Montrealský věstník                                Ročník 51

Listopad/November 2014            5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                               Číslo 3


 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

Každý čtvrtek: Sokolský volejbal, Coronation Elementary School, 4810 Van Horne, 20.00 h

 

31. 10. Pá        Vernisáž CPS (Peter Krč), Gallerie Richelieu, 7903 St. Denis, 18.00 h

4. 11.   Út        Balení cukroví na Bazar, Český dům, 6540 McLynn, 14.00 h

4. 11.   Út        Valná hromada Sokola Montreal, Restaurant Prague, 5613 Côte-des-Neiges, 17.00 h

5. 11.   St         Recitál Martina Karlíčka, Pollack Hall, 555 Sherbrooke W., 19.30 h

8. 11.   So        Bazar, hala kostela St. Ignatius, 4455 West Broadway, 11.00 h až 15.00 h

8. 11.   So        Výroční bál CSPBA, Le Crystal, 5285 Henri Bourassa, Ville St. Laurent, 18.00 h

12. 11. St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

16. 11. Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

26. 11. St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

29. 11. So        Mikulášská zábava, sál kostela sv. Cyrila a Metoděje, 7187 - 2nd Avenue, 20.00 h

--------------------------------------------------------------

VÁNOČNÍ POZDRAVY

Chcete-li popřát svým přátelům a známým k vánočním svátkům prostřednictvím Montrealského věstníku,

napište nejpozději do 20. listopadu na adresu Věstníku, 5080 Glencairn, Montreal, QC H3W 2B4.

Šek s příspěvkem vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

 

Klub seniorů

V listopadu se sejdeme dvakrát. První listopadová schůzka seniorů se bude konat 12. 11., další pak 26. 11.

 

11 Seniori.jpgNa schůzce ve středu 15. října jsme si vzpomněli na mezinárodní den seniorů, který proběhl prvního října, a promluvili si o Harperově návrhu prodloužit pracovní dobu o dva roky. Mnozí vyjádřili svůj názor, řekli pár slov o své práci a odchodu do penze. Při té příležitosti nám náš člen, pan František Drábek, vyprávěl o svých zajímavých zážitcích na moři a o životě námořníků, který poznal během svého dlouhého působení na československých a kanadských námořních nákladních lodích. Po výborném pohoštění jsme si promítli československou komedii z roku 1983 "Slavnosti sněženek". Je to povídka o sporu dvou mysliveckých spolků nad zastřeleným kancem a o příbězích lidiček žijících v chatové oblasti v Podlabí. Před odchodem jsme si promluvili o blížícím se vánočním obědě a stanovili jeho datum. Těšíme se s vámi na shledanou. (Olga Nováková)

Na obrázku A. Martinů zleva paní Olga Nováková, Margita Jáčková a Ing. Karel Pelz při jedné ze seniorských schůzek.

 

Tradiční oběd seniorů se bude konat v sobotu 6. prosince opět v restauraci "Praha" na 5613 Côte-des-Neiges od 12.00 do 16.00 hodin. Restaurace nemá vlastní parkoviště, ale je lehce přístupná autobusy č. 165 a 129 nebo metrem. Čeští majitelé nabízí tři jídla na výběr ze svých specialit: svíčkovou na smetaně, pečenou kachnu anebo řízek s bramborovým salátem. Je potřeba dát předem vědět počet hostů a druh požadovaných jídel, a proto členové klubu seniorů a jejich přátelé, kteří v minulosti vánoční obědy navštěvovali, najdou v tomto Věstníku přiloženou "Přihlášku a objednávku jídla" s obálkou adresovanou na paní Emu Košackou, která se opět laskavě uvolila přihlášky registrovat. Cena oběda pro seniory je 15.00 $ za osobu a cenový rozdíl bude hrazen ze sociálního fondu Čs. sdružení v Montrealu. Upozorňujeme, že restaurace má omezenou kapacitu a pozdní přihlášky třeba nebude možné uspokojit. Bližší informace Vám dají Ema Košacká, tel. 514-735-5795, nebo předsedkyně klubu seniorů Olga Nováková, tel. 514-697-2125. (Alois Fogl)

České a slovenské sdružení

Oslava 75. výročí založení Českého a slovenského sdružení v Kanadě byla spojena s prvním koncertem letošní série "Nocturnes in the City" v neděli 21. září v kostele sv. Václava v Torontě. Čs. sdružení tento koncert sponzorovalo z jednoduchého důvodu – byl jakousi připomínkou koncertů z dob začátků této organizace. Byla založena v roce 1939 pod jménem Československé národní sdružení jako reakce na Mnichovskou dohodu a obsazení Československa nacisty. Již krátce po založení mělo Sdružení 92 poboček po celé Kanadě a podařilo se mu sjednotit Čechoslováky jak k úspěšnému náboru vojáků do spojeneckých armád, tak k vybírání peněz na podporu čs. vlády v exilu.

     Jedním ze způsobů vybírání příspěvků bylo pořádání koncertů – obvykle dva nebo tři hudebníci jezdili po Kanadě od pobočky k pobočce. Jednou z nich byla i paní Sonia Jelínková, která se později stala oblíbenou profesorkou hry na housle na konzervatoři univerzity McGill (nedávno oslavila 91. narozeniny).

     Koncert v Torontě byl zasvěcen Antonínu Dvořákovi. Sólisté Danielle Dudycha (soprán) a John Holland (baryton) za doprovodu pianisty Williama Shookhoffa zazpívali pět Biblických písní, osm Písní milostných a sedm Cikánských písní. V druhé části programu jsme vyslechli árie z Dvořákových oper Rusalka (oblíbená "Měsíčku na nebi vysokém" a Vodníkova "Běda, běda, ubohá Rusalko bledá") a Jakobín. Závěrem zaznělo "My cizinou jsme bloudili". Koncert měl velmi dobrou úroveň a diváci byli nadšeni.

     Po koncertě následoval přípitek šampaňským a účastníci měli možnost si zakoupit výbornou svíčkovou, pivo a víno. Byl to velmi příjemný zážitek a pořadatelům patří velké díky. (Míša Fuchsová)

 

11 Znamky.jpgMuzeum imigrace v Halifaxu (Canadian Museum of Immigration at Pier 21) požádalo České a slovenské sdružení v Kanadě, zda mohou na svých výstavách používat známky, které vydalo a prodávalo Československé národní sdružení v roce 1973 na podporu uprchlíků, kteří přišli po ruské invazi v srpnu 1968 z Československa. Originální známky z archívu Library and Archives Canada budou vystaveny a posléze nahrazeny kvalitními reprodukcemi coby součást rozšířené permanentní výstavy Muzea v části, která se zabývá skupinami emigrantů, které v historii hledaly v Kanadě útulek. Samozřejmě jsme souhlasili s jejich návrhem a dali jim svolení známky používat. Je to pro nás významná připomínka snahy a podpory, kterou Sdružení v té době vynaložilo, aby se Čechoslováci snadno dostali do Kanady. (Míša Fuchsová, předsedkyně Čs. sdružení v Kanadě)

Pozn. red.: Pier 21 je terminál zaoceánských lodí v Halifaxu, kde od roku 1928 do 1971 vystoupilo na kanadskou půdu přes milión přistěhovalců. Byl to nejdéle fungující přístavní imigrační úřad v Kanadě. V r. 1997 byla budova prohlášena za "National Historic Site of Canada" a od roku 2010 je v ní Muzeum imigrace.

 

11 Bazar.jpgPřipomínáme, že 59. předvánoční BAZAR se bude konat v sobotu 8. listopadu 2014 od 11.00 do 15.00 hodin v hale kostela sv. Ignáce na 4455 West Broadway. Těšíme se, že přijdete v hojném počtu, abyste se sešli se svými známými v přátelském prostředí a pochutnali si na našich tradičních jídlech, jako jsou chlebíčky, párky a polévky. Ke koupi bude jako obvykle velký výběr moučníků a domácí vánoční pečivo. Během bazaru budou mít návštěvníci příležitost shlédnout výstavu studentů z Liberce o historii Sokola v Sydney. Výstava již byla předvedena v Torontě 20. září během oslav 50. výročí posvěcení kostela sv. Václava a následujícího dne během koncertu u příležitosti oslav 75. výročí založení Čs. sdružení v Kanadě. V tradičním stánku s knihami budeme mít opět velké množství dětských knížek, detektivek a dalších knih darovaných našimi krajany. Přijďte se podívat, určitě si vyberete. Letošní zvláštní nabídkou je nedávno vyšlá knížka naší šéfredaktorky Aleny Martinů "A Prayer to Tangaroa", romance z exotického prostředí Tahiti, kterou si můžete koupit a autorka vám ji na místě podepíše.

     Uvítáme vaši pomoc, ať už s přípravou, prodejem nebo s úklidem haly po Bazaru. V tom případě zavolejte Emu Košackou (tel. 514-735-5795) nebo Míšu Fuchsovou (tel. 514-737-8325).

     Balení cukroví bude v úterý 4. listopadu ve dvě hodiny odpoledne v Českém domě na 6540 McLynn.

     Pokud máte doma české knihy, které byste rádi nabídli prostřednictvím Bazaru lidem z české komunity, zavolejte Aleně Martinů na 514-484-6177 nebo Emě Košacké na 514-735-5795. Prosíme vás, abyste nevozili knihy přímo na Bazar, je třeba je předem protřídit a srovnat na stoly. Děkujeme. (Ema Košacká)

Na obrázku stůl s knihami na Bazaru v roce 2013.

Sokol Montreal

Sokolský volejbal se hraje od začátku října do poloviny prosince v tělocvičně Coronation School na rohu Van Horne a Victoria (metro Plamondon). Zúčastňuje se průměrně 10 hráčů pod vedením Ludvíka Martinů a Josefa Hřiba. Informace rádi podají manželé Hřibovi na tel. 514-683-2092.

 

Řádná valná hromada Sokola Montreal se tímto svolává na úterý 4. listopadu 2014. Jako vloni se bude konat v restauraci "Prague" na Côte-des-Neiges a bude spojena s večeří. Začátek valné hromady je v 17.00 hodin, večeře následuje v 18.30 hodin. Členům Sokola byly pozvánky rozeslány jednotlivě poštou. Kdo ještě nepotvrdil účast, ať tak učiní co nejdříve. Děkujeme. (Ludvík Martinů)

 

V sobotu 18. října 2014 se v Kingstonu konala výroční schůze kanadského Sokola, které se zúčastnili tři členové montrealské jednoty a další Sokolové z Ottawy, Toronta a Kitcheneru. Na pořadu byly zprávy jednotlivých jednot, jednání o nových stanovách Sokola Kanada, hodnocení zimních a letních sokolských her a Minisletu, který v létě zorganizovala torontská jednota z iniciativy starostky s. Anny Janoušové a náčelnice s. Wendy Malysákové. Minislet se nad očekávání dobře vydařil a byl všeobecně oceněn americkými účastníky. V průběhu sletu vypomohli manželé Hřibovi a náš náčelník bratr Josef Hřib dokonce hrál za torontské volejbalové družstvo. Na schůzi též byla předána bratru Pavlu Vidlákovi Tyršova medaile za jeho přínos Kanadskému sokolu. Gratulujeme! (Míša Fuchsová)

 

Rezervujte si sobotu 31. ledna 2015 na Sokolské Šibřinky! Budou se konat v 8 hodin večer v hale kostela sv. Cyrila a Metoděje na rohu Jean Talon a 2nd Avenue. Hrát bude opět oblíbená kapela Edelweiss, ke koupi budou tradiční české speciality jako je dršťková a gulášová polévka, párky, obložené chlebíčky, štrůdl a další zákusky, a samozřejmě i české pivo. Těšíme se na vaši účast! (AM)

Misie sv. Václava

Naše příští česká mše bude v neděli 16. listopadu v 11 hodin. Mše se koná jako obvykle v kapli ve 3. patře budovy Loyola High School, 7272 Sherbrooke Street West, na rohu West Broadway. Růženec se modlíme od 10.30 hodin. Prosíme, přicházejte včas, protože budova se v 11 hodin zamyká. Děkujeme.                (Rose Mary Strban)

 

Minulou mši v neděli 5. října sloužil s otcem Liborem Švorčíkem i biskup Václav Malý, který přijel na návštěvu Kanady z Prahy. Po mši následovalo krátké posezení s pohoštěním, při kterém byl čas na otázky. Biskup Malý patří jako přímý účastník protestů v listopadu 1989 k významným osobnostem nejen náboženské, ale i politické scény v současné České republice. Pan Alois Fogl, který biskupa Malého na začátku mše přivítal, pak diskusi uzavřel a popřál mu šťastný návrat zpátky do Čech. (Podle Z. Matějovského upravila AM)

Tábor Hostýn

Tábor Hostýn je nyní na zimu uzavřen.

Na tento rok jsme měli naplánováno několik větších oprav a všechny byly během léta a podzimu uskutečněny. Byla opravena cesta do tábora, parkoviště v chlapecké části bylo rozšířeno a provizorní linka s elektřinou byla nahrazena kabelem v zemi. Také jsme nechali nainstalovat nový elektrický panel na 200 Amps a postavit navíc jeden sloup pro elektřinu. Celkové náklady na tyto renovace byly přibližně čtrnáct tisíc dolarů.

     Přejeme všem hezkou zimu a těšíme se na shledanou v příští sezóně. (Josef Maxant)

Kultura

Klavírní recitál Martina KARLÍČKA se bude konat ve středu 5. listopadu v 19.30 h v Pollack Hall McGill University na 555 Sherbrooke W. Na programu je dílo Ference Liszta "Harmonies poétiques et religieuses". Vstupné 15 $ (studenti a senioři 10 $).

 

Jako každý rok pořádá Canadian Pastel Society výstavu, které se opět účastní i naší komunitě známý montrealský umělec Peter KRČ. Tentokrát se výstava koná v Gallery Richelieu, 7903 St. Denis (nedaleko stanice metra Jarry) od 31. října (October) do 9. listopadu (November). Vernisáž bude v pátek 31. října v 6.00 hodin večer. Galerie je otevřena každý den kromě pondělí od 10.00 do 17.00 h.

 

Théâtre Lyrichorégra 20 v Montrealu pořádá tradiční koncert XXIe Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques v neděli 16. listopadu 2014 ve 14.30 hodin v sále Le Gesů, 1202 de Bleury (metro Place des Arts). Čestnými předsedy jsou Julie Boulianne a Sharon Azrieli Perez. Vystoupí 32 umělců z 11 zemí. Vstupné 35 $ (25 $ studenti a senioři) nebo 100 $ s recepcí (a potvrzením na daně na 50 $). Informace na tel. 514-684-7287, lístky na tel. 514-861-4036 nebo billetterie@legesu.com. Informace také na http://lyrichoregra20.wifeo.com/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.S.P.B.A.

Canadian Slovak Professional and Business Association

 

Vás zve na svůj

 

50th Anniversary Scholarship Ball

 

který se bude konat v sobotu 8. listopadu 2014

v Le Crystal, Centre de Congrčs, 5285 Henri Bourassa, St. Laurent

 

koktejl v 18.00 hodin (předkrmy a sklenička šampaňského)

večeře v 19.00 hodin (4 chody, 2 láhve vína na stůl)

K potěšení i k tanci hraje orchestr The Band New Love

Doporučujeme večerní oblek (black-tie).

 

Vstupenky: 100 $, 125 $ s potvrzením na 50 $ na daňové účely, studenti 75 $

Rezervace nejpozději do 31. října 2014

 

Rezervace a vstupenky:

     Mark Vandzura

     514-694-9788

     ctc064@bell.net

     Dr. Jozef Brody

     tel. 514-947-7971

     josefbr@alcor.concordia.ca

     Mikulas Arendas

     514-831-5052

     marendas@osler.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

České a slovenské sdružení a Sokol Montreal

 

vás srdečně zvou na tradiční

Mikulas

Mikulášskou taneční zábavu

 

v sobotu 29. listopadu 2014 v 8.00 hodin večer

v sále kostela sv. Cyrila a Metoděje

7187 - 2nd Avenue (roh Jean Talon)

 

K tanci hraje kapela Edelweiss

Půlnoční tombola

Tradiční jídla a zákusky, české pivo

 

Mikuláš přijde a nadělí vašim přátelům dárky, které přinesete

(poštovné $1 za dárek)

 

Vstupné: $20.00 dospělí, $15.00 studenti a senioři, děti do 12 let zdarma

 

Informace a lístky / Information and tickets:

Míša Fuchsová 514-737-8325, Ema Košacká 514-735-5795, Alena Martinů 514-484-6177

 

Výtěžek Mikulášské zábavy bude věnován na výdaje s Montrealským věstníkem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.receptyonline.cz/data/pics/gastronomicky-kalendar-mikulas/mikulas-andel-cert2.jpgMIKULÁŠSKOU NADÍLKU pro děti pořádá Čs. sdružení a Sokol Montreal v neděli 7. prosince 2014 ve tři hodiny odpoledne ve Webster Hall kostela Westmount Park United na 4695 de Maisonneuve W. ve Westmountu. Parkování je za kostelem (vjezd z Landsdowne). Vstup je zdarma. Mnozí z vás již na našich minulých nadílkách byli a my se těšíme, že vás opět uvidíme. Pro ty, kteří chtějí přijít poprvé, připomínáme, že Mikuláš bude rozdávat dětem dárky, které přinesete. Pro každé dítě doporučujeme přinést jen jeden dárek nebo dejte dárky do jednoho balíčku, aby rozdělování netrvalo dlouho. Dárek výrazně označte celým jménem dítěte. Dětem, které přednesou básničku nebo zazpívají písničku (pokud možno česky nebo slovensky), dají anděl s čertem navíc zvláštní malý dárek. Po rozdělení dárků bude jako vždy připraveno malé pohoštění: džusy, soft drinks, káva a drobné cukroví. Budeme rádi, když maminky nebo babičky pro děti něco upečou a přinesou. Prosím, dejte laskavě vědět do 30. listopadu Aleně Martinů, s kolika dětmi chcete přijít, buď telefonicky na 514-484-6177 nebo emailem na amartinu@yahoo.com. Děkujeme. (AM)

Události v Torontě

Sokol Toronto zve všechny na VÁNOČNÍ TRHY, které se konají v neděli 23. listopadu 2014 od 12.00 do 15.00 hodin v hale kostela sv. Václava na 496 Gladstone Ave. Oběd, občerstvení, vánoční cukroví, dárkové předměty, knihy, DVD českých filmů, tombola, Mikulášská nadílka pro děti. Zájemci o prodej vlastního zboží volejte Marii Crhákovou na tel. 416-242-5914. Informace na www.sokolcanada.ca.

 

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA Sokola Toronto se koná rovněž v hale kostela sv. Václava na 496 Gladstone Ave v sobotu 29. listopadu od 7 hodin večer. K tanci hraje skupina Dušana Drobného. Možnost zakoupení večeře od 19.00 h, hudba začne hrát ve 20.00 h. Přineste si dárky pro své příbuzné, přátele či známé, Mikuláš je rozdá. Vstupné 25 $, mládež 15 $. Rezervace Hana Jurásková, tel. 905-838-5269, informace najdete také na sokolské webové stránce www.sokolcanada.ca.

 

Koncerty v hudební sérii NOCTURNES IN THE CITY začínají v 5 hodin odpoledne a konají se buď v kostele sv. Václava, 496 Gladstone Ave, nebo v restauraci Prague na Masaryktownu, 450 Scarborough Golf Club Rd., v Torontě. Jednotlivé vstupné u dveří je 25 $ (studenti 15 $). Pro lístky a informace kontaktujte Dr. M. Krajného, tel. 416-481-7294, nebo navštivte webovou stránku www.nocturnesinthecity.com.

November 23 – St. Wenceslaus Ch. – Janáček String Quartet – A. Dvořák, L. Janáček, B. Smetana

January 18 – Prague Restaurant – George Grosman Jazz Quintet

February 22 – Prague Restaurant – Ian Scott – Audio-visual presentation of world class operas

May 24 – St. Wenceslaus Ch. – Boris Krajný, piano – B. Smetana, F. Chopin, L. van Beethoven

Významná jubilea

http://czechfolks.com/plus/wp-content/uploads/2010/04/judr-josef-cermak.jpgPan Josef ČERMÁK se v listopadu dožívá 90 let. Kdo ho zná, ví, že směstnat jeho život a zásluhy do krátkého odstavce je naprosto nemožné. Pro ty, kdo ho neznají, pár faktických údajů: narodil se 15. listopadu 1924 na Kladensku, vystudoval reálné gymnázium V. B. Třebízského ve Slaném, za války byl nasazen v Poldině huti na Kladensku, po válce začal studovat práva na Karlově univerzitě v Praze. Zúčastnil se studentských demonstrací, za což si vysloužil dvoutýdenní pobyt na Pankráci. Po svém propuštění odešel přes uprchlické tábory v Německu do Kanady, kde po několika letech práce v zemědělství a v Torontské knihovně vystudoval právnickou fakultu a od roku 1960 pracoval jako advokát.

     Hned po příchodu do Toronta se zapojil do krajanského života. Působil v Klubu JUDr. M. Horákové, byl prvním jednatelem Kampeličky, působil v Masarykově ústavu, v České společnosti pro vědy a umění. Napsal nesčetné množství článků a úvah do exilových a krajanských časopisů, vydal několik knih, z nichž asi nejznámější je sborník "It All Began with Prince Rupert – The Story of Czechs and Slovaks in Canada". Jako člen Sokola cvičil již na sletu v Praze v r. 1948, a pak na mnoha dalších, v kanadském Sokole zastával různé funkce včetně starosty. Jako funkcionář Čs. sdružení (byl i jeho předsedou) se zasloužil o přijetí mnoha Čechoslováků do Kanady po roce 1968, jimž též poskytoval zdarma své advokátské služby. Vypracoval různá prohlášení k významným výročím a podání ke kanadské vládě a mnoha mezinárodním institucím. Byl členem rady nakladatelství 68 Publishers, redakční rady Našich hlasů, je členem Nového divadla... Takto bychom mohli pokračovat ve výpočtu jeho zásluh a činnosti ještě dlouho.

     Milý Pepíčku, k tvým narozeninám ti přejeme z plného srdce hodně zdraví a energie do dalších mnoha let té usilovné mravenčí práce, kterou si na svá bedra nakládáš! (AM)

In memoriam

S lítostí oznamujeme, že paní Anna TROTTEROVÁ, rozená Rybníčková, zemřela v Montrealu 26. září ve věku 97 let. Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku.

 

Vladimir Martin  RydloSe zármutkem oznamujeme, že dne 17. října 2014 zemřel v Oakville v Ontariu Ing. Vladimír RYDLO  ve věku 82 let. Narodil se 11. listopadu 1931 v Plzni a vystudoval na ČVUT v Praze – specializoval se na automobily a traktory. V létě 1968 byl se svojí manželkou Dášou na dovolené v Jugoslávii a při návratu 21. srpna zůstali v Rakousku kvůli zavřeným hranicím – vzhledem k tomu, že Dášina sestra s rodinou byla již tehdy v Kanadě, rozhodli se odejít za ní do Montrealu. Vladimír Rydlo pracoval po 25 let v Atomic Energy of Canada jako inženýrský dozor nad výrobou zařízení pro reaktory jaderných elektráren. V roce 1984 přesídlil s manželkou a synem Martinem do Oakville. Ing. Rydlo byl členem několika profesionálních společností, mezi jinými i Vědecko-technické společnosti v ČSR a Svazu inženýrů v Ontariu a v Quebeku. Do penze odešel v roce 1996. Rydlovi byli členy Čs. sdružení a Sokola – vystoupili i na Sokolském sletu v Praze v roce 2000 a 2006. Jeho rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast. (Podle J. Čermáka, upravila AM)

Kdo z nás ještě stojí (nebo aspoň leží)?

Volala mi Denise Pikard, jediná žena v nákladu uprchlíků (tehdy se jmenovala Zdena), který na lodi U.S.A. T. LeRoy Eltinge dorazil do Halifaxu 23. dubna 1949. Těch ostatních 112 členů skupiny byli muži. Proč mi Denise volala? Ženská zvědavost: chtěla vědět, jestli vím, kolik z těch 113 tehdejších přivandrovalců ještě žije. Proč se ptala mne? Já byl také jedním z nich.

     Pravděpodobně nejčilejším z celé skupiny byl Jan Waldauf. Když Jan padesát roků po našem příjezdu do Kanady připravoval setkání žijících členů skupiny, našel nás 61.

     Od té doby uteklo dalších 15 smrtonosných roků. Denise a já celkem ještě stojíme (a taky dost ležíme). A Denise by chtěla vědet, kolik nás ještě žije (ve stoje nebo vleže). Upřímně řečeno, já taky. Tak se tímto obracíme na širokou krajanskou veřejnost s otázkou adresovanou všem, kteří v dubnu 1949 připluli do Halifaxu. Žijete ještě? Jestliže ano, pošlete o sobě zprávu na moji adresu: Josef Čermák, 130 Jameson Ave #606, Toronto, ON, M6K 2Y2. Děkuji.

Různé zprávy

Renata Kolářová organizuje další kurz ve zpracování horkého skla (fused glass) v neděli 2. listopadu 2014 v Lezarts Loco ve Val David. Během pěti hodin se dozvíte leccos o historii tavení skla, technice a možnostech jeho zpracování. Zároveň si vyrobíte vlastní talíř nebo desku do okna. Ukázky výrobků najdete na www.renatamosaic.com. Bližší informace na tel. 450-512-2081 nebo napište na renatamosaique@yahoo.com.

 

11 PK.jpgChtěli byste vědět, kdo byli vaši předci? Odkud pocházeli a kde zemřeli? Jaký byl jejich sociální status? Jsem vystudovaný historik a nabízím zpracování vašeho rodokmenu v češtině nebo angličtině. Informace na www.rodokmenytvorba.cz nebo mě můžete kontaktovat po emailu na pavel_kobera@yahoo.co.uk.

 

Na Věstník přispěli: Olga Ajvazová, Dr. Radan Čapek, Frank Drábek, Dáša Dubrule, Anna Hlinomaz, Sonia Jelínková, Michael Novak, Karel Pelz, Dr. Ivan Rohan, Dr. Emil Skamene, Jan Tranzík. Všem srdečně děkujeme!

 

K Halloweenu nabízíme trochu humoru, ovšem ryze českého od Pavla Kantorka:         "Mohu s vámi chvíli strašit?"

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Emy Košacké, 6542 McLynn, Montreal, QC, H3X 2R6. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a informace můžete psát i na emailovou adresu Montrealského věstníku: montrealvestnik@gmail.com.


Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové red. rady: Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ladislav Křivánek, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.