Montrealský věstník                                  Ročník 50

Září/September 2013                   5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                 Číslo 1


 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

4. 9.     St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

8. 9.     Ne        Koncert Bratislavského sboru, kostel sv. Cyrila a Metoděje, 7187 2nd Avenue, 13.00 h

10. 9.   Út        Výborová schůze Sokola Montreal, Čs. dům, 6540 McLynn, 19.30 h

15. 9.   Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

17. 9.   Út        Výborová schůze Čs. sdružení, Čs. dům, 6540 McLynn, 19.30 h

18. 9.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

29. 9.   Ne        Koncert M. a J. Krejcarových, St. John's United Church, 98 Aurora, Pointe-Claire, 16.00 h

 

Jubileum Věstníku

Všimli jste si? Tímto číslem totiž vstupujeme do jubilejního 50. ročníku našeho Věstníku. Padesát let je období dvou a půl lidské generace a tedy dost dlouhé údobí, během něhož se vyvíjela česká komunita v Montrealu. Za tu dobu se Věstník v mnohém změnil, ale některé věci zůstávají stejné. Od samého začátku je tištěn na listy formátu A4, neboli letter size, zpočátku barvy béžové, pak zelené, a v poslední době díky veřejným tiskárnám na obyčejném bílém. Jméno se také změnilo – z Věstníku československých spolků v Montreale (viz kopie prvního čísla na obrázku) se stal Montrealský věstník, a zatímco dříve bylo tak devět čísel do roka, nyní máme kromě srpna každý měsíc nové číslo. Psaní, opravy a formátování je díky počítačům daleko jednodušší. V dnešní době víc a víc lidí dostává Věstník v elektronické formě po emailu. Zatímco ještě před deseti lety se rozesílalo poštou kolem 550 výtisků, dnes je na seznamu rovných 440 adres a elektronických máme 110. Postupem doby se tento poměr jistě bude dál měnit ve prospěch elektroniky.

     Technická stránka vydávání se za posledních pár let neuvěřitelně změnila. Obsah – či jeho styl – zcela úmyslně zůstává stejný. Kalendář na první stránce s přehledem událostí v daném měsíci, zprávy jednotlivých spolků, pozvánky na koncerty, zábavy, výstavy... A dvě inzertní stránky nakonec, stále ve formátu "byznysových" kartiček. Firma Velan je jediná, která ve Věstníku je od samého začátku. Někteří se objeví a opět zmizí po krátké době. Naopak mnozí podporovali nebo podporují Věstník po dlouhá léta. Pro Věstník je inzerce důležitý zdroj příjmu a jsme rádi, že tu tito nám věrní lidé jsou a že jim na české komunitě záleží.

     Mnohdy se ptám, jak dlouho ještě bude Věstník vycházet. Každý měsíc se obávám, že nebude v příštím čísle o čem psát, a pak ke svému milému překvapení pokaždé zápasím s místem, aby se mi všechny zprávy a zajímavosti na omezený formát vešly. Není jednoduché ze zpráv vybrat ty vhodné, mnohdy je potřeba ty dlouhé trochu zkrátit nebo naopak ty příliš stručné trochu natáhnout. Vždy se snažím, aby obsah lidi z české a slovenské komunity v Montrealu (a nejen tam) zajímal. Doufám, že se mi to aspoň trochu daří, že na něj každý měsíc čekají. A jsem ráda, když jim přináší aspoň trochu radosti. Ať je tomu tak ještě dlouho! (Alena Martinů)

Klub seniorů

Naše schůzky se budou konat 4. a 18. září 2013 v Českém domě na 6540 McLynn Ave v půl jedné odpoledne. Těšíme se, že se zase všichni po těch dvou měsících sejdeme. Zazpíváme si své oblíbené písně a u kávy a moučníku si popovídáme o tom, jaké jsme prožili léto, a naplánujeme program na další schůzky. K dispozici máme také několik filmů, na které se můžeme spolu podívat. (Olga Nováková)

Informace o programu klubu seniorů podá paní Olga Nováková na tel. 514-697-2125.

České a slovenské sdružení

Příští výborová schůze montrealské odbočky ČSSK se bude konat v úterý 17. září 2013 v půl osmé večer v Českém domě na 6540 McLynn. Všichni členové jsou srdečně zváni. (Ema Košacká)

 

Již 58. předvánoční Bazar se bude konat v sobotu 9. listopadu 2013 od 11.00 do 15.00 hodin v hale kostela sv. Ignáce na 4455 West Broadway. Těšíme se, že přijdete v hojném počtu, abyste se sešli se svými známými v přátelském prostředí a pochutnali si na našich tradičních jídlech, jako jsou chlebíčky, párky a polévky. Ke koupi bude jako obvykle velký výběr moučníků a domácí vánoční pečivo. Uvítáme, když nám budete chtít během Bazaru pomoci, ať už s přípravou, prodejem nebo s úklidem. V tom případě zavolejte prosím Emu Košackou (tel. 514-735-5795) nebo Míšu Fuchsovou (tel. 514-737-8325).

Sokol Montreal

Příští výborová schůze Sokola Montreal se bude konat v úterý 10. září 2013 v půl osmé večer v Českém domě na 6540 McLynn. Na programu je plánování podzimních akcí. (AM)

 

Sokolský volejbal začne opět koncem září. Všem účastníkům, kteří chodili vloni, oznámíme přesné datum elektronicky. Rádi mezi sebou uvítáme další zájemce – dejte nám vědět, pokud o nějakých víte, nebo je tam s sebou přiveďte. Informace o sokolských aktivitách podají manželé Hřibovi na tel. 514-683-2092. (LM)

Společné akce Čs. sdružení a Sokola

Mikulášskou zábavu budeme pořádat v sobotu 23. listopadu v 8 hodin večer v hale Slovenského kostela na rohu Jean Talon a 2nd Avenue. Mikulášskou nadílku pro děti plánujeme na neděli 1. prosince 2013 ve 3 hodiny odpoledne v salonku kostela sv. Ignáce na West Broadway. Těšíme se na vaši účast! (AM)

Misie sv. Václava

Vítáme všechny po prázdninách a doufáme, že jste si užili pěkné léto. Naše příští česká mše bude v neděli 15. září 2013. Mše se koná v 11.00 hodin v kapli ve 3. patře budovy Loyola High School, 7272 Sherbrooke Street West (roh West Broadway). Růženec se modlíme od 10.30 h. Prosíme, přicházejte pár minut před jedenáctou, protože budova se v 11 hodin zamyká. Děkujeme a těšíme se na shledanou. (Rose Mary Strban)

Tábor Hostýn

O letošních aktivitách budeme informovat později.

     Jak čtenáři vědí, tábor Hostýn byl založen v roce 1954 českým jezuitou Bohuslavem Janíčkem. Jako jediná nemovitost v Quebeku, která je v rukou českých a slovenských emigrantů, je určitě důležitou součástí československého kulturního dědictví v Kanadě. Jako takový si tábor zasluhuje podporu nás všech.

     Jistě bude veřejnost zajímat, v jakém stavu je tábor Hostýn co se týče běžných oprav a vylepšování našeho vybavení a jaká je naše finanční situace. Celkovou hodnotu tábora odhadujeme na více než půl miliónu dolarů.

     V roce 2011 jsme strhali staré a poškozené obložení chatiček asfaltovými šindeli a nahradili jsme je nádhernými dřevěnými šindeli s trvanlivostí asi 25 let. Vzhled chatiček se tím výrazně zlepšil (viz obrázek). Celková investice byla 28 385 $, přičemž od Ministerstva zahraničních věcí České republiky jsme obdrželi na tuto opravu dar za 4 506 $. Zbývajících částku jsme zaplatili ze svých zdrojů. Kromě toho, za běžnou údržbu jsme navíc zaplatili 2 476 $.

     V roce 2012 jsme zaplatili za běžnou údržbu a opravy 5 325 $. Na tento rok jsme žádnou finanční podporu od Ministerstva zahraničních věcí nežádali.

     V roce 2013 jsme kromě běžných oprav vyměnili střechu na hlavní budově asi za 3 000 $. Příspěvek na tuto opravu od Ministerstva zahraničních věcí byl 1 045 $. Běžné opravy a údržba nás budou stát dalších zhruba 2 500 $.

     Na rok 2014 máme naplánovanou výměnu defektivních zámků u všech dveří, opravu cesty, instalaci dvou elektrických sloupů, výměnu provizorního elektrického vedení do chlapecké sekce tábora a instalaci nového rozvodového panelu. Celková plánovaná částka na zvelebování tábora na rok 2014 představuje asi 13 600$ a na běžné opravy počítáme s výdaji ve výši dalších 2 000 $.

     Závěr: Díky dobrovolné neplacené práci členů výboru a několika dalších dobrovolníků se nám daří úsporně a účelně investovat příjmy z dětského tábora a dalších akcí na táboře Hostýn. Oceňujeme také finanční podporu Ministerstva zahraničních věcí. Vzhledem k tomu, že Asociace Hostýn je neziskovou organizací, ušetříme ročně kolem 6 000 $ za daně, které nemusíme platit. Tento status, který paní Frances Maxantová získala pro tábor Hostýn v roce 2003 na deset let, bude letos znovu obhajovat. 

     Jsme přesvědčeni, že česká komunita v Montrealu i v celé Kanadě může být na tábor Hostýn pyšná. Jak vy můžete pomoci? Staňte se členy Asociace Hostýn. Přidejte se k nám a zapojte se! Členský roční příspěvek je pouhých 20 $. A i když nejste členy, můžete kdykoliv navštívit tábor Hostýn! Podzim je zde krásný. Koupat se na naší pláži ještě dá a houby rostou! Pro informace kontaktujte Zdeňka Noska na tel. 450-222-5259 anebo nám napište na adresu camphostyn@gmail.com či hostyn@live.com. (Josef Maxant, pokladník)

Kultura - výstavy

Eva LAPKOVÁ chystá sólo výstavu nazvanou "Eva Lapka – 10 ans" v galerii McClure, 350 Victoria ave, ve Westmountu od 18. října do 9. listopadu 2013. Vernisáž se bude konat 17. října v 6 hodin večer. Na této výstavě najdete keramická díla, která Eva vytvořila během posledních 10 let a která svědčí o jejím uměleckém vývoji v technice zpracování hlíny i v poetickém způsobu ztvárnění lidského těla. Více informací najdete na stránce www.centredesartsvisuels.ca nebo na tel. 514-488-9559.

Eva Lapková se také zúčastňuje hromadné výstavy "Accrochage 2013", která se koná od 21. srpna do 28. září v galerii Bernard na 3926 rue Saint-Denis v Montrealu. Umělci, mezi nimiž jsou další známí malíři a sochaři jako např. Gilles Boisvert, Rusdi Genest nebo André Jasmin, budou přítomni v galerii v sobotu 31. srpna od 2 do 5 hodin odpoledne. Informace na tel. 514-277-0770.

Kultura - koncerty

Koncert Bratislavkého chlapčenského zboru bude v nedeľu 8. septembra 2013 o 13. hodine v kostole sv. Cyrila a Metoda (Jean Talon a 2nd Avenue). Vstupné 15 dolárov. Podporte vašou účasťou túto jedinečnú aktivitu určenú pre slovenskú komunitu a ich priateľov. (Marta Fuska)

 

Marina Krejcarová-Černichovská (zpěv) a Jan Krejcar (klavír) vystoupí na koncertě v neděli 29. září 2013 ve 4 hodiny odpoledne v hale St. John's United Church, 98 Aurora, Pointe-Claire. Zazní skladby různých klasických i populárnějších autorů, jak klasická, tak i operní, operetní a jazzová díla. Po koncertě bude následovat malé občerstvení. Pro více informací volejte tel. číslo 514-504-7899 nebo napište na emailovou adresu music@cdmfortepiano.ca.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESKÉ A SLOVENSKÉ SDRUŽENÍ V KANADĔ

a

SOKOL MASARYK MONTREAL

 

si Vás dovolují pozvat na tradiční

 

KONCERT

 

u příležitosti 95. výročí založení Československé republiky

 

v pátek 1. listopadu 2013 v 19.00 h

sál Marie Stéphane, École de musique Vincent d’Indy

628 chemin de la Côte Sainte Catherine, Outremont

 

Účinkuje Trio Valdštýn:

Mana Shiraishi (housle)

Kateřina Jurásková (cello)

Martin Karlíček (klavír)

 

Na programu:

Joseph Haydn – Piano Trio in G major "Gypsy"

Josef Suk – Piano Trio Op. 2

Antonín Dvořák – Piano Trio in F minor

 

Vstupné 20 $, senioři a studenti 15 $

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Théâtre Lyrichorégra 20 v Montrealu ve spolupráci s University of Wisconsin v Green Bay pořádá již XII. Czech and Slovak International Music Competition / XII. Concours International de Musique Tchčque et Slovaque. Porotě bude předsedat Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla moravskoslezského a bývalý umělecký vedoucí Pražské opery. Další členkou poroty z České republiky je paní Eva Bláhová, umělecká vedoucí Janáčkovy opery v Brně. Soutěž podporuje Ministerstvo kultury České republiky, Velan Foundation, Sharon Chmel Resch Foundation, Antonin Dvorak Foundation, Maison Slovaque a J. Slaba. První a druhé kolo se bude konat 2. a 3. října, finále a závěrečný Gala koncert 4. října 2013 ve 20 h v kulturním domě La Petite-Patrie, 6707 de Lorimier, Montreal. Soutěž je otevřená kanadským operním zpěvákům mladším 36 let.

     Více informací najdete na webové stránce http://lyrichoregra20.wifeo.com, nebo na tel. 514-684-7287, fax 514-684-4979, e-mail theatreL20@gmail.com. Uzávěrka přihlášek je 9. září 2013. Chcete-li soutěž finančně podpořit, pošlete příspěvky na "Fond A. Dvorak-Lyrichorégra 20" na adresu 4946 rue Hortie, Montréal, QC H8Y 1Z3 (potvrzení na daně vydáváme na příspěvky přes 50 $). (Alain Nonat)

Octoberfest

Předběžně oznamujeme, že letošní česká dožínková zábava (Octoberfest) se bude pořádat v hale Kanadské legie na 5455 de Maisonneuve W. v sobotu 19. října 2013. Začátek v 19.00 hod. Vstupné 15 $. Pro bližší informace prosím volejte 514-737-9220. (Jan Chlumský)

Menzelovi Donšajni v Montrealu

Komedie Jiřího Menzela "Donšajni" pod názvem "The Don Juans" bude mít světovou premiéru 27. srpna 2013 v 19.00 hod na Montrealském světovém filmovém festivalu (Montreal World Film Festival) v Cinéma Impérial, 1432 rue de Bleury, v Montrealu. Ve filmu hrají Libuše Šafránková, Jan Hartl, Jiřina Jirásková a další. Vlastní soutěže se film neúčastní, ale bude uveden ve speciální sekci "World Greats". Jiří Menzel byl totiž zároveň pozván, aby předsedal porotě. Na festival v Montrealu bezprostředně naváže Menzelovo turné po USA – film bude promítán i v American Film Institute Theatre v Silver Creek a v newyorkském Manhattanu.

     Pokud toto číslo dostanete včas, můžete film "Donšajni" vidět ještě v kině Quartier Latin, 350 rue Emery (metro Berri-UQAM), ve čtvrtek 29. srpna v 16.30 hod a v pátek 30. srpna ve 14.40 hod. (Míša Fuchsová)

Honorární konzulát ČR v Montrealu

Honorární konzulát České republiky je umístěn v prostorách právní kanceláře Colas Moreira Kazandjian Zikovsky LLP na 2020 University, suite 1920. V jeho čele je JUDr. Hynek Žikovský (honorární konzul) s paní Zdeňkou Johansen (asistentka hon. konzula). Otevírací hodiny jsou stanoveny na každý pátek od 10:00 do 12:30 hod., na základě předem dohodnuté schůzky. Schůzku je nutné sjednat předem buď e-mailem (consul.czech.qc@gmail.com) nebo telefonicky (tel. 514-316-4383 se záznamníkem). Uveďte vždy den, jméno a důvod návštěvy; návštěva vám bude potvrzena telefonicky nebo e-mailem. Během konzulárních dnů budou přijímány pouze předem ohlášené návštěvy. V případě urgentních záležitostí (jako např. ztráta pasu nebo osobních dokladů) se zájemci musí obracet přímo na Velvyslanectví České republiky v Ottawě (v pracovní době tel. 613-562-3875, linka 12 nebo 13, mimo pracovní dobu tel. 613-794-2277). Honorární konzulární úřad také nevykonává vydávání cestovních pasů či víz; s těmito žádostmi se musí žadatelé obracet přímo na Velvyslanectví České republiky v Ottawě.

Události v Torontu

Sokol Toronto srdečně zve na společenský večer u příležitosti zahájení sezóny 2013-2014 v sobotu 7. září v 5 hodin odpoledne v hale kostela sv. Václava na 496 Gladstone Ave. Vstupné 10 $ (dospělí) a 6 $ (děti). "All you can eat spaghetti dinner". Zápis, důležité informace, hry a dobrá pohoda. Informace a přihlášky u s. Marie Crhákové, tel. 416-242-5914 nebo email mariecrhak@yahoo.ca. (Anna Janoušová)

 

Nocturnes in the City uvádí Shawn Mlynek (tenor) a Valerie Poole (klavír) v neděli 22. září 2013 v 5 hodin odpoledne v sále kostela sv. Václava na 496 Gladstone Ave. Na programu jsou "Biblické písně" Antonína Dvořáka a skladby Bohuslava Martinů, Vítězslava Nováka a Charles Ivese. Vstupné 25 $. Informace na www.nocturnesinthecity.com nebo na tel. 416-879-5677. (Převzato z Nového domova)

 

Svatováclavské oslavy v Torontu. V sobotu 21. září od 19.00 hod se v hale kostela sv. Václava na 496 Gladstone Ave koná Vinobraní. K tanci a poslechu hraje "Soundscape Music" Miro Letka. Vstupné 20 $. Večeři si můžete koupit na místě. Hlavní oslava, Svatováclavské posvícení, se uskuteční v neděli 29. září na stejném místě. Po slavnostní mši svaté, která začne v 10.30 hod, následuje oběd. Vstupné 20 $ (dospělí) a 10 $ (děti). Vstupenky na obě akce a informace podá Dana na tel. 416-538-2468. (Převzato z Nového domova)

Významná jubilea

Dne 5. července oslavila v plném zdraví své 100. narozeniny naše montrealská seniorka Anka VOTICKÁ. Mohutné oslavy jejích jubilejních narozenin se zúčastnil velký počet gratulantů z její rodiny a rovněž velká řada přátel. Ze všech poct, kterých se jí dostalo, měla největší radost z gratulace a dobové fotografie města, které dostala od představenstva svého rodného Brandýsa nad Labem. Ve svých 97 letech vydala v Praze svou knížku vzpomínek "Zachráněná v šanghajském ghettu". V Kanadě jí pak vyšla anglická verze "Knocking on Every Door", jakož i francouzský překlad "Frapper ŕ toutes les portes". Také my se dodatečně připojujeme ke gratulantům a přejeme paní Votické hodně zdraví, energie a dobré nálady do dalších let. (Láďa Křivánek)

 

Dne 6. srpna oslavil v plném zdraví a svěžesti své 90. narozeniny další náš stále aktivní senior Dr. George F. NOVÁK. Je dlouholetým členem Čs. sdružení, kde byl po léta členem výboru. Nyní se věnuje historii, dokumentárnímu filmu a přednáškám. Dokumentární filmová tvorba Dr. Nováka začala v roce 1985, jeho filmy jsou i v archívu "Muzea holokaustu" (The United States Holocaust Memorial Museum) ve Washingtonu. Dr. Novák též přednáší pro školy v montrealském "Muzeu holokaustu". O jeho vitalitě svědčí i to, že se nedávno oženil a koupil větší dům. Přejeme tedy Dr. Novákovi do dalšího života hodně zdraví a štěstí, jakož i hodně spokojenosti s jeho novomanželkou v novém domě. (Láďa Křivánek)

Black Ribbon Day

23. srpen byl kanadským parlamentem ustanoven jako vzpomínkový den (national day of remembrance) nazvaný Black Ribbon Day (Den černé pásky). Je to den, kdy vzpomínáme na oběti komunismu a nacismu v Evropě. Z historického hlediska tento den připomíná neslavné výročí Molotovova-Ribbentropova paktu, což je smlouva podepsaná v roce 1939 mezi nacistickým Německem a sovětským Ruskem, která oběma umožnila ilegálně si rozdělit a násilím se zmocnit území mezi nimi. Tím v podstatě začala II. světová válka.

     Letos byl Black Ribbon Day oslaven v sedmi městech Kanady: v Torontě, Ottawě, Vancouveru, Edmontonu, Winnipegu, Wellandu a v Montrealu. V Ottawě byly uspořádány dvě ceremonie, jedna z nich na místě budoucího "Památníku obětem komunismu" mezi 395 Wellington a Kanadským nejvyšším soudem. Této oslavy se zúčastnili i zástupci Tribute to Liberty, která organizuje sbírku na stavbu památníku. V Montrealu se Black Ribbon Day konal již tradičně v litevském kostele Our Lady Gate of Dawn ve Verdunu za účasti představitelů litevské, lotyšské, polské, maďarské, ukrajinské a české komunity (viz obrázek). Před oltářem stály národní vlajky ozdobené černou stuhou. Každý představitel pronesl modlitbu ve své rodné řeči, po které následovala národní hymna. Za Čechy se zúčastnila prezidentka montrealské pobočky Českého a slovenského sdružení v Kanadě Míša Fuchsová.

     Letos uplynulo již 45 let od srpnové okupace Československa. Po dvaceti letech života v bolševické uzavřené kleci přineslo Pražské jaro 68 s novým nadšením i svobodu slova a možnost cestování do celého světa. V noci z 20. na 21. srpna však tuto euforii rázem ukončila Rudá armáda spolu se "spřátelenými" vojsky a nastala další doba temna až do roku 1989. Mnozí Češi a Slováci se v době po srpnu 1968 rozhodli odejít z okupované vlasti a usadili se v Kanadě. Díky kanadským úřadům, které v té době ochotně umožnily československým uprchlíkům rychlé vyřízení imigračních papírů, a pak hlavně díky Čs. sdružení a obětavým krajanským dobrovolníkům byly jejich začátky v nové vlasti snažší. Jako každé léto, i letos se mnozí z nás ohlížejí zpátky a jsou vděční Kanadě i našim krajanům za těch krásných 45 let ve svobodné zemi! (AM)

Různé zprávy

Maně Shiraishi a Martinu Karlíčkovi vyšlo na Live Notes japonské společnosti Nami Records nové CD, které má název "Duo Ventapane hraje českou a japonskou hudbu". Obsahuje skladby B. Smetany, B. Martinů, A. Ifukube a H. Hayashi. CD je možné objednat přes www.duoventapane.com/mail/postmail.html.

 

Lékařská fakulty Univerzity Palackého v Olomouci hledá svou absolventku, lékařku, která v roce 1963 promovala pod jménem Marie Březáková (rodné příjmení). Pocházela z Rýmařova a později se vystěhovala do Kanady. Absolventku bychom rádi pozvali do Olomouce u příležitosti Zlaté promoce. Ozvěte se, prosím, na antosova@tunw.upol.cz. Informace o Zlaté promoci www.lf.upol.cz/skupiny/absolventum/promoce/.

O svatém Václavovi

Kníže Václav je od 11. století patronem české země, ale přesto je poněkud rozporuplnou postavou. Jednou je zachráncem Čechů, rytířem, který čeká v hoře Blaník, aby přispěchal na pomoc v nejhorší chvíli. Jindy je symbolem poraženectví a ústupků německým sousedům. Historici si nejsou jisti, ve kterém roce se narodil, kdy zemřel a kolika let se vlastně dožil. Podle antropologů mu v okamžiku násilné smrti bylo zhruba 40 let.

     Byl nejstarším synem knížete Vratislava I. a Drahomíry. Když se stal knížetem, dostal se brzy do válečného sporu s císařem Jindřichem I. Český stát byl v té době teprve ve fázi sjednocování, Přemyslovci nebyli zdaleka tak silní jako němečtí panovníci. Podle legendy musel Václav za svou porážku platit německé říši 300 volů a 300 hřiven stříbra ročně (hřivna, ze staroslovanského grivna, znamená původně nákrčník nebo náramek, v metalurgii pak to byl plátek oceli se zúženým krčkem, ve kterém byla dírka – jako platidlo obsahovala pražská hřivna asi 250 g stříbra). Není divu, že se proti Václavovi vytvořila opozice v čele s jeho bratrem Boleslavem a spory nakonec vyústily v zavraždění Václava a jeho družiny pravděpodobně v roce 935 nebo 936.


"Hele, Blaničtí rytíři. Tak s těma už teda nikdy počítat nemůžeme."
     Ihned po Václavově smrti začali kněží podporovat jeho kult. Byl křesťanem, a tak se mohl stát mučedníkem a světcem. V tehdejší době to byla pro český stát i politická záležitost. Tělo zavražděného knížete bylo pohřbeno v rotundě sv. Víta na Pražském hradě, z níž vznikla pozdější bazilika a za Karla IV. dnešní katedrála. Karel IV, po matce Přemyslovec, udělal hodně pro slávu knížete Václava. Sepsal legendu o sv. Václavovi, kde ho vyzdvihl jako svého předka. Nechal také zhotovit svatováclavskou korunu, která byla s papežským požehnáním zasvěcena Václavovi.

     Po celá staletí odcházeli čeští vojáci do válek a bojů s jistotou, že je sv. Václav s nimi. Uctívali ho i husité, kteří rozšířili známý svatováclavský chorál ze 13. století o slova mnohokrát pak opakovaná v těžkých obdobích historie českého národa: "Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě, nedej zahynouti nám ni budoucím."

(Z knížky "České zvyky a obyčeje" od Aleny Vondruškové vybrala AM)           

A k tomu přidáváme na toto téma vtip Pavla Kantorka:

Různé zprávy

Hudební studio "FortePiano" vedeno Marinou a Janem Krejcarovými zve děti a dospělé k lekcím hudby, baletu a také jógy a tělocviku ve Westmountu a v Pointe-Claire na West Island. Lekce jsou vedeny v angličtině, francouzštině a v češtině. Pro více informací prosím volejte číslo 514-504-7899, napište email na music@cdmfortepiano.ca anebo navštivte webovou stránku www.cdmfortepiano.ca.

 

Music Studio M's (klavírista Martin Karlíček a houslistka Mana Shiraishi) blízko metra Snowdon nabízí lekce hry na klavír, housle a violu zájemcům všech stupňů, od začátečníků až po studenty hudebních škol. Příprava na zkoušky, soutěže, konkursy (auditions), koncerty. Více informací na www.musicstudiomsmontreal. wordpress.com nebo po telefonu 514-621-6885, e-mail musicstudio.ms.montreal@gmail.com.

 

The Sacred Heart School of Montreal is holding its annual Open House on Saturday, September 28th at 12:30 p.m. Is there a young girl close to you who is interested in a Sacred Heart education? You are warmly invited to bring her to visit the school on September 28 for Open House. Meet new friends and come see your future school! Parents and students can tour the school with teachers and staff available to answer your questions. We will be featuring new technology (e-beam) and our Parents Guild will have snacks for everyone. Information on www.sacredheart.qc.ca or call 514-937-2845. Follow us on Facebook and Twitter.

 

Na Věstník přispěli: Jiří F. Novák, Patrick Pelletier, Květa Pichlerová, Mira Šťastná a jeden dárce, který si nepřeje být jmenován. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Věstníku, 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy můžete posílat na montrealvestnik@gmail.com. Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ladislav Křivánek, Ludvík Martinů.Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.