Montrealský věstník                                  Ročník 49

Leden/January 2013                   5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                 Číslo 5


 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

Každý čtvrtek:             Sokolský volejbal, Coronation Elementary School, 4810 Van Horne, 20.00 h

 

31. 12. Po        Silvestrovská zábava, sál Kanadské legie, 5455 de Maisonneuve W., 19.00 h

8. 1.     Út        Schůze výboru Sokola, Čs. dům, 6540 McLynn, 19.30 h

9. 1.     St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

11. a 12. 1.      Volba prezidenta ČR, Velvyslanectví ČR Ottawa, Gen. konzulát ČR v Torontě

15. 1.   Út        Schůze výboru Čs. sdružení, Čs. dům, 6540 McLynn, 19.30 h

23. 1.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

26. 1.   So        63. Šibřinky, hala kostela sv. Cyrila a Metoděje, 7187 2nd Avenue, 20.00 h

 

Klub seniorů

První schůzka v novém roce se bude konat ve středu 9. ledna v půl jedné odpoledne v Českém domě. Máme několik zajímavých filmů k dispozici i na další schůzky.

 

V sobotu 8. prosince jsme se sešli v restauraci Prague u tradičního vánočního oběda pro seniory. Všichni jsme si moc pochutnali. Nálada byla skvělá, hudba se zpěvem krásná – děkujeme obzvlášť paní Soně Zichermanové a manželům Karlovi a Jacinthe Bínovcovým. (Foto L. Křivánek)

 

Na schůzce ve středu 19. prosince jsme měli bohatý program. U dortu jsme oslavili narozeniny naší milé členky a mojí zástupkyně, paní Líby Prášilové. Pak jsme si promítli fotky z dvoutýdenní plavby panamským kanálem z Fort Lauderdale až do Los Angeles, kterou jsem podnikla v listopadu s Růženkou Reichmanovou. Popovídali jsme si o zajímavých místech, která jsme navštívily. Růženka nás potěšila svou účastí. Jelikož je vánoční období, Dr. Eva Procházková nám přečetla zajímavý článek o vzniku Vánoc a pan Alois Fogl nám pustil dojemný film o Kristově životě. Za úspěšné promítání vděčíme panu Michalovi Foglovi, který nám odborně opravil náš televizor. Děkujeme mu za jeho laskavost. (Olga Nováková)

 

Gratulujeme paní Olze Novákové k narození prvního pra-pra-vnuka! Loďc, narozený 7. listopadu, je synem pravnuka Gabriela (nar. 1986), vnukem vnučky Isabelle (nar. 1963) a pravnukem dcery paní Novákové, Libušky, narozené v roce 1943. Přejeme jim, ať se navzájem dlouho a pěkně užijí! (AM)

České a slovenské sdružení

Příští výborová schůze montrealské odbočky ČSSK se bude konat v úterý 15. ledna 2013 jako obvykle v půl osmé večer v Českém a slovenském domě na 6540 McLynn. Všichni členové jsou srdečně vítáni. (Ema Košacká)

Sokol Montreal

Výborová schůze Sokola Montreal se bude konat v úterý 8. ledna 2013 v půl osmé večer v Českém domě. Všichni členové Sokola jsou srdečně zváni. (AM)

 

Podzimní sezóna sokolského volejbalu se vydařila. Díky posile mnoha českých studentů na univerzitách v Montrealu a příležitostným návštěvníkům se nás každý čtvrtek scházelo deset až dvanáct. Do paměti se mnohým z nich vryla nezapomenutelná lízátka z javorového syrupu, kterými byli odměněni nejúspěšnější a nejsnaživější hráči. Hrálo se až do 13. prosince a po vánočních prázdninách znovu začneme v druhé polovině ledna. Informace podá náčelník Sokola Montreal Josef Hřib na tel. (514) 683-2092. (LM)

Misie sv. Václava

Rádi bychom všem popřáli šťastný nový rok 2013. Upozorňujeme, že v lednu a únoru se české mše nekonají. Naše příští mše bude v březnu. Datum bude oznámeno v březnovém čísle Montrealského věstníku. (R. M. Strban)

Volba prezidenta České republiky

Připomínáme, že volba prezidenta České republiky se bude konat v ČR 11. a 12. ledna 2012. V Kanadě bude hlasování probíhat na Velvyslanectví ČR v Ottawě a na Generálním konzulátu ČR v Torontě, a to ve čtvrtek 10. ledna 2013 od 14 do 21 hodin a v pátek 11. ledna 2013 od 14 do 21 hodin (I. kolo). Případné druhé kolo proběhne ve čtvrtek 24. ledna 2013 od 14 do 21 hodin a v pátek 25. ledna 2013 od 14 do 21 hodin.

     O vydání voličského průkazu pro hlasování mimo území Kanady mohou krajané požádat buď osobně do 9. ledna 2013 nebo písemnou formou do 4. ledna 2013. Více informací o volbách naleznete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky. (Mgr. Ivana Krahulcová, konzulka, Velvyslanectví ČR v Ottawě)

Zdravice velvyslance ČR v Kanadě

Vážení přátelé, jsem rád, že mám, jako každý rok, možnost oslovit Vás ze stránek krajanského tisku.

     Novoroční článek musí, z logiky věci, obsahovat přání všeho nejlepšího do nového roku 2013. Ani můj samozřejmě není výjimkou, ale vybočím z tradice a učiním tak hned v úvodu: přijměte, prosím, ode mne osobně i od kolegů z Velvyslanectví v Ottawě, nejupřímnější přání úspěchů, zdraví a osobního štěstí do nového roku 2013.

     Vztahy a spolupráce s krajany jsou jednou z velmi důležitých agend českých velvyslanectví ve světě. Pro Kanadu a Velvyslanectví ČR v Ottawě to samozřejmě platí mnohonásobně. V roce 2012 jsem proto já i moji kolegové z Velvyslanectví v Ottawě měli hodně možností se setkávat i spolupracovat s řadou z Vás. Kde to bylo možné, dávali jsme přednost osobním setkáním, kde to kanadské vzdálenosti neumožňovaly, byli jsme ve spojení  alespoň telefonicky či korespondenčně. Absolutní většinu našich kontaktů s Vámi však z mého pohledu spojovaly srdečnost, ochota a přátelská spolupráce.

     Jde o hodnotu, kterou na Velvyslanectví oceňujeme nejen jako diplomatičtí zástupci České republiky, ale i jako soukromé osoby, neboť naši běžnou práce činí příjemnější a mnohem efektivnější.

     Přijměte proto prosím, jako rovnocenný doplněk mého přání, i poděkování všech pracovníků Velvyslanectví. Naše díky směřují ke všem, kdo s námi v  roce 2012 spolupracovali,  koho jsme měli potěšení potkat osobně a celkově ke všem, kdo ani v Kanadě neztratili zájem o Českou republiku.

Karel Žebrakovský, velvyslanec České republiky v Kanadě 

Události minulého měsíce

Mikulášská nadílka pro děti. V neděli 2. prosince se už ve dvě hodiny odpoledne sešlo několik dobrovolníků v prostorném sále Webster Hall v kostele United Church ve Westmountu, aby vše připravili pro příchod Mikuláše a jeho doprovodu: vyzdobit halu, rozestavit stoly a dát na ně ubrusy a především připravit stůl s občerstvením, na kterém se tentokrát významně podíleli rodiče a prarodiče dětí. Těch se sešlo skoro dvacet, ve věku od dvou do osmi let. Příchod sv. Mikuláše vzbudil mezi některými z nich obavy, i když byl doprovázen půvabným andělem a velmi hodným čertem. Přesto mu však všechny přednesly či zazpívaly a jeden malý chlapec dokonce i zahrál na housličky koledu. Po rozdělení dárků se malí účastníci vrhli na dobroty a brzy na stole téměř nic nezbylo. Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě, průběhu i úklidu, a budeme se těšit na příští rok, kdy k nám snad Mikuláš zavítá znovu! (AM)

Na obr. L. Martinů čert Lenka, Mikuláš František a anděl Tereza s dětmi (tři další se nám někam schovaly).

 

Vánoční oběd seniorů. Počátkem prosince se již tradičně sešli naši starší krajané při vánočním obědě Klubu seniorů, který se již podruhé konal v restauraci manželů Kalvasových "Prague" na 5613 Côte-des-Neiges. Po loňském úspěchu jsme byli přesvědčeni, že to je dobrá volba, a také jsme se nezklamali. Restaurace pojme jen 40 lidí, proto jsme si opět zakoupili lístky hned v říjnu, takže se na nás dostalo. Všichni byli rádi, že k nám zavítali i přespolní, dokonce jsme mezi sebou uvítali po mnoha letech i Karla Bínovce s jeho paní Jacinthe, která je nyní kanadskou konzulkou v Maroku. Úvodem slavnostního oběda přivítala všechny přítomné předsedkyně Klubu seniorů paní Olga Nováková. S obědem byli opět všichni velice spokojeni, ať si již dali svíčkovou, kachnu, nebo řízek s bramborovým salátem. Dokonce si někteří kupovali domů i šišky knedlíků, a byl zájem i o jedinečné štrůdly s "domácí" polevou. Po obědě tradičně zasedla za keyboard paní Sonia Zichermanová a začala preludovat vánoční koledy, ke kterým se s radostí přidal svým zpěvem celý sál. Po koledách se sálem začaly linout melodie našeho mládí, ba i české, moravské a slovenské lidovky. Po čtyřech hodinách přátelského posezení si všichni popřáli hezké Vánoce a vše nejlepší do nového roku, hlavně zdraví, a abychom se zase po roce setkali při příštím vánočním obědě. (Láďa Křivánek)

Restaurace Praha mezi 12 nejlepšími v Montrealu

Sarah Musgrave (žurnalistka a kritik restaurací, která píše pro montrealské noviny Gazette) uvádí restauraci Prague manželů Kalvasových jako jednu z dvanácti nejlepších casual dining places v roce 2012. Češi v Montrealu už ji dobře znají, ale je potěšitelné, že i Kanaďanům bez zvláštního vztahu k české kuchyni chutná svíčková nebo kachna s knedlíkem. Není divu, že hlavně před Vánoci bylo v útulné restauraci stále plno. Však dejme slovo přímo paní Musgrave:

Prague. The stucco walls, the intimate lamp-lighted nooks, the pictures in the Czech Republic travel books, the plate-defying sauerbraten with knedliky. Prague is a nostalgia trip. For the Kalvas family, originally from Moravia, it’s an ode to the cuisine of the Austrio-Hungarian Empire. From the kimmel loaf and papery pastry around the apple strudel, it’s all done in-house. The fare is nothing if not fortifying: goulash soup with tender chunks of beef and potatoes, schnitzels, gold-skinned, caraway-studded Brome Lake duck with braised red cabbage (and off-theme spaghetti Bolognese). Charmingly update-free. 5613 Côte des Neiges Rd., 514-733-4102, licensed, $$.

Trochu filosofie do nového roku

Jméno Sokrates všichni znají a jeho cítát "Vím, že nic nevím" je notoricky známý. Zajímavé a i v dnešní době stále platné jsou i jeho další, méně známé myšlenky, z nichž jedna koluje v současné době v českém tisku v souvislosti s blížícími se prezidentskými volbami:

"Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci nakonec demokracii ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie."

A několik dalších citátů pro zamyšlení i pro pobaveni: "My advice to you is get married: if you find a good wife you'll be happy; if not, you'll become a philosopher." "A system of morality which is based on relative emotional values is a mere illusion, a thoroughly vulgar conception which has nothing sound in it and nothing true." "Worthless people live only to eat and drink; people of worth eat and drink only to live." "Beware the barrenness of busy life." A na závěr předsevzetí do nového roku: "Be as you wish to seem."

Různé zprávy

Hledám spolužáka, který emigroval s celou rodinou v roce 1981 do Kanady, jménem Martin Zikmund a jeho otec, snad Milan Zikmund. Pokud o něm něco víte, dejte mi prosím vědet na pedq12@hotmail.com. Děkuji.

 

Nakladatelství Český dialog vydalo "ČESKÝ KALENDÁŘ 2013", kde opět najdete pěkné články a obrázky z domova, písničky, básničky, historii, recepty české kuchyně a další zajímavosti. Stojí 16.00$ i s poštovným z Čech. Objednávky zašlete stejně jako v minulých letech na adresu paní Lídy Luscher, 995 Pinecrest Rd., Oshawa, L1K 2A6. Šek vystavte na Lídu Luscher. Český dialog/Czech Dialogue vychází již pouze na internetu na adrese www.cesky-dialog.net/. Denně zde najdete zajímavé članky z domova i ciziny.

 

Na Věstník přispěli: Alena Berti, Olga Darai, Alois Fogl, Jean Gergel, Alice a Petr Holmanovi, Jitka a Láďa Křivánkovi, Dr. Tomáš Machán, Jaroslava Papenburgová, Anne-Marie Podlesak, Dr. Petr Pohanka, Rose Raba Reichmanová, Dr. Rudolf Roden, Hana Sammer, Valerie Sládková, Vlasta Stefanik, Michal Tucny, Jarmila Traxlerová, Zuzana a Luděk Truxovi, Jana a Zdeněk Zikmundovi. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Věstníku, 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a informace můžete posílat na montrealvestnik@gmail.com. Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ladislav Křivánek, Ludvík Martinů.Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.


 

 

Sokol Masaryk Montreal

 

vás srdečně zve na svůj výroční bál

 

 

Text Box:

 

63. ŠIBŘINKY

 

 

v sobotu 26. ledna 2013

ve 20.00 hodin

 

 

v hale kostela sv. Cyrila a Metoděje

7187 2nd Avenue (roh Jean Talon)

 

 

 

 

K tanci hraje kapela Edelweiss

 

Tradiční jídla a nápoje, české pivo

 

Půlnoční tombola

 

 

 

 

 

Vstupné: 20$, 15$ studenti a senioři

 

 

 

 

Informace a lístky:

Míša Fuchsová (514) 737-8325

Marie Hřibová (514) 683-2092

Ema Košacká (514) 735-5795

Alena Martinů (514) 484-6177