Montrealský věstník                                  Ročník 49

Říjen/October 2012                    5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                 Číslo 2


 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, ozvěte se na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

Každý čtvrtek:             Sokolský volejbal, Coronation Elementary School, 4810 Van Horne, 20.00 h

 

27.-28. 9.   Čt, Pá         Konzulární dny, Český dům, 6540 McLynn, 9.00-12.00 a 13.00-17.00 h

29. 9.        So               BBQ Steak Party, sál Kanadské legie, 5455 de Maisonneuve W., 18.00 h

3. 10.        St                Schůzka klubu seniorů, Český dům, 6540 McLynn, 13.30 h

17. 10.      St                Schůzka klubu seniorů, Český dům, 6540 McLynn, 13.30 h

21. 10.      Ne               Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

23. 10.      Út               Schůze výboru Čs. sdružení, Český dům, 6540 McLynn, 19.30 h     

26. 10.      Pá               Koncert, Westmount Park United Church, 4695 de Maisonneuve W., 19.30 h

27. 10.      So               Octoberfest, Canadian Legion Hall, 3015 Henri-Dunant, Lachine, 19.00 h

30. 10.      Út               Balení cukroví na Bazar, Český dům, 6540 McLynn, 14.00 h

3. 11.        So               Bazar, hala St. Ignatius, 4455 West Broadway, 11.00 h až 15.00 h

4. 11.        Ne               Valná hromada Sokola Montreal, Český dům, 6540 McLynn, 16.00 h

 

Klub seniorů

Program na říjen:

Ve středu 3. října si promítneme "The Original Three Tenors Concert" z roku 1990 v Římě a povíme si pár slov o těchto významných zpěvácích.

Na schůzku 17. října máme připraveno pár starších filmů na vybranou. Přijďte se s námi pobavit a potěšit!

Informace o programu Klubu seniorů na tel. 514-697-2125. (Olga Nováková)

Čs. sdružení

Příští výborová schůze montrealské odbočky ČSSK se bude konat v úterý 23. října 2012 v půl osmé večer v Českém domě na 6540 McLynn. Všichni členové jsou vítáni. (Ema Košacká)

 

Srdečně zveme všechny Čechy a Slováky i jejich přátele na náš předvánoční Bazar, který se bude konat v sobotu 3. listopadu 2012 od 11.00 do 15.00 hodin v hale kostela sv. Ignáce na 4455 West Broadway. Těšíme se, že přijdete v hojném počtu, abyste se sešli se svými známými v přátelském prostředí a pochutnali si na našich tradičních jídlech, jako jsou chlebíčky, párky a polévky. Ke koupi bude také velký výběr moučníků a domácí vánoční pečivo. Uvítáme, když nám budete chtít během Bazaru pomoci, ať už s přípravou, prodejem nebo s úklidem. V tom případě zavolejte prosím Emu Košackou (tel. 514-735-5795) nebo Míšu Fuchsovou (tel. 514-737-8325). Pokud chcete pomoci s vánočním cukrovím a máte v úmyslu pro Bazar cukroví koupit, prosíme vás, abyste raději dali finanční příspěvek.

Balení cukroví bude v úterý 30. října ve dvě hodiny odpoledne v Českém domě na 6540 McLynn.

Pokud nevíte, co s knihami, které máte doma, nabídněte je prostřednictvím Bazaru lidem z české komunity. Zavolejte Aleně Martinů na 514-484-6177 nebo Emě Košacké na 514-735-5795, abychom dohodli odvoz, a nebo přivezte sami knihy přímo na Bazar před zahájením. Děkujeme. (Ema Košacká)

 

Mikulášská zábava, pořádaná společně Čs. sdružením a Sokolem ve prospěch Montrealského věstníku, se bude tentokrát konat v hale kostela sv. Ignáce (stejné, kde je Bazar) v sobotu 24. listopadu v 8 hodin večer. K tanci bude hrát jako v minulých letech kapela Edelweiss, ke koupi budou tradiční české speciality jako je dršťková polévka, párky, české pivo a různé druhy zákusků. Mikuláš s doprovodem čerta a anděla opět přijde a rozdá dárky, které mu pro své přátele připravíte. Přijďte a přiveďte i své přátele a známé! (AM)

 

Mikulášskou nadílku pro děti plánujeme na neděli 2. prosince ve 3 hodiny odpoledne – místo konání není ještě známo. Bližší informace podáme v příštím čísle Věstníku. (AM)

Sokol Montreal

Řádná valná hromada Sokola Montreal se tímto svolává na neděli 4. listopadu 2012 do společenské místnosti Českého domu na 6540 McLynn. Začátek v 16.00 hod. Zveme srdečně všechny členy! (Ludvík Martinů)

 

Župní valná hromada se bude konat v sobotu 27. října 2012 v salonku motelu Days Inn v Kingstonu. Začátek v 10 hodin dopoledne. Z Montrealu se chystá několik členů. Informace podají zájemcům manželé Hřibovi. (AM)

 

Sokolský volejbal začal koncem září. Rádi mezi námi přivítáme nové zájemce – začíná se vždy rozcvičkou, pak trénujeme pod vedením Ludvíka Martinů a Josefa Hřiba volejbalovou techniku včetně nahrávky, podání i smeče, a během druhé poloviny dvouhodinového tréninku se hraje podle počtu hráčů na plné nebo na poloviční hřiště. Trénink je přizpůsoben úrovni jednotlivých hráčů – během minulých sezón se mnozí výrazně zlepšili!

 

Sokolské cvičení bylo letos pro nedostatek zájemců zrušeno. Během let se účast postupně zmenšovala. Zatímco před dvaceti lety chodilo do tělocvičny kolem stovky dospělých, mládeže i dětí, vloni se scházelo většinou tak osm členů staršího věku, z nichž někteří již letos pro zdravotní potíže nemohou pravidelně chodit.

Při této příležitosti bychom rádi poděkovali manželům Hřibovým za dlouhá léta vedení sokolského cvičení a pečlivých nácviků na slety, kterým věnovali navíc velké množství hodin přípravy. (Ludvík Martinů)

Zájemci o další sokolské aktivity mohou pro informace zavolat manželům Hřibovým na tel. 514-683-2092.

 

V letošním roce oslavil Sokol 150 let své existence. Za datum založení se považuje 16. únor 1862, kdy byla do Malypetrova ústavu v Panské ulici v Praze svolána ustavující valná hromada. U jeho zrodu stáli přední představitelé české politiky a kultury, jako byli Josef Mánes (který navrhl kroj), Jan Neruda, J. E. Purkyně, Karolina Světlá, nebo bratři Julius a Eduard Grégrové. Zakladatel Miroslav Tyrš byl tvůrcem sokolských zásad (síla a mužnost, činnost a vytrvalost, láska k volnosti a vlasti, dobrovolná práce a kázeň, vzájemný bratrský vztah členů), autorem Základů tělocviku a hesla "Tužme se!" Členem Sokola byl i pozdější prezident Československa T. G. Masaryk. V letech 1882-1912 pořádal Sokol šest sletů se stále se zvětšujícím počtem cvičících i návštěvníků. Během I. světové války byl Sokol zakázán, ale už v roce 1920 se podařilo zorganizovat mohutný všesokolský slet, první ze čtyř (vždy po šesti letech). Z řad Sokolů vyšlo mnoho vynikajících sportovců a vítězů Olympijských her (např. Bedřich Šupčík získal zlatou medaili v r. 1924 ve šplhu na laně bez přírazu, Ladislav Vácha v r. 1928 jednu zlatou a dvě stříbrné a Alois Hudec v r. 1936 zlatou v gymnastice). Tento slibný rozvoj zastavila II. světová válka, kdy byl Sokol a mnohé další spolky úředně rozpuštěny. Hned po jejím skončení Sokol svou činnost obnovil a již na 1. ledna 1946 byl zorganizován první slet – v té době již měl 3300 jednot s miliónem členů. XI. všesokolského sletu na Strahově v roce 1948 se zúčastnilo přes půl miliónu cvičenců. Komunistický puč opět sokolskou činnost v Československu přerušil. Tisíce Sokolů emigrovaly do zahraničí a pokračovaly v sokolské činnosti v jednotách po celém světě. Teprve v roce 1990 byl Sokol v Československu znovu obnoven a v současnosti je Česká obec sokolská čtvrtým nejpočetnějším občanským sdružením, které má téměř 190 000 členů. Svou činnost modernizuje – kromě gymnastiky a sletových cvičení podporuje na 60 různých sportů od tradiční atletiky přes házenou či basketbal až po moderní sporty, jako je akrobatický rockenrol. Stejně tak rozvíjí i kulturní činnost, jako jsou např. folklórní a loutkařské soubory.

     Velkou oslavou 150. výročí založení byl XV. všesokolský slet, který se konal v červenci v Praze (obrázek Evy Lesákové je z vystoupení Věrné gardy). Své dojmy z tohoto slavnostního celosvětového setkání Sokolů nám napsal bratr Štefan Horný v následujícím odstavci. (AM)

 

Sokol Montreal mal toto leto nádhernú aktivitu. Zúčastnil sa v počte troch Sokolov na XV. Zlete v Prahe v Českej republike. Bol to svetový sokolský zlet. Ako vždy sa zúčastnili austrálčania, američania, francúzi, nemci, rakúšania, chorváti, srbi, slovinci a najviac cudzincov bolo zo Slovenska. Sokolské cvičenie bolo iné ako kedykoľvek, nebolo na Strahove, nebol tam prezident republiky, jeden večer nebezpečne pršalo počas ostrej búrky, nasledujúci deň bolo krásne. Tento Zlet oslávil 150 rokov existencie Sokola, čo je samozrejme o veľa dlhšie ako existencia Československa plus Českej republiky. Svetové sokolské cvičenie sa mi veľmi páčilo. Bolo zatiaľ najlepšie z tých, kde som bol, hneď po zlete 2010 v Trenčíne na Slovensku, kde som sa cítil ako doma. (Brat Štefan Horný)

Misie sv. Václava

Naše příští česká mše bude v neděli 21. října 2012. Mše se koná v 11.00 hodin v kapli ve 3. patře budovy Loyola High School, 7272 Sherbrooke Street West (roh West Broadway). Růženec se modlíme od 10.30 h. Prosíme, přicházejte pár minut před jedenáctou, protože budova se v 11 h zamyká. Děkujeme. (Rose Mary Strban)

 

Naše první mše po prázdninách byla opravdu sváteční. S Otcem Liborem Švorčíkem ji koncelebrovali čeští kněží z Evropy. Ti v té době byli v Torontě na "Setkání českých misionářů", kteří působí mezi našimi krajany v Evropě, USA a Kanadě. Po mši bylo jako obvykle malé občerstvení a milé posezení s našimi vzácnými hosty. Na fotografii L. Křivánka jsou zleva P. Bohuslav Švehla (Mnichov, Německo), P. Antonín Hráček (Sv. Martin, Dům "Velehrad", Dolomity, Itálie), P. Libor Švorčík, P. Jaromír Zádrapa (Dům "Velehrad", Řím, Itálie), P. Antonín Špaček (Curych, Švýcarsko). (Láďa Křivánek)

Hostýn

Konec sezóny, která byla letos velice úspěšná, bude 8. října 2012. Od tohoto data bude tábor Hostýn uzavřen a znovu chráněn poplachovým zařízením.

 

Letošní pouti-českému pikniku nepřálo počasí – to odpoledne jsme zažili jednu z nejhorších bouřek během léta. Přes malou účast byla nálada výborná a jídlo jako obvykle všem moc chutnalo. Na přípravě se podíleli zejména manželé Vlasta a Václav Chlumský s dcerou Gábinou, Barbara Nosková, Tomáš Černoch a členové výboru Asociace Hostýn. Moc všem za pomoc děkujeme.

 

S pýchou oznamujeme české a slovenské komunitě, že Miro Šeben zařídil, aby se Asociace Hostýn stala oficiálně turitickým podnikem, který je nebo bude zapsaný v quebeckém rejstříku turistických podniků. To je významný status, kterého není jednoduché dosáhnout. Tento úžasný tah se nám podařil právě ve velmi vhodné době, kdy v těsné blízkosti tábora se buduje zábavný park Atlantide, který se svými 1200 místy pro kemping bude největší v Quebeku. Svými atrakcemi (bazén, vodní klouzačky, stěna pro horolecké lezení, trampolína, minigolf, atd., atd.) přiláká spoustu rodin a turistů. My doufáme, že se tím zvýší i pronájem našich chatiček a brzy budeme moci postavit další budovu záchodů a tím rozdělit pánské od dámských. (Josef Maxant)

Kultura

Hala Kanadské legie v NDG, 5455 Maisonneuve W., pořádá v sobotu 29. září v 18.00 hodin BBQ Steak Party s živou krajanskou hudbou a tancem (hraje "Spring 68"). Vstupné s večeří je $17.00. Prosím volejte na číslo 514-737-9220 nebo 514-999-6462 do 27. září 2012 kvůli zajištění dostatečného množství večeří.

Octoberfest 2012 se bude konat v sobotu 27. října v 7 hodin večer tentokrát v hale Legie v Lachine, 3015 Henri-Dunant. Vstupné včetně večeře je s rezervací do 25. října 15$, u dveří pak 20$. Informace a rezervace lístků na tel. 514-737-9220 nebo 514-999-6462. Děkujeme a těšíme se na shledanou. (Jan Chlumský)

 

Klavírní recitál Martina KARLÍČKA s komentářem nazvaný "Leoš Janáček and the Decade of Anguish" se bude konat ve čtvrtek 15. listopadu 2012 v půl osmé večer v Redpath Hall univerzity McGill na 555 Sherbrooke W. Na programu je kompletní dílo Leoše Janáčka pro klavír. Vstupné 15$, studenti a senioři 10$.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESKÉ A SLOVENSKÉ SDRUŽENÍ V KANADĔ A SOKOL MASARYK MONTREAL

 

si Vás dovolují pozvat na tradiční

 

KONCERT

 

u příležitosti 94. výročí založení Československé republiky

 

v pátek 26. října 2012 v 19.30 h

 

Westmount Park United Church, 4695 de Maisonneuve W. (roh Landsdowne), Westmount

 

Účinkují: Marina Krejcarová (zpěv) a Jan Krejcar (klavír)

 

Na programu skladby A. Dvořáka, L. Janáčka, S. Rachmaninova a G. Pucciniho

 

Beseda s umělci po programu

Vstupné 15$, senioři a studenti 10$

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pobočka Českého a slovenského sdružení v Edmontonu vyhlašuje II. ročník fotografické soutěže KANADA OBJEKTIVEM KRAJANŮ. Soutěže se mohou zúčastnit krajané českého a slovenského původu nebo i občané České a Slovenské republiky, kteří byli na návštěvě v Kanadě. Soutěž je otevřena do 31. prosince 2012 a výběr nejlepších snímků bude proveden porotou v lednu 2013. Snímky musí zobrazovat kanadskou přírodu, floru, faunu, architekturu nebo život v Kanadě. Bližší informace najdete na www.cssk.ca/FS-2012-2013. (Ed Brabec)

Události v Torontě

V sobotu 20. října se v hale kostela sv. Cyrila a Metoděje na 5255 Thornwood Dr., Mississauga, koná "Slovenský Octoberfest". Hraje hudba Dušana Drobného. Vstupné 20$ v předprodeji, 25$ u dveří. Informace a rezervace Brian Vacval, 416-903-9381, Peter Repka, 905-616-0624 nebo Anne Drblik, 416-622-6346.

 

Český a slovenský diskoklub v Torontě oznamuje, že v pátek 26. října 2012 v 6.00 hodin večer pořádá "Podzimní haloweenskou diskotéku". Koná se U zlatého bažanta (Golden Pheasant), 733 Lakeshore St. East, Mississauga. Vstup zdarma! Nejlepší maska získá telefon od Wind Mobile.

Naši oslavenci

Dne 29. září oslavila v plném zdraví a síle 90. narozeniny paní Olga NOVÁKOVÁ, předsedkyně našeho Klubu seniorů. O "Oličce" Novákové a jejích osudech popsaných v její úspěšné knize "Válečné deníky" vyšlo již několik článků ve Věstníku, Novém domově, Satellitu a dalších. Její knížku si můžete v Kanadě koupit od Czech-books (www.czech-books.com), a v Čechách ve všech knihkupectvích či přímo v nakladetelství Volvox Globator (www.volvox.cz/knihy/mimo/hornickova_novak_valecne_deniky.php). Největší radostí paní Olgy je její velká rodina čítající 7 dětí, 37 vnoučat a 26 pravnoučat. Přestože už oslavila své 90. narozeniny, je stále velice čilá a aktivní. Mimo to, že je vedoucí Klubu seniorů, dosud řídí auto. V mládí byla úspěšnou vítězkou mnoha plaveckých závodů a ještě i letos si několikrát zaplavala kraula v kanadských jezerech, v řekách ve Vermontu, ba i v moři v Maine. Naší oslavenkyni přejeme mnoho zdraví, energie a radostí z její velké rodiny – no, aspoň do stovky! (LK)

 

Začátkem září oslavil své 70. narozeniny Láďa KŘIVÁNEK, člen redakční rady Montrealského věstníku. Do Montrealu přišel s rodinou v roce 1968. Celý život se věnoval výzkumu speciálních nátěrových hmot, spolu s toxikologií, bezpečností a hygienou práce v tomto oboru. Byl činný v SVU (kde v roce 1977 založil při SVU Fond Charty 77 na podporu politických vězňů v Československu), dlouhá léta pomáhal na táboře Hostýn a byl činný v Českém a slovenském sdružení v Kanadě, kde je dosud členem montrealského výboru. Jeho hlavním koníčkem bylo kulturní dění v Montrealu, kde v 70. a 80. letech dělal také naše rádio a pár pořadů pro kanadskou televizi. Hlavně však pořádal různé kulturní a zábavní akce pro československou komunitu, na které pozval desítky českých a slovenských umělců. V posledních letech se kromě psaní příspěvků do různých exilových periodik věnuje studiu alternativní léčby rakoviny a dalších nemocí. Přejeme mu v tom hodně úspěchů a tím ještě mnoho dalších let mezi námi. Všechno nejlepší! (AM)

Různé zprávy

Nabízím ubytování v Praze v blízkosti Vyšehradu pro dvě osoby. Více informací najdete na www.podoli-apartment.cz nebo na www.holiday-rentals.co.uk/p95718.

 

Na Věstník přispěli: Emanuel Černý, Pavla Fofana, Dr. Jan Schulz, Mira Šťastná, Anne Trotter. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Náklady na Věstník jsou financovány pouze z dobrovolných příspěvků čtenářů. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Věstníku, 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a informace můžete posílat na adresu montrealvestnik@gmail.com. Děkujeme.                                             Kvalita (nejen) českých silnic – Pavel Kantorek


Šéfredaktorka:  Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4,  tel. (514) 484-6177,  montrealvestnik@gmail.com

Členové redakční rady: Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ladislav Křivánek, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.