Montrealský věstník                                Ročník 52

Leden/January 2016                   5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                               Číslo 5

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

Každý čtvrtek: Sokolský volejbal, Coronation Elementary School, 4810 Van Horne, 20.00 h

 

6. 1.     St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

12. 1.   Út        Výborová schůze výboru Čs. sdružení, Čs. dům, 6540 McLynn, 19.30 h

20. 1.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

30. 1.   So        65. Šibřinky, hala kostela sv. Cyrila a Metoděje, 7187 2nd Avenue, 20.00 h

 

Klub seniorů

V lednu se sejdeme 6. a 20, vždy ve středu v půl jedné v Českém domě. Každý nový člen je u nás srdečně vítán! Informace všem ráda poskytne paní Olga Nováková na tel. 514-697-2125.

 

Na schůzce 9. prosince jsme si po výborném pohoštění popovídali o našich básnících a přečetli krásnou báseň Jaroslava Seiferta Praha v máji, kterou složil po obsazení ČSR Němci. Pak jsme si promítli film Největší Čech Tomáš Masaryk od vynikajícího českého spisovatele a scénáristy Zdeňka Mahlera, kterému se podařilo divákům přiblížit důležité události v Masarykově životě i jeho nadčasové poselství a mravní odkaz pro všechny generace.

 

Ve středu 16. prosince jsme si pohovořili o správné stravě, dobrých vánočních receptech a připomněli léčivé účinky zeleniny a ovoce. Přečetli jsme si také, jak nám příznaky odhalují, co v těle chybí a kde to získat. Například při špatné paměti prý pomůže vaječný žloutek a sojový lecitin.

 

Vánoční oběd seniorů se konal v sobotu 6. prosince v restauraci Prague na Côte des Neiges. Po srdečném přivítání hostů následoval kratší proslov o Vánocích a o tom krásném období radosti, kdy lidé se na sebe usmívají, přejí si vše nejlepší a posílají si dárky. Bohužel zprávy v novinách a televizi tak radostné nejsou, mluví se tam příliš často o vraždách, loupežích a podvodech, o špatných lidech. Proto my jsme si naopak tentokrát řekli o lidech anonymních, kteří se najednou v některých velmi těžkých okolnostech vedle nás octnou, velmi nám pomůžou, a pak se tiše vytratí, prostě o dobrých lidech a dobrých činech, o kterých se málo píše. Pak jsme měli na programu básně od Jiřího Wolkera a Jaroslava Seiferta, které nám paní Iva Radoková velmi pěkně přednesla nebo přečetla. Po velmi chutném obědě jsme si zazpívali několik koled. Rozešli jsme se ve velmi dobré náladě. (Olga Nováková)

Všem čtenářům přejeme mnoho štěstí v Novém roce.                                                  

České a slovenské sdružení

Příští výborová schůze montrealské odbočky ČSSK se bude konat v úterý 12. ledna 2016 jako obvykle v půl osmé večer v Českém domě. Všichni členové jsou srdečně vítáni. (Ema Košacká)

Sokol Montreal

Podzimní sezóna sokolského volejbalu se vydařila – jediným stínem bylo to, že nám škola dobře třetinu čtvrtků z různých důvodů zrušila. Scházelo se nás ale dost, průměrně 8 až 10 hráčů, většinou mladí lidé, z nichž někteří jsou v Montrealu trvale, někteří třeba jen na určitou dobu na studium nebo na práci. Poslední cvičení bylo 10. prosince a znovu se sejdeme koncem ledna 2015. Těm, kteří pravidelně chodí, oznámíme přesné datum emailem. Informace můžete dostat u náčelníka Sokola Montreal Josefa Hřiba na tel. 514-683-2092. Jménem Sokola Montreal přeji všem do nového roku 2015 hodně sokolské zdatnosti. (Ludvík Martinů)

Misie sv. Václava

Přejeme všem štěstí a zdraví do nového roku! Upozorňujeme, že v lednu, únoru a březnu se české mše nekonají. Datum příští mše bude oznámeno v dubnovém čísle Montrealského věstníku. (Rose Mary Strban)

Tábor Hostýn

Dětský tábor v létě 2016 povede již po čtrnácté Josef Maxant. Tábor opět potrvá tři týdny a to od neděle 3. července do soboty 23. července. Ceny budou stejné jako v roce 2015: 395$ za 1 týden, 765$ za 2 týdny a 960$ za 3 týdny. Těšíme se na vaše děti a vnoučata.

     Máme zájem o rozšíření členské základny. Členský příspěvek je pouhých 20$ na jeden rok. Členové mohou obdržet slevu při ubytování na táboře. Zájemci kontaktujte sekretářku Vieru Šebénovou na čísle 514-385-5153. Můžete též kontaktovat kteréhokoliv člena výboru, viz www.hostyn.org. (Josef Maxant)

Kultura

Eva Kolářová zve všechny příznivce baletu na premiéru svého představení "Rozpolcené vědomí" (Esprit Fragmenté / Fragmented Mind), které se bude konat 12. a 13. února 2016 v Cinquičme salle na Place des Arts. Více o Evě Kolářové najdete na www.evakolarova.com. Lístky na představení můžete zakoupit přes internet už nyní: http://placedesarts.com/spectacles/17400/esprit-fragmente.fr.html.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sokol Masaryk Montreal

 

vás srdečně zve na výroční

 

Text Box:

 

65. ŠIBŘINKY

 

v sobotu 30. ledna 2016

 

ve 20.00 hodin

 

v hale kostela sv. Cyrila a Metoděje

7187 2nd Avenue (roh Jean Talon)

 
Text Box:
 


 

K tanci hraje kapela Edelweiss

 

Tradiční jídla a nápoje, české pivo

 

Půlnoční tombola

 

 

Vstupné: 20$, studenti a senioři 15$

 

 

Informace a lístky:

 

Míša Fuchsová (514) 737-8325

Ema Košacká (514) 735-5795

Marie Hřibová (514) 683-2092

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------


 

Události minulého měsíce

01 Mik nad.jpgMikulášská nadílka pro děti se letos konala později než obvykle, až v sobotu 12. prosince. Vyzdobený sál kostela Westmount Park United se tentokrát díky nečekaným problémům na silnicích zaplňoval velmi pomalu, ale nakonec se sešlo 28 dětí se svými rodiči nebo prarodiči. Svatý Mikuláš přišel v doprovodu čerta Honzy, mladšího čerta Seraphima a půvabného anděla Emmy, a každé dítě obdarovali. Hračku navíc dostali od čertů ti, kteří zazpívali písničku nebo řekli básničku – jeden chlapec dokonce zahrál koledu na klarinet a skupina mladých zazpívala s kytarou. Po rozdání dárků došlo na občerstvení – maminky a babičky opět přinesly spoustu dobrot, a džusů i kávy bylo dostatek. Na stole po straně byla řada dětských knížek za symbolickou cenu jednoho dolaru, což slouží jako příspěvek na tuto akci. Děkujeme všem, kdo se na tomto příjemném odpoledni podíleli a za rok se budeme těšit zase nashledanou. (AM)

Na obrázku Ludvíka Martinů sv. Mikuláš, čerti a anděl s některými dětmi při pokusu o hromadnou fotku.

Návštěva Toskánského a Černínského paláce

Jak už jsme psali v minulém čísle Věstníku, sokolskou valnou hromadu začátkem listopadu navštívil český velvyslanec v Kanadě pan Pavel Hrnčíř v doprovodu náměstka ministra zahraničních věcí JUDr. Martina Prose a zmnocněnce pro krajanské záležitosti Jaroslava Kantůrka. Vzhledem k tomu, že jsem se chystala koncem listopadu do Prahy, přijala jsem pozvání pana náměstka k návštěvě Černínského paláce, který je od roku 1934 hlavním sídlem Ministerstva zahraničních věcí ČSR a nyní ČR, a pana zmocněnce do Toskánského paláce, sídla MZV ČSR již od roku 1918.

     Toskánský palác je jednou z dominant Hradčanského náměstí. Byl postaven na přelomu 17. a 18. století podle plánů francouzského architekta Jean Baptiste Mathey, ale po r. 1718 prošel významnými úpravami pod vedením Václava Špačka. Rekonstrukce v r. 1998 byla oceněna Grand Prix Obce architektů a určitě si to zaslouží, barokní palác je skutečně impozantní. Vnitřní prostory jsou ovšem přizpůsobeny kancelářím. Těm, kteří náhodou litují, že budova je až na určité místnosti v přízemí veřejnosti nepřístupná, mohu prozradit, že jednoduše a účelně zařízený vnitřek je celkem nezajímavý ve srovnání s nádherou fasády.

01 Masaryk.jpg     Naproti tomu Černínský palác na Loretánském náměstí odpovídá svou reprezentační výzdobou a zařízením tomu, že slouží jako hlavní budova ministerstva. Spolu se zahradou je od roku 1958 chráněnou kulturní památkou. Ovšem nejen proto byla pro mne návštěva paláce velice zajímavým zážitkem. Shodou okolností jsem palác navštívila v den, kdy pan ministr přijal korejskou prezidentku Park Geun-hye a bezpečnostní opatření byla na maximu: kolem paláce i v chodbách spousta policistů a z jednoho pokoje dokonce hlídali parkoviště ostřelovači. Na druhou stranu bylo vše slavnostně vyzdobeno: salonky připravené pro jednání, odpolední či večerní pohoštění. V bývalém bytě Jana Masaryka však byl klid. Koupelna, která byla svědkem jeho smrti (škoda, že nemůže mluvit a prozradit nám, jak to tehdy bylo!) byla na svou dobu velmi moderní, včetně bidetu, sprchy s postranními masážními tryskami a dvojitým umyvadlem. Pan náměstek Pros mi nejen umožnil prohlídku, ale i sám mě doprovodil až sem, kde se "funkce" průvodce ujal jeho zástupce a ředitel odboru služeb Ing. Lubor Bartoš. Ten mi poskytl zasvěcený výklad k pokladům paláce – jedním z nich je například ztracený a znovu objevený obraz Jana Zrzavého "Karlachovy sady", který visí v bývalé ložnici Jana Masaryka. Panu Prosovi i Bartošovi patří mé upřímné díky, jakož i panu Kantůrkovi, který z ministerského fondu daroval několik dětských knížek do naší knihovny v Českém domě. (AM)

Na obrázku náměstek JUDr. Martin Pros a Alena Martinů u busty Jana Masaryka ve vestibulu Černínského paláce.


 

Koncert.jpgVánoční koncert manželů Krejcarových už patří k tradičním událostem roku. V hale kostela St. John's United se tentokrát sešlo odhadem 80 lidí, aby si poslechli koledy, operní písně a další skladby klasických autorů v podání vynikající houslistky Qian Li, která byla žákyní Soni Jelínkové, sopranistek Isabelle Metwalli a Maryny Krejcarové a klavíristy Jana Krejcara. Zpestřením programu bylo vystoupení tří dětí Krejcarových, které za doprovodu svého otce a Qian Li zazpívaly směs koled. Vánoční náladu doplnil sbor kostela zpěvem dalších vánočních písní. Po koncertě vždy následuje pohoštění, při kterém se hosté s účinkujícími mohou příjemně pobavit. Pro děti, které by celý koncert nevydržely v klidu sedět a poslouchat, bylo v postranních místnostech dostatek hraček (největší úspěch měla šlapací auta). Děkujeme Maryně a Janovi za krásný zážitek, za odpoledne plné vánoční nálady a budeme se těšit na další koncert příští rok. (AM)

Na obrázku Ludvíka Martinů Qian Li doprovází Bohuslava, Isabellu a Auroru Krejcarovy.

Trochu humoru do nového roku

Automatická ústředna školy. Pro spojení se správným zaměstnancem zvolte podle následujícího menu:

- Chcete-li lhát o tom, proč vaše dítě není přítomno, stiskněte 1.

- Chcete-li se vymlouvat, proč vaše dítě neudělalo domácí úkol, stiskněte 2.

- Chcete-li si stěžovat na to, co a jak děláme, stiskněte 3.

- Chcete-li nadávat zaměstnancům, stiskněte 4.

- Chcete-li se zeptat, proč jste nedostali informace, které vám byly již několikrát písemně zaslány, stiskněte 5.

- Chcete-li, abychom vychovávali vaše dítě za vás, stiskněte 6.

- Chcete-li požádat o jiného učitele (letos již poněkolikáté), stiskněte 7.

- Chcete-li si stěžovat na školní dopravu, stiskněte 8.

- Chcete-li si stěžovat na školní obědy, stiskněte 9.

Pokud si uvědomujete, že toto je reálný svět a vaše dítě musí být odpovědné za své chování, práci ve třídě a domácí úkoly, a že není chybou učitele, když vaše dítě neprojevuje žádnou snahu, zavěste a mějte hezký den! Jestli toto chcete slyšet v jiném jazyce, přestěhujte se do země, která jím hovoří. Děkujeme.

 

Cyklista vrazí do staršího pána. "Nemůžete dát pozor, člověče?" říká děda. "No, máte štěstí, že mám dnes dovolenou," odpoví cyklista. "Jakto?" diví se děda.  "Obvykle jezdím s buldozerem."

 

Pesimista vidí v tunelu tmu. Optimista vidí světlo na konci tunelu. Realista vidí světla vlaku. A strojvůdce vidí tři blázny na kolejích.

Různé zprávy

Nabízím příležitostnou výpomoc v domácnosti (úklid, nákupy, péče o staré lidi). Volejte 514-526-5076.

 

Spojte návštěvu Prahy s finančně výhodnou péčí o svůj chrup a obličej. Dr. Ben Rakušan, zubní lékař s praxí v Kanadě, Velké Británii a České republice otevřel moderní ordinaci "Černá labuť Dental Centre" vedle obchodního domu Bílá labuť, Na Poříčí 25, Praha 1. Informace na www.rakusandental.cz. Tel. 420 775 931 775, email rakusandental@gmail.com. Těšíme se na vaši návštěvu!

 

Na Věstník přispěli: Irene a Paul Dobrovolny, Alice a Jean Gergelovi, Ludmila Janglová, Sonia Jelínková, Eva Každanová, Jitka Křivánková, Slávka a Mira Nesvadbovi (USA), Michaela Skulinová, Milada Teichmannová. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Emy Košacké, 6542 McLynn, Montreal, QC, H3X 2R6. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a informace můžete psát i na emailovou adresu Montrealského věstníku: montrealvestnik@gmail.com nebo amartinu@yahoo.com.

________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové red. rady: Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ladislav Křivánek, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.