Montrealský věstník                                Ročník 53

Březen/March 2017                     5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                               Číslo 7


 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

Každou středu: Sokolský volejbal, Coronation Elementary School, 4810 Van Horne, 20.00 h

 

8. 3.     St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

22. 3.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

28. 3.   Út        Výroční schůze Čs. sdružení, Čs. dům, 6540 McLynn, 19.30 h

15. 4.   So        Velikonoční pomlázka, Westmount Park United Church, 4695 de Maisonneuve, 15.00 h

 

Český dům

Prostory Českého domu se nacházejí v přízemí duplexu poblíž křižovatky Décarie a Plamondon. Je to útulný prostor, vhodný pro naše setkání a také pro naši českou knihovnu. Každý druhý týden se tu schází Klub seniorů, každý měsíc se tu balí Montrealský věstník, konají se tu schůze Čs. sdružení a Sokola, na podzim jsou tu bazarové schůze a balí se tu cukroví. Kdykoliv je nějaká mimořádná událost menšího formátu, také se dá uspořádat tady – například se tu konaly konzulární dny Českého vyslanectví, prezentace knížky (book launch) Aleny Martinů "A Prayer to Tangaroa" nebo přednáška české spisovatelky Markéty Hejkalové.

     Knihovna Českého domu je sbírkou knih, které nám darovali naši krajané. Vzhledem k omezeným prostorům se sem bohužel nevejde všechno, a tak je výběr omezen. Jsou zde pouze knihy českých autorů v češtině, i když se tu najde i několik překladů českých knih, a je tu sekce překladů knih cizích autorů. Výběr záleží na vkusu našich krajanů, který (jak jsme zjistili) je velice podobný: Čapek, Bass, Němcová, Jirásek, Mácha, Seifert, Páral, Hrabal, Škvorecký, Kundera, jsou tu knihy o Masarykovi, o Praze, knihy 68 Publishers, Index, či dalších exilových nakladatelství. Je tu poezie, klasika, humor, historie, romány, dětské knihy, cestopisy. Co tu není, jsou například slovníky nebo obrazové publikace a nové překlady anglických knih do češtiny. Kvůli nedostatku místa nemůžeme brát knihy zastaralé ať jazykem či obsahem, nebo knihy, které lze snadno dostat v Čechách. Naopak se snažíme doplnit exilovou literaturu (především 68 Publishers).

     Máte-li zájem nějaké knížky si vypůjčit, přijďte během jakékoliv akce (schůzka seniorů nebo schůze spolků) nebo zavolejte Emu Košackou (514-735-5795) nebo Ivu Radokovou (514-747-2096), která se nyní o Český dům a jeho knihovnu stará, abyste si domluvili návštěvu. Určitě si vyberete! (AM)

Klub seniorů

V březnu se sejdeme 8. a 22. 3. Přijďte mezi nás, máme vždy zajímavé programy, diskuze a filmy, kterých máme velkou zásobu. Rádi mezi námi uvítáme nové členy.

 

03 Seniori.jpgV únoru jsme se sešli dvakrát. Schůzka 8. února proběhla pod vedením pana Aloise Fogla, který zastupoval paní Olgu Novákovou během její rehabilitace po dvojnásobném úrazu. Tentokrát jsme diskutovali o politické situaci v USA a jejím možném vlivu na Kanadu a na naši bývalou vlast. Navštívila nás dcera naší nedávno zesnulé členky, paní Margaret Jáčkové, paní Eva Jáčková. Spolu jsme si zavzpomínali na její matku a všichni jsme dostali malý dáreček. Nakonec jsme si promítli českou komedii "Dívka na koštěti" natočenou v roce 1971, tedy v době normalizace. Je to pohádkový příběh o mladé čarodějnici, která dala přednost životu mezi lidmi před výsadami nadpřirozených bytostí. Pobavili jsme se a občas i zasmáli.

 

Na schůzce 22. února jsme vzpomínali na členy našeho spolku, kteří jsou momentálně buď v nemocnici či v domácím ošetřování. Jak jsme se před pár dny dozvěděli, patří k nim i pan Alois Fogl, který musel být hospitalizován kvůli vyhozené plotýnce. Všichni mu přejeme brzké a úplné uzdravení. Schůzka proběhla tentokrát v duchu přátelského povídání o knížkách, recitovali jsme si básně a vyprávěli si příhody z dětství a mládí. Po dobrém pohoštění jsme si promítli film "Hodinový manžel", při kterém jsme se báječně pobavili. (Iva Radok)

České a slovenské sdružení

Výroční schůze montrealské pobočky Čs. sdružení se bude konat 28. března 2017 v půl osmé večer v Českém domě na 6540 McLynn. Valná hromada je schůze pro všechny členy Čs. sdružení v Montrealu. Zároveň zveme i další krajany, kteří by chtěli pomoct s našimi podniky, aby se zúčastnili.

 

Oznamujeme našim členům, že členské příspěvky na rok 2017 činí stále 20.00 $ na osobu. Pro členy nad 70 let je placení příspěvků dobrovolné, nicméně pobočka za ně platí ústředí 5.00 $ ročně. Děkujeme všem, kteří už příspěvky zaplatili, a prosíme ostatní, aby vystavili šek na Czech and Slovak Association a poslali jej v přiložené obálce na adresu: Ema Košacká, 6542 McLynn Ave., Montreal, QC, H3X 2R6. Děkujeme.

Sokol Montreal

Sokolský volejbal začal až 15. února. Den i čas zůstávají stejné jako minulý semestr, hraje se každou středu v tělocvičně školy Coronation na rohu Van Horne a Victoria Avenue (metro Plamondon) od 8 do 10 hodin večer. Začínáme vždy rozcvičkou, pak se trénují jednotlivé volejbalové cviky (odbíjení, podání, nahrávka, smeč) a nejméně hodinu se hraje. Uvítáme mezi sebou další zájemce – hrajeme na dobré rekreační úrovni v přátelské atmosféře. Bližší informace rádi podají manželé Hřibovi na 514-683-2092.

Misie sv. Václava

Upozorňujeme, že v březnu se česká mše nekoná. Naše příští mše bude v neděli 23. dubna jako obvykle v 11 hodin v kapli ve 3. patře budovy Loyola High School, 7272 Sherbrooke Street West. (Rose Mary Strban)

Tábor Hostýn

Příští dětský tábor se bude konat v červenci po dobu 3 týdnů, od neděle 2. 7. do soboty 22. 7. Ceny zůstávají stejné jako vloni: 395 $ za 1 týden, 765 $ za 2 týdny a 960 $ za 3 týdny. Každé další dítě ze stejné rodiny obdrží slevu 10 %. Sociálně slabé rodiny mohou dostat další slevu. Tábor povede osvědčený tým Josefa Maxanta s Františkem Kaštánkem. Přihlášky na tábor najdete na našem webu www.hostyn.org. Pro informace volejte Josefa Maxanta (450-465-4844) nebo Frantu Kaštánka (514-913-1030). Pište na adresu camphostyn@gmail.com. Těšíme se na vaše děti nebo vnoučata – určitě budou mít nezapomenutelné vzpomínky na dobu prožitou na táboře Hostýn. (Josef Maxant)

Týdenní pobyt s výukou češtiny na táboře Hostýn

Po skončení dětského tábora v týdnu od 23. do 29. července plánujeme týdenní intenzívní výuku češtiny pro děti od 6 do 12 let. Tábor bude otevřený pro rodinné dovolené s tím, že rodiny, které chtějí přihlásit své dítě/děti do letní školy, mají přednost. Děti by byly v péči zodpovědného dospělého (rodiče, prarodiče, apod.) a zúčastňovaly by se výuky, kterou plánujeme na 3 až 5 hodin denně. Přesný rozvrh by byl stanoven podle počtu dětí, jejich schopností a také podle počasí. Cena pobytu bude stanovena podle požadovaných služeb – vyjednáváme možnost stravování (plného nebo částečného) a eventuálního prodloužení pobytu dětem, které již budou na táboře týden předtím. Na nám známé adresy rozešleme email s dotazníkem. Počet míst je omezen, a proto nám dejte co nejdřív vědět, zda máte zájem, buď po emailu nebo telefonicky.

Kontakt: Kateřina Kwasniaková, katerinakw@hotmail.com, a Andrea Laroque, andrealaroque@centrum.cz.  S dotazy se můžete obrátit i na Alenu Martinů, tel. 514-484-6177, amartinu@yahoo.com.

03 VelikonoceVelikonoční pomlázka pro děti

České a slovenské sdružení a Sokol Montreal opět chystají pro děti tradiční velikonoční pomlázku (malování vajíček a pletení pomlázky). Bude se konat jako obvykle na Bílou sobotu, která letos vychází na 15. dubna. Tentokrát se sejdeme ve Webster Hall kostela Westmount Park United (tam, kde se v posledních letech konají Mikulášské nadílky) ve 3 hodiny odpoledne. Děti i jejich rodiče a přátelé si opět budou moci uplést správnou velikonoční pomlázku a namalovat velikonoční kraslice. Proutky na pomlázky i mašličky obstaráme. Doporučujeme, aby si děti přinesly z domova barvičky a vyfouknuté skořápky vajec nebo vejce natvrdo, která budou na místě malovat. Také uvítáme tvořivé maminky, které dětem s malováním a zdobením vajíček pomohou. Po malování bude připraveno malé pohoštění – drobné cukroví a džusy. Budeme rádi, když maminky či babičky opět něco dobrého pro děti upečou a přinesou. Prosím, ozvěte se nejpozději do pátku 7. dubna Aleně Martinů na 514-484-6177 nebo na amartinu@yahoo.com, s kolika dětmi hodláte přijít. Děkujeme a budeme se těšit na shledanou.           

Významná jubilea

Paní Soňa ZICHERMANNOVÁ se 20. února tohoto roku dožila významných 90 let. Do Kanady přišla ve vlně "osmačtyřicátníků" přes Paříž. Dlouhá léta byla členkou Čs. sdružení a jeho sociálního odboru. Pomáhala s bazarem, nejen administrativně ale i hmotně – každý rok napekla spoustu vynikajících rakviček. Hrála velmi dobře na piano a zpívala. Mnozí si ji jistě pamatují z vánočních obědů seniorů, kde s nadšením a s radostí doprovázela sborový zpěv na elektronické piano. Blahopřejeme paní Zichermannové k narozeninám a do dalších let přejeme hlavně zdraví a dobrou náladu. (Ema Košacká)

In memoriam

Dr. Štefan HORNÝ zemřel 21. prosince ve svých 74 letech. Narodil se v Turčianském Svatém Martině (nyní Martin) na Slovensku. Ve svých 11 letech poprvé navštívil Prahu, okamžitě si ji zamiloval a po maturitě tam odešel studovat medicínu. Do Kanady přišel na podzim 1968 a začal pracovat v nemocnici v Torontu, později na nějakou dobu též ve Vancouveru, ale natrvalo se pak usadil v Montrealu. V roce 1976 působil jako dobrovolný lékař na Olympijských hrách a velmi rád na to vzpomínal – ošetřoval též Nadiu Comaneci. Po mnoho let pracoval jako gastrointerolog v nemocnici ve Valleyfieldu a v Polském institutu. Jako lékař byl velmi oblíbený, nápomocný a obětavý.

     Štefan Horný byl člověk velmi inteligentní a všestranně vzdělaný, velkorysý a plný života, vtipu a neutuchajícího nadšení. Miloval hudbu, léta jezdil do Metropolitan Opera do New Yorku, více než 20 let byl dobrovolným řidičem na Gala des Étoiles, kde vozil baletky a baleťáky, a často se staral o VIP hosty jako P. E. Trudeau, Karen Kain a Maja Plisecká (Maya Plisetskaya). V Českém a slovenském sdružení v Kanadě byl členem ústředního výboru a v letech 2011 – 2013 byl jeho místopředsedou. Jako velký československý vlastenec velmi litoval rozdělení Československa. Byl členem Sokola už od svých pěti let na Slovensku, v Kanadě se stal župním lékařem, což bylo užitečné hlavně při zájezdech na slety. Nadšeně se zúčastňoval všech kulturních podniků naší komunity, velmi rád tančil a byl i členem našich tanečních skupin.

     Vzhledem ke své dlouhodobé nemoci nám z naší komunity postupně odcházel, ale tím spíš jsme si uvědomili, jak nám jeho veselá povaha, energie a činorodost chybí. Budeme na něj dlouho vzpomínat. (MF)

 

03 Horny 2013.jpg      03 Horny 2010.jpg

Jak si pamatujeme dr. Štefana Horného: během oslavy jeho narozenin v roce 2013 a v jeho kabrioletu v roce 2010

 

Oznamujeme, že Luděk TRUXA, narozený v Mnichovicích u Prahy, zemřel 23. prosince ve svých 93 letech. V Čechách vystudoval inženýrství a v roce 1949 přišel se svou manželkou Zuzkou, nyní zasloužilou členkou bazarového odboru, do Kanady. Pracoval u Dominion Engineering v Lachine. Měl rád život, byl velký sportovec, hlavně lyžař a tenista, a rád cestoval. V posledních letech trávil s manželkou část zimy v Mexiku. Upřímnou soustrast jeho manželce, synovi a rodině. Věnujme mu tichou vzpomínku. (Míša Fuchsová)

 

Paní Ladislava Patricie FALTOVÁ zemřela 10. února 2017 ve věku 76 let. Její rodiče odešli z Československa v roce 1950 přes Švýcarsko do Kanady a usadili se v Montrealu. Lada neměla lehký život. V roce 1968 zůstala po automobilové nehodě paralyzovaná, následoval rozvod a smrt obou jejích rodičů. Před čtyřmi lety jí zemřela sestra Věra, na které Lada velmi lpěla. A k dovršení všeho se pak stala obětí nepoctivé pečovatelky. Ale přes všechnu nepřízeň osudu byla Lada úspěšnou absolventkou univerzity McGill v oboru architektury, učila na Montrealské univerzitě a po celé Kanadě byla uznávaná pro své úsilí ulehčit lidem na invalidním vozíku jejich život. Za své návrhy co se týče norem a zásad pro nejrůznější zařízení pro handicapované lidi dostala mnoho profesionálních ocenění. Až do posledních let zůstala obdivuhodně samostatná, udržovala svůj dům a podporovala svou rodinu, kterou velmi milovala. Její statečnost a vytrvalost zůstane vzorem pro všechny, kdo ji znali. (AM)

Trochu historie

Přetiskujeme článek z novin Montreal Star ze dne 30. srpna 1968 jako vzpomínku na těžké časy před téměř půl stoletím ... a jako poctu paní Olze Velanové, která oslaví 28. 3. své 99. narozeniny.

     Montreal Czechs planning bazaar to aid immigrants

The situation in Prague last week hardly prompted visions of sugarplums. While Czechs were resisting the advances of Soviet troops and members of the Montreal community were airing parallel protests at the Soviet Embassy, some Czechs thought about recipes and nick nacks.

     Call it involvement, not detachment. It's all part of planning for the eleventh annual bazaar of the Czech National Association (CNA), to aid immigrants and citizens by tactics less demonstrative than domestic. A white braided cake called "vanocka" and secret formula Czech cookies sound sure to put the project over the top. Mrs. A. K. Velan, vice-president of the CNA and one of the organizers of the bazaar, to be held November 2 at Victoria Hall, Westmount, would rather give out samples of her native cooking than try to describe its flavors. "You'll just have to come and try it out," she insisted.

     Second only to the show-stopping gourmet fare, she says, will be iron-trimmed painted tiles suitable for hanging, knitted and sewn products and Christmas cards designed by local Czech-born artists.

03 Bazar 1968.jpg     Traditionally, part of the proceeds aid elderly Montrealers of Czech origin, such as accident victims' families, invalids and persons on welfare. A chunk of the bazaar earnings may go to a new group this year. "Unless the home situation improves sufficiently in the interim," says Mrs. Velan, "some exchange students already in Canada on temporary visas are expected to ask for permanent asylum here. If so, a financial crisis will arise until the government issues them work permits."

     A controlled but steady influx of refugees depend on the bazaar, too. Mrs. L. M. Kalab (on the picture with Mrs. Velan), supervisor of Catholic Immigrant Services, is hired to give linguistic, financial and job help to refugees from Iron Curtain countries that arrive on charter flights twice monthly. The CNA gives special aid to the more than 200 that arrive in Montreal yearly from Czechoslovakia, and who will continue to arrive despite the recent crisis if the liberalized policies of the past six years can be re-established.

     "In Canada, they are suddenly on the loose," explains Mrs. Kalab. "They are frightened and suspicious until they adapt to their new freedom." Among the most recent arrivals are Czechs who fled to border camps in Austria to escape the sudden Soviet take-over last Wednesday. "A year ago our bazaar came right after Expo," remarked Mrs. Velan, who fled her native country shortly after the Communist coup d'état in 1948. "Our pavilion had given us a new image. What a different atmosphere this year!"

Všechno nejlepší k narozeninám, paní Olgo, a díky za vše, co jste pro československou komunitu udělala.

03 PK Zdravy.jpgRůzné zprávy

Nabízím příležitostnou výpomoc v domácnosti (úklid, nákupy, péče o staré lidi, doprovod k lékaři, také odborné masáže). Zájemci volejte prosím na 514-526-5076.

 

Na Věstník přispěli: Dr. Radan Čapek, Sonia Jelínková, Miloš Novotný (Bohemia Restaurant), Dr. Ivan Rohan, Tom Silber, Anna Skamene. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu: Ema Košacká, 6542 McLynn, Montreal, QC, H3X 2R6. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a informace můžete psát i na emailovou adresu Montrealského věstníku: montrealvestnik@gmail.com nebo amartinu@yahoo.com.


Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové red. rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.