Montrealský věstník                                Ročník 56

Listopad/November 2019           5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                              Číslo 3


 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

29. 10.    Út     Balení cukroví, Čs. dům, 6540 McLynn, 14.00 h

2. 11.      So     Bazar, hala kostela St. Ignatius, 4455 West Broadway, 11.00 h až 15.00 h

6. 11.     St      Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

6. 11.      St      Valná hromada Sokola, Čs. dům, 6540 McLynn, 19.30 h (otevřeno od 18.00 h)

13. 11.    St      Výborová schůze Čs. sdružení, Čs. dům, 6540 McLynn, 19.30 h (otevřeno od 18.00 h)

16. 11.    So     Výroční večeře CSPBA, Riviera Ballroom, 7600 Henri Bourassa East, Montreal, 18.00 h

17. 11.    Ne     Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

20. 11.   St      Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

30. 11.                So     Vánoční oběd seniorů, Casa Grecque, 7218 boul. Newman, Lasalle, 12.00 h

7. 12.      So     Mikulášská nadílka pro děti, Westmount Park United Church, 4695 de Maisonneuve, 15.00 h

--------------------------------------------------------------

VÁNOČNÍ POZDRAVY

Chcete-li popřát svým přátelům a známým k vánočním svátkům prostřednictvím Montrealského věstníku,

napište nejpozději do 20. listopadu na adresu: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal, QC H3W 2B4.

Můžete také dát vědět po emailu na amartinu@yahoo.com nebo po telefonu na 514-484-6177.

Šek s příspěvkem vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

 

----------     xxx     ----------

S prodejem domu paní Emy Košacké ztrácíme i prostory našeho Českého domu, které nám sloužily po dobu sedmi let. Do konce listopadu jej musíme vyklidit. Není to poprvé, co obětaví členové naší komunity probírají věci, které se během let nashromáždily, a přemýšlí, co uchovat, co prodat či někomu dát, a co vyhodit. V lednu 2003 jsme se stěhovali z Misijního domu na West Broadway do jiného domu na rohu Sherbrooke a West Broadway, který nám Jezuité pronajali. V roce 2012 jsme pak vyklízeli i tento dům. Tehdy jsme se museli zbavit mnoha věcí, které se do omezených prostor Českého domu nevešly. Nyní je situace daleko obtížnější: náhradu za náš Český dům nemáme. Je pro to několik důvodů. Naše komunita stárne, počet členů se každým rokem zmenšuje a zájem krajanů o naše akce také. Dlouhodobá snaha přilákat do našich spolků mladé lidi se nesetkává s velkým úspěchem. Z několika tisíc Čechů a Slováků, kteří (údajně) v Montrealu a okolí bydlí, se na bazaru (který je asi nejvíc populární) objeví tak tři sta lidí, na loňskou Mikulášskou zábavu přišlo asi sedmdesát návštěvníků, na slavnostní koncert ke 100. výročí založení ČR se jich dostavilo asi šedesát. Akce pro děti, které jsou asi nejvíc pro mladé lidi přitažlivé, navštěvuje zhruba dvacet rodin a do české školy je letos přihlášeno 12 dětí – což také není nijak moc. Organizátorů ubývá, výdělečných akcí je pramálo a příjmy z nich nevalné, a finanční prostředky spolků se tím pádem rok od roku ztenčují. Celá naše situace se dá shrnout velmi jednoduše: není kdo, není pro koho, není za co a teď ani nebude kde.

     Aktuální otázku, kterou teď řešíme, je kam s věcmi, které musíme z Českého domu vyklidit. Většinu z nich uvidíte na bazaru v hale kostela sv. Ignáce na West Broadway v sobotu 2. listopadu – především knihy, ale i obrazy, ozdoby a další drobné předměty, které se tu nashromáždily. Co se neprodá na bazaru, bude k dispozici zájemcům přímo v Českém domě. Můžete si přijít vybrat ze zbývajících knih během seniorských schůzek (6. a 20. listopadu) nebo před valnou hromadou Sokola 6. listopadu a před schůzí Čs. sdružení 13. listopadu, vždy od 6 hodin večer. Kontaktujte Míšu Fuchsovou pro bližší informace (514-737-8325). Výtěžek bude věnován na výdaje s Montrealským věstníkem, který potřebuje finanční podporu k dalšímu pokračování. (AM)

----------     xxx     ----------

Klub seniorů

V listopadu se sejdeme dvakrát, 6. a 20. 11., vždy ve středu v půl jedné odpoledne. Jsou to poslední dvě schůzky v našem Českém domě, který se na konci listopadu definitivně uzavře. Na schůzku mohou přijít všichni, kdo by si rádi vybrali v naší knihovně nějaké knížky či jiné věci, které tu máme. Informace o programu a o případných změnách podá Iva Radoková, tel. 514-747-2096.

 

 

                                

 

Tradiční VÁNOČNÍ OBĚD organizovaný Klubem seniorů za finanční podpory Čs. sdružení se bude konat v sobotu 30. listopadu ve 12.00 hodin opět v restauraci Casa Grecque, 7218 boul. Newman v Lasalle. Ze stanice metra Angrignon tam jede autobus číslo 106. K "Lunch Menu" si můžete si přinést vlastní víno nebo pivo. Cena oběda pro seniory je 10 $ na osobu splatná v hotovosti na místě. Doporučujeme oznámit zájem a účast paní Ivě Radokové na tel. 514-747-2096 (můžete také poslat text message). Ta bude také při obědě přijímat platby. Doufáme, že vás tam zase uvidíme!

 

Schůzka, plánovaná na 25. září, musela být zrušena: několik členů bylo nemocných a další měli jiné příjemné či důležité důvody, jako cesta do Evropy či sklizeň jablek. Zato schůzky 9. října jsme se zúčastnily – opět tedy jen my dámy – v plném počtu. Pan Alois Fogl je ještě v rehabilitačním ústavu. Oslavovaly jsme narozeniny dvou našich členek; nesměl tedy chybět výborný malinový dort se spoustou šlehačky. Něco podobného nás čeká na příští schůzce, jsou na řadě další dvě dámy. Paní Olga Nováková nám poutavě vyprávěla o své cestě do Anglie, Skotska a Irska. Podnikla okružní jízdu lodí kolem celého souostroví. Mořskou nemocí netrpí, některé z nás by si z tohoto důvodu netroufaly tuto cestu podniknout. Diskutovaly jsme o židovských svátcích, vždyť naše schůzka připadla na Yom Kipur. A abychom se trochu zasmály, povídaly jsme si o tom, jak to dopadlo, když se místo nás muži ujali kuchyně. Také jsme vzpomínaly na naše známé a přátele – v žádném případě to ale nebyly "drby". No, dejme tomu...

     Naše schůzky v Českém domě budou bohužel končit, paní Ema Košacká se stěhuje do Ontaria, aby měla blízko k dětem a vnoučatům. Pravděpodobně se pak budeme scházet v nějaké tiché kavárně. Nakonec jsme si promítly první část filmu "Václav". Připomíná námětem nám všem známý a oblíbený film "Vesničko má, středisková", ale humor v něm tak nějak chybí. (IR)

 

Čs. sdružení

Výborová schůze montrealské pobočky Čs. sdružení se bude konat ve středu 13. listopadu ještě naposledy v Českém domě na 6540 McLynn v půl osmé večer. Vzhledem k uzavření Českého domu musíme projednat různé změny ve výboru i v naší činnosti. Zveme proto všechny členy Sdružení, aby se schůze zúčastnili. Náš dům bude otevřený od 6 hodin pro ty, kdo by si rádi vybrali ze zbývajících knih a předmětů, které se neprodají na bazaru a kterých se bohužel budeme muset zbavit. Vaše příspěvky budou věnovány na Montrealský věstník.

 

Připomínáme, že 64. předvánoční Bazar se bude konat v sobotu 3. listopadu 2018 od 11.00 do 15.00 hodin jako obvykle v hale kostela sv. Ignáce na 4455 West Broadway. S dotazy či nabídkou pomoci se obracejte na Blanche Havlovou (514-631-6772). Děkujeme. (AM)

 

Sokol

Valná hromada Sokola Montreal se svolává na středu 6. listopadu v půl osmé večer do Českého domu na 6540 McLynn. Našim členům jsme již rozeslali pozvánku po emailu. Hlavním bodem programu bude budoucnost naší jednoty. V posledních několika letech je naše činnost minimální a v podstatě se omezuje na finanční podporu akcí pořádaných spolu s Čs. sdružením. Financí už mnoho nezbývá a členů nám každý rok také ubývá: momentálně máme 19 členů s věkovým průměrem 78 let. Uzavření Českého domu je dalším důvodem k tomu, abychom projednali ukončení naší činnosti. Všichni členové jsou srdečně zváni. Český dům bude otevřený od 6 hodin pro ty, kdo by si rádi vybrali ze zbývajících knih a předmětů, které se neprodají na bazaru a kterých se bohužel budeme muset zbavit. Vaše příspěvky půjdou na Montrealský věstník. (AM)

 

Misie sv. Václava

Otec Libor Švorčík bude sloužit svou poslední mši u nás v Montrealu v neděli 17. listopadu 2019. Odjíždí totiž 1. prosince do Los Angeles, aby asistoval biskupovi Esterkovi. Otec Libor přijížděl za námi do Montrealu po dobu mnoha let a my si velice ceníme jeho obětavosti, ochoty a času, který nám věnoval. Upřímně mu za jeho služby děkujeme a přejeme mu, ať se mu v novém místě daří a líbí.

     Mše bude jako obvykle v 11.00 hodin v kapli ve 3. patře budovy Loyola High School, 7272 Sherbrooke Street West (roh West Broadway). Růženec se modlíme od 10.30 h. Upozorňujeme, že během zimních měsíců (prosinec, leden a únor) se české mše nebudou konat. Děkujeme a těšíme se 17. listopadu s vámi na shledanou. Přijďte se s otcem Liborem rozloučit a popřát mu vše nejlepší. (Rose Mary Strban)

 

Ples CSPBA

Canadian Slovak Professional and Business Association vás zve na svůj Výroční ples s večeří, který se bude konat (POZOR, ZMĚNA!) v sobotu 16. listopadu 2019 v Riviera Reception Hall, 7600 Henri Bourassa Est, Montreal, H1E 2P2. Koktejl v 18.00 hodin, večeře v 19.00 hodin. Podrobnější informace na www.cspba.com. Rezervace vstupenek a informace podá Josef Brody, tel. 514-947-7971.

 

Tábor Hostýn

Po úspěšném zakončení letního dětského tábora se na Hostýně uskutečnily další zajímavé akce. Chatičky si pronajímaly nejrůznější skupiny přátel Hostýna a oganizovaly se zde soukromé akce. Na konci srpna proběhl populární rockový koncert a tradiční opékání prasete se konalo jako obvykle během víkendu "Labour Day". Počasí bylo velmi příznivé a účastníci se ještě mohli koupat v jezeře. Hlavní organizátor Marek Nosek sklidil velký úspěch a pečené prase všem moc chutnalo. V sobotu 7. září jsme uctili památku bývalého dlouhodobého správce tábora Hostýn Františka Kaštánka společným posezením u večerního táboráku. O přípravu tohoto krásného vzpomínkové setkání se postaral Zbyněk Najser. Věříme tomu, že Franta by měl z táboráku a celé pietní atmosféry upřímnou radost. Během stejného víkendu si pronajala skupina českých rodin s dětmi několik chatiček a hlavní organizátorka Andrea připravila pro děti strašidelnou stezku odvahy uprostřed tmavé noci. Ve druhé polovině září byly na táboře Hostýn dvě populární umělecké skupiny a táborem zazněla hudba nejrůznějších stylů a žánrů. 

     O víkendu 19. a 20. října proběhla tradiční podzimní brigáda, během které přibližně dvacet dobrovolníků vykonalo mnoho velmi potřebné a užitečné práce. Jmenujme výměnu střechy na chatičkách, hoblování a natírání skříněk v jídelně, kompletní úklid celé kuchyně a hlavní budovy, uklizení obou pokojů na marodce, renovaci a výrobu piknikových laviček a stolů, započetí výkopových prací kolem dívčí klubovny, atd. O hladová břicha dobrovolníků se postaral oblíbený kuchař John. Večer se všichni sešli u velkého táboráku, kde se mohli trochu zahřát. Ti, kteří spali v chatičkách, si v noci  připomněli, že zima už skutečně klepe na dveře.

     Tábor Hostýn bude během zimy uzavřen. Letošní sezóna byla velmi úspěšná a těšíme se na rok 2020. (Katka Kwasniaková a Dana Palušová)

 

Rodinný víkend na Hostýně byl letos přesunut z posledního červnového víkendu na září a shodou okolností se to sešlo společně se vzpomínkovou slavností na Františka Kaštánka. Sjelo se celkem osm rodin. I když nám v sobotu večer pršelo, velké podium bylo výborným přístřeškem pro všechny dospělé i děti a nic to nezkazilo na společné zábavě. Chlapi a chlapci káceli odpoledne v lese dřevo a postavili hranici, která se zapalovala na počest Franty pozdě večer. Bohatá večeře ze společné přípravy i z rukou šéfa kuchyně Johna a jeho pomocníka Zbyňka byla výborná. Nechyběl ani tradiční noční bobřík odvahy pro děti, který letos zvládly i ty nejmenší čtyřleté. Budeme se těšit, že se zase sejdeme příští rok. (Andrea Larocque)

 

Mikulášská nadílka pro děti

Čs. sdružení a Sokol Montreal pořádají tradiční Mikulášskou nadílku pro děti v sobotu 7. prosince 2019 v 15.00 h v kostele Westmount Park United, 4695 Maisonneuve W, Westmount. Parkování je za kostelem (vjezd z Landsdowne). Vstup je zdarma. Jako v předchozích letech bude Mikuláš rozdávat dětem dárky, které přinesete. Dětem, které přednesou básničku nebo zazpívají písničku (pokud možno česky nebo slovensky), dají anděl s čertem navíc zvláštní malý dárek. Po rozdělení dárků bude jako vždy připraveno pohoštění. Budeme rádi, když maminky nebo babičky pro děti něco upečou a přinesou.

     Přihlášky u Aleny Berti na emailu asberti@icloud.com nejpozději do 28. listopadu. V přihlášce uveďte počet dětí, jejich jména a rok narození. I tento rok bude mít Mikuláš s sebou "Mikulášovu kroniku", ve které má zapsány dobré i špatné skutky všech dětí. Pokud máte zájem, aby i Vaše dítě bylo uvedeno v této kronice, prosím, napište mi jeden dobrý a jeden špatný skutek. Text by měl být velmi stručný (např. Alenka Kašpárková: dobrý skutek: ráda pomáhá mamince vařit, špatný skutek: špatně ve škole papá!). Těšíme se na shledanou! (Alena Berti)

 

Sokolské vánoční akce v Torontu

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA – sobota 16. listopadu od 19.00 hodin v sále kostela sv. Václava na 496 Gladstone Avenue v Torontu. K tanci hraje skupina Miro Letka. Večeře bude k prodeji od 7 hodin, tanec začíná v 8 hodin. Přineste dárky pro své přátele, sv. Mikuláš je rozdá. Vstupenky budou slosovány a výherce dostane od Mikuláše cenu (door prize). Vstupné 30 $, nebo 50 $ s večeří. Informace Hana Jurásková, tel. (416) 819-8421 nebo email hana.jurasek@yahoo.ca. Informace také na www.sokolcanada.ca.

 

SOKOLSKÝ VÁNOČNÍ BAZAR – neděle 24. listopadu od 12.00 do 15.00 hodin. V prodeji bude tradiční české a slovenské jídlo, vánoční pečivo, ručně vyráběné umělecké předměty, drobné dárky a hračky, české knihy, tombola. Sv. Mikuláš bude rozdávat dárky dětem. Můžete si zamluvit stůl pro vlastní prodej. Informace Marie Crhak, tel. (416) 225-6477 nebo email mariecrhak@outlook.com.

 

Dopis nového velvyslance ČR v Kanadě krajanům

Vážení krajané,

včera (10. září 2019, pozn. red.) jsem předal své pověřovací listiny kanadské generální guvernérce, J.E. Julii Payette, a zahájil tak oficiálně svou misi velvyslance České republiky v Kanadě.

     Nesmírně si vážím příležitosti zastupovat Českou republiku v Kanadě, v krásné a úspěšné zemi, se kterou nás historicky pojí velmi přátelské vztahy. Klíčovou roli při jejich vytváření vždy sehrávala krajanská komunita. Kanadští krajané vstupovali za 1. světové války (v prvních letech při neutralitě USA společně s Čechoameričany) do kanadské armády, aby na výzvu budoucího prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka bojovali za svobodné Československo. Kanadští Češi významně přispěli i k obnovení Československa po druhé světové válce. I díky jejich podpoře Kanada uznala československou exilovou vládu již 12. 10. 1940 a poskytla výcviková střediska pro přípravu pilotů československých perutí RAF. Kanada také přijala řadu českých emigrantů za studené války a stala se jedním z nejvýznamnějších center českého demokratického exilu.

     Je mi ctí, že v příštích letech budu moci ve funkci velvyslance přispívat k rozvoji úzkých vztahů, které mezi našimi zeměmi existují ve všech oblastech, v zahraniční a obranné politice, obchodě, vědě a výzkumu, školství, kultuře i sportu.

     Vážení krajané, chtěl bych vás srdečně pozdravit a požádat o vaši podporu. Těším se na setkávání s vámi, mj. i na akcích, které pro vás společně s kolegy připravíme. Budu rád, když nás budete informovat o akcích, které budete pořádat vy, a budeme o nich tak dále moci informovat. Budu vám vděčný, když tuto mou zprávu, jako pozvání k setkávání a spolupráci, budete sdílet se svými přáteli. můžete mě sledovat také na Facebooku www.facebook.com/BorekLizec, a také nově na Twitteru www.twitter.com/BorekLizec. Mé představovací zprávy jsou také na mých facebookových a twitterových stránkách (včetně fotografií z předání pověřovacích listin a také mých prvních týdnů v Kanadě, kdy jsem zde působil jako designovaný velvyslanec) a budu vám velice vděčný i za jejich sdílení.

     Se srdečným pozdravem a poděkováním,                        

     Bořek Lizec, velvyslanec České republiky v Kanadě.

 

Michael Czerny kardinálem

Michael CZERNY se narodil v Brně v roce 1946 a o dva roky později s ním jeho rodiče odešli do Kanady. V roce 1963 ukončil Loyola High School a v roce 1973 byl vysvěcen na kněze. O tři roky později dostal doktorát v interdisciplinary studies na univerzitě v Chicagu. Založil Jesuit Centre for Social Faith and Justice v Torontu a v devadesátých letech pracoval v El Salvadoru, Římě a v Nairobi. Po roce 2002 založil African Jesuit AIDS Network, organizaci, která dnes obstarává duchovní práci v komunitách postižených AIDS ve 30 zemích. V prosinci 2016 ho papež František ustanovil sekretářem v dikasteriu (ekvivalent ministerstva ve vatikánské administrativě) pro migranty a uprchlíky a v květnu 2019 speciálním sekretářem pro Pan-Amazonskou oblast. Když ho papež František jmenoval 1. září kardinálem, zastihla ho tato zpráva v Brazílii, kde byl na misi v Sao Paulu jako zástupce Centra v Torontu. Jmenování kardinálem je pro Michaela Czerného jen dalším stupínkem v jeho neúnavné práci. Našemu krajanu blahopřejeme k této poctě a přejeme hodně sil a úspěchů v práci. (Podle zprávy na www.catholicregister.org zpracovala AM)

 

Různé zprávy

Bohemian Stories je název knížky, kterou nedávno vydala Renáta Fučíková v nakladatelství Práh Publishing. Podtitul zní "An Illustrated History of Czechs in the USA" a na knížce se podíleli jak obsahově, tak i finančně členové české komunity v Chicagu. Historie významných Čechů, jako byli např. T. G. Masaryk, Anton Čermák či Madeleine Allbright, nebo např. astronauti James Lovell, Eugen Cernan a John Blaha, jsou podány obrazově s krátkým anglickým textem. Knížka se dá koupit i přes internet za necelých 800 Kč.

 

Na Věstník přispěli: Václav Fait, Eva a Vlad Kocmanovi, Ema Košacká, Lucy Ševčíková a jeden dárce, který nechce být jmenován. Srdečně jim děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu redakce: Alena Martinů, 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a žádosti o informace můžete psát i emailem na adresu Montrealského věstníku montrealvestnik@gmail.com nebo na amartinu@yahoo.com.


Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové red. rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Iva Radok. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.