Montrealský věstník                                  Ročník 50

Leden/January 2014                   5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                 Číslo 5


 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

Každý čtvrtek: Sokolský volejbal, Coronation Elementary School, 4810 Van Horne, 20.00 h

 

8. 1.     St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

14. 1.   Út        Schůze výboru Čs. sdružení, Čs. dům, 6540 McLynn, 19.30 h

22. 1.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

 

Redakce Montrealského věstníku přeje všem čtenářům radostný vstup do nového roku 2014!

Klub seniorů

Tento měsíc se sejdeme dvakrát, a to 8. a 22. ledna, vždy v půl jedné odpoledne v Českém domě.

 

V sobotu 7. prosince se konal tradiční a velmi zdařilý předvánoční oběd seniorů v české restauraci "Prague". Stoly byly plně obsazeny, pohoštění skvělé a nálada výborná. Děkujeme všem, kteří přispěli k organizaci této slavnosti, obzvlášť pak manželům Valáškovým za hudební a recitační zpestření našeho programu.

Na schůzce 11. prosince jsme v našem klubu seniorů oslavili při víně a dortu narozeniny naší milé a věrné členky paní Líby Prášilové. Pak jsme si promítli první část DVD "Zlaté Vánoce" (Štědrý den bratří Mánesů). Hraje orchestr Václava Hybše a zpívá mezi jinými i Karel Gott. Druhou část (Vůně jehličí) si promítneme na další lednové schůzce. (Olga Nováková)

Všem přejeme mnoho štěstí a zdraví v novém roce.

 

Vánoční oběd seniorů. První prosincovou sobotu jsme se opět sešli na tradičním vánočním obědě pořádaném Klubem seniorů, který se již třetím rokem konal v restauraci "Prague" v ulici Côte-des-Neiges. Počasí nám přálo, takže všichni přihlášení přišli. Rostoucí popularita restaurace manželů Kalvasových a kvalita jejich jídel zapříčinila letos mnohem větší zájem než mohla restaurace uspokojit, takže se bohužel nemohli všichni zájemci zúčastnit.

     Rádi jsme se zase setkali se všemi známými, kteří mohli přijít, a po letech jsme mezi námi přivítali manžele Valáškovy z Prahy. Slavnostní oběd zahájila uvítáním všech přítomných a velice hezkým projevem předsedkyně Klubu seniorů paní Olga Nováková. Do vánoční nálady nás uvedla Věra Valášková, která procítěně přednesla krásnou báseň Jaroslava Vrchlického "Vánoce".

     Obědem byli všichni nadšeni, ať si již dali kachnu, svíčkovou, nebo řízek (ty byly dokonce dva a doslova "přetékaly" z talíře). Po obědě byl fantastický štrůdl s vynikající domácí polevou. Za doprovodu harmoniky Honzy Valáška jsme si zazpívali koledy a zavzpomínali na staré dávné časy, kdy nám hrával na tanečních zábavách. Po 3-4 hodinách nastalo loučení a vzájemné přání hezkých Vánoc a všeho nejlepšího do nového roku, a hlavně abychom se za rok zase všichni ve zdraví setkali na příštím vánočním obědě. (Text i foto Láďa Křivánek)

České a slovenské sdružení

Příští výborová schůze montrealské odbočky ČSSK se bude konat v úterý 14. ledna 2014 jako obvykle v půl osmé večer v Českém domě na 6540 McLynn. Všichni členové jsou srdečně vítáni. (Ema Košacká)

Sokol Montreal

Podzimní sezóna sokolského volejbalu se vydařila. Každý čtvrtek se scházelo kolem deseti účastníků, jejichž věkový průměr utěšeně klesá. Bylo opravdu pěkné sledovat, jak se fyzické i technické výkony nových hráčů týden od týdne zlepšovaly. Kdo ví, možná pomohlo i to, že ti nejúspěšnější a nejsnaživější byli odměněni lízátky! Určitě to ale napomohlo veselé náladě a přátelské atmosféře soutěživosti.

     Volejbalový podzim tentokrát skončil 12. prosince a po vánočních prázdninách znovu začneme v druhé polovině ledna. Informace všem novým zájemcům rád podá náčelník Sokola Montreal Josef Hřib na telefonu (514) 683-2092.            (Ludvík Martinů)

Misie sv. Václava

Upozorňujeme, že v lednu a únoru se české mše nekonají. Naše příští mše bude v březnu. Datum bude oznámeno v březnovém čísle Montrealského věstníku. (Rose Mary Strban)

Tábor Hostýn

Opět chystáme dětský tábor v létě 2014, který bude jako vždy trvat tři týdny. Ceny zůstávají stejné, tj. 375 $ za 1  týden, 745 $ za 2 týdny a 950 $ za 3 týdny. Každé další dítě ze stejné rodiny má slevu 10%. Daně se neplatí. Vystavujeme potvrzení pro daňové účely. Sociálně slabé rodiny mohou dostat slevu. Pokud někdo získá nového účastníka dětského tábora, obdrží odměnu 20 $ za každý týden účasti tohoto dítěte.  (Josef Maxant)

Sokolské akce v Torontě

Sokol Toronto pořádá následující akce, obě v sále kostela sv. Václava na 496 Gladstone Avenue:

Sokolské maškarní Šibřinky v sobotu 25. ledna 2014 v 7 hodin večer. Hraje Trio Dušana Drobného.

Dětské maškarní odpoledne v neděli 9. února 2014 ve 2 hodiny odpoledne.

Informace o všech akcích podá Marie Crháková na tel. 416-242-5914 nebo na emailu mariecrhak@yahoo.ca.

Události minulého měsíce

Tradiční Mikulášská zábava se konala předposlední sobotu v listopadu, tentokrát v hale slovenského kostela na rohu Jean Talon a 2nd Avenue. Počasí bylo přívětivé a tato událost přilákala hlavně skalní tancechtivé účastníky. Jako obvykle, i tentokrát hrála k tanci skupina Edelweiss, která snad až na mazurku má v repertoáru všechny oblíbené společenské tance pro všechny generace. Manželé Kalvasovi uvařili jako vždy výbornou gulášovou a dršťkovou polévku a osvědčená skupina asi dvanácti organizátorů se postarala o blaho a spokojenost přítomných. Tentokrát nám pomáhali i mladí členové našeho volejbalového týmu, jak v kuchyni, tak v šatně. I tým svatého Mikuláše byl letos jinobarevný. Místo  Dr. Štefana Horného, který ve svém zeleném úboru plnil úlohu Mikuláše na naší zábavě po mnoho let, přišel tentokrát František Kaštánek, který již od roku 2008 dělá Mikuláše na našich dětských besídkách, a to v kostýmu tradičně červeném. S pomocí anděla Kristiny a čerta Žanety rozdal dárky, které si musel každý zasloužit zazpíváním písničky – některé děti, ba i dospělí prokázali neočekávaný talent ať už hudební či komický. Půlnoční tombola nabídla zajímavé ceny; kromě těch určených k rychlejší či pomalejší konzumaci (salámy, čokolády, láhve s různým obsahem alkoholu) tam byly i kalendáře a knihy z Velvyslanectví České republiky v Ottawě, dva poukazy do restaurace Prague a také teplý zimní kabát s kožešinou od firmy Bang Couture věnovaný Lídou Eisenbrukovou. Hlavní cenou byl pak dárkový koš plný (před)vánočních pochoutek. Děkujeme všem dárcům i organizátorům a jejich pomocníkům i všem ostatním, kteří se zasloužili o tento pěkný večer, a za rok zas nashledanou! (Ludvík Martinů)

 

Na obr. vlevo Mikulášův tým na zábavě, vpravo na dětské nadílce. Uprostřed účastníci dětské nadílky. (Foto L. Martinů)

 

Mikulášská nadílka pro děti. V neděli 1. prosince se už ve dvě hodiny odpoledne sešlo několik dobrovolníků v salonku kostela sv. Ignáce na West Broadway, aby vše připravili pro příchod Mikuláše a jeho doprovodu. Mikulášskou nadílku pro děti pořádá Čs. sdružení a Sokol již od roku 2006 a zájem o tuto akci je rok od roku větší. Je potěšitelné sledovat, jak se mladá, vlastně ta nejmladší generace úspěšně rozrůstá. Letos se sešlo kolem 30 dětí, což s doprovodem znamenalo asi 65 přítomných – skoro tolik jako na Mikulášské zábavě! Však přitom také byla spousta legrace. Mikuláš František a čert Marta (sehraní členové našeho volejbalového týmu) a anděl Kristina (studentka ze Slovenska) se zhostili své úlohy na jedničku. Všechny děti od těch nejmenších, kteří ještě ani nechodí, až po ty –náctileté dostaly dárky, které přinesli rodiče nebo prarodiče, a navíc si téměř všechny vysloužily navíc dárek (a bouřlivý potlesk) za zazpívání písničky. Nejčastěji zaznělo "Jingle Bells", ale mezi oblíbenými je i "Mikuláš ztratil plášť" nebo zcela nevánoční "Pec nám spadla". Po hromadné fotografii se všichni vrhli na přinesené dobroty, mezi kterými nechybělo vánoční cukroví, makovec, koláče, bábovka, hroznové víno, velký výběr džusů a také dobrá káva. Děkujeme všem maminkám a babičkám, které napekly, jakož i všem organizátorům a jejich pomocníkům, a budeme se těšit, že k nám Mikuláš se svým doprovodem přijde za rok zas! (AM)

Naši významní krajané

V poslední době přijíždí do Montrealu víc a víc mladých lidí na práci nebo na studia – najednou se objeví na volejbalu, přijdou na Bazar nebo na zábavu, a nebo najdou Věstník či stránku Čs. sdružení na internetu a ozvou se s dotazem, jaké jsou tu možnosti setkání s krajany. Pan Václav JIRÁNEK (na fotce L. Martinů) je jedním z těch, kteří těmto mladým lidem pobyt v Montrealu umožňují. Od roku 2010 dává Vysoké škole obchodní v Montrealu (HEC) peníze na zvláštní fond na výměnu studentů, ze kterého se platí ročně stipendium čtyřem studentům Vysoké školy ekonomické v Praze, aby studovali na HEC, a naopak čtyřem studentům z HEC, aby studovali na VŠE v Praze.

     Pan Jiránek přijel do Kanady na začátku sedmdesátých let. Když mu quebecké úřady odmítly uznat diplom z Vysoké ekonomické školy v Praze, vyzkoušel několik zaměstnání, než začal pracovat jako poradce ředitele (attaché ŕ la direction) v potravinářském podniku. Po několika letech založil se svým nynějším partnerem firmu Jirstrek (složenina z jejich jmen, Jiránek a Streri), která se zabývá dovozem potravin, hlavně exotického ovoce a zeleniny z více než 20 zemí světa, a to kromě Antarktidy ze všech kontinentů. (AM)

Vyzkoušejte si své znalosti – část první

V Čechách je v posledních letech populární soutěžní pořad "Nikdo není dokonalý", který uvádí herec Jiří Krampol. Náhodně na ulici vybraní lidé, které ovšem scénárista vybírá tak, aby byly zastoupeny různé věkové a pokud možno i profesní skupiny, odpovídají před kamerou na sérii otázek (samozřejmě bez možnosti podívat se např. na Google). Úkolem soutěžících v pořadu je uhodnout, kolik z těchto dotázaných lidí odpověď vědělo. Neboť nikdo není dokonalý a lidé často nevědí. Kolik odpovědí na následující otázky, které z tohoto pořadu vybíráme, znáte vy?

 

1. Mohl být T. G. Masaryk na křtinách Václava Havla?

2. Čemu se říká Zlatá kaplička?

3. Kdo dal zhotovit českou královskou korunu?

4. Jak se jmenuje největší zvon v České republice a kde je?

5. Co bylo dřív, bitva u Lipan nebo na Bílé hoře?

6. Kdo namaloval kalendářní desku Staroměstského orloje?

7. Kde byla vyrobena první kostka cukru na světě?

8. Které české město má ve znaku velblouda a které ježka?

9. Který Čech dostal Nobelovu cenu a za co?

10. Který je největší hrad v Čechách a který na Slovensku?

11. Ve kterém městě byl zavražděn sv. Václav?

12. Kde je nejvyšší kostelní věž v České republice?

 

Odpovědi najdete v příštím čísle Věstníku.                            Kalendářní deska orloje (převzato z Wikipedie)

Novoroční komuniké angažovaného důchodce

Vážení čtenáři, drazí přátelé!

     Přežili jsme konec světa, osudovou třináctku i to malé ledové capriccio a svátky vánoční nám zatím nikdo nezakázal, takže proč bychom se netěšili? Lze tedy doufat, že ani můj novoroční projev vám radost nezkalí.

     Angažovaný důchodce hlásí, že během uplynulého roku se mu nic až tak zvláštního nestalo a doufá, že totéž platí pro vás. Jinak se ovšem dělo ledacos, ale kdo občas kouká na operu, nic ho už nepřekvapí. Oslnivé kurtizány špatně končí, rigoletové jsou vysmátí, lichváři lichvaří, dalibory bída učí housti, nibelungové rozkrádají všechno zlato světa a postavili se i bohům, kteří sami mají špatné svědomí, a když se čas od času najde statečný siegfried nebo neúplatná valkýra, zaplatí to třeba životem!

     Co vám mám radit, když sám bych radu potřeboval? Jeden moudrý pán kdysi prohlásil, že svoboda je jako silné víno a slabé nátury ničí. Takže já, ušlápnutý, abych se už těšil na totalitu, která se k nám nepochybně plíží. Ale co vy, co zbytek národa?

     O Husovi, který pravdy každému přál, raději pomlčím, ať nedostanu rovnou pendrekem, ale poslední dobou mě inspiruje víc Komenský, Havlíček, Němcová, Neruda nebo Jirásek než to, co se válí na pultech knihkupectví. Nu, svůj k svému, jak možná řekl Zdeněk Nejedlý.

     Vím, že žádného veleštěstí už se nedočkám, třeba ani neexistuje. Někteří uličníci dokonce tvrdí, že kdo nenajde štěstí sám v sobě, do smrti veselý nebude. Ale nesmí nám nikdo bránit pečlivě sbírat každý jeho střípek. Třeba nám to malé ale naše štěstíčko zazáří v dlani, až nás oslní, a všechny kolem rovněž!

     Přeji všem krajanům a krajankám doma i za hranicemi hodně zdraví a úspěchů v plnění novoročních předsevzetí. Frustrovaným důchodcům, jako jsem sám, doporučuji Sudoku. Stejně jako já zapomenete na meditace nad ztraceným mládím, na bilance osobních trapasů, výčitky sexuálních selhání a koukání do blba! Sudočku spolehlivě odsaje veškerý váš přebytečný čas jako virtuální vysavač. Uleví se vám a stejně jako já růžovými brýlemi pohlédnete na svět. Hodně štěstí! (Karel Novák)

Různé zprávy

Hudební škola "FortePiano" vedená Marinou a Janem Krejcarovými přijímá registrace dětí i dospělých k lekcím hudby, baletu a také jógy a tělocviku ve Westmountu a v Pointe-Claire na nový semestr, který začíná 7. ledna 2014. Lekce jsou vedeny v angličtině, francouzštině a v češtině. Více informací na tel. 514-504-7899, email music@cdmfortepiano.ca anebo navštivte webovou stránku www.cdmfortepiano.ca.

 

Nakladatelství Český dialog vydalo "ČESKÝ KALENDÁŘ 2014", který má 175 stránek plných zajímavostí, historie, povídek, receptů, písniček, křížovek, fotografií, kreseb, atd. Stojí opět 16.00$ včetně poštovného. Objednávky a šek (vystavený na Lída Luscher) zašlete stejně jako v minulých letech kanadské zástupkyni Českého dialogu na adresu: Lída Luscher, 995 Pinecrest Rd., Oshawa, ON, L1K 2A6. Český dialog/Czech Dialogue vychází již pouze na internetu na adrese www.cesky-dialog.net. (Láďa Křivánek)

 

Na Věstník přispěli: Dr. Radan Čapek, Olga Darai, Paul Dobrovolny, Míša Fuchsová, Věra Gazdová, Jana Glavašová (Vancouver), Marie a Josef Hřibovi, Zdena a Jiří Kozákovi, Dr. Tomáš Machán, Dr. Petr Pohanka, Dr. Jitka Ponka, Anna Simandl, Mary Stracina, Zuzana a Luděk Truxovi, a dva dárci, kteří si nepřejí být jmenováni. Všem srdečně děkujeme!

 

Pro povzbuzení (nejen) silvestrovské nálady přikládáme vtip Pavla Kantorka: Jan Ámos Komenský, učitel národů, dochází k názoru, že bude muset opustit rodnou vlast, protože tady už nemůže nikoho vůbec nic naučit.

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Věstníku, 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a informace můžete posílat na montrealvestnik@gmail.com. Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ladislav Křivánek, Ludvík Martinů.Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.