Montrealský věstník                                Ročník 53

Léto/Summer 2017                      5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                            Číslo 11


 

 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

28. 6.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

2. – 22. 7.        Dětský tábor, tábor Hostýn, 135 Dorilda, St-Calixte Nord, QC, J0K 1Z0

23. 7.   Ne       Čs. piknik, tábor Hostýn, 135 Dorilda, St-Calixte Nord, QC, J0K 1Z0

30. 7.   Ne       Slovenský piknik, tábor Hostýn, 135 Dorilda, St-Calixte Nord, QC, J0K 1Z0

12. – 13. 8.      Hudební festival, tábor Hostýn, 135 Dorilda, St-Calixte Nord, QC, J0K 1Z0

26. 8.   So        BBQ party, sál Kanadské legie, 5455 de Maisonneuve W., 18.00 h

2. – 4. 9.          Opékání selete, tábor Hostýn, 135 Dorilda, St-Calixte Nord, QC, J0K 1Z0

 

Klub seniorů

Naše poslední schůzka před prázdninami bude ve středu 28. června v půl jedné odpoledne v Českém domě. Přivítáme mezi sebou studentku z Čech, Elišku Havelkovou. Pak se sejdeme opět po prázdninách. Informace v případě potřeby podá Ema Košacká, tel. 514-735-5795.

 

Přesto, že si neradi připomínáme, že jsme zase o rok starší, na oslavu narozenin někoho z našich členů se vždy těšíme. Na schůzce 31. května jsme si opět pochutnali a připili sklenkou vína na zdraví paní Emy Košacké. Paní Olga Nováková se zmínila o 30. výročí "Dne bez tabáku", který byl vyhlášen světovými zdravotnickými organizacemi. V Quebeku a Ontariu bylo zakázáno kouřit ve společenských místnostech až v roce 2006, v Čechách dokonce až letos. Probrali jsme rodinné historie, popovídali si o svých (ne)úspěšných pokusech o zahradničení, zahráli si společenskou hru, při které jsme museli hodně přemýšlet a pátrat v paměti, a nakonec jsme si zazpívali spoustu národních písniček. Ti z nás, kteří nemají hudební sluch, zpívali raději hodně potichu.

 

Na schůzce 14. června jsme vzpomínali na naši bývalou nedávno zesnulou členku, paní Jaroslavu Papenburgovou. A naopak s radostí gratulujeme panu Karlu Velanovi k udělení členství v Ordre de Montréal. Pak jsme si připomněli 77. výročí obsazení Paříže německou armádou. Paní Olga Nováková nám při té příležitosti vyprávěla své osobní zážitky z té doby. Po zhodnocení současné politické situace jsme jako obvykle debatovali o všem možném: o nebezpečí kombinování různých léků, vitamínů a minerálů, o tom, jak se čeština mění, nebo o moravském nářečí. Nejohnivější diskuze byla na téma přípravy různých dobrot. A nakonec jsme si pod vedením pana Karla Pelze zazpívali lidové písničky z Moravy. (IR)

České a slovenské sdružení

Již 66. kongres Českého a slovenského sdružení se konal ve dnech 10. a 11. června 2017 v Edmontonu v Albertě. Z Montrealu se zúčastnila předsedkyně Míša Fuchsová a místopředsedkyně montrealské pobočky Alena Kapitánová. Kongres byl velmi dobře zorganizovaný. Předsedou celokanadského výboru byl zvolen Miloš Šuchma, dosavadní předsedkyně Míša Fuchsová byla zvolena místopředsedkyní. Během banketu byly předány Masarykovy ceny jednak organizaci Charta 77 a pak čtyřem jednotlivcům: Edward Brabec (předseda edmontonské pobočky a webmaster stránky Sdružení), Lenka Storzerová (majitelka obchodu s knihami czechbooks.com a honorární konzulka ČR ve Victorii), prof. Pavel Jelen a Nella Winkelmann-Heyrovská. Zajímavým příspěvkem byla informace Markéty Slepčíkové z Toronta, která vede televizní program "Nová vize". Některé programy teď můžete vidět i na internetu – i zpravodajství o kongresu najdete na www.novavize.com. Informace o Čs. sdružení najdete na cssk.ca. (Alena Kapitánová)

 

Schůze výboru montrealské pobočky Čs. sdružení byla naplánovaná na úterý 20. června večer v Českém domě. Ačkoliv jsme pozvali i další členy české komunity, kteří již dřív projevili zájem o pomoc s akcemi Sdružení, sešlo se pouze 5 členů včetně manželů Košackých, kteří se vzhledem ke svému věku (95 a 87 let) snaží předat své funkce a starosti mladším. Povzbudivá byla diskuze o české škole, která by měla v Montrealu začít v sobotu 30. září 2017. Andrea Larocque také podala zprávu z konference českých škol v Severní Americe v Atlantě začátkem června (o tom najdete článek dále v textu Věstníku).       (AM)

Akce Českého a slovenského sdružení a Sokola

Již máme zamluvenou halu pro náš 62. Bazar na sobotu 4. listopadu 2017. Bude jako obvykle v hale kostela sv. Ignáce na West Broadway. Mikulášskou zábavu chystáme tento rok o něco dřív, již na 11. listopadu 2017, a bude se konat v Chopin Hall v Lachine. Datum seniorského oběda a Mikulášské nadílky pro děti ještě musíme upřesnit. (AM)

Misie sv. Václava

Upozorňujeme, že během července a srpna se české mše nekonají. Datum příští mše oznámíme v záříjovém Věstníku. Otec Libor a členové Misie sv. Václava přejí všem hezké léto. (Rose Mary Strban)

Tábor Hostýn

Jarní brigáda byla velmi úspěšná. Zúčastnilo se jí asi dvacet dobrovolníků a kromě spousty vykonané práce jsme se příjemně osvěžili v jezeře Lafond. Mezi jiným jsme přebarvili všechny piknikové stoly a různé lavice, zasklili asi deset rozbitých oken, zřídili jsme zahradu a naše zničené jeviště je opět funkční. Srdečně děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na jejich spolupráci na příští brigádě. (František Kaštánek)

 

Letní program:

Hlavní aktivitou je letní tábor pro děti, který se koná mezi 2. a 22. červencem. Neváhejte zavolat, pokud chcete přihlásit nového táborníka. Na naší webové stránce www.hostyn.org najdete všechny potřebné informace. Můžete také zavolat Františka Kaštánka na 514-913-1030, eventuálně napsat na emailovou adresu camphostyn@gmail.com.

 

Tradiční Česko-slovenský piknik (dřívější pouť) se koná hned po skončení dětského tábora v neděli 23. července. Přijeďte se pobavit!

 

Na 29. a 30. července si tábor zamluvila slovenská skupina pro jejich tradiční Slovenský piknik.

Ve dnech 12. a 13. srpna se bude na Hostýně pořádat hudební festival otevřený veřejnosti.

Během víkendu 2. až 4. září (Labor Day weekend) se tu bude opět opékat sele.

O týden později, 9. a 10. září se bude pořádat multiumělecká akce převážně hudebního charakteru House Show en Plein Air.

Pro rodinné dovolené je tábor otevřený až do 15. října.

 

V případě potřeby kontaktujte Frantu Kaštánka na tel. 514-913-1030 nebo po emailu na skastanek@sympatico.ca. Všechny potřebné informace najdete na naší web page www.hostyn.org a také na facebook stránce Barbary Noskové "Beright Back". 

Loutkové divadlo v Montrealu

Jak už jsme minule oznámili, Boučkovo loutkové divadlo manželů Bauerových z Jaroměře přijede v rámci svého severoamerického turné i do Montrealu. Představení bude v sobotu 23. září 2017 odpoledne ve Webster hall kostela Westmount Park United. Kromě půlhodinového představení pohádek (v češtině) je na programu také workshop, kdy si děti budou moci vyrobit vlastní loutky. Následovat bude občerstvení, a jak už se během našich dětských akcí stalo hezkým zvykem, budeme rádi, když maminky nebo babičky něco dobrého pro děti upečou a přinesou. Pití a kávu obstaráme. Vstupné je dobrovolné – musíme zajistit ubytování a cestu Bauerových z New Yorku, čímž se výdaje na tuto akci podstatně zvýšily. Nenechte si ujít příležitost vidět tradiční české loutkářské umění – budeme se na vás těšit! (AM)

BBQ Party

Zveme všechny přátele a známé na naši BBQ párty, tedy večeři s tancem, která se pořádá v sobotu 26. srpna 2017 v hale Kanadské legie, 5455 de Maisonneuve W., v NDG. Živá česká i mezinárodní hudba bude vyhrávat k poslechu a k tanci od 6.00 hodin večer až do pozdních hodin večerních. Bifteky budou opět připravovat nepřekonatelní dánští BBQ experti, členové naší Legie. Bifteky, pečené brambory, salátové oblohy a káva se zákusky budou opět jako minule v ceně pouhých 20 $ na osobu. Občerstvení všeho druhu včetně Budvaru z Českých Budějovic a dánského piva bude k mání v perfektně zásobeném baru.

     Vstupenky jsou k zakoupení každý pátek přímo v Kanadské legii u baru nebo na telefonu 514-486-9883 (Pat) nebo 514-737-9220 (Jan). Naše minulá BBQ večeře byla kompletně vyprodaná – nečekejte a zajistěte si vstupenky včas! Každý je vítán! Přiveďte rodinu, přátele a známé. Výborné bifteky na ohni, populární písně z domoviny i ze všech koutů světa, zaručeně dobrá pohoda. Těšíme se na vás! (Jan Chlumský)

O 6. konferenci českých škol v Severní Americe

V termínu od 2. do 4. června 2017 se konala v Atlantě 6. konference českých škol v Severní Americe. Dvě představitelky budoucí české školy v Montrealu se díky finanční podpoře Čs. sdružení v Montrealu, Sokola, Asociace Hostýn a několika soukromých dárců mohly také zúčastnit, aby nabyly zkušenosti a vědomosti v daném oboru, které budou potřebné pro naši českou školu v Montrealu. Konference se zúčastnili představitelé několika desítek škol z USA, z Kanady pak pouze z Calgary a Montrealu. Z České republiky přijeli zástupci Senátu, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karlovy Univerzity, České školy bez hranic a soukromá lektorka aktivního čtení. Celé tři dny byly naplněny workshopy na téma metodiky výuky, gramatické hry, stavby slovní zásoby či aktivního čtení. Zástupci obou Ministerstev prezentovali aktuální zákony na podporu výuky českého jazyka mimo Českou republiku, hovořili o možnostech přezkušování dětí z češtiny a povinnostech registrace dětí s českým občanstvím na MZV či u kmenové/spádové školy. Představitelky budoucí české školy v Montrealu také využily přítomnosti krajanů a rozdávaly jim propagační letáky tábora Hostýn. Díky nově nabytým zkušenostem jsme o další krůček blíže otevření české školy v Montrealu, které je plánované na sobotu 30. 9. 2017.

V případě otázek ohledně ze zákona povinné registrace dětí s českým občanstvím k povinné školní docházce ke spádové škole v ČR neváhejte kontaktovat ceskaskolamontreal@gmail.com. (A. Larocque)

 

07 Atlanta.jpg

 

Na hromadné fotce Kláry Moldové jsou účastníci 6. konference českých škol v Severní Americe

07 Lapka relief.jpgKultura

Eva LAPKOVÁ se zúčastňuje výstavy nazvané "Myths, Tales, and Legends of Canada" (Kanadské mýty, pohádky a legendy) v Musée du bronze d'Inverness se svým reliéfem nazvaným "Dream" (Sen – viz obrázek vpravo). Výstava je tematická a autoři museli projít konkurzem a každé dílo schvalovala komise.

     Vernisáž výstavy proběhla v sobotu 27. května 2017 odpoledne v muzeu v Inverness (asi 100 km na východ od Trois Rivieres). Výstava potrvá až do 15. října. Gratulujeme Evě k tomuto úspěchu!

In memoriam

Oznamujeme, že paní Jaroslava PAPENBURGOVÁ, rozená Pasauerová, zemřela 3. června 2017 ve věku 92 let. Byla členkou našeho klubu seniorů, po dlouhá léta pomáhala při bazaru. Její rodině tímto vyjadřujeme naši upřímnou soustrast. (AM)

Významná jubilea

Pan Jiří KOŘISTKA se nedávno dožil významných 90 let. Dlouho žil se svou rodinou v Montrealu a byl členem Čs. sdružení i Sokola. V sokolské jednotě Montreal zastával funkci náčelníka, byl i náčelníkem celokanadského Sokola a po osm let byl jeho starostou. Poté, co se odstěhoval do Kitcheneru, pokračoval v aktivní sokolské činnosti tam, a dodnes si rád zajde mezi Sokoly zacvičit či pobesedovat.

     Do Kanady přišel po roce 1948 přes Německo a Anglii. Jako letec chtěl nastoupit k RAF, což bylo znemožněno komunistickou vládou, která protestovala u britských autorit, a tak v roce 1952 odešel do Montrealu. Dlouho pracoval u Trans-Canada Airlines (později Air Canada) jako letecký inženýr. Po odchodu do penze ještě pracoval u Pratt & Whitney dalších 7 let. V roce 1996 se odstěhoval do Kitcheneru, kde žije dodnes. Se svou ženou Anne, která zemřela v roce 2015, má syna a dceru, a rodině postupem času přibylo pět vnoučat a jedna pravnučka.

     Jiří Kořistka žil bohatý a naplněný život, v němž se musel vyrovnávat s různými i velmi těžkými situacemi. Udělal pro naši komunitu spoustu práce a my mu za ni upřímně děkujeme. Přejeme mu dobré zdraví a ještě hodně radosti v kruhu své milované rodiny! (Převzato z Nového domova, upravila AM)

Trochu humoru

- Žena má být v kuchyni – má upíjet víno a sledovat, jak jde chlapovi vaření.

- Říká se, že pití mléka tě posilní. Vypij pět sklenic mléka a zkus pohnout zdí! Nejde to? Vypij pět sklenic vodky – a zeď se hýbe sama!

- Včera jsem se tak opila, že když jsem šla přes parket pro další drink, vyhrála jsem taneční soutěž!

- Šla jsem do koupelny umýt si vlasy. Umyla jsem i obkládačky, vanu, umyvadlo a podlahu. Teď mám chuť na kávu, ale bojím se jít do kuchyně...

- Kouzlo ženské skříně: když tam chceš něco dát, nemáš kam, když si chceš něco obléct, nemáš co!

- Modlila jsem se za dobrého muže a mám dobrého muže. On se nemodlil – tak má, co má!

- Být mámou je super. Ráno vstaneš, uvaříš si kávu, večer si sedneš a vypiješ ji!

Různé zprávy

Nabízím příležitostnou výpomoc v domácnosti (úklid, nákupy, péče o staré lidi, doprovod k lékaři, také odborné masáže – docházím). Zájemci volejte prosím na 514-526-5076.

 

Na Věstník přispěli: Liselotte Ivry, Pavel Krejčí, Vladimír Zicha. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu: Ema Košacká, 6542 McLynn, Montreal, QC, H3X 2R6. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a informace můžete psát i na emailovou adresu Montrealského věstníku: montrealvestnik@gmail.com nebo amartinu@yahoo.com.


Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové red. rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.