Montrealský věstník                                  Ročník 49

Únor/February 2013                   5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                 Číslo 6


 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

Každý čtvrtek:             Sokolský volejbal, Coronation Elementary School, 4810 Van Horne, 20.00 h

 

6. 2.               St           Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

20. 2.             St           Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

21. - 22. 2.      Čt, Pá    Konzulární dny, Český dům, 6540 McLynn, 9.00-12.00 a 13.00-17.00 h

23. 2.             So          Sokolské zimní hry, Horseshoe Valley, ON, celý den

26. 2.             Út          Schůze výboru Čs. sdružení, Čs. dům, 6540 McLynn, 19.30 h

 

Klub seniorů

Další naše schůzky se budou konat 6. a 20. února v Českém domě na 6540 McLynn v půl jedné odpoledne.

 

Na schůzce 9. ledna jsme oslavili u dortu narozeniny dvou našich milých členů, paní Margaret Jáčkové a pana Dalibora Košackého. Popovídali jsme si o tom, jak jsme prožili Vánoce, a také jsme shlédli první část zajímavého českého televizního seriálu Prolínání světů, který provádí diváka klíčovými body lidského života ve světě tradic významných náboženství. Další dvě části si promítneme během našich schůzek v únoru. Zveme mezi nás další zájemce a těšíme se na shledanou.       (Olga Nováková)

 

Informace o programu klubu seniorů podá paní Olga Nováková, tel. 514-697-2125.

České a slovenské sdružení

Příští výborová schůze montrealské odbočky ČSSK se bude konat v úterý 26. února 2013 jako obvykle v půl osmé večer v Českém domě na 6540 McLynn. Všichni členové jsou srdečně zváni. (Ema Košacká)

Sokol Montreal

Příští výborová schůze Sokola Montreal se bude konat až v dubnu, v úterý 16. 4. Na programu bude zhodnocení Šibřinek a plánování dalších aktivit. (AM)

 

Sokolské zimní hry se budou konat jako obvykle poslední sobotu v únoru, 23. února 2013, v lyžařském středisku Horseshoe Valley blízko Toronta. Závodí se ve slalomu a běhu na lyžích. Zúčastnit se mohou i nečlenové Sokola. Zájemci hlaste se u Josefa Hřiba, tel. (514) 683-2092.

Misie sv. Václava

Upozorňujeme, že v únoru se česká mše nekoná. Naše příští mše bude až v březnu. Datum bude oznámeno v březnovém čísle Montrealského věstníku. (Rose Mary Strban)

Velikonoční pomlázka pro děti

Ano, už teď mluvíme o Velikonocích! České a slovenské sdružení a Sokol Montreal předběžně plánují velikonoční pomlázku (malování vajíček a pletení pomlázky) pro děti jako obvykle na Bílou sobotu, která letos vychází na 30. března. Vzhledem k tomu, že tentokrát musíme pronajmout na tuto akci větší místnost, než jakou máme k dispozici v Českém domě, byli bychom rádi, aby nám zájemci potvrdili svoji účast nejpozději do 20. února, a dali nám vědět, s kolika dětmi hodlají přijít. Pokud nebude do té doby dostatečný zájem, je možné, že se tato akce konat nebude. Ozvěte se prosím Aleně Martinů, telefonicky na 514-484-6177 nebo emailem na amartinu@yahoo.com. Děkujeme.

     Již po několik let pár nadšených členů naší komunity organizuje velikonoční setkání dětí a jejich rodičů, při kterém se snaží připomenout české tradice. Je to především malování vajíček a pletení pomlázky z osmi proutků, ale rovněž by bylo dobré dětem připomenout tradiční české koledy a písničky. Byli bychom rádi, kdyby se do této akce zapojili rodiče a prarodiče dětí a pomohli s organizací. Máte-li zájem, ohlašte se Aleně Martinů na výše uvedené telefonní číslo nebo email. (AM)


Dvě akce Sokola Toronto

SOKOL TORONTO srdečně zve všechny děti na tradiční DĚTSKÉ ŠIBŘINKY a MAŠKARNÍ ODPOLEDNE v neděli 3. února 2013 od 14.00 do 16.30 hodin. Vstupné 5.00$ (v ceně je občerstvení pro děti). Odpoledne plné her a pěkné zábavy pod vedením sokolských cvičitelů.

SOKOL TORONTO vás srdečně zve na tradiční SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY "Valentýn" v sobotu 9. února 2013 od 19.00 hodin. Vstupné 20.00$ s maskou a 25.00$ bez masky, studenti 15.00$, 10$ s maskou. K tanci a poslechu hraje Miro Letko. Možnost zakoupení večeře či občerstvení. Ceny za nejlepší masku, 50-50 tombola.

Obě akce jsou pořádané v hale kostela sv. Václava na 495 Gladstone Avenue v Torontu. Informace, prodej a zamluvení vstupenek: Marie Crháková (416) 242-5914, email mariecrhak@yahoo.ca.

Konzulární dny v Montrealu

Ve dnech 21. a 22. února 2013 (čtvrtek a pátek; 9.00-12.00 a 13.00-17.00 h) proběhnou v Montrealu konzulární dny, které se budou konat v Českém domě na adrese 6540 Avenue McLynn, Montreal.

     Zájemcům bude poskytnuta pomoc při vyřizování oddacích, rodných či úmrtních listů, osvědčení o státním občanství, při ověřování pravosti podpisů, osvědčení o žití, ověřování správnosti opisů (fotokopií) dokumentů, potvrzování správnosti překladů, superlegalizace listin, budou nabírány žádosti o výpisy z evidence Rejstříku trestů, výpisy z bodového hodnocení řidiče, výpisy z katastru nemovitostí apod. Z technických důvodů nemohou být nabírány žádosti o pas, lze pouze připravit podkladovou dokumentaci.

     Prosíme zájemce o konzulární služby, aby se předem ohlásili na tel. 1-613-562-3875, linka 27 (paní Míla Minnes) a dohodli si schůzku. Při svém telefonátu prosím nahlaste jméno, příjmení, email, tel. číslo, na němž jste k zastižení, a konzulární úkony, které budete požadovat (vyřizování dokladů, ověřování listin či podpisů apod.). V případě, že budete vyřizovat doklady za celou rodinu, nahlaste počet osob.

     Na sjednanou schůzku s sebou musíte přinést fotokopie všech vyřizovaných matričních dokladů a také fotokopii datové stránky cestovního pasu, popř. jiného platného identifikačního dokladu (permanent resident card, driver’s licence etc.). V budově Českého domu není možné pořídit žádné fotokopie.

(Mgr. Ivana Krahulcová, konzulka, Velvyslanectví ČR v Ottawě)

Události minulého měsíce

Koncert na rozloučenou. Zuzana Šimurdová a Mikolaj Warszynski, nám dobře známí pianisté, odcházejí koncem ledna do Jižní Koreje, kde budou oba učit na univerzitě v Seoulu. V úterý 22. ledna byl s nimi na polském konzulátě zorganizován koncert na rozloučenou, na kterém též vystoupila Mikolajova maminka, úspěšná houslistka žijící v Edmontonu v Albertě, která je členkou "Tria Warszynski". Koncert byl uveden polskou herečkou Lilianou Komorowskou a na programu byl mezinárodní výběr skladatelů: Chopin, Smetana, Dvořák, Janáček, Brahm, Mendelssohn, a další. Skladby byly předneseny v různém provedení – pro sólo piano, čtyřručně nebo jako trio. Byl to moc krásný koncert, jehož vrcholem byl podle mne Mikolajův přednes Chopinovy polonézy "Heroic". Tím v žádném případě nechci ubírat na virtuozitě oběma interpretkám. Zuzaně a Mikolajovi přejeme v jejich nové životní etapě hodně štěstí a úspěchů a doufáme, že budeme mít v budoucnu příležitost slyšet je opět u nás v Montrealu. (Míša Fuchsová)

 

Sokolské 63. Šibřinky se konaly za mrazivého počasí v sobotu 26. ledna 2013 v hale slovenského kostela sv. Cyrila a Metoděje na rohu 2. Avenue a Jean Talon. Sešlo se asi 75 lidí – opět o něco méně než v minulých letech – zato přišli ti, co rádi tancují, a nálada byla výborná. Kapela Edelweiss hrála jako vždy velice pěkně a profesionálně nejrůznější taneční melodie včetně populárního line dancing, ze kterého je i fotka L. Martinů vpravo. Ke koupi byly jako obvykle chlebíčky a párky s bramborovým salátem, gulášová i dršťková polévka a různé druhy zákusků, z nichž měl největší úspěch jablkový štrúdl. Zatímco hard drinks už v posledních letech téměř nikdo nekupuje, o české pivo je velký zájem i z řad návštěvníků nečeského původu. Tombola, složená tradičně z lahví alkoholu, salámů a čokoládových dobrot, byla tentokrát obohacena o dva košíky exotického ovoce, které nám daroval pan Václav Jiránek z firmy Jirstrek Fruits. Děkujeme jemu i ostatním dárcům, jakož i manželům Kalvasovým, kteří již po několikáté věnovali do tomboly poukázku na večeři do jejich restaurace Prague. A především děkujeme pořadatelům a všem pomocníkům za krásný večer!

     Organizace Šibřinek leží již po mnoho let na bedrech deseti až dvanácti dobrovolných obětavců, kteří se neúnavně starají o hladký průběh zábavy a blaho návštěvníků. Ty z nich, kteří pomáhají v kuchyni, můžete vidět na fotkách L. Martinů – zleva Zuzana Zelinová s Josefem Hřibem nad chlebíčky, Maruška Hřibová s polévkami a Alena Kapitánová s tácem budoucích chlebíčků. (AM)

 

In memoriam

S lítostí oznamujeme, že 3. ledna 2013, krátce před svými 94. narozeninami, nás opustila paní Magdalena JANÍKOVÁ (rozená Soumarová). Po příchodu do Kanady pracovala jako zdravotní sestra v montrealské nemocnici Queen Elizabeth. Naše komunita znala paní Magdu z kostela a hlavně z dětského tábora Hostýn, kde pomáhala jeho zakladateli Otci B. Janíčkovi již od vzniku tábora v roce 1954. Tam poznala svého budoucího manžela Josefa Janíka, také dlouholetého pomocníka na Hostýně, se kterým se vzali v červnu 1957 a žili ve svém domku v Terrebonne. Zádušní mši a rozloučení s paní Magdou Janíkovou sloužil Otec Libor Švorčík 10. ledna v kostele St. Ignáce. Její popel bude na její přání uložen v jejím rodišti v Čechách. Panu Janíkovi a jejím pozůstalým vyslovujeme naši upřímnou soustrast. (Láďa Křivánek)

 

Se smutkem oznamujeme, že Věra FALTOVÁ-GLENN zemřela 4. ledna 2013 po dlouhé nemoci. Její sestře Patricii Faltové i celé rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast. (AM)

Naši jubilanti

Před Vánocemi oslavil v plné svěžesti své 90. narozeniny Dalibor KOŠACKÝ, dlouholetý člen a neúnavný činitel montrealských krajanských organizací. Narodil se 22. prosince 1922 v historické obci z třináctého století Pusta Polom ve Slezsku. Během války udělal maturitu, pak studoval angličtinu v English Institut v Praze, kde také po válce studoval na Vysoké škole obchodní.

     Přes kopečky odešel v roce 1949, byl rok v táboře Lechfeld a pak další rok v Paříži, než odjel do Kanady. Po dvou letech v Torontu přišel v roce 1953 do Montrealu. Při zaměstnání studoval večerně na Sir George Williams College, kde obdržel B. Com. Pracoval jako účetní, později jako office manager. V červnu 1955 se oženil s Emou Pavelkovou, dcerou významného montrealského krajana Ing. Václava Pavelky (1901-2003), který zde založil a vedl Českou školu, a založil a vedl Klub seniorů téměř až do svých 100 let. Dalibor a Ema mají dceru v Torontu a syna v Grimsby nedaleko Hamiltonu, sedm vnoučat ve věku od 17 do 25 let a pětiletého pravnuka.

     Když Dalibor přišel do Montrealu, zapojil se do Sokola, kde se stal později členem výboru. Dlouhá léta vykonával funkci pokladníka a pomáhal s organizací tanečních zábav. Současně vstoupil do Čs. sdružení, kde byl členem výboru až do svých 80 let. Kromě toho pomáhal všude, kde mohl (česká škola, pěvecký kroužek, loutkové divadlo, práce s Věstníkem, sponzorování uprchlíků do Montrealu, po roce 1989 výběr učitelů angličtiny pro ČSR, atd.). Za svoji činnost obdržel v roce 2003 od Čs. sdružení Masarykovu cenu a od Sokola Tyršovu medaili. Přejeme Daliborovi pevné zdraví a mnoho radostí s rodinou. (Láďa Křivánek)

 

Na výborové schůzi montrealské odbočky Čs. sdružení jsme oslavili 70. narozeniny naší předsedkyně Marie FUCHSOVÉ. Míša (jak jí všichni říkají) se narodila 8. ledna 1943 v Praze. V roce 1949 byl její otec zatčen a poslán do uranových dolů v Jáchymově. Rodina se musela vystěhovat z Prahy a zažila časté stěhování, podřadné ubytování i nekvalifikované práce, které mohli politicky "nespolehliví" vykonávat.

     I když Míša maturovala s výborným prospěchem, nebyla přijata na žádnou vysokou školu pro svůj "špatný původ". Konečně po třech letech práce jako operátorka strojů ve výpočetní stanici v plzeňské Škodovce byla přijata na filozofickou fakultu Karlovy univerzity, kde studovala psychologii. Po okupaci 1968 přerušila studia ve čtvrtém ročníku a s manželem Vladimírem a roční dcerkou odešli z Čech. Po krátkém pobytu v Anglii přišli v prosinci 1968 do Montrealu. Zde se jim brzy narodil syn, takže se věnovala dětem a do školy se vrátila v letech 80tých, kdy studovala na Concordia University a získala v roce 1986 B.Adm. V devadesátých letech přednášela češtinu na katedře Russian and Slavic Studies univerzity McGill.

     Míša je již léta činná v krajanských organizacích. Je členkou a činnovnicí montrealského Sokola a členkou výboru Sokola Canada. Pomáhá organizovat všechny sokolské akce a cvičí na všech sletech. Ve Sdružení byla dlouho jednatelkou a starala se o českou knihovnu ve Fraser-Hickson Institut. Od roku 2006 je předsedkyní montrealské pobočky. Již léta také pomáhá s organizací našich bazarů. Za svou neúnavnou dlouholetou činnost byla navržena na Masarykovu cenu pro rok 2013. (Láďa Křivánek)

Humor a volby v České republice

"Sejdou se Čech, Žid, Rakušák, Japonec a Avatar – ne, počkejte, to není začátek vtipu, to jsou české prezidentské volby." To je asi nejznámější vtip, který teď zná každé dítě v Čechách. Avatarem je samozřejmě míněn Vladimír Franz. Vtipné obrázky kolující po internetu ho také někdy zpodobňují jako Fantomase (s podtitulkem Franzomas), zatímco polovina japonské krve Tomio Okamury stačí, aby byl zobrazován jako samuraj. Miloše Zemana zase někteří přezdívají "Lord of the Drinks". První kolo voleb se ale stalo minulostí a pozornost se upřela k dvěma hlavním kandidátům – k ultralevičáckému Miloši Zemanovi (like in Superman-Batman-Spiderman-Zeman) a ultrapravičáckému Karlu Schwarzenbergovi (alias Karnold Schwarzenberger). Koho volit, Karla nebo Zemana? Karla Zemana, říká další vtip. Známého režiséra, který žil v letech 1910-1989 a proslavil se především svými sci-fi filmy jako "Vynález zkázy", "Cesta do pravěku" nebo "Na kometě".

     Mnozí lidé tvrdí, že český politický humor čelí v poslední době nečekanému problému. Tamní politika je totiž sama o sobě natolik směšná, že už vlastně není co zesměšňovat. Řada českých politiků se sama zesměšňuje natolik, že už je velmi těžké je jakkoliv karikovat...  Však posuďte sami. (Z internetu vybrala AM)

Různé zprávy

Prodám televizi Sony, starší, v dobrém stavu, levně, cena podle dohody. Tel. 514-526-5076.

 

Zásilková knižní prodejna czech-books.com ohlašuje velký povánoční výprodej knih. Knihy všeho druhu,  od politiky přes humor, kuchařky, až po dětské knihy, nové i použité, křížovky, časopisy, kalendáře, CD, DVD, hry pro děti. Seznam a všechny informace najdete na internetové stránce www.czech-books.com.

 

Na Věstník přispěli: Dr. Radan Čapek, Paul Dobrovolny, Jana Kapičková, Alena Kapitánová, Josef Janík, Katka Jurásková, Slávka Nesvadba, Oskar Sýkora. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Věstníku, 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a informace můžete posílat na montrealvestnik@gmail.com. Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ladislav Křivánek, Ludvík Martinů.Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.