Montrealský věstník                                Ročník 56

Září/September 2019                   5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                              Číslo 1


 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

31. 8. – 2. 9.    Opékání selete, tábor Hostýn, 135 Dorilda, St-Calixte Nord, QC, J0K 1Z0

7. 9.       So      Setkání na Hostýně, tábor Hostýn, 135 Dorilda, St-Calixte Nord, QC, J0K 1Z0

11. 9.     St       Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

25. 9.     St       Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

29. 9.     Ne      Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

 

Důležité oznámení

Náš Český dům v ulici McLynn nám slouží už plných 7 let: první schůzka seniorů tu byla 6. června 2012. Bohužel vše krásné jednou skončí: zdá se, že začátkem listopadu nám tento dům "doslouží". Manželé Košačtí, kteří nám společenskou místnost i knihovnu pronajímali, totiž svůj dům prodávají. Znamená to, že pro schůzky seniorů, balení Věstníku, schůze Sokola či Čs. sdružení, jakož i pro naše knihy, videa a obrazy, a k tomu i pro bedny různých potřebností na náš tradiční bazar musíme najít jiné místo. Vedoucí členové české komunity porovnávají různé alternativy pro budoucnost, ale plán zatím není hotový. V každém případě uvítáme konkrétní návrhy z řad krajanů a také pomoc dobrovolníků s vyklízením a eventuálním stěhováním. V případě návrhů či zájmu o budoucnost Českého domu kontaktujte Míšu Fuchsovou, tel. 514-737-8325, email misha.fuchs@gmail.com. Pokud má někdo zájem o knihy, kterých se nám v poslední době sešlo velké množství, může se po dohodě přijít do Českého domu podívat a vybrat si z naší bohaté sbírky titulů. Informace dostanete u Aleny Martinů, tel. 514-484-6177, email amartinu@yahoo.com, nebo u Ivy Radokové, tel. 514-747-2096, email ivaradok@gmail.com. (AM)

 

Klub seniorů

Naše první schůzka po prázdninách bude ve středu 11. září a další pak 25. září. Těšíme se na všechny naše členy a rádi mezi sebou přivítáme i další zájemce a hosty. Informace o programu v případě potřeby podá Iva Radoková, tel. 514-747-2096.

 

Ve středu 26. června byla naše poslední schůzka před prázdninami. Necítili jsme se ale jako kdysi před mnoha lety, když jsme se ve školních lavicích nemohli dočkat, až zazvoní konec poslední hodiny vyučování. Vždyť jsme věděli, že se více než dva měsíce nesejdeme! Na slunce, teplo, zahradničení, chaty či jen procházky v přírodě jsme se sice těšili všichni (i když to vždy znamená určité nebezpečí, například to, jak prohlásil tehdy ještě maličký syn jedné naší členky, že "komár vycucne trochu krefu"), ale vyprávění ostatním o našich "dobrodružstvích" musí počkat až do září. Popovídali jsme si tedy o našich začátcích v Montrealu, o seznámení s místními Čechy. Řeč se stočila na knihy, časopisy a ilustrované reklamní "pohádky" našeho dětství a mládí (pamatuje se ještě někdo na veršované příběhy Otáčka a Ráčka, kteří dělali reklamu na Ottovo mýdlo z Rakovníka?) Později jsme přešli k vážnějšímu tématu historie medicíny, očkování, k epidemii obrny, dřívější léčbě tuberkulózy – to jsme si vzpomněli na román "Nebe nezná vyvolených" od Ericha Maria Remarque. Schůzku jsme zakončili sborovým zpěvem několika národních písniček a úryvkem z Jirotkova Saturnina. (IR)

 

Čs. sdružení

67. Kongresu Čs. sdružení, který se konal ve dnech 6. a 7. července v Torontu, se zúčastnilo 17 delegátů a několik významných hostů, jako jsou velvyslanec Pavel Hrnčíř a generální konzul z Toronta Ivan Počuch se svou manželkou. Po zahájení Petrem Kohoutem, předsedou pořádající odbočky Toronto, přivítal předseda Sdružení Miloš Šuchma pana velvyslance, který se následující den, po ukončení své funkce, vracel do ČR. Ve svém projevu pan velvyslanec zdůraznil důležitost udržování českého jazyka v krajanské komunitě, vyjádřil dík za výbornou a přátelskou spolupráci s lidmi v odbočkách a řekl, že nikdy nezapomene na krásu kanadské přírody a na přátele, které zde našel. Novým velvyslancem bude pan Bořek Lizec, který brzy nastoupí.

     Po zprávách činovníků a ustanovení komisí došlo k volbám: osvědčený předseda Miloš Šuchma bude pokračovat ve své funkci do dalšího kongresu. Prvním místopředsedou byl zvolen Libor Ptáčník, aktivní mladý muž z Winnipegu, a druhou místopředsedkyní Markéta Slepčíková, která vede českou TV Nová Vize. Nadále zůstávají ve funkcích spolehlivé členky Barbara Sheriffová jako jednatelka a Helena Flacková jako pokladní. Revizní a smírčí komise též zůstávají beze změn. Výkonný výbor se pak sestává z volených činovníků, předsedů jednotlivých odboček, Jiřího Kargera z Kitcheneru, a z Toronta Radmily Locherové a Dr. Miloše Krajného, který po mnoho let pořádá koncerty Nocturna.

     Po sobotním zasedání následoval večerní banket, kde nejprve promluvil torontský generální konzul pan Ivan Počuch a poté byly předány Masarykovy ceny. Dostali je torontští Aleš Březina za svůj statečný podpis Charty 77 a za mnohaleté vydávání českých novin Satellite, Barbara Sheriffová za svou dlouholetou obětavou práci sekretářky ČSSK, Milly a Ivo Syptákovi za významnou podporu Sokola a akcí Sdružení, a Olga Turoková za své minulé redaktorské a režisérské práce, zvláště pak za loňskou přípravu své dramatizace Trojlístek (T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, Charlotta G. Masaryková) ke 100.výročí Československa. Manželům Hřibovým z Montrealu byla udělena Masarykova cena za jejich obětavou práci jak v Sokole, tak při všech ostatních akcích montrealské komunity. V jejich nepřítomnosti cenu převzala Marie Fuchsová. Tříčlenná slovenská skupina, která během večera hrála k tanci a poslechu, byla oceněna všemi účastníky banketu velkým potleskem.

     Druhý den se během jednání probírala různá témata, např. dokončení Památníku obětem komunismu, jak zlepšit viditelnost ČSSK, jak získat nové členy, a též se diskutovalo o znění tradičně odesílaných rezolucí kanadskému premiérovi a českému a slovenskému prezidentovi. Nově zvolené slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové byla zaslána gratulace, bylo rozhodnuto neposlat rezoluci kanadskému premiérovi Justinu Trudeauovi vzhledem k tomu, že je těsně před volbami, a byly velké diskuse o poslání rezoluce českému premiérovi A. Babišovi. Po ukončení kongresu a dalších diskuzích byla rezoluce odeslána, a nyní je zveřejněna na stránkách facebooku KDU-ČSL, kde má údajně velký ohlas.

     Příští kongres se bude konat v roce 2021 v Calgary. (Míša Fuchsová)

 

Tradiční akce v Montrealu

Tradiční 64. bazar chystáme na 2. listopad 2019. Mikulášská nadílka pro děti je zamluvena na 7. prosince jako obvykle ve Webster Hall kostela Westmount Park United. Vánoční oběd seniorů bude nejspíš týden před nadílkou, tedy v sobotu 30. listopadu. Poznamenejte si tato data ve vašem kalendáři již teď! (AM)

 

Misie sv. Václava

Doufáme, že jste si užili pěkné léto. Naše první česká mše po prázdninách bude v neděli 29. září 2019 jako obvykle v 11.00 hodin v kapli ve 3. patře budovy Loyola High School, 7272 Sherbrooke Street West (roh West Broadway). Růženec se modlíme od 10.30 h. Prosíme, přicházejte před jedenáctou, protože budova se z bezpečnostních důvodů v 11 hodin zamyká. Děkujeme a těšíme se na shledanou. (Rose Mary Strban)

 

Česká škola

Letošní ročník naší české školy by měl začít koncem září. Oznámení s přesnými informacemi bude rozesláno přihlášeným zájemcům po internetu. V případě potřeby můžete kontaktovat Andreu Larocque po emailu na ceskaskolamontreal@gmail.com.

 

Tábor Hostýn

Připomínáme, že naše tradiční opékání prasete se bude konat jako obvykle během víkendu "Labour Day" od  31. srpna do 2. září. Kvůli rezervaci chatiček pište Zbyňkovi Najserovi na znajser@hotmail.com.

 

V sobotu 7. září se bude na Hostýně konat vzpomínkové setkání k uctění památky Františka Kaštánka. Zveme všechny, kdo jste ho znali a měli rádi, aby přišli sdílet společný večer u táboráku. Večeře bude ve formě Potluck bufetu – přineste dle svých možností jídlo, o které se můžete podělit. Vedení tábora zajistí jeden druh jídla pro všechny. Uvítáme také každého, kdo by chtěl vzpomínku na Frantu obohatit písněmi, příběhy nebo osobními zážitky. To není povinné, hlavně přijďte a buďte s námi. Těšíme se na vaši účast na táboře Hostýn, v místě, které bylo Frantovi tak blízké a které měl rád. Tábor má k dispozici jednoduché kabinky k pronajmutí. Každá je vybavená třemi lůžky – přineste si svůj spacák a polštář. Cena kabinky je 32 $ za noc (tedy lůžko za 12 $ na osobu). Rezervace zajišťuje Zbyněk Najser (email znajser@hotmail.com).

 

O velmi úspěšném dětském táboře podáme zprávu v říjnovém vydání Věstníku.

Český piknik se letos konal opět po skončení dětského tábora, v neděli 21. srpna. K obědu bylo tradiční české jídlo vepřo-knedlo-zelo. Zejména zelí, které připravil Zbyněk Najser, bylo vynikající. Celkem se prodalo asi 53 obědů a čistý zisk byl asi 450 dolarů. Fotografie z pikniku můžete vidět na internetu na adrese https://tuffasrock2.rajce.idnes.cz/Cesky_piknik_2019 (Josef Maxant)

 

 

 

Zpráva Gen. konzulátu ČR v Torontu – koncert k výročí

Uplynula tři desetiletí od dramatických událostí ve střední a východní Evropě, které přinesly to, co bylo do té doby považováno za nemyslitelné: zhroucení totalitního systému. Mnoho historiků označuje rok 1989 za "nejlepší okamžik v evropských dějinách". Země střední Evropy – Československo, Maďarsko a Polsko – získaly svobodu a suverenitu, aby se vrátily mezi demokratické národy Evropy, kam bezesporu patří. Rok 2019 je obzvláště důležitý pro naše země, Českou republiku, Maďarsko, Polsko a Slovensko, neboť představuje třicetileté výročí politického vývoje, který nakonec znamenal pád komunistických režimů a připravil cestu pro mírový přechod k demokratickému zřízení. Generální konzuláty České republiky, Maďarska a Polska v Torontu a Velvyslanectví Slovenské republiky v Ottawě pořádají na počest těchto událostí a jejich významu pro znovusjednocení Evropy slavnostní koncert "Freedom Reborn". Koncert se bude konat v St. Andrew Church, 73 Simcoe Street, Toronto, 27. října v 17 hodin. Na programu je nejkrásnější hudba Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky. Účinkují: John Holland (baryton), Alicja Wysocka (soprán), Sophia Szokolay (housle), Jan Vaculík (baryton), Daniel Wnukowski (klavír), Dvořákovo klavírní kvarteto, St. Elizabeth of Hungary Scola Cantorum, Novi Singers Toronto, Toronto Sinfonietta, Imre Olah (dirigent a varhaník), Matthew Jaskiewicz (dirigent), uvádí W. Michael Wojnarowicz. Vstup volný – rezervace míst na Eventbrite.

 

Události v Torontu

Nocturnes in the City uvádí českou legendu blues Luboše ANDRŠTA se svojí skupinou ve středu 25. září 2019 v hale kostela sv. Václava na 496 Gladstone Ave v Torontu (Bloor & Dufferin). Začátek v 19.30 h. Vstupné dobrovolné. Informace na tel. 416-481-7294.

 

Zveme vás na Czechtoberfest, který se koná na Masaryktownu, 450 Scarborough Golf Club Road, v sobotu 21. září 2019. Živá hudba, tradiční jídlo a pití, tombola, tanec! Informace na office@masaryktown.ca.

 

In memoriam

Rádi bychom vyslovili naši upřímnou soustrast panu Janu Jílkovi nad úmrtím jeho partnerky Louise. Pečlivě a obětavě se o ni staral po dobu čtyřiceti let. (Ema Košacká)

 

Pozdrav už z Montrealu – vzpomínka na pobyt v Austrálii

Austrálie se v mnohém podobá Kanadě. Velká rozloha a ohromné neobydlené plochy jsou asi nejvíc patrný společný rys. Rozdíl je v tom, že v Kanadě jsou tyto plochy pokryté lesy, jezery, a v zimě sněhem a ledem, zatímco v Austrálii jsou to rozsáhlé rozpálené pouště. To jsme viděli z letadla, když jsme se na posledních několik dní před návratem do Kanady vypravili na sever do Darwinu. I z té výšky jsou vidět rozlehlé pláně, většinou červené, kupodivu protkané spoustou řek, zvlášť na severu. Austrálie má velké nerostné bohatství, hlavně uran a kovy jako železo, zlato, stříbro, zinek, nebo olovo. Jámy dolů jsou z letadla velmi dobře vidět. Proti vývozu uhlí a těžbě uranu se v poslední době zvedla vlna odporu a mnohé doly se proto v poslední době zavírají. Území, na kterém se nacházejí, se vrací v co nejlepším stavu (zalesněné vršky a jámy zalité vodou) svým původním majitelům, domorodcům.

     Kakadu National Park je ve správě australské vlády, ale vlastně také patří původním obyvatelům Austrálie. Tisíce let jejich přítomnosti v této oblasti dokazují mnohé malby dochované na skalních stěnách zejména v okolí Ubirru. V posledních letech se mezi bohatými lidmi rozjela akce, aby skupovali farmy sousedící s parkem, nabídli tyto pozemky australské vládě (tedy domorodcům) a tím park rozšířili. Již nyní je Kakadu se svou plochou přes 20 tisíc km čtverečních jedním z největších národních parků na světě. Velká rozloha zaručuje různorodost flóry i fauny: kromě pobřeží jsou tu zářivě zelené mokřiny, jezírka (s krásným jménem billabong), monzunový prales, skalnaté útesy s nádhernými vodopády a především savana, kde jako ochranu před zničujicími požáry každých pět let vypalují domorodci (a nyní i australská vláda) vysokou trávu. To ovšem znamená věčný kouř nad zalesněnou krajinou. Nepříjemností jsou spousty hmyzu (hlavně toho štípajícího), na druhou stranu jsou tu ale i hejna ptáků, od papoušků nebo již dříve zmíněných kookaburas, přes kachny, volavky, čápy a pelikány až po orly a sovy. Z dalších zajímavých zvířat jmenujme alespoň velké netopýry Flying Foxes (česky kaloň malajský), kteří sídlí na stromech v koloniích čítajících i několik tisíc jedinců a (stejně jako lidi) nadělají spoustu rámusu a nepořádku kolem. Jediným člověku nebezpečným zvířetem je tu krokodýl mořský, což je nepřesný název, neboť se vyskytuje i v řekách a jezerech. Velkou atrakcí je přejezd řeky South Alligator River (další nepřesný název, tady aligátoři nejsou) v místě zvaném Cahills Crossing, kde krokodýli čekají na ryby, které sem připlaví příliv. Někdy se stane, že proud vody strhne dolů do řeky i projíždějící auto. To pak zachraňují dva týmy: jeden vytahuje auto a druhý odhání krokodýly.

     Jednou z mnoha pozoruhodností jsou termití hnízda, která dosahují výšky až přes tři metry. Některá, zvaná magnetická, jsou podlouhlá, směřující úzkou stranou na sever (odkud svítí polední slunce). Nejvíc jich je v Litchfield National Park, kam se jede přes malou osadu Batchelor, což je původně hornické, nyní turistické centrum. Tam na náměstí nás čekalo překvapení – model hradu s modrou střechou, podivně povědomý: Karlštejn! Postavil ho tu pan Bernard (Bernie – možná původně Bedřich) Havlík. Narozený 1912, po 2. světové válce emigroval do Austrálie a pracoval v uranovém dolu blízko Batcheloru. Po uzavření dolu se věnoval zahradnictví a úpravě parků ve městě – a posléze ho napadlo postavit na skále, která se nedala snadno odstranit a také se těžko udržovala, český hrad. Stavěl ho celých pět let! Pan Havlík zemřel v roce 1990, ale hrad a pamětní cedule okolo ho budou připomínat stále. Na jedné z nich je i vzkaz pro české návštěvníky. Verše, připisované zde Jaroslavu Vrchlickému, jsou ale nejspíš dílem Havlíkovým, tedy kromě těch dvou úvodních slov: "Poutníče postůj, v dálku než bludná Tě zanese noha! Kamenu poslouchej hlas, vlasti Ti jimi zní řeč!" (AM)

 

A person standing next to a palm tree on a dirt road

Description automatically generated   A picture containing tree, grass, outdoor, fence

Description automatically generated

    

 

Na obrázku L. Martinů AM před termitím hnízdem a model hradu Karlštejn na náměstí v Batchelor, NT, Austrálie.

 

Různé zprávy

Na Věstník přispěli: Sonia Jelínková, Jennifer Jílková, Georges Libý. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu redakce: Alena Martinů, 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a žádosti o informace můžete psát i emailem na adresu Montrealského věstníku montrealvestnik@gmail.com nebo na amartinu@yahoo.com.


Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové red. rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Iva Radok. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.
A close up of a sign

Description automatically generated

 

 

 

_____________________________________

 

JuDr. Jaroslav Horký        .

 

Veškeré právní služby

na území České republiky

 

- občanské právo

- obchodní právo

- správa majetku

- ostatní právní poradenství

 

Sokolovská 6/85, 185 00 Praha 8

Tel. 420 221 719 041

     Fax 420 221 719 059

email info@ak-hp.cz

www.ak-hp.cz

 

Parodontologie et implantologie

 

Dr. Lauren Spevack  Parodontiste

BSc. DMD Cert.Perio FRCD(C)

 

1155 rue University (Boul. Robert-Bourassa) #1405

Montreal, QC H3B 3A7

Tel. 514-303-7276  Fax 514-419-5227

lacliniqueparo@gmail.com  

www.ParoProsthoExcellence.com

 

 

VÁŠ INZERÁT

YOUR BUSINESS CARD

 

může být zde

can be here

 

90 dolarů za rok/11 čísel

$90 per year/11 issues

 

D ěkujeme za podporu Montrealského věstníku

Thank you for supporting Czech & Slovak Vestnik

 

 

CharHong logo.jpg

 

3843 boul. Saint-Laurent

Tel. 514-844-6734

boucheriehongroise84@gmail.com

 

Nabízíme:

Mattoni (regular, lemon, orange, grapefruit), Kofola,

Tatranky, Horalky, Kávěnky, Fidorky (4 druhy), Mila, Amigo, Nugetta, zeli kysané, červené a bílé, halušky

a knedlíky v prášku, nakládané okurky, hořčice

(kremžská, plnotučná a další), Maggi,

výrobky Vitana a Dr. Oetker, salámy a klobásy

evropského typu (čabajka, uherský salám),

vídeňské párky, různé druhy sýrů

(bryndza, oštiepok, párenica, korbáčik a jiné)

 

 

Honorární konzulát
České republiky v Montrealu
 
JUDr. Hynek Žikovský, konzul
 
2020 boul. R. Bourassa,  Suite 1920
Montreal, QC H3A 2A5
Tel.: 514-316-4383
e-mail: consul.czech.qc@gmail.com
montreal@honorary.mzv.cz

 

 

Odkoupím

 

registrované i neregistrované střelné zbraně,

sportovní, lovecké, vojenské.

Restaurování starých či poškozených zbraní.

Potřebná povolení mám, převod zařídím.

Diskrétní jednání zaručeno.

 

Jiří  514-616-9257

 

Misner KW fin

 

 

BARBARA ASGARY

 

artist

 

514-488-5514

 

www.barbaraasgary.com

 

barbara.asgary@gmail.com


 

 

Voyage  NORKO  Travel

 

1234 Stanley St. , Montreal H3G 2S7

Tel.: (450) 812-0620  Fax: (514) 871-0148

Toll free: 1-888-871-8888

e-mail: kapit2678@hotmail.com

Letenky a veškeré turistické služby

VOLEJTE  ALENU!

 

 

PhDr. OLGA AJVAZOV Á

Oficiální tlumočnice a překladatelka jazyka českého, slovenského, anglického, francouzského, španělského a ruského. Překlady všeho druhu, včetně odborných a ověřených. Tlumočení simultánní, konsekutivní i doprovodné. Korektury textů, výuka jazyků.

 

5254 Côte St. Antoine, Montréal, QC H4A 1P4

Telefon: (514) 481-3333

E-mail: olgatranslation@sympatico.ca

 

 

MILO Š  G.  KACIR

 

CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT

 

2530 Perrot Blvd., Ile Perrot J7V 8P4

 

Tel.: (514) 425-6556   Cell: (514) 895-2840

 

E-mail: mkacircpa@gmail.com

 

 

Telephone: (514) 737-4892

 

Dr. Jitka Ponka

Dental Surgeon/Chirurgien dentiste

 

Office hours                       3550 Cote des Neiges

By appointment                                      Suite 375

Montreal, PQ H3H 1V4

 

Dr. Tom áš MACHÁN

 

zubný lekár

 

6600 Trans-Canada # 670, Pointe-Claire

naproti Fairview Shopping Center

 

Telefon: (514) 426-4228

 

Forman 4a

 

Členka Ordre des Psychologues du Québec

 

Viktória HIČÁROVÁ, PhD.

Psychologička

Hudson Medi Centre, 465 Main Road

Hudson, QC J0P 1H0

 

Tel. 514-623-9220

viktoria.hicarova@gmail.com

Slovensky, česky, English

Pechousek%20logo%20CB%20upr

VÁCLAV & JOSEF PECHOUSEK

 

2715 LOUIS A. AMOS             TEL.: (514) 631-2047

LACHINE, QUEBEC                FAX: (514) 631-3209

CANADA H8T 1C3                  josef@usinagevj.com

 

 

Bohemia 2011

 

 

PREN ÁJOM VOZIDIEL

PRÍVESNÝCH VOZÍKOV                                   Mgr. Peter Németh

LIMUZÍNOVÝ SERVIS         Tomanova 70

Auto může být přistaveno ve Vídni     83107 Bratislava

Tel. 0903 24 24 26

www.pozicanieauta.sk                     e-mail: info @svenscar.sk