Montrealský věstník                                Ročník 54

Únor/February 2018                   5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                               Číslo 6


 

Montrealský věstník (i starší čísla) můžete číst na webové stránce

www.montrealvestnik.com

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

31. 1.    St         Výborová schůze Čs. sdružení, Čs. dům, 6540 McLynn, 19.30 h

4. 2.      Ne        Vystoupení "Argentinské tango", St. John's United Ch., 98 Aurora, Pointe-Claire, 16.00 h

7. 2.      St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

21. 2.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

Klub seniorů

V únoru se sejdeme dvakrát, 7. a 21. 2., vždy ve středu v půl jedné odpoledne v Čs. domě na 6540 McLynn. Informace v případě potřeby podá Ema Košacká, tel. 514-735-5795.

 

První schůzka v novém roce, 10. ledna, proběhla pouze v dámském obsazení. Bohužel si na to budeme muset zvykat, jeden z našich nemnohých seniorů se totiž během svátků odstěhoval do Ottawy. Diskuzi o verších Pavla Javora jsme odložily (my dámy, takže musíme použít "y") na příště. Vzpomněly jsme 25. výročí rozdělení Československa, 31. prosince 1992. Vyprávěly jsme si o záhadných příhodách: Například hledáme nějakou věc, o které víme, kam jsme ji položily, a ona tam není. Prohlížíme kabelky, kapsy, nakonec celý byt, a za dva, tři dny, ejhle! Věc je na místě, kde měla původně být. Jak doktor Roden tvrdíval, že každý z nás má doma "pastyříky", tedy skřítky, kteří zlomyslně věci schovávají.

     Promítly jsme si film "Fešák Hubert", situační komedii, jejíž děj se odehrává na počátku třicátých let 20. století na Žižkově. Pobavily jsme se. Při té příležitosti jsme srovnávaly kvalitu filmů českých režisérů, to, co ti samí museli vytvořit v letech sedmdesátých a osmdesátých. Těžko tomu věřit, že v roce 1967 Antonín Moskalyk natočil film "Dita Saxová", na který nikdo, kdo ho viděl, nezapomene, a v roce 1983 režíroval film "Třetí princ", který jsme si nedávno promítli a který za zapamatování vůbec nestojí.

 

Schůzky 24. ledna se opět zúčastnili naši "veteráni", kteří nám minule chyběli. Pan Alois Fogl vyprávěl o svých začátcích v Kanadě, počínaje příjezdem lodi Samaria do Halifaxu v únoru 1949. Také naše předsedkyně paní Olga Nováková se do Kanady dostala nebezpečnou plavbou na lodi Neuralie. Připomněli jsme si, že v roce 1969 se na protest proti sovětské okupaci upálil student Jan Palach (jedna naše členka ho osobně znala). Přečetli jsme si několik "zimních" básní Jaroslava Seiferta, počínaje tou s názvem "Leden". A jak jsme si slíbili, hlavním tématem schůzky byly vzpomínky na básníka Pavla Javora. Každý z nás má v knihovně několik jeho sbírek a ta v Českém domě obsahuje snad všechny. Několik básní jsme si zarecitovali, mluvili o těch, co jsou nám nejmilejší (někteří z nás až ochraptěli). Hodně z nás pana Jiřího Škvora znalo, a tak jsme vzpomínali na rozhovory s ním. Řeč se potom stočila na dobroty z posvícení a zabíjaček: jelítka, jaternice. Málem jsme se pohádali o tom, jak nejlépe připravit černou polévku. Nakonec jsme si promítli první polovinu filmu "The King's Speech". Příště se na tento film dodíváme a zase se vrátíme k filmům českým. Nemáme jich mnoho, budeme rádi, když nám někdo nějaký zajímavý zapůjčí.                              (IR)

Čs. sdružení

Letošní rok je bohatý na výročí a některá z nich bychom rádi náležitě oslavili. Nejvýznamnější je určitě sté výročí vzniku Československé republiky 28. října. Tradičně jsme u příležitosti tohoto data pořádali koncert, a tak i tentokrát jej montrealská pobočka Čs. sdružení ve spolupráci se Sokolem Montreal plánují na konec října. Výbor Čs. sdružení, který se má sejít ve středu 31. ledna 2018 v Českém domě v půl osmé večer, bude právě o tom jednat. Na programu je samozřejmě rovněž plánování obvyklých akcí (Velikonoční pomlázka pro děti, Bazar, Mikulášská zábava a nadílka) a zhodnocení průběhu prvního půl roku České školy.

 

Velikonoční malování vajíček a pletení pomlázky pro děti chystá Čs. sdružení a Sokol Montreal tradičně na Bílou sobotu, která letos vychází na 31. března 2018. Sejdeme se nejspíš opět v hale kostela Westmount Park United ve 3 hodiny odpoledne. Přesné oznámení bude v příštím čísle Montrealského věstníku.         (AM)

Česká škola

Po vánocích jsme se měli poprvé sejít 13. ledna, ale počasí naše plány totálně zkomplikovalo. V noci z pátku na sobotu napadlo přes 40 cm nového sněhu, a tak jsme se v sobotu ráno rozhodly, že vyučování přeložíme na příští víkend. Udělaly jsme dobře, situace na silnicích byla skutečně problematická.

     Na vánoční prázdniny dostaly děti za domácí úkol koukat na české pohádky. Paní učitelka Andrea poslala rodičům typy na internetové stránky, kde je možné krásné a klasické pohádky snadno najít. Naše první letošní vyučování bylo tudíž zaměřeno na české pohádky a tradiční pohádkové bytosti. S radostí jsme konstatovaly, že naši žáci znají nejenom Popelku, Šípkovou Růženku či Červenou Karkulku, ale taky Mrazíka a čarodějnici Saxanu. Těžké bylo vysvětlit, jaký je rozdíl mezi vodníkem a hastrmanem. Názorů a nápadů bylo mnoho, a tak jsme se demokraticky shodli, že všichni mají pravdu. A co vy, čtenáři? Víte, jaký je rozdíl mezi vodníkem a hastrmanem?                                                                             (Katka Kwasniaková)

Sokol Montreal

Sokolský volejbal se pro tuto sezónu ruší pro nedostatek hráčů. Máte-li zájem, aby se volejbal obnovil příští sezónu, kontaktujte manžele Hřibovy na tel. 514-683-2092.

Misie sv. Václava

Upozorňujeme, že v únoru se česká mše nekoná. Datum příští české mše bude oznámeno v březnovém čísle Montrealského věstníku.                                                                                                    (Rose Mary Strban)

Tábor Hostýn

Dětský tábor se bude letos konat zase tři týdny a to od neděle 1. července do soboty 21. července. Ceny budou stejné jako v minulém roce, tj. 395 $ za jeden týden, 765 $ za dva týdny a 960 $ za tři týdny. Přihlášky na tábor najdete na našem webu www.hostyn.org. Těšíme se na vaše děti a vnoučata.                (Josef Maxant)

Koncert "Argentinské tango"

Zveme vás na koncert a taneční vystoupení dua "Ludmila y Pablo" pod názvem TANGO ARGENTINO, které se bude konat v hale kostela St. John's, 98 Aurora, Pointe-Claire, v neděli 4. února ve 4 hodiny odpoledne. Směs tance, hry na klavír a na housle slibuje odpoledne plné kouzla horkého Buenos Aires.

     Ludmila Srnková se narodila a studovala v Čechách, pak přesídlila do Argentiny. S Pablem teď žijí v Berlíně a cestují po světě, kde vystupují jako hudební duo (housle a klavír) a jako taneční pár. Vstupné 15 $, děti do 10 let zdarma. Po vystoupení bude následovat občerstvení. Informace na tel. 514-515-3718 nebo po emailu na jan.krejcar@mail.mcgill.ca.

Encyklopedie Josefa Čermáka

Téměř rok čekáme na publikaci, na které dr. Josef Čermák již dlouho usilovně pracuje kromě toho, že se věnuje celé řadě jiných aktivit. Je úžasné, s jakým úsilím a nadšením pracoval na sběru dat, aby jeho kniha "It All Began with Prince Rupert – The Story of Czechs and Slovaks in Canada", která poprvé vyšla v roce 2005, byla aktualizována a aby se do knihy dostaly nejnovější informace. Kniha je napsána anglicky a je opatřena řadou aktuálních i historických fotografií. Není pochyb, že se stane zajímavou a potřebnou pomůckou těm, kdo se zajímají o historii exilu, imigrantů a života Čechů a Slováků v zahraničí. Úvodní slovo napsal velvyslanec ČR v Kanadě Mgr. Pavel Hrnčíř, ze kterého vybíráme (překlad dr. J. Čermáka):

     "Kniha Josefa Čermáka začíná příběhy mimořádných Čechů a Slováků, kteří vynikli mezinárodně ve vědě, kultuře, v podnikání, politice a sportu. Předkládá poučný pohled na Československo v globálním kontextu. S tímto širším pohledem na historické kořeny těchto dvou národů je snadnější pochopit důvody emigrace ve značném počtu. Nejdříve to byly důvody ekonomické a v posledním století bezútěšná politická situace v Evropě. Mimořádně cenná je část knihy v sekci zabývající se dějinami českých a slovenských organizací jako České a slovenské sdružení v Kanadě, Sokol, Masaryk Memorial Institute a kostely. Češi a Slováci nebyli prvními emigranty do Kanady, tato pocta patří Francouzům a Britům. Jejich přitažlivost pro kanadské společnosti a firmy nebyla jejich francouzština a angličtina. Základem jejich úspěchu v nové zemi byla jejich schopnost přizpůsobit se novému prostředí. Jejich školní diplomy naznačovaly jejich scholastický úspěch, ale neříkaly nic o demokratických tradicích českého národa ani o jejich touze žít jako svobodní lidé. Kanada jim dala možnost, aby realizovali své sny od samého začátku, aby žili jako respektovaní občané Kanady věrni svým evropským kořenům. Mezi hrdé občany Kanady počítejte i Čechy a Slováky. Jejich historie je dnes kapitolou moderní historie Kanady."

     Encyklopedii si můžete objednat telefonicky v redakci Nového domova, (647) 770-1713, nebo emailem na vera.toronto@gmail.com. Cena je 30 $ plus poštovné.                      (Převzato z Nového domova č. 1 z 11. ledna 2018)

Kultura

Ajvazova title.JPGDr. Olga AJVAZOVÁ, která už dlouhá léta inzeruje v našem Věstníku a mnozí čtenáři ji velmi dobře znají i osobně, je nejen překladatelka a tlumočnice, ale i spisovatelka. V lednu 2017 jí v Praze vyšla knížka povídek pod názvem "Podivné příběhy". Některé lze zařadit k žánrům fantastiky, jiné jsou inspirované autorčinými cestami, setkáními, tlumočením v různých prostředích. V četných z nich se odráží její láska k literatuře, výtvarnému umění a filmu. Povídky se odehrávají v nejrůznějších zemích světa, ve vesmíru a na surreálních místech. Jak dopadne první lidské klonování, láska muže k vidině, vzpoura počítačů či pobyt moderní ženy v Atlantidě? Jaký bude svět v roce 2084? Chtěli byste vcházet do obrazů slavných mistrů nebo se setkat s tajemnou osobou, schopnou ovlivňovat osud? Lákalo by vás putovat po bizarně krásných planetách? O tom všem se můžete dočíst ve třiatřiceti zajímavých povídkách, které jsou k dostání v Čechách i na Slovensku, nebo na objednávku po internetu.

     Bratr Dr. Ajvazové, pan Michal Ajvaz, je uznávaným českým spisovatelem, básníkem a překladatelem, představitelem magického realismu.                                                                                                    (AM)

 

02 Edit.jpgUž v listopadu jsme měli to potěšení vidět film Zuzany ZELINOVÉ "Edit a já". Upoutávka slibovala absurdní emigrační grotesku, kaleidoskop zážitků a zároveň intimní obrazový deník plný úvah o plynutí času, o osamělosti a iluzornosti návratů. Film byl opravdu velmi zajímavý. Autobiografický dokument z doby, kdy sama autorka měla existenční potíže – a snad proto byl film udělaný velmi citlivě a s pochopením pro starou výstřední Maďarku, která se nikdy nenaučila žádný jiný jazyk kromě své rodné řeči a urputně chtěla měnit Montreal na Budapešť. Jemný a trpělivý přístup opatrovatelky a společnice, tedy Zuzany samotné, si nakonec získal Editinu příchylnost, přímo lásku, a představa, že bude filmovou hvězdou, ulehčila v mnohém práci kameramanovi i samotné režisérce. Vznikl z toho dokument pravdivý a dojemný, který každého nutí k zamyšlení i nad sebou samým. Zuzana ho dělala vesměs s umělci, kteří sami vědí, co to je emigrace: kameraman je původem Slovinec, střihač Mexičan, klavírní doprovod bravurně nahrál Čech, nám dobře známý Martin Karlíček. Děkujeme Zuzaně Zelinové za pěkný zážitek a přejeme jí úspěch i na mezinárodní úrovni – film "Edit a já" se v letošním roce bude ucházet o přízeň diváků na pěti festivalech dokumentárních filmů v Americe i v Evropě.

     Víc informací o Zuzaně Zelinové najdete na jejím webu www.zelinova.com.                                      (AM)

 

EC1s.jpgV sobotu 20. ledna se v Bourgie Hall montrealského Musée des beaux-arts představil orchestr Ensemble Caprice spolu se skupinou OktoEcho s neobvyklým repertoárem cikánských a indických písní autorů z 18. a 19. století. Kromě skladeb Georga Ph. Telemanna a Williama Hamiltona Birda to byly písně ze souboru nazvaného "Uhrovska Collection", který byl nalezen v r. 1730 na Slovensku a obsahuje na 350 melodií cikánské hudby z Maďarska, Slovenska i Čech. Některé z nich můžete najít i na YouTube v podání Ensemble Caprice: www.youtube.com/watch?v=isCIWEnr2Uo. Hudebníci jak z Ensemble Caprice tak i z OktoEcho hrají na dobové či tradiční nástroje, např. barokní housle, tabla (speciální kytara), kanun (strunný nástroj podobný cymbálu) a různé tamburíny a bubínky. K tomu nevyhnutelně patří flétny a píšťaly, které písním dávají typický středověký charakter. Melodie velmi dobře doplňoval zpěv, zvlášť v táhlých indických písních beze slov. Zpestřením byla skvělá skladba "Concerto della zingara", jejímž autorem je sám vedoucí Ensemble Caprice Matthias Maute.

     Koncert byl vynikajícím zážitkem a můžeme se těšit na další vystoupení Ensemble Caprice spolu se sborem Musica Orbium v La Passion J. S. Bacha, které koná sobotu 21. dubna v 7 h večer a v neděli 22. dubna ve 3 h odpoledne v kostele Saint-Pierre-Apôtre, 1201 de la Visitation (metro Beaudry).                       (AM)


 

Letošní významná výročí

Roky končící osmičkou jsou v české a slovenské historii už notoricky známé. Co se stalo v letech 1918, 1938, 1948, 1968, jaký měly tyto události význam a důsledky, to ví asi každý z nás. Ale významných osmičkových výročí je v české historii víc. Připomeňme si alespoň některé z nich:

     V roce 1158 byl kníže Vladislav II korunován českým králem. Byl to druhý král v historii českých zemí po Vratislavu II, který byl korunován v r. 1086. Oba panovníci získali královský titul pouze pro svou osobu. Dědičný titul krále získal až Přemysl Otakar I, a to v roce 1198. Pro jeho vnuka, Přemysla Otakara II, který je známý jako "král železný a zlatý", byl osmičkový rok osudný, padl na Moravském poli v roce 1278.

     Vláda českého krále a římského císaře Karla IV je významná rokem 1348, kdy bylo založeno Nové Město pražské, Karlova univerzita a položen základní kámen hradu Karlštejn. Karel IV pak zemřel v roce 1378.

     Z dalších významných dat jmenujme rok 1458, kdy byl Jiří Poděbradský korunován českým králem, rok 1598, kdy král Rudolf II povýšil Hradčany na královské město, rok 1618, kdy proběhla Pražská defenestrace, která znamenala začátek Třicetileté války, a rok 1648, kdy švédská vojska obsadila Prahu (obležení a drancování trvalo od července do listopadu).

     V únoru oslavíme 210 let od narození dramatika, novináře a herce Josefa Kajetána Tyla a 140 let od narození slavné operní zpěvačky Emy Destinnové. Tyl se narodil 4. února 1808 v Kutné Hoře a je v nynější době nejvíc známý asi tím, že složil slova české hymny "Kde domov můj" (byla součástí jeho slavné hry "Fidlovačka"). Zemřel ve 48 letech v podstatě v bídě. Ema Destinnová (vlastním jménem Emílie Pavlína Věnceslava Kittlová), která se narodila 26. února 1878 v Praze, žila jen o 4 roky déle – zemřela v roce 1930. Je příkladem českých vynikajících talentů, které došly doma uznání až poté, co je uznala cizina – Národní divadlo ji odmítlo, což ji přinutilo hledat angažmá jinde. Deset let zpívala v Berlíně a hostovala pak v Londýně, Vídni i v Metropolitní opeře v New Yorku, kde zpívala po boku Enrica Carusa. Na konci I. světové války žila v Čechách a na závěr svých koncertů zpívala "Kde domov můj" jako národní manifest.

     Asi tím nejsmutnějším únorovým výročím je tzv. "Vítězný únor", jak komunisté nazývali únorový puč, který proběhl mezi 17. a 25. únorem 1948. V době totality byl slaven jako den Vítězství československého pracujícího lidu, zatímco ve skutečnosti znamenal přechod od demokracie k totalitě, jehož důsledkem bylo připojení k sovětskému bloku, útlak obyvatelstva, ekonomický úpadek a obrovská emigrační vlna.

     Naopak výročím, které mohou Češi v Kanadě a především v Montrealu oslavovat s radostí, je sto let od narození Ing. A. K. Velana, který se narodil 8. února 1918 a kterému chybělo jen necelých pět měsíců, aby toto jubileum oslavil s námi: zemřel 29. září loňského roku. Pan Velan byl nejen mezinárodně úspěšný průmyslník, obchodník a vynálezce, ale i vědec a spisovatel zajímající se o vesmír, sportovec a především filantrop a humanista, který byl vždy ochoten pomoci, kde bylo potřeba. Ke všem mezinárodním uznáním a cenám si především zaslouží stálou vděčnost a úctu nás všech.                                                               (AM)

Pozn. redakce: Ovšem nejvýznamnější pro Montrealský věstník je rok 1988, kdy naše šéfredaktorka přišla do Kanady.

Různé zprávy

Firma Tries Distribution Inc. dojednala se SAQ dovoz menšího balení slivovice a likérů od R. Jelinek, Vizovice. Tímto způsobem si můžete objednat balení po 2 ks s dodávkou do nejbližšího SAQ, kde si ji převezmete a zaplatíte. K dispozici je

   10-tiletá slivovice (50%) blond – 2 x 57 = $ 114.-          5-tiletá slivovice (50%) bezbarvá – 2 x 59 = $ 118,-

   Honey (35%) blond – 2 x 50.75 = $ 101.50                  Pear Williams (42%) bezbarvá – 2 x 55 = $ 110

   Fernet (38%) – 2 x 48.25 =  $ 96.50                            Amaro (30%) s citronem – 2 x 45.25 = 90.50

Pošlete email s objednávkou na sales@tries.com nebo zavolejte na 450-890-6101 (Pavel). Uveďte vaši adresu, případně email, telefonní číslo a nejbližší obchod SAQ (po celém Quebeku). Číslo objednávky obdržíte emailem nebo po telefonu. Zatím je vše na skladě u SAQ a průběžně budeme doobjednávat.

 

Na Věstník přispěli: Dr. Olga Ajvazová, Olga Darai, Dušan Lamos, Regina Mišnerová, Míla Zárubová-Horáková. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu: Ema Košacká, 6542 McLynn, Montreal, QC, H3X 2R6. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a informace můžete psát i na emailovou adresu Montrealského věstníku: montrealvestnik@gmail.com nebo amartinu@yahoo.com.


Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové red. rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.
Trochu humoru

Pán řekl Noemu: "Za šest měsíců na Zem sešlu déšť, který bude trvat čtyřicet dní a nocí. Voda zaplaví celou zemí, hory i údolí, a všechno zlé bude zničeno. Chci, abys postavil archu a zachránil pár zvířat od každého druhu. Tady máš na ni plány."

Šest měsíců uplynulo jako voda. Obloha se zatáhla a začal padat déšť. Noe seděl na dvorku a plakal.

"Proč jsi nepostavil archu, jak jsem ti přikázal?" zeptal se ho Bůh.

"Odpusť mi, Pane," řekl Noe. "Snažil jsem se, seč jsem mohl, ale stalo se tolik věcí. Plány, které jsi mi dal, město neschválilo, a tak jsem musel nechat udělat nové. Pak jsem měl další problémy, protože město tvrdilo, že archa je nepovolená stavba, takže jsem musel běžet na katastr sehnat si k ní povolení. Lesnická správa požadovala povolení ke kácení stromů a byl jsem zažalován ochranáři zvířat za odchyt zvěře. Ministerstvo životního prostředí požadovalo vyjádrení o ekologických důsledcích záplavy. Vnitro ode mě chtělo předběžné plány šíření vody. Na finančním úřadě zablokovali má aktiva, protože tvrdili, že se snažím vyhnout placení daní tím, že opustím zemi. Úřad práce měl podezření, že ilegálně zaměstnávám Ukrajince, takže jsem musel dokazovat opak. Je mi líto, pane, ale nemohu Archu dokončit dříve než za pět let." Najednou přestalo pršet, obloha se vyčistila a vysvitlo slunce. Noe se podíval vzhůru a zeptal se:

"Pane, znamená to, že nebudeš ničit náš svět?"

"Správně," odpověděl Bůh. "Úřady to už udělaly za mne."

 

 

CharHong logo.jpg

 

3843 boul. Saint-Laurent

Tel. 514-844-6734

boucheriehongroise84@gmail.com

 

Nabízíme:

Mattoni (regular, lemon, orange, grapefruit), Kofola,

Tatranky, Horalky, Kávěnky, Fidorky (4 druhy), Mila, Amigo, Nugetta, zeli kysané, červené a bílé, halušky

a knedlíky v prášku, nakládané okurky, hořčice

(kremžská, plnotučná a další), Maggi,

výrobky Vitana a Dr. Oetker, salámy a klobásy

evropského typu (čabajka, uherský salám),

vídeňské párky, různé druhy sýrů

(bryndza, oštiepok, párenica, korbáčik a jiné)

 

 

Honorární konzulát
České republiky v Montrealu
 
JUDr. Hynek Žikovský, konzul
 
2020 University,  Suite 1920
Montreal, QC H3A 2A5
Tel.: 514-316-4383
e-mail: consul.czech.qc@gmail.com
montreal@honorary.mzv.cz

 

 

Odkoupím

 

registrované i neregistrované střelné zbraně,

sportovní, lovecké, vojenské.

Restaurování starých či poškozených zbraní.

Potřebná povolení mám, převod zařídím.

Diskrétní jednání zaručeno.

 

Jiří  514-616-9257

 

Misner KW fin

 

 

BARBARA ASGARY

 

artist

 

514-488-5514

 

www.barbaraasgary.com

 

barbara.asgary@gmail.com

 


 

 

Voyage  NORKO  Travel

 

1234 Stanley St. , Montreal H3G 2S7

Tel.: (450) 812-0620  Fax: (514) 871-0148

Toll free: 1-888-871-8888

e-mail: kapit2678@hotmail.com

Letenky a veškeré turistické služby

VOLEJTE  ALENU!

 

 

PhDr. OLGA AJVAZOV Á

Oficiální tlumočnice a překladatelka jazyka českého, slovenského, anglického, francouzského, španělského a ruského. Překlady všeho druhu, včetně odborných a ověřených. Tlumočení simultánní, konsekutivní i doprovodné. Korektury textů, výuka jazyků.

 

5254 Côte St. Antoine, Montréal, QC H4A 1P4

Telefon: (514) 481-3333

E-mail: olgatranslation@sympatico.ca

 

 

MILO Š  G.  KACIR

 

CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT

 

2530 Perrot Blvd., Ile Perrot J7V 8P4

 

Tel.: (514) 425-6556   Cell: (514) 895-2840

 

E-mail: mkacircpa@gmail.com

 

 

Telephone: (514) 737-4892

 

Dr. Jitka Ponka

Dental Surgeon/Chirurgien dentiste

 

Office hours                       3550 Cote des Neiges

By appointment                                      Suite 375

Montreal, PQ H3H 1V4

 

Dr. Tom áš MACHÁN

 

zubný lekár

 

6600 Trans-Canada # 670, Pointe-Claire

naproti Fairview Shopping Center

 

Telefon: (514) 426-4228

 

Forman 4a

 

Členka Ordre des Psychologues du Québec

 

Viktória HIČÁROVÁ, PhD.

Psychologička

Hudson Medi Centre, 465 Main Road

Hudson, QC J0P 1H0

 

Tel. 514-623-9220

viktoria.hicarova@gmail.com

Slovensky, česky, English

Pechousek%20logo%20CB%20upr

VÁCLAV & JOSEF PECHOUSEK

 

2715 LOUIS A. AMOS            TEL.: (514) 631-2047

LACHINE, QUEBEC               FAX: (514) 631-3209

CANADA H8T 1C3                  josef@usinagevj.com

 

 

Bohemia 2011

Cerny a