Montrealský věstník                                  Ročník 49

Květen/May 2013                        5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                 Číslo 9


 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

Každý čtvrtek: Sokolský volejbal, Coronation Elementary School, 4810 Van Horne, 20.00 h

 

1. 5.     St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

5. 5.     Ne        B-B-Q s českou hudbou, hala Kanadské legie, 5455 de Maisonneuve W., 18.00 h

15. 5.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

16. 5.   Čt         Hommage ŕ B. Pojar, Cinémathčque québécoise, 335 de Maisonneuve, 18.30 h a 20.30 h

19. 5.   Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

23. 5.   Čt         Hommage ŕ B. Pojar, Cinémathčque québécoise, 335 de Maisonneuve, 18.30 h

29. 5.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

30. 5.   Čt         Hommage ŕ B. Pojar, Cinémathčque québécoise, 335 de Maisonneuve, 18.30 h

 

Klub seniorů

Tento měsíc se sejdeme třikrát: 1., 15. a 29. května. Dokončíme seríál "Prolínání světů" a promítneme si DVD o krásných ale málo známých zákoutích naší Kanady s anglickým slovním doprovodem. Pak máme ještě na programu Formanův skvělý film "Amadeus". Naše schůzky jsou v Českém domě na 6540 McLynn ve 12.30 h.

 

Na minulých schůzkách se hovořilo o plánovaném památníku obětem komunismu, o tradiční léčbě oproti léčbě bylinkami (paní doktorka Eva Procházková podotkla, že při tomto způsobu léčení nelze odhadnout správnou dávku, která by se měla jednotlivým osobám předepsat). Přišla také řeč  na cestování a pan Alois Fogl nám vypravoval o svých zajímavých návštěvách v Lourdech a také o bavorském městečku Oberammergau, proslaveném tradicí velkolepých pašijních her a freskami na domech.

Přijďte mezi nás popovídat si u kávy a také si zazpívat.

 

Informace o programu klubu seniorů podá paní Olga Nováková na tel. 514-697-2125.

České a slovenské sdružení

Příští výborová schůze montrealské pobočky Čs. sdružení bude až 18. června, po návratu našich delegátů z celokanadského kongresu ČSSK, který se koná začátkem června ve Vancouveru. Sejdeme se jako obvykle v půl osmé večer v Českém domě na McLynn. Na programu bude nejen zpráva o kongresu, ale hlavně plány na příští sezónu. Již máme zamluvenou halu v kostele sv. Ignáce na náš tradiční Bazar na sobotu 9. listopadu. Koncem října chystáme tradiční koncert k výročí založení Československé republiky – bude pravděpodobně opět v hudební škole Vincent d'Indy. Tentokrát nám zahraje "Trio Valdštýn", které pro tuto příležitost vytvoří na počest bývalé předsedkyně Čs. sdružení v Montrealu Aleny Valdštýnové Kateřina Jurásková (cello), Mana Shiraishi (housle) a Martin Karlíček (klavír). (AM)

 

České a slovenské sdružení v Kanadě se aktivně účastní sbírky na Památník obětem komunismu v Ottawě, který má pod patronátem organizace Tribute to Liberty. Vybudování Památníku je iniciativa kanadské vlády a mnoha Kanaďanů, kteří přišli z komunistických zemí nebo těch, kteří oběti komunismu respektují. Prosíme vás tímto o finanční příspěvek podle vašich možností. Dárci s příspěvkem 100 000 $ budou mít své jméno na bronzové desce památníku, dárci s příspěvkem 1 000 $ budou mít také jméno na památníku. Ti, kteří darují 200 $, mohou mít symbolickou "cihlu" (brick – tzv. paměťový blok) na internetu, kde pod svým jménem mohou uveřejnit i věnování nebo krátký příběh. Podrobnější informace můžete najít na internetu na stránce www.tributetoliberty.ca/. Šek vypsaný na Tribute to Liberty můžete zaslat na adresu Českého a slovenského sdružení v Kanadě (Czech and Slovak Association of Canada, CSAC), P.O. Box 1507, Manotick, ON, K4M 1L4. Příspěvky budou evidovány s jménem, adresou a částkou dárce, který dostane potvrzení pro daňové účely. Jména dárců a celková vybraná částka bude publikována. Děkujeme. (Miloš Šuchma, předseda ČSSK)


Sokol Montreal

Příští výborová schůze Sokola Montreal bude po letních prázdninách, 10. září 2013. Na minulé schůzi bylo mimo jiné rozhodnuto, že Mikulášskou zábavu budeme konat (jako obvykle spolu s Čs. sdružením) 23. listopadu, pravděpodobně opět v hale Slovenského kostela. Výroční bál, sokolské Šibřinky, příští rok ale pořádat nebudeme. Hlavním důvodem je stále menší účast na akci, která vyžaduje příliš mnoho námahy od stále menšího množství dobrovolníků.

 

Sokolský volejbal pokračuje do konce května. Každý čtvrtek se schází tak deset až dvanáct hráčů. Letos nás opustilo několik mladých hráčů, kteří skončili svá studia a našli si práci jinde. Mezi nimi jsou i dva čerti, které známe z Mikulášské zábavy a besídky pro děti: Lenka Háková (která také ochotně pomáhala na Bazarech) dokončila PhD na katedře matematiky na Université de Montréal a vrátila se do Čech, aby nastoupila v Děčíně jako postdoc na Jaderné fakultě ČVUT; Matěj Hála pokračuje po dokončení PhD v inženýrské fyzice na École Polytechnique jako postdoc na univerzitě v Lucembursku. Oběma patří velký dík za pomoc při akcích české komunity! Gratulujeme k úspěšnému ukončení studia a do dalšího života jim přejeme hodně štěstí a spokojenosti v jejich vědecké i osobní kariéře!                     (AM)

Na obrázku vpravo čerti Lenka a Matěj na Mikulášské nadílce v r. 2009.

Misie sv. Václava

Naše příští mše bude v neděli 19. května 2013 v 11.00 hodin v kapli Loyola High School, 7272 Sherbrooke Street West (roh West Broadway). Růženec se modlíme od 10.30 h. Kaple je ve 3. patře budovy. Prosíme, přicházejte pár minut před jedenáctou, protože budova se v 11 h zamyká. Děkujeme. (Rose Mary Strban)

Hostýn

Letošní dětský tábor se bude konat opět po dobu 3 týdnů a to od neděle 30. června do soboty 20. července. Ceny jsou 375 $ za 1 týden, 750 $ za 2 týdny a 950 $ za 3 týdny. Případy finančně slabých rodin se řeší individuálně. Hledáme pomocné vedoucí a kuchařky – zájemci mohou najít přihlášky a informace na naší webové stránce www.hostyn.org. (Josef Maxant)

Kultura

La cinémathčque québécoise uvádí ve dnech od 16. do 30. května sérii filmů pod titulem "Bretislav Pojar, la gestuelle humaine". Promítání je v sále Claude-Jutra, 335 de Maisonneuve Est (metro Berri-UQAM). Na programu jsou filmy, na kterých pracoval s Jiřím Trnkou a dalšími českými i montrealskými umělci.

 

16. května v 18.30 h: Faroun, le petit clown (Fanfarón, malý klaun), Danger pleine lune (Motýlí čas)

16. května ve 20.30 h: Série 7 filmů "De Prague ŕ Montréal": Un verre de trop (O skleničku víc), Le Lion et la Petite Chanson (Lev a písnička), Booom, L'Heure des anges/Nightangel, To See or Not To See, Balablok, "E"

23. května v 18.30 h: Aventure dans la baie d'or (Dobrodružství na Zlaté zátoce)

30. května v 18.30 h: Les Mythes de l'ancienne Bohęme (Staré pověsti české)

 

La Cinémathčque tím vzdává čest známému Břetislavu Pojarovi (nar. 1923, zemřel v Praze v roce 2012), který pracoval v 60. a 70. letech v Kanadě a měl v Montrealu mnoho přátel a známých. Více informací najdete na stránce www.cinematheque.qc.ca/en/programmation/projections/cycle/bretislav-pojar-la-gestuelle-humaine.

B-B-Q s českou hudbou

Oznamujeme, že dnes již proslavené grilované bifteky (steaks) na ohni se budou opět smažit a konzumovat v neděli 5. května v 6:00 p.m. za zvuků živé hudby všeho druhu v hale na 5455 de Maisonneuve W. v NDG. Večeři, kávu, zákusky, českou muziku a večer plný dobré pohody pořídíte za pouhých 18.00 $ na osobu (proti dřívějšku sleva 2.00 $ pro krajany). Přijďte si posedět, zazpívat či zatančit při známých melodiích, pochutnat si, spláchnout steak dobře vychlazeným českobudějovickým pivním mokem a připomenout si, jak naše zábavy vypadaly, když jsme byli mladší. Přiveďte své příbuzné a známé, nebudou litovat, neb podobných zábav je již pomálu. Vstupenky je nutné objednat předem, a to nejpozději do 2. května 2013 na tel. 514-737-9220. Všechny naše příznivce a známé co nejsrdečněji zveme a na opětné shledání se těšíme.

Honza Chlumský s Erikou, česká Idylka a kapela "Spring  68".


Honorární konzulát ČR v Montrealu

Dne 29. dubna 2013 bude velvyslancem České republiky v Kanadě Ing. Karlem Žebrakovským slavnostně zahájen provoz Honorárního konzulátu České republiky v Montrealu, v jehož čele bude JUDr. Hynek Žikovský z právní kanceláře Colas Moreira Kazandjian Zikovsky LLP. Sídlo nového honorárního konzulátu bude umístěno v prostorách firmy CMKZ na adrese 2020 University, Suite 1920.

     Otevírací hodiny konzulátu jsou stanoveny na každý pátek od 10:00 do 12:30 hod., na základě předem dohodnuté schůzky. Schůzku je nutné sjednat v dostatečném časovém předstihu buď e-mailem (montreal@honorary.mzv.cz) nebo telefonicky (tel. 514-316-4383 se záznamníkem) s uvedením dne, jména a důvodu návštěvy s tím, že návštěva (čas nebo den, pokud by počet nahlášených zájemců o konzulární služby byl vyšší než časové možnosti) bude potvrzena telefonicky nebo e-mailem. Přijímány budou pouze předem ohlášené návštěvy. V případě urgentních záležitostí (jako např. ztráta pasu nebo osobních dokladů) se zájemci musí obracet přímo na Velvyslanectví České republiky v Ottawě (tel. 613-794-2277).

     Konzulární úřad vedený honorárním úředníkem má na rozdíl od velvyslanectví či generálního konzulátu omezenou věcnou působnost a provádí pouze následující úkony:

- ověřování podpisů osob (např. plné moci či potvrzení o žití);

- ověřování správnosti opisů či kopií listin pro použití při jednání v ČR;

- ověřování správnosti dodaného překladu;

- předávání formulářů pro vystavení českých matričních dokladů a zjišťování českého státního občanství;

- vydávání NCD (náhradních cestovních dokladů) nebo ETD (náhradní cestovní doklad Evropské Unie).

     Mezi agendu, kterou honorární konzulární úřad zásadně nevykonává, spadá zejména vydávání cestovních pasů či víz, s těmito žádostmi se musí žadatelé obracet přímo na Velvyslanectví České republiky v Ottawě.

(Mgr. Ivana Krahulcová, konzulka, Velvyslanectví ČR v Ottawě)

Velikonoční pomlázka pro děti

Letošní velikonoční pletení pomlázky a malování vajíček pro děti se málem nekonalo – ještě koncem února byly přihlášeny jen dvě maminky. Z toho jedna pak na poslední chvíli účast svých dětí zrušila, ale mezitím se to mezi ostatními rozkřiklo a nakonec se v sobotu 30. dubna odpoledne sešlo v salonku kostela sv. Ignáce přes dvacet dětí. Některé z nich doprovázeli rodiče i prarodiče, a spolu s přáteli a dalšími zájemci o velikonoční zvyky byla místnost plná a kolem stolů doslova tlačenice. Ludvík Martinů přinesl přesně 189 proutků, které letos pracně řezal pod sněhem a téměř všechny se použily, zbylo tak akorát jemu na vlastní pomlázku. Vajíček na malování bylo dost, zajíčků na vybarvování také. Mnohé maminky přinesly vlastní vyfouknutá vajíčka a barvičky a výsledek byl v mnoha případech velmi pěkný! Jedna maminka měla dobrý nápad přinést masky zajíčků a nafukovací balonky, které se setkaly s velkým úspěchem zvlášť u menších dětí. Občerstvení také nechybělo díky dovednosti maminek i péči členek Sokola a Čs. sdružení, které akci již několik let pořádá. Děkujeme všem, kteří se podíleli na pěkném odpoledni, a budeme se těšit za rok zase nashledanou! (AM)

 


Pozn. red.: Při této příležitosti oznamujeme, že v neděli 1. prosince bude na stejném místě Mikulášská nadílka.


Události v Torontě

U příležitosti 10. výročí české televize v Ontariu pořádá Nová Vize pod záštitou Generálního konzula České republiky Vladimíra Rumla již druhý ples "GOLDEN AGE GALA" v sobotu 4. května 2013 v 6 hodin večer. Gala se koná v Mississauga Grand Banquet & Convention Centre, 35 Brunel Road, Mississauga. Na programu je vystoupení známého pěveckého dua Marty a Teny Elefteriadu, zpěvačky Moniky Stanislavové a celým večerem vás bude provázet kanadský umělec Jaymz Bee. Během večera vystoupí taneční skupina Toutavail Dance Studio za doprovodu hudební skupiny From Europe With Love. Informace na internetové stránce www.goldenagegala.com/index.html nebo po emailu na mailto:info@goldeagegala.com.

Letní kurzy českého jazyka

Univerzita Palackého v Olomouci pořádá kurz českého jazyka v rámci Letní školy slovanských studií. Kurz je obohacen o kulturní program a výlety. Termín konání 27. ročníku je od 20. července do 17. srpna 2013 (čtyřtýdenní kurz) nebo do 4. srpna (dvoutýdenní kurz). Termín zaslání přihlášek je do 30. června 2013. Bližší informace podá velvyslanectví ČR v Ottawě nebo je najdete na webové stránce www.lsss.upol.cz.

The Philosophical Faculty at Palacky University in Olomouc, Czech Republic, organizes a Summer Course of Czech language enriched by a cultural program and excursions between July 20 and August 17 (4 week course) or July 20 and August 4 (2 week course). Application deadline is on June 30, 2013. Information at the Embassy of the Czech Republic or at the website of the Summer school, www.lsss.upol.cz.

Setkání zájemců o výuku češtiny v Chicagu

Česká škola bez hranic a Česká škola T. G. Masaryka v Chicagu pod záštitou Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu pořádají setkání zájemců o výuku češtiny pro děti v Severní Americe ve dnech 14. až 16. června 2013 v Chicagu. Program se uskuteční v prostorách České školy T. G. Masaryka a Generálního konzulátu ČR v Chicagu. Přihlášky se musí zaslat co nejdříve – máte-li zájem, kontaktujte Kláru Moldovou na moldova.tgm@gmail.com nebo zavolejte Alenu Martinu na 514-484-6177.

In memoriam

Se smutkem oznamujeme, že paní Milada ROHLÍČKOVÁ, akademická malířka, zemřela 16. března 2013 v Montrealu. Paní Míla opustila Československo v roce 1949 a po studiu na Beaux-Arts v Paříži odjela v roce 1951 se svým manželem Karlem do Kanady. Pracovala jako ilustrátorka pro Beaverbrook Press ve Fredericktonu a později se s rodinou odstěhovala do Montrealu. Bude velice chybět svému manželovi, se kterým strávila 61 let šťastného manželství, svým synům a snachám (Charles a Sandra, Robin a Cheryl) a vnoučatům (Elizabeth a Allyson v Montrealu, Kathryn, Gregory a Christopher v Bostonu). (I. Krahulcová)

Různé zprávy

Pronajmu velký slunný pokoj s balkónem v tichém domě v Town of Mount Royal. Bez stravování, ale s možností použití kuchyně. Volejte Patricii na tel. 514-737-0632.

 

Hľadám príbuzných v Kanade, potomkov pána Ernesta Vargu (Erno Varga), nar. 6. 4. 1914. Bol to starší brat mojho starého otca Júliusa Vargu, ktorý pochádzal z Dolných Salíb pri Galante a odišiel do Montrealu, keď mal okolo 30 rokov, po 1945. Ak niekto pozná jeho rodinu, informujte ma na robert.v@post.sk. Ďakujem.

 

Klub českých turistů v oblasti Moravskoslezské pracuje na obnově historické Bezručovy chaty na Lysé hoře v Beskydech, která vyhořela v roce 1978. V této souvislosti hledají krajany pocházející z Moravy a Slezska, či případně jiných koutů České republiky, kteří mají vztah k tomuto kraji a chtěli by přispět k úspěšné realizaci výstavby nové chaty. Více informací naleznete na webové stránce: www.bezrucovachata.cz. Jakákoliv pomoc je vítaná. S dotazy se obraťte na Martinu Tichou, email martina.ticha@klikni.cz.

 

Na Věstník přispěli: Vesna Alinče, Rosti Brankovský, Miroslav Kunagl, Josef Pechousek (V.J. Screw Machine Inc.), Karel Pelz, Vera Platonow, Michaela Skulinová, Irena Slezak, Mira Šťastná, Peter Vidlak, Dr. Hynek Žikovský. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Věstníku, 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a informace můžete posílat na montrealvestnik@gmail.com. Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ladislav Křivánek, Ludvík Martinů.Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.