Montrealský věstník                                Ročník 53

Květen/May 2017                        5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                               Číslo 9


 

 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

3. 5.      St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

17. 5.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

21. 5.    Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

31. 5.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

 

Klub seniorů

V květnu se sejdeme třikrát, a to 3., 17. a 31. 5., vždy ve středu v půl jedné odpoledne v Českém domě. Klub seniorů by rád přivítal nové členy, mladší i starší. Přijďte mezi nás, popovídáte si, zasmějete se, zazpíváte české písničky, zavzpomínáte a dozvíte se leccos zajímavého. Při kávě, sklence vína a dobrém moučníku si promítáme české filmy (dost hlasitě), plánujeme různé akce, abychom si procvičili mozek i tělo. Informace v případě potřeby podá Ema Košacká, tel. 514-735-5795.

 

Na schůzce 5. dubna na nás čekalo milé překvapení. Po dlouhé době mezi nás přišla naše předsedkyně, paní Olga Nováková. S úsměvem nám vyprávěla své zážitky z nemocnice a rehabilitačního ústavu. Moc děkujeme paní Lídě Janglové, která paní Olgu přivezla. Popovídali jsme si o blížících se velikonočních svátcích; doufáme, že s nimi přijde konečně jaro. Pak jsme si promítli film známého režiséra Jiřího Menzla "Vesničko má, středisková". Jak již název prozrazuje, je to příběh ze socialistické vesnice. Žije tam mentálně zaostalý mladík, a podle toho, jak se k němu kdo chová, se pozná, kdo je a kdo není hodný člověk.

 

Další schůzka 19. dubna proběhla za silného deště; přečetli jsme si tedy několik krátkých básní o jarním proměnlivém počasí a o blížících se radostech jara. Déšť ale neuhasil naše ocenění nám všem již známého filmu režiséra Miloše Formana "Hoří, má panenko", hořké komedie, v níž se tancuje, krade, a co jiného, také hasí. A po kultuře bylo jako obvykle báječné občerstvení. (IR)

Sokol Montreal

Sokolský volejbal hrajeme do poloviny května a pravděpodobně k tomu budeme mít ještě další náhradní termín za zrušené dny. Našim hráčům podáme informace po emailu, ostatní zájemci mohou volat manžele Hřibovy na tel. 514-683-2092. Přijďte mezi nás, je to báječná příležitost protáhnout si tělo a pobavit se! (AM)

České a slovenské sdružení

Ve dnech 10. a 11. června se v Edmontonu koná 66. kongres Českého a slovenského sdružení, ale již 9. června se delegáti zúčastní neformálního setkání. Podle nových stanov se kongres koná každé dva roky a je vždy volební, zatímco dříve byl každý rok a volební byl jen každý druhý. Schází se na něm zástupci jedenácti odboček Sdružení. Projednává se současná situace, plán budoucí činnosti, a pak hlavně návrhy na složení příštího výboru, který je během sobotního jednání zvolen. V sobotu večer je tradičně banket, na jehož začátku jsou předávány Masarykovy ceny zasloužilým členům podle následující formule: "Toto uznání se uděluje Kanaďanům českého či slovenského původu, kteří dosáhli významných úspěchů na některém úseku lidské činnosti, a osobám nebo organizacím jakéhokoliv původu, které se zasloužily o svobodné Československo nebo obohatily život Čechů a Slováků v Kanadě." Poté následuje  večeře a program s hudbou. Druhý den pokračuje jednání kongresu, kterého se účastní pozvaní hosté z velvyslanectví, z federální či provinční vlády a případně z města, kde se kongres Sdružení koná. Na závěr jsou schváleny rezoluce ministerskému předsedovi kanadské a české vlády.

     Letošního kongresu se za Montreal zúčastní Marie Fuchsová a Alena Kapitánová (předsedkyně a místopředsedkyně montrealské odbočky). Složení nového výboru a letošní laureáty Masarykovy ceny oznámíme v jednom z příštích čísel Montrealského věstníku. (Míša Fuchsová)

Misie sv. Václava

Doufáme, že jste prožili příjemné velikonoční svátky. Naše příští mše bude v neděli 21. května jako obvykle v 11 hodin v kapli ve 3. patře budovy Loyola High School, 7272 Sherbrooke Street West. Růženec se modlíme od 10.30 h. Prosíme, přicházejte včas, protože budova se v 11 hodin zamyká.             (Rose Mary Strban)

Tábor Hostýn

Příští dětský tábor se bude konat v červenci po dobu 3 týdnů, od neděle 2. 7. do soboty 22. 7. Ceny zůstávají stejné jako vloni: 395 $ za 1 týden, 765 $ za 2 týdny a 960 $ za 3 týdny. Každé další dítě ze stejné rodiny obdrží slevu 10 %. Sociálně slabé rodiny mohou dostat další slevu. Tábor povede osvědčený tým Josefa Maxanta a Františka Kaštánka. Přihlášky pro děti i pro zájemce o práci najdete na našem webu www.hostyn.org. Pro informace volejte Josefa Maxanta (450-465-4844) nebo Františka Kaštánka (514-913-1030), nebo napište na adresu camphostyn@gmail.com.

     Pro dětský tábor hledáme vedoucí k dětem. (Josef Maxant)

Týdenní pobyt s výukou češtiny na táboře Hostýn

Stále je zde možnost týdenní intenzívní výuky češtiny pro děti od 6 do 12 let po skončení dětského tábora na Hostýně, tedy v týdnu od 23. do 29. července. Bohužel, zatím se nám přihlásilo málo dětí a pokud nebude dostatečný zájem, budeme muset tuto akci zrušit. Nejpozdější termín na přihlášení je 1. května. Tábor by byl otevřený pro rodinné dovolené s tím, že rodiny, které chtějí přihlásit své dítě/děti do letní školy, mají přednost. Děti by byly v péči zodpovědného dospělého (rodiče, prarodiče, apod.) a zúčastňovaly by se výuky, kterou plánujeme na 3 až 5 hodin denně. Přesný rozvrh a cena bude stanovena později podle zájmu. O informace a přihlášku si můžete napsat na ceskaskolamontreal@gmail.com. (Andrea Laroque)

Česká škola pro děti

Plánujeme otevření české sobotní školy pro děti koncem září 2017. Konala by se nejspíš v dopoledních hodinách v prostorách Českého domu na 6540 McLynn. Rodiče, kteří se nám již přihlásili, budeme kontaktovat přímo, další zájemci se mohou přihlásit po emailu na ceskaskolamontreal@gmail.com. (AL)

Kultura

05 Lapka.jpgVe středu 19. dubna prezentovala Royal Canadian Academy of Arts sborník 184 významných kanadských umělců "Ateliers & Studios", kde má i naše výtvarná umělkyně Eva LAPKOVÁ dvě stránky: stejně jako všichni ostatní má na jedné fotku z jejího ateliéru a jednu stránku textu, co pro ni ateliér znamená. V obchodě Montreal Museum of Fine Arts na 1380 Sherbrooke W. se i přes nepříznivé počasí sešlo dost lidí a mimo jiné měli možnost obdivovat několik drobných prací Evy Lapkové včetně jedné větší plastiky "Nageuse nocturne" (viz obrázek vpravo). Sborník je k dostání ve stejném obchodě.

 

IMG_3840eB&W Trent&Jarka.jpgMěstská správa Westmountu vydala knížku Jarky MILEROVÉ (na obrázku vlevo s bývalým starostou Westmountu Peterem Trentem, který má na vydání knížky zásluhu) pod názvem "Un portrait de la ville/Portrait of the City of Westmount". Jedná se o soubor fotografií pořízených v období mezi 2008-2016, zhruba 150 záběrů na 70 stránkách. Knížku si můžete koupit od autorky za 20 $. Informace na tel. 514-482-7818 nebo po emailu na jarka.miler@videotron.ca. Ukázky fotografií použitých v knížce můžete vidět na https://goo.gl/photos/5GvbBmnX1SoDevru5 .

 

Další knížka, která v poslední době vyšla, je o Janu Ámosu Komenském. Autorem je specialista na J. A. Komenského, Jean Antoine CARAVOLAS, profesor na katedře lingvistiky a didaktiky na Université du Québec ŕ Montréal. Profesor Caravolas vystudoval na Karlově univerzitě v Praze a doktorát obdržel na Université de Montréal. Historická studie "Les Français et Jan Amos Coménius – Histoire d'une relation difficile (1631-2000)" pojednává (jak již název napovídá) o vztahu Francouzů ke Komenskému a o vlivu jeho díla na francouzskou kulturu a vzdělání. Knihu vydalo nakladatelství Honoré Champion v Paříži, má 348 stránek a je k dostání jak po internetu tak i ve většině univerzitních knihoven.


 

Slovenská škola pro děti

Oznamujeme Vám otvorenie Slovenskej školy pre deti v Montreale od roku 2017. Záujemci o bližšie informácie pište na slovenskaskolamontreal@gmail.com alebo sa pozrite na našu facebookovú stránku https://www.facebook.com/slovenskaskolamontreal/.

Loutkové divadlo v Montrealu

S radostí oznamujeme, že loutkové divadlo manželů Bauerových z Jaroměře, Boučkovo loutkové divadlo, se chystá v rámci svého severoamerického turné přijet i do Montrealu v září 2017. Termín představení je zatím naplánován na sobotu odpoledne 23. září 2017. Kromě půlhodinového představení pohádek (v češtině) je v programu také workshop, kdy si děti budou moci z plastikových láhví vyrobit vlastní loutky. Akce se pravděpodobně uskuteční v hale kostela Westmount Park United. Představení sponzoruje Čs. sdružení a Sokol Montreal. Je to jedinečná příležitost vidět tradiční české loutkářské uměni na vlastní oči – pro děti nezapomenutelná zkušenost. Rezervujte si toto datum již teď! (AM)

Velikonoční pomlázka pro děti

Na letošní Bílou sobotu (15. dubna) odpoledne se asi 20 dětí a jejich tatínkové, maminky, babičky a dědečkové sešli v sále kostela Westmount Park United na tradiční velikonoční pomlázku. Vše bylo skvěle zorganizováno, na stolech byla k dispozici spousta vyfouknutých vajíček (zato patří velké díky Aničce Skamene, která pro naše děti už po několik let vyfukuje vajíčka a krásně ohlazené skořápky pak připevňuje na špejle), dále polystyrenové podložky, aby se dětem a rodičům dobře pracovalo, barvičky, štětce i omalovánky. V pomlázkové sekci měli účastníci velký výběr proutků, vzorně srovnaných podle velikosti, a barevných pentliček. Ve velmi oblíbené a často navštěvované občerstvovací sekci byly slané i sladké dobroty, džusy a i káva pro rodiče. Velké díky patří obětavým organizátorům Aleně a Ludvíkovi Martinů (který ještě několik nocí po akci možná ve snu pletl pomlázky), Míše Fuchsové, Františku Kaštánkovi a Petru Štikarovskému. Nashledanou na další velikonoční pomlázce opět za rok! (Lucie Čermáková)

 

VelPom1.jpg  VelPom3.jpg  VelPom4.jpg

 

Na obrázcích Ludvíka Martinů účastníci velikonočního odpoledne

Pozice na Generálním konzulátě ČR v Torontu

GK ČR v Torontu vyhlašuje výběrové řízení na pozici administrativní asistent. Základní požadavky: dokončené středoškolské vzdělání, znalost českého a anglického jazyka slovem i písmem, existující pracovní povolení podmínkou (Working Holiday Visa nelze akceptovat), znalost práce s PC, aplikace MS Office, smysl pro týmovou práci, spolehlivost, samostatnost, praxe v oboru výhodou.

 

GK ČR v Torontu vyhlašuje výběrové řízení na pozici řidič. Základní požadavky: kanadské řidičské oprávnění skupiny G, existující pracovní povolení podmínkou (Working Holiday Visa nelze akceptovat), profesní způsobilost, adekvátní praxe v oboru, časová flexibilita (večery, víkendy), znalost anglického jazyka slovem i písmem, znalost češtiny nebo slovenštiny výhodou, technická zručnost, profesionalita, spolehlivost.

Životopis ve strukturované podobě zašlete nejpozději do 5. 5. 2017 emailem na toronto@embassy.mzv.cz či faxem na 416-972-6991. Nástup dle dohody.


 

In memoriam

Pozývame všetkých, čo poznali paní Margitu JAČEKOVÚ, na poslednú rozlúčku 4. mája 2017 v Mount Royal Room, Mount Royal Cemetery and Funeral Complex, 1297 chemin de la Foret, o 11-stej hodine ráno. Informácie na tel. 514-279-7358. (Eva Jacek)

Přání ke svátku maminek:

        Večerní píseň (Jaroslav Seifert)                                   Máj (Mikoláš Aleš)

 

05 Ales.jpg             Když bylo dobře mamince,

            bylo i pěkně v našem bytě.

            Hmoždíř, který stál na skříňce,

            zatřpytil se a okamžitě

            skla oken, po nichž před chvilkou

            plakalo ještě bílé jíní,

            svítila opět po kuchyni,

            kde vonělo to vanilkou.

                                               

            Když zpívala, hned vesele

            spustili ptáci před okny nám.

            Měla-li mráček na čele,

            odletěli hned ptáci jinam.

            Zmlkli jsme rázem, ztichl smích.

            I černé kotě, které tlapkou

            pohrávalo si se skořápkou,

            dívalo se jí po očích.

                                               

            Když padala již únavou

            a večer spát nás odnášela,

            tu rukou drsnou od popela

            stlala nám měkce pod hlavou.

            V hořáku ještě přede plyn

            a nad pelestí přechází nám,

            podobaje se pavučinám,

            velikánský stín maminčin.

                                               

            Dnes už tak šťastně neusínám.

Různé zprávy

05 Apple.jpg Pro svou vědeckou práci hledám Čechy ochotné se zúčastnit výzkumu zaměřeného na emigranty z doby před Sametovou revolucí. Jsem studentkou Pedagogické fakulty v Hradci Králové a koncem června budu na pár týdnů v Montrealu. Ráda bych udělala rozhovor s krajany ohledně jejich zkušeností s emigrací. Máte-li zájem, ozvěte se mi prosím na email ehavelk@gmail.com. Děkuji.

 

Nabízím příležitostnou výpomoc v domácnosti (úklid, nákupy, péče o staré lidi, doprovod k lékaři, také odborné masáže – docházím). Zájemci volejte prosím na 514-526-5076.

 

Na Věstník přispěli: Jarmila Lechnerová, Dr. Jitka Ponka, Dr. Jan Schulz, Jerry Slaba (NDT Technologies), Jan Sturma, Peter Vidlak, Josef Vosický, Dr. Hynek Žikovský. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu: Ema Košacká, 6542 McLynn, Montreal, QC, H3X 2R6. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a informace můžete psát i na emailovou adresu Montrealského věstníku: montrealvestnik@gmail.com nebo amartinu@yahoo.com.


Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové red. rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.