Montrealský věstník                                  Ročník 50

Říjen/October 2013                     5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                 Číslo 2


 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

2. 10.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

4. 10.   Pá        Gala koncert, sál kulturního domu La Petite-Patrie, 6707 de Lorimier, 20.00 h

5. 10.   So        Koncert "Il Serpente di Bronzo", St. James Apostle Church, 1439 Ste. Catherine W., 19.30 h

16. 10. St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

17. 10. Čt         Vernisáž výstavy E. Lapkové, galerie McClure, 350 Victoria Avenue, Westmount, 18.00 h

19. 10. So        Octoberfest, Canadian Legion Hall, 5455 de Maisonneuve W., 19.00 h

20. 10. Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

27. 10. Ne        Koncert Tria Valdštýn, Lambda Concert Hall, 4989 des Sources, Pierrefonds, 19.00 h

30. 10. St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

1. 11.   Pá        Koncert Tria Valdštýn, École Vincent d'Indy, 628 Ch. de la Côte Ste. Catherine, 19.00 h

 

Jubileum Věstníku (pokračování)

U příležitosti jubilejního 50. výročí našeho Věstníku bych rád připomněl zrod, původní podmínky a těžkosti jeho publikace. Jeho zakladatelem, redaktorem, tiskařem a administrátorem v jedné osobě byl kněz Bohuslav Janíček, S.J. (na obrázku), který zemřel 7. září 2002. Původní Věstník měl sloužit jako bulletin pro členy katolické Misie sv. Václava, kterých bylo mezi emigranty po únorovém puči poměrně hodně. S příchodem několika tisíc mladých Čechů a Slováků z uprchlických táborů v Německu a Rakousku aktivita v tehdejší československé komunitě bujela. Tvořily se kluby bývalých politických stran, obnovila se činnost Čsl. národního sdružení a jednoty Sokol, byla zde Společnost pro vědu a umění (S.V.U.), byla ustanovena česká doplňovací škola a klub seniorů pod vedením Ing. Václava Pavelky. Všechny tyto organizace a spolky našly ochotného spolupracovníka u d.p. Janíčka, který koordinoval veškeré aktivity v domě Misie českých jezuitů na West Broadway. Oficiálně se dům jmenoval Mission House, ale lidově jsme "chodili k farářům". Konaly se tam spolkové schůze, oslavy i koncerty, schůze seniorů a někdy i bohoslužby v malé kapli v 1. poschodí. Velkou část tohoto poschodí tvořily právě místnosti redakce a tiskárny Věstníku.

     Počáteční Věstník byl jen jednostránkový, ale pro velký zájem o možnost informovat členy a komunitu o aktivitách a rovněž o inzerci tehdy početných podnikatelů byl rychle zvětšený téměř do dnešní formy a velikosti. Výtisk trval d.p. Janíčkovi nejméně dva dny, kdy si musel na stroji napsat celý obsah a ten potom po sejmutí pásky z psacího stroje přepsat na blánu. Pro každou stránku musel připravit jednu blánu, naplnit tiskací strojek tiskací černí a otočením kliky tisknul stránku po stránce. Později si koupil elektrický tiskací stroj značky "Rota-Print", který operoval na stejném principu. Adresy psal otec Janíček na stroji. Pamatuji se na jeden den tisku, kdy jsem šel otci pomáhat a našel jsem ho v zoufalé situaci, kdy se mu potrhala tiskací blána. Snažil se ji opravit a tím si ušetřit přepisování, ale nedařilo se mu to a byl tak nervózní a rozzlobený, že si rukama plnýma tiskařské černě několikrát utřel obličej a při mém příchodu vypadal jako černoch... Dalším problémem byla pro něj často kvalita papíru, kdy mu tisk z jedné strany prosákl na druhou. Při veškeré primitivnosti vycházel Věstník pravidelně a jen jednou kvůli onemocnění otce Janíčka jsem na jeho žádost vydal jednostránkový Věstník já, což nebylo vůbec lehké. Pan redaktor Janíček se dožil doby počítačů a koupil si i kopírovací stroj – byl na novou technologii velmi hrdý.

     Při skládání a expedici Věstníku, na které se podíleli dobrovolníci (z nichž někteří tak činí dodnes), d.p. Janíček dohlížel na pořádek a správné doručení až na poštu. Dělal to po mnoho let poctivě a nezištně. Pomáhal jsem mu ve funkci předsedy farního výboru a vím tedy o jeho problémech financování Misijního domu, Věstníku, Hostýna, jakož i jeho osobních potřeb. Všechno zvládnul z příspěvků členů komunity, organizací, z výtěžku inzerce a hlavně díky pravidelným ročním darům manželů Velanových a Frymlových. Dnes po padesáti letech aktivity v naší česko-slovenské komunitě ubývají v důsledku nezájmu mladší generace, a možná nám také chybí dobrovolníci a osobnosti druhu pátera Janíčka. Naše komunita může být vděčná nynější šéfredaktorce paní Aleně Martinů, která po d.p. Janíčkovi Věstník v roce 2001 převzala, což dělá s péčí a největší odpovědností.

     Redakční radě v čele s paní Alenou Martinů, jakož i Věstníku, na kterém jsem se těch celých padesát let podílel, přeji do budoucna mnoho zdaru. Všem, kteří se na jeho vydávání zúčastňují, srdečný dík. Je to naše poslední a jediné opravdové pojítko! (Alois Fogl)

Klub seniorů

Příští měsíc budeme mít tři schůzky: 2., 16. a 30. října. Máme připraveny krásné koncerty na DVD (David Oistrach, Yehudi Menuhin a Mstislav Rostropovič). Těšíme se na Vás!

Informace o programu klubu seniorů podá paní Olga Nováková na tel. 514-697-2125.

 

Sezónu jsme s radostí zahájili 4. září. Sešlo se nás patnáct a po vyprávění o prázdninových zážitcích při kávě a cukroví jsme si promítli kus videa z koncertu Leonarda Cohena v Londýně.

Na schůzce 18. září jsme oslavili dortem a vínem červencové narozeniny paní Anny Mišurové a záříjové narozeniny paní Soni Jelínkové, Evy Procházkové a Olgy Novákové. Pak jsme si promítli zajímavé drama Otakara Vávry "Kladivo na čarodějnice". Je to horor na základě skutečných procesů v 17. století. Do města Šumperka je povolán inkvizitor, aby vyšetřil přestupek jedné žebračky. Zkonstruuje proces, jehož metody zaručují doznání všech obžalovaných. Proti spořádaným a ušlechtilým občanům města se náhle vynoří moc, která pod rouškou očišťování kraje od čarodějnic obětuje desítky nevinných lidí. Ničí své odpůrce a přitom sleduje pouze vlastní obohacování. Film byl objednán komunisty, aby upozornil na krutou minulost katolické cirkve, ale lidé v něm viděli komunistické metody v padesátých létech, a tak byl zakázan. (Olga Nováková)

České a slovenské sdružení

Příští výborová schůze montrealské odbočky ČSSK se bude konat až po Bazaru, v úterý 19. listopadu 2013 v půl osmé večer v Českém domě na 6540 McLynn. Zhodnotíme na ní dosavadní podzimní akce: koncert a bazar. Doufáme, že se obou akcí zúčastní dost lidí, abychom nemuseli uvažovat o zrušení dalších tradic v přístím roce. Kdo by nám chtěl v našich aktivitách pomoct, je srdečně na schůzi vítán. (Ema Košacká)

 

Již 58. předvánoční Bazar se bude konat v sobotu 9. listopadu 2013 od 11.00 do 15.00 hodin v hale kostela sv. Ignáce na 4455 West Broadway. Těšíme se, že přijdete v hojném počtu, abyste se sešli se svými známými v přátelském prostředí a pochutnali si na našich tradičních jídlech, jako jsou chlebíčky, párky a polévky. Ke koupi bude jako obvykle velký výběr moučníků a domácí vánoční pečivo. Uvítáme, když nám budete chtít během Bazaru pomoci, ať už s přípravou, prodejem nebo s úklidem. V tom případě zavolejte prosím Emu Košackou (tel. 514-735-5795) nebo Míšu Fuchsovou (tel. 514-737-8325). Pokud chcete pomoci s vánočním cukrovím a máte v úmyslu pro Bazar cukroví koupit, prosíme vás, abyste raději dali finanční příspěvek.

Balení cukroví bude v úterý 5. listopadu ve dvě hodiny odpoledne v Českém domě na 6540 McLynn.

Pokud máte doma knihy, které byste rádi nabídli prostřednictvím Bazaru lidem z české komunity, zavolejte Aleně Martinů na 514-484-6177 nebo Emě Košacké na 514-735-5795, abychom dohodli odvoz. Prosíme vás, abyste nevozili knihy přímo na Bazar, je třeba je předem protřídit a srovnat na stoly. Zájem je především o dětské knížky, humor a detektivky. Děkujeme. (Ema Košacká)

Sokol Montreal

Sokolský volejbal začne 26. září. Rádi mezi sebou uvítáme další zájemce. Informace o sokolských aktivitách podají manželé Hřibovi na tel. 514-683-2092.

 

Řádná valná hromada Sokola Montreal se tímto svolává na neděli 10. listopadu 2013. Tentokrát se bude konat zcela netradičně v restauraci Prague na Côte-des-Neiges a bude spojena s večeří. Začátek v 17.00 hodin, večeře v 18.00 hodin. Členům pošleme jednotlivě pozvánky poštou. (Ludvík Martinů)

 

Valná hromada kanadského Sokola se bude konat v sobotu 19. října 2013 v motelu Days Inn v Kingstonu. Začátek v 10 hodin dopoledne. Tato valná hromada je volební a při této příležitosti se bude jednat i o některých administrativních změnách. Například dosavadní název "Sokolská župa kanadská" je přežitek z doby, kdy kanadský Sokol spadal pod "Ústředí československého sokolstva v zahraničí". Činnost tohoto spolku byla ukončena 31. prosince 1995. Od té doby je Sokol Canada samostatnou organizací a je nejvyšší čas změnit i český název zpět na Kanadský Sokol, jak to bylo do roku 1973. (AM)

Misie sv. Václava

Naše příští česká mše bude v neděli 20. října 2013. Mše se koná v 11.00 hodin v kapli ve 3. patře budovy Loyola High School, 7272 Sherbrooke Street West (roh West Broadway). Růženec se modlíme od 10.30 h. Prosíme, přicházejte před jedenáctou, protože budova se v 11 hodin zamyká. Děkujeme. (Rose Mary Strban)

Kultura

Eva LAPKOVÁ chystá sólo výstavu nazvanou "Eva Lapka – 10 ans" v galerii McClure, 350 Victoria ave, ve Westmountu od 18. října do 9. listopadu 2013. Vernisáž se bude konat 17. října v 6 hodin večer. Na této výstavě najdete keramická díla, která Eva vytvořila během posledních 10 let a která svědčí o jejím uměleckém vývoji v technice zpracování hlíny i v poetickém způsobu ztvárnění lidského těla. Více informací najdete na stránce www.centredesartsvisuels.ca nebo na tel. 514-488-9559.

 

Známy montrealský umelec Peter KRČ sa zúčastní výstavy obrazov nazvanej "LES PASTELLISTES 2013-INTERNATIONAL", ktorá sa koná v dňoch od 1. do 10. novembra v Tudor Hall na piatom poschodí domu Ogilvy, 1307 Ste. Catherine West, v Montreale. Vernisáž bude 1. novembra o 18. hodine.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESKÉ A SLOVENSKÉ SDRUŽENÍ V KANADĔ a SOKOL MASARYK MONTREAL

 

si Vás dovolují pozvat na tradiční

 

KONCERT

 

u příležitosti 95. výročí založení Československé republiky

 

v pátek 1. listopadu 2013 v 19.00 h

sál Marie Stéphane, École de musique Vincent d’Indy

628 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Outremont

 

Účinkuje Trio Valdštýn:

Mana Shiraishi (housle)

Kateřina Jurásková (cello)

Martin Karlíček (klavír)

 

Na programu:

Joseph Haydn – Piano Trio in G major "Gypsy"

Josef Suk – Piano Trio Op. 2

Antonín Dvořák – Piano Trio in F minor

 

Vstupné 20 $, senioři a studenti 15 $

 

Stejný repertoár předvede Trio Valdštýn na koncertě 27. října 2013 v 7 hodin večer v koncertní hale Lambda v Pierrefonds, 4989 boul. des Sources. Informace na tel. 514-697-9991 nebo ecolelambda.ca@gmail.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Théâtre Lyrichorégra 20 v Montrealu ve spolupráci s University of Wisconsin v Green Bay pořádá již XII. Czech and Slovak International Music Competition / XII. Concours International de Musique Tchčque et Slovaque. Porotě bude předsedat Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla moravskoslezského a bývalý umělecký vedoucí Pražské opery. Další členkou poroty z České republiky je paní Eva Bláhová, umělecká vedoucí Janáčkovy opery v Brně. Soutěž podporuje Ministerstvo kultury České republiky, Velan Foundation, Sharon Chmel Resch Foundation, Antonin Dvorak Foundation, Maison Slovaque a J. Slaba. První a druhé kolo se bude konat 2. a 3. října, finále a závěrečný Gala koncert 4. října 2013 ve 20 h v kulturním domě La Petite-Patrie, 6707 de Lorimier, Montreal.

     Více informací najdete na webové stránce http://lyrichoregra20.wifeo.com, nebo na tel. 514-684-7287, fax 514-684-4979, e-mail theatreL20@gmail.com. (Alain Nonat)

 

LA COMPAGNIE BAROQUE MONT-ROYAL, a professional, non-profit arts group based in Montreal presents a Canadian premiere of an oratorio "IL SERPENTE DI BRONZO" (The Bronze Serpent) by the great Czech baroque composer Jan Dismas Zelenka. The work will feature 5 local soloists, a choir, and a chamber orchestra of 9 musicians. The show is held on October 5, 2013 at 7:30 p.m. at St. James Apostle Anglican Church, 1439 Ste. Catherine W., at the corner of Ste. Catherine and Bishop in downtown Montreal. Information on tel. (514) 564-8007 or www.eventbrite.ca. (David Menzies)

Octoberfest

Letošní česká dožínková zábava (Octoberfest) se bude pořádat v hale Kanadské legie na 5455 de Maisonneuve W. v sobotu 19. října 2013. Začátek v 19.00 hod. Krajanská kapela "Spring 68" bude vyhrávat československé populární, taneční a trampské, jakož i mezinárodní melodie, jazz, swing, rock'n'roll a line-dancing. Vstupné 15 $ do 17. října, 20 $ u dveří. Pro bližší informace volejte 514-737-9220. (Jan Chlumský)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

České a slovenské sdružení a Sokol Montreal

 

vás srdečně zvou na tradiční

 

Mikulášskou taneční zábavu

 

v sobotu 23. listopadu 2013 v 8.00 hodin večer

v sále kostela sv. Cyrila a Metoděje

7187 - 2nd Avenue (roh Jean Talon)

 

K tanci bude hrát kapela Edelweiss

Půlnoční tombola

Tradiční jídla a zákusky, české pivo

 

Mikuláš přijde a nadělí vašim přátelům dárky, které přinesete

(poštovné $1 za dárek)

 

Vstupné: $20.00 dospělí, $15.00 studenti a senioři, děti do 12 let zdarma

 

Informace a lístky / Information and tickets:

 

Míša Fuchsová 514-737-8325, Ema Košacká 514-735-5795, Alena Martinů 514-484-6177

 

Výtěžek Mikulášské zábavy bude věnován na výdaje s Montrealským věstníkem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU pro děti pořádá Čs. sdružení a Sokol Montreal v neděli 1. prosince 2013 ve tři hodiny odpoledne v salonku (lounge) kostela sv. Ignáce v NDG, 4455 West Broadway. Vstup je zdarma. Mnozí z vás již na našich minulých nadílkách byli a my se těšíme, že vás opět uvidíme. Pro ty, kteří chtějí přijít poprvé, připomínáme, že Mikuláš bude rozdávat dětem dárky, které přinesete. Pro každé dítě doporučujeme přinést jen jeden dárek nebo dejte dárky do jednoho balíčku, aby rozdělování netrvalo dlouho. Dárek výrazně označte celým jménem dítěte. Dětem, které přednesou básničku nebo zazpívají písničku (pokud možno česky nebo slovensky), dají anděl s čertem navíc zvláštní malý dárek. Po rozdělení dárků bude jako vždy připraveno malé pohoštění: džusy, soft drinks, káva a drobné cukroví. Budeme rádi, když maminky nebo babičky pro děti něco upečou a přinesou. Prosím, dejte laskavě vědět do 10. listopadu Aleně Martinů, s kolika dětmi chcete přijít, buď telefonicky na 514-484-6177 nebo emailem na amartinu@yahoo.com. (AM)

Honorární konzulát ČR v Montrealu

Honorární konzulát České republiky je umístěn v prostorách právní kanceláře Colas Moreira Kazandjian Zikovsky LLP na 2020 University, suite 1920. V jeho čele je JUDr. Hynek Žikovský (honorární konzul) s paní Zdeňkou Johansen (asistentka hon. konzula). Otevírací hodiny jsou stanoveny na každý pátek od 10:00 do 12:30 hod., na základě předem dohodnuté schůzky. Schůzku je nutné sjednat předem buď e-mailem (consul.czech.qc@gmail.com) nebo telefonicky (tel. 514-316-4383 se záznamníkem). Uveďte vždy den, jméno a důvod návštěvy; návštěva vám bude potvrzena telefonicky nebo e-mailem. Během konzulárních dnů budou přijímány pouze předem ohlášené návštěvy. Upozorňujeme, že vchod do konzulátu je nalevo od dveří č. 1920. V případě urgentních záležitostí (jako např. ztráta pasu nebo osobních dokladů) se zájemci musí obracet přímo na Velvyslanectví České republiky v Ottawě (v pracovní době tel. 613-562-3875, linka 12 nebo 13, mimo pracovní dobu tel. 613-794-2277). Honorární konzulární úřad také nevykonává vydávání cestovních pasů či víz; s těmito žádostmi se musí žadatelé obracet přímo na Velvyslanectví České republiky v Ottawě.

Informace k novému zákonu o státním občanství České republiky

Nový zákon č. 186/2013 o státním občanství České republiky přináší od 1. 1. 2014 následující základní změny: Nová právní úprava plně opouští princip jediného státního občanství a přiklání se k možnosti existence dvojího (či vícerého) státního občanství pro české státní občany. Od 1. 1. 2014 již nebude součástí právního řádu České republiky ustanovení, podle kterého čeští státní občané nabytím cizího státního občanství na vlastní žádost pozbývají automaticky své dosavadní české státní občanství. Takovým osobám bude tato nová právní norma umožňovat tzv. dvojí státní občanství. Jediným zákonným způsobem pozbytí českého státního občanství bude jeho pozbytí na základě prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky (§ 40 zákona o státním občanství České republiky). O prohlášení o pozbytí státního občanství České republiky již nebudou nadále rozhodovat zastupitelské úřady, nýbrž krajské úřady.

     Zákon o státním občanství České republiky nabyde účinnosti dne 1. ledna 2014. Nabytím jeho účinnosti se zároveň zrušuje zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění pozdějších předpisů. (Čs. sdružení v Kanadě)

    Další informace naleznete na: www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/hcjhy/index.html

Významná jubilea

Koncem srpna oslavil své 90. narozeniny Dr. Rudolf RODEN. Jeho životní příběh mnozí čtenáři dobře znají jak z Montrealského věstníku, tak z knížky "Životy ve vypůjčeném čase", kterou napsal se svou ženou Evou. Oba prošli Terezínem (kde se v roce 1942 vzali) a koncentračními tábory. Když se téměř zázrakem po válce znovu našli, začali v Praze nový život. Ten jim však bohužel překazil komunistický puč v roce 1948, když už Rudovi zbýval poslední rok studia medicíny. Manželé Rodenovi se rozhodli odejít do Kanady, kde Ruda medicínu dokončil na Queen's University v Kingstonu. Po určité době praxe rodinného lékaře se rozhodl specializovat se na psychiatrii se zaměřením na lidi, kteří přežili Holocaust, a jejich děti. Po několika letech v Galvestonu v Texasu se vrátil zpátky do Montrealu, kde ještě donedávna působil jako rodinný lékař a psychiatr. Zážitky ze svého bohatého života a ze své lékařské praxe popsal ve svých povídkách, které mu v Čechách postupě vyšly knižně (jmenujme alespoň "Paměť naruby", "Jsem zase tam" a "Čtvereček rumby"), a v novele "Mia".

     Dodatečně blahopřejeme doktoru Rodenovi k jeho narozeninám a do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, dobré nálady a humoru. (AM)

 

Dne 15. září tohoto roku se dožila 90 let známá profesorka hudby paní Soňa JELÍNKOVÁ. Její životní cesta je velmi zajímavá: narodila se v Hamburku jako dcera diplomata, studovat hudbu začala ve městě Lille ve Francii, v roce 1938 přijela se svými rodiči do Montrealu a začala studovat na McGillu. V roce 1948 se vrátila do Československa, kde hrála jako sólistka v orchestru Pražského národního baletního souboru dirigovaného Vladimírem Jelínkem, za kterého se v roce 1957 provdala. V roce 1965 manželé Jelínkovi odešli z Československa a usadili se v Montrealu. Soňa dostala místo v Montrealském symfonickém orchestru a dlouhá léta pak vyučovala na Konzervatoři univerzity McGill a na Provincial Conservatory of Music of Montreal.

     Blahopřejeme k významným narozeninám a přejeme mnoho dalších let ve zdraví a spokojenosti. (Alois Fogl)

 

V sobotu 19. října tohoto roku oslaví Alois a Rosl FOGLOVI již 65. výročí svatby. Není mnoho manželských párů, které se mohou pochlubit takovým výročím. Po komunistickém puči Alois odešel "přes kopečky" z Československa, byl v lágru v Německu a tam také v roce 1948 měli s Rosl svatbu na civilním úřadě. Hned po svatbě emigroval do Kanady a trvalo to pár měsíců, než ho manželka mohla následovat. Po mnoha letech se Alois svěřil P. Janíčkovi, že s Rosl nebyli oddáni v kostele. Slovo dalo slovo a manželé Foglovi měli konečně církevní svatbu, jak se sluší a patří na spořádané katolíky.

     Jménem celé československé komunity v Montrealu srdečně přejeme manželům Foglovým do mnoha dalších let společného života dobré zdraví, pohodu a hodně radosti z celé stále se rozrůstající rodiny – zanedlouho budou totiž mít už čtvrté pravnouče. (Ema Košacká)

Demokracie po česku je když...

Po povodních, vedrech a dalších pohromách dochází nyní v Česku k parlamentním volbám, které mají ozdravit nemocné politické klima. Opět jsme demokraticky přizváni i my, krajané, a opět se bude volit osvědčenou metodou osobního styku na zastupitelských úřadech, byť už zbyly pro celou naši šírou zemi jen dva. Takže občané torontští či ottawští se dostaví veřejnou dopravou nebo pěšky, Montrealčané to mají do Ottawy pouhé dvě a půl hodiny autem a já a mně podobní zhruba 8 hodin tam a zpět. Milionáři z Vancouveru a Calgary přiletí vlastními jety, těch pár tisíc km vzdálenosti je pro ně hračkou. Krajanská mládež česká, proslavená už transkontinentálními eskapádami na bicyklu, ba i v kajaku, rovněž nezklame. Pepa na Labradoru už určitě chystá kanoi a Venca z Yukonu zapřahá psí spřežení, aby to stihl, než začne polární noc. Jak romantické ve srovnání třeba s ubohými Američany, Švýcary nebo i Slováky, kteří volí nudnou korespondenční cestou! Jak se jejich vlády přesvědčí, zda poddaní jsou vlastenci skutečnými nebo jen na oko? To naše vláda může být úplně klidná, na nějaký ten dolar pro správnou věc nehledíme. Ale pozor, je tu ještě jiná možnost volby a to sice nezúčastnit se politického cirkusu, kterému nikdo z nás za Velkou louží beztak nerozumí. Vždyť dnešním poměrům v té věčně podváděné, věčně okrádané zemi, kterou jsme opustili, protože si neuměla vládnout, ani rozuměti nelze. Jezděme dál do toho našeho Česka emigrantských snů, jezděme tam radovat se z krásného hlavního města, z Ladovské krajiny, dobrého jídla a pití, vůně šeříků nebo třeba i z toho, že pan prezident má krásnou dceru. A pokud máme nějaký ten dolar navíc, máme přece příbuzné, přátele, podpořme oběti povodní, nemocnice, podpořme poctivé lidi, kteří se snaží něco změnit. Jedině tak si můžeme být jisti, že jsme vyplnili ballot správně a dali svůj hlas na stranu dobra. (KN)

Různé zprávy

Vloni vyšla v Brně v nakladatelství Outdooring knížka Aleny KENNEDY "Trvalé bydliště Klondike", kde zajímavým způsobem popisuje, jak se přes Tunis, Toronto a Vancouver dostala až na Yukon, kde žije dodnes se svým manželem, dvěma syny a smečkou severských psů. Život ve srubu bez elektřiny a vody na severu Kanady, kde je půl roku sníh a mrazy pod 40 stupňů Celsia, je tvrdý, ale má své kouzlo. Naopak lov lososů a jízda se psím spřežením se mohou zdát romantickými, ale je to tvrdá dřina. Knížku můžete objednat po internetu přes www.outdooring.cz nebo přes knihkupectví ve Victorii, B.C., www.czech-books.com.

 

Firma Atkins a Langford realizuje bydlení pro seniory v Praze-Kobylisích. Projekt bude dokončen v létě 2014. Klient bude mít svůj byt, který si bude pronajímat včetně služeb, které bude potřebovat. Již nyní je možno sepsat rezervační smlouvu. Více informací na www.rezidencerosa.cz nebo volejte 420 234 097 838.

 

Maně Shiraishi a Martinu Karlíčkovi vyšlo na Live Notes japonské společnosti Nami Records nové CD, které má název "Duo Ventapane hraje českou a japonskou hudbu". Obsahuje skladby B. Smetany, B. Martinů, A. Ifukube a H. Hayashi. CD je možné objednat přes www.duoventapane.com/mail/postmail.html.

 

Hudební studio "FortePiano" vedeno Marinou a Janem Krejcarovými zve děti a dospělé k lekcím hudby, baletu a také jógy a tělocviku ve Westmountu a v Pointe-Claire. Lekce jsou vedeny v angličtině, francouzštině a v češtině. Pro více informací prosím volejte číslo 514-504-7899, napište email na music@cdmfortepiano.ca anebo navštivte webovou stránku www.cdmfortepiano.ca.

 

Music Studio M's (klavírista Martin Karlíček a houslistka Mana Shiraishi) blízko metra Snowdon nabízí lekce hry na klavír, housle a violu zájemcům všech stupňů, od začátečníků až po studenty hudebních škol. Příprava na zkoušky, soutěže, konkursy (auditions), koncerty. Zájemci volejte 514-621-6885, nebo pište na musicstudio.ms.montreal@gmail.com.

 

Na Věstník přispěli: René Kalvas (Restaurant Prague), Michael Novak, Helen Raich, Věra Zabrodská. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Věstníku, 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

A ještě vtip o české historii od Pavla Kantorka:       Stařešinové přemlouvají praotce Čecha, aby šel ještě kousek dál.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ladislav Křivánek, Ludvík Martinů.Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.