Montrealský věstník                                Ročník 56

Prosinec/December 2019           5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                              Číslo 4


 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Snowmen.bmpKalendář činností

 

27. 11.    St      Schůzka klubu seniorů,

                        Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h

30. 11.                So     Vánoční oběd seniorů, Casa Grecque,

                        7218 boul. Newman, Lasalle, 12.00 h

7. 12.      So     Mikulášská nadílka pro děti,

                        Westmount Park United Church,

                        4695 de Maisonneuve, 15.00 h

11. 12.                St      Schůzka klubu seniorů, pravděpodobně

                        Café Toranj, 5791 Sherbrooke W., 12.30 h

 

                                                                                                                      Příjemné prožití vánočních svátků!

Klub seniorů

Vzhledem k tomu, že se naše schůzky posunuly o týden, máme v Českém domě poslední seniorskou schůzku ve středu 27. listopadu. Před Vánoci se sejdeme ještě jednou 11. prosince a to nejspíše v Café Toranj v půl jedné odpoledne. Informace o programu a příštích schůzkách podá Iva Radoková, tel. 514-747-2096.

 

Tradiční VÁNOČNÍ OBĚD organizovaný Klubem seniorů za finanční podpory Čs. sdružení se bude konat v sobotu 30. listopadu ve 12.00 hodin opět v restauraci Casa Grecque, 7218 boul. Newman v Lasalle. Ze stanice metra Angrignon tam jede autobus číslo 106. K "Lunch Menu" si můžete přinést vlastní víno nebo pivo. Cena oběda pro seniory je 10 $ na osobu splatná v hotovosti na místě. Doporučujeme oznámit zájem a účast paní Ivě Radokové na tel. 514-747-2096 (můžete také poslat text message). Ta bude také při obědě přijímat platby. Doufáme, že vás tam zase uvidíme!

 

Naše skupina seniorů by byla ráda, kdyby o sobě mohla napsat, že se její členové opět těšili na další setkání. Uvítaly bychom, kdyby se schůzek zúčastnili také pánové a my mohly vyměnit "y" za "i". No, co není, třeba příště bude...

     Na schůzce 23. října, ještě než jsme se stačily rozpovídat, nám pověděla paní Olga Nováková o událostech týkajících se dnešního data v historii. Napřed poučení, potom zábava. Vždy si připomeneme něco, co se nám už vytratilo z paměti a nebo o čem jsme už dávno neuvažovaly. V roce 1956 začaly v maďarském hlavním městě demonstrace proti sovětské nadvládě, roku 1983 sebevražedný terorista řídil auto s výbušninami do kasáren amerických námořníků v Beirútu. Zabil 241 osob. Roku 2002 50 čečenských rebelů přepadlo moskevské divadlo. Když se ruské speciální jednotky o dva dny později pokoušely rukojmí osvobodit, zahynulo při útoku 120 lidí. Potom jsme hovořily o nedávných volbách, o politice zde i v Čechách, co je zajímavého v českých novinách, o tom, jak je v nich čím dál tím více slov anglického původu.

     Loučíme se nyní s místem našich setkání; knihy, drobné předměty a obrazy mizí, jen stůl a židle jsou zatím na místě. Samozřejmě je nyní pro nás nejdůležitější najít vhodné místo pro naše budoucí schůzky. Radily jsme se o přednostech a záporech setkávání se v několika kavárnách. Abychom zůstaly u nostalgie, prohlédly jsme si fotografie ze seniorských vánočních obědů před mnoha lety.

 

Schůzka, odložená o týden na 13. listopad, se konala ve slavnostním rázu. Oslavovaly jsme kulaté narozeniny Ivy Radokové. Paní Alice Holmanová dokonce k této příležitosti vlastnoručně upekla a ozdobila výborný dort. Moc tím oslavenkyni potěšila. A ostatně i všechny ostatní, protože dort zmizel v "cukuletu". Podle paní pekařky se ta krása ale neměla nazývat dortem, spíše bábovkou. O to víc nám dort/bábovka chutnal, nebyl přeslazený. Tím jsme se dostaly do diskuze o zdejších příliš sladkých výrobcích, zvláště těch masově vyráběných a prodávaných v "supermarketech". Pak se konečně dostala ke slovu paní Olga Nováková. Připomněla nám výročí – 8. listopadu 1620 – pro český národ tragické bitvy na Bílé hoře. 11. listopadu 1939 podlehl zranění student pražské univerzity Jan Opletal. Byl 28. října postřelen německými okupanty. 17. listopadu Němci vtrhli do univerzitních kolejí, popravili devět vedoucích studentských odborů a Hitler oznámil, že všechny české vysoké školy budou zavřeny. 17. listopadu 1989 začala pro nás tak významná Sametová revoluce.

     Když už jsme se tedy ocitly v minulosti, vzpomínaly jsme na naše dětství a mládí, jak bylo odlišné od mládí našich dětí a vnuků. Přečetly jsme si úryvek z "Kalendáře" Karla Čapka o listopadové krajině. Za okny to spíše vypadalo na leden, ale my jsme seděly pěkně v teple. A nakonec několik písniček pod vedením paní Lídy Janglové. Budeme-li se v budoucnosti scházet v kavárně, těžko si už nahlas zazpíváme. (IR)

 

Čs. sdružení

Výborová schůze montrealské pobočky Čs. sdružení se konala ve středu 13. listopadu ještě naposledy v Českém domě. Sešlo se deset členů, aby shrnuli minulou činnost a projednali budoucí akce, jako je Mikulášská nadílka a velikonoční pomlázka pro děti, aktivitu české školy a především vyklizení Českého domu. Příští schůze se pravděpodobně budou konat u některého z členů výboru. (AM)

 

2019 Czech and Slovak Bazaar: Something Old, Something New

What was old at this year’s bazaar?

- The bazaar itself is old, 63 years old! The first bazaar in Montreal took place in 1956.

- Many of the volunteers who work tirelessly to make the bazaar a success year after year are starting to feel old. A significant number of them are, in fact, older than the bazaar itself.

- The list of people to contact for baked goods must be very old and needs updating. It’s a little awkward calling someone and having them explain that they no longer bake as they are in their 90’s. These faithful supporters should be encouraged to just come to the bazaar to relax and enjoy themselves.

- The same delicacies remain favorites year after year. What would the bazaar be without dršťková polévka and rakvičky?

- Proceeds from earlier Czech bazaars went to Czech refugees who had recently immigrated to Canada. The benevolent function continues but proceeds now go towards those in the community who are having a difficult time financially due to health issues, aging, etc.

What was new at this year’s bazaar?

- For the first time last year the children from the Saturday morning Czech School participated in the bazaar. Their teachers said that this year the children knew what to expect and were so excited on the morning of the bazaar that they could hardly sit still during class. Once again, they organized their own table and sold perníčky and decorated Christmas candles.

- There were new items, or at least ones that hadn’t been available in recent years, for sale this year. There were homemade knedlíky prepared by a couple of volunteers and popular Czech products from the Hungarian Charcuterie such as Mattoni and Kofola drinks; Horalky, Kávěnky and Mila wafers; and kremžská hořčice.

- There were at least 8 new volunteers this year and they were all young people! Four of them attended the bazaar last year and said they would be interested in participating in future events. They played a key role in helping staff the baked goods table. Three other volunteers came by way of the Polytechnique Montréal where two of them are international students. The great news is that they are in Montreal for at least another year. To ensure its future, the bazaar needs more young people to continue being involved.

- The best new news is that we are no longer referring to each bazaar as the last bazaar. We are now saying that at the next bazaar we should…

     There are two things we should do to make certain the tradition of the bazaar continues in Montreal. First, we must sincerely thank all of this year’s volunteers, from those who did baking days before the bazaar to those who packed up the church hall at the end of the day. Without both old and new volunteers there would be no bazaar. The other group that must be thanked are those who attended the bazaar, especially those that came out despite not having any electricity in their homes.

     Looking forward to seeing all of you at next year’s bazaar. (Alice and Blanche Havel)

 

Sokol

Valná hromada Sokola Montreal se konala ve středu 6. listopadu v Českém domě na 6540 McLynn. Sešlo se deset členů, což je víc jak polovina – naše jednota má nyní 19 členů a z toho jeden se nedávno odstěhoval do Ottawy. Shrnuli jsme naši dosavadní činnost a v krátké diskusi o budoucnosti převládl názor, že je rozumné činnost montrealské jednoty Sokola ukončit. V hlasování, které pak proběhlo, byl pouze jeden hlas proti a osm pro rozpuštění (starosta hlasuje pouze v případě rovnosti hlasů). Vzhledem k tomu, že k rozhodnutí o rozpuštění jednoty je třeba tří čtvrtin hlasů všech členů, byli zbývající členové kontaktováni osobně, telefonicky nebo po emailu. Výsledný počet 15 hlasů je dostačující k tomu, aby byla jednota Sokol Masaryk Montreal rozpuštěna.

     Výbor rozhodl, že v lednu uspořádáme závěrečnou večeři, na kterou pošleme členům individuální pozvánky poštou. Doufáme, že se tam sejdeme v co nejúplnějším počtu. (AM)

 

Česká škola

Žáci české školy se již druhým rokem zúčastnili bazaru, který se konal 2. listopadu. Děti strávily hodinu výukou češtiny včetně práce na téma vaření. Následně zdobily a prodávaly perníčky, které nám upekla jedna maminka. Letos nově ještě přidaly zdobení a prodej vánočních svíček. Dětem se akce líbila a měly na bazaru úspěch.

 

Také jsme si 16. listopadu připomněli 30 let od Sametové revoluce. Promítli jsme si krátký dokument z cyklu Dějiny udatného českého národa, povídali si o tom, jaké to bylo před revolucí a proč studenti stávkovali. Potom jsme vyráběli hesla z listopadu 1989, vyzkoušeli si, jaké to je protestovat, zvonili jsme klíči a poslouchali píseň Marty Kubišové "Modlitba pro Martu". Na závěr jsme četli, jaké to bylo ve škole před rokem 1989, co bylo zakázáno, a porovnávali se současnou situací. Děti si odnesly domů časovou osu s významnými daty české historie, do které s rodiči zaznamenají jejich rodinné události. Všechny děti odešly domů s českou trikolórou připnutou na tričku. Videa z dané hodiny najdete na facebookových stránkách školy: Ceska skola Montreal. (AL)

Misie sv. Václava

Upozorňujeme, že během zimních měsíců (až do března) se české mše nekonají. Děkujeme. Otec Libor a členové Misie sv. Václava přejí všem čtenářům požehnané Vánoce. (Rose Mary Strban)

 

Hostýn

V pátek 1. listopadu se na táboře Hostýn odehrála poslední aktivita této sezóny. Byla to "Halloween Party" organizovaná novou členkou výboru, Terezou Černochovou. Akce se zúčastnilo kolem 22 lidí. Přestože v celé oblasti vypadla elektřina na dva dny, víkend proběhl v pohodě a účastníkům se na táboře velice líbilo: v pátek večer se podávala večeře (potluck) v hlavní budově (při svíčkách). Horní klubovna byla krásně vyzdobená pro "dance party", která začala po večeri. Velký táborák v horním táboře dal hostům možnost se ohřát u ohně a užít si přírody a venkovního listopadového počasí.

     30. října proběhla v Montrealu schůze výboru Associace Hostýn. Debatovalo se hlavně o nejdůležitějších opravách tábora. Během schůze byl také zvolen nový prezident Associace Hostýn, Zbyněk Najser.

     V sobotu 16. listopadu začaly plánované opravy. Marek Nosek, Pavel Krejčí a Zbyněk Najser strávili víkend na táboře a začali s první fází velké renovace hlavní kuchyně tábora. Pokračovat se bude nejspíš až na jaře – na táboře je už 40 cm sněhu! (Zbyněk Najser)

 

Mikulášská nadílka pro děti

Připomínáme Vám, že v sobotu 7. prosince 2019 v 15.00 h se bude v kostele Westmount Park United (4695 Maisonneuve W., Westmount) konat tradiční Mikulášská nadílka pro děti.  Vstup je zdarma. Jako v předchozích letech bude Mikuláš rozdávat dětem dárky, které přinesete. Dětem, které přednesou básničku nebo zazpívají písničku (pokud možno česky nebo slovensky), dají anděl s čertem navíc zvláštní malý dárek. Po rozdělení dárků bude jako vždy připraveno pohoštění. Budeme rádi, když maminky nebo babičky pro děti něco upečou a přinesou. Tentokrát máme pro Vás připravenou, mimo jiné, i živou hudbu a prodej vánočního cukroví. Přihlášky u Aleny Berti na emailu asberti@icloud.com nejpozději do konce listopadu. V přihlášce uveďte počet dětí, jejich jména a rok narození. I tento rok bude mít Mikuláš s sebou „Mikulášovu kroniku“, ve které má zapsány hříchy i dobré skutky všech dětí. Pokud máte zájem, aby i Vaše dítě bylo uvedeno v této kronice, prosím, pošlete mi jeden dobrý a jeden špatný skutek. Text by měl být velmi stručný (např. Alenka Kašpárková: dobrý skutek: ráda pomáhá mamince vařit, špatný skutek: špatně ve škole papá!). Těšíme se na shledanou! (Alena Berti)

 

Vánoční akce v Torontu

Masarykův ústav (Masaryk Memorial Institute – MMI) pořádá během prosince následující akce, všechny v restauraci Praha, 450 Scarborough Golf Club Rd., Toronto, ON M1G 1H1. Informace na tel. (416) 439-4354 nebo na emailu office@masaryktown.ca a informace na www.masaryktown.ca.

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI – neděle 1. prosince od 12.00 do 15.00 hodin. Mikuláš s čertem a andělem rozdají dětem dárky, které přinesou rodiče. Vstup volný.

 

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY – neděle 8. prosince od 10.30 do 14.30 hodin. V prodeji bude vánoční pečivo a vánočky, ručně vyráběné umělecké předměty, drobné dárky a hračky, české filmy na DVD, knihy, kalendáře. Přijďte se potěšit příjemnou vánoční atmosférou. Vstup volný.

 

VÁNOČNÍ VEČEŘE NA MASARYKTOWNU – neděle 15. prosince v 18.30 hodin. Přijďte s námi strávit klidný večer ve slavnostní náladě při poslechu poetického programu, za zpěvu vánočních koled, při sklence lahodného vína a sváteční večeři. Cena večeře 40 $ (členové MMI 35 $). Rezervace (nutná, počet míst je omezený) a vstupenky Iva Ječmenová, tel. (416) 439-4354, office@masaryktown.ca.

 

In memoriam

Oznamujeme, že pan Jaroslav "Jerry" SLABA zemřel náhle 30. října 2019. Narodil se 24. srpna 1942 v Praze a v 60. letech emigroval se svým mladším bratrem Pavlem do Kanady. V Montrealu studoval na Sir George Williams University (Concordia) a později založil firmu na nedestruktivní testování oceli NDT Technologies, která dodávala počítačem řízené měřící systémy do celého světa, především do Číny, ale také do Indie, Ukrajiny a po Sametové revoluci i do České a Slovenské republiky. Díky své práci spojil pan Slaba sjednávání kontraktů s cestováním pro radost.

     Jerry Slaba byl veselý, dobrosrdečný a velkorysý člověk, který krajanům ochotně pomáhal, ať už tím, že jim dal práci nebo peníze na naše akce. Jeho žena Micheline i jeho bratr Pavel již zemřeli před ním. NDT Techologies pokračuje díky jím ustanoveným vedoucím i nadále, ale určitě bude jeho žoviální ředitel mnoha lidem chybět. Budeme na něj dlouho vzpomínat. (AM)

 

Se zármutkem oznamujeme, že Prof. Přemysl POŇKA MD, PhD zemřel 3. listopadu 2019 náhle a nečekaně v Paříži při návratu z vědeckých konferencí v Praze a Berlíně. Dr. Poňka byl mezinárodně uznávaným odborníkem na metabolismus železa v lidském organizmu. Narodil se 21. září 1941, vystudoval medicínu na Karlově univerzitě a v roce 1979 odešel se svou rodinou z Československa. Od roku 1987 byl profesorem na univerzitě McGill. Když se situace v Čechách obrátila, rád se tam vracel – pár dní před smrtí byl vyznamenán Českou vědeckou společností nejvyšším oceněním za celoživotní přínos v oblasti medicíny za výzkum příčin a léčby krevních chorob.

     Jeho ženě Jitce a celé rodině vyjadřujeme tímto upřímnou soustrast. (AM)

 

Různé zprávy

Bohemian Stories je název knížky, kterou nedávno vydala Renáta Fučíková v nakladatelství Práh Publishing. Podtitul zní "An Illustrated History of Czechs in the USA" a na knížce se podíleli jak obsahově, tak i finančně členové české komunity v Chicagu. Historie významných Čechů, jako byli např. T. G. Masaryk, Anton Čermák či Madeleine Allbright, nebo např. astronauti James Lovell, Eugen Cernan a John Blaha, jsou podány obrazově s krátkým anglickým textem. Knížka se dá koupit i přes internet za necelých 800 Kč.

 

Na Věstník přispěli: Vera Bondy, Pavla Fofana, Míša Fuchsová, Věra Gazdová, Marie a Josef Hřibovi, Ludmila Janglová, Jana Janíčková, Sonia Jelínková, Alena Kapitánová, Eva Karásková, Jitka Křivánková, Dagmar Mikešová, Marie Pánková, Dr. Jitka Ponka, Iva Radoková, Věra Zabrodská, Vladimír Zicha a dva dárci, kteří si nepřejí být jmenováni. Srdečně všem děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu redakce: Alena Martinů, 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a žádosti o informace můžete psát i emailem na adresu Montrealského věstníku montrealvestnik@gmail.com nebo na amartinu@yahoo.com.


Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové red. rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Iva Radok. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.
 

 

 

 

Ales%20Jezisek

 

 

 

 

 

Všem přátelům

radostné vánoční svátky,

štěstí, zdraví a úspěch

v roce 2020 přejí

 

 

Hana Baránková a Ladislav Bárdoš (Švédsko)

Iva a Vláďa Brožovi

Dr. Radan Čapek

Rodina Dobrovolných

Alois Fogl

Míša Fuchsová

Věra Gazdová (Ont.)

Jana Glavašová s rodinou (B.C.)

Rodina Hřibova

Eva Jačeková

Libuše Janáčková

Rodina Janglova

Dr. Miloš a Jana Jeníček (Ont.),

Tom, Janice a Richard Jenicek (N.B.)

Andy, Chantal, Jared a Brooke J. (Ont.)

Chris a Cameron Jenicek (USA)

Soňa Jelínková

Eva Každanová

Eva a Vlad Kocmanovi

Ema Košacká s rodinou

Zdena Kozáková s rodinou

Jitka Křivánková s rodinou

Dr. Tomáš Machán

Dagmar Mikešová

Frank Němec

Slávka a Mira Nesvadbovi (USA)

Henry Nesvadba

Olga Nováková

Maruš Panek s rodinou

Jaruš a Antonín Pechouskovi

s rodinou

Hana Pelnářová (Ont.)

Karel Pelz

Dr. Jitka Ponka

Dr. Petr Pohanka

Rodina Procházkova

Líba Proschek

Iva Radoková-Kučerová s rodinou

Dr. Jan Schulz

Tom Silber s rodinou

Valerie Sládková

Lucy M. Ševčíková (Ont.)

Milada Teichmannová

Suzan Truxová

Jirka a Jarka Vítovi

Eva Voleská

Zdenka Woo

Věra Zabrodská

Anita a Vladimír Zichovi s rodinou

 

a také vánoční přání od Generálního konzulátu České republiky v Torontu:

 

Přejeme čtenářům Montrealského věstníku požehnané Vánoce

a do nového roku 2020 zdraví, životní sílu a mnoho úspěchů