Montrealský věstník                                  Ročník 49

Září/September 2012                  5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                 Číslo 1


 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, ozvěte se na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

5. 9.          St                Schůzka klubu seniorů, Český dům, 6540 McLynn, 13.30 h

10. 9.        Po               Koncert J. Krejcara, Pollack Hall, 555 Sherbrooke W., 20.00 h

11. 9.        Út               Schůze výboru Čs. sdružení, Český dům, 6540 McLynn, 19.30 h     

16. 9.        Ne               Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

18. 9.        Út               Schůze výboru Sokola, Český dům, 6540 McLynn, 19.30 h

19. 9.        St                Schůzka klubu seniorů, Český dům, 6540 McLynn, 13.30 h

27.-28. 9.   Čt, Pá         Konzulární dny, Český dům, 6540 McLynn, 9.00-12.00 a 13.00-17.00 h

 

Klub seniorů

Ve středu 5. září zahájíme další sezónu. Popovídáme si o tom, jak jsme prožili léto a naplánujeme program na další měsíce. Vaše návrhy jsou vítány.

Na schůzce 19. září si promítneme video s Vlastou Burianem a něco si o něm řekneme. Máme na vybranou tři filmy: "To neznáte Hadimršku", "Anton Špelec, ostrostřelec" a "Funebrák".

Těšíme se na shledanou s vámi. Informace o programu na tel. 514-697-2125. (Olga Nováková)

Čs. sdružení

Příští výborová schůze montrealské odbočky ČSSK se bude konat v úterý 11. září 2012 v půl osmé večer v Českém domě na 6540 McLynn. Všichni členové jsou srdečně zváni. (Ema Košacká)

Sokol Montreal

Příští výborová schůze Sokola Montreal se bude konat v úterý 18. září 2012, v půl osmé večer v Českém domě na 6540 McLynn. Sokolské středeční cvičení a čtvrteční volejbal začnou jako obvykle koncem září. Těm, kteří se pravidelně zúčastňují, dáme vědet přesné datum telefonicky nebo po emailu. Noví zájemci mohou volat pro informace náčelníka Sokola Josefa Hřiba na tel. 514-683-2092. (AM)

Plánované akce Čs. sdružení a Sokola

Již máme zajištěna data na tradiční akce, které pořádá Čs. sdružení a Sokol Montreal. 57. dobročinný bazar, který organizuje dámský odbor Čs. sdružení, se bude konat v sobotu 3. listopadu 2012 jako obvykle v hale kostela sv. Ignáce. Mikulášskou zábavu chystáme na sobotu 24. listopadu a Mikulášskou nadílku pro děti na neděli 2. prosince. Obě jsou organizovány společně Sdružením a Sokolem. Tradiční bál Sokola Montreal, již 63. Šibřinky, plánujeme na 26. ledna 2013. Rezervujte si tato data již teď! (Ema Košacká)

Misie sv. Václava

Vítáme všechny po prázdninách a doufáme, že jste si užili pěkné léto. Naše příští česká mše bude v neděli 16. září 2012. Mše se koná v 11.00 hodin v kapli ve 3. patře budovy Loyola High School, 7272 Sherbrooke Street West (roh West Broadway). Růženec se modlíme od 10.30 h. Prosíme, přicházejte pár minut před jedenáctou, protože budova se v 11 hodin zamyká. Děkujeme a těšíme se na shledanou. (Rose Mary Strban)

Hostýn

LETNÍ TÁBOR HOSTÝN 2012 (www.hostyn.org, youtube: camp hostyn)

Letos slavíme 58. výročí založení tábora Hostýn. Dětský tábor probíhal od 1. do 21. července. Již po desáté ho vedl RNDr. Josef Maxant.

     Tábor má rozlohu 10,5 ha (26 akrů) a je rozdělen na dvě části, jednu pro děvčata a druhou pro chlapce. K táboru patří pláž na jezeru Lafond. V každé části je jedenáct chatiček a v každé z nich je místo pro 3 děti. Kapacita tábora je tedy 66 dětí. Po změně marketingové strategie a v důsledku dobré pověsti tábora letošní počet dětí stoupl na 51. Očekáváme, že příští rok bude tábor zaplněn, a z toho důvodu doporučujeme všem rodičům, aby své děti přihlásili již začátkem března 2013, pokud chtějí mít pro ně zajištěno místo. Děti, které se přihlásí na celé tři týdny, budou mít přednost. Zároveň zvyšujeme horní věkovou hranici pro účastníky tábora na 16 let.

     Vloni jsme zrenovovali chatičky v táboře za 25 000 $. Děkujeme Ministerstvu zahraničních věcí České republiky za dar na tyto práce v hodnotě 4 500 $. Zrenovované chatičky se všem líbí.

     O děti se letos staralo deset vedoucích a pomocných vedoucích. Protože ne všechny děti zůstaly po celé tři týdny, každý týden bylo přítomno jen asi 40 dětí. Tím připadal jeden vedoucí zhruba na čtyři děti, což je asi dvakrát až třikrát tolik vedoucích, než kolik se všeobecně doporučuje. Po této stránce tedy byla péče vynikající. Hlavního vedoucího u chlapců přijel dělat profesor Jirka Raška z Inuviku, N.T, a u děvčat univerzitní studentka z Ostravy, Silvie Mezírková. Výborná česká a kanadská jídla připravovala šéfkuchařka Milada Loužecká spolu s obětavou Zuzanou Borovjakovou. O údržbu a opravy během tábora se staral prezident AH Zdeněk Nosek.

     Program pro děti byl bohatý a intenzivní. Děti hrály fotbal, volejbal a různé hry v lesním prostředí i na hřišti. Vzhledem k tomu, že letošní léto bylo hodně horké, využívali jsme naší pláže na překrásném jezeře Lafond takřka denně, a to jak k plavání, tak k různým vodním hrám, kanoistice i rybaření. Děti podnikly i tradiční výlet k vodopádům, kde se koupaly v mělké vodě a ukrývaly se před sluncem v romantickém lesíku s vysokým kapradím. Velký úspěch měly i tance. Časté táborové ohně zvýrazňovaly trampský a přírodní charakter tábora. Občasné rachejtle a dělobuchy vytvářely slavnostní atmosféru.

     Letošní tábor se opět obešel bez nehod. Tábor se nachází v bezpečném prostředí. Jediné nebezpečí, na které se musí dávat pozor je, že během několika posledních let se kolem tábora objevuje sedm lišek, které každého, koho uvidí, roztrhají na kusy a sežerou. Jestli nevěříte, zeptejte se dětí. Jedinou možnou záchranou je okamžitě vylézt na strom a to do výšky minimálně dvou metrů, protože bylo pozorováno, že lišky vyskočí až tak vysoko. Osmou lišku jsme zastřelili a používá se na maškarní tance.  (Pozn. red.: Toto je samozřejmě vtip. Každý přece ví, že stačí vylézt jen do výšky 1,5 metru a kopat nohama!)

     Kdo jednou zavítá do tábora Hostýn, musí se tam vracet znovu a znovu. Zeptejte se dětí! Těšíme se se na vaše děti v příštím roce.     (Josef Maxant)

Kultura

Závěrečný doktorský recitál Jana KREJCARA (piano) se bude konat 10. září 2012 v 8.00 hodin večer v koncertním sále Pollack Hall, 555 Sherbrooke W. Na programu jsou skladby Roberta Schumanna, Ervína Schulhoffa, Sergeje Rachmaninova a dalších. Vstup volný.

 

Pobočka Českého a slovenského sdružení v Edmontonu vyhlašuje II. ročník fotografické soutěže KANADA OBJEKTIVEM KRAJANŮ. Soutěže se mohou zúčastnit krajané českého a slovenského původu nebo i občané České a Slovenské republiky, kteří byli na návštěvě v Kanadě. Soutěž je otevřena do 31. prosince 2012 a výběr nejlepších snímků bude proveden porotou v lednu 2013. Snímky musí zobrazovat kanadskou přírodu, floru, faunu, architekturu nebo život v Kanadě. Bližší informace najdete na www.cssk.ca/FS-2012-2013. (Ed Brabec)

 

Mezinárodní český klub, který též vydává internetový Český dialog (www.cesky-dialog.net) zahájil televizní dokumentární cyklus České kořeny (www.ceskekoreny.cz), zaznamenávající život a úspěchy Čechů žijících v cizině. Po prvním dílu "České kořeny ve Švédsku" (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10329979417-ceske-koreny-ve-svedsku/) následoval druhý "České kořeny ve Švýcarsku" (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/ 10346259171-ceske-koreny-ve-svycarsku/). Další díl je zatím rozpracovaný. Doufáme, že se v budoucnu seženou sponzoři i pro díl o krajanech v Kanadě.           (Láďa Křivánek)

Konzulární dny v Montrealu

Ve dnech 27. a 28. září 2012 (čtvrtek a pátek; 9.00-12.00 a 13.00-17.00 h) proběhnou v Montrealu konzulární dny, které se budou konat v Českém domě na adrese 6540 Avenue McLynn, Montreal.

     Zájemcům bude poskytnuta pomoc při vyřizování oddacích, rodných či úmrtních listů, osvědčení o státním občanství, při ověřování pravosti podpisů (také osvědčení o žití), ověřování správnosti opisů (fotokopií) dokumentů, potvrzování správnosti překladů, superlegalizace listin, budou nabírány žádosti o výpisy z evidence Rejstříku trestů, výpisy z bodového hodnocení řidiče, výpisy z katastru nemovitostí apod. Z technických důvodů nemohou být nabírány žádosti o pas, lze pouze připravit podkladovou dokumentaci.

     Prosíme zájemce o konzulární služby, aby se předem ohlásili na tel. 1-613-562-3875, linka 11 (paní Lenka Rowe) nebo 27 (paní Míla Minnes) a dohodli si schůzku. Při svém telefonátu prosím nahlaste jméno, příjmení, tel. číslo na němž jste k zastižení a konzulární úkony, které budete požadovat (vyřizování dokladů, ověřování listin či podpisů apod.). V případě, že budete vyřizovat doklady za celou rodinu, nahlaste počet osob.

     Na sjednanou schůzku s sebou musíte přinést fotokopie všech vyřizovaných matričních dokladů a také fotokopii datové stránky cestovního pasu, popř. jiného platného identifikačního dokladu (permanent resident card, driver’s licence etc.) (Mgr. Ivana Krahulcová, konzulka, Velvyslanectví ČR v Ottawě)

Události v Torontě

Sokol Toronto Vás srdečně zve na slavnostní zahájení sezóny s večeří v sobotu 8. září 2012 v 16.30 hodin v hale kostela sv. Václava na 496 Gladstone Ave v Torontě. Na programu jsou informace o nadcházející sezóně, o minulém sletě v Praze, o příštím sletě ASO v Milwaukee ve Wisconsinu v červnu 2013 a zápis dětí a volejbalistů. Vstupné dospělí 10 $, děti 6 $. Informace a rezervace podá Hana Jurásková, tel. 905-838-5269 nebo hana.jurasek@yahoo.ca.

Projekt "Češi ve světě"

V týdnu od 24. do 30. září 2012 proběhne v Praze série akcí projektu "Češi ve světě – oslavy Dne české státnosti 2012" pod záštitou prezidenta České republiky. Cílem je přiblížit příběhy Čechů žijících ve světě v souvislosti s otázkou české státnosti a národní identity. Program otevře slavnostní večer uspořádaný Národním muzeem v památníku na Vítkově. Mezinárodní krajanský festival pak představí folklorní soubory českých menšin žijících v zahraničí. Dále je na programu konference Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů nazvaná "Krajané a problém generací", předání ceny "Významná česká žena ve světě" v Senátu Parlamentu ČR, přednášky v Náprstkově muzeu a další akce. Na Den české státnosti 28. září se v Národním divadle setkají důležité osobnosti veřejného života v ČR i významní Češi žijící v zahraničí. Součástí večera s podtitulkem "Vzkazy domů" bude křest stejnojmenné publikace představující osudy třiceti zahraničních Čechů, kterou připravila obecně prospěšná společnost Dny české státnosti. Připravovaný program je zároveň poděkováním Čechům v zahraničí za jejich přínos na šíření českých tradic, kultury a povědomí o českém národě. Projekt koordinuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Další informace najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz/krajane.    (Podle zprávy MZV ČR)

In memoriam

S velkým zármutkem oznamujeme, že Eva SAILEROVÁ nás navždy opustila po těžké nemoci dne 29. června 2012 ve věku pouhých 56 let.

     Po sametové revoluci Eva, její manžel Míla a jejich tři chlapci přijeli do kanadského Edmontonu na studie, kde oba manželé obhájili doktoráty. Po skončení studií se přestěhovali do Winnipegu, kde oba nastoupili do zaměstnání. Plánovali se vrátit po několika letech do Česka, ale nakonec ve Winnipegu zůstali. Eva se brzy zapojila do práce v Českém a slovenském sdružení. Po náhlém úmrtí předsedy winnipežské odbočky Františka Hlubučka v roce 2001 nastoupila na jeho místo a na kongresu v Montrealu v r. 2009 byla zvolena do celokanadského výboru Sdružení. Za její obětavou práci jí byla v r. 2010 udělena cena Ministerstva zahraničních věcí ČR, pamětní stříbrná medaile Jana Masaryka, kterou převzala z rukou pana konzula Krpáče na 62. Kongresu ČSSK ve Winnipegu.

     Eva Sailerová byla moudrou a pilnou pracovnicí nejen v ČSSK, ale pomáhala i při organizaci Folkloramy a nejrůznějších pikniků, besed a přednášek. Byla též redaktorkou časopisu Pramen, do kterého psala zajímavé články. Celé naší komunitě bude velmi chybět. Čest její památce. (Podle článku V. Kuna v časopisu Říčka upravila AM)

Naši oslavenci

Paní Anka VOTICKÁ se 5. července dožila v plném zdraví a svěžesti svých 99. narozenin. Naší české komunitě je dobře známá. Ve svých 97 letech vydala v Praze svou knížku vzpomínek "Zachráněná v šanghajském ghettu". Vzápětí jí vyšla v Torontě anglická verze knížky nazvaná "Knocking on Every Door". Před nedávnem Azrieli Foundation vydala její francouzský překlad "Frapper à toutes les portes". Její rodné město Brandýs nad Labem si na svoji nejstarší rodačku vzpomnělo, i když už přes šedesát let žije v Montrealu. Starosta města jí zaslal blahopřejný dopis spolu se Svatováclavskou plaketou, kterou jí město udělilo u příležitosti jejích 99. narozenin. Také my se dodatečně připojujeme ke gratulantům a přejeme paní Votické hodně zdraví, energie a dobré nálady, a již se těšíme na oslavy její stovky příští rok! (LK)

 

Václav VANČURA oslavil 29. srpna 80. narozeniny. Narodil se ve Zlíně v rodině Baťovců. Po ukončení letecké akademie přešel do civilního leteckého výzkumu. Po příchodu do Montrealu začal pracovat ve svém oboru u firmy Canadair. Později přešel k firmě Bendix a jako žádaný odborník procestoval několikrát celý svět. Je dlouhodobým členem Čs.sdružení a již mnoho let zastává funkci 2. místopředsedy. Celý život se věnuje sportům a i přes svůj věk je stále aktivní. Přejeme hodně zdraví a energie ještě do mnoha dalších let. (LK)

 

Otec Libor ŠVORČÍK oslavil 16. července své padesátiny. Narodil se v Olomouci a po ukončení gymnazia absolvoval střední železniční průmyslovku, po níž pracoval na dráze jako výpravčí. Později se rozhodl pro životní změnu a v roce 1988 začal studovat v Litoměřicích teologii, kterou dokončil v roce 1994 v Praze. Do Kanady přišel v lednu 1999 původně na pět let, ale již přes 13 let se stará nejen o své farníky v Torontě, ale v posledních letech též i v Montrealu, v Ottawě, Kingstonu a dalších vzdálených místech, kam ho jeho poslání zavede. Při torontských oslavách 28. října 2010 v kostele sv. Václava mu generální konzul ČR Richard Krpač udělil medaili Jana Masaryka jako ocenění jeho zásluh a činnosti pro krajanskou komunitu. Všichni si ho váží a mají rádi pro jeho lidskost, ať již jsou věřící či ne. Ze srdce mu přejeme k jeho významným kulatinám vše nejlepší, hlavně zdraví a mnoho energie do dalších mnoha let jeho činnosti. (Láďa Křivánek)

Naši úspěšní krajané

Naší známé výtvarní umělkyni Evě LAPKOVÉ bylo nabídnuto členství v Royal Canadian Academy of Arts. Tato nejstarší a nejváženější umělecká organizace v Kanadě přijímá do svých řad významné umělce z dvaceti různých oborů. Od svého založení v roce 1880 dosáhla významných úspěchů – jedním z nich je založení National Gallery of Canada a zřízení její základní sbírky. Informace o RCA můžete najít na www.rca-art.ca.

     Eva Lapková učí keramiku ve Visual Arts Centre a od roku 1999 je vedoucí katedry keramiky. Je jednou z nejznámějších quebeckých umělkyň, měla již několik samostatných výstav a její díla jsou v mnoha sbírkách v Kanadě a USA. Oficiálně bude přijata do Akademie na recepci ve Victorii v Britské Kolumbii v červnu 2013. Gratulujeme Evě k této poctě a přejeme jí mnoho dalších úspěchů v její umělecké tvorbě! (AM)

Žádost o pomoc při nalezení osob českého původu v Kanadě

Obracíme se na krajanskou veřejnost s prosbou o pomoc při nalezení osob českého původu v Kanadě pro neuzavřená pozemková a dědická řízení, vedená na území ČR. Hledáme:

     Pana Jaroslava ZAFOUKA, syna Jana Zafouka, soukromého zemědělce, který byl nuceně vystěhován v padesátých letech minulého století. Rodina Zafoukových (manželé Jan a Dobromila, dcera Jana a syn Jaroslav) bydlela ještě před cca 15 lety v St. Laurent, QC. Potřebovali bychom kontaktní adresu  pana Jaroslava, telefon, popř. kontakty na jiné členy rodiny (např. děti pana Jaroslava).

     Paní Irene REJMAN, provd. Semencová, rozená Jiřina Wágnerová, která žila před svým odchodem do Kanady v r. 1982 na Mladoboleslavsku. Manželé Semencovi bydleli ve Vancouveru, po rozvodu se pak pí. Rejman přestěhovala do Chilliwacku, BC. Současné bydliště ani kontakty nejsou známy.

     Příbuzné paní Věry Edenové – Hermannové, rozené Glaserové. John Jan Eden zemřel 14.9.2009 v Oakville, ON. Paní Věra zemřela v Kanadě cca před rokem. Manželé Edenovi měli syna Williama Edena a dcery Sandru a Lindu, provdanou Litvack. William Eden se oženil s Glorií a mají děti Anthonyho, Remy a Elyse, před cca 4 lety bydleli ve Vancouveru, BC. Dcera Linda byla provdána za Bruce Litvacka, děti se jmenují Emily a Tara, před cca 4 lety bydleli v Montrealu, QC. Pokud byste věděli alespoň o jednom členu rodiny, prosíme poskytněte nám kontakt (telefon, adresa, e-mail).

     Za spolupráci děkujeme.               

Mgr. Ivana Krahulcová, konzulka, zastupitelský úřad České republiky v Ottawě

Tel. 613-562 3875 linka 22, email consular.ottawa@embassy.mzv.cz

Různé zprávy

Nabízím ubytování v Praze v blízkosti Vyšehradu pro dvě osoby. Více informací najdete na www.podoli-apartment.cz nebo na http://www.holiday-rentals.co.uk/p95718.

 

Prenajmem chatu na Slovensku vo Vysokých Tatrách, 15 min od Štrbského plesa, v blízkosti pekných hrebeňových výstupov a viacerých kúpeľných stredísk (spa). Komfortné nové vybavenie, dve spálne s dvojitými posteľami a salón s rozkladacím gaučom. Chata je elektricky vykurovaná a zateplená, vhodná aj pre zimnú lyžovačku (Chopok a Štrbské pleso). Ďalšie informácie poskytne Ivan na tel. 514-269-6975.

 

Na Věstník přispěli: Monika Formanová, Jarmila Frýdlová, Václav Jiránek, Milan Jírava, Miloš Kacir, Kay Pichler, Pavla Uhlíková, Jana Vlachová, Věra Zabrodská. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Věstníku, 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a informace můžete posílat na adresu montrealvestnik@gmail.com. Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ladislav Křivánek, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.