Montrealský věstník                                Ročník 55

Únor/February 2019                   5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                               Číslo 6


 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

6. 2.     St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

20. 2.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

 

Vzhledem k pracovní příležitosti manžela paní šéfredaktorky se během příštího půl roku "vyrábí" Věstník na opačné polokouli – v Sydney v Austrálii. Prosíme proto všechny přispěvatele, aby se snažili dodat zprávy ne-li v předstihu, tedy alespoň včas a pokud možno po emailu. Zprávy nechané na telefonu nebo ve schránce budou eventuálně předány, ale reakce a odpovědi mohou mít výrazné zpoždění. Nejlépe kontaktujte telefonicky Emu Košackou na 514-735-5795 nebo Míšu Fuchsovou na 514-737-8325. Děkujeme.

 

Klub seniorů

V únoru se sejdeme 6. a 20., vždy ve středu v půl jedné odpoledne v Čs. domě na 6540 McLynn. Informace v případě potřeby podá Ema Košacká, tel. 514-735-5795.

 

Po svátcích jsme se poprvé sešli 9. ledna, bohužel zdaleka ne v plném počtu. Popovídali jsme si o tom, kde a jak každý z nás strávil Vánoce a Silvestra. Nejdobrodružněji prožila svátky naše předsedkyně paní Olga Nováková – každý den někde jinde, s dětmi, vnoučaty i pravnoučaty. Přesto si našla čas na přípravu obvyklé přednášky o událostech, tentokráte tragických, týkajících se tohoto data v historii. Roku 1349 bylo ve švýcarské Basileji upáleno ve svých domech 700 židovských obyvatel. V roce 1431 byla Jana z Arku odsouzena k upálení, roku 1570 ruský car Ivan Hrozný nechává povraždit dva tisíce lidí v Novgorodu. Francie vyhlašuje válku Španělsku v roce 1718. V roce 1927 vypukl v montrealském kině Laurier Palace požár, při kterém zahynulo 78 dětí – sledovaly americký němý film a většina tam byla bez doprovodu dospělých. V roce 1941 zahynulo šest tisíc židovských občanů při pogromu v rumunském hlavním městě Bukurešti.

     Abychom přišli na lepší myšlenky a splnili předsevzetí, které jsme si dali před svátky, popovídali jsme si o knížkách autorů, které nám v téměř jakékoliv situaci zvednou náladu. Předčítali jsme si úryvky ze "Slováckých humoresek" Františka Zybala a z pamětí doktora Rudolfa Rodena "Jsem zase tam". Zasmáli jsme se politickým vtipům Vladimíra Škutiny z knížky "Rusové opravdu přicházejí". Pobavili jsme se popisem koncertu vážné hudby v knížce Miloslava Švandrlíka "Krvavý Bill a viola" a životopisem "Poslední aristokratky" od Evžena Bočka. Příště si vyměníme zkušenosti z labyrintu místních zdravotnických zařízení. Paní Iva Radoková se už s námi podělila o své zážitky z nedávných cest do nemocnice (zatím celkem sedmi). V tomto případě šlo spíše o černý humor. Na závěr jsme si pustili film "Kolja", ale přehrávač přestal v polovině fungovat a nepodařilo se nám ho uvést znovu do provozu. Budeme na to muset pozvat někoho technicky zdatnějšího. (IR)

 

Čs. sdružení

Výborová schůze Čs. sdružení se konala v úterý 8. ledna 2019 v 19.30 h v Českém domě. Jak se dalo předpokládat, sešlo se nás velmi málo. Kromě šesti členů výboru přišel Jan Chlumský, který během diskuze nabídl prostory Kanadské legie pro speciální akce. Bohužel i on by uvítal více dobrovolníků, kteří by pomohli s organizací a přípravou jeho zábav. Také jsme mezi námi uvítali dva mladé lidi z Čech, kteří tu jsou na pár let – Veronika studuje na Polytechnice a její přítel Radek si tu chce najít práci. Během schůze jsme shrnuli minulé aktivity (Mikulášskou zábavu a nadílku), Katka Kwasniaková poreferovala o české škole a naplánovali jsme valnou hromadu na úterý 9. dubna v půl osmé večer v Českém domě. Ujistili jsme se, že na Velikonoční pomlázku je vše zajištěno. Bohužel o dalších akcích, včetně Mikulášské zábavy, zatím nemůžeme říct nic jistého. Na závěr jsme oslavili narozeniny naší předsedkyně, Míši Fuchsové. (AM)

 

Misie sv. Václava

Upozorňujeme, že v únoru a březnu se české mše nekonají. Datum příští mše bude oznámeno v březnovém čísle Montrealského věstníku. (Rose Mary Strban)

 

Česká škola

Česká škola začala po Vánocích v rozšířeném počtu. Přibyl nám nový žák do začátečníků a přes počáteční obavy se celkem rychle aklimatizoval a nyní se již těší na další hodinu. Děti ve skupině začátečníků (Hvězd) vzpomínaly na vánoční svátky v podobě klasických českých pohádek a typických českých pohádkových postav. Dále pokračovaly v rozdílech české a francouzské abecedy, tentokrát písmeno "J".

     Děti ve skupině pokročilých (Vlčata) měly hned úvodní hodinu roku 2019 pěkně nabitou. Každý z žáků si připravil 3-5 minutovou prezentaci o svých vánočních prázdninách, ke které si někteří přinesli i vizuální podporu (fotky, hry, sněžnice, apod.). Prezentace se všem dětem velmi povedla, byly velmi dobře připravené. Děti byly hodnoceny podobně jako v jejich denní francouzské škole v hodině angličtiny. Tak jako každou hodinu, i tu první lednovou děti opakovaly gramatiku, kterou jsme probírali před Vánocemi (dlouhé/krátké samohlásky, dvouhlásky, rod ženský, mužský a střední). V rámci nové látky děti již začaly nahlížet do pravidel psaní měkkého a tvrdého i. Zatím probíráme měkké souhlásky. Děti jsou velmi šikovné a nad vysvětlením některých gramatických jevů jásají radostí z nových znalostí. Cituji: "Ááá, tak proto se to píše takhle! Aha." Toto dokazuje fakt, že děti spoustu věcí již znají a používají, a definováním pravidel si jen upřesňují svoje znalosti. Vlčata tak sbírají známky z malých testů a diktátů, které jsou součástí každé hodiny. Na konci školního roku je pak čeká vysvědčení, tentokrát již s opravdovými známkami. (Andrea Larocque)

 

Tábor Hostýn

Dětský tábor bude letos od neděle 30. června do soboty 20. července. Ceny jsou stejné jako v minulém roce: 395 $/1 týden, 765 $/2 týdny a 960 $/3 týdny. Těšíme se na vaše děti a vnoučata. Pokud se chcete stát členy Asociace Hostýn, napište na camphostyn@gmail.com. Členský příspěvek je 20 $ za rok. Potom budete moci pozitivně ovlivňovat aktivity na táboře. Potřebujeme také dobrovolníky k propagaci dětského tábora. Více informací najdete na www.hostyn.org. (Josef Maxant)

 

Honorární konzulát ČR ve Vancouveru

Velvyslanectví České republiky v Ottawě oznamuje, že honorárním konzulem ČR ve Vancouveru je nyní pan Karel VEČEŘA GALLANT. Konzulární působnost: provincie Britská Kolumbie kromě Vancouver Island. Adresa: 200 Granville Street, Suite 1700 (17. patro), recepce NORAM, Vancouver, BC, V6C 1S4. Úřední hodiny v pátek od 13.00 do 15.00 h – nutno předem sjednat schůzku po emailu czechconsulbcvr@gmail.com. Konzulární telefonické dotazy adresujte na Velvyslanectví ČR v Ottawě, tel. 613-562-3875.

 

In memoriam

Oznamujeme, že pan Oldřich KOLÁČEK zemřel v Montrealu 18. ledna 2019 ve věku 93 let. Odešel z Československa v roce 1948 po komunistickém puči jako člen letecké akademie v Hranicích. V Kanadě  pracoval u Air Canada a zúčastňoval se krajanských akcí. (Alois Fogl)

 

Abychom potěšili naše seniory, přidáváme trochu nemocničního humoru od Pavla Kantorka:

 

Různé zprávy

Encyklopedii Josefa Čermáka "THE STORY OF CZECHS AND SLOVAKS IN CANADA" si můžete objednat v redakci Nového domova. Adresa: MMI, 450 Scarborough Golf Club Rd., Toronto, ON, M1G 1H1, tel. 647-770-1713, email vera.toronto@gmail.com. Cena 30 dolarů plus poštovné.

 

Na Věstník přispěli: Emily Cambron, Milan Jírava, Alice Kubíčková, Dagmar Mikešová. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu: Ema Košacká, 6542 McLynn, Montreal, QC, H3X 2R6. Šek vystavte na         "Zdravý určitě nejste, protože

"Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a informace můžete psát i emailem       dnes je medicína tak pokročilá,

na adresu Montrealského věstníku montrealvestnik@gmail.com.                      že zdravý člověk neexistuje."


Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové red. rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Iva Radok. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.


JUDr. Jaroslav Horký odpovídá na vaše otázky

Otázky a odpovědi zpracovává Advokátní kancelář H&P Law s.r.o .

www.ak-hp.cz, tel. 420 221 719 041, fax 420 221 719 059, email info@ak-hp.cz.

 

Dotaz : Zjistil jsem, že na nemovitosti – pozemku, který jsem zdědil v České republice, se nachází studna, ze které si navíc soused čerpá vodu. Jak se proti tomu mohu bránit? Jak zjistím, že je studna legální, když k ní nemám žádné doklady?

 

Odpověď : Tyto případy jsou velmi specifické a vyžadují další zkoumání, a to především zda tak soused činí se souhlasem, na základě věcného břemene, či bez souhlasu. Věcné břemeno lze zjistit z výpisu z katastru nemovitostí, případně lze takové věcné břemeno zřídit či uzavřít se sousedem jinou dohodu.

 

Pokud jde o legálnost studny, je třeba se obrátit na příslušný stavební úřad, který vám k ní sdělí na vaši žádost podrobnosti, eventuálně vám oznámí, že žádnou takovou studnu nevede a bude třeba ji zlegalizovat. Pro jednání jak se sousedem tak s úřady vám doporučuji odborné zastoupení, které vám v případě, že bude nutné podniknout určité právní kroky, celý proces velmi usnadní.

 

H&P Law nabízí veškeré právní služby na území České republiky:

občanské právo, obchodní právo, správa majetku a ostatní právní poradenství.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

CharHong logo.jpg

 

3843 boul. Saint-Laurent

Tel. 514-844-6734

boucheriehongroise84@gmail.com

 

Nabízíme:

Mattoni (regular, lemon, orange, grapefruit), Kofola,

Tatranky, Horalky, Kávěnky, Fidorky (4 druhy), Mila, Amigo, Nugetta, zeli kysané, červené a bílé, halušky

a knedlíky v prášku, nakládané okurky, hořčice

(kremžská, plnotučná a další), Maggi,

výrobky Vitana a Dr. Oetker, salámy a klobásy

evropského typu (čabajka, uherský salám),

vídeňské párky, různé druhy sýrů

(bryndza, oštiepok, párenica, korbáčik a jiné)

 

 

Honorární konzulát
České republiky v Montrealu
 
JUDr. Hynek Žikovský, konzul
 
2020 University,  Suite 1920
Montreal, QC H3A 2A5
Tel.: 514-316-4383
e-mail: consul.czech.qc@gmail.com
montreal@honorary.mzv.cz

 

 

Odkoupím

 

registrované i neregistrované střelné zbraně,

sportovní, lovecké, vojenské.

Restaurování starých či poškozených zbraní.

Potřebná povolení mám, převod zařídím.

Diskrétní jednání zaručeno.

 

Jiří  514-616-9257

 

Misner KW fin

 

 

BARBARA ASGARY

 

artist

 

514-488-5514

 

www.barbaraasgary.com

 

barbara.asgary@gmail.com


 

 

Voyage  NORKO  Travel

 

1234 Stanley St. , Montreal H3G 2S7

Tel.: (450) 812-0620  Fax: (514) 871-0148

Toll free: 1-888-871-8888

e-mail: kapit2678@hotmail.com

Letenky a veškeré turistické služby

VOLEJTE  ALENU!

 

 

PhDr. OLGA AJVAZOV Á

Oficiální tlumočnice a překladatelka jazyka českého, slovenského, anglického, francouzského, španělského a ruského. Překlady všeho druhu, včetně odborných a ověřených. Tlumočení simultánní, konsekutivní i doprovodné. Korektury textů, výuka jazyků.

 

5254 Côte St. Antoine, Montréal, QC H4A 1P4

Telefon: (514) 481-3333

E-mail: olgatranslation@sympatico.ca

 

 

MILO Š  G.  KACIR

 

CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT

 

2530 Perrot Blvd., Ile Perrot J7V 8P4

 

Tel.: (514) 425-6556   Cell: (514) 895-2840

 

E-mail: mkacircpa@gmail.com

 

 

Telephone: (514) 737-4892

 

Dr. Jitka Ponka

Dental Surgeon/Chirurgien dentiste

 

Office hours                       3550 Cote des Neiges

By appointment                                      Suite 375

Montreal, PQ H3H 1V4

 

Dr. Tom áš MACHÁN

 

zubný lekár

 

6600 Trans-Canada # 670, Pointe-Claire

naproti Fairview Shopping Center

 

Telefon: (514) 426-4228

 

Forman 4a

 

Členka Ordre des Psychologues du Québec

 

Viktória HIČÁROVÁ, PhD.

Psychologička

Hudson Medi Centre, 465 Main Road

Hudson, QC J0P 1H0

 

Tel. 514-623-9220

viktoria.hicarova@gmail.com

Slovensky, česky, English

Pechousek%20logo%20CB%20upr

VÁCLAV & JOSEF PECHOUSEK

 

2715 LOUIS A. AMOS             TEL.: (514) 631-2047

LACHINE, QUEBEC                FAX: (514) 631-3209

CANADA H8T 1C3                  josef@usinagevj.com

 

 

Bohemia 2011

Cerny a