Montrealský věstník                                Ročník 53

Listopad/November 2016                    5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                     Číslo 3


 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

2. 11.     St       Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

5. 11.     So      Bazar, hala kostela St. Ignatius, 4455 West Broadway, 11.00 h až 15.00 h

6. 11.     Ne      Koncert (M. a J. Krejcarovi a A. Svyrsa), 98 Aurora, Pointe Claire, 17.00 h

12. 11.   So      Výroční bál CSPBA, Riviera Hall, 7600 Henri Bourassa E., Montreal, 18.00 h

13. 11.   Ne      Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

16. 11.   St       Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

20. 11.   Ne      Gala koncert, sál Pierre-Mercure, 300 boul. de Maisonneuve E., 14.30 h

26. 11.   So      Mikulášská zábava, sál kostela sv. Cyrila a Metoděje, 7187 - 2nd Avenue, 20.00 h

30. 11.   St       Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

3. 12.     So      Vánoční oběd seniorů, Casa Grecque, 7218 boul. Newman, LaSalle, 12.00 h

10. 12.   So      Mikulášská nadílka pro děti, Westmount Park United Church, 4695 de Maisonneuve, 15.00 h

--------------------------------------------------------------

VÁNOČNÍ POZDRAVY

Chcete-li popřát svým přátelům a známým k vánočním svátkům prostřednictvím Montrealského věstníku,

napište nejpozději do 20. listopadu na adresu Věstníku, 5080 Glencairn, Montreal, QC H3W 2B4.

Šek s příspěvkem vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

 

Klub seniorů

Tentokrát se sejdeme v Čs. domě třikrát, a to 2., 16. a 30. listopadu, jako vždy ve středu v půl jedné odpoledne. Přijďte mezi nás – těšíme se na vás.

 

Schůzka 19. října. Jelikož se 14. října v Montrealu slavilo 50. výročí otevření metra, pohovořili jsme si o jiných podzemních dráhách na světě. První metro bylo postaveno v Londýně již v roce 1863 a obsahovalo pouze jednu trasu. Dnes má 240 stanic, které za druhé světové války sloužily jako protiletecké kryty. O šest let později, v roce 1869, bylo otevřeno metro v Athénách a v roce 1892 metro v Chicagu. Peking má od září nejdelší metro na světě, 442km, a má se rozrůst na 1000 km příštím rokem! V New Yorku je metro, otevřeno již v roce 1904, dlouhé 398 km. V Paříži metro funguje od roku 1900, v Moskvě od roku 1935. Pražské metro, otevřeno v roce 1974, má 53 stanic a je 53 km dlouhé.

     Po velmi chutném pohoštění jsme si zazpívali, a pak promítli krásné video o kanadských Rockies. Na této schůzce nás navštívily dvě Pražačky, neteře paní Olgy Novákové. Video se nám všem velice líbilo a krásně jsme si spolu všichni popovídali. (Olga Nováková)

 

Tradiční předvánoční oběd seniorů se bude konat v sobotu 3. prosince 2015 od 12.00 hodin. V důsledku uzavření restaurace Prague na Côte-des-Neiges se letos bude konat v Casa Grecque, 7218 boul. Newman, v LaSalle. Tento oběd bude neformálním setkáním, není třeba dělat rezervaci. U restaurace je velké parkoviště. Ze stanice metra Angrignon tam jede autobus č. 106. Obvyklé menu je polévka nebo rajčatový džus, výběr z několika hlavních jídel (kde je i salát), a moučník s kávou nebo čajem. Víno nebo pivo si můžeme přinést sami. Cena oběda pro seniory je letos 10.00 $ za osobu a cenový rozdíl bude hrazen ze sociálního fondu Čs. sdružení v Montrealu. Kdo máte zájem přijít, zavolejte prosím Emu Košackou, 514-735-5795, nebo Olgu Novákovou, 514-697-2125, abychom měli představu, kolik lidí se asi zúčastní. (A. Fogl)

České a slovenské sdružení

Připomínáme, že 61. předvánoční BAZAR se bude konat v sobotu 5. listopadu 2016 od 11.00 do 15.00 hodin v hale kostela sv. Ignáce na 4455 West Broadway. Zdá se, že toto bude opravdu náš poslední bazar, a proto přijďte, ať se sejdete se svými známými a naposledy si pochutnáte na našich tradičních jídlech. Pokud máte dotazy nebo byste chtěli pomoci s přípravou, prodejem nebo s úklidem haly po bazaru, zavolejte prosím Emu Košackou (tel. 514-735-5795) nebo Míšu Fuchsovou (tel. 514-737-8325).

Balení cukroví bude v úterý 1. listopadu ve dvě hodiny odpoledne v Českém domě na 6540 McLynn.

Sokol

Sokolský volejbal se začal hrát 5. října a nadále bude každou středu od 8 do 10 hodin večer v tělocvičně školy Coronation na rohu Van Horne a Victoria (metro Plamondon) až do prosince. Pro informace můžete volat manžele Hřibovy na tel. 514-683-2092.

 

Valná hromada Kanadského Sokola se konala v sobotu 15. října 2016 v Kingstonu. Zúčastnilo se 12 členů, z toho 2 z Montrealu. Projednávaly se příští akce (zimní a letní hry, slety), úprava Stanov a také nedostatek lidí na obsazení pozic ve výboru. V posledním roce několik lidí rezignovalo na své funkce a je problém najít náhradu. Na slety už se také nenacvičuje, na ten v roce 2017 v Cedar Rapids (Iowa, USA) se z Kanady ani nikdo nechystá. Další slet pak bude v Praze o rok později. Pak se diskutovalo o důležitých sokolských památkách a dokumentech, především z pozůstalosti manželů Waldaufových. Je zde návrh založit na Masaryktownu Sokolské muzeum. Na závěr byly předány Tyršovy medaile s. Věře Gazdové z Ottawy a s. Míše Fuchsové z Montrealu. Tu za ni převzal br. Josef Hřib a předána jí bude na Valné hromadě montrealské jednoty, která se koná 25. října v Českém domě. (Marie Hřibová)

 

Vybor.jpg

Na obrázku Jiřího Krupky účastníci VH v Kingstonu: zleva Anna Janoušová, Jana Kargerová, Robert Tmej, Jiří Karger, Wendy Malysáková, Věra Tichá, Marie Hřibová, Josef Hřib, Věra Gazdová, Hana Jurásková a Svatava Heřmánková.

Misie sv. Václava

Naše příští česká mše bude v neděli 13. listopadu 2016 jako obvykle v 11.00 hodin v kapli ve 3. patře budovy Loyola High School, 7272 Sherbrooke Street West (roh West Broadway). Růženec se modlíme od 10.30 h. Přijďte prosím pár minut před jedenáctou, protože budova se v 11 hodin zamyká. (Rose Mary Strban)

Tábor Hostýn

O víkendu 20. srpna využilo asi čtyřicet velmi sympatických členů skupiny "Montrealští Češi" tábor Hostýn k tělesné a duševní rehabilitaci aktivním pohybem: volejbalem, hledáním hub, plaváním a proháněním se po táboře na koloběžkách a kolech. Návštěvníkům se tábor velmi líbil. Byli rádi, že se mohou sejít v krásném prostředí s krajany, a rádi by se zúčastnili dalších podobných akcí. Ujistili nás, že se příští rok určitě zas vrátí.

 

Ve dnech 27., 28. a 29. srpna se náš tábor změnil na středověké jeviště, zalidněné asi šedesáti nadšenci náležitě dobově oblečenými. Skupina zájemců o praktickou historii jménem "Aurelthos" již podruhé navštívila Hostýn. Tato skupina LARP (Live Action Role Play) existuje v Quebeku od roku 2001.

 

V sobotu 10. září přijelo na tábor přibližně 30 členů z "United Church of Mount Royal". Měli na programu různé hry, společné jídlo, a taky táborák. Velký zájem byl o naši malou flotilu koloběžek a dětských kol. Na táboře se skupině velmi líbilo a její členové ohlásili, že mají v úmyslu přijet příští rok zase. (Franta Kaštánek)

 

Dovětek: Tyto tři akce se již nevešly do zprávy v minulém Věstníku. To je důkazem toho, že těchto aktivit přibývá a začínají být důležité a úspěšné (viz dětský tábor, český a slovenský piknik, opékání selete, a umělecký den v přírodě, zmíněné v minulém čísle). Je zřejmé, že kdo se nezúčastnil, přišel o mnoho legrace. Doporučujeme všem, aby si naplánovali příští léto tak, aby se také mohli zúčastnit. Tyto akce nejenže poskytují příjemnou zábavu, ale jsou i finančně velice úspěšné. Pokud bude v příštím roce výnos podobný jako letos, brzy budeme moci postavit ty splachovací záchodky i v chlapecké sekci tábora. (Josef Maxant)

 

Táborová brigáda v sobotu 15. října se uskutečnila pod vedením Zbyňka Najsera. Celkem se jí zúčastnilo 12 lidí: Zbyněk se svými francouzsky a anglicky mluvícími 7 kamarády, Franta Kaštánek, Zbyňkovi rodiče a Josef Maxant. Byl to multikulturalismus v akci. Zbyněk již dříve připravil tři archy papíru se seznamem oprav a jiných potřebných prací. Za výborného sobotního počasí se ze seznamu podařilo uskutečnit pouze několik nejdůležitějších věcí. Jedna z nich, která stojí za zmínku, bylo prořezávání lesa v okolí chatiček. Vyřezané roští a stromky se pak pálily celý den na ohni. V neděli už se kvůli dešti nedalo moc pracovat. Výborné jídlo, které uvařil John s pomocnicí Melanie bylo servírováno s jeho domácím pivem. Večer byla zábava: jedna dívka předváděla "Pleskačku" a Franta zahrál na kytaru. (Fotky a videa z této akce můžete vidět na internetu: http://tuffasrock2.rajce.idnes.cz/Pleskacka_15._rijna_2016/ ). Ještě nám zbylo hodně věcí k udělání; pokud někdo má zájem přijít pomoci i během týdne, zatelefonujte předem Frantovi na č. 514-913-1030. Tábor bude začátkem listopadu uzavřen.

 

11 Hostyn.jpg 

Fotografie účastníků dětského tábora na Hostýně (Josef Maxant první zprava)

Scholarship Ball CSPBA

Canadian Slovak Professional and Business Association vás zve na svůj Výroční ples, který se bude konat v sobotu 12. listopadu 2016 v Riviera Reception Hall, 7600 Henri Bourassa Est, Montreal, H1E 2P2. Koktejl v 18.00 hodin, večeře v 19.00 hodin. Podrobnější informace na www.cspba.com. Rezervace vstupenek na 514-222-6544 nebo cspbainfo@gmail.com. Informace na jharding@osler.com nebo marendas@osler.com.

Koncert operních árií

Odpolední koncert překrásných klasických árií ze známých oper se koná v neděli 6. listopadu 2016 v 5 hodin v hale kostela St. Edward na 98 Aurora v Pointe Claire. Účinkují Maryna Krejcarová (soprán), Andrey Svyrsa (tenor) a Jan Krejcar (klavír). Vstupné u dveří 15 $, děti do 12 let zdarma. Po představení následuje občerstvení. Informace na tel. 514-515-3717.

Mikulášská nadílka pro děti

Čs. sdružení a Sokol Montreal pořádají Mikulášskou nadílku pro děti v sobotu 10. prosince 2016 ve tři hodiny odpoledne ve Webster Hall kostela Westmount Park United na 4695 de Maisonneuve W. ve Westmountu. Parkování je za kostelem (vjezd z Landsdowne). Vstup je zdarma. Jako v předchozích letech bude Mikuláš rozdávat dětem dárky, které přinesete. Dětem, které přednesou básničku nebo zazpívají písničku (pokud možno česky nebo slovensky), dají anděl s čertem navíc zvláštní malý dárek. Po rozdělení dárků bude jako vždy připraveno pohoštění. Budeme rádi, když maminky nebo babičky pro děti něco upečou a přinesou. Prosím, dejte vědět do 30. listopadu Aleně Martinů, s kolika dětmi plánujete přijít, telefonicky na 514-484-6177 nebo emailem na amartinu@yahoo.com. Těšíme se na vás! (AM)


----------------------------------------------------------------------------------

 

České a slovenské sdružení a Sokol Montreal

 

vás srdečně zvou na tradiční

 

 

Mikulas

 

Mikulášskou taneční zábavu

 

 

v sobotu 26. listopadu 2016 v 8.00 hodin večer

v sále kostela sv. Cyrila a Metoděje

7187 - 2nd Avenue (roh Jean Talon)

 

 

K tanci hraje kapela Edelweiss

Půlnoční tombola

Tradiční jídla a zákusky, české pivo

 

 

Mikuláš přijde a nadělí vašim přátelům dárky, které přinesete

(poštovné $1 za dárek)

 

 

Vstupné: $20.00 dospělí, $15.00 studenti a senioři, děti do 12 let zdarma

 

 

Informace / Information:

Míša Fuchsová 514-737-8325, Ema Košacká 514-735-5795, Alena Martinů 514-484-6177

 

 

Výtěžek Mikulášské zábavy bude věnován na výdaje s Montrealským věstníkem

----------------------------------------------------------------------------------

Concert Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques

Théâtre Lyrichorégra 20 v Montrealu pořádá tradiční koncert vítězů pěvecké soutěže, již XXIII Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques, v neděli 20. listopadu 2014 ve 14.30 hodin v sále Pierre-Mercure, 300 boul. de Maisonneuve E. Vystoupí 27 umělců z 10 zemí. Čestným předsedou je Joseph Rouleau. Vstupné 45 $ (regular) nebo 100 $ (VIP) s recepcí (a potvrzením na daně). Lístky a informace na tel. 514-528-2828, na web stránce www.L20.ca nebo www.opmem.org. Objednat lístky můžete i na adrese Lyrichorégry 20, 4946 rue Hortie, Pierrefonds, QC H8Y 1Z3, tel. 514-684-7287. (Alain Nonat)

Výstava plakátů Miloše Reindla

Miloš Reindl je česko-kanadský malíř a grafik (13. 2. 1923, Praha – 2. 3. 2002, Montreal). Agentura Palbric Art Foundation, která zorganizovala během srpna 2016 výstavu jeho plakátů v Praze pod názvem "Do Not Pass By" (viz záříjové číslo Montrealského věstníku), přinesla tuto výstavu i do Montrealu.

     Vernisáž výstavy se konala v sobotu 15. října od 5 do 8 hodin večer v prostorách vstupní haly Victoria Park, 376 Victoria Avenue. Sešlo se několik desítek lidí, i pár Čechů. Přítomen byl i honorární konzul ČR v Montrealu, Dr. Hynek Žikovský, který řekl pár vět a vyzdvihl význam M. Reindla i výstavy jako takové. Poté mluvil zakladatel Palbric Art pan Michael Cukier, který zdůraznil aktuální poslání výstavy, zaměřené na různorodost lidí, vzájemnou spolupráci různých kultur a úspěšnou integraci imigrantů do nové vlasti. Výstava potrvá do 15. listopadu 2016. (AM)

Výstava fotografií v Ottawě

Velvyslanectví České republiky pořádá výstavu současné české fotografie nazvanou "On an Egg" v prostorách velvyslanectví na 251 Cooper St. v Ottawě. Pět umělců bylo vybráno panem Pavlem Vančátem: Tereza Kabůrková, Michal Kalhous, Markéta Othová, Petr Strouhal a Jiří Thýn. Výstava potrvá do 9. února 2017 a je otevřena od pondělí do čtvrtka od 10 do 17 hodin a v pátek od 10 do 14 hodin.

 

Národní galerie v Ottawě pořádá výstavu z děl českého fotografa Josefa Sudka (1896 – 1976) pod názvem "Intimate World of Josef Sudek". Cílem výstavy je představit ottawské veřejnosti dílo českého umělce zahrnující fotografie zahrad, parků a ulic jeho milované Prahy. Tato výstava, kterou pořádá Canadian Photography Insitute je dosud nejrozsáhlejší prezentací díla Josefa Sudka v Kanadě. Výstava potrvá od 28. října 2016 do 26. února 2017. (Podle zprávy Velvyslanectví ČR v Ottawě)

Významná jubilea

Skamene.jpgDr. Emil SKAMENE oslavil 27. srpna své 75. narozeniny. Jen málokterému člověku se podařilo překonat podivuhodné potíže, které mu život připravil hned od narození, a dosáhnout tak významných úspěchů jak v osobním tak v profesionálním životě.

     Narodil se v Bučači (angl. Buchach), tehdy polském, nyní ukrajinském městečku, kde jeho rodiče zemřeli během Holokaustu. Ani ne dvouleté dítě tehdy zachránil důstojník SS, když ho pronesl v baťohu až do bezpečí Prahy. Tam Emil vyrostl a vystudoval na Karlově univerzitě medicínu. Po roce 1968 pokračoval ve studiích imunologie a genetiky na Harvardu. V roce 1970 přišel do Montrealu, kde se od té doby věnuje klinické imunologii na McGill University. Výčet jeho pracovních zájmů a úspěchů je dlouhý: je profesorem na katedře medicíny a genetiky, zakladatelem a donedávna ředitelem výzkumného ústavu zdravotního centra McGillu (MUHC), dosáhl významných výsledků v oboru genetické imunologie infekčních nemocí identifikací genů, které jsou zodpovědné za náchylnost či odolnost vůči specifickým chorobám. V listopadu 2001 získal cenu Prix du Québec Armand Frappier v oblasti vědy a lékařství, v roce 2005 byl pasován na Rytíře národního řádu (Chevalier de l'Ordre National). Získal mnoho cen od nejrůznějších světových organizací (např. Fellow of Royal Society of Canada a Master of American College of Physicians). V rodné zemi byl oceněn jedním z nejvyšších uznání, které se českému vědci může dostat: byl jmenován členem České učené společnosti. Tato instituce byla ustanovena za První republiky a zastává významnou poradní roli vládě, univerzitě i Čs. akademii věd – a podle Ústavy může mít jen 100 členů.

     Dr. Emil Skamene je po osobní stránce skromný, srdečný a obětavý, vždy ochotný pomoct. Zkrátka, je to dobrý doktor a dobrý člověk. Jsme na něho hrdi. Ještě dodatečně mu přejeme hodně zdraví, spokojenosti, energie a úspěchů do mnoha dalších let! (Alena Martinů)


 

Dožínková zábava (Octoberfest)

Rádi bychom poděkovali všem našim krajanům za hojnou účast na letošním Octoberfestu v Kanadské legii v NDG. Přidávaly se židle a stoly a hospoda byla tak vypitá, že na mne na konci zábavy již nevybyl ani jeden českobudějovický Budvar. Večeře prý byla z onoho světa; já coby účinkující na pódiu váhal váhal, až jsem zaváhal, a tak jsem ještě před koncem stihnul sobecky zachránit posledních 6 cm čokoládové rolády ("ku káve" jak říkal můj přítel Štefan Horný), a domů jsem jel téměř na lačno. Co ale člověk neudělá, když vidí, jak se lidé na parketu nevázaně při našich písničkách baví. Ještě jednou, díky. Zdraví Honza s Erikou.

Trochu humoru

Povídá Einstein Chaplinovi: "Víte, co na vašem umění nejvíce obdivuji? Každý je možná neuznává, ale celý svět mu rozumí."

"Mě zase fascinuje," na to Chaplin, "že vaší teorii relativity nikdo nerozumí, ale celý svět ji uznává."


Podej mi toho druhého červa!

"Už jsem pět let vdaná a ještě jsme se nepohádali."

"Jak je to možné?"

"Asi proto, že jsme jeden k druhému tolerantní. Když mám pravdu,

můj muž to vždycky uzná."

"A když má pravdu on?"

"To se zatím nestalo."                                                                                            

 

Pan Polívka podstoupil operaci kyčle a zakrátko byl propuštěn do domácího ošetřování. Po nějaké době se hlásí v nemocnici na kontrolu.

"Tak co, jak se cítíte?" ptá se lékař.

"Díky bohu, všechno je v nejlepším pořádku."

"Díky mně!" opraví ho chirurg. "Bůh je internista."

Různé zprávy

Nabízím výuku českého nebo německého jazyka. Cena dohodou (dle vzdálenosti, intenzity a pokročilosti). Absolventka Filozofické fakulty UK, obory pedagogika a germanistika. 16 let praxe s překlady a výukou jazyků. Kontakt: Gabriela Strynclova, tel. 514-692-0775, email gabina.strynclova@volny.cz 

 

Knihovna exilové a samizdatové literatury Libri Prohibiti má zájem o knihy, časopisy, brožury apod. na doplnění archívu (viz inzertní stránka). Nevyhazujte staré tiskopisy – může to mít pro nás velkou cenu!

11 Kalendar.jpg

Český kalendář 2017 Evy Střížovské, redaktorky Českého dialogu (ten můžete najít na stránce www.cesky-dialog.net), právě vyšel. Tradiční ročenka plná zajímavého čtení: česká historie, významné osobnosti, výročí v roce 2017, poezie, písničky, křížovky, úryvky ze zajímavých knížek. Vhodný dárek pod stromeček i jako pomůcka při výuce českého jazyka. Vychází již od roku 1996. Cena 150 Kč (plus 21 Kč poštovné), v Evropě 10 eur, v zámoří 15 USD i s poštovným. Platit je možno na účet 110 103 4001/5500, elektronicky i složenkou nebo prostřednictvím známých či příbuzných v ČR. Objednat si ho můžete na emailu strizovska@seznam.cz nebo na telefonu 420 739 091 057.

 

Hledám paní na vyzvedávání mých synů (5 a 7 let) ze školy Selwyn House ve Westmountu dvakrát nebo třikrát týdně. Je potřeba je odvézt domů v blízkosti stanice metra Pie IX, eventuálně odvést na stanici metra Vendôme, kde pracuji v nemocnici jako lékařka. Pro bližší informace volejte Jitku na 514-823-6854 (cell) nebo 514-253-6854 (domů) nebo po emailu na jitka.blasch@gmail.com.

 

Nabízím příležitostnou výpomoc v domácnosti (úklid, nákupy, péče o staré lidi). Volejte 514-526-5076.

 

Na Věstník přispěli: Barbara Dressler-Asgary, Alois Fogl, Hana Jurásková, Eva a Vlad Kocmanovi, Ilona Jeřábková, Marie Jeřábková, Tom Silber, Slavoj Sneberg. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu: Ema Košacká, 6542 McLynn, Montreal, QC, H3X 2R6. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a informace můžete psát i na emailovou adresu Montrealského věstníku: montrealvestnik@gmail.com nebo na amartinu@yahoo.com.


Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.