Montrealský věstník                                Ročník 50

Léto/Summer 2014                      5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                             Číslo 11


 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

1. 7.     Út        Oslava Canada Day, sál Kanadské legie, 5455 de Maisonneuve W., 14.00 h

3. 8.     Ne        Hostýnská pouť, tábor Hostýn, St. Calixte, celý den

9. 8.     So        Sokolské letní hry, Masaryktown, 450 Scarborough Golf Club Rd., Toronto, celý den

 

Poděkování našim přispěvatelům

Moc nás potěšilo, že na článek o 50. výročí Věstníku v minulém čísle byl pěkný ohlas. V první řadě bychom rádi poděkovali všem, kteří na naši výzvu zareagovali tak rychle a ochotně zasláním finančního příspěvku. Oceňujeme, že šek poslali nejen ti věrní, kteří už v minulosti přispěli (a mnozí po léta pravidelně každý rok!), ale i ti, kteří se nám zatím ještě nikdy neozvali. Náš článek měl totiž být pobídnutím hlavně pro tyto čtenáře.

     Někteří z vás připsali na kousek papíru milá slova, která nás vždy potěší. Například paní Blažena Farrová: "Věstníku a jeho odběratelům hodně štěstí a úspěchů do další padesátky! A vděčné ocenění za minulou padesátku!" Paní Marie Jeřábková připsala: "Děkuji za zasílání Věstníku. Jsem téměř slepá, ale čtu ho pracně a s velkým zájmem. Lituji, že už se nemohu zúčastnit činností a podniků Sdružení..." Další: "Prajem Vám mnoho zdaru, Vaša (bývalá Montreálčanka) Lucy Ševčíková." Paní Valerie Sládková napsala dopis na celou stránku – ten jsem přečetla jejím známým na seniorské schůzce. Nejhezčí bylo P.S. "Moc se mi líbí otázky a odpovědi. Mám ráda též vtipy a hádanky. Například: Proč sedí sv. Václav v Praze na náměstí na koni? – Protože nemůže slézt dolů." Danka Orihelová, která byla po mnoho let šéfredaktorkou časopisu Říčka ve Winnipegu, mi napsala: "Gratulujem k Vášmu vzácnemu jubileu Věstníka. ... Nakoľko som 12 rokov vydávala winnipegskú Říčku, sama viem, koľko práce, úsilia a času stojí za každým číslom spravodaja. Do ďalších rokov Ti prajem veľa trpezlivosti, energie a uznania od krajanov."

     To je na tom asi to nejdůležitější – uznání od krajanů. A toho se mi dostává stále dostatek, aby mi to dodávalo energii a chuť do dalších a dalších čísel. Je to někdy náročné sladit osobní život s uzávěrkou Věstníku, zvláště proto, že často cestuji. Pokud je v příslušném místě internet, není to v dnešní době problém. Však některá čísla by mohla mít na zadní stránce napsáno "Made in ... " Hlavně USA, ale i Hong Kong, Francie, Čína, Taiwan, Austrálie a letos i Indie, prostě všude, kam nás profesionální život mého manžela zavál. Někdy to není s tou dnešní technologií tak jednoduché, ale pokaždé je to pro mě zábava, a mám radost, když je další Věstník hotový a včas se dostane do vašich rukou.

     Ráda bych zdůraznila, že i když nám elektronicky posílaný Věstník šetří výdaje za poštu, obálky a papír, i když na internetu jsou fotky barevné a link u různých článků vás přímo dostane ke zmíněnému tématu, přesto ochotně posíláme ten vytištěný – právě proto, že lidem dělá potěšení, když ho objeví ve schránce, že si ho mohou přečíst v křesle nebo na stole při snídani či večeři, že si v něm rádi zalistují a obrátí jednotlivé stránky, že si je mohou položit vedle sebe a dívat se na několik stránek najednou, prostě že sáhnout si na papír je přece jen jiný zážitek než zírat do obrazovky počítače. A proto, pokud dáváte přednost Věstníku tištěnému, nemusíte mít pocit viny, rádi vám ho budeme i nadále posílat poštou!

     Příjemné počtení přeje Alena Martinů a všichni členové redakční rady

České a slovenské sdružení

Již máme data na tradiční podzimní akce, které pořádá Čs. sdružení spolu se Sokolem Montreal.

Bazar se bude konat jako obvykle v hale kostela sv. Ignáce na West Broadway v sobotu 8. listopadu 2014 od 11 do 3 hodin odpoledne. Mikulášská zábava bude v hale kostela sv. Cyrila a Metoděje na rohu 2nd Avenue a Jean Talon v sobotu 29. listopadu 2014 v 8 hodin večer. Těšíme se na vaši účast!

Jako obvykle plánujeme i Mikulášskou nadílku pro děti na začátek prosince – datum a místo bude oznámeno v příštím čísle. (AM)

Čs. sdružení přeje všem krásné léto plné pohody a zajímavých zážitků.

Klub seniorů

V červenci a srpnu se seniorské schůzky nekonají. Sejdeme se opět až po prázdninách, ve středu 3. září. Informace o programu podá paní Olga Nováková, tel. 514-697-2125.

 

Na naší schůzce 11. června jsme si připomněli 70. výročí úspěšného vylodění spojenců v Normandii, které si vyžádalo téměř nadlidskou organizaci a bohužel mnoho obětí.

07 Kubesova.jpg     Promluvili jsme si o blížícím se svátku otců, který se poprvé slavil 19. června 1910 ve Washingtonu. Založila jej Američanka Sonora Smart Dodd, která chtěla ocenit úsilí, s nímž se o ni a další čtyři sourozence staral její ovdovělý tatínek. V Americe se třetí neděle v červnu stala oficiálně Dnem otců až v roce 1966, díky prezidentovi Lyndonu Johnsonovi.

     Také jsme si přečetli velmi zajímavý článek o řešení cikánské otázky v České republice. Problém spočívá v tom, že většina cikánů, přestože je v Evropě cca 700 let, dosud nepochopila, že na světě je třeba se o sebe postarat vlastní prací. "Parazitování" je prostě nepřijatelné. Zdá se, že peníze a soucit Romy nepřevychovají – je třeba od nich energicky a důsledně požadovat zásadní životní změnu.

     Po debatě jsme oslavili jako obvykle vínem blížící se 85. narozeniny naší členky, paní Stáni Kubešové, která mezi nás po delší době zavítala. Ovocný dort, dílo našeho všestranně šikovného člena, Petra Štikarovského, byl výtečný!

Na obr. zleva Stáňa Kubešová, Petr Štikarovský, Líba Prášilová, Míša Fuchsová,  Eva Procházková a Olga Nováková.

     Přejeme Vám všem krásné prázdniny! (Olga Nováková)

Tábor Hostýn

Dětský tábor se koná od neděle 6. července do soboty 26. července. Stále ještě máme několik volných míst. Ceny: 375 $ za 1 týden, 745 $ za 2 týdny a 950 $ za 3 týdny. Každé další dítě ze stejné rodiny má slevu 10%. Daně se neplatí. Vystavujeme potvrzení pro daňové účely. Sociálně slabé rodiny mohou dostat slevu.

 

Letošní pouť (piknik) bude již 3. srpna. Pouť je nekonfesní. Přijďte si všichni popovídat s přáteli, které jste již dlouho neviděli. V poslední době přichází na pouť málo návštěvníků – pokud se situace nezlepší, budeme nuceni přestat tuto akci dělat.

 

Soustředění křesťanských rodin proběhne v týdnu od 10. do 17. srpna. Informace na www.katolik.ca nebo zavolejte na tel. 416-532-5272.

Rodinné dovolené. Kromě dětského tábora a soustředění křesťanských rodin je tábor otevřen veřejnosti. Připomínáme, že máme soukromou pláž na jezeře Lafond a v sousedství je nový vodní rekreační park Atlantide s bohatými atrakcemi. Výhodná cena za chatičku pro tři osoby je 30 $ za noc. Rezervace je nutná.

 

Opravy. Pro letošní rok máme naplánovány následující práce: oprava cesty v táboře, výměna provizorní elektrické linky do chlapecké části tábora včetně instalace dvou sloupů a výměna zámků u všech kabinek. Celkový rozpočet na tyto opravy je 13 600 $. Jakékoliv peněžní dary jsou vítány. Chcete-li udělat dobrý skutek a podpořit nás, kontaktujte Josefa Maxanta, tel. 450-465-4844.

 

Podpora České republiky. Tábor Hostýn je důležitou součástí českého kulturního dědictví v zahraničí. Z toho důvodu nám Česká republika poskytla peněžní dar na výše uvedené opravy ve výši 2 130 $. Děkujeme!

 

Informace. Pro rezervaci chatiček či jakoukoliv jinou informaci telefonujte na číslo 450-222-5259 (Zdeněk Nosek, nejlépe ráno před 9:00 nebo večer po 21:00) nebo 514-385-5153 (Miro a Viera Šebenovi). Do tábora je přímé číslo 450-222-2006, které je ale bez permanentní obsluhy. Informace najdete na www.hostyn.org. Po emailu můžete psát na camphostyn@gmail.com nebo hostyn@live.com. (Josef Maxant)

 

Asociace Hostýn přeje všem pěkné, klidné a co nejdelší léto.

Sokol Montreal

Sokolský volejbal skončil, sejdeme se opět na začátku další sezóny, která začne koncem září. Informace o sokolských aktivitách podají náčelníci Sokola Josef a Marie Hřibovi na tel. 514-683-2092.

 

Tradiční, již 64. ŠIBŘINKY plánuje Sokol Montreal na poslední sobotu v lednu, tedy na 31. 1. 2015. Stejně jako Mikulášská zábava se budou konat v hale kostela sv. Cyrila a Metoděje na rohu Jean Talon a 2nd Avenue v 8 hodin večer. Hrát bude opět kapela Edelweiss. Rezervujte si toto datum již teď! (AM)

 

MINI SLET kanadského Sokola se koná ve dnech 26. až 29. června 2014 v Torontě. Kromě tradičního sokolského vystoupení během Českého a slovenského dne na Masaryktownu v neděli 29. června jsou na programu závody v gymnastice, atletice, plavání a volejbalu. Slavnostní večeře se koná v sobotu 28. června v 6 hodin večer v restauraci Prague na Masaryktownu. Rezervace a informace Anna Janoušová, tel. 905-884-9829, email anna.sokol@bell.net. Informace o činnosti Sokola v Kanadě, fotografie ze sokolských akcí a podrobnější informace o Mini sletu najdete na www.sokolcanada.ca. (Anna Janoušová)

 

49. Sokolské letní hry se budou letos konat v sobotu 9. srpna v areálu Marasyktownu v Torontě. Registrace v 10.00 h, začátek ve 12.00 h. Závody v atletice, rekreační volejbal. Hry jsou otevřené i nečlenům Sokola. V případě deště se akce překládá na příští den. Informace podá Anna Janoušová, anna.sokol@bell.net, nebo Wendy Malysak, wendynewmarket@sympatico.ca. (Anna Janoušová)

Misie sv. Václava

Upozorňujeme, že v červenci, v srpnu a v září se české mše nekonají. Příští mše bude až v neděli 5. října a bude ji sloužit kromě Otce Švorčíka také biskup Václav Malý, který bude v té době v Kanadě na návštěvě. Podrobnější oznámení bude v záříjovém Montrealském věstníku.  (Rose Mary Strban)

Členové Misie sv. Václava přejí všem příjemné léto.

Oslava Canada Day

Jako každý rok budeme v hale Kanadské legie na 5455 Maisonneuve v NDG hrát a oslavovat 1. července letošní Den Kanady. Začátek ve 2.00 odpoledne. České a dánské pivo u baru, vínko a jiné osvěžení tamtéž. Vstupné se nekoná, sendviče, káva a zákusky, vše zdarma. Hudební všehochuť včetně slavných popěvků ze starého kraje. Všechny vás zdraví a na viděnou se těší Honza Chlumský.

Události v Torontě

Český a slovenský den na Masaryktownu, 450 Scarborough Golf Club Rd., se koná v neděli 29. června 2014. Začíná se mší svatou v jednu hodinu odpoledne. Ve dvě hodiny bude zahájeno sletové sokolské vystoupení, které začne uvítáním hostů a slavnostním odhalením opraveného pomníku "Znovuukřižovaný" českého exilového umělce Josefa Randy. Ve 14.20 h pak následuje sokolské cvičení. Od čtyř hodin odpoledne pak hrají a zpívají Jan Chlumský a Jitka Karlíková k poslechu a tanci, a večer se pak všichni mohou pobavit u ohně při kytaře a zpěvu trampských písní Jiřího Crháka. (Převzato z Nového domova)

 

V sobotu 5. července v 7 hodin večer se na stejném místě koná koncert dua "Eva a Vašek". Vstupné 20 $. Rezervace na tel. 416-289-0283 nebo email theboss@praguerestaurant.com. Kdo zmešká tuto příležitost, může si přijít poslechnout Evu a Vaška 27. července v 1 hodinu odpoledne do haly kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave, v Torontě. Vstupné rovněž 20 $. Rezervace tel. 416-532-5272 nebo libor@hotmail.com.

Přírůstky v hudebním světě

07 Vasik.jpgShodou okolností české komunitě v Montrealu velmi dobře známí koncertní sólisté Kateřina Jurásková a Martin Karlíček, které jsme měli několikrát možnost slyšet hrát společně, přivítali na světě v rozmezí jednoho měsíce své potomky.

 

07 Ren.jpgVioloncellistka Kateřina Jurásková a její manžel, dirigent Thomas Hinds, kteří bydlí v Montgomery v Alabamě, se 22. května stali rodiči syna jménem Christopher Walden Václav Hinds (obrázek vlevo). Doma mu říkají Vašík. Vážil 3,96 kg, má modré oči po tatínkovi a úsměv po mamince.

 

V pátek 13. června 2014 se klavíristovi Martinovi Karlíčkovi a jeho ženě, houslisce Maně Shiraishi narodil syn Ren (obrázek vpravo). Vážil 3,69 kg a má se k světu, dobře papá a prý ještě vůbec nezlobí!


In memoriam

07 Voticka 2.jpgS lítostí oznamujeme, že v pondělí 16. června 2014 nás opustila naše nestárnoucí seniorka Anna-Marie (Anka) VOTICKÁ, roz. Kantůrková, která vloni oslavila 100. narozeniny. Narodila se za Rakouska-Uherska 5. července 1913 v Brandýse nad Labem. První republiku a studia prožila již v Praze. V lednu 1940 hodila židli na člena gestapa, který zatýkal jejího milovaného otce Maxe. V dubnu 1940 spolu se svým manželem Arnoldem uskutečnili exodus hodný Mojžíše z okupovaného Československa přes Itálii do Číny, což zachránilo životy 15 členům její rodiny. Ti, kteří nemohli nebo nechtěli odejít s nimi, zahynuli v nacistických táborech. Druhou světovou válku prožila v ghettu v Šanghaji, odkud se v srpnu 1946 vrátila s celou rodinou zpět do Československa, aby po únorovém puči znovu všichni odešli, tentokrát do Montrealu. V roce 1968 pomáhala nově příchozím v Montrealu, po smrti manžela pak přes 20 let pracovala jako dobrovolnice v nemocnici a později pro organizaci na pomoc starým lidem. Ve svých 97 letech vydala v Praze knížku svých vzpomínek "Zachráněná v šanghajském ghettu". V Kanadě jí pak vyšla anglická verze "Knocking on Every Dooř", jakož i francouzský překlad "Frapper ŕ toutes les portes". Ještě téměř do poslední chvíle občas dělala přednášky o svém osudu v šanghajském ghettu.  Čest její památce. Jejím dětem, Milanovi, Věře a Michaelovi a jejich rodinám vyslovujeme naši hlubokou soustrast.           (Láďa Křivánek)

Na obrázku A. Votická při oslavě na konzulátu České republiky v Montrealu v roce 2010 a v roce 1940 (insert)

 

Pan Jan SKŘIVÁNEK zemřel v Montrealu dne 14. 4. 2014. Pan Skřivánek studoval hru na klavír a býval dirigentem pěveckého sboru. Vystupoval jako pianista v Café Prague na Bishop Street v Montrealu. Jeho sestře v České republice vyjadřujeme upřímnou soustrast. (Podle zprávy velvyslanectví ČR v Ottawě)

Vyzkoušejte si své znalosti – část sedmá

V minulém čísle byla jako odpověď na otázku číslo 2 "Komu jako prvnímu byla v Čechách nasazena na hlavu královská koruna?" uvedeno, že Karlovi IV. Korunou zřejmě autoři soutěžních otázek mysleli korunovační klenoty, které dal právě Karel IV zhotovit. Jinak správná odpověď by měla být Vratislav II, který byl prvním českým králem, samozřejmě také korunovaným v Praze. Po něm následovalo (před Karlem IV) ještě několik dalších, z nichž první dědičný král byl Přemysl Otakar I. To pro doplnění nepřesnosti původní odpovědi.

A zde máte dalších deset otázek – je krásně, je léto, tak něco z přírody.

 

07 Hlemyzd.jpg1. Co roste na smokvoni?

2. Jaké plody má jírovec?

3. Co jsou koroptve střílené motykou?

4. Jaký rozdíl je mezi hlemýžděm a slimákem?

5. Co to je babyka?

6. Co znamená, když někdo jde jako prase z bukvic?

7. Když se řekne, že něco leží ladem – co je to lado?

8. Co znamená lézt někomu do zelí?

9. Když se zpívá Ó hřebíčku zahradnický, o jakou kytku jde?

10. Co znamená, když se řekne, že někdo hledí do řepy a vidí do mrkve?

 

A vzhledem k tomu, že toto je letní číslo na dva měsíce, přidáváme dalších dvakrát deset otázek na srpen. Otázky jsou tentokrát poměrně těžké, ale nezoufejte, odpovědi najdete na poslední stránce dole.

 

Co to znamená, když se řekne:                                   

11. Natahovat moldánky                                 21. Která je nejtvrdší část lidského těla?

12. Stavět něco na písku                                              22. Který lidský orgán je nejteplejší?

13. Sypat si popel na hlavu                              23. Kolik má kočka drápů?

14. Nosit sovy do Athén                                              24. Z čeho se vyrábí kalafuna?

15. Prásknout do bot                                        25. Které domácí zvíře je nejchytřejší?

16. Zmizet po anglicku                                                26. Z čeho se vyrábí pivo?

17. Praštit se přes kapsu                                               27. Co to je metr piv?

18. Střelit kozla                                                            28. Kolik piva se vejde do tupláku?

19. Mít zaječí úmysly                                      29. Kolik mandelů se vejde do kopy?

20. Mazat deku                                                            30. Jak se jmenovali psi na Starém Bělidle?

Jak vlastně vznikl Věstník?

U příležitosti 50. výročí vzniku Věstníku bych rád přispěl malou zajímavostí z historie jeho vzniku. Před těmi padesáti lety byl Montreal významným kanadským městem a centrem ekonomického dění v Kanadě. Bydlelo tu hodně Čechů a Slováků, kteří se sdružovali do mnoha krajanských spolků, z nichž si každý vydával tištěná oznámení o svých akcích samostatně.

     Zásluhu na tom, že v Montrealu vznikl Věstník československých spolků, má také Standa Skála, který patří k významným členům české komunity. Do Kanady připlul na lodi do Halifaxu v roce 1949 se skupinou asi 140 Čechů a Slováků. Nejprve pracoval jeden rok na farmě (k tomu se tehdy museli všichni přistěhovalci zavázat), pak byl zaměstnán jako tiskař a sazeč v montrealských novinách The Gazette, a později si zařídil vlastní tiskárenskou firmičku. Třináct let byl náčelníkem montrealského Sokola, pak i celokanadského Sokola, a ještě do nedávna organizoval každoroční tenisový turnaj. Celkem těch turnajů bylo 49 a někdy se jich zúčastnilo až 60 hráčů.

     Standa má chatu v St. Calixte nedaleko tábora Hostýn. Při jedné přátelské schůzce na této chatě, které se zúčastnil zakladatel tábora Hostýn jezuita Bohuslav Janíček, Antonín Dojáček a Milan Dresler (kteří již nejsou mezi námi), se diskutovalo u oválného stolu o budoucích aktivitách české a slovenské komunity. Při té příležitosti Standa navrhnul, že by bylo užitečné vydávat informace o činnostech všech československých spolků najednou, v jednom plátku. Pan Dresler zas řekl, že by se Věstník mohl financovat pomocí inzerátů. Páter Janíček oba nápady zrealizoval, a tak byl "Věstník československých spolků v Montreale" na světě.

     Dá se tedy s nadsázkou říci, že Věstník vznikl u stolu, u kterého Standa Skála na obrázku sedí. Koncem května oslavil Standa své 86. narozeniny, a tak mu při této příležitosti přejeme do mnoha dalších let hlavně dobré zdraví. (Josef Maxant)

Různé zprávy

Časopis ZÁPAD, který vycházel v letech 1979 – 1993 v Ottawě, byl díky úsilí jeho bývalého šéfredaktora Miloše Šuchmy zdigitalizován a celý soubor 14 ročníků je nyní přístupný na www.ustrcr.cz/cs/archiv-casopisu-zapad-1979-1993. V souborech je možno vyhledávat pomocí textového editoru, např. CTRL+F (find), kde v daném souboru zadáte hledané slovo. Rovněž je připojen index 1970-1984, seřazený podle autorů a chronologicky. Digitalizaci časopisu z archívu Libri Prohibiti provedl Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) v Praze. Jde o třetí exilové periodikum, které ÚSTR digitalizoval. Předtím zveřejnil časopisy Čechoslovák v zahraničí (1949-1968) a Listy (1970-1989).

 

Český badatel Martin Nekola vydal v nakladatelství Mladá fronta knížku o českém politikovi a exilovém vůdci Petru Zenklovi (13. 6. 1884 – 2. 10. 1975), jednom z nejvýznamnějších československých politiků 20. století, jehož význam pro budování a ochranu demokratických hodnot je dnes neprávem opomíjen. Kniha, která je nazvaná jednoduše "PETR ZENKL: POLITIK A ČLOVĚK", sleduje osudy mladého učitele v Rakousko-Uhersku, a později neúnavného bojovníka proti komunismu v poúnorovém exilu. Je výsledkem šest let trvajícího výzkumu v domácích i zahraničních archívech. Zastavuje se u všech významných událostí Zenklova více jak šedesát let trvajícího veřejného působení, odhaluje dosud neznámé souvislosti i detaily ze soukromého života. Odpovídá na otázku, jaký byl Zenkl politik a člověk a jak se zapsal do našich moderních dějin. Knížka je v prodeji právě v době 130. výročí jeho narození.

 

Filip Ospalý, český triatlonový profesionál žijící poblíž Brna, trojnásobný účastník letních olympijských her, mistr Evropy, vícemistr světa, několikanásobný vítěz závodů Ironman 70.3, se zúčastní letošního mistrovství světa, které se koná v září tohoto roku v Mont Tremblant (informace o závodě najdete na http://eu.ironman.com/triathlon/events/americas/ironman-70.3/world-championship.aspx#axzz31VGyrbXr).

Během svého pobytu hledá v blízkém okolí Mont Tremblant ubytování pro sebe a svou rodinu (2 dospělí a 2 děti ve věku do 6 let), a to od 1. do 8. září 2014. Auto bude mít k dispozici své a o vlastní stravování se postará. Jeho profil najdete na www.ospaly.cz a www.facebook.com/OspalyFilip. Můžete-li tomuto našemu výjimečnému sportovci pomoci, napište na filip@ospaly.cz.

 

Job opportunity. Czech-Canadian charitable foundation in Montreal seeks a film animator for an immediate position. For more information call Vestnik at 514-484-6177 or email amartinu@yahoo.com.

 

Dr. Rudolf Roden oslaví koncem srpna své 91. narozeniny. Přejeme mu vše nejlepší a tady má od nás pro rozveselení vtip (autor Vladimír Jiránek):

07 Jiranek.jpg

Na Věstník přispěli: Barbara Asgary-Dressler, Vera Bondy, Laco Briestenský, Emily Cambron, Zuzana Cejnek, Jaroslav Čermák, Blažena Češka-Farrová, Rudolf Farský, Jarmila a Vlastislav Frýdlovi, Leopoldina Fuessel, Jiřina Glaserová, Vladimíra Hlavatá, Milan Jankových, Jiří Janů, Jan Jech-Marek, Sonia Jelínková, Marie Jeřábková, Miloš Kačír, Bob Kotan, Elena a Vladimír Kováčovi, Jiří Kozák, Marie Kunc, Jarmila Lechnerová, Georgina Mitáčková, Jiří F. Novák, Miloš Novotný (Bohemia Restaurant), Danka Orihel, Jaroslava Papenburgová, Josef Pechousek (V.J. Screw Machine), Hana Pelnářová, Karel Pelz, Rose Raba Reichmanová, Anna Simandlová, Standa Skála, Dr. Alexander Skamene, Valerie Sládková, Irena Slezáková, Tatiana Slivitzky, Hana Svobodová, Lucy Ševčíková, Jana Šubertová, Miloš Šuchma, Jan Urbánek, Jana Vlachová, Milan Wichterle, Zdenka Woo, Richard a Dana Zemanovi, a dva dárci, kteří si nepřejí být jmenováni. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Věstníku, 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Potvrzení jsme dosud vystavovali na příspěvky nad 50 dolarů a přikládali k Věstníku. Vzhledem k tomu, že většina čtenářů potvrzení nepotřebuje, budeme od září posílat potvrzení pouze našim inzerantům a těm, kteří si o ně požádají. Děkujeme za pochopení.

Dotazy a informace můžete psát i na adresu Montrealského věstníku: montrealvestnik@gmail.com.

 

Odpovědi na otázky testu "Vyzkoušejte si své znalosti":

1. Fíky. 2. Kaštany. 3. Brambory. 4. Hlemýžď má ulitu, slimák ne. 5. Druh javoru. 6. Funí při chůzi. 7. Neobdělané pole. 8. Chodit mu za partnerkou, přebírat mu ji. 9. O karafiát. 10. Že šilhá.

 

11. Nabírat k pláči. Moldánek je původně hudební nástroj, snad píšťala, která byla součástí dud, a tedy se rozechvívala pomocí měchů. 12. Dělat něco zbytečného, bez pevných základů, co je odsouzeno předem k neúspěchu. 13. Litovat svých činů. 14. Dělat zbytečnou práci, dělat něco, čeho už je dostatek (Athény byly známy tím, že tam sídlilo hodně sov. Stejný význam má rčení "Nosit dříví do lesa".) 15. Utéci. 16. Zmizet, nenápadně se vytratit. 17. Vydat velkoryse peníze. 18. Zmýlit se. 19. Mít chuť utéct. 20. Hrát karty.

 

21. Zubní sklovina. 22. Játra. 23. Osmnáct, po pěti na předních tlapách a po čtyřech na zadních. Ale jsou také tzv. šestiprsté kočky s šesti, i sedmi drápy na předních tlapách. 24. Kalafuna je pryskyřice z jehličnatých stromů. Potírají se jí smyčce hudebních nástrojů, aby se zvýšil třecí odpor. 25. Prase. 26. Z vody, chmele a sladu, což je naklíčený ječmen. 27. Půllitry seřazené do řady dlouhé 1 m. Je to 11 půllitrů. 28. 1 litr. 29. Čtyři. Kopa je zastaralý výraz pro 60. Známé je např. rčení kopa vajec, nebo také kopa grošů. Kopa je 5 tuctů (asi každý ví, že tucet je dvanáct) nebo čtyři mandele (mandel je tedy 15 kusů). 30. Sultán a Tyrl.


Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové red. rady: Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ladislav Křivánek, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.