Montrealský věstník                                  Ročník 48

Prosinec/December 2011                     5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                       Číslo 4


 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

3. 12.   So        Vánoční oběd seniorů, restaurace Prague,

                        5613 Côte des Neiges, Montreal, 12.00 h

4. 12.   Ne        Mikulášská nadílka pro děti, Čs. misijní dům,

                                7300 Sherbrooke W., 15.00 h

4. 12.   Ne        Koncert (M. a J. Krejcarovi), St. John's United Church,

                        98 Aurora, Pointe-Claire, 16.00 h

7. 12.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům,

                        7300 Sherbrooke W., 13.30 h

13. 12. Út        Koncert školy FortePiano, Westmount Park United Church,

                        4695 Lansdowne, Westmount, 17.00 h

18. 12. Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School,

                        7272 Sherbrooke W., 11.00 h

31. 12. Po        Silvestrovská zábava, sál Kanadské legie,

                        5455 de Maisonneuve W., 19.00 h                                         

--------------------------------------------------------------

 

Klub seniorů

Tradiční vánoční oběd seniorů v sobotu 3. prosince bude pro mnohé příjemce tohoto Věstníku již minulostí. Omlouváme se těm seniorům, kteří se přihlásili se zpožděním, kdy kapacita restaurace Praha byla již zaplněna a všechna místa zarezervována. (Alois Fogl)

 

Na programu první prosincové schůzky ve středu 7. prosince bude zhodnocení vánočního oběda (připravte si komentáře ohledně dopravy, jídla, obsluhy, atd.), které budou brány v úvahu do budoucna. Na této schůzce se dohodneme, zda se sejdeme ještě jednou v prosinci nebo až po Novém roce. Hlavním bodem schůzky bude ale otevřená debata o budoucím plánování a oficiálním vedoucím nebo kolektivním vedení klubu seniorů. Přijďte na tuto důležitou schůzku všichni, kdo máte zájem o tento klub. Pro mnohé je to jediná příležitost kontaktu s ostatními členy česko-slovenské komunity a veřejností. (Líba Prášilová)

Všem seniorům přejeme dobré zdraví, pohodu, spokojenost a příjemné prožití svátků vánočních.

Čs. sdružení

Příští výborová schůze montrealské odbočky ČSSK se bude konat až po Novém roce. Datum bude včas oznámeno v příštím Montrealském věstníku. (Ema Košacká)

Výbor Čs. sdružení přeje všem čtenářům příjemné svátky vánoční a do nového roku vše nejlepší.

 

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU pro děti pořádá Čs. sdružení a Sokol Montreal v neděli 4. prosince 2011 ve tři hodiny odpoledne ve společenské místnosti Misijního domu v NDG, 7300 Sherbrooke West (roh Sherbrooke a West Broadway). Vstup je zdarma. Mnozí z vás již na našich minulých nadílkách byli a my se těšíme, že vás opět uvidíme. Tato Mikulášská nadílka se bude konat naposledy v tomto Misijním domě, a proto využijte této příležitosti ukázat dětem správného českého Mikuláše, čerta a anděla. Pro ty, kteří chtějí přijít poprvé, připomínáme, že Mikuláš bude rozdávat dětem dárky, které přinesete. Pro každé dítě doporučujeme přinést jen jeden dárek nebo dejte dárky do jednoho balíčku, aby rozdělování netrvalo dlouho. Dárek výrazně označte celým jménem dítěte. Dětem, které přednesou básničku nebo zazpívají písničku (pokud možno česky nebo slovensky), dají anděl s čertem navíc zvláštní malý dárek. Po rozdělení dárků bude jako vždy připraveno malé pohoštění: džusy, soft drinks, káva a drobné cukroví. Ozvěte se laskavě předem, s kolika dětmi chcete přijít. Máte-li dotazy, zavolejte Emě Košacké (514-735-5795) nebo Aleně Martinů (514-484-6177).

Sokol Montreal

Poslední sokolské cvičení před Vánocemi bude ve středu 7. prosince a volejbal hrajeme naposledy ve čtvrtek 8. prosince. Znovu začneme cvičit po Novém roce. Informace podají manželé Hřibovi na tel. 514-683-2092.

 

Řádná valná hromada Sokola Montreal se konala v neděli 6. listopadu 2011 ve společenské místnosti Čs. misijního domu. Na programu byla volba nového výboru. Do funkce starosty byl po dvouleté přestávce zvolen bratr Ludvík Martinů, místostarostou je bratr Petr Štikarovský. Dosavadní starosta jednoty bratr Josef Hřib byl zvolen do funkce náčelníka, sestra Marie Hřibová zůstává náčelnicí. Matrikářkou se stala sestra Alena Martinů a vzdělavatelkou byla zvolena sestra Míša Fuchsová. Jednatelem a pokladníkem zůstává bratr Antonín Matoušek. Před tímto výborem, který už po mnoho let zůstává v podstatě ve stejném složení, stojí závažná otázka budoucnosti Sokola v Montrealu. Momentálně má jednota Sokol Masaryk 32 členů s věkovým průměrem 70 let. Vzhledem k příštímu všesokolskému sletu, který se koná v červenci 2012 v Praze, se letos ještě pokračuje ve středečním cvičení, ale výbor již vážně uvažuje o tom, že cvičení zruší. Další otázkou zůstává, kde organizovat schůze a další akce, až nám skončí pronájem Misijního domu v červnu 2012. Malá účast na dalších akcích, jako jsou tradiční koncerty, Mikulášská zábava či Šibřinky, nedává příliš naděje do budoucna. To také vedlo k tomu, že letos se poprvé budou Šibřinky konat ve slovenském kostele místo v prostorné hale TMR, která v posledních letech zela prázdnotou. Je ještě naděje jednotu Sokola v Montrealu udržet, aby v roce 2028 oslavila své sté výročí založení? O své názory a nápady se můžete podělit se starostou montrealské jednoty bratrem Ludvíkem Martinů na tel. čísle 514-484-6177 nebo po emailu na LMartinu@polymtl.ca. (AM)

 

XV. Všesokolský slet pod heslem "150 let v pohybu" se bude konat ve dnech 1. až 7. července 2012 v Praze. Z Kanady se chystá výprava pod vedením starostky Sokolské župy kanadské sestry Aničky Janoušové. Také z Montrealu se chystá několik členů na slet jet. Cvičení není jednoduché, a tak jim přejeme hodně vytrvalosti a energie, aby se jim vše dařilo k jejich spokojenosti! (AM)

 

Omluva. Na slavnostní večeři montrealské jednoty Sokola, konané 24. září t. r. u příležitosti 100. výročí založení Sokola v Kanadě, byli  hosté jmenovitě uvítaní představiteli montrealské jednoty. Protože jsem byl jedním z nich a mluvil jsem výlučně o historii a členstvu montrealské jednoty, považuji to za svou povinnost se omluvit za opomenutí přivítat a představit přítomného nejstaršího člena naší jednoty, br. Františka Němce, který ve svém věku 91 let přijel s námi oslavovat a projevil velký zájem o sokolskou činnost a bývalé sestry a bratry. Doufám, že ho moje omluva zastihne v plné svěžesti a zdraví. (Alois Fogl)

 

Zájemci o knihu Jana Waldaufa "SOKOL – malé dějiny velké myšlenky" se mohou obrátit na distributora v Kanadě "Čs. kniha", tel. 514-425-0742, email cskniha@sympatico.ca. (AM)

Členové výboru Sokola Montreal přejí všem radostné Vánoce a všechno nejlepší do nového roku 2012.

Misie sv. Václava

Naše příští mše bude v neděli 18. prosince 2011. Tentokrát to bude mše vánoční, při které budeme zpívat koledy. Koná se jako vždy v 11.00 hodin v kapli ve 3. patře budovy Loyola High School, 7272 Sherbrooke Street West (roh West Broadway). Růženec se modlíme od 10.30 h. Prosíme, přicházejte včas, protože budova se v 11 hodin zamyká. Upozorňujeme, že v měsíci lednu a únoru se české mše nekonají. Datum naší příští mše bude oznámeno v březnovém Montrealském věstníku. Děkujeme.     (Rose Mary Strban)

Otec Švorčík a členové Misie sv. Václava přejí všem požehnané vánoční svátky a šťastný a zdravý nový rok.

Hostýn

Obložení chatiček dřevěnými šindely v dívčí sekci tábora pod dohledem Zdeňka Noska je nyní dokončeno. Nový vzhled chatiček se určitě bude líbit všem návštěvníkům. Na jaře se bude pokračovat v dalších renovacích. Tábor je nyní vybaven nákladným poplachovým zařízením, které ho ochrání před zloději. Rodičům, babičkám a dědečkům, jakož i všem našim příznivcům připomínáme, že je třeba začít plánovat dovolenou tak, aby se dětem umožnila účast na příštím letním dětském táboře, který se bude konat od 1. do 21. července 2012. Více informací s cenami na rok 2012 bude uveřejněno začátkem příštího roku. (Josef Maxant)

Výbor Asociace Hostýn přeje všem návštěvníkům, přátelům i příznivcům radostné Vánoce a všechno nejlepší do nového roku.

Kultura

Jaroslava MILEROVÁ vystavuje své fotografie "Balkóny" na hromadné výstavě nazvané "Retrouvailles", která se koná v La Galerie Espace, 4844 blvd. St. Laurent (blízko St. Joseph) od 8. do 13. prosince 2011. Vernisáž je ve čtvrtek 8. prosince od 17 do 20 hodin. Galerie je otevřená denně od 11 do 20 hodin kromě úterý, kdy je otevřeno od 13 do 17 hodin.

 

Koncert "Sounds Like Christmas" plný vánoční nálady a vážné hudby se bude konat v sobotu 4. prosince 2011 ve 4 hodiny odpoledne v St. John's United Church v Pointe-Claire, 98 Aurora. Maryna Krejcarová (soprán) a Jan Krejcar (klavír) a sbor kostela St. John's přednesou skladby Handela, Mozarta, Rachmaninova, Schumanna, Bizeta, Pucciniho a dalších skladatelů. Vstupné 15$. Výtěžek koncertu jde na fond na opravu střechy kostela St. John's. Informace a rezervace lístků na tel. 514-697-6459 nebo 514-504-7899.

 

Koncert hudební školy "Centre de musique FortePiano" se bude konat v úterý 13. prosince v budově Westmount Park United Church, 4695 Lansdowne, Westmount, v pět hodin odpoledne. Vstup je zdarma, všichni jsou vítáni. Mimo jiné zazní i české koledy. Více informací na telefonním čísle 514-504-7899 nebo na internetové stránce www.cdmfortepiano.ca, nebo pište na emailovou adresu music@cdmfortepiano.ca.

 

Ve dnech 4. až 13. listopadu se v Tudor Hall v domě Ogilvy konala výstava Pastel Society of Eastern Canada s mezinárodní účastí. Výstavy se zúčastnil i známý montrealský umělec Peter Krč. Letos získal za svůj obraz kytaristy "Jamming with Jimmy" ocenění Honorable Mention. Máte-li zájem, můžete navštívit webovou stránku Pastel Society www.pastelsec.com. (AM)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ČESKÝ SILVESTR

 

Již tradičně pořádaný skupinou Česká idylka.

Živá kapela "Spring 68" hraje hudbu všeho druhu pro každého.

 

Sobota 31. prosince 2011 v 19.00 hodin,

hala Kanadské legie, 5455 blvd. de Maisonneuve W., N.D.G.

 

Přijďte si poslechnout, zatancovat či zazpívat české písničky od Hašlera, Suchého, Matušky, Gotta a dalších. Máte rádi lidovky? Jazz? Rock'n'roll? Line dancing? Tamtéž! A jaké!

Večeře, snacks, půlnoční přípitek, tombola, český kouzelník, zkrátka večer plný zábavy, dobrého jídla a pití. Vše v ceně 35$ v předprodeji do 29. 12., 50$ potom.

 

Rezervace vstupenek na tel. 514-737-9220 nebo 514-999-6462.

Srdečně vás zvou a těší se pořadatelé.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sokol Masaryk Montreal

 

vás srdečně zve na svůj výroční bál

 

62. Šibřinky

 

v sobotu 28. ledna 2012 ve 20.00 hodin

v hale kostela sv. Cyrila a Metoděje

7187 2nd Avenue (roh Jean Talon)

 

K tanci hraje skupina Edelweiss

Tradiční jídla a nápoje

Půlnoční tombola

 

 
 


Vstupné: 20$ dospělí, 15$ senioři a studenti, děti do 12 let zdarma

 

Informace a lístky:

Marie Hřibová (514) 683-2092    Alena Martinů (514) 484-6177   Ema Košacká (514) 735-5795

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedělní taneční čaje – průzkum

Máte-li zájem o nedělní diskotéku, tzv. odpolední taneční čaje, které by se konaly každou poslední neděli v měsíci, napište na e-mail tancuj.tancuj@gmail.com. První taneční odpoledne plánujeme na 26. února 2012 od 14.00 do 18.00 hodin v sále Kanadské legie, 5455 boul. de Maisonneuve W., Montreal. Vstupné 10.00$. Uvítáme, když pošlete e-mailem své připomínky i přání, které písničky máte rádi nejen k tanci, ale i k zazpívání. Naše diskotéka je bohatě zásobena velkým množstvím českých, slovenských i jiných písniček. Na pořadu bude kromě jiných tanců i Line dancing. Na vaše ohlasy se těší DJ Tonda Pončík.

Významná jubilea

Dne 5. prosince 2011 se dožívá 90 let paní Leopoldina FUESSEL-GORDON. Milá Poldi, k těmto význačným narozeninám Vám přejeme hodně zdravíčka do dalších let. Jménem všech krajanů Vám chceme tímto poděkovat za Vaši práci na každoročních bazarech, kde jste vždy byla velmi pracovitá a obětavá. (Standa Skála)

Události minulého měsíce

Koncert k 93. výročí založení Československa. Koncert se tentokrát konal v kostele Notre-Dame-des-Sept-Douleurs ve Verdunu v den výročí, tedy v pátek 28. října 2011. Pianisté Zuzana Šimurdová a Mikolaj Warszynski nám virtuózně zahráli tři Dvořákovy Slovanské tance a čtyři Brahmsovy Uherské tance, a spolu s houslistkou Corinne Raymond-Jarczykovou a cellistkou Octavií Dostaler-Lalonde přednesli Smetanovo a Dvořákovo Piano Trio. Hudba to byla nádherná, ovšem prostředí chrámu bylo vhodné spíše na majestátní tóny varhan než na perlivé melodie klavíru. Posluchačů se sešlo pomálu, což také napomáhalo větší ozvěně. K oslavě státního svátku tak, jak jsme zvyklí, měl tento koncert daleko – žádný oficiální úvod či vzpomínkové proslovy, žádná hymna a také žádná recepce po představení. Pro příští koncerty bychom měli uvážit možnost konat skromnější, ale důstojnější oslavu v menším prostoru s lepší akustikou. (AM)

 

56. bazar. V sobotu 5. listopadu se v hale kostela sv. Ignáce konal tradiční český bazar. K prodeji bylo hlavně jídlo – domácí pečivo (viz obr. Jiřího Čapka), vánoční cukroví, obložené chlebíčky, párky a bramborový salát, a samozřejmě i české pivo. Jako vždy byla velmi populární dršťková a gulášová polévka, kterou uvařili manželé Kalvasovi, majitelé restaurace Prague na Côte des Neiges. Stoly s knihami byly tentokrát dva, jeden s použitými knihami darovanými našimi krajany a druhý, kde majitelé montrealské dovozní firmy "Čs. kniha" nabízeli nové knihy. K prodeji byly české potraviny, které dováží pan Petr Pitule (Exxargo), drobná bižuterie a již tradičně výrobky firmy Recochem.  Pozornost budil stánek taneční skupiny Šírava, která nejen propagovala svou činnost, ale hlavně se snažila získat nové tanečníky. Na bazaru se sešlo dost lidí; zábava byla velmi dobrá a je potěšitelné, že bazar slouží mnohým lidem jako místo setkání s přáteli a známými, které dlouho neviděli.

     Připravit bazar dá vždy hodně práce, a tak bychom chtěli touto cestou poděkovat všem, kteří se na něm podíleli – ať už pekli cukroví, dodali pozvánky, pomáhali při odvozu a vykládání těžkých věcí, prodávali zboží a jídlo, pracovali v kuchyni nebo pak pomohli s úklidem. Každá ruka je vítaná a měli jsme radost, že se do práce zapojilo hodně mladých lidí, z nichž většina je tady na studijním pobytu z České republiky. Tak ještě jednou všem velmi děkujeme. (Míša Fuchsová)

 

Torontský koncert Jiřího Grosmana na počest Jiřího Traxlera. V sobotu 12. listopadu pořádal Jiří Grosman a jeho "Muzika na rohu" ve spolupráci s generálním konzulátem ČR koncert na počest legendy českého swingu (kdysi montrealského krajana) Jiřího Traxlera (1912-2011) v restauraci Praha na Masaryktownu. Bohudíky jsme si lístky rezervovali včas, takže jsme se do zcela vyprodaného sálu dostali a mohli si vychutnat tento jedinečný koncert (stejně tak jako vynikající jídla a české pivo), a dokonce se i znovu setkat s kamarády a známými, kteří se již dávno z Montrealu odstěhovali. V ten samý den měl v Torontě schůzi celokanadský výbor Čs. sdružení, takže mezi návštěvníky byli i delegáti z celé Kanady včetně Montrealu (Míša Fuchsová a Dr. Štefan Horný). Čestným hostem večera byla dcera Jiřího Traxlera. Generální konzul České republiky Ing. Vladimír Ruml pozdravil a uvítal všechny přítomné a zahájil vzpomínkový koncert, v jehož první části jsme shlédli vynikající dokumentární film Ondřeje Havelky o Jiřím Traxlerovi "Poslední Mohykán". V druhé části jsme si mohli vychutnat nejen vynikající ukázky z tvorby Jiřího Traxlera, ale i skladby Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce & Jana Wericha, jakož i jednu skladbu Jirky Grosmana. Vynikající "Muzika na rohu" (Jiří Grosman – kytara, zpěv; Pepa Musil – piano, zpěv; Lenka Nováková a Marie Fraňková – zpěv) byla tentokráte rozšířena o další výborné hudebníky: Brandon Walker – alt saxofon a flétna, Rachel Melas – basa, a Dave MacDougall – bicí. Nadšené obecenstvo si vyžádalo několik přídavků. Byl to překrásný večer, který jsme zakončili příjemným soukromým posezením s maminkou Jirky Grosmana Editou, manželkou spisovatele Ladislava Grosmana, autora scénáře filmu "Obchod na korze", a Věrou Kohoutovou, šéfredaktorkou Nového domova. Závěrem bych si jenom přál, aby Jirka Grosman zase někdy se svou Muzikou zavítal opět do Montrealu. Snad se to podaří v dubnu či v květnu. Ukázky jeho tvorby můžete najít na internetu na YouTube (George Grosman) nebo na jeho webových stránkách http://www.georgegrosman.com. (Láďa Křivánek)

Kniha povídek Aleny Martinů

Právě v těchto dnech vychází knížka Aleny Martinů nazvaná podle první ze sedmi povídek "Scream of Silence". Toto literární dílko "naší paní šéfredaktorky" s nápaditou obálkou navrženou Karlem Novákem, který je našim čtenářům známý jako fejetonista a satirik pod značkou KN, nabízí plno zajímavých nápadů, dramatických situací, záhadných a nečekaných zvratů i filozofických úvah, a to vše s jedním ústředním námětem mezilidských vztahů, s jejich křehkostí i s jejich silou. Na pozadí ulic Montrealu, lesů Laurentinských hor, závodní dráhy F-1 nebo koncertních síní Paříže se odvíjí romantické příběhy mladých lidí, které zaujmou každého. Toto zábavné čtení určitě poslouží jako vhodný vánoční dárek i jako zdroj zamyšlení v dnešní uspěchané době. V nejbližších dnech bude knížka k dispozici v obchodech Chapters a Indigo (v Montrealu na ulici St. Catherine v Downtownu a v Pointe Claire, v Torontě na Edward Street). Zároveň je v prodeji na internetu jak v tradičním knižním formátu, tak i jako eBook. (Ludvík Martinů)

Ubohá Rusalko bledá...

... a vstupenko drahá až běda! Zakoupil jsem tě, byť vím, že Slovan jsem a do kapsy vždy hluboko mít budu. V hudbě život Čechů! Takže přemohl jsem strachy z neznámé inscenace, která přicválala až z Minnesoty, neodradil mě příšerný plakát, šířený na Bazaru, a v den premiéry vydal jsem se ve svátečním úboru z venkova do města měst. Ještě zbytečná fronta u billeterie a vzhůru za zážitkem! Program hlásal, že obsazení bude po americku koproduktivní a internacionální, a s obecenstvem tomu bylo nejinak. Ve foyeru kromě oficiálních jazyků hlaholila němčina, ruština, polština i maďarština. Češtiny poskrovnu, i když dle jiných pramenů tam bylo Čechů hodně, a ne že ne. Pomocí brýlí a vyptáváním jsem našel své sedadlo, ale vyhlídka nebyla, jak pokladní slíbila. Navíc mě kovboj, sedící za mnou, rušil glgáním z obrovské láhve, kterou si přinesl, aby neleknul. Brzy jsem si vyhlédl místo v lepší cenové skupině a přesunul se tam. Orchestr spustil líbeznou, nám tak drahou předehru, a až později jsem si všiml, že se v mamutím sále s jepičí akustikou trochu ztrácí. Pak se zvedla opona a bylo na místě vydat ono "Aaaaach". Objevila se působivá scéna, která nás pak svými stále se měnícími světelnými obrazy po celou dobu držela v zajetí pohádkové imaginace. Pěvecké výkony (s výjimkou snad polské Kněžny či Vodníka) byly spíše průměrné. Americká Rusalka (s nižším hlasovým rozpětím) s árií o měsíčku statečně zápasila, ale nakonec se přece jen rozezpívala, a tak jsem jí odpustil (byla hezká). V kanadském bushi nepřekvapí ani černošská lesní žínka, ani ježibaba z gubernie notorického Draculy. Zato překvapil nešťastný výběr arménského Prince a jedině Rusalčinou sexuální naivitou bylo lze vysvětlit, že si z těch chlapů (včetně Vodníka) vybrala právě jeho. Byl by se hodil pro roli Kuchtíka, ale toto jediné komické číslo, které má balancovat tragiku, bylo nepochopitelně vypuštěno. Zámek postrádal hodně ze svého lesku (škoda) a taky se mi zdálo, že v našem amatérském klubu tancujeme líp. Jelikož se zpívalo v češtině, nejen že nám nevadilo nějaké to „mam slaté flásky mam“, ale navíc nás potěšilo, jak dobře si mnozí poradili s hláskou "ř". Překlad, běžící v titulcích nad scénou, byl adekvátní, ba kolikrát poetičtější, než originál, a obecenstvo bylo až do konce tiché, zcela stržené hrou. Hlavní slabinou se ukázala neohrabaná režie, střídající hollywoodská klišé s pohybovou bezradností. Nedělní kritik v Gazette správně podotkl, že herci měli raději improvizovat, ale bohužel svou samolibostí představení zbytečně shodil. Takto nelze získat opeře nové diváky. Přes všechny výhrady myslím, že montrealská Rusalka dala nám všem, kteří jsme ji shlédli, silný zážitek a znovu jsme si ověřili, jak česká hudba nechá mnoho slavnějších, avšak prázdnějších, děl za sebou. (KN)

Vánoční recepty

Nastává čas vánočních příprav a s ním i pečení vánočního cukroví. Určitě v žádné české domácnosti nechybí vanilkové rohlíčky, linecká slepovaná kolečka, či medvědí pracičky (tlapky). A v každé rodině jsou další druhy cukroví, bez kterých by nebyly Vánoce ty pravé. Například:

Medovníčky: 200 g hladké mouky, 100 g jemně mletého cukru, 2 lžičky baking soda, 1 vejce, 2 lžíce medu, lžička skořice, špetka hřebíčku a trochu rozehřátého másla, zpracujeme těsto. Když se drobí, přidáme trochu mléka (to platí pro jakýkoliv recept z Čech, mouka je v Kanadě sušší). Těsto necháme odpočinout. Vyválíme tak půlcentimetrovou placku a vykrajujeme tvary, které potřeme rozšlehaným vajíčkem a pečeme při 350 F asi 10-15 minut. Jednotlivé tvary můžeme ozdobit mandlí (před pečením) nebo pak pomalovat barevným cukrem.

Marcipánové kuličky irské: V šálku rozmícháme 1,5 lžičky suché instatní kávy ve lžičce whisky, vpracujeme tuto směs do 200 g marcipánu a ze směsi děláme kuličky, které pak obalíme v čokoládě. Marcipánové těsto je lepkavé a kuličky se lépe balí, když si namáčíme prsty v jemně mletém cukru.

Pusinky: Na 1 bílek 60 g cukru (nejlépe moučkový). Ušleháme pevný sníh, do toho vmícháme cukr a šleháme ve vroucí vodní lázni, až drží tvar a pak do vychladnutí. Plech vymastit a vysypat moukou. Sušit v mírné troubě.

Marokánky: V kastrůlku (nejlépe teflonovém) převaříme čtvrt litru mléka, 20 g másla, 80 g cukru a lžíci mouky, pak přidáme 80 g nastrouhaných mandlí (spařených a oloupaných) a 80 g nadrobno nakrájeného kandovaného ovoce, zamícháme a odstavíme. Na vymaštěný a moukou vysypaný plech děláme hromádky (dál od sebe, roztečou se) a pečeme při 300-320 F. Upečené hned sundáme s plechu, vychladlé potřeme zespodu čokoládou.

Plněné švestky: Různé zbytky po pečení cukroví můžeme využít na náplň – například do žloutku zamícháme mleté piškoty, mleté ořechy, trochu cukru, ochutíme lžící rumu. Naplněné švestky namáčíme v čokoládě.

Hodně úspěchu v pečení – a dobrou chuť! (AM)

Různé zprávy

Restaurant Prague přijímá rezervace na vánoční oslavy (obědy či večeře) až do počtu 40 osob. Rovněž přijímáme objednávky na chlebíčky a různé české speciality (vinné klobásy). Restaurace bude otevřená na vánoční oběd 24. prosince (rybí polévka, smažená ryba, vánoční cukroví). Rezervace na telefonním čísle 514-733-4102. Na viděnou se těší rodina Kalvasova.

 

V hudební škole "Centre de Musique FortePiano" probíhá právě nábor nových studentů, dětí i dospělých, na různé nástroje i zpěv. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.cdmfortepiano.ca. Zájemci mohou volat na tel. 514-504-7899 nebo napsat na emailovou adresu music@cdmfortepiano.ca.

 

SLOVAK SKI BUNNIES organizujú každoročnú lyžovačku na Mont Orford v termíne December 26, 2011 – January 1, 2012. Ubytovanie v Round Hearth (Spa Tonique), Eastman, QC. Výhodné ceny, zľava na lístky na vlek. Bližšie informácie poskytne Peter na tel. 905-616-0624, e-mail slovakskibunnies@hotmail.com.

 

Lekce klavíru: Česká klavíristka Zuzana Šimurdová, která letos měla debut v Carnegie Hall, přijímá nové studenty do svého klavírního studia v Outremontu – věk není omezen! Důležitá je láska k hudbě. Zájemci ozvěte se emailem na info@simurdova.com nebo telefonem na čísle (514) 461-4263.

 

Nový "ČESKÝ KALENDÁŘ" na rok 2012, kde najdete pěkné články a obrázky z domova, písničky, básničky, historii, recepty české kuchyně a další zajímavosti, stojí $16.00 i s poštovným z Čech. Objednávky na Kalendář zašlete, prosím, stejně jako v minulých letech na adresu: Lída Luscher, 995 Pinecrest Rd., Oshawa, L1K 2A6. Šek vystavte na Lídu Luscher.

 

Upozorňujeme vás na vynikající český bulletin SFinga (dříve Enigma), vycházející v Kanadě, který založil a již léta dělá bývalý montrealský krajan Jan Hurych: http://hurontaria.baf.cz/sfinga/. Přehled čs. kulturních akcí po Kanadě, USA a Mexiku najdete na www.czechevents.net. Nový domov najdete na www.novydomov.com a Satellit na zpravy.org. Z dalších zajímavých stránek doporučujeme www.cesky-dialog.net, czechfolks.com/plus, www.krajane.org, www.cechoaustralan.com, www.pozitivni-noviny.cz, krajane.radio.cz, www.pravednes.cz, a www.novinky.cz.

 

České filmy, seriály, pohádky a večerníčky najdete na www.nejlepsi-pohadky.cz, také na www.filmiky.com. Sbírku asi 200 filmů najdete na http://www.youtube.com/playlist?list=PL1F817BD432260895.

 

Dr. Rudolf Roden sice uzavřel praxi rodinného lékaře, ale stále pokračuje v privátní psychiatrické praxi. Pro appointment volejte na 514-939-0222.

 

Pro starší, fyzicky slabou paní hledám společnici a pomocnici mluvící slovensky nebo česky, nejraději live-in nebo na plný úvazek, v oblasti DDO. Pro více informací volejte 514-978-2152.

 

Na Věstník přispěli: Stáňa Babánková, Iva a Vladimír Brožovi, Zlata Burianová, Jan Chlumský, Vali Dubská, George Ehrman, Rudolf Farský, Míša Fuchsová, Leopoldina Fuessel, Věra Gazdová, Jana Glavašová, Marie a Josef Hřibovi, Ludmila Janglová, Jiří Janů, Jana Jeníček, Alena Kapitánová, Eva a Vladimír Kocmanovi, Ema a Dalibor Košackých, Zdena a Jiří Kozákovi, Láďa Křivánek, Margaret Kusá, Dr. Jiří F. Novák, Olga Nováková, Hana Pelnářová, Karel Pelz, Antonín Pončík, Dr. Jitka Ponka, Rose Reichmanová, Helen Richards, Dr. Jan Schulz, Standa Skála, Oskar Sýkora, Lucy Ševčíková, Milada a Jiří Teichmannovi, Jan Tranzík, Magda Vlasáková, Eva Voleská, Zdenka Woo, Anita a Vladimír Zichovi, Jana Žáková. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Věstníku, 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a informace můžete posílat na adresu montrealvestnik@gmail.com. Děkujeme.


Šéfredaktorka:  Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal, H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com.

Členové redakční rady: Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ladislav Křivánek, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.