Montrealský věstník                                  Ročník 49

Léto/Summer 2013                      5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                               Číslo 11


 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

28. 7.   Ne        Slovenský piknik, tábor Hostýn, St. Calixte, celý den

4. 8.     Ne        Hostýnská pouť, tábor Hostýn, St. Calixte, celý den

 

Klub seniorů

Další naše schůzky se budou konat po prázdninách, 4. a 18. září 2013 v Českém domě na 6540 McLynn Ave ve 12.30 h. Informace o programu klubu seniorů podá paní Olga Nováková na tel. 514-697-2125.

 

Na schůzkách v červnu jsme oslavili při tradičním dortu narozeniny dvou našich milých členů, pana Aloise Fogla a paní Emy Košacké. Program byl bohatý během obou schůzek. Promítli jsme si Formanův film "Amadeus" a také show "Cavalia". Jako dodatek jsme si přečetli úryvky z knihy "Staré pověsti české", kde Alois Jirásek v kapitole o Křesomyslu a Horymírovi nádherně popisuje projevy hlubokého přátelství mezi Horymírem a jeho koněm Šemíkem.

     Nezapomněli jsme na Svátek otců. Pan Alois Fogl nám přečetl z kanadských novin článek o tom, jak se za posledních 50 let díky zákonům upravily vztahy mezi manželi a konečně bylo dosaženo rovnoprávnosti. Dnes se oba podílí na práci v domácnosti, na péči o děti (placená rodičovská dovolená se může rozdělit libovolně mezi oba rodiče) a žena při důležitých jednáních nepotřebuje manželův podpis, jak to dříve bývalo.

     Na uvítání léta nám pan Karel Pelz krásně zazpíval píseň "Letní noc se rozklenula nade mnou" a přečetl nám dvě pěkné básničky. (Olga Nováková)

Všem přejeme krásné prázdniny ve zdraví a pohodě. 

 

Oslava narozenin. V úterý 11. června 2013 oslavila naše krajanka paní Marička Loukotová v kruhu svých přátel své 93. narozeniny v plné mentální svěžesti. Oslava se konala po ukončení pravidelné úterní hry bridž. O přípravu oslavy a bohaté pohoštění se zasloužili syn oslavenky Ing. Milan Wichterle a jeho paní Aida. Do mnoha dalších let přejeme paní Loukotové dobré zdraví, pohodu a ještě mnoho dalších oslav. (Alois Fogl)

Na obrázku pana Fogla zprava proti směru hodinových ručiček Rosl Foglová, Mary Krútilová, Líba Prášilová, Marie Loukotová (v čele), Hana Frymlová a Marie Drobná (zády).

Misie sv. Václava

Připomínáme, že během července a srpna se české mše nekonají. Příští mše bude oznámená v záříjovém Montrealském věstniku. Otec Libor a členové Misie sv. Václava přejí všem hezké léto. (Rose Mary Strban)

Sokol Montreal

Sokolský volejbal začne opět koncem září. Všem účastníkům přejeme krásné léto a těšíme se opět na podzim nashledanou. Informace o sokolských aktivitách podají manželé Hřibovi na tel. 514-683-2092.

 

Příští výborová schůze Sokola Montreal se bude konat v úterý 10. září 2013 v půl osmé večer v Českém domě na 6540 McLynn. Na programu je plánování podzimních akcí.

 

Mikulášskou zábavu budeme pořádat jako obvykle spolu s Čs. sdružením v sobotu 23. listopadu v 8 hodin večer v hale Slovenského kostela na rohu Jean Talon a 2nd Avenue. Mikulášskou nadílku pro děti plánujeme na neděli 1. prosince 2013 ve 3 hodiny odpoledne v salonku kostela sv. Ignáce na West Broadway. Sokolský výroční bál Šibřinky příští rok pořádat nebudeme. (AM)


České a slovenské sdružení

Příští výborová schůze montrealské odbočky ČSSK se bude konat po prázdninách, v úterý 17. září 2013 v půl osmé večer v Českém domě na 6540 McLynn. (Ema Košacká)

 

Ve dnech 8. a 9. června proběhl ve Vancouveru 64. kongres Českého a slovenského sdružení na krásném kampusu Univerzity Britské Kolumbie, kde byli delegáti též ubytováni. Za montrealskou odbočku se zúčastnili Alena Kapitánová, Míša Fuchsová, a také Dr. Štefan Horný jako místopředseda výboru ústředí. Večer před kongresem se sešli delegáti z kanadských odboček na neformálním setkání v irské restauraci McMahon, který je též na kampusu.

     V sobotu ráno se po zahájení kongresového jednání uvítacími proslovy a zdravicemi přistoupilo k volbám, neboť tento kongres byl volební. Novou předsedkyní se stala Míša Fuchsová z Montrealu, místopředsedové jsou Dušan Králík z Toronta a zasloužilý mnoholetý předseda Miloš Šuchma z Ottawy. Jednatelkou byla zvolena Alena Kapitánová z Montrealu a její zástupkyní Barbara Sherrifová z Toronta. Pokladní je nadále Helena Flacková z Ottawy. Bývalý předseda Miloš Šuchma nás poté informoval o jednání kanadské vlády ohledně zrušení vízové povinnosti pro návštěvníky z ČR, k čemuž by údajně mělo dojít nejpozději do konce tohoto roku. Též mluvil o jednání české vlády, týkající se korespondenční volby pro občany žijící v zahraničí. (Na obrázku Edy Brabce Míša Fuchsová a Miloš Šuchma během slavnostního banketu.)

     Na slavnostní banket před večeří byl připraven velmi hezký program – vyslechli jsme árii z Dvořákovy Rusalky Měsíčku na nebi vysokém, která vždy dojme, a pak árii z Bizetovy Carmen. Poté pět mladých dívek z vancouverské pobočky v krojích nádherně předvedlo několik slovenských tanců.

     Než přejdu k předávání Masarykových cen, které jsou nejvyšším uznáním a poctou, udělovanou Českým a slovenským sdružením v Kanadě, uvedu definici Masarykovy ceny, jak ji v roce 1985 formuloval právník Dr. Josef Čermák: "Toto uznání se uděluje Kanaďanům českého a slovenského původu, kteří dosáhli významných úspěchů na některém úseku lidské činnosti, a osobám nebo organizacím jakéhokoliv původu, které se zasloužily o svobodné Československo nebo obohatily život Čechů a Slováků v Kanadě." Tato cena byla letos udělena Janu Drábkovi a Miloši Zachovi z Vancouveru, Pavlu Hebelkovi z Calgary, Vladimíru Kavanovi z Toronta (in memoriam) a Míše Fuchsové z Montrealu. Poté nás čekala bohatá večeře při poslechu hudby, která nás provázela celým večerem a při které si někteří též zatančili. Povídalo se a bylo veselo.

     V neděli pak jsme se opět sešli v 9 hodin ráno, abychom pokračovali v jednání. Z velvyslanectví se zúčastnil pan Robert Tripes, chargé d’affaires a. i., který nám pověděl o jejich současné situaci (velvyslanec Karel Žebrakovský skončil svou stáž a nový velvyslanec nebyl ještě jmenován) a o vyjednávání ohledně zrušení vízové povinnosti pro české občany. Též zdůraznil, že i nadále je velvyslanectví ochotné spolupracovat s krajanskými organizacemi a poskytnout pomoc a podporu při realizaci kulturních projektů. Dále se pak diskutovala rezoluce pro ministerského předsedu Harpera a v poledne jsme kongres uzavřeli a rozloučili se. Bylo velmi hezké vidět známé a přátele z celé Kanady. Doufáme, že se s nimi opět sejdeme za dva roky na kongresu v Ottawě.

     Na závěr bych chtěla říct, že vancouverská pobočka se svým mladým týmem měla celý kongres výborně připravený a pod kontrolou. Každý z účastníků dostal nádherný mistrovsky zdobený perníček s nápisem 64. Congress CSSK, Vancouver, bylo zařízeno, aby nás někdo vyzvedl na letišti, a pak opět odvezl zpět na letiště, jedna známá nás vyvezla do Cypřišového Národního parku a okolí včetně připraveného pikniku s opékáním buřtů, stolkem, ubrusem a židlemi – to bylo velmi milé. Všem jim za jejich péči moc děkujeme. (Míša Fuchsová)

Kultura

Théâtre Lyrichorégra 20 v Montrealu ve spolupráci s University of Wisconsin v Green Bay pořádá již XII. Czech and Slovak International Music Competition / XII. Concours International de Musique Tchčque et Slovaque. Soutěž podporuje Ministerstvo kultury České republiky, Velan Foundation, Sharon Chmel Resch Foundation, Antonin Dvorak Foundation, Maison Slovaque and J. Slaba. První a druhé kolo se bude konat 2. a 3. října, finále a závěrečný Gala koncert 4. října 2013 v kulturním domě La Petite-Patrie, 6707 de Lorimier Av. v Montrealu. Soutěž je otevřená všem kanadským operním zpěvákům mladším 36 let.

     Více informací najdete na webové stránce http://lyrichoregra20.wifeo.com, nebo na tel. 514-684-7287, fax 514-684-4979, e-mail theatreL20@gmail.com. Uzávěrka přihlášek je 9. září 2013. (Alain Nonat)


Tábor Hostýn

Letošní dětský tábor se bude konat opět po dobu tří týdnů a to od neděle 30. června do soboty 20. července včetně. Ceny jsou 375 $ za 1 týden, 750 $ za 2 týdny a 950 $ za 3 týdny. Pro každé další dítě ze stejné rodiny je sleva 10%. Daně se neplatí. Případy finančně slabých rodin se řeší individuálně. Za dětské poplatky vydáváme potvrzení pro daňové účely. Zájemci mohou najít přihlášky do tábora a další informace na naší webové stránce www.hostyn.org. Jsme také na Facebooku a YouTube pod heslem Camp Hostyn. V případě zájmu kontaktujte Josefa Maxanta na tel. 450-465-4844 nebo po emailu na camphostyn@gmail.ca, nebo Miro Šebéna na tel. 514-385-5153, email hostyn@live.com.

 

Slovenský piknik bude letos již tradičně na táboře Hostýn, a to v neděli 28. července (júla).

 

Tradiční česká pouť bude o týden později, v neděli 4. srpna. Potřebujeme vědět, kolik lidí má v úmyslu se zúčastnit. V případě malého zájmu připravíme k obědu pouze lehké jídlo a dršťkovou polévku. Prosím potvrďte plánovanou účast telefonicky na čísle 450-222-5259 (Zdeněk Nosek) nebo 514-385-5153 (Viera Šebénová) nebo 450-465-4844 (Josef Maxant). Telefon do tábora je 450-222-2006.

 

Soustředění křesťanských rodin bude letos od 17. do 24. srpna (informace na www.katolik.ca).

 

Po dětském táboře je tábor Hostýn otevřený pro rodinné dovolené. Před příjezdem je vhodné si ověřit, zda je v táboře volno, eventuálně si udělat předem rezervaci. V červenci a srpnu se dá telefonovat do tábora na číslo 450-222-2006. Obsluha telefonu není ale nepřetržitá. Můžete také volat kolem deváté hodiny večer Zdeňka Noska, tel. 450-222-5259. (Josef Maxant)

 

Jarní brigáda proběhla 15. a 16. června. Kromě běžných prací, jako je úklid chatiček a budov, sekání trávy a zapojení vody, jsme po letošní zimě zápasili s velkým množstvím popadaných stromů a polámaných kmenů v lese. Velmi nám pomohli Marek Nosek, Steve a Jimmy, a samozřejmě členové výboru Asociace Hostýn. Brigádníci pracovali zdarma a o občerstvení a výborné jídlo se postarala Barbara s Gábinou. (Miro Šebén)

Honorární konzulát ČR v Montrealu

Honorární konzulát České republiky je umístěn v prostorách právní kanceláře Colas Moreira Kazandjian Zikovsky LLP na 2020 University, suite 1920. V jeho čele je JUDr. Hynek Žikovský (honorární konzul) s paní Zdeňkou Johansen (asistentka hon. konzula). Otevírací hodiny jsou stanoveny na každý pátek od 10:00 do 12:30 hod., na základě předem dohodnuté schůzky. Schůzku je nutné sjednat předem buď e-mailem (consul.czech.qc@gmail.com) nebo telefonicky (tel. 514-316-4383 se záznamníkem). Uveďte vždy den, jméno a důvod návštěvy; návštěva vám bude potvrzena telefonicky nebo e-mailem. Během konzulárních dnů budou přijímány pouze předem ohlášené návštěvy. V případě urgentních záležitostí (jako např. ztráta pasu nebo osobních dokladů) se zájemci musí obracet přímo na Velvyslanectví České republiky v Ottawě (tel. 613-794-2277). Honorární konzulární úřad také nevykonává vydávání cestovních pasů či víz; s těmito žádostmi se musí žadatelé obracet přímo na Velvyslanectví České republiky v Ottawě.

Medaile pro Dr. Emila Skamene

Dr. Emil SKAMENE je jedním z Kanaďanů, jejichž práce a přínos pro Kanadu byla oceněna zvláštní medailí vydanou u příležitosti 60. výročí vlády britské královny Alžběty II. Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal byla vydána v roce 2012 ve třech verzích, pro Velkou Británii, Kanadu a Karibské ostrovy.

     Dr. Skamene je profesorem na "Oddělení alergie a klinické imunologie" univerzity McGill. Je zakládajícím ředitelem "Výzkumného ústavu MUHC". Rovněž založil velice úspěšné "Centrum pro studium imuno-genetické rezistence" (McGill Centre for the Study of Host Resistance). Hlavním vědeckým přínosem Dr. Skamene je identifikace genů, které kontrolují náchylnost k infekčním chorobám, jako je tuberkulóza, lepra a malárie.

     Gratulujeme Dr. Emilovi Skamene k tomuto význačnému ocenění a v další práci mu přejeme hodně úspěchů, spokojenosti a hlavně pevné zdraví. (AM)


Události minulého měsíce

Koncert dětského sboru Chśur des enfants de Montréal pod názvem "Voyage" se konal za krásného nedělního odpoledne 9. června 2013 v kostele Notre Dame de Grâce nedaleko stanice metra Villa Maria. Kostel byl plný, opozdilci těžko hledali místo jinde než za sloupem. A že bylo na co koukat! Sbor se skládá ze tří skupin, seniorů, juniorů a začátečníků (chśur de formation). Všichni, i ti nejmenší, zpívali s chutí a energií – a vše zpaměti. To bylo úžasné především u nejstarší skupiny, která zazpívala kromě francouzských a anglických písní i jednu portugalskou a hlavně osm českých písní od Františka Domažlického. Vedoucí sboru Andrew Gray nejen upravil všechny písně pro malý orchestr a několik hlasů, ale získal i operního zpěváka Yves St. Armanda, aby texty foneticky přepsal a dětem s výslovností pomohl. Ačkoliv žádné z dětí česky neumí, zpívaly výborně a bylo jim dobře rozumět! Škoda jen, že ačkoliv koncert byl oznámen ve Věstníku a České velvyslanectví v Ottawě jej sponzorovalo a jistě i inzerovalo, z české komunity se ukázalo jen několik málo lidí. Byl to opravdu krásný zážitek! (AM)

Milá přítelkyně!

Tvůj záměr navštívit opět naše město je chvályhodný, dovol však, abych ti připomněl, že Brno je městem dynamickým a o překvapení není nouze. Věz, že místo zastaralé siluety Špilberku tě přivítá dominanta zcela v duchu nové doby, AZ Tower zvaná a zlými jazyky též Termithaus přezdívaná. Ono se řekne věž, ale co pořídíš za těžce vydřených 800 miliónů? Empire State je okoukaný, Eifelka tu už taky byla, na Babylónskou věž není dost otroků. Stačí však jeden jasnozřivý tvůrčí moment a bác! Je to tady! Postaví se hranol, k němu druhý a ještě podpůrný třetí ve formě berličky. Ladně šišatý celek se vyžene o několik metrů výš než cokoliv jiného v Republice české a to kvůli rekordu. Fádní odlehčující sklo nahradí se poctivou těžkou hmotou, protkanou různě velkými okny, cik cak všelijak, a posledního zbytku nudy se fasáda zbaví nátěrem oranžovou červení do půlky cemru. A je tu krasavice, hodná srovnání s bohatšími tetami v Emirátech nebo v Číně!

     To není zdaleka všechno. Podaří-li se ti dojet až na brněnské nádraží, které se každý lichý měsíc stěhuje a každý sudý vrací zpět, u východu zavři oči, a pak se teprve zvolna opájej sličným zjevem na protějším břehu ulice. Ze sněhobílé fasády mrká na tebe ne méně než tucet různých podivných očí. Popusť uzdu fantazii, stejně neuhodneš. Vesmírná loď? Akvárium? Obrovský plátek ementálu? Nikoliv. Fasáda obchodního domu "Letmo", usídlená zde prý natrvalo ve strašidelném domě s ponurou minulostí. Vybombardován za války (druhé světové), dlouho strašil temnou prolukou děti i dospělé. Až se ho v devadesátých letech ujali investoři železářské společnosti. Prokletí však trvalo dál. Hned v příští dekádě vyhořel a při záchraně krupiéra zahynuli lidé. Krupiéra? Inu, sametová revoluce budovu povýšila na Palác hazardních her. Ruina strašila dál a stala se útulkem živlů nekalých. Až konečně se znovu zahalila v plachtoví a lešení, a když po krátké době vykoukla z hábitu, užaslí Brňané pochopili, že mají další senzaci, Mrkající ementál. Architekt se zde spojil s výtvarníkem, aby vzniklo dílo nadčasové, mnohým nepochopitelné, hodné vkusu mimozemšťana. Každopádně Brňáci vědí, že se nenudí a že jejich podnikatelská komunita spolu s radními pro ně chystají ještě mnohá překvapení. (KN)

Různé zprávy

Music Studio M's (klavírista Martin Karlíček a houslistka Mana Shiraishi) blízko metra Snowdon nabízí lekce hry na klavír, housle a violu zájemcům všech stupňů, od začátečníků až po studenty hudebních škol. Příprava na zkoušky, soutěže, konkursy (auditions), koncerty. Více informací na www.musicstudiomsmontreal. wordpress.com nebo po telefonu 514-621-6885, e-mail musicstudio.ms.montreal@gmail.com.

 

Pronajmu velký slunný pokoj s balkónem v tichém domě v Town of Mount Royal. Bez stravování, ale s použitím kuchyně. Volejte Patricii na 514-737-0632.

 

Na Věstník přispěli: Emily Cambron, Alois Fogl, Jiřina Glaserová a dva dárci, kteří si nepřejí být jmenováni. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Věstníku, 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy můžete posílat na montrealvestnik@gmail.com. Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ladislav Křivánek, Ludvík Martinů.Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.