili a toto číslo emailem nedostanete, ozvěte se nám – je možné, že váš ochranný filtr náš email nepropustil. Kdo se ještě neohlásil a rád by dostával Věstník emailem, napište na amartinu@yahoo.com. Všem ostatním budeme i nadále posílat Věstník poštou tak, jak tomu bylo dosud.

Krteček zpátky z vesmíru

Po šestnácti dnech ve vesmíru se ve středu 1. června vrátil český Krteček s posádkou raketoplánu Endeavour zpátky na zem. Krtek byl maskotem astronauta kanadského původu Andrew Feustela, jehož manželka Indíra je dcerou Aleny Bhatnagar-Pojerové, kterou známe z tenisových turnajů Standy Skály. Dvaceticentimetrový maňásek byl vyroben v Čechách přímo na míru podle požadavků NASA a musel být schválen právním oddělením, aby mohl do vesmíru cestovat. O tom, kdo bude nadále o astronauta Krtečka pečovat, bude rozhodnuto v Praze v srpnu tohoto roku. (Vijay Bhatnagar)

Různé zprávy

We are looking for native Czech and Slovak speaking people to test video games. Our office is located in old Montreal. We need people to be able to play the games and revise the language translation. Salary offered is very competitive. Contracts can be for freelancing or longer. More information at garnold@enzyme.org or tel. 450-995-2000 ext. 142.

 

Restaurant Le Béarn změnil jméno na Restaurant Prague. Nabízí české speciality jako je gulášová a dršťková polévka, řízek s bramborovým salátem, svíčková, guláš či kachna s knedlíkem, štrúdl, palačinky a na objednávku i ovocné knedlíky nebo buchty. Od prvního června je otevřeno v týdnu na obědy a večeře, v sobotu na večeře a v neděli bude zavřeno. Informace a rezervace na tel. čísle 514-733-4102.

 

Pro starší, fyzicky slabou paní hledám společnici a pomocnici mluvící slovensky nebo česky, nejraději live-in nebo na plný úvazek, v oblasti DDO. Pro více informací volejte 514-978-2152.

 

Dr. Rudolf Roden sice uzavřel praxi rodinného lékaře, ale stále pokračuje v privátní psychiatrické praxi. Pro appointment volejte na 514-939-0222.

 

Great Montreal jobs for English speaking people (Nanníes, Babysitting, Cleaning, General Labor, Summer Jobs: https://www.facebook.com/notes/infocentre-of-czechs-and-slovaks-in-canada/great-montreal-jobs-for-english-speaking-persons-nannies-babysitting-cleaning-su/161981210536445 . Check this site!

 

Digitalizovaný archiv časopisů můžete najít na stránce Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky http://archiv.ucl.cas.cz/index.php. Archivované jsou zatím jen některé časopisy z let 1950-1989. Postupně bude seznam tiskovin rozšiřován.

 

Občas se nám vrátí Věstník s úřední nálepkou "adresát neznámý". Prosíme vás, ohlašte včas změnu adresy nebo zrušení zasílání, pokud se trvale stěhujete mimo Montreal a Věstník již nechcete dostávat. Někdy se nám vrátí Věstník, i když je adresa správná – dejte nám vědět, rádi vám zašleme chybějící čísla znovu.

 

Na Věstník přispěli: Olga Darai, Alois Fogl, Dr. Tomáš Machán, Dr. Rudolf Roden, Monika a Martin Vilímkovi. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Věstníku, 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ladislav Křivánek, Ludvík Martinů.Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.