Montrealský věstník                                Ročník 50

Červen/June 2014                       5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                             Číslo 10


 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

3. 6.     Út        Schůze výboru Čs. sdružení, Čs. dům, 6540 McLynn, 19.30 h

11. 6.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

15. 6.   Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

25. 6.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

 

Jubileum Věstníku aneb Jak se rodí Montrealský věstník

AM.jpg
EK.jpg AF.jpg
LK.jpg MF.jpg
LM.jpg
MT.jpg

Všimli jste si? Ano, ta padesátka je v pravém horním rohu titulní stránky každého Věstníku od září 2013, a bude tam ještě v příštím čísle. Je to důvod k oslavě, ale i k zamyšlení. Za Věstníkem, který se vám dostává do rukou buď v podobě výtisku zaslaného na vaši adresu nebo ve formátu PDF posílaném elektronicky, jsou lidé, kteří věnují zcela dobrovolně a nezištně svůj čas jeho vydávání: oznamování kulturních, sportovních, společenských a dalších akcí, významných výročí, úspěchů či příběhů lidí v souvislosti s českou a slovenskou komunitou v Montrealu. Lidé, v jejichž čele stojí už od roku 2001 šéfredaktorka Alena Martinů.

     Co vlastně příprava takového Věstníku pro ni představuje? Průběžné získávání informací a komunikace s přispěvateli, sepisování vlastních příspěvků, úprava obdržených zpráv, grafická úprava textu pro vydání, rozeslání pracovní kopie členům redakční rady (což jsou Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ladislav Křivánek, Ludvík Martinů a čestný člen rady Alois Fogl) a podle jejich připomínek poslední opravy, dokončení Věstníku a zaslání do tiskárny. K tomu patří i udržování adresáře, každoměsíční vytištění nálepek s adresami a jejich nalepení na obálky, natištění zpáteční adresy a známky (s tím pomáhají manželé Košackých) a konečně sbalení Věstníku za pomoci dalších 6 až 8 dobrovolníků.

     Čas se nezastaví – uzávěrka každého 20. předchozího měsíce neodbytně buší na dveře jedenáckrát do roka. Paní šéfredaktorka nepřizná, kolik úsilí a času Věstníku věnuje. I když každé číslo vyžaduje jiné množství péče, v průměru stráví na přípravě Věstníku 25 až 30 hodin každý měsíc, t.j. 275 až 330 hodin ročně, což je zhruba 40 dní při osmihodinové pracovní době. A to nepočítáme práci redakční rady, dobrovolníků-baličů a údržbu webové stránky, kterou též dobrovolně poskytuje Martin Thoma, který nyní žije v Utice, N.Y., poté co v Montrealu obdržel PhD ve fyzice na McGillu.

     Při této příležitosti bych chtěl poukázat na finanční stránku vydávání Věstníku. V současnosti je Věstník rozesílán na téměř 600 adres. Valná většina odběratelů stále dává přednost tištěné formě. Když bereme v úvahu pouze cenu obálek, nálepek, tisku a především poštovného (které se stále zvyšuje), stojí vydávání Věstníku ročně kolem 6000 dolarů. Jediným příjmem jsou dobrovolné dary našich čtenářů (neboť i inzerce je v podstatě na bázi dobrovolnosti). Výtěžek z Mikulášské zábavy je vzhledem ke stále se snižující účasti v posledních letech téměř zanedbatelný.

     Proto bych chtěl využít této příležitosti k tomu, abych apeloval na Vás, čtenáře a odběratele Montrealského věstníku: přispějte finančně na tuto činnost. Jako jediný pravidelný zdroj informací si zaslouží, abychom ho udrželi i nadále. 50. výročí je jedinečná příležitost, abyste Věstník podpořili a tím vyjádřili i své ocenění. Šek vypište na Czech and Slovak Vestnik. Za vaši štědrost předem děkujeme! (Ludvík Martinů)

Shora Alena Martinů, Ema Košacká, Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ladislav Křivánek, Ludvík Martinů a Martin Thoma.

Klub seniorů

Naše poslední schůzky před prázdninami se budou konat 11. a 25. června. Informace o programu podá paní Olga Nováková, tel. 514-697-2125.

 

Na poslední dubnové schůzce jsme si promluvili o vlastních zkušenostech s vitamíny a minerály. Například jedna pilulka draslíku denně (Potassium 50 mg) téměř okamžitě vyřeší problém svalových křečí. Vitamín B complex zase mimo jiných vlastností podporuje spánek, ovlivňuje paměť a koncentraci a pomáhá při stresových situacích. Na suché oči je dobré užívat Omega 3. Je to moc dobré vyměňovat si takto zkušenosti. Po výborném občerstvení jsme si promítli dojemný film "The Passion of Bernadette", což je pokračování filmu "Bernadette", natočeném v roce 1987.

Ve středu 14. května jsme s radostí oslavili narozeniny našeho milého člena, pana Aloise Fogla. Po výborném pohoštění jsme si vzpomněli na film z minulé schůzky a promluvili o představitelce hlavní role Sydney Penny. Když známý francouzský režisér Jean Delannoye natáčel první film, této americké herečce, tehdy již velmi zkušené, bylo pouze 15 let. Pokračování se natáčelo o tři roky později. Obě části byly natočeny v Lurdech, v krásném prostředí Pyrenejí. Každá scéna se natáčela dvakrát, jednou anglicky, jednou francouzsky, a mladá Sydney se musela velmi rychle tento jazyk naučit. Jako další část programu jsme si promítli oblíbené video "The Three Tenors" (Carreras, Domingo, Pavarotti) s dirigentem Zubinem Mehtou. Moc dobře jsme se pobavili, i když jsme tento koncert již před nějakou dobou viděli. (Olga Nováková)

České a slovenské sdružení

Příští výborová schůze montrealské odbočky ČSSK se bude konat v úterý 3. června 2014 v půl osmé večer v Českém domě na 6540 McLynn. Všichni členové jsou srdečně vítáni. (Ema Košacká)

 

Již máme data na tradiční podzimní akce, které pořádá Čs. sdružení spolu se Sokolem Montreal. Bazar se bude konat jako obvykle v hale kostela sv. Ignáce na West Broadway v sobotu 8. listopadu 2014 od 11 do 3 hodin odpoledne. Mikulášská zábava bude v hale kostela sv. Cyrila a Metoděje na rohu 2nd Avenue a Jean Talon v sobotu 29. listopadu 2014 v 8 hodin večer. Těšíme se na vaši účast!

Sokol Montreal

Sokolský volejbal skončil 15. května, sejdeme se opět koncem září na začátku další sezóny. Informace o sokolských aktivitách podají náčelníci Sokola Josef a Marie Hřibovi na tel. 514-683-2092.

 

Sokolský slet s mezinárodní účastí pod názvem MINI SLET se bude konat ve dnech 26. až 29. června 2014 v Torontě. Kromě tradičního sokolského vystoupení jsou na programu závody v gymnastice, atletice a plavání. Zúčastnit se mohou i nečlenové Sokola. Chcete-li slet podpořit finančně, můžete tak učinit formou inzerátu ve sletové brožuře, která bude rozdávána všem účastníkům a návštěvníkům sletu. Inzerát může být celostránkový (100 $), půlstránkový (75 $), na čtvrt stránky (45 $) nebo ve formě business card (35 $). Za příspěvek 15 dolarů můžete mít napsané své jméno v seznamu dárců. Šek vypsaný na Sokol Canada pošlete na adresu starostky Sokola Anny Janoušové, 26 Penwick Cr., Richmond Hill, ON L4C 5B4. Svůj inzerát či kartu můžete poslat emailem na anna.sokol@bell.net. Informace o Mini sletu najdete na www.sokolcanada.ca. Předem za vaše příspěvky srdečně děkujeme. (Anna Janoušová)

Misie sv. Václava

Naše příští česká mše bude v neděli 15. června 2014. Mše se koná v kapli ve 3. patře budovy Loyola High School, 7272 Sherbrooke Street West, na rohu West Broadway, v 11.00 hodin. Růženec se modlíme od 10.30 hodin. Prosíme, přicházejte včas, protože budova se v 11 hodin zamyká. Upozorňujeme, že v červenci, v srpnu a v září se české mše nekonají. Příští mše bude až v neděli 5. října a bude ji sloužit kromě Otce Švorčíka také biskup Václav Malý, který bude v té době v Kanadě na návštěvě. (Rose Mary Strban)

Tábor Hostýn

Dětský tábor se v roce 2014 bude konat od neděle 6. července do soboty 26. července. Ceny jsou stejné jako vloni, tj. 375 $ za 1 týden, 745 $ za 2 týdny a 950 $ za 3 týdny. Každé další dítě ze stejné rodiny má slevu 10 %. Daně se neplatí. Vystavujeme potvrzení pro daňové účely. Sociálně slabé rodiny mohou dostat slevu.

     Abychom měli co nejvíce dětí, vyhlašujeme následující program: Pokud někdo získá nového účastníka dětského tábora, může obdržet odměnu 20 $ za každý týden účasti tohoto dítěte. Například, pokud váš soused na vaše doporučení pošle na dětský tábor svoje 2 děti po dobu 3 týdnů, vaše odměna bude 120 dolarů.

     Asociace Hostýn hledá spolupracovníka ředitele dětského tábora, který by pomohl s propagací a organizací dětského tábora a s registrací dětí. Pro informace kontaktujte Josefa Maxanta, tel. 450-465-4844.

Koncert "Recovering music from Concentration Camps"

Někdy se k nám dostane velmi zajímavá informace bohužel příliš pozdě. Jednou z nich je toto oznámení o koncertě italského pianisty a muzikologa Francesco LOTORA, který se již dlouhá léta zabývá studiem, sbíráním a zveřejňováním skladeb, které vznikly během 2. světové války v koncentračních táborech. Dosud zachránil na čtyři tisíce prací jak známých skladatelů jako je Hans Krása, Pavel Haas nebo Viktor Ullman, ale i zcela neznámých skladatelů, a to jak Židů, tak i Romů nebo mnichů z Dachau. Publikace těchto děl zabere dvacet dílů encyklopedie, na které Francesco Lotoro stále usilovně pracuje. Koncert se koná (nebo tedy spíš už konal) v pondělí 26. května v 7 hodin večer v sále MB 7.251 v budově John Molson School of Business, a na programu jsou skladby vzniklé v letech 1933-1945. Koncert podporuje Montreal Holocaust Memorial Centre a The Azrieli Foundation. (AM)

Události v Torontě

V sobotu 14. června se na Masaryktownu koná "AMAZING SHOW & DANCE – Save Our Park". Začátek v 19.00 hodin večer, večeře v restauraci Praha již od 17.30 h. K tanci a poslechu budou hrát a zpívat Eliška Lattawec, Jan Vaculík, Lenka Nováková, Markéta Slepčíková, Dukes of Harmony, Karel Větrovský, D.J. Jožin, Jaro/Cello & Tedo, Milan Bucil a Bohdan Zlatokanuk. Výtěžek z akce jde na záchranu stromů v parku. Vstupné je dobrovolné, doporučený příspěvek alespoň 15 $. Rezervace tel. 416-289-0283 (restaurace Praha). Akci podporuje kromě Restaurantu Prague i Nová Vize a Nocturnes in the City.

Cena OIQ pro A. K. Velana

06 Velan.jpgV úterý 13. května se konala slavnostní večeře quebeckého svazu inženýrů "Ordre des ingénieurs du Québec" s předáváním cen. Hlavní cenu, Grand Prix d'excelence 2014, dostal Ing. A. K. VELAN, zakladatel firmy Velan Inc. a člen OIQ. Tato cena se uděluje každoročně od r. 1991 quebeckým inženýrům za výjimečné zásluhy ve své profesi. Cenu panu Velanovi předal prezident OIQ Stéphane Bilodeau se slovy: "Ce prix vient souligner la capacité d’innovation et l’esprit entrepreneurial de M. Velan, ainsi que le caractčre exceptionnel de sa carričre. L’Ordre des ingénieurs du Québec est fier de compter un tel leader parmi ses membres." Vyjádřeno jednodušeji česky, je to významné ocenění nápaditosti, podnikavosti a výjimečného charakteru pana A. Karla Velana a jeho kariéry. Gratulujeme k této ceně a stejně jako Quebecký svaz inženýrů jsme hrdí na to, že máme tak znamenitého a skvělého člověka mezi námi.

     Z dalších významných lidí, kteří toho večera dostali cenu, byla i kanadská kosmonautka Julie Payette (víc informací o ní najdete na www.asc-csa.gc.ca/eng/astronauts/biopayette.asp), kterou vidíte na fotografii po boku pana A. Karla Velana a Ludvíka Martinů, který jako host firmy Velan a člen OIQ byl přítomen této slavnostní chvíli. (AM)

Vyzkoušejte si své znalosti – část šestá

Zde je dalších deset otázek ze seriálu Nikdo není dokonalý. Tentokrát vybíráme ty, které se týkají české historie. Odpovědi najdete na příští stránce dole.

 

1. Kdo podle pověsti přivedl do Čech lva, který byl pak přijat do znaku Českého království?

2. Komu jako prvnímu byla v Čechách nasazena na hlavu královská koruna?

06 Karel IV.jpg3. Kterému králi se říkalo železný a zlatý?

4. Odkud věštila Libuše slávu Prahy?

5. Kdo nechal v Praze vystavět Hladovou zeď?

6. Kde leží Moravské pole, dějiště slavné bitvy?

7. Kterému králi se říkalo Otec vlasti?

8. Kolik zvířat je v erbu České republiky?

9. Jakou vysokou školu absolvoval kat Jan Mydlář?

10. Jak se dnes jmenuje pražský Koňský trh?

 

Obr. Pavla Kantorka: Karla IV přestává bavit dětská hra "Malý stavitel"


O našich krajanech

Dvaatřicáté POPO, tedy POštěpánské POsezení, hostily v pondělí prostory uherskobrodského Domu kultury. Tradiční setkání každoročně mezi Vánocemi a silvestrem pořádá Klub Štěpánů, sdružení přátel lidové písně výlučně pánského složení. Každý rok se v době mezi Vánocemi a Silvestrem koná v Uherském Brodě tzv. POPO, tedy POštěpánské POsezení Klubu Štěpánů, což je místní sdružení přátel lidové písně výlučně pánského složení. Letošního již 33. folkloristického podvečera se zúčastnilo zhruba 160 z celkových asi 360 členů. Úvod jeho programu tradičně tvoří zpěv štěpánské hymny, jíž je píseň Pil sem včera, pijem dneskaj, zajtra budem. Poté byl zvolen nový starosta klubu (funkční období na této pozici je vždy jednoleté), kterým je pro letošní rok náš montrealský krajan George BARTOŠ původem ze Šumic, který nahradil dosavadního starostu Miloslava Hrdého. Gratulujeme panu Bartošovi k této poctě a zároveň mu přejeme k nedávným 75. narozeninám všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a ještě hodně přípitků v Klubu Štěpánů! (Převzato ze Slováckého deníku)

Na obrázku George Bartoš (vpravo) v rozmluvě s Miloslavem Hrdým.

In memoriam

06 Vodstrcilova.jpgOznamujeme, že 10. května 2014 odešla ve věku 80 let paní Raymonde UHLÍŘOVÁ, rozená Tremblay, manželka již dříve zesnulého pana Karla Uhlíře. Oba byli dlouhou dobu členy seniorského klubu.

 

Paní Herta Elizabeth VODSTRČILOVÁ, rozená Oskrkanová (na obr. vpravo), zemřela klidně ve svém domě v úterý 15. dubna 2014. Narodila se 6. srpna 1916 v Prostějově na Moravě a do Kanady přišla během II. světové války. Oddaná manželka a matka, šikovná obchodnice, která mluvila několika jazyky a po mnohá léta pracovala jako dobrovolník v montrealském Museum of Fine Arts. V jejím jméně chce Peter Vodstrcil ustanovit fond pro staré lidi a děti, kteří potřebují sociální pomoc. Její manžel Tomo a mladší syn Andrew již dříve zemřeli, staršímu synu Petrovi tímto vyjadřujeme upřímnou soustrast. (AM)

Různé zprávy

Filip Ospalý, český triatlonový profesionál žijící poblíž Brna, trojnásobný účastník letních olympijských her, mistr Evropy, vícemistr světa, několikanásobný vítěz závodů Ironman 70.3, se zúčastní letošního mistrovství světa, které se koná v září tohoto roku v Mont Tremblant (informace o závodě najdete na http://eu.ironman.com/triathlon/events/americas/ironman-70.3/world-championship.aspx#axzz31VGyrbXr).

Během svého pobytu hledá v blízkém okolí Mont Tremblant ubytování pro sebe a svou rodinu (4 osoby z toho 2 děti ve věku 6 let), a to od 1. do 8. září 2014. Auto bude mít k dispozici své a o vlastní stravování se postará. Jeho profil najdete na www.ospaly.cz a www.facebook.com/OspalyFilip. Můžete-li tomuto našemu výjimečnému sportovci pomoci, napište na filip@ospaly.cz.

 

Job opportunity. Czech-Canadian charitable foundation in Montreal seeks a film animator for an immediate position. For more information call Vestnik at 514-484-6177 or email amartinu@yahoo.com.

 

Na Věstník přispěli: Mary Bartošová, Anna Mišurová, Květa Pichlerová. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Věstníku, 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a informace i na montrealvestnik@gmail.com. Děkujeme.

 

Odpovědi na otázky testu "Vyzkoušejte si své znalosti":

1. Bruncvík. 2. Karlovi IV. 3. Přemyslu Otakarovi II. 4. Z Vyšehradu. 5. Karel IV. 6. V Rakousku, kousek na východ od Vídně. V bitvě, která se tam odehrála roku 1278, padl český král Přemysl Otakar II. 7. Karlovi IV. 8. Čtyři – dvě orlice a dva lvi. To je tzv. velký státní znak. Na malém státním znaku je pouze dvouocasý lev. 9. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. 10. Václavské náměstí.


Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové red. rady: Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ladislav Křivánek, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.