Montrealský věstník                                Ročník 51

Květen/May 2015                        5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                               Číslo 9


 

Montrealský věstník (i starší čísla) můžete číst na webové stránce

www.montrealvestnik.com

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

Každý čtvrtek: Sokolský volejbal, Coronation Elementary School, 4810 Van Horne, 20.00 h

 

6. 5.     St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

13. 5.   St         Vernisáž E. Lapkové, Galerie Bernard, 3926 St. Denis, 17.00 – 20.00 h

17. 5.   Ne        Koncert Duo Ventapane, Pianos Bolduc, 7719 St. Laurent, 13.00 h

20. 5.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

24. 5.   Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

 

Klub seniorů

V květnu se sejdeme ve středu 6. a 20., jako obvykle vždy ve 12.30 hodin. Informace o programu Klubu seniorů poskytne paní Olga Nováková na tel. 514-697-2125. Těšíme se na vás!

 

Na poslední březnové schůzce jsme si promítli zajímavé, ale velmi smutné video o Janu Palachovi. Tento jednadvacetiletý student historie a politické ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se 19. ledna 1969 upálil na Václavském náměstí v Praze a tím obětoval svůj život na protest proti potlačování svobod komunistickým režimem a proti pasivnímu přístupu veřejnosti po okupaci Československa armádami států Varšavské smlouvy. Pro potěšení jsme si pak promítli video poslané starostou podorlické obce Mistrovice jeho rodákovi panu Aloisu Foglovi, s prezentací České besedy, kterou tančí místní ochotnický soubor.

 

Na schůzce seniorů konané 8. dubna jsme byli mile překvapeni návštěvou paní Věry Čáslavské v doprovodu jejího známého, pana Františka Čermáka z České republiky, toho času na cestě po Severní Americe. Při kávě a zákusku se rozvinula zajímavá debata o situaci v Kanadě a v České republice, především o finančních a zdravotních službách pro seniory. Diskuse se protáhla a nezbyl nám čas na plánované přečtení článku na téma "Jak se na světě slaví Velikonoce", který byl uveřejněný na internetu v Lidovkach.cz. Je zajímavý i s obrázky, prohlédneme si ho na příští schůzce. Přijďte mezi nás!                                                   (Olga Nováková)

České a slovenské sdružení

Ve středu 21. dubna se v Českém domě konala výroční schůze montrealské odbočky Českého a slovenského sdružení. Zhodnotili jsme naši činnost za minulý rok a uvažovali o dalších plánech do budoucnosti. Z našich akcí je asi nejvýznamnější každoroční podzimní Bazar a Mikulášská taneční zábava, kterou organizujeme ve spolupráci se Sokolem Montreal. Mikulášská nadílka a Velikonoční pomlázka pro děti, na kterých se rovněž podílíme se Sokolem, jsou dalšími dvěma populárními podniky.

     Po udělení absolutoria členům stávajícího výboru je důležitou částí valné hromady volba nového výboru. Dalo by se ovšem říci, že jsme zvolili výbor staronový, pouze s malými změnami. Během minulého roku jsme bohužel ztratili několik významných členů a někteří další se už nemohou zúčastňovat. Předsedkyní zůstává Marie Fuchsová, místopředsedkyní se stala Alena Kapitánová, která je též zábavním referentem. Jednatelem a zapisovatelem je Antonín Matoušek a paní Olga Nováková vede dále Klub seniorů. Alois Fogl zůstává referentem pro tisk a koordinaci krajanských spolků, stejně tak jako Ema Košacká je i nadále pokladní a matrikářkou. Referentkou pro Český dům je Alena Martinů. Revizory účtů jsou Vesna Alinče a Iva Brožová, Vladimír Brož zůstává referentem pro zvláštní projekty.                                          (Míša Fuchsová)

 

Ve dnech 20. a 21. června 2015 se bude konat již 65. kongres ČSSK, tentokrát na Ottawské univerzitě. Večer 19. června mezi 5. a 7. hodinou jsme pozváni na přátelské setkání na velvyslanectví České republiky, po kterém bude následovat večeře. Druhý den ráno pak začíná jednání. Máte-li zájem zúčastnit se kongresu, ohlaste se M. Fuchsové na tel. 514-737-8325. Do 5. května je možné si zamluvit na univerzitě velmi rozumné ubytování. Bližší informace je možné najít na webové stránce Sdružení www.cssk.ca.

Sokol Montreal

Sokolský volejbal se hraje do 14. května v tělocvičně Coronation Elementary School na rohu Van Horne a Victoria (metro Plamondon) každý čtvrtek od 8 do 10 hodin večer. Informace Josef Hřib, tel. 514-683-2092.

Misie sv. Václava

Naše příští česká mše bude v neděli 24. května 2015. Mše se koná v kapli ve 3. patře budovy Loyola High School, 7272 Sherbrooke Street West, na rohu West Broadway, v 11.00 hodin. Růženec se modlíme od 10.30 hodin. Prosíme, přicházejte včas, protože budova se v 11 hodin zamyká. Děkujeme.      (Rose Mary Strban)

Tábor Hostýn

Dětský tábor se bude konat v létě 2015 během 3 týdnů a to od neděle 5. července do soboty 25. července. Tábor povede již po třinácté pan Josef Maxant. Ceny za jedno dítě jsou 395 $ za jeden týden, 765 $ za dva týdny a 960 $ za tři týdny. Každé další dítě ze stejné rodiny má 10% slevu. Pošlete na tábor svoje děti nebo vnoučata, určitě se jim to bude líbit. Pro tábor hledáme vedoucí k dětem a kuchařky. Přednost mají minulí účastníci tábora. Odměna podle dohody. Zájemci prosím volejte na tel. 450-465-4844 nebo pište na camphostyn@gmail.com.

     Více informací o táboře Hostýn najdete na www.hostyn.org. Fotografie z dětského tábora v roce 2014 si můžete prohlédnout v následujících dvou albech, která byla uveřejněna na internetu: Album Camp Hostýn 2014 Part 1: http://1drv.ms/1mQt1ab; Album Camp Hostýn 2014 Part 2:  http://1drv.ms/1lipgiA. Některé fotografie či videa od účastníků tábora jsou na www.youtube.com pod heslem "Camp Hostyn".   (Josef Maxant)

Kultura

Koncert nám velmi dobře známé koncertní dvojice Duo Ventapane (Mana Shiraishi – housle, Martin Karlíček – klavír) se bude konat v Pianos Bolduc, 7719 St. Laurent, Montreal, QC H2R 1X1, v neděli 17. května 2015 v 1.00 hodinu odpoledne. Na programu Kompletní sonáty pro housle a klavír od Johannese Brahmse. Vstupné zdarma.

 

Martin Karlíček a Mana Shiraishi spolu s třemi dalšími profesory hudby pořádají Westmount Chamber Music Workshop – Strings and Piano od 29. června do 5. července 2015 pro zájemce všech věkových kategorií v oboru klavír, housle, viola, cello, kontrabas a kytara. Odpolední a večerní kurzy se budou konat v prostorách Studio de piano Westmount, 4910 Sherbrooke W., Westmount, H3Z 1H2. Cena 300 $. Zájemci o kurzy kontaktujte prosím nejpozději do 31. května Manu Shiraishi na tel. 514-621-6885 nebo po emailu na wchambermusicw@gmail.com. KONCERT profesorů se bude konat 4. července v 19.00 hodin a závěrečné vystoupení žáků 5. července v 15.00 hodin v kostele Westmount Park United Church, 4695 de Maisonneuve.

 

Sólo výstava plastik a reliéfů Evy Lapkové nazvaná "Les Songes" se bude konat v Galerii Bernard, 3926 St. Denis, v Montrealu. Vernisáž bude 13. května 2015 od 17 do 20 hodin. Výstava potrvá do 20. června. Galerie je otevřena každé úterý od 11 do 18 h, ve čtvrtek a v pátek od 11 do 19 h a v sobotu od 12 do 17 h. Informace na tel. čísle 514-277-0770.

Další sólo výstavu plastik a reliéfů pod názvem "Water" chystá Eva Lapková v Halifaxu v galerii Studio 21 Fine Arts, 1273 Hollis Street, Nova Scotia. Výstava bude otevřena od 29. května do 24. června 2015.

Události minulého měsíce

05 VelPoml.jpgVelikonoční pomlázka pro děti. V sobotu 4. dubna jsme se opět sešli v kostele sv. Ignáce, abychom si namalovali velikonoční vajíčka a upletli velikonoční pomlázku (u nás na Moravě takzvaný "tatar"). Moje děti, Luca a Isabella, se na tuto událost těší již celý rok. Kde jinde v Montrealu by si mohli uplést tatar a namalovat vajíčka a kde jinde by si mohli pohrát a povykládat s ostatními dětmi česky?! Sešlo se asi 20 dětí, a když vajíčka byla domalovaná a bříška zaplněná různými sladkostmi a pečivem, které rodiče donesli, začalo se běhat okolo a hrát na schovávanou. Já jsem si mezitím pod vedením Františka Kaštánka upletla tatar. Vzhledem k tomu, že jsem to nechala až na poslední chvíli, prutů už moc nezbylo, a proto jsme se s Františkem rozhodli, že budeme inovativní a tatar uděláme z 6 prutů. Na velikonoční pondělí mě s ním děti "jemně" vymrskaly, a proto bych měla být celý rok zdráva. Pokud onemocním, tak asi budou muset příští rok přitlačit, anebo ... a tomu já dávám přednost, budeme plést z 8 proutků!                                                                                                     (Alena Berti)

Fotografie z velikonoční pomlázky, které nafotil Josef Maxant, najdete na http://1drv.ms/1Efbx5z.

Mateřská školka v Montrealu

Upozorňujeme, že se otevírá předškolní zařízení pro děti od 2 let v mateřské školce, kterou vede Radka Vašutová. Vyučovat se bude každou sobotu od 10 do 12 hodin v budově v NDG. Výuka bude probíhat přirozenou a zábavnou formou a bude vedena v českém jazyce kvalifikovanými učitelkami. Zájemci o přihlášení dětí se mohou informovat o podrobnostech na tel. 514-313-7721 nebo na radkavasut@gmail.com.

Události v Torontě

Nové divadlo v Torontě uvádí hru Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka "Jára Cimrman – České nebe". Drama zachycuje dobu, kdy na zemi propukla 1. světová válka. Sledujeme ji z nebe, kde se dávno mrtví velikáni českých dějin (sv. Václav, J. A. Komenský a praotec Čech) strachují o osud svého lidu. Režisérkou je Lenka Nováková. Premiéra se uskuteční v pátek 1. května ve 20 hodin, reprízy budou v sobotu 2. května v 16 h a 20 h a v neděli 3. května v 16 hodin. Hrát se bude v Maja Prentice Theatre, 3650 Dixie Rd., Mississauga. Informace a rezervace na tel. (416) 463-3182 nebo po emailu na nove.divadlo@gmail.com.

 

V sobotu 20. června se bude na Masaryktownu konat tradiční Český a slovenský den. Bohatý program začíná ve 2 hodiny odpoledne. Informace najdete na www.masaryktown.ca.

In memoriam

05 Jech.jpgS bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům a známým, že nás 2. dubna 2015 navždy opustil náš milovaný otec Jan JECH. Zemřel v klidu v domově důchodců ve Zlatých Horách na severní Moravě. Narodil se v Moravských Budějovicích 19. listopadu 1918. Vystudoval vysokou zemědělskou školu v Brně a pracoval převážně v zemědělství a hygieně. Do Kanady emigroval v roce 1968. V roce 1970 si s manželkou Vlastou koupili farmu a začali pěstovat jablka. Měli mnoho známých a přátel, kteří tam rádi jezdili na návstěvy a na brigády při sklizni jablek. V roce 1988 farmu prodali a odstěhovali se do Beaconsfieldu. Po úmrtí manželky Vlasty v roce 2011 se pan Jech přemístil do domu důchodců na Moravě, aby byl poblíž své dcery. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.                                       Jan a Maryša

 

Oznamujeme se smutkem, že paní Jarmila FOUKALOVÁ, rozená Zikmundová, zemřela v domově pro seniory "Sunrise" v Beaurepaire v Quebeku dne 4. dubna 2015 ve věku 91 let. Narodila se v Praze, vystudovala gymnázium Elišky Krásnohorské a ačkoliv chtěla studovat umění v Itálii, válečné okolnosti ji přinutily stát se sekretářkou. V červnu 1944 se vdala za Jaroslava Foukala, právníka a podnikatele, majitele továrny na boty Botit. Když komunisté v roce 1948 jejich továrnu znárodnili, odešli manželé Foukalovi se svými dvěma syny Petrem a Jiřím do Kanady, kde se jim narodila dcera Jana. Když děti odrostly, založila Jarmila firmu Country Tiles a s úspěchem dovážela evropské a mexické keramické dlaždice. Zapojila se i do života české komunity v Montrealu, pomáhala s organizací české doplňovací školy, při českých bazarech a účastnila se všech aktivit. Jarmila byla vždy velmi aktivní sportovkyní, hrála tenis, plavala, chodila na dlouhé výlety a hodně cestovala. Svou srdečností a ochotou pomoci si získala mnoho přátel po celém světě.

     Vzpomínková oslava jejího života se bude konat v sobotu 20. června 2015 ve 3 hodiny odpoledne ve Fritz Farm, 20477 Lakeshore Rd., v Baie d'Urfé. Místo květin můžete poskytnout dar ve prospěch Alzheimer Society. Celé rodině tímto vyjadřujeme upřímnou soustrast.                                                                       (AM)

 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem přátelům a známým za projevy soustrasti u příležitosti úmrtí mého manžela a tatínka Ing. Vladimíra Rydla, který odešel v tichu a klidu 17. října 2014. Jsme vděčni za krásný život s ním a bohaté společné životní zážitky. Děkujeme za projevy přátelství.              Dagmar Rydlová

Ales-Ruze.jpg
Mikoláš Aleš – Růže
K svátku maminek

Co říkají o svých maminkách jejich dcery ve věku...

            4 let:    "Moje máma ví všechno!"
            8 let:    "Moje máma ví hodně."
            12 let:  "No, máma neví všechno."
            14 let:  "Máma neví nic!"
            18 let:  "Máma? Je tak beznadějně staromódní."
            25 let:  "Máma to možná ví."
            35 let:  "Než se rozhodnu, zeptám se mámy."
            50 let:  "Copak by si o tom asi máma myslela?"
            65 let:  "Jak ráda bych se zeptala mámy..."                                            

Třtí

Věřte nevěřte, ale v Česku je obec jménem Třtí. Poslouchejte znovu: Třtí. Tomáš Řehoř Tomáš dlouhé í. A vám to nepřipadá divné? Požádejte kteréhokoliv Francouze – je jich bratru šedesát šest milionů – aby to zopakoval po vás. Opuchnou mu hlasivky a rozviklají se mu zuby. Po třech pokusech ponese trvalé následky. Pokud to náhodou ve zdraví přežije, týrejte ho dál: Když je bouřka, tak v Praze hřmí. A co se tou dobou děje v Třtí? V Třtí hřmí! To není jazykolam, to je prostá česká věta. V Třtí hřmí! Žabožrout se dává na zbabělý útěk, kdežto krk český, trénovaný českým strčprstskrzkrk, se ani nezačervená.

     Z hlediska výslovnosti patří čeština k nejnáročnějším jazykům světa. Jazyk prý je duše národa. Co to je ale za duši, která stvořila slova jako zmrtvýchvstání, či od čtvrtka do čtvrtka krtkova vývrtka? Proč jiní hlaholí Alelujá, O sole mio, Allons enfants, kdežto my skřehotáme třesu třesu bez, skřípe skříň i dřez, křtu se bratře střez! Proč zrovna my máme takhle příšernou mateřskou řeč?

     Třeba s námi kosmos podniká nějaký grandiózní pokus. Trénuje nás jako vyšší vývojový druh. Těžší už je totiž jenom ufónština a jen my budeme schopni mluvit s ufóny. Až jednou konečně dorazí, změkčilí Taliáni nevydají hlásku. Nadutí Amíci, kteří věří, že američtina je hlavní jednací jazyk vesmíru, zažijí kulturní šok. Němci budou urputně mlít selbstverständlich, selbstverständlich, aby dokázali, že nějaká skrumáž souhlásek je nevyvede z míry, ale my budeme pořád nejlepší. Bystře zvládneme plynnou ufónštinu a zprostředkujeme těm skřetům přístup. Jejich přepravní přístroje s hřměním a skřípěním přistanou v Třtí.         (Daniela Fischerová)

Různé zprávy

Renata Kolářová organizuje kurz ve zpracování horkého skla v sobotu 16. května 2015 od 10 do 15 hodin ve Val David. Během pěti hodin se dozvíte o historii tavení skla, o jeho vlastnostech, technice a možnostech jeho zpracování a sami si můžete něco vyrobit. V ceně 105 $ (včetně taxy) je materiál i poplatek za pec. Ukázky výrobků najdete na www.renatamosaic.com. Bližší informace na tel. 450-512-2081 nebo napište na email renatamosaique@yahoo.com.

 

Spojte návštěvu Prahy s finančně výhodnou péčí o svůj chrup a obličej. Dr. Ben Rakušan, zubní lékař s praxí v Kanadě, Velké Británii a České republice otevřel moderní ordinaci "Černá labuť Dental Centre" vedle obchodního domu Bílá labuť, Na Poříčí 25, Praha 1. Stomatologie, zubní chirurgie, endodoncie, hygiena, implantáty, rovnání zubů. Úprava obličeje, výplně (restylane), botox. Informace na www.rakusandental.cz. Tel. 420 775 931 775, email rakusandental@gmail.com. Těšíme se na vaši návštěvu!

 

Eva Střížovská vydala další knížku, první díl série "Všechny moje Ameriky" nazvaný "Cali". Reportáže ze San Diega, Los Angeles, San Francisca a dalších atraktivních míst západního pobřeží USA střídají příběhy českých osobností, autorka se vydává i po stopách Jacka Londona. Kniha má 144 stran a kromě černobílých fotografií v textu i několik barevných příloh. Cena 15 US$ s poštovným (v Čechách 200 Kč). Objednat si ji můžete po emailu na strizovska@seznam.cz.                                                           

Trochu májového humoru od Pavla Kantorka


05 Kantorek.jpg
"Tak, Hynek, deš do postele nebo co?"
Nabízím výpomoc v domácnosti (úklid, nákupy, péče o staré lidi). Zájemci volejte prosím 514-526-5076.

 

Na Věstník přispěli: Vesna Alinče, Barbara Dressler-Asgary, Alois Fogl, Marie a Josef Hřibovi, Zdena Kozáková, Jitka Křivánková, Marie Kunc, Anne-Marie Podlesak, Dagmar Rydlo, Hynek Žikovský. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Emy Košacké, 6542 McLynn, Montreal, QC, H3X 2R6. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a informace můžete psát i na emailovou adresu Montrealského věstníku: montrealvestnik@gmail.com nebo amartinu@yahoo.com.                


Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové red. rady: Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.