Montrealský věstník                                Ročník 53

Prosinec/December 2016                    5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                     Číslo 4


 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Snowmen.bmp                        Kalendář činností

30. 11.   St       Schůzka klubu seniorů, Čs. dům,

                        6540 McLynn, 12.30 h

3. 12.     So      Vánoční oběd seniorů, Casa Grecque,

                        7218 boul. Newman, LaSalle, 12.00 h

10. 12.   So      Mikulášská nadílka pro děti, Westmount Park

                        United Church, 4695 de Maisonneuve, 15.00 h

14. 12.   St       Schůzka klubu seniorů, Čs. dům,

                        6540 McLynn, 12.30 h

18. 12.   Ne      Bohoslužby, kaple Loyola High School,

                        7272 Sherbrooke W., 11.00 h                                    Příjemné prožití vánočních svátků!

 

Klub seniorů

Před Vánoci se sejdeme v Čs. domě 14. prosince a bude-li zájem, můžeme se sejít i mezi svátky, ve středu 28. 12., jako vždy v půl jedné odpoledne. S dotazy se můžete obrátit na pana Aloise Fogla, 514-484-3213.

 

Schůzka 2. listopadu. "Watch your steps!" je nejdůležitější varování pro seniory, ale předsedkyně našeho klubu seniorů paní Olga Nováková nebyla dost opatrná, stoupla, upadla a skončila v nemocnici. Nyní je po menší operaci v domácím ošetření. Úraz se jí stal dva dny před plánovanou schůzkou 2. 11., které měla předsedat. I v tak těžké situaci se snažila informovat členy klubu o nehodě a schůzi odvolat. Pro nedostatek času to však nebylo všude možné, a tak se stalo, že část členstva se na schůzku dostavila a byla o situaci informována až tam. Hlavním bodem programu se tak stalo třídění a dělba jablek, která jako každoročně pro seniory dováží z vlastních sadů paní Ludmila Janglová ze Sherringtonu, a tak účastníci nepřišli na schůzku nadarmo. Děkujeme, paní Janglová!

 

Schůzka 16. listopadu byla zahájena tím, že jsme sepsali a všichni podepsali přání brzkého uzdravení paní Olze Novákové a rovněž i další člence klubu paní Soně Jelínkové, která je ze stejných důvodů v domácí léčbě. Kromě toho jsme dostali smutnou zprávu, že před měsícem zemřel oblíbený člen klubu pan František Drábek – často nám vyprávěl své zážitky z cest po exotických zemích, které podnikl jako pracovník na zaoceánských lodích. Jeho rodině tímto vyslovujeme naši upřímnou soustrast. Místo paní Novákové vedl schůzi pan Alois Fogl. Po výborném občerstvení nám paní Ema Košacká podala předběžnou zprávu o našem bazaru, který proběhl 5. listopadu. I když přesný výsledek není ještě znám, podané informace vyzněly optimisticky. V následující debatě jsme mluvili o výsledku prezidentských voleb v USA a o volebních systémech všeobecně. Posledním bodem debaty byl náš vánoční oběd, který je tentokrát na jiném místě, kde není potřeba registrace ani objednávka jídel. Hosté si mohou donést vlastní alkoholický nebo i jiný nápoj! Bližší informace vám ráda dá paní Ema Košacká na tel. 514-735-5795. Po žívé, až bouřlivé debatě jsme se podívali na dlouho plánovanou a žádanou operu Carmen, která nás ale trochu zklamala. Hudba a zpěv pod taktovkou montrealského dirigenta Yannika Nezet-Seguina byla stejně krásná jako vždy, ale moderní scéna a produkce se nám moc nelíbily. Sejdeme se opět na schůzce 30. listopadu, o které napíšeme do příštího čísla.

 

Připomínáme, že tradiční předvánoční oběd seniorů se bude konat v sobotu 3. prosince 2015 od 12.00 hodin v restauraci Casa Grecque, 7218 boul. Newman, v LaSalle. U restaurace je velké parkoviště. Ze stanice metra Angrignon tam jede autobus č. 106. Obvyklé menu je polévka nebo rajčatový džus, výběr z několika hlavních jídel, a moučník s kávou nebo čajem. Víno nebo pivo si můžeme přinést sami. Cena oběda pro seniory je letos 10.00 $ za osobu a cenový rozdíl bude hrazen z fondu sociálního odboru.. Kdo máte zájem přijít a ještě jste nám nedali vědět, zavolejte prosím Emu Košackou, 514-735-5795. (Alois Fogl)

Všem přejeme krásné prožití Vánoc a mnoho zdraví a pohody do nového roku 2017.

České a slovenské sdružení

Letošní 61. předvánoční BAZAR se konal v sobotu 5. listopadu 2016 v sále kostela sv. Ignáce na West Broadway. Hodně lidí přišlo, aby se setkali s přáteli a známými a pochutnali si na českých specialitách. Také nakoupili hodně českých knížek. Spokojeni byli nejen návštěvníci, ale i pořadatelé: podařilo se nám najít mladší, ba i velmi mladé dobrovolníky a dobrovolnice, kteří zvládli ochotně, rychle a velice úspěšně všechny problémy, které se naskytly nejen během bazaru, ale též před ním. Děkujeme všem, kdo vařili, pekli, nakupovali, stěhovali a pomáhali s přípravou a s úklidem, otáčeli se v kuchyni, prodávali a nebo se jinak přičinili o úspěšný průběh celého bazaru. (Ema Košacká)

Výbor Čs. sdružení přeje všem čtenářům příjemné svátky vánoční a do nového roku vše nejlepší.

 

O montrealském vánočním bazaru v roce 1962. V Novém domově ze dne 1. prosince 1962 byl otištěn zajímavý článek, podepsaný jednatelkou Čs. národního sdružení A. J. Dubskou, ze kterého vybíráme:

"Naše nové místnosti se každému líbily. Jejich uspořádání bylo vkusné a uspokojivé pro kupující i prodávající. Od chvíle, kdy jsme o 9,30 ráno otevřeli, až do zavření, byl sál nabit obecenstvem, které se při nákupu a občerstvení výborně bavilo. ... Ač jsme čekali velikou účast, skutečnost předčila všecko naše očekávání a jelikož jsme na takový nával připraveni nebyli, nastal chvílemi i jakýsi chaos. ... Různými věcnými dary nám přispělo 48 velkých i menších kanadských firem a obchodů. České firmy z Montrealu a okolí přispěly všecky. 49 soukromých dárců poslalo hezké a účelné dary. Penězi a šeky přispělo 51 osob. 47 dam pletlo, šilo a dalších 19 vyrobilo různé jiné ruční práce. Drobné pečivo na talířky, kterých bylo 195, upeklo 45 členek. Dalších 54 napeklo pečivo do buffetu. Při přípravě a servírování teplých i studených jídel a nápojů bylo celkem zúčastněno 35 dam. V kuchyni a v buffetu v den bazaru bylo přes 20 členek a bylo 28 prodavaček u 14 stolů nabitých rozmanitým zbožím. V den bazáru a v předvečer při přípravách nám hodně pomáhali naši páni – a taky naše mládež od těch nejmenších už k těm skoro dospělým. Návštěvu odhadujeme na asi 800 osob. ... Jen bych k tomu podotkla, že když jsme před několika lety začaly, bylo nás na první bazárové schůzi 12. Nezbývá nám, než poděkovat ještě jednou všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zúčastnili, co nejúpřimněji. A. J. Dubská, jednatelka."

Sokol

Sokolský volejbal se hraje naposledy před Vánoci ve středu 14. prosince. Další volejbal bude zase až koncem ledna – přesné datum oznámíme hráčům, kteří pravidelně chodí, po emailu. Pro informace můžete též volat manžele Hřibovy na tel. 514-683-2092.

 

Valná hromada Sokola Montreal se konala v úterý 25. října 2016 v Českém domě. Tentokrát nebyla spojená s večeří, a snad i proto se jí zúčastnili v podstatě pouze členové výboru. Tato výroční schůze byla nevolební. Na podzim rezignoval br. Petr Štikarovský na funkci místostarosty, neboť se odstěhoval do České republiky, a na jeho místo byla výborem zvolena s. Míša Fuchsová, která zastává i funkci vzdělavatelky. Na této schůzi byla s. Míše Fuchsové předána Tyršova medaile, která jí byla udělena Sokolem Kanada na podzimní schůzi v Kingstonu, které se Míša nemohla zúčastnit. Tyršova medaile se uděluje členům Sokola za celoživotní věrnost sokolské myšlence nebo (a to výjimečně i nečlenům) za mimořádné zásluhy a práci v sokolské organizaci. Po zprávě o celokanadské schůzi v Kingstonu se mluvilo o plánovaných akcích (Mikulášská zábava a nadílka pro děti, kterou Sokol pořádá s Čs. sdružením) a bylo rozhodnuto, že letos se lednová taneční sokolská zábava "Šibřinky" pořádat nebude z důvodu nedostatku organizátorů. (AM)

Sokol Montreal přeje svým členům i čtenářům Věstníku krásné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku.

Mikulášská nadílka pro děti

Čs. sdružení a Sokol Montreal pořádají Mikulášskou nadílku pro děti v sobotu 10. prosince 2016 ve tři hodiny odpoledne ve Webster Hall kostela Westmount Park United na 4695 de Maisonneuve W. ve Westmountu. Parkování je za kostelem (vjezd z Landsdowne). Vstup je zdarma. Jako v předchozích letech bude Mikuláš rozdávat dětem dárky, které přinesete. Dětem, které přednesou básničku nebo zazpívají písničku (pokud možno česky nebo slovensky), dají anděl s čertem navíc zvláštní malý dárek. Po rozdělení dárků bude jako vždy připraveno pohoštění. Budeme rádi, když maminky nebo babičky pro děti něco upečou a přinesou. Prosím, dejte vědět co nejdřív Aleně Martinů, s kolika dětmi plánujete přijít, telefonicky na 514-484-6177 nebo emailem na amartinu@yahoo.com. Těšíme se na vaši účast! (AM)

Misie sv. Václava

Naše příští česká mše bude v neděli 18. prosince 2016 jako obvykle v 11.00 hodin v kapli ve 3. patře budovy Loyola High School, 7272 Sherbrooke Street West (roh West Broadway). Toto bude naše vánoční mše, kdy budeme zpívat koledy. Jako vždy, růženec se modlíme od 10.30 h. Přijďte prosím pár minut před jedenáctou, protože budova se v 11 hodin zamyká. (Rose Mary Strban)

Otec Libor Švorčík a členové Misie sv. Václava přejí všem požehnané Vánoce.

Tábor Hostýn

Tábor Hostýn je nyní na zimu uzavřen.

     S radostí konstatujeme, že rok 2016 byl pro tábor Hostýn velice úspěšný. Kromě dětského tábora, kterého se zúčastnilo asi 40 dětí hlavně z Quebeku a Ontaria, byl tábor buď úplně nebo z velké části  pronajat pro různé rekreační a kulturní akce na osm víkendů. Shrneme-li zprávy z minulých čísel Věstníku, sezónu otevřela v půlce června asi třicetičlenná skupina českých a slovenských rodin z Ottawy a Montrealu. O dalším červnovém víkendu přijela asi čtyřicetičlenná skupina rodin z Montrealu. Po dětském táboře využilo tábora v půlce srpna asi 60 přátel hudby v akci zorganizované panem Benoit, který si k tomu postavil pódium, které se stalo permanentní součástí tábora. Několik dní ke konci srpna si tábor zamluvila quebecká historická skupina "Aurelthos" s téměř 80 účastníky. Každoroční opékání selete během "Labor Day" víkendu přilákalo asi 80 zájemců. V polovině září využilo tábor 35 členů z United Church of Mount Royal. Sezónu zakončil "Den umělecké tvorby" (The House Show en Plein Air), zorganizovaný členy Asociace Hostýn. Zúčastnilo se ho asi 80 milovníků hudby, tance, divadla a malování. Rádi bychom při této příležitosti znovu velmi srdečně poděkovali všem dobrovolníkům, bez nichž by se žádná z těchto akcí neuskutečnila!

     Jedním z velmi vítaných dopadů úspěšnosti letošní sezóny je finanční profit, velmi potřebný pro důležité opravy infrastruktury tábora. Mezi jiným je třeba co nejrychleji opravit střechy obou kluboven a kaple. Jinou důležitou a potřebnou položku představuje výměna všech matrací v kabinkách. (František Kaštánek)

Asociace Hostýn přeje všem Čechům a Slovákům a jejich přátelům příjemné Vánoce a úspěšný rok 2017.

Výstava Pastel Society

V dňoch od 28. októbra do 6. novembra 2016 sa konala výstava PSEC v Starom Montreali, kde vystavoval dva zo svojich obrazov aj Peter KRČ a obdržal cenu v kategórii "najlepší portrét" za obraz dievčatka s názvom "SOFIA" (na obrázku vpravo). Petrovi k tomuto úspechu gratulujeme. (Zdenka Krčová)

Výstava fotografií v Ottawě

Velvyslanectví České republiky pořádá výstavu současné české fotografie nazvanou "On an Egg" v prostorách velvyslanectví na 251 Cooper St. v Ottawě. Pět umělců bylo vybráno panem Pavlem Vančátem: Tereza Kabůrková, Michal Kalhous, Markéta Othová, Petr Strouhal a Jiří Thýn. Výstava potrvá do 9. února 2017 a je otevřena od pondělí do čtvrtka od 10 do 17 hodin a v pátek od 10 do 14 hodin.

 

Národní galerie v Ottawě pořádá výstavu z děl českého fotografa Josefa Sudka (1896 – 1976) pod názvem "Intimate World of Josef Sudek". Cílem výstavy je představit ottawské veřejnosti dílo českého umělce zahrnující fotografie zahrad, parků a ulic jeho milované Prahy. Tato výstava, kterou pořádá Canadian Photography Insitute, je dosud nejrozsáhlejší prezentací díla Josefa Sudka v Kanadě. Výstava potrvá od 28. října 2016 do 26. února 2017. (Podle zprávy Velvyslanectví ČR v Ottawě)

Zpravodajství Radio Praha

Vážení přátelé, dovolte, abychom Vás upozornili na nový newsletter Radia Praha. Nabízíme aktuální zpravodajství z politiky, ekonomiky, kultury i sportu. Čerstvé informace z České republiky sedm dní v týdnu v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině, španělštině a češtině. Newsletter je nově rozesílán v pracovní dny do 17:00. Kromě nejnovějších zpráv v něm najdete odkazy na reportáže z vysílání Radia Praha. Zároveň Vás chceme upozornit, že všechny pořady Radia Praha si můžete stáhnout jako podcast a poslechnout si kdykoli v offline režimu. Newsletter si můžete objednat na následujících webstránkách:

 

v češtině: www.radio.cz/cz/ odberzprav                                  v angličtině: http://www.radio.cz/en/ subscribe

v němčině: http://www.radio.cz/de/ postempfang                    ve francouzštině: http://www.radio.cz/fr/ reception

ve španělštině: http://www.radio.cz/es/ suscripcion     v ruštině: http://www.radio.cz/ru/ podpiska

 

Věříme, že se stanete spokojenými čtenáři a posluchači servisu Radia Praha. (Zpráva Čs. rozhlasu Praha)

Vánoční akce v Torontě

Generální konzulát České republiky v Torontu přeje čtenářům časopisu Montrealský věstník požehnané Vánoce a do nového roku 2017 zdraví, životní sílu a mnoho úspěchů.

 

Masarykův ústav (Masaryk Memorial Institute – MMI) pořádá během prosince následující akce, všechny v restauraci Praha, 450 Scarborough Golf Club Rd., Toronto, ON M1G 1H1. Informace na tel. (416) 439-4354 nebo na emailu office@masaryktown.ca.

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI – neděle 4. prosince od 14.00 hodin. Mikuláš s čertem a andělem rozdají dětem dárky, které přinesou rodiče. Označte balíčky čitelně napsanými jmenovkami.

 

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ BAZAR – sobota 10. prosince od 10.30 hodin. Příležitost k nakoupení vánočních ozdob, svátečního cukroví, lahůdek, dárečků pod vánoční stromeček (českých filmů na DVD, knih, hraček) v příjemné vánoční atmosféře ve svátečně ozdobené restauraci Praha.

 

VÁNOČNÍ VEČEŘE NA MASARYKTOWNU – pátek 16. prosince v 19.00 hodin. Přijďte s námi strávit klidný večer ve slavnostní náladě při poslechu poetického programu, za zpěvu vánočních koled, při sklence lahodného vína a sváteční večeři. Rezervace a předprodej vstupenek v kanceláři MMI (Út, St, Čt).

Různé zprávy

Školka v NDG - West Hill pro děti od 10 měsíců do 4 let od pondělí do pátku, 7.30 - 17.30 hodin, možnost víkendového večerního pobytu, domácí strava 3x - 4x denně. Kvalifikace: učitelka MŠ (Česká republika) a ECE Canada. Pro více informací volejte 514-707-7908, email: petitoxford@gmail.com.

 

Český kalendář 2017 Evy Střížovské, redaktorky Českého dialogu (Český dialog můžete najít na stránce www.cesky-dialog.net), je tradiční ročenka plná zajímavého čtení (česká historie, významné osobnosti, výročí v roce 2017, poezie, písničky, křížovky, úryvky ze zajímavých knížek). Vhodný dárek pod stromeček i jako pomůcka při výuce českého jazyka. Vychází již od roku 1996. Cena 150 Kč (plus 21 Kč poštovné), v Evropě 10 eur, v zámoří 15 USD i s poštovným. Platit je možno na účet 110 103 4001/5500. Objednat si ho můžete na emailu strizovska@seznam.cz nebo na telefonu 420 739 091 057.

 

Nabízím příležitostnou výpomoc v domácnosti (úklid, nákupy, péče o staré lidi). Volejte na 514-526-5076.

 

Na Věstník přispěli: Hana Baránková a Ladislav Bárdoš (Švédsko), Pavla Fofana, Míša Fuchsová, Leopoldina Fuessel-Gordon, Alice Gergelová, Jana Glavašová (B.C.), Alice Havlová, Sonia Jelínková, Jana Jeníčková (Ont.), Milan Jírava, Miloš G. Kačír, Ema a Dalibor Košackých, Zdena Kozáková, Jitka Křivánková, Dagmar Mikešová, Henry Nesvadba, Karel Pelz, Dr. Petr Pohanka, Iva Radoková, Jerry Slaba, Valerie Sládková, Oskar Sýkora (N.S.), Lucy Ševčíková (Ont.), Susan Truxová, Eva Voleská, Věra Zabrodská. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu: Ema Košacká, 6542 McLynn, Montreal, QC, H3X 2R6. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a informace můžete psát i na emailovou adresu Montrealského věstníku: montrealvestnik@gmail.com nebo na amartinu@yahoo.com.


Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.