Montrealský věstník                                Ročník 56

Únor/February 2020                   5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                               Číslo 6


 

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

 

Kalendář činností

 

5. 2.     St         Schůzka klubu seniorů, 5080 Glencairn Ave, Montreal, 13.00 h

19. 2.   St         Schůzka klubu seniorů, 5080 Glencairn Ave, Montreal, 13.00 h

 

Klub seniorů

V únoru se sejdeme 5. a 19. 2. opět u Martinů v ulici Glencairn, číslo 5080, což je asi 10 minut pěšky od stanice metra Snowdon. Pozor, začátek schůzek jsme přesunuli na 1 hodinu odpoledne. V případě změny dáme pravidelným členům včas vědět. Informace ráda podá Iva Radoková, tel. 514-747-2096.

 

Středa 8. ledna: naše první schůzka v novém roce a v novém místě. Manželé Ludvík a Alena Martinů nám nabídli možnost setkávat se v jejich domě. S díky jsme, my dámy, přijaly. Paní Alena sice věkem mezi nás nepatří, ale my jí to promineme. Samozřejmě, pokud budou Martinů na cestách, domluvíme si schůzku zase pravděpodobně v kavárně Toranj. Když už jsme změnily místo, tak měníme také čas. Ode dneška se budeme scházet až v 1 hodinu odpoledne. Tempora mutantur... (pisatelka brala na střední škole latinu a ještě si pamatuje několik citátů). Tři dámy se bohužel této schůzky zúčastnit nemohly. Snad příště se už sejdeme v plném počtu. Jen paní Ema Košacká nám chybí. My jí také: telefonovala nám a alespoň tímto způsobem jsme si s ní mohly pohovořit. Popřála také paní Míše Fuchsové k narozeninám. Bohužel si ale nemohla s námi pochutnat na čokoládovém dortu a kávě.

     Naše předsedkyně paní Olga Nováková se dostavila na schůzku jako první, a tak byla hned připravena ke své obvyklé přednášce o událostech tohoto dne v historii. V roce 1940, ve válečné době, Velká Británie zavedla systém potravinových lístků. Roku 1994 ruský kosmonaut Valerij Poljakov odstartoval do vesmírné stanice Mir, kde strávil více než 14 měsíců. Dosud tento rekord nebyl překonán. 

A group of people sitting at a table in a restaurant

Description automatically generated     Pobavily jsme se vyprávěním jedné z nás o návštěvě mladých česko-quebeckých příbuzných u ní na chatě. Během jejich pobytu slovo "děkujeme" v jakémkoliv jazyce z jejich strany nepadlo. Rozpovídaly jsme se o knihách našeho dětství a mládí, o "verneovkách" a "fogla-rovkách". Ještě nyní je mnohé z nás mají ve vlastních knihovnách. A nakonec, abychom kulturně nezaostaly, báseň Bohuslava Reyneka s tématem sněhu a zimy (škoda, že téma květin a slunce nebylo aktuální). Na fotce Aleny Martinů zleva Míša Fuchsová, Iva Radoková, Olga Nováková, Eva Procházková a Anna Mišurová.

 

U Martinů se nám zalíbilo. "Kavárnu" máme samy pro sebe, paní Alena dělá výbornou kávu, nikdo nás neruší. Na schůzce 22. ledna jsme se sešly již v téměř plném počtu (viz fotka). Program zahájila paní Olga zajímavostmi ze světové historie. 22. ledna 1901 zemřela britská královna Victorie. Vládla plných 63 let. V roce 1973 americký Nejvyšší soud rozhodl, že ženy mají právo na potrat. Roku 1992 se lékařka Roberta Bondar, první kanadská kosmonautka, zúčastnila letu do vesmíru. Paní Olga se potom vrátila ve vzpomínkách do Anglie v době války, na nedostatek potravin, na to, jak obyvatelstvo čelilo válečným útrapám. Z Anglie jsme se přesunuly do Čech, do doby trochu pozdější. Ty z nás, které v padesátých a šedesátých letech žily v Československu, si připomněly "dobrovolné" brigády na pomoc JZD – sběr mandelinky bramborové, jednocení cukrové řepy, česání chmelu a vybírání brambor. Posléze se rozvinula čilá diskuze. Rozpovídaly jsme se o tom, jak jde našim dětem a vnukům čeština, a o česky mluvících dětech z rodin, kde jeden z rodičů česky nemluví. Nakonec jsme si poslechly básně Jaroslava Seiferta a Karla Šiktance. (IR)

 

Sokol

Výbor sokolské jednoty Montreal se sešel na své poslední schůzi ve středu 22. ledna v 7 hodin večer u Aleny a Ludvíka Martinů, aby uzavřel po sedmdesáti letech svou činnost. S počtem 19 členů (z toho 5 ve věku 90 a výš, nejmladšímu členu bude letos 60) už nemá význam tuto organizaci dál administrativně udržovat. Konto jsme zrušili a zbývající peníze převedli na konto Čs. sdružení a Věstníku, kde budou dál k dispozici čs. komunitě. Na rozloučenou ještě uspořádáme pro všechny členy oběd nebo večeři v květnu, až bude lepší počasí.

     Tělocvičná jednota Sokol Masaryk byla založena v roce 1950 a v roce 1966 už měla stovku členů, 9 dorostenců a dorostenek a 70 žáků a žákyň! Činnost byla rozsáhlá a všestranná. Kromě pravidelného cvičení organizovala jednota nejrůznější vzdělávací akce, tenisové turnaje, vinobraní, vánoční nadílky pro děti, silvestrovské zábavy pro mládež, Šibřinky (poslední 65. byly v roce 2016), májové zábavy, letní pikniky, několik zimních a většinu letních sokolských her, a v letech 1985 až 1998 i letní dětské tábory. Poslední dvě akce se konaly v Sokolském údolí blízko Chertsey (jezero i ulice se skutečně oficiálně jmenuje Sokol). Během 60. až 80. let se členové montrealského Sokola zúčastňovali mnoha dalších akcí pořádaných jinde – atletických a gymnastických přeborů, volejbalových turnajů, gymnastrád a sokolských sletů. Montrealská jednota sama organizovala dva: II. všesokolský slet v roce 1967 (u příležitosti Expa 67) a VIII. slet v roce 1988.

     Historie to byla zajímavá a mnozí z nás na sokolské akce rádi vzpomínáme. Sokolská jednota torontská je stále velmi aktivní a Sokol existuje ještě i v Ottawě. Ať jim to dlouho vydrží! (AM)

 

Misie sv. Václava

Upozorňujeme, že v únoru a březnu se české mše nekonají. Datum příští mše bude oznámeno v březnovém čísle Montrealského věstníku. (Rose Mary Strban)

 

Tábor Hostýn

Letošní dětský tábor bude opět po dobu 3 týdnů a to od neděle 5. července do soboty 25. července. Ceny jsou stejné jako minulý rok, tj. 960 $ za 3 týdny, 765 $ za 2 týdny a 395 $ za 1 týden (daně se z těchto cen neplatí). Každé další dítě ze stejné rodiny má slevu 10 %. Vystavujeme potvrzení za pobyt na dětském táboře, která jsou použitelná ke snížení daní z příjmu. Přihlášky budou v únoru k disposici na našem webu www.hostyn.org.

 

Hledáme správce pro tábor Hostýn na dobu od června do konce října. Minimální doba smlouvy je jeden měsíc. Odměna podle dohody. Zájemci, napište po emailu na camphostyn@gmail.com nebo telefonujte po 15. únoru na číslo 450-465-4844. (Josef Maxant)

 

A picture containing person, outdoor, man, animal

Description automatically generatedIn memoriam

Oznamujeme, že pan Štěpán Rokos zemřel po dlouhé nemoci 15. ledna 2020. Štěpán velmi rád cestoval, žil také ve Vancouveru a v Kostarice a velmi rád jezdil na Kubu na své plachetnici. Jeho pozitivní, přátelský a veselý přístup k životu nám bude scházet. Zanechal tu dceru Sharon, syna Michaela v Praze, bratra Thomase, vnoučata a další členy své rodiny. Rozloučení se Štěpánem bude v sobotu 1. února 2020 od 3.00 h do 4.00 h odpoledne v pohřební síni Urgel Bourgie, 1275 Dollard Ave, v Lasalle. (Jan Marek)

 

Trochu humoru

Někteří říkají, co nevědí, a někteří nevědí, co říkají. Provaz je dobrý, když je dlouhý, a řeč, když je krátká. Hloupý člověk by udělal nejlépe, kdyby mlčel. Ale kdyby věděl, že má mlčet, nebyl by tak hloupý. Mnoho moudrých slov je často proneseno žertem. A ještě víc pitomostí je pronášeno vážně.

 

Různé zprávy

Na Věstník přispěli: Vera Bondy, Emily Cambron, Dr. Radan Čapek, Miroslav a Věra Grmelovi, David Heath (HeathAir, in memory of Jerry Slaba), Lidmila Spackova, Milan Wichterle. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu: Alena Martinu, 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC, H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a informace můžete psát i na emailovou adresu Montrealského věstníku: montrealvestnik@gmail.com nebo amartinu@yahoo.com.


Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové red. rady: Alena Berti, Lucie Čermáková, Míša Fuchs, Ludvík Martinů, Iva Radok. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.