Montrealsk ý věstník Ročník 54

Březen/March 2018     5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                               Číslo 7


 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

7. 3.     St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

21. 3.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

31. 3.   So        Velikonoční pomlázka, St. Ignatius Church lounge, 4455 West Broadway, NDG, 15.00 h

3. 4.     Út        Výroční schůze Čs. sdružení, Čs. dům, 6540 McLynn, 19.30 h

8. 4.     Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

Klub seniorů

V březnu se sejdeme dvakrát, 7. a 21. 3., vždy ve středu v půl jedné odpoledne v Čs. domě na 6540 McLynn. Informace v případě potřeby podá Ema Košacká, tel. 514-735-5795.

 

Na š e první únorová schůzka ve středu 7. 2. musela být kvůli další sněhové bouři odložena na den svatého Valentýna (mimochodem, sněhu a ledu už snad bylo tuto zimu dost). Tentokráte dámy nehrály přesilovku, síly byly vyrovnány. Povídali jsme si o všem možném: o letošní tvrdé zimě, jak se už těšíme na léto a na venkov. Doufáme, že na příští schůzku už bude moci přijít naše předsedkyně, paní Olga Nováková – snad už nebudou chodníky zledovatělé. Zasmáli jsme se několika vtipům, postěžovali si, jak už nám neslouží paměť. O čem že jsme to vlastně hovořili? A protože jsme se chtěli pobavit a ne příliš přemýšlet, promítli jsme si situační komedii "Roztomilý člověk" režírovanou Martinem Fričem. Film nám připomínal dnešní politiku ve Spojených státech. Moc jsme se přitom nasmáli.

 

Na druhé únorové schůzce 21. 2. jsme se sešli už v obvyklém počtu; led na chodnících vlivem teplejšího počasí a deště víceméně roztál. Paní Olga Nováková nám vždy připomene nějakou historickou událost týkající se data schůzky, například 21. února roku 1546 zemřel Martin Luther. A samozřejmě, letos "slavíme" 70. výročí "Vítězného" února. Ale raději něco veselejšího: v únoru začínala v Praze Matějská pouť. My dámy jsme vzpomínaly, že někdy už jsme si na kolotoče a houpačky oblékly podkolenky. Brrr! Potom jsme se pobavili dalším dílem režiséra Martina Friče, tentokráte z prostředí předválečného gymnasia. Film "Cesta do hlubin študákovy duše" podle knížky učitele a spisovatele Jaroslava Žáka nám připomněl dobu našich studií. Tento humor nikdy nezestárne. (IK)

Čs. sdružení

Výroční schůze montrealské pobočky Čs. sdružení se bude konat 3. dubna 2018 v půl osmé večer v Českém domě na 6540 McLynn. Valná hromada je schůze pro všechny členy Čs. sdružení v Montrealu . Zároveň zveme i další krajany , kteří by chtěli pomoct s našimi podniky, aby se zúčastnili.

 

Oznamujeme našim členům, že členské příspěvky na rok 2018 činí stále 20.00 $ na osobu. Pro členy nad 70 let je placení příspěvků dobrovolné, nicméně pobočka za ně platí ústředí 5.00 $ ročně. Děkujeme všem, kteří už příspěvky zaplatili, a prosíme ostatní, aby vystavili šek na Czech and Slovak Association a poslali jej v přiložené obálce na adresu: Ema Košacká, 6542 McLynn Ave., Montreal, QC, H3X 2R6. Děkujeme. (EK)

Tábor Hostýn

Dětský tábor se letos bude opět konat pod vedením osvědčené dvojice Josefa Maxanta a Franty Kaštánka. Tábor začne 1. července a bude trvat tři týdny až do 21. července 2018. Čisté ceny (net) jsou stejné jako vloni: za první dítě 395 $ za jeden týden, 765 $ za dva týdny a 960 $ za tři týdny. Další děti ze stejné rodiny mají 10 % slevu. Rodiče dostanou potvrzení na daně.

Hledáme vedoucí k dětem . Zájemci volejte na tel. 450-465-4844 nebo 514-913-1030, anebo pište na adresu camphostyn@gmail.com nebo skastanek @sympatico.ca. Přihlášky a další informace najdete na naší webové stránce www.hostyn.org. (Josef Maxant)

Misie sv. Václava

Upozorňujeme, že v březnu se česká mše nekoná. Naše příští mše bude v neděli 8. dubna jako obvykle v 11 hodin v kapli ve 3. patře budovy Loyola High School, 7272 Sherbrooke Street West. (Rose Mary Strban)

03 Velikonoce Velikonoční pomlázka pro děti

České a slovenské sdružení a Sokol Montreal opět chystají pro děti tradiční velikonoční pomlázku (malování vajíček a pletení pomlázky). Bude se konat jako obvykle na Bílou sobotu, která letos vychází na 31. března . Sejdeme se ve ve 3 hodiny odpoledne v lounge kostela sv. Ignáce (St. Ignatius Church) na 4455 West Broadway, tam, co se pořádají české bazary. Všichni si opět budou moci uplést správnou velikonoční pomlázku a namalovat velikonoční kraslice. Proutky na pomlázky i mašle obstaráme. Doporučujeme, aby si děti přinesly z domova barvičky a vyfouknuté skořápky vajec nebo vejce natvrdo, která budou malovat. Také uvítáme tvořivé maminky, které dětem s malováním a zdobením vajíček pomohou. Po malování bude jako obvykle připraveno malé pohoštění. Budeme rádi, když maminky či babičky opět něco dobrého pro děti upečou a přinesou. Prosím, ozvěte se nejpozději do pátku 22. března Aleně Martinů na 514-484-6177 nebo na amartinu@yahoo.com, s kolika dětmi hodláte přijít. Děkujeme a budeme se těšit na shledanou. (AM)

Kultura

Koncert Ensemble Caprice spolu se sborem Musica Orbium v La Passion J. S. Bacha se koná v sobotu 21. dubna v 7 h večer a v neděli 22. dubna ve 3 h odpoledne v kostele Saint-Pierre-Apôtre, 1201 de la Visitation (metro Beaudry). Další koncerty Ensemble Caprice najdete na jejich webu ensemblecaprice.com.

Velikonoční bazar v Torontu

Tradiční velikonoční trhy se budou konat v sobotu 24. března 2018 od 10 hodin v restauraci Praha na Masaryktownu, 450 Scarborough Golf Club Rd, Toronto. K prodeji budou ručně malované kraslice a tradiční velikonoční speciality. Přijďte si posedět s přáteli a známými – všichni jste vítáni! (Nový domov)

Dopis krajanům z ministerstva zahraničních věcí

Vážení a milí přátelé, mám to potěšení Vás znovu pozdravit na začátku roku, který bude v mnoha ohledech výjimečný. [...] Mezi priority naší činnosti patří zejména podpora výuky českého jazyka v zahraničí. U příležitosti tradičního Týdne češtiny ve světě ve dnech 30. 7. do 3. 8. 2018 pořádá spolek Česká škola bez hranic ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Ministerstvem zahraničních věcí letos již jubilejní X. Mezinárodní konferenci Českých škol bez hranic a spolupracujících škol. Bližší informace ohledně doprovodných akcí – seminářů či kurzů pro vyučující – budou dostupné na webové stránce www.csbh.cz.

Na výuku češtiny bude zaměřený i tradiční letní tábor pro děti ve Sluňákově, a to od 28. 7. – 4. 8. 2018. Podrobné informace i přihlášky jsou rovněž k dispozici na webové stránce www.csbh.cz.

Připomínáme užitečnou pomoc a metodickou oporu pro výuku českého jazyka v zahraničí , kterou naleznete v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy na http://ujop.cuni.cz.

Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz nabízí jak informace o českém vysokém školství pro zahraniční studenty na samostatném webu www.studyin.cz, tak i [...] elektronický časopis Krajiny češtiny.

Pro připomínku historických událostí v období 1918-2018 byla spuštěna oficiální webová stránka schválená vládou ČR https://spolecnestoleti.cz/cs. Zde naleznete i programový kalendář akcí, které se budou při této příležitosti konat v ČR. Zásadním informačním kanálem je Radio Praha www.radio.cz neboli vysílání Českého rozhlasu do zahraničí, které kromě pořadů pro děti v zahraničí provozuje i stránku www.krajane.net.

Veřejnoprávní Česká televize si k této příležitosti připravila svoji samostatnou a přehlednou webovou stránku www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti.cz s audiomateriály, články a dalšími zajímavostmi k událostem let 1918-2018. Také Univerzita Karlova spustila svou stránku www.uk100.cuni.cz.

Rok 2018 je významný i tím, že se ve dnech 5. až 6. července bude v Praze konat XVI. všesokolský slet. Česká obec sokolská chce připravovaným programem vzdát poctu založení Československé republiky.

Československá společnost pro vědy a umění svolala od 10. do 12. 7. světový kongres SVU do Prahy. Kongres se koná ve spolupráci se Senátem PČR a Metropolitní univerzitou Praha. Veškeré informace ohledně programu a registrace naleznete na www.svu200.org.

V předstihu zahájil svou činnost zajímavý spolek Svatá Ludmila, který již nyní organizuje a připravuje řadu připomínkových akcí v ČR i v zahraničí, jejichž vyvrcholením bude v r. 2021 připomenutí výročí 1100 let od zavraždění svaté Ludmily na hradišti Tetín. Vše najdete na www.svataludmila.cz.

V závěru svého dopisu bych Vás rád informoval o ustanovení Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí v dubnu 2017. Cílem práce této Komise, jejímž předsedou mám tu čest být, je prohloubení vzájemné informovanosti a spolupráce orgánů státní správy v krajanské problematice a vytvoření společné databáze informací pro Čechy žijící v zahraničí. [...] Věřím, že v blízké době bude spuštěna webová stránka obsahující užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí. [...]

Ing. Jaroslav Kantůrek, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR

Letošní významná výročí

Tentokrát si připomeneme některá březnová výročí událostí z let končících osmičkou. Již minule jsme se zmínili o Jiřím z Poděbrad , který byl zvolen českým králem v roce 1458. Jeho zvolení bylo na tehdejší dobu činem naprosto převratným. Do té doby se panovníkem mohl stát jen člen některé vládnoucí dynastie nebo příslušník vévodského rodu, zatímco Jiří byl pouze pán a navíc vůdce husitské strany. To mělo ovšem výhodu u českých pánů, kteří měli dost katolických vládců. Po Karlu IV, jeho synech, starším Václavovi IV a mladším Zikmundovi, totiž nastoupil na český trůn Albrecht Rakouský a po něm jeho syn Ladislav Pohrobek, který byl silně prokatolický. Jiří Poděbradský byl zvolen 2. března 1458 a vládl celých 13 let až do své smrti. Jeho snaha sjednotit Evropu byla dalším na svou dobu převratným činem, který zůstal nesplněn proto, že si Jiří dovolil ignorovat papežskou moc.

Další březnové výročí souvisí s Karlem IV a jeho výstavbou Nového města pražského – 8. března 1348 vydal zakládací listinu a základní kámen byl položen už 26. března, což byla úctyhodná rychlost od plánu k výstavbě, umožněná nejspíš tím, že byl absolutním vládcem, jehož příkazy byly plněny bez jakýchkoliv diskuzí. O celém procesu plánování a výstavby se můžete dočíst na mapa.otecvlasti.eu/detail/253 – promyšlenost plánů i procesu výstavby je obdivuhodná, i na dnešní poměry téměř neuvěřitelná.

Přenesme se o 350 let později v historii: 26. března 1698 se narodil Prokop Diviš. Byl to český katolický kněz, teolog, ale také přírodovědec, léčitel a hudebník, známý hlavně jako vynálezce hromosvodu. Svůj "meteorologický stroj" postavil dřív (v r. 1754) než Benjamin Franklin (v r. 1760), který je světově uznávaný jako vynálezce bleskosvodu. Konstrukce a účel Divišova stroje byl poněkud jiný, měl vyrovnávat napětí mezi nebem a zemí, aby k blesku vůbec nedošlo, ale v podstatě jako bleskosvod fungoval.

U vědy a techniky zůstaneme. V roce 1978, tedy před pouhými 40 lety, vzlétl do vesmíru první a zatím jediný český kosmonaut, Vladimír Remek. Byl to také první člověk ve vesmíru, který nebyl z USA nebo Sovětského svazu. Do kosmu letěl v rámci programu Interkosmos na návštěvu kosmické stanice Saljut 6 spolu se sovětským kosmonautem Alexejem Gubarevem na palubě kosmické lodi Sojuz 28. Ve vesmíru prožil téměř 8 dní. Zajímavé je, že se V. Remek narodil 26. září 1948, zhruba půl roku poté, co byl z okna Černínského paláce vyhozen Jan Masaryk , syn Tomáše G. Masaryka. Po únorovém komunistickém puči odmítl odstoupit z vlády (byl ministrem zahraničí) a několik dní poté, co prezident Edvard Beneš na nátlak předsedy československé vlády Klementa Gottwalda přijal demisi ostatních ministrů, tedy 10. března 1948, byl Jan Masaryk nalezen pod oknem koupelny svého bytu v Černínském paláci mrtev. Jeho smrt je dodnes záhadou. Poslední vyšetřování v roce 2003 bylo uzavřeno jako vražda, pachatel neznámý.

A na závěr vzpomeneme výročí, které se nás v Montrealu týká téměř osobně: paní Olga Velanová oslaví už za měsíc sté narozeniny. Narodila se 28. března 1918 , do Kanady přišla se svým manželem A. K. Velanem v roce 1948 a my se těšíme, že ji v příštím čísle popřejeme "Všechno nejlepší!" (AM)

Trochu humoru

- V roce 1967 přišla Jayne Mansfield o život, když její auto při nehodě zajelo pod přívěs kamionu. Od té doby všechna nákladní auta musí mít vzadu speciální nárazník, aby pod něj žádné auto nemohlo zajet.

- V roce 1982 zemřelo v Chicagu sedm lidí, protože někdo dal do krabiček s Tylenolem jed. Od té doby je potřeba univerzitní vzdělání, páčidlo a ostrý předmět na to, abychom otevřeli lahvičku s léky.

- V roce 1995 byl určitý druh hnojiva obsahující dusičnan amonný (ledek) použit k výrobě bomby, která v Oklahomě zabila 168 lidí. Vláda proto uvalila přísná omezení na prodej a koupi určitých druhů hnojiv.

- V roce 2001 se jeden člověk pokusil pronést do letadla bombu v botě. Od té doby si všichni cestující před vstupem do letadla musí sundavat boty a nechat je zkontrolovat ve skanovacích mašinách.

- V letech 1968 až 2011 zemřelo ve Spojených státech přibližně 1,4 miliónu lidí na následky zranění palnou zbraní. V roce 2013 zemřelo zastřelením v USA přes 92 lidí denně. Bohužel, tento problém se evidentně nedá řešit jinak než soustrastí a modlitbami.


 

In memoriam

Caravolas.jpg Se smutkem oznamujeme, že pan Jean Antoine CARAVOLAS zemřel 13. ledna 2018 ve věku 90 let. Profesor Caravolas (psali jsme o něm v květnu minulého roku) byl učitelem francouzštiny na katedře lingvistiky UQAM v Montrealu. Narodil se řeckým rodičům v Káhiře, studoval na Karlově univerzitě pedagogiku, historii a francouzštinu a v Montrealu obdržel doktorát. V Praze učil od r. 1949 do 1969, pak v Montrealu až do r. 1989. Pracoval jako docent (professeur associé) na katedře lingvistiky a jazykové didaktiky na UQAM. Byl autorem četných publikací a knih o historii výuky cizích jazyků a především uznávaným odborníkem na Jana Ámose Komenského. Založil a byl prezidentem Společnosti J. A. Komenského ( Société canadienne d’études coméniennes) a členem redakce berlínské revue Comenius Jahrbuch. Minulý rok mu vyšla v Paříži kniha " Les Fran ç ais et Jan Amos Coménius – Histoire d'une relation difficile (1631-2000) ".

Jeho ženě a celé rodině tímto vyjadřujeme upřímnou soustrast. (AM)

Různé zprávy

Prosím o radu : po úmrtí mého otce mi příbuzní v Čechách vyhrožují soudy a pokutami, pokud nepodepíšu plnou moc a nevzdám se dědictví. Přišel mi i doporučený dopis od notáře a právníka, kde vyhrožují pokutou, pokud se nedostavím k soudu v Čechách. Máte-li někdo podobnou zkušenost, ozvěte se mi na tel. 514-767-4257 (Blanka) nebo po emailu na taham55@hotmail.com. Děkuji.

 

CS Talk.jpg Projekt Czechoslovak Talks vznikl v roce 2016 pod hlavičkou Nadačního fondu Dotek, který se od roku 2008 finančně spolupodílí na realizaci celé řady aktivit Čechů a Slováků žijících v zahraničí. Finančně podpořil například studijní programy českého jazyka a pravidelně přispívá na činnost některých krajanských spolků a sdružení. Skrze navázání úzkého kontaktu s krajanskou komunitou jsme měli možnost seznámit se s mnoha inspirativními životními příběhy krajanů, a díky tomu vznikla i myšlenka projektu Czechoslovak Talks. Hlavní činností tohoto projektu je sběr, zpracování a publikace životních osudů českých a slovenských krajanů po celém světě: příběhy osobních vzestupů a pádů, příležitostí a překážek. Příběhy Čechů a Slováků, jejichž životní zkušenosti by neměly zůstat v zapomnění, ale měly by být zachovány pro budoucí generace. Postupně publikujeme příběhy na webových stránkách www.czechoslovaktalk.com. Pokud chcete být součástí projektu Czechoslovak Talks či znáte někoho ve svém okolí, jehož životní příběh by měl být uchován pro další generace, kontaktujte nás na e-mailové adrese m.kanakova@czechoslovaktalk.com.

Encyklopedii Josefa Čermáka " It All Began With Prince Rupert – The Story of Czechs and Slovaks in Canada " si můžete objednat telefonicky v redakci Nového domova, (647) 770-1713, nebo emailem na vera.toronto@gmail.com. Cena je 30 $ plus poštovné.

 

FirmaTries Distribution Inc. dojednala s SAQ dovoz menšího balení slivovice a likérů od R. Jelinek, Vizovice. Tímto způsobem si můžete objednat bal ení po 2 ks s dodávkou do nejbližšího SAQ, kde si ji převezmete a zaplatíte. K dispozici je

10-tiletá slivovice (50%) blond – 2 x 57 = 114 $       5-tiletá slivovice (50%) bezbarvá – 2 x 59 = 118 $

Honey (35%) blond – 2 x 50.75 = 101.50 $             Pear Williams (42%) bezbarvá – 2 x 55 = 110 $

Fernet (38%) – 2 x 48.25 = 96.50 $                          Amaro (30%) s citronem – 2 x 45.25 = 90.50 $

Pošlete email s objednávkou na sales@tries.com nebo zavolejte na 450-890-6101 (Pavel). Uveďte vaši adresu, případně email, telefonní číslo a nejbližší obchod SAQ (po celém Quebeku). Číslo objednávky obdržíte emailem nebo po telefonu. Zatím je vše na skladě u SAQ a průběžně budeme doobjednávat.

 

Na Věstník přispěli : Barbara Asgary, Vincent Fait, Eva Kuhn, Iva Radoková-Kučerová, Eva Strofová, Hynek Žikovský. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány . Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu: Ema Košacká, 6542 McLynn, Montreal, QC, H3X 2R6. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a informace můžete psát i na emailovou adresu Montrealského věstníku: montrealvestnik@gmail.com nebo amartinu @yahoo.com.


Šéfredaktorka : Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové red. rady : Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.
 

Česká škola v Montrealu

 

Jaro nám ostýchavě klepe na dveře a ve školách se děti pomalu připravují na závěrečný sprint. Česká škola Montreal začíná s organizováním příštího školního roku. Stejně jako loni, i letos začneme tím, že v příštích dnech rozešleme elektronickou cestou předběžné přihlášky, abychom mohly od září přivítat ve škole nové žáky. Domníváme se, že ne všichni krajané o existenci české školy v Montrealu vědí. Rády bychom tedy touto cestou našly nové české rodiny a pozvaly jejich děti mezi nás.

Připomínáme, že žáci naší české školy musí mít povinně ukončenou první třídu základní školy a musí umět číst a psát ve francouzštině či angličtině. Výuka češtiny je prováděna hranou formou a je přizpůsobena všem dětem, které mají základní znalosti mluvené češtiny z primární rodiny. Děti učíme o České republice, její historii, významných osobnostech, tradicích a lásce k jejich kořenům. Spolupráce česky mluvících rodičů je stěžejní, protože děti si ze školy odnášejí domácí úkoly, se kterými potřebují pomoc od česky hovořícího rodiče. Velký důraz klademe též na pravidelné čtení českých textů, takže maminky a tatínkové, připravte se na společné čtení před spaním. Díky velmi úspěšné sbírce uskutečněné mezi krajany má Česká škola bohatou knihovnu kvalitních českých knih a o výběr skutečně není nouze.

Česká škola Montreal zahájila své sobotní vyučování v září roku 2017 a je výsledkem velkého nadšení a mravenčí práce dvou dobrovolných učitelek Andrey a Katky. Příprava projektu nám trvala celý rok a škola spatřila světlo světa díky spolupráci a za vydatné podpory všech krajanských spolků v Montrealu. Nový školní rok 2018 – 2019 s sebou přináší nové cíle. Chtěly bychom zvýšit počet žáků a rozdělit je do skupin podle jazykové úrovně češtiny. S tím souvisí i hledání nových vyučovacích prostorů. Navázaly jsem spolupráci/družbu s třídou žáků základní školy v Čechách a vedeme děti k psané komunikaci. Jsme členy spolku Českých škol v Severní Americe a každoročně se scházíme a vyměnujeme si zkušenosti. Požádaly jsme také o finanční podporu českou vládu a netrpělivě čekáme na uveřejnění státního rozpočtu.  

Cílů máme hodně, chuť na jejich realizaci také. Není ovšem v našich silách dosáhnout toho všeho bez pomoci vás – krajanů. Nutně bychom potřebovaly ve škole dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomoci. Nemusíte mít žádnou profesionální kvalifikaci, stačí, že mluvíte česky a rádi se věnujete dětem! Rodiče, prarodiče, tetičky i strýčkové: máte-li zájem nám pomoci a přiložit ruku k dílu v tak krásném projektu, jakým je předávání českého kulturního dědictví našim českým dětem v Montrealu, ozvěte se nám, prosím! Nebudete litovat! Věřte nám, že je krásné dostávat od dětí přání napsané v lámané češtině a s trochou popřeházených měkkých a tvrdých i v textu. Naše české děti vás svými znalostmi a nevyčerpatelnou motivací jednoduše očarují!

 

Ozvěte se nám, prosím, na ceskaskolamontreal@gmail.com či telefonicky na: 450 - 477 - 6133

Navštivte také naši Facebookovou stránku: Česká škola Montreal

 

Těšíme se na budoucí spolupráci

Katka a Andrea

 
JUDr. Jaroslav Horký odpovídá na vaše otázky

Otázky a odpovědi zpracovává Advokátní kancelář H&P Law s.r.o .

www.ak-hp.cz, tel. 420 221 719 041, fax 420 221 719 059, email info@ak-hp.cz.

 

Dotaz : Plánuji prodat manželovi své dcery svůj podíl nemovitosti, kterou vlastním v České republice. Doslechla jsem se ale, že je od 1. 1. 2018 v České republice opět zavedeno předkupní právo mezi spoluvlastníky. Budu tak tedy moci učinit nebo budu muset svůj podíl nejdřív nabídnout ostatním vlastníkům? Jak mám postupovat, na koho se mohu obrátit?

 

Odpověď : Ano, je pravdou, že od roku 2018 bude opět zavedeno předkupní právo spoluvlastníků. To by znamenalo, že nejdříve se musí spoluvlastník obrátit s nabídkou odkupu na spoluvlastníky nemovitosti, a to za cenu, za kterou chce nemovitost prodat. Pokud by tak neučinil, hrozilo by, že se bude spoluvlastník domáhat u soudu, aby mu nabídl svůj podíl k prodeji. Ale převod nemovitosti ve spoluvlastnictví, a to úplatný i bezúplatný, osobě blízké, kterou v tomto případě Váš zeť je, představuje výjimku z tohoto pravidla, takže ani po 1. 1. 2018 Vám převodu na jeho osobu nebude nic bránit.

 

H&P Law nabízí veškeré právní služby na území České republiky:

občanské právo, obchodní právo, správa majetku a ostatní právní poradenství.


 

 

CharHong logo.jpg

 

3843 boul. Saint-Laurent

Tel. 514-844-6734

boucheriehongroise84@gmail.com

 

Nabízíme:

Mattoni (regular, lemon, orange, grapefruit), Kofola,

Tatranky, Horalky, Kávěnky, Fidorky (4 druhy), Mila, Amigo, Nugetta, zeli kysané, červené a bílé, halušky

a knedlíky v prášku, nakládané okurky, hořčice

(kremžská, plnotučná a další), Maggi,

výrobky Vitana a Dr. Oetker, salámy a klobásy

evropského typu (čabajka, uherský salám),

vídeňské párky, různé druhy sýrů

(bryndza, oštiepok, párenica, korbáčik a jiné)

 

 

Honorární konzulát
České republiky v Montrealu
 
JUDr. Hynek Žikovský, konzul
 
2020 University,  Suite 1920
Montreal, QC H3A 2A5
Tel.: 514-316-4383
e-mail: consul.czech.qc@gmail.com
montreal@honorary.mzv.cz

 

 

Odkoupím

 

registrované i neregistrované střelné zbraně,

sportovní, lovecké, vojenské.

Restaurování starých či poškozených zbraní.

Potřebná povolení mám, převod zařídím.

Diskrétní jednání zaručeno.

 

Jiří  514-616-9257

 

Misner KW fin

 

 

BARBARA ASGARY

 

artist

 

514-488-5514

 

www.barbaraasgary.com

 

barbara.asgary@gmail.com

 


 

 

Voyage  NORKO  Travel

 

1234 Stanley St. , Montreal H3G 2S7

Tel.: (450) 812-0620  Fax: (514) 871-0148

Toll free: 1-888-871-8888

e-mail: kapit2678@hotmail.com

Letenky a veškeré turistické služby

VOLEJTE  ALENU!

 

 

PhDr. OLGA AJVAZOV Á

Oficiální tlumočnice a překladatelka jazyka českého, slovenského, anglického, francouzského, španělského a ruského. Překlady všeho druhu, včetně odborných a ověřených. Tlumočení simultánní, konsekutivní i doprovodné. Korektury textů, výuka jazyků.

 

5254 Côte St. Antoine, Montréal, QC H4A 1P4

Telefon: (514) 481-3333

E-mail: olgatranslation@sympatico.ca

 

 

MILO Š  G.  KACIR

 

CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT

 

2530 Perrot Blvd., Ile Perrot J7V 8P4

 

Tel.: (514) 425-6556   Cell: (514) 895-2840

 

E-mail: mkacircpa@gmail.com

 

 

Telephone: (514) 737-4892

 

Dr. Jitka Ponka

Dental Surgeon/Chirurgien dentiste

 

Office hours                       3550 Cote des Neiges

By appointment                                      Suite 375

Montreal, PQ H3H 1V4

 

Dr. Tom áš MACHÁN

 

zubný lekár

 

6600 Trans-Canada # 670, Pointe-Claire

naproti Fairview Shopping Center

 

Telefon: (514) 426-4228

 

Forman 4a

 

Členka Ordre des Psychologues du Québec

 

Viktória HIČÁROVÁ, PhD.

Psychologička

Hudson Medi Centre, 465 Main Road

Hudson, QC J0P 1H0

 

Tel. 514-623-9220

viktoria.hicarova@gmail.com

Slovensky, česky, English

Pechousek%20logo%20CB%20upr

VÁCLAV & JOSEF PECHOUSEK

 

2715 LOUIS A. AMOS             TEL.: (514) 631-2047

LACHINE, QUEBEC                FAX: (514) 631-3209

CANADA H8T 1C3                  josef@usinagevj.com

 

 

Bohemia 2011

Cerny a