Montrealský věstník                                Ročník 52

Únor/February 2016                   5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                               Číslo 6


 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

Každý čtvrtek: Sokolský volejbal, Coronation Elementary School, 4810 Van Horne, 20.00 h

 

30. 1.   So        65. Šibřinky, hala kostela sv. Cyrila a Metoděje, 7187 2nd Avenue, 20.00 h

3. 2.     St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

7. 2.     Ne        Koncert I Medici di McGill, kostel Notre-Dame-de-Grâce, 5333 avenue NDG, 16.00 h

17. 2.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

20. 2.   So        Běh na lyžích, park F. Seguin Ecological Centre, Châteauguay, 18.30 h

27. 2.   So        Sokolské zimní hry, Horseshoe Valley, ON, celý den

 

Klub seniorů

V únoru se sejdeme 3. a 17., vždy ve středu v půl jedné odpoledne v Českém domě. Rádi uvítáme nové členy i návštěvníky. Informace vám ráda poskytne paní Olga Nováková na tel. 514-697-2125.

 

02 Seniori.jpgPrvní lednová schůzka ve středu 6. ledna připadla na den Tří králů, a tak jsme si o tom svátku promluvili. Kašpar, Melichar a Baltazar jsou mudrci z východu, kteří navštívili Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesli mu dary, zlato, kadidlo a myrhu. První zmínka o nich se nalézá v Matoušově evangeliu. Podle odborníků počet tří znamená tři fáze lidského života, proto svým věkem králové reprezentují mládí, střední věk a stáří. Svátek Tří králů se stále oslavuje v různých krajích, někde návštěvou kněze, jinde hostinou hlavně po děti. Ve Francii se pečou koláče z listového těsta s mandlovou nádivkou (galettes). Do jednoho z nich se zapeče fazole, a ten kdo ji dostane, je prohlášen králem a obdarován korunou. Na konci schůzky jsme si promítli druhou část pěkného českého filmu "Strakonický dudák", natočeného podle báchorky Josefa Kajetána Tyla.

 

Na schůzce 20. ledna jsme oslavili 94. narozeniny naší milé členky paní Margity Jáčkové (na obrázku z jedné ze schůzek v loňském roce s panem Pelzem). Pak nám paní Dr. Eva Procházková pověděla něco ze svého oboru, totiž o historii transplantací lidských orgánů a o podmínkách, které je umožňují. Dozvěděli jsme se, že první historicky úspěšná transplantace se uskutečnila v Olomouci v roce 1905. Byl to přenos oční rohovky, kterou provedl rakouský lékař Eduard Zirn. Byl to velmi zajímavý výklad, děkujeme! Pak jsme si promítli první část známého českého filmu Kolja. (Olga Nováková)

Sokol

Sokolský volejbal začne koncem ledna nebo možná začátkem února. Bohužel se nám zatím nepodařilo získat rozpis dat z městského úřadu nebo ze školy. Začátek oznámíme těm, kteří chodí pravidelně, po emailu nebo telefonicky. Další informace podají manželé Hřibovi na 514-683-2092. (Marie Hřibová)

 

Sokol Toronto pořádá Dětské maškarní odpoledne (dětské Šibřinky) v neděli 7. února 2016 od 2 hodin do půl páté odpoledne v sále kostela sv. Václava na 496 Gladstone Avenue. Vstupné 5 $ včetně občerstvení pro děti. Odpoledne plné her a zábavy pod vedením sokolských cvičitelů. Informace podá Marie Crháková na tel. 416-242-5914 nebo na emailu mariecrhak@yahoo.ca.

 

Již 45. sokolské zimní hry se budou konat v sobotu 27. února 2016 v lyžařském středisku Barrie v Horseshoe Valley blízko Toronta. Závodí se ve slalomu, běhu na lyžích a snowboardingu. Zúčastnit se mohou i nečlenové Sokola. Zájemci se mohou přihlásit do 22. února 2015 u Wendy Malysákové na wendynewmarket@sympatico.ca. Další informace, přihlášky i fotky z minulých akcí najdete na webové stránce Sokola www.sokolcanada.ca. (Anna Janoušová)

České a slovenské sdružení

Velikonoční malování a pletení pomlázky pro děti plánuje Čs. sdružení a Sokol na Bílou sobotu, která letos vychází na 26. března. Místo ješte upřesníme, doufáme, že bude volná lounge v kostele sv. Ignáce jako v minulých letech. Začátek bude ve 4 hodiny odpoledne – po zkušenostech z minulých let se zdá, že pro malé děti je začátek ve tři hodiny příliš brzy. Přesné oznámení bude v příštím čísle Věstníku. (AM)

 

Ministerstvo školství ČR nabízí následující krajanské vzdělávací programy a výuku českého jazyka:

1. Semestrální stipendijní studijní pobyty pro uchazeče s dobrou znalostí českého jazyka. Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Podrobné informace jsou k nalezení na webové stránce www.dzs.cz v rubrice Kurzy a studenti. K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář. Vyplněnou a vytisknutou přihlášku včetně jedné kopie (celkem 2 exempláře) spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu, doporučením krajanského spolku je třeba zaslat bez prodlení na ZÚ, nejpozději však do 17. 3. 2016. Termín pro zadání do elektronického systému je pro zimní semestr (září 2016 – únor 2017) a dvousemetrální studium (září 2016 – červen 2017) 15. 3. 2016, pro jarní semestr (únor – červen 2017) 15. 8. 2016.

2. Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany v Dobrušce v době od 22. 7. do 18. 8. 2016. Jedná se o letní kurz určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů a sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených podle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu. Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně jedné kopie (celkem 2 exempláře) spolu s doporučením krajanského spolku je třeba bez prodlení zaslat na ZÚ, nejpozději však do 17. 3. 2016. Termín pro zadání přihlášky do elektronického systému na www.dzs.cz (Kurzy a studenti) je od dva dny dřív, do 15. 3. 2016.

3. Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit. Termín kurzu je 29. 8. až 9. 9. 2016. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně jedné kopie (celkem 2 exempláře) spolu s doporučením krajanského spolku je třeba zaslat bez prodlení na ZÚ, nejpozději však do 17. 3. 2016. Termín pro zadání přihlášky do elektronického systému na www.dzs.cz v rubrice Kurzy a studenti je do 15. 3. 2016. (Podle zprávy MZV ČR, Velvyslanectví ČR v Ottawě)

S dotazy se obraťte na předsedkyni Čs. sdružení Míšu Fuchsovou, tel. 514-737-8325, email misha.fuchs@gmail.com.

Misie sv. Václava

Upozorňujeme, že v únoru a březnu se české mše nekonají. Datum příští mše bude oznámeno v dubnovém čísle Montrealského věstníku. (Rose Mary Strban)

Tábor Hostýn

Dětský tábor v létě 2016 povede již po čtrnácté Josef Maxant. Tábor opět potrvá tři týdny a to od neděle 3. července do soboty 23. července. Ceny budou stejné jako v roce 2015: 395$ za 1 týden, 765$ za 2 týdny a 960$ za 3 týdny. Těšíme se na vaše děti a vnoučata.

     Máme zájem o rozšíření členské základny. Členský příspěvek je pouhých 20$ na jeden rok. Členové mohou obdržet slevu při ubytování na táboře. Zájemci kontaktujte sekretářku Vieru Šebénovou na čísle 514-385-5153. Můžete též kontaktovat kteréhokoliv člena výboru, viz www.hostyn.org. (Josef Maxant)

Balade au clair de la lune

V sobotu 20. února 2016 proběhne v parku Fernand-Seguin Ecological Center za Arenou Leo Crepin v Chateauguay společné noční lyžování na běžkách. Terén je značený a nenáročný. Z Montrealu se tam dostanete např. přes Pont Mercier po silnici 132. Zahnete k nemocnici doleva a na následujících světlech zabočíte doprava na parkoviště. Sraz pro zúčastněné v 18.30 h u orientační tabule v parku. Vezměte si s sebou světlo na hlavu (čelovku) pro osvětlení stopy a hlavně dobrou náladu! (Petr Štikarovský)

Koncert I Medici di McGill

Koncert klasické hudby orchestru I Medici di McGill se bude konat v neděli 7. února 2016 ve 4 hodiny odpoledne v kostele Notre-Dame-de-Grâce na 5333 avenue NDG, Montréal, QC H4A 1L2 (roh Décarie, blízko stanice metra Villa Maria). Na programu hudebního odpoledne v rámci 27. sezóny je G. Verdi, Předehra k opeře Nabucco, W. A. Mozart, Houslový koncert č. 5 A Dur, a A. Dvořák, Symfonie č. 8 G Dur. Na housle hraje Byngchan Lee, orchestr řídí Gilles Auger. Vstupné 20 $, studenti 15 $.

12 Kolarova.jpgBaletní představení Evy Kolářové

Eva Kolářová zve všechny příznivce baletu na premiéru svého představení "Rozpolcené vědomí"  (Esprit fragmenté / Fragmented Mind), které se bude konat 12. a 13. února 2016 v Cinquičme salle na Place des Arts. Více o Evě Kolářové najdete na www.evakolarova.com. Lístky na představení můžete zakoupit přes internet už nyní: http://placedesarts.com/spectacles/17400/esprit-fragmente.fr.html .

     Eva Kolářová začala tančit už jako dítě a v baletu pokračovala na Pražské taneční konzervatoři s tak dobrými výsledky, že už ve 14 letech byla přijata do světoznámé školy Maurice Béjarta v Lausanne ve Švýcarsku. V 17 letech pokračovala ve svých studiích v Baletní akademii v Mnichově. Po získání diplomu opustila Německo a pokračovala ve Francii v "Ballet de l'Opéra National du Rhin", kde tančila tři roky. V roce 2011 začala tančit v Les Grands Ballets Canadiens jako sólistka. Eva se od mládí věnuje i baletní choreografii – už jako studentka v Německu zorganizovala a choreografovala celovečerní představení v Praze. V Montrealu jsme měli příležitost vidět její představení "Métamorphose de l'amour" v srpnu 2012 a "Cycle" v roce 2014. "Esprit fragmenté" (které bychom mohli přeložit spíš jako "Roztříštěné vědomí") je v její vlastní produkci, na hudbu složenou Karlem Turpinem speciálně pro její choreografii, a představení je doplněno video-projekcí. A na závěr její vlastní slova o jejím choreografickém stylu: "I think that a real choreographer uses the form of dance, that best allows him  to express the essence of his idea! At the same time he creates a distinctive style and his own choreographic vocabulary." (AM)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sokol Masaryk Montreal

 

vás srdečně zve na  výroční

Text Box:

 

65. ŠIBŘINKY

 

v sobotu 30. ledna 2016

 

ve 20.00 hodin

 

v hale kostela sv. Cyrila a Metoděje

7187 2nd Avenue (roh Jean Talon)

 
Text Box:
 


 

K tanci hraje kapela Edelweiss

Tradiční jídla a nápoje, české pivo

Půlnoční tombola

 

Vstupné: 20$, studenti a senioři 15$

 

Informace a lístky:

Míša Fuchsová (514) 737-8325

Ema Košacká (514) 735-5795

Marie Hřibová (514) 683-2092

-----------------------------------------------------------------------------------------------

02 K+O VelanVýznamná jubilea

Manželé Karel a Olga VELANOVI v nejbližších dnech oslaví své 98. narozeniny – pan Velan 8. února a paní Velanová 28. března – a již 75. výročí svatby. Pan Velan jako mezinárodně uznávaný a významný průmyslník pomohl mnoha organizacím i jednotlivcům ať už finančně nebo tím, že je zaměstnal ve své fimě, a paní Olga se dlouhá léta věnovala dobročinnosti nejen v rámci československé komunity v Kanadě, ale i v mezinárodním měřítku. Manželům Velanovým patří velké díky za jejich činnost. K jejich narozeninám jim přejeme hlavně dobré zdraví a spokojenost do dalších let. (AM)

In memoriam

http://mountroyalcem.com/obituaries/obimages/uploads/Images/934be05fab7022f30ebc8c7a0bac6629.jpgSe smutkem oznamujeme, že dne 3. ledna 2016 zemřel ve věku 90 let po krátkém onemocnění agresivním druhem rakoviny pan Josef KALNÝ. Českou republiku opouštěl během své vojenské služby a rád se chlubil fotografií v uniformě v hodnosti podporučíka. V Kanadě přistál v roce 1950, dokončil svoje vzdělání a 30 let pracoval jako strojní inženýr u stejného zaměstnavatele, Henderson Barwick. V roce 1956 se oženil s pozůstalou Michelin Denis a spolu měli dcery Carole a Johanne. Nikdy nezapomněl na rodnou zem a po změně režimu v ČR, když už byl v důchodu, často navštěvoval  milovanou Šumavu. Josef byl od svého příchodu do Montrealu členem a podporovatelem všech krajanských spolků včetně Misie sv. Václava.

     Na schůzce seniorů 6. ledna t. r. jsme vzpomněli zesnulého jako aktivního dlouholetého člena klubu a vyslovujeme tímto pozůstalým naši upřímnou soustrast. Přeplněná kaple během smutečního obřadu (Memorial Service), který se konal v neděli 10. ledna, byla a je nejlepším důkazem vděčnosti a obliby, jaké se Josef Kalný a jeho rodina těšili. Čest jeho památce! (Alois Fogl)

 

Pan Edward SCHACHTER zemřel po krátké nemoci 29. září 2015 v Montrealu. Narodil se v Praze v roce 1931. Během války ztratil rodiče a dva sourozence v koncentračních táborech, zatímco on se svojí sestrou přežili jako zázrakem díky obětavým lidem z okolí. Do Kanady přišel v roce 1948. Pohřbený je v Jerusalémě po boku své již dříve zemřelé sestry. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. (AM)

Humorné rady k svátku Valentýna

Na svatého Valentýna nalejte si trošku vína.               Zažeň z tváře každý stín, vždyť je svatý Valentýn.

Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne.                             Muži mají milovat manželky. Občas i vlastní.

Láska je jízda z kopce s porouchanými brzdami. Manželství je jízda do kopce se zablokovanými brzdami.

Chce-li být žena šťastná s mužem, musí mít pro něj spoustu pochopení a trochu lásky. Chce-li být muž šťastný s ženou, musí mít pro ni spoustu lásky a vůbec se nesnažit ji pochopit.

Různé zprávy

Nabízím příležitostnou výpomoc v domácnosti (úklid, nákupy, péče o staré lidi). Volejte 514-526-5076.

 

Spojte návštěvu Prahy s finančně výhodnou péčí o svůj chrup a obličej. Dr. Ben Rakušan, zubní lékař s praxí v Kanadě, Velké Británii a České republice otevřel moderní ordinaci "Černá labuť Dental Centre" vedle obchodního domu Bílá labuť, Na Poříčí 25, Praha 1. Informace na www.rakusandental.cz. Tel. 420 775 931 775, email rakusandental@gmail.com. Těšíme se na vaši návštěvu!

 

Na Věstník přispěli: Olga Darai, Marie a Josef Hřibovi, Jana Kapičková, Vlasta Stefanik, Luboš Špaček. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Emy Košacké, 6542 McLynn, Montreal, QC, H3X 2R6. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a informace můžete psát i na emailovou adresu Montrealského věstníku: montrealvestnik@gmail.com nebo amartinu@yahoo.com.


Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové red. rady: Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ladislav Křivánek, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.