Montrealský věstník                               Ročník 49

Červen/June 2013                       5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                              Číslo 10


 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

9. 6.     Ne        Koncert CEM, kostel Notre-Dame-de-Grâce, 5333 av. Notre-Dame-de-Grâce, 16.00 h

12. 6.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

16. 6.    Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

18. 6.    Út        Výborová schůze Čs. sdružení, Čs. dům, 6540 McLynn, 19.30 h

26. 6.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

 

Klub seniorů

V červnu se sejdeme ve středu 12. a 26. Další schůzky se pak budou konat až po prázdninách, 4. a 18. září. Nachystáme několik filmů a hudebních programů. Přijďte se s námi u kávy potěšit. Naše schůzky jsou v Českém domě na 6540 McLynn ve 12.30 h.

 

Na schůzce 15. května jsme oslavili Den matek, jehož kořeny lze vypátrat již v římském svátku Matronalie, zasvěceném bohyni Juno, ochránkyni nastávajících rodiček. S moderní historií svátku matek se pojí dvě jména: sociální aktivistka Julia Ward Howe a později Anna Jarvis, která bojovala o uznání tohoto dne. Se souhlasem prezidenta Wilsona se svátek matek oficiálně slavil v Americe již v roce 1914 a v roce 1923 se zásluhou Alice Masarykové dostal i na české území. Pohovořili jsme si také o nádherném show Cavalia Odysseo, který je během května a června na Lavalu a svou poezií, dokonalou technikou a obdivuhodným výkonem jak akrobatů tak koní musí každého nadchnout.            (Olga Nováková)

 

Informace o programu klubu seniorů podá paní Olga Nováková na tel. 514-697-2125.

České a slovenské sdružení

Příští výborová schůze montrealské pobočky Čs. sdružení bude 18. června 2013 v půl osmé jako obvykle v Českém domě na 6540 McLynn. Na programu bude plánování dalších akcí a také zpráva našich delegátů po návratu z celokanadského kongresu ČSSK, který se koná začátkem června ve Vancouveru.

 

Již máme zamluvenou halu v kostele sv. Ignáce na náš tradiční Bazar na sobotu 9. listopadu. Koncem října chystáme tradiční koncert k výročí založení Československé republiky – bude pravděpodobně opět v hudební škole Vincent d'Indy. Tentokrát nám zahraje "Trio Valdštýn", které pro tuto příležitost vytvoří na počest bývalé předsedkyně Čs. sdružení v Montrealu Aleny Valdštýnové Kateřina Jurásková (cello), Mana Shiraishi (housle) a Martin Karlíček (klavír). (AM)

Sokol Montreal

Sokolský volejbal, který jsme hráli každý čtvrtek ve škole na rohu Victoria a Van Horne, pro tuto sezónu skončil. Jak už jsme se zmínili v minulých číslech Věstníku, účast byla v tomto roce vysoká; vždyť i na posledním tréninku se sešlo 14 sportovců a ve hře se museli střídat. Dík patří všem účastníkům za jejich zájem a přičinlivost; doufáme, že tréninky pro ně byly sportovním i společenským přínosem. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat Josefu a Marušce Hřibovým za rezervaci tělocvičny (což už dělají posledních víc než 20 let) a Jiřímu Matušovi a dalším za rekrutování nových hráčů a hlavně hráček. Přejeme všem hezké léto a těšíme se na příští volejbalovou sezónu v září. (Ludvík Martinů)

Na obrázku zleva starosta Sokola Montreal Ludvík Martinů, Míša Fuchsová, Josef Hřib a Alena Martinů při Valné hromadě, která se konala v Českém domě v listopadu 2012.

 

Příští výborová schůze Sokola Montreal bude po letních prázdninách, v úterý 10. září 2013. Mikulášskou zábavu budeme konat (jako obvykle spolu s Čs. sdružením) v sobotu 23. listopadu v hale Slovenského kostela na rohu Jean Talon a 2nd Avenue. Mikulášskou nadílku pro děti plánujeme na neděli 1. prosince 2013 ve 3 hodiny odpoledne v salonku kostela sv. Ignáce na West Broadway. Upozorňujeme, že sokolský výroční bál Šibřinky příští rok pořádat nebudeme. (AM)

Misie sv. Václava

Naše příští mše bude v neděli 16. června 2013 v 11.00 hodin v kapli Loyola High School, 7272 Sherbrooke Street West (roh West Broadway). Při této příležitosti oslavíme Father's Day. Růženec se modlíme od 10.30 h. Kaple je ve 3. patře budovy. Prosíme, přicházejte pár minut před jedenáctou, protože budova se v 11 h zamyká.

Upozorňujeme, že toto bude naše poslední mše před letními prázdninami. Po ní se sejdeme znovu v září – datum mše bude oznámeno v záříjovém čísle Montrealského věstníku.

Přejeme všem hezké léto bez nehod. (Rose Mary Strban)

Tábor Hostýn

Letošní dětský tábor se bude konat opět po dobu tří týdnů a to od neděle 30. června do soboty 20. července včetně. Ceny jsou 375 $ za 1 týden, 750 $ za 2 týdny a 950 $ za 3 týdny. Pro každé další dítě ze stejné rodiny je sleva 10%. Daně se neplatí. Případy finančně slabých rodin se řeší individuálně. Za dětské poplatky vydáváme potvrzení pro daňové účely. Zájemci mohou najít přihlášky do tábora a další informace na naší webové stránce www.hostyn.org. Jsme také na Facebooku a YouTube pod heslem Camp Hostyn.

Důležité: Potřebujeme 2 pomocné placené kuchařky, aby pomáhaly šéfkuchařce Miladě během dětského tábora. Dále také hledáme dalšího placeného vedoucího chlapců.

V případě zájmu kontaktujte Josefa Maxanta na tel. 450-465-4844 nebo po emailu na camphostyn@gmail.ca, nebo Miro Šebéna na tel. 514-385-5153, email hostyn@live.com.

Slovenský piknik bude letos již tradičně na táboře Hostýn, a to v neděli 28. července (júla).

Tradiční česká pouť bude o týden později, v neděli 4. srpna.

Soustředění křesťanských rodin bude letos od 17. do 24. srpna (viz www.katolik.ca).

Po dětském táboře je tábor Hostýn otevřený pro rodinné dovolené. Před příjezdem je ale vhodné si ověřit, zda je v táboře volno, eventuálně si udělat předem rezervaci. V červenci a srpnu se dá telefonovat do tábora na číslo 450-222-2006. Obsluha telefonu není ale nepřetržitá. Můžete také volat kolem deváté hodiny večer Zdeňka Noska, tel. 450-222-5259. (Josef Maxant)

Honorární konzulát ČR v Montrealu

Od začátku května slouží krajanům v Montrealu Honorární konzulát České republiky, který je umístěn v prostorách právní kanceláře Colas Moreira Kazandjian Zikovsky LLP na 2020 University, suite 1920. V jeho čele je JUDr. Hynek Žikovský (honorární konzul) s paní Zdeňkou Johansen (asistentka hon. konzula).

     Otevírací hodiny konzulátu jsou stanoveny na každý pátek od 10:00 do 12:30 hod., na základě předem dohodnuté schůzky. Schůzku je nutné sjednat předem buď e-mailem (consul.czech.qc@gmail.com) nebo telefonicky (tel. 514-316-4383 se záznamníkem). Uveďte vždy den, jméno a důvod návštěvy; návštěva (čas nebo den, pokud by počet nahlášených zájemců o konzulární služby byl vyšší než časové možnosti) bude potvrzena telefonicky nebo e-mailem. Během konzulárních dnů budou přijímány pouze předem ohlášené návštěvy. V případě urgentních záležitostí (jako např. ztráta pasu nebo osobních dokladů) se zájemci musí obracet přímo na Velvyslanectví České republiky v Ottawě (tel. 613-794-2277).

     Konzulární úřad vedený honorárním úředníkem má na rozdíl od velvyslanectví či generálního konzulátu omezenou věcnou působnost a provádí pouze následující úkony:

- ověřování podpisů osob (např. plné moci či potvrzení o žití);

- ověřování správnosti opisů či kopií listin pro použití při jednání v ČR;

- ověřování správnosti dodaného překladu;

- předávání formulářů pro vystavení českých matričních dokladů a zjišťování českého státního občanství;

- vydávání NCD (náhradních cestovních dokladů) nebo ETD (náhradní cestovní doklad Evropské Unie).

     Mezi agendu, kterou honorární konzulární úřad zásadně nevykonává, spadá zejména vydávání cestovních pasů či víz; s těmito žádostmi se musí žadatelé obracet přímo na Velvyslanectví České republiky v Ottawě.

 

Důležité upozornění: Honorární konzulát ČR bude uzavřen od 15. 6. do 28. 6. včetně. Rezervace schůzek přijímáme až na pátek 5. 7. 2013. Prosíme zájemce, aby se v tomto období obrátili v naléhavých záležitostech na Velvyslanectví České republiky v Ottawě (tel. 613-794-2277).

 


Události minulého měsíce

Slavnostní zahájení činnosti honorárního konzulátu České republiky v Montrealu proběhlo v pondělí 29. dubna 2013 v prostorách právní firmy Colas Moreira Kazandjan Zikovsky, v níž je nový honorární konzul JUDr. Hynek Žikovský jedním z partnerů. Akce se zúčastnilo mnoho pozvaných hostů: zástupci magistrátu města Montrealu, quebeckého ministerstva mezinárodních vztahů, diplomaté (konzulové) sídlící v Montrealu a také významní představitelé české komunity. Již před šestou hodinou bylo připraveno pohoštění, ve kterém nechyběly tradiční české chlebíčky a české pivo. Úvodní projev přednesl velvyslanec ČR Ing. Karel Žebrakovský, pro něhož to byla jedna z posledních oficiálních akcí před ukončením jeho mandátu a návratem do Čech. Všichni zúčastnění se dobře pobavili a jen zvolna se po osmé hodině večer rozcházeli. Doufáme, že honorární konzulát bude Čechům v Montrealu dobře sloužit po dlouhá léta. (AM)

Na obr. zleva hon. konzul JUDr. Hynek Žikovský, konzulka Mgr. Ivana Krahulcová a velvyslanec ČR v Kanadě Ing. Karel Žebrakovský

Kultura

Koncert dětského sboru Choeur des enfants de Montréal se uskuteční v neděli 9. června 2013 ve 4 hodiny odpoledne v kostele Notre-Dame-de-Grâce, 5333 av. Notre-Dame-de-Grâce, v Montrealu. Koncert pod názvem "Voyages – nouvelles expériences et découvertes" (Cesty – nové zkušenosti a objevy) uvede mimo jiné i výběr z díla Františka Domažlického, svým způsobem unikátního autora. Za 2. světové války byl František Domažlický vězněn nejprve v Terezíně, později v koncentračních táborech Auschwitz (Osvětim) a Schwarzheide a přežil i pověstný pochod smrti. Koncert se koná pod záštitou velvyslanectví České republiky v Ottawě. Na koncertě zazní i písně z Austrálie a Ameriky. Vstupné 20 $, 15 $ pro seniory a 10 $ pro děti a studenty. Více informací o sboru i o koncertě můžete najít na www.choeurdesenfantsdemontreal.com. (AM)

Český a slovenský den v Torontě

Masarykův ústav vás zve na tradiční ČESKÝ A SLOVENSKÝ DEN v sobotu 22. června v areálu MMI, 450 Scarborough Golf Club Road v Torontě. V 10.00 hodin se otvírají brány, v 11.00 hodin je ekumenická bohoslužba, ve 14.00 hodin oficiální zahájení. Přijďte se všichni se svými rodinami, přáteli a dětmi pobavit a pod širým nebem si zadovádět. Výborná tradiční i kanadská kuchyně, české pivo, hudba, tanec, dětské hry, knížky, DVD. Ukázka hry Nového divadla. Informace podá paní Iva, tel. 416-439-4354. (Převzato z Nového domova)

Knihy Evy Střížovské

Eva Střížovská, která od roku 1990 vydává šestkrát do roka časopis "Český dialog" (nyní pouze na internetu na www.cesky-dialog.net) a dosud dává dohromady a zasílá zájemcům koncem každého roku "Kalendář" plný článků, básniček, receptů a dalších zajímavostí na příští rok, vydala tři následující knížky:

"Jak se máš? Howdy from Texas II" je povídání o lidech českého původu v Texasu. Autorka Texas několikrát navštívila a měla možnost poznat členy velmi specifické komunity potomků nejstarších českých a moravských přistěhovalců v USA. Kromě mnohých jiných míst popisuje i centrum českého dění, městečko West, které se nedávno stalo centrem pozornosti díky výbuchu továrny na hnojiva. Kniha má 184 stran, obsahuje černobílé i barevné fotografie a stojí 200 Kč. K dispozici je rovněž několik výtisků prvního dílu.

"Velké pláně a jiné velké zážitky – The Great Plains and Other Great Experiences" přenese čtenáře do oblastí Texasu, Nebrasky, Kansasu a Iowy, kde od 18. a 19. století žijí potomci Čechů a Moravanů. Barvitý cestopis přiblíží jednotlivá místa pomocí lidských příběhů. Brožovaná knížka formátu A5 o 160 stranách s černobílými i barevnými fotografiemi stojí 200 Kč.

"Mezi našimi v Klokánii" je souhrn reportáží, rozhovorů a profilů lidí, kteří odešli z Československa do Austrálie. Autorka putovala tři měsíce od Sydney přes Melbourne, Canberru a Adelaide do Tasmánie, kde poznávala nejen nádhernou australskou přírodu, ale hlavně naše lidi.  Můžete se zde dočíst o umělcích českého a slovenského původu, o Sokole v Sydney a Melbourne, ale i o trampech, se kterými strávila Vánoce u divoké řeky. Brožovaná knížka formátu A5 s černobílými a barevnými fotografiemi má 230 stran a stojí 230 Kč.

Knihy si můžete objednat emailem na cesky-dialog@seznam.cz nebo telefonicky na (420) 739 091 057. Lze je též vyzvednout osobně v redakci "Českého dialogu" v Klementinu v Praze. Při objednávce všech tří titulů je sleva 20%, při objednávce dvou titulů je sleva 10%. Více informací na www.ceskekoreny.cz. (Eva Střížovská)

In memoriam

Dovolujeme si oznámit smutnou zprávu, že pan Rudolf ŠPITÁLSKÝ náhle zemřel 19. května 2013. Dožil se krásného věku, bylo mu 93 let. Do Montrealu emigroval v lednu 1969 s manželkou Hanou a dcerou Helenou. Byl ředitelem YMCA od roku 1970 do 1992. Rudolf byl velice činný v Československém sdružení spolu s panem Zichou a paní Velanovou. Velice pomáhal především při přílivu takzvaných Kubánců, českých lidí, kteří do Kanady emigrovali během zájezdu na Kubu. Rád se zúčastňoval aktivit české komunity. V roce 1992 šel do penze a přestěhoval se s manželkou Hanou do Toronta. V roce 2009 se vrátili zpět do Montrealu, kde bydleli v Manoir Westmount.

Rudolf a Hana spolu žili skoro 65 let. Rudy, budeme tě postrádat! (Helena Špitálská-Jarešová)

Trochu poezie pro děti (i pro dospělé)

     Zajíc a šídlo – Karel Šiktanc

 

Šídlo není hodné.                                  Vítr se však mračí.

Když jde zajíc k potoku,                                    "Nevím, proč se směje svět,

straší, že ho bodne.                               když je to spíš k pláči!"

Že ho bodne do boku                            Zafoukal a šídlo smet'

do roka a do dne.                                  rovnou do bodláčí.

 

Zajíce to děsí.                                       Lesy už jsou zticha.

Schovává se po lese,                              Šídlo křičí na myšku:

smutně hlavu věsí.                                "Ouvej, to to píchá!"

Šídlo smíchy třese se.                            A zajíc jde k pelíšku.

Smějí se i lesy.                                      Ani nepospíchá.

 

Karel Šiktanc (nar. 1928) je český básník, scénárista a novinář. V padesátých letech byl redaktorem Československého rozhlasu, v šedesátých pak šéfredaktorem nakladatelství Mladá fronta. V době normalizace upadl v nemilost a uznání se znovu dočkal až po roce 1989. Z jeho díla je známá např. sbírka "Český orloj" a "Jak se trhá srdce", obě vydané v samizdatu v 80. letech v Mnichově. Sbírka "Pohádky chudé na řádky", ze kterých je naše ukázka, vyšla v Praze v r. 1962.

Trochu humoru

Pracovník finančního úřadu povídá řediteli jedné firmy: "Nemyslete si, že nemáme smysl pro humor. Nad vaším posledním daňovým přiznáním jsme se od srdce zasmáli."

 

"Co byste dělal, kdyby na vaši ženu skočil tygr?" – "Nepletl bych se do toho. Když si sám začal, ať se taky sám brání."

 

Přijde Adam pozdě domů a Eva se rozčiluje: "Kde jsi byl? Ty máš určitě ženskou!" – "Ale neblázni, Evi, vždyť víš, že jsi jediná žena na světě!" Jdou spát a pozdě v noci probudí Adama šimrání na hrudi. "Co to děláš?" zeptá se Evy. Ta vyštěkne: "Počítám ti žebra!"

 

Přiběhne uřícený zaměstnanec ke svému šéfovi: "Pane šéf, unesli vám manželku!" – "To je pro ně hodně blbý kšeft. Bude je to stát tučné výkupné, než si ji vezmu zpět!"

 

Sedmdesátiletý milionář se oženil s překrásnou dvacetiletou dívkou. Jeho přítel se ptá: "Jak jsi to dokázal?" – "Jednoduše. Řekl jsem jí, že je mi pětadevadesát."

 

Co je hlavní příčinou rozvodů? – Manželství.

Různé zprávy

Pronajmu velký slunný pokoj s balkónem v tichém domě v Town of Mount Royal. Bez stravování, ale s možností použití kuchyně. Volejte Patricii na tel. 514-737-0632.

 

Na Věstník přispěli: Mira Dobias-Goff, Dr. Rudolf Roden, Lidmila a Luboš Špačkovi. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Věstníku, 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a informace můžete posílat na montrealvestnik@gmail.com. Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ladislav Křivánek, Ludvík Martinů.Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.