Montrealský věstník                         Ročník 54

Leden/January 2018                   5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                               Číslo 5


 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

10. 1.    St          Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

24. 1.    St          Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

Klub seniorů

V lednu se sejdeme dvakrát, 10. a 24. 1., vždy ve středu v půl jedné odpoledne v Čs. domě na 6540 McLynn. Informace v případě potřeby podá Ema Košacká, tel. 514-735-5795.

 

Na poslední listopadové schůzce nám paní Olga Nováková jako obvykle připomněla události týkající se tohoto dne v historii: 29. listopadu 1378 zemřel český král a římský císař Karel IV, v roce 1780 císařovna Marie Terezie. Co se týká nedávné minulosti, před čtvrt stoletím bylo dohodnuto rozdělení Československa. Tím jsme se dostali k diskusi o vztazích mezi Čechy a Slováky. Mluvili jsme o lidech, které jsme kdy znali, ať již odešlých či těch, kdo jsou ještě mezi námi. Pod vedením pana Karla Pelze jsme si s chutí zazpívali několik českých a slovenských lidových písní. Nakonec jsme se podívali na muzikál "Evita". Příště se vrátíme k nějakému českému filmu.

 

V sobotu 2. prosince jsme se sešli v hojném počtu na našem tradičním vánočním obědě. Už podruhé jsme navštívili restauraci Casa Grecque. Zazpívali jsme si koledy, poslechli několik básní s vánočním tématem a za hudebního doprovodu pana Jana Chlumského jsme si pochutnávali na specialitách řecké kuchyně. Nikdo z nás potom určitě večeři nepotřeboval.

 

Schůzka 13. prosince byla zrušena pro sněhovou nadílku a přesunuta na následující týden, na středu 20. prosince. Název této odložené schůzky by mohl být "Bylo nás pět". Bohužel se několik našich členů nemohlo kvůli počasí či zdravotním potížím dostavit. Stejně ale jsme zaníceně diskutovali, jak o počasí tak i o různých událostech z poslední doby. Přečetli jsme si několik "zimních" básniček (seděli jsme pěkně v teple), a potom jsme si promitli starší český film "Tři veteráni", komediálně laděný příběh na motivy pohádky z knihy Jana Wericha "Fimfárum". Shodli jsme se, že kdyby byl film zkrácený o polovičku, tak by mu to prospělo. Příště si pohovoříme o básníku Pavlu Javorovi, vlastním jménem Jiří Škvor, kterého jsme dobře znali.

     Všichni bychom chtěli poděkovat paní Aničce Mišurové. Nejen že je to ona, kdo vždy uvaří kávu, přinese a naservíruje zákusky, ale zatímco my ostatní si ještě povídáme, ona nenápadně odnese použité šálky, talířky a příbory do kuchyně, a než se vzpamatujeme, nádobí je umyto, utřeno a uklizeno.

     Do nového roku přejeme všem hodně zdraví a těšíme se, že snad budeme moci mezi námi přivítat další nové členy našeho spolku. Přijďte mezi nás! (IR)

Česká škola

Koleda.jpgS dětmi jsme si v posledních dvou hodinách České školy povídaly o českých předvánočních a vánočních zvycích, např. o adventu, o sv. Barboře, o sv. Lucii, o svatoondřejské noci, o Štedrovečerní večeři či zlatém prasátku. Na poslední hodině 9. prosince jsme zpívali koledy, hledali hvězdičku v rozkrojeném jablíčku a také losovali výherce předvánočního slosování. Děti dostaly při odchodu malou sladkost a za domácí úkol sledovat české pohádky. Sejdeme se opět v sobotu 13. ledna 2018.

     Česká škola děkuje všem dárcům dětských knížek z listopadového Bazaru, i těm, kteří zanechali knížky v Českém domě či zavolali a my jsme si knížky vyzvedly. Máme tři krabice úžasných knížek. My jsme spokojené a děti jsou nadšené.                                                         

Na obrázku děti sestavují z kartiček text písničky "Koleda, koleda, Štěpáne".

Misie sv. Václava

Přejeme všem štěstí a zdraví do nového roku! Upozorňujeme, že v lednu a únoru se české mše nekonají. Datum příští mše bude oznámeno v březnovém čísle Montrealského věstníku. (Rose Mary Strban)

Tábor Hostýn

Asociace Hostýn přeje všem ještě jednou všechno nejlepší v novém roce 2018.

Dětský tábor se bude letos konat zase 3 týdny a to od neděle 1. července do soboty 21. července. Ceny budou stejné jako v minulém roce. Těšíme se na vaše děti a vnoučata. (Josef Maxant)

Kultura

The Ambassador of the Czech Republic Mr. Pavel Hrnčíř and Mrs. Veronika Holcová invite you to the exhibition "Born in Czechoslovakia" featuring Vera Koval Strauss and Dana Velan. The exhibition is a project of Gallery 17/18. The opening will take place at 251 Cooper Street on Wednesday, January 10, 2018, at 6 p.m. The exhibition continues till February 2, 2018. Opening hours: Monday through Thursday from 9:00 a.m. to 4:00 p.m., Friday from 9:00 a.m. to 2.00 p.m.

Naši oslavenci

312288_10150304422292124_611612123_7829226_1753958842_n.jpgPan Dalibor KOŠACKÝ se koncem roku dožívá 95 let. Narodil se v malé vesnici nedaleko Opavy. Do Montrealu přišel v roce 1953 po 2 letech strávených v Torontu. Pracoval jako účetní a brzy se zapojil do krajanského života. V Sokole nejen cvičil a hrál volejbal, ale také dělal po mnoho let pokladníka. Ve Čs. sdružení byl řadu let jednatelem, měl na starosti různé akce jako například sponzorování rodin, které se snažily prostřednictvím Sdružení dostat do Kanady příbuzné. Vydatně pomáhal při organizaci tanečních zábav. Pomáhal také s expedicí Věstníku téměř od samého začátku jeho vydávání.

     K jeho významnému jubileu mu srdečně gratulujeme a do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví! (AM)

In memoriam

Se zármutkem v srdci oznamujeme, že nás v úterý 5. prosince opustila naše milovaná Marie HANUŠOVÁ ve věku 95 let. Narodila se 17. září 1922. V Kanadě žila od roku 1978, kam se vypravila z Holandska. Domovinu opustila v lednu 1948. Zesnula tiše, obklopena péčí nejen celé rodiny, ale i zdravotního personálu nemocnice v Oakville. Kdož jste ji znali, vzpomeňte na ni.

     Za zarmoucenou rodinu Dagmar Rydlová, sestra zesnulé.

Mikulášská nadílka pro děti

Mikulas.jpgLetošní Mikulášská nadílka se konala v sobotu 9. prosince na tradičním místě v hale kostela Westmount Park United Church. Přišlo 19 rodin celkem se 30 dětmi, z nichž několik rodin je v Montrealu a okolí nově. Než dorazil Mikuláš, čert a anděl, Česká škola připravila pro děti čtení z knížky Jiřího Kahouna "U všech čertů". Poté začal Mikuláš se svými pomocníky nadělovat dárky a děti, které uměly básničku či písničku česky či slovensky, obdaroval navíc malým dárkem ze svého velkého koše. Děkujeme rodičům za donesené dobroty a všem organizátorům a pomocníkům za pěkné odpoledne! (Andrea Larocque)

Na obrázku vpravo Mikuláš František, anděl Ema a čert Sofia při rozdávání dárků.

Různé zprávy

Na Věstník přispěli: George a Mary Bartoš, Pavla Fofana, Věra Gazdová, Alice Gergelová, Alice Havlová, Jana Kapičková, Jitka Křivánková, Frank Němec, Dr. Jitka Ponka, Dr. Eva Procházková, Misha Smid, Luboš a Lidmila Špačkovi, Hana Svobodová, Milada Teichmannová a jeden dárce, který si nepřeje být jmenován. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu: Ema Košacká, 6542 McLynn, Montreal, QC, H3X 2R6. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a informace můžete psát i na emailovou adresu Montrealského věstníku: montrealvestnik@gmail.com nebo amartinu@yahoo.com.


Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové red. rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.