Montrealský věstník                                Ročník 53

Únor/February 2017                   5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                               Číslo 6


 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

Každou středu: Sokolský volejbal, Coronation Elementary School, 4810 Van Horne, 20.00 h

 

8. 2.     St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

22. 2.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

 

Klub seniorů

V únoru se sejdeme 8. a 22. 2. Přijďte mezi nás, rádi vás uvidíme.

 

V lednu se zatím konala jen jedna schůzka. Druhá je plánovaná na 25. ledna, což už je po uzávěrce Věstníku. Obě schůzky se budou muset obejít bez účasti a vedení paní Olgy Novákové, která je stále v nemocnici a její rekonvalescence bude trvat nejméně do konce ledna, kdy dostane lékařský posudek o svém zdravotním stavu a možnosti návratu domů. Srdečně jí přejeme, ať vše dobře dopadne, a zároveň tlumočíme její pozdrav všem čtenářům Věstníku, hlavně "jejím" seniorům.

Schůzku 11. ledna jsme zahájili kávou a zákuskem, a přípitkem na šťastný a zdravý nový rok. Zároveň jsme si připomněli zesnulé členy naší komunity, kteří nás opustili během Vánoc: Dr. Štefan Horný, paní Bella Vernonová a pan Luděk Truxa. V nemocnici se nachází a známé pozdravuje dlouholetý člen klubu seniorů pan Slavoj Šneberk. Poté se rozvinula živá debata o legálních, rodinných a morálních otázkách, které se týkají především seniorů, a to zda mít či nemít poslední vůli. Názorů bylo mnoho, a tak se debata protáhla do poloviny programu. V druhé části schůzky jsme se podívali na informační film ze slunné Kalifornie, kterou mnozí z nás neměli možnost osobně poznat. To se všem velmi líbilo. (Alois Fogl)

České a slovenské sdružení

Výborová schůze Čs. sdružení v Montrealu, na kterou byli pozváni všichni, kterým leží na srdci zachování tradičních akcí české komunity, se konala v úterý 17. ledna 2017 v 19.30 h v Českém domě. Máme radost, že naše výzva měla odezvu a dostavilo se několik lidí, kteří nejen jsou ochotni pomoct, ale hlavně přišli s novými nápady. Po zhodnocení Bazaru, Mikulášské zábavy a Mikulášské nadílky pro děti (vše velmi úspěšné, co se týče spokojenosti návštěvníků a vcelku i úspěšné, co se týče výdělku, což znamená, že jsme neprodělali) se mluvilo především o možnosti české školy. Podrobnější zprávu o průzkumu a o tom, co z něj vyplývá, přinášejí v jiném příspěvku jeho organizátorky. Zatím můžeme konstatovat, že jsou tu reálné plány, například na týdenní pobyt na táboře Hostýn se zaměřením na výuku češtiny pro děti od 6 let. O víkendové české škole se uvažuje nejdřív na podzim 2017. Noví zájemci o členství v ČSSK také přislíbili vydatnou pomoc při organizování Bazaru, zábav i dětských akcí. Dává to novou naději k udržení a hlavně zpestření a rozšíření našich aktivit.

     Na schůzi jsme také určili datum naší výroční schůze, valné hromady, a to na 28. března 2017 večer. Valná hromada je schůze pro všechny členy Čs. sdružení v Montrealu. Zároveň zveme i další krajany, kteří by chtěli pomoct s našimi podniky, aby se zúčastnili. Prosíme vás, abyste se ohlásili předem, pokud hodláte přijít (Ema Košacká, tel. 514-735-5795, nebo Alena Martinů, tel. 514-484-6177). Podle zájmu bychom určili místo a přesný čas schůze.

 

Velikonoční malování vajíček a pletení pomlázky pro děti plánuje Čs. sdružení a Sokol na Bílou sobotu, která letos vychází na 15. dubna. Místo ješte upřesníme; vzhledem k množství dětí bychom rádi rezervovali halu ve Westmount Park United Church (tam, kde jsou Mikulášské nadílky). Začátek bude ve 3 hodiny odpoledne. Přesné oznámení bude v příštím čísle Montrealského věstníku. (AM)

Sokol Montreal

Sokolský volejbal začne koncem ledna nebo možná začátkem února. Bohužel se nám zatím nepodařilo získat rozpis dat z městského úřadu nebo ze školy. Začátek oznámíme těm, kteří chodí pravidelně, po emailu nebo telefonicky. Informace podají dalším zájemcům manželé Hřibovi na 514-683-2092. (Marie Hřibová)


 

Misie sv. Václava

Upozorňujeme, že v únoru se česká mše nekoná. Datum příští mše bude oznámeno v březnovém čísle Montrealského věstníku. (Rose Mary Strban)

Tábor Hostýn

Příští dětský tábor se bude konat opět v červenci po dobu 3 týdnů, od neděle 2. 7. do soboty 22. 7. Ceny zůstávají stejné jako vloni: 395 $ za 1 týden, 765 $ za 2 týdny a 960 $ za 3 týdny. Každé další dítě ze stejné rodiny obdrží slevu 10 %. Sociálně slabé rodiny mohou dostat další slevu. Tábor povede osvědčený tým Josef Maxant s Františkem Kaštánkem. Přihlášky na tábor najdete na našem webu www.hostyn.org. Pro informace volejte Josefa Maxanta (450-465-4844) nebo Frantu Kaštánka (514-913-1030). Pište na adresu camphostyn@gmail.com. Těšíme se na vaše děti nebo vnoučata – určitě budou mít nezapomenutelné vzpomínky na dobu prožitou na táboře Hostýn. (Josef Maxant)

Koncert k svátku sv. Valentina

Heart.jpgMaryna Krejcarová (soprán), Jan Krejcar (klavír) a Katarzyna Fraj (housle) vás zvou na koncert pořádaný u příležitosti svátku sv. Valentina v neděli 12. února 2017 ve čtyři hodiny odpoledne v sále kostela St. John's United Church, 98 Aurora, Pointe-Claire. Možnost parkování za kostelem.

Na programu: Johann Sebastian Bach, Niccolň Paganini, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Charles Gounod.

Vstupné 15 $, děti do 12 let zdarma.

Výsledky dotazníku o české škole

Vážení krajané, chtěly bychom Vás tímto seznámit s výsledky dotazníku týkajícího se zájmu o výuku českého jazyka v Montrealu. Dotazník byl zaslán na 150 emailových adres, z nichž jsme obdržely 14 odpovědí s následujícími výsledky:

- u 64% dotázaných je pouze u matky čeština rodným jazykem;

- děti je možno rozdělit do tří skupin: 3 děti ve věku do 3 let, 9 dětí ve věku 4-6 let a 4 děti ve věku 7-9 let;

- rodičům nejvíce vyhovuje sobota odpoledne, ale ostatní části víkendu jsou zastoupeny rovnoměrně;

- polovina rodin by měla zájem o školu jednou za 14 dní, 43% tázaných každý týden;

- 28% zájemců by rádo začalo navštěvovat sobotní školu již v lednu 2017, 21% až od školního roku 2017-2018 a polovina zúčastněných se přizpůsobí začátku kurzu.

     Děkujeme všem za odpovědi. Zvážily jsme současnou situaci a oznamujeme Vám, že v nejbližší budoucnosti není možné tento kroužek otevřít. Důvody jsou následující: nedostatečný počet učitelů, vhodné vyučovací prostory, syllabus, atd. S ohledem na Vaše komentáře pracujeme na možných variantách a diskutujeme, jak vyřešit tyto organizační otázky.

     Jednou z možných variant je i týdenní letní pobyt dětí na táboře Hostýn zaměřený na výuku českého jazyka. Až budeme mít více informací, dáme vám vědět.

     Přejeme všem úspěšný rok 2017!

     S přátelským pozdravem, Andrea Larocque & Kateřina Kwasniaková

Blahopřání k narozeninám

K+O VelanManželé Karel a Olga VELANOVI v nejbližších dnech oslaví své 99. narozeniny – pan Velan 8. února a paní Velanová 28. března – a již 76. výročí svatby. Pan Velan jako mezinárodně uznávaný a významný průmyslník pomohl mnoha organizacím i jednotlivcům ať už finančně nebo tím, že je zaměstnal ve své fimě, a paní Olga se dlouhá léta věnovala dobročinnosti nejen v rámci československé komunity v Kanadě, ale i v mezinárodním měřítku. Manželům Velanovým patří velké díky za jejich činnost. K jejich narozeninám jim přejeme hlavně dobré zdraví a spokojenost do dalších let. (AM)

 

Pan Vladimír BROŽ, dlouholetý člen výboru Českého a slovenského sdružení, oslavil 20. ledna 2017 své devadesáté narozeniny. Do dalších let mu přejeme pohodu, veselou mysl a hlavně hodně zdraví! (Ema Košacká)


 

In memoriam

O vánocích, v pondělí 26. prosince, zemřela ve svých téměř devadesáti sedmi letech zasloužilá členka Bazarového odboru Českého a slovenského sdružení paní Bella VERNONOVÁ. Narodila se na Moldavě v Kišiněvu a díky svému silnému charakteru a optimismu přežila persekuci, válku a politický útlak v Rumunsku, Rusku a tehdejším Československu. Se svým manželem Františkem Vernonem a dcerou Míšou přišli jako rodina do Kanady v roce 1952. Začátky nebyly lehké, ale Bella začala usilovně pracovat na prodeji domů a časem se jejich poměry zlepšily. Po ztrátě svého manžela se Bella stala úspěšnou a milovanou hlavou dvanáctičlenné rodiny, kterou zbožňovala. Do konce svého života zůstala nezávislá a společenská a měla spoustu elánu a chuti do života. Čest její památce. (Míša Fuchsová)

 

Z Prahy jsme dostali zprávu, že 9. ledna 2017 zemřel po delší nemoci pan Ing. Mirko JANEČEK.

Janecek .jpg     Pan Janeček se narodil 21. ledna 1927 v Bratislavě, kde jeho otec zrovna pracoval. V roce 1948, jako student zemědělské fakulty v Praze, utekl před komunistickým pronásledováním do západního Německa a odtud do Švédska, kde pokračoval ve studiích na univerzitě v Uppsale. V roce 1951 se rozhodl odjet do Kanady. Po 27 let pracoval ve federálním úřadu pro imigraci, kde pomáhal i našim krajanům. Začátkem 70. let vydával zpravodaj "Hlas nových", kde publikoval zajímavé informace pro nově příchozí. V roce 1973 změnil jméno novin na "Kanadské listy", které pak vydával až do roku 2009. Velká část "Kanadských listů" byla věnována vojákům z II. světové války, zejména letcům RAF a parašutistům. Za dlouhá léta nasbíral tolik materiálu, že k němu jezdili historici studovat jeho archív. Jeho zásluhou se našli léta po válce veteráni i z tak odlehlých míst jako je Austrálie či Nový Zéland. Archív nyní převzala knihovna Libri Prohibiti v Praze.

     Mirko Janeček odešel do penze v roce 1988 a o 24 let později, ve svých 85 letech se odstěhoval natrvalo do Čech. Pohřben bude v rodinném hrobu blízko Pardubic. (Podle zprávy z Nového domova upravila AM)

 

Joe 001.jpgDalší z významných kanadských členů české komunity, který nás v poslední době opustil, je předseda Kanadské česko-slovenské podpůrné jednoty (CCBA) ve Winnipegu, pan Joe DOBROVOLNÝ. Zemřel zcela náhle 8. ledna 2017 ve věku 68 let. Byl odborníkem na programování (B.Sc. in Computer Science) a především duší české a slovenské komunity ve Winnipegu. Slova jeho spolupracovnice Giselle (Gizky) Majerské vystihují nejlépe, co pro své přátele a známé znamenal: "Náš prezident a náš priateľ Joe Dobrovolný nás navždy opustil. Pre všetkých, ktorí ho poznali, pracovali a stretli sa s ním v živote, je to správa šokujúca, smutná, neuveriteľná, napriek tomu však pravdivá! Jedna pravda je, že život je nevyspytateľný. Joe bol v styku s celou našou komunitou. Jeho slová, skutky, úsmev, pieseň, pohostinnosť, oddanosť, odhodlanosť, pomoc s počítačmi ako i v rozmanitých situaciách bola odovzdaná zo srdca. Nespočetné hodiny strávené s "vlastenčením" či už pri organizácii posedení v klube, prácou okolo Folklorámy alebo pikniku na jeho farme, ako funkcionár s riešením problémov či už CCBA Klubu, Českého a slovenského združení sa nedajú spočítať! Budeš nám veľmi chýbať! V mene výboru CCBA a výboru CSAC prajeme celej rodine úprimnú sústrasť." (AM)

Zprávy z Toronta

FARNÍ PLES kostela sv. Václava se bude konat v sobotu 11. února. Vstupné: dospělí 30 $, studenti 15 $. Lístky lze koupit po mši nebo telefonicky u paní Dany, tel. (416) 538-2468. Všichni jste srdečně zváni.

 

P. MGR. Libor ŠVORČÍK je ustanoven od 1. prosince 2016 kaplanem ve Farnosti svatých Andělů strážných v Orillii. Lze jej kontaktovat na telefonním čísle (705) 326-2849, ext. 125. Farníci spolu s P. Tomášem mu děkují za dlouholetou službu ve Farnosti sv. Václava v Torontě.

 

V prostorách Generálního konzulátu České republiky v Torontu se ve středu 14. prosince 2016 na pozvání nového generálního konzula Ivana Počucha uskutečnilo předvánoční setkání s představiteli české krajanské komunity. Neformální předvánoční večírek posloužil k prohloubení prvotních kontaktů generálního konzula a ekonomického diplomata Davida Müllera s řadou osobností krajanské komunity, kteří se aktivně angažují jak v krajanských sdruženích a spolcích, tak i mimo ně s cílem prohlubovat povědomí a dobré jméno České republiky v Kanadě. Setkání bylo i příležitostí k představení některých plánů a projektů GK Toronto v oblasti ekonomické, veřejné a kulturní diplomacie. (Převzato z Nového domova)


 

Krajanské vzdělávací programy

Ministerstvo školství ČR nabízí následující krajanské vzdělávací programy a výuku českého jazyka:

1. Semestrální stipendijní studijní pobyty pro uchazeče s dobrou znalostí českého jazyka. Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů. Podrobné informace jsou k nalezení na webové stránce www.dzs.cz. K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář. Vyplněnou a vytisknutou přihlášku s kopií (2 exempláře) spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu a doporučením krajanského spolku je třeba zaslat na ZÚ nejpozději do 17. 3. 2017.

2. Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany v Dobrušce v době od 21. 7. do 18. 8. 2017. Jedná se o letní kurz určený českým krajanům starším 18 let žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů a sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených podle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu. Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku s kopií (2 exempláře) spolu s doporučením krajanského spolku je třeba zaslat na ZÚ nejpozději do 17. 3. 2017. Termín pro zadání přihlášky do elektronického systému na www.dzs.cz je do 15. 3. 2017.

3. Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit. Termín kurzu je 28. 8. až 8. 9. 2017. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně jedné kopie (celkem 2 exempláře) spolu s doporučením krajanského spolku je třeba zaslat bez prodlení na ZÚ, nejpozději však do 17. 3. 2017. Termín pro zadání přihlášky do elektronického systému na www.dzs.cz v rubrice Kurzy a studenti je do 15. 3. 2017.

Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT a DZS rozhodne o přijetí do kurzu, poté vybraní kandidáti obdrží prostřednictvím ZÚ potvrzení o přijetí. (Podle zprávy MZV ČR, Velvyslanectví ČR v Ottawě)

S dotazy se obraťte na předsedkyni Čs. sdružení Míšu Fuchsovou, tel. 514-737-8325, email misha.fuchs@gmail.com.

Trochu humoru

Jak stárnu, uvědomuji si, že:

- Mluvím sám se sebou – občas totiž potřebuji odbornou radu.                     
Vtip Miroslava Kernela:

Přiznám se, že už léta marně pátrám po nějakém období lidských dějin, ve kterém zvítězil zdravý rozum.

- Nepotřebuji se učit ovládat svůj vztek. Potřebuji, aby mě lidi přestali štvát.

- S lidmi vycházím dobře, jen musím přehodnotit svou toleranci k blbcům.

- Největší lež, kterou si říkám, je: "Nepotřebuji si to psát, to si budu pamatovat."

- Jako dítě jsem si myslel, že odpolední spánek je trest. Teď jsou to miniprázdniny.

- Myšlenka, že jednoho dne dojde na světě všechno víno,

je příšerná.                          

- Náplast přes pusu hlupáky nevyléčí, ale může ztlumit jejich hlas.          

- Vlézt na 10 minut do sušičky a vylézt ven bez vrásek a o 3 čísla            

menší by bylo báječné.

- Mít štěstí znamená vejít do místnosti a vědět, proč jsme tam přišli.

Různé zprávy

Nabízím příležitostnou výpomoc v domácnosti (úklid, nákupy, péče o staré lidi). Volejte 514-526-5076.

 

Na Věstník přispěli: Laco Briestenský, Vladimír Kováč, Miroslav Kunagl, Slávka Nesvadbová (USA), Hana Svobodová. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu: Ema Košacká, 6542 McLynn, Montreal, QC, H3X 2R6. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a informace můžete psát i na emailovou adresu Montrealského věstníku: montrealvestnik@gmail.com nebo amartinu@yahoo.com.


Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové red. rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.