Montrealský věstník                                  Ročník 50

Listopad/November 2013           5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                  Číslo 3


 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

Každý čtvrtek: Sokolský volejbal, Coronation Elementary School, 4810 Van Horne, 20.00 h

 

1. 11.   Pá        Koncert Tria Valdštýn, École Vincent d'Indy, 628 ch. de la Côte Ste. Catherine, 19.00 h

5. 11.   Út        Balení cukroví na Bazar, Český dům, 6540 McLynn, 14.00 h

9. 11.   So        Bazar, hala kostela St. Ignatius, 4455 West Broadway, 11.00 h až 15.00 h

10. 11. Ne        Valná hromada Sokola Montreal, Restaurant Prague, 5613 Côte-des-Neiges, 17.00 h

13. 11. St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

15. 11. Pá        Recepce na Velvyslanectví ČR, 251 Cooper Street, Ottawa, 17.00 až 19.00 h

17. 11. Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

19. 11. Út        Schůze výboru Čs. sdružení, Český dům, 6540 McLynn, 19.30 h

23. 11. So        Mikulášská zábava, sál kostela sv. Cyrila a Metoděje, 7187 - 2nd Avenue, 20.00 h

27. 11. St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

1. 12.   Ne        Mikulášská nadílka pro děti, lounge kostela St. Ignatius, 4455 West Broadway, 15.00 h

--------------------------------------------------------------

 

VÁNOČNÍ POZDRAVY

Chcete-li popřát svým přátelům a známým k vánočním svátkům prostřednictvím Montrealského věstníku,

napište nejpozději do 20. listopadu na adresu Věstníku, 5080 Glencairn, Montreal, QC H3W 2B4.

Šek s příspěvkem vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

 

Jubileum Věstníku (pokračování)

Začátky našeho Věstníku opravdu nebyly jednoduché. Kupodivu od prvního čísla obsahoval každý výtisk jednu stránku s kalendářem (přehledem akcí během měsíce) a další tři nebo čtyři stránky zpráv jednotlivých spolků, které stály u zrodu Věstníku: Canadian Czechoslovak Club, Cyrilo-Metodějská Liga, Czechoslovak Welfare Association, Královská kanadská legie, Společnost pro vědy a umění, Čsl. národní sdružení, Tělocvičná jednota Sokol a hlavně Misie sv. Václava. A k tomu bývalo několik stránek inzerátů. První ročník měl deset čísel, od září do června. Druhý ročník začal až v říjnu a – kdo by to řekl? – hned na druhé stránce můžeme číst dopis Jiřího Škvora, básníka známého pod jménem Pavel Javor:

     "Milý čtenáři, dostáváte prvé číslo druhého ročníku "Věstníku". Přichází v šatě více než prostém. Bez obětavosti několika našich podnikatelů by patrně už na vaše dveře nezaklepal, protože se vyskytly vážné a celkem oprávněné hlasy a dotazy o pravém poslání tohoto chudého poutníka.

     Naši podnikatelé, kteří vydávání "Věstníku" umožňují, mají v podstatě pravdu, když tvrdí, že jim k jejich lepšímu obchodu mnoho nepomůže. A přece bychom něco postrádali, kdyby Věstník už nebyl vydáván. Nějak jsme si na něj zvykli, jako na pravidelného, milého hosta. [...] Upozorní na začátek nové práce v naší české doplňovací škole, v našem Československém národním sdružení, v Sokole, v SVU, v organisaci zahraničních vojáků, v náboženské osadě...

     Věstník je poutník skromný a pokorný. Nevtírá se, ale skromně připomíná, že by vám mohl sloužit mnohem, mnohem lépe! [...] Je toho mnoho, kde by Věstník mohl poradit a pomoci. Pak by se vám, milý čtenáři, také více líbil. Možná, že by právě vám poradil a pomohl.

     Věstník se hlásí do nové práce jako skromný, pilný pomocník. Záleží na každém z nás, jak jeho nejlepší vůle využijeme. Jiří Škvor."

     A takový je Věstník dodnes. Připravený oznámit, poradit, pomoci. Stejně jako tehdy, i dnes naši sponsoři Věstník podporují bez nějaké naděje na velký profit ze své inzerce. A jako tehdy, i dnes záleží jen na vás, zda vás bude Věstník zajímat a zda vám bude v něčem potřebný či nápomocný. (AM)

Klub seniorů

Příští měsíc se sejdeme ve středu 13. a 27. listopadu. Máme spoustu zajímavých filmů z různých oborů k dispozici, přijďte mezi nás! Na každé schůzce také podáváme malé občerstvení, kávu a často i sklenku vína na oslavu různých narozenin. Těšíme se na Vás! Informace o programu na tel. 514-697-2125.

 

Na první říjnové schůzce jsme si po kávě a výborných zákuscích přečetli krásné a dojemné dopisy, v kterých kolegové a studenti paní Soni Jelínkové navrhují, aby se stala čestnou členkou významné organizace GMMQ (Guilde des musiciens et musiciennes du Québec). Pro studenty, z nichž mnozí jsou dnes proslulí hudebníci a dirigenti, byla, jak sami píšou, nejen vynikající profesorkou, ale téměř matkou. Pak jsme si společně poslechli vynikající Dvořákův violoncellový koncert z DVD, které nám paní Jelínková zapůjčila.

Ve středu 16. října jsme oslavili, tentokrát dortem a vínem, vzácné 65. výročí svatby našich milých členů, manželů Foglových. Znovu přejeme mnoho pohody a zdraví do dalších let. Na programu jsme měli znovu koncert, tentokrát Bacha v provedení Oistracha, Menuhina a Rostropoviče. (Olga Nováková)

 

Již tradiční oběd seniorů se bude konat v sobotu 7. prosince 2013 opět v restauraci "Praha" na 5613 Côte des Neiges od 12.00 do 16.00 hodin. Restaurace nemá vlastní parkoviště, ale je lehce přístupná autobusy č. 165 a 129 nebo metrem. Nachází se poblíž Jewish General Hospital. Čeští majitelé nabízí tři jídla na výběr ze svých specialit: svíčkovou na smetaně, pečenou kachnu anebo řízek s bramborovým salátem. Je potřeba dát předem vědět počet hostů a druh požadovaných jídel, a proto členové klubu seniorů a jejich přátelé, kteří v minulosti vánoční obědy navštěvovali, najdou v tomto Věstníku přiloženou "Přihlášku a objednávku jídla" s obálkou adresovanou na paní Emu Košackou, která se laskavě uvolila přihlášky registrovat. Cena oběda pro seniory je 15.00 $ za osobu a cenový rozdíl bude hrazen ze sociálního fondu Čs. sdružení v Montrealu. Upozorňujeme, že restaurace má omezenou kapacitu 40 míst a pozdní přihlášky třeba nebude možné uspokojit. Bližší informace Vám rády dají paní Ema Košacká, tel. 514-735-5795, nebo předsedkyně klubu seniorů paní Olga Nováková, tel. 514-697-2125. (Alois Fogl)

České a slovenské sdružení

Příští výborová schůze montrealské odbočky ČSSK se bude konat v úterý 19. listopadu 2013 v půl osmé večer v Českém domě na 6540 McLynn. Zhodnotíme na ní dosavadní podzimní akce: koncert a bazar. Kdo by nám chtěl v našich aktivitách pomoci, je srdečně na schůzi vítán.  (Ema Košacká)

 

Připomínáme, že 58. předvánoční BAZAR se bude konat v sobotu 9. listopadu 2013 od 11.00 do 15.00 hodin v hale kostela sv. Ignáce na 4455 West Broadway. Doufáme, že přijdete v hojném počtu, abyste se sešli se svými známými v přátelském prostředí a pochutnali si na našich tradičních jídlech, jako jsou chlebíčky, párky a polévky. Ke koupi bude také velký výběr moučníků a domácí vánoční pečivo. V tradičním stánku s knihami budeme mít opět velké množství dětských knížek, detektivek a dalších knih darovaných našimi krajany. Přijďte se podívat, určitě si vyberete. Těšíme se na shledanou!

     Uvítáme, když nám budete chtít během Bazaru pomoci, ať už s přípravou, prodejem nebo s úklidem. V tom případě zavolejte prosím Emu Košackou (tel. 514-735-5795) nebo Míšu Fuchsovou (tel. 514-737-8325). Prosíme vás, abyste pro Bazar cukroví nekupovali, ale raději dali finanční příspěvek. Děkujeme.

     Balení cukroví bude v úterý 5. listopadu ve dvě hodiny odpoledne v Českém domě na 6540 McLynn. Pokud máte doma knihy, které byste rádi nabídli prostřednictvím Bazaru lidem z české komunity, zavolejte Aleně Martinů na 514-484-6177 nebo Emě Košacké na 514-735-5795, abychom dohodli odvoz. Prosíme vás, abyste nevozili knihy přímo na Bazar, je třeba je předem protřídit a srovnat na stoly. Zájem je především o dětské knížky, humor a detektivky. Děkujeme. (Ema Košacká)

Sokol Montreal

Sokolský volejbal začal koncem září. Zúčastňuje se osm až deset hráčů, většinou studentů z České republiky. Informace o sokolských aktivitách podají manželé Hřibovi na tel. 514-683-2092.

 

V sobotu 19. října se v Kingstonu konala 62. sokolská výroční schůze za účasti členů z Toronta, Kitcheneru, Ottawy a Montrealu. Po zprávách o činnosti jednot byl zvolen nový výbor, v jehož čele je starostka sestra Anna Janoušová s místostarostkou s. Hanou Juráskovou a náčelnicí s. Wendy Malysákovou. Bratr Petr Štikarovský z Montrealu byl zvolen matrikářem. V diskusi o připravovaných akcích se mluvilo o možnosti přesunout konání zimních her z Horseshoe Valley v Ontariu zpět do Gatineau. Hlavně se ale jednalo o přípravě minisletu v Torontu, během kterého by se konaly sportovní soutěže, pódiové skladby a společenské aktivity. Očekává se účast asi 250 lidí z různých jednot z USA, z České republiky, ze Slovenska, Slovinska a snad i z dalších zemí. Závěrečný den sletu bude v neděli 29. června na Masaryktownu ve spojení s oslavou Českého a slovenského dne. Nově zvolenému výboru přejeme hodně úspěchů do další činnosti. (Míša Fuchsová)

 

Řádná valná hromada Sokola Montreal se tímto svolává na neděli 10. listopadu 2013. Tentokrát se bude konat v restauraci "Prague" na Côte-des-Neiges a bude spojena s večeří. Začátek valné hromady v 17.00 hodin, večeře následuje v 18.00 hodin. Členům Sokola byly pozvánky rozeslány jednotlivě poštou. Kdo ještě nepotvrdil účast, ať tak učiní co nejdříve. Děkujeme. (Ludvík Martinů)

Misie sv. Václava

Naše příští česká mše bude v neděli 17. listopadu 2013. Mše se koná v 11.00 hodin v kapli ve 3. patře budovy Loyola High School, 7272 Sherbrooke Street West (roh West Broadway). Růženec se modlíme od 10.30 h. Prosíme, přicházejte před jedenáctou, protože budova se v 11 hodin zamyká. Děkujeme. (Rose Mary Strban)

 

Na obrázku vpravo dne 20. října v kapli Loyola High School otec Libor Švorčík uděluje požehnání dlouholetým význačným členům české komunity v Montrealu manželům Rosl a Aloisovi Foglovým u příležitosti 65. výročí jejich svatby. Gratulujeme a přejeme mnoho štěstí a spokojenosti do dalších let. (Josef Maxant)

Hostýn

Tábor Hostýn má za sebou ďalšiu úspešnú sezónu. Ostáva iba zrekapitulovať tohtoročné hlavné aktivity.

Po júnových jarných brigádách tím vedený Josefom Maxantom a hlavnou kuchárkou Miladou rozbehol tradičný trojtýždňový detský tábor.

Následoval Slovenský piknik v spolupráci s Kanadskou slovenskou ligou. Ako každý rok predovšetkým seniori využili Ligou zorganizovaný autobus z Montrealu na Hostýn. Počasie bolo výborné a účasť bola vysoká. Mládež a rodiny s deťmi si užili krásny deň na pláži. Svojou prítomnosťou nás poctil pán Dezidér Michaletz, honorárny konzul Slovenskej republiky.

Tradičná púť začala slabým dažďom. Organizátori však boli pripravení a hostia mali možnosť sa zabávať nielen v klubovni, ale aj pod pláteným prístreškom pri stánku.

Následovala každoročná týždenná dovolenka kresťanských rodín z Toronta a okolia.

Mládež si pochutnala na opekanom prasati v septembri a ďalší víkend sa zišli vedúci z detského tábora. 

S prichádzajúcou zimnou sezónou sme postupne tábor pripravili na zimu.

Aj touto cestou sa chceme poďakovat všetkým dobrovoľníkom a sponzorom, bez ktorých by prevádzka tábora nebola možná. Zo sponzorov ďakujeme hlavne Ministerstvu zahraničních vecí Českej republiky, Kanadskej slovenskej lige a následujúcim darcom do tomboly: L'Amčre ŕ boire Inc., Adams Viennese Bakery, Fairmount Meat Market & Delicatessen, Restaurant Bohemia, Frances Maxant.

Tábor Hostýn je už zatvorený na zimu. Do videnia v lete 2014! (Miro Seben)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESKÉ A SLOVENSKÉ SDRUŽENÍ V KANADĔ a SOKOL MASARYK MONTREAL

 

si Vás dovolují pozvat na tradiční

 

KONCERT

 

u příležitosti 95. výročí založení Československé republiky

 

v pátek 1. listopadu 2013 v 19.00 h

sál Marie Stéphane, École de musique Vincent d’Indy

628 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Outremont

 

Účinkuje Trio Valdštýn:

Mana Shiraishi (housle)

Kateřina Jurásková (cello)

Martin Karlíček (klavír)

 

Na programu:

Joseph Haydn – Piano Trio in G major "Gypsy"

Josef Suk – Piano Trio Op. 2

Antonín Dvořák – Piano Trio in F minor

 

Vstupné 20 $, senioři a studenti 15 $

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kultura

Sólo výstava Evy LAPKOVÉ nazvaná "Eva Lapka – 10 ans" v galerii McClure na 350 Victoria trvá až do 9. listopadu 2013. Na této výstavě najdete keramická díla, která Eva vytvořila během posledních 10 let a která svědčí o jejím uměleckém vývoji v technice zpracování hlíny i v poetickém způsobu ztvárnění lidského těla. Více informací najdete na stránce www.centredesartsvisuels.ca nebo na tel. 514-488-9559.

 

Známy montrealský umelec Peter KRČ sa zúčastní výstavy obrazov nazvanej "LES PASTELLISTES 2013-INTERNATIONAL", ktorá sa koná v dňoch od 1. do 10. novembra v Tudor Hall na piatom poschodí domu Ogilvy, 1307 Ste. Catherine West, v Montreale. Vernisáž bude 1. novembra o 18. hodine.

 

Orchestr lékařské fakulty univerzity McGill nazvaný "I Medici di McGill" chystá v sezóně 2013-2014 několik zajímavých koncertů. Dva z nich jsou pořádány u příležitosti stého výročí úmrtí Antonína Dvořáka a jedním ze sólistů je i nám známý Martin Karlíček. Orchestr "I Medici di McGill" byl založen v roce 1989 iniciativou Dr. Ante Padjena (původem z Chorvatska) a v jeho čele je dirigent Iwan Edwards, který převzal vedení po Wandě Kaluzny. V orchestru se za čtvrtstoletí existence vystřídalo přes 300 hudebníků z řad doktorů, studentů a dalších pracovníků lékařské fakulty McGill. Více informací o orchestru a o jejich programu najdete na www.imedici.mcgill.ca. Program sezóny:

 

Fall Public Concert

Sunday, November 24, 2013, 4:00 PM, Notre Dame de Grace Church, 5333 Notre-Dame-de-Grâce, Montreal

Soloist: Emmanuel Vukovich, violin

Programme: Johannes Brahms, Tragic Overture, op 81, Wolfgang A. Mozart, Violin Concerto No 5, K 219 and Ludwig van Beethoven, Symphony No 5, op 67.

 

Benefit concert for El Sistema Program

Friday, February 28, 2014, St. Gabriel Church, 2157 Centre Street, Montreal

Soloist: Stéphane Tétreault, cello

Programme: Antonín Dvořák, Cello Concerto, Op 104, and Symphony No 5, op 95, "New World"

 

26th Concert - Lecture on Biology of Music

Saturday, April 26, 2014, 4:00 PM, Pollack Hall, McGill University, 555 Sherbrooke Street W, Montreal

Soloist: Martin Karlíček, piano

Programme: Antonín Dvořák, Czech Suite, op 39, and Piano Concerto, op 33.

Tickets: $20 regular; $10 students for all the performances.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

České a slovenské sdružení a Sokol Montreal

 

vás srdečně zvou na tradiční

 

Mikulášskou taneční zábavu

 

v sobotu 23. listopadu 2013 v 8.00 hodin večer

v sále kostela sv. Cyrila a Metoděje

7187 - 2nd Avenue (roh Jean Talon)

 

K tanci bude hrát kapela Edelweiss

Půlnoční tombola

Tradiční jídla a zákusky, české pivo

 

Mikuláš přijde a nadělí vašim přátelům dárky, které přinesete

(poštovné $1 za dárek)

 

Vstupné: $20.00 dospělí, $15.00 studenti a senioři, děti do 12 let zdarma

 

Informace a lístky / Information and tickets:

 

Míša Fuchsová 514-737-8325, Ema Košacká 514-735-5795, Alena Martinů 514-484-6177

 

Výtěžek Mikulášské zábavy bude věnován na výdaje s Montrealským věstníkem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU pro děti pořádá Čs. sdružení a Sokol Montreal v neděli 1. prosince 2013 ve tři hodiny odpoledne v salonku (lounge) kostela sv. Ignáce v NDG, 4455 West Broadway. Vstup je zdarma. Mnozí z vás již na našich minulých nadílkách byli a my se těšíme, že vás opět uvidíme. Pro ty, kteří chtějí přijít poprvé, připomínáme, že Mikuláš bude rozdávat dětem dárky, které přinesete. Pro každé dítě doporučujeme přinést jen jeden dárek nebo dejte dárky do jednoho balíčku, aby rozdělování netrvalo dlouho. Dárek výrazně označte celým jménem dítěte. Dětem, které přednesou básničku nebo zazpívají písničku (pokud možno česky nebo slovensky), dají anděl s čertem navíc zvláštní malý dárek. Po rozdělení dárků bude jako vždy připraveno malé pohoštění: džusy, soft drinks, káva a drobné cukroví. Budeme rádi, když maminky nebo babičky pro děti něco upečou a přinesou. Prosím, dejte laskavě vědět do 10. listopadu Aleně Martinů, s kolika dětmi chcete přijít, buď telefonicky na 514-484-6177 nebo emailem na amartinu@yahoo.com. (AM)

Pozvánka na recepci

Chargé d’affaires a.i., Velvyslanectví České republiky v Kanadě, Robert Tripes si Vás dovoluje pozvat na recepci u příležitosti státního svátku České republiky – Dne boje za svobodu, která se uskuteční dne 15. listopadu 2013 od 17.00 do 19.00 hodin na Velvyslanectví České republiky v Ottawě, 251 Cooper Street. Potvrďte svoji účast nejpozději do 8. listopadu na tel. 613-562-3875, linka 27, nebo po emailu na rsvpczembassy@hotmail.ca. Pokud máte zájem dostávat pozvánky velvyslanectví po emailu, nahlašte nám prosím svou emailovou adresu.

Události v Torontě

Sokol Toronto Vás srdečně zve na Vánoční trhy v neděli 24. listopadu 2013 od 11.30 do 15.00 hodin v hale kostela sv. Václava na 496 Gladstone Ave. Obědy, občerstvení, svařák, prodej vánočního cukroví, vánoční dobroty všeho druhu, dárkové předměty, knihy. Velká tombola, Mikulášská nadílka pro děti!

 

O necelý týden později, v sobotu 30. listopadu, se bude na stejném místě konat taneční Mikulášská zábava. Možnost zakoupení večeře od 19 hodin, hudba Dušana Drobného začne hrát ve 20 hodin. Mikuláš přijde a bude rozdávat dárky, které přinesete. Vstupné 25 $, studenti 15 $.

 

Informace o obou akcích a přeprodej lístků Marie Crhak, tel. 416-242-5914, marie.crhak@yahoo.ca.

Honorární konzulát ČR v Montrealu

Honorární konzulát České republiky je umístěn v prostorách právní kanceláře Colas Moreira Kazandjian Zikovsky LLP na 2020 University, suite 1920. V jeho čele je JUDr. Hynek Žikovský (honorární konzul) s paní Zdeňkou Johansen (asistentka hon. konzula). Otevírací hodiny jsou stanoveny na každý pátek od 10:00 do 12:30 hod., na základě předem dohodnuté schůzky. Schůzku je nutné sjednat předem buď e-mailem (consul.czech.qc@gmail.com) nebo telefonicky (tel. 514-316-4383 se záznamníkem). Uveďte vždy den, jméno a důvod návštěvy; návštěva vám bude potvrzena telefonicky nebo e-mailem. Během konzulárních dnů jsou přijímány pouze předem ohlášené návštěvy. Upozorňujeme, že vchod do konzulátu je nalevo od dveří č. 1920. V případě urgentních záležitostí (jako např. ztráta pasu nebo osobních dokladů) se zájemci musí obracet přímo na Velvyslanectví České republiky v Ottawě (v pracovní době tel. 613-562-3875, linka 12 nebo 13, mimo pracovní dobu tel. 613-794-2277). Honorární konzulární úřad také nevykonává vydávání cestovních pasů či víz; s těmito žádostmi se musí žadatelé obracet přímo na Velvyslanectví České republiky v Ottawě.

Významná jubilea

V těchto dnech se paní Božena BRICHOVÁ dožívá svých 95. narozenin. Do Kanady přišla po II. světové válce a pracovala zde jako účetní. Brzy se zapojila do života české komunity, především pomáhala při našich Bazarech. Gratulujeme paní Brichové k významnému jubileu a do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti. (AM)

 

Také pan Jan JECH oslaví své 95. narozeniny, a to 19. listopadu. Když v roce 2011 ovdověl, odstěhoval se na severní Moravu do obce Mikulovice asi 15 km od Jeseníku. Bydlí ve velmi pěkném moderním domě pro seniory s pečovatelskou službou. Na stránce www.souziti2005.webnode.cz můžete ve fotogalerii vidět různé aktivity, které tam probíhají, a také jsou tam i fotky pana Jecha. V okolí je krásná krajina, příjemné počasí a čerstvý horský vzduch. Pan Jech je tam velmi šťastný, ale rád vzpomíná na Montreal a všechny známé. K jeho narozeninám mu přejeme všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví do dalších let. (Jan Marek)


Projekt Petra

Smutný je příběh Petry, druhorozené dcery manželů Heleny a Břetislava Markových. Petra SLAVÍKOVÁ přijela se svými rodiči a o rok starší sestrou Helenou do Kanady, když jí byly čtyři roky. Usadili se v Torontě, ale po sametové revoluci se obě dcery rozhodly vrátit do Čech, kam za nimi posléze odjeli i jejich rodiče. Petra, dnes 34 letá matka čtyřleté Elišky a učitelka angličtiny ve Zlíně, byla již před třemi lety diagnostikována na brněnské onkologii, že má akutní leukémii. Prošla již třemi cykly agresivní chemoterapie a jedinou nadějí je dnes transplantace kostní dřeně, pro kterou se hledá vhodný dárce. Její sestra jím bohužel není, ale pro Petru rozjela širokou kampaň nazvanou "Projekt Petra" na získání potřebných finančních prostředků na léčení a na získávání dárců kostní dřeně a doufá, že mezi nimi se snad najde i někdo vhodný pro Petru. Spolu se svými kamarádkami vytvořily webovou stránku www.thepetraproject.com, založily stejnojmenný účet a s pomocí médií se snaží zainteresovat co nejvíc lidí. Více informací najdete na wwwkostnidren.cz/nadace nebo na wwwonematch.com. Chcete-li Petře přispět finančně, můžete poslat šek napsaný na The Petra Project a poslat jej na adresu Jenn Rodgers, P.O. Box 2337, Revelstoke, B.C. V0E 2S0. (Převzato z Nového domova)

Trochu humoru

"Nač si vaše paní nejvíc naříká?" ptá se lékař manžela. – "Na mne."

 

"Pamatujte si," domlouvá lékař pijákovi, "že alkohol zkracuje život." – "Svatá pravda, pane doktore, svatá pravda. Při dobrém vínečku letí ten čas jako splašený."

 

Jedna starší dáma poprvé v životě ochutnala whisku. "Podivuhodné," řekla, "to chutná přesně jako ta medicína, kterou můj muž musí brát už po dvacet let každý večer."

Různé zprávy

Radio Olomouc bude třikrát vysílat půlhodinové čtení z knihy dr. Rudolfa Rodena Život v napětí a míru. První vysílání bude 17. listopadu 2013, v den státního svátku, který se slaví jako "Den boje za svobodu a demokracii." Přejeme dr. Rodenovi ještě mnoho podobných úspěchů. (Míša Fuchsová)

 

Nakladatelství Český dialog vydalo "ČESKÝ KALENDÁŘ 2014", tradiční ročenku plnou zajímavého čtení na různá témata, jako je česká historie, výročí roku 2014, významné osobnosti, česká příroda, poezie, povídky, písničky, křížovky, recepty, úryvky ze zajímavých knížek a další. Vhodný dárek pod stromeček i jako podpora při výuce českého jazyka a reálií v kurzech češtiny pro Čechy v zahraničí apod. Vydáváme již od roku 1996. Stojí 15.00$ i s poštovným. Objednávky můžete zaslat stejně jako v minulých letech na adresu paní Lídy Luscher, 995 Pinecrest Rd., Oshawa, L1K 2A6. Šek vystavte na Lídu Luscher. Informace rovněž na emailu na cesky-dialog@seznam.cz nebo na tel. 420 739 091 057. Český dialog/Czech Dialogue vychází pouze na internetu na adrese www.cesky-dialog.net. Denně zde najdete zajímavé članky z domova i ciziny. (AM)

 

Hledám paní Andreu, která si dala inzerát na "Great au-pair", že hledá pro své děti českou paní na hlídání. Chtěla bych jí nabídnout své služby – Pavla, tel. 514-526-5076.

 

Od června příštího roku zahajuje Air Transat lety do Prahy z Toronta a Montrealu. Létat se bude každé úterý od 17. června do 24. října 2014. Letenky jsou již nyní v prodeji. Informace na www.airtransat.ca.

 

Firma Atkins a Langford realizuje bydlení pro seniory v Praze-Kobylisích. Projekt bude dokončen v létě 2014. Klient bude mít svůj byt, který si bude pronajímat včetně služeb, které bude potřebovat. Již nyní je možno sepsat rezervační smlouvu. Více informací na www.rezidencerosa.cz nebo volejte 420 234 097 838.

 

Na Věstník přispěli: Rudolf Farský, Pavla Fofana (Voyage Groupe Ideal), Rosl a Alois Foglovi, Margaret Jačeková, Eva a Vlad Kocmanovi, Jan Marek, Anna Mišurová, Karel Pelz, Dr. Jan Schulz, Mira Stastny, Anna Trotter a jeden dárce, který si nepřeje být jmenován. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Věstníku, 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ladislav Křivánek, Ludvík Martinů.Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.