Montrealský věstník                              Ročník 57

Leden/January 2021                   5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                   Číslo 5

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány.

Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu: Alena Martinu, 5080 Glencairn Ave,

Montreal, QC, H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme!

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Klub seniorů

Pro nás seniory jsou to Vánoce jako ještě nikdy dříve. A to už jich máme za sebou hodně. Telefonujeme si, emailujeme, ale samozřejmě to není "ono". Všem nám chybí naše pravidelné schůzky. Není nad osobní setkání.

     Snad bude v tom příštím roce lépe. Chřipková sezóna vždy vrcholila v lednu a únoru – snad i tento virus se na jaře unaví a nechá nás konečně žít normálně. A tak nám všem přejeme všechno nejlepší do nového roku a snad se zase brzy uvidíme tváří v tvář bez pomoci obrazovky! (Iva a Alena za všechny a pro všechny)

 

Česká škola Montreal

Říkaly jsem si, že by čtenáře Věstníku mohlo zajímat, jak probíhá virtuální výuka v naší České škole. Víte, co to je Kahoot? Já osobně jsem to ještě letos v říjnu nevěděla. Google vysvětluje, že Kahoot je kreativní počítačová aplikace na přípravu her, otázek a kvízů, ve které má žák možnost pomocí svého počítače odpovídat na zadané otázky přímo během vyučování. Interakce probíhají individuálně nebo ve skupině. Děti se přihlásí do hry pod svým jménem díky speciálnímu kódu a odpovídají na otázky, které učitelka promítá na obrazovce. Ke každé otázce jsou vždy nabídnuty odpovědi (2 až 4 možnosti), které jsou barevně rozlišené. Děti čtou možnosti na obrazovce a vybírají barevné tlačítko spojené s danou odpovědí. Kahoot připisuje každému body za správnou odpověď a za rychlost. Po každé otázce se na obrazovce objeví pořadí dětí, na závěr pak výsledné pódium se 3 místy. Děti jsou u této vědomostní hry velmi motivované. Aplikace Kahoot má vlastní databázi a je možné si existující pedagogické hry a kvízy upravit dle vlastní potřeby a nebo si snadno vytvořit hry vlastní. Kahoot je neodmyslitelnou pomůckou pro rozširování slovní zásoby. Naše škola je součástí Českých škol v severní Americe a často se stává, že si paní učitelky Kahooty půjčují a spolupracují. Velmi populární podzimní kvízy byly na téma 28. říjen nebo Sametová revoluce.

     Připomeňme si, že v České škole jsou dvě skupiny žáků rozdělených podle znalosti češtiny. Učitelka mladších dětí Adéla používá při virtuálním vyučování aplikaci Zoom. Na začátku školního roku byla nutná technická asistence ze strany většiny rodičů, ale dneska už jsou děti dovednější a výuka probíhá plynule a bez závažných technických potíží. Několikrát se už i stalo, že žákyně Tara pomohla paní učitelce v technicky náročnějších situacích a vše nasvědčuje tomu, že máme v České škole budoucí počítačovou expertku.

     Výuka starších žáků probíhá za pomocí aplikace MEET, která je používaná jako velké video nebo tabule. Učitelka Andrea sedí při výuce u dvou aparátů. Na počítači sdílí a promítá učivo a na tabletu sleduje žáky. Může tak online sledovat, kdo se hlásí a kdo naopak dělá blbiny. Žáci si museli rychle uvědomit, že před kamerou se neschovají, že je bystré oko učitelky vidí, i když jsou doma a ve svém pokoji. Byla nastavena jasná pravidla, že kamera musí být vždy zapnutá, že se během vyučování nesvačí ani neukazují hračky spolužákům. Během přestávky je povinné procvičení se, svačinka a po 15 minutách je Andrea volá přes mikrofon zpět k obrazovkám. Kromě spojení s dětmi přes kameru využívá Andrea stále papírovou učebnici. Za dvě 45 minutové hodiny žáci stihnou čtení, trochu gramatiky, aktuální téma českých reálií, historie, či zvyků a i jejich velmi oblíbený Kahoot. A to vše jen v českém jazyce. Naše škola se pyšní šikovnými žáky, kde výukovým jazykem je čeština a kde se nikdy nemluví francouzsky či anglicky. 

     Česká škola Montreal má další novinku. Rozhodli jsme se, že zorganizujeme druhé generaci českých emigrantů konverzační setkání v češtině. Konkrétně je konverzace určena pro mládež starší 16 let a horní věková hranice je neomezená. Cíleně hledáme ty, kteří ztratili možnost komunikovat v jazyce českém a nebo česky mluvit zapomněli. Zatím je náš projekt v embryonálním stádiu, ale vypadá nadějně. Přihlásilo se nám více než 20 zájemců, zpracováváme informace z vyplněného dotazníku a přemýšlíme nad organizací virtuálních konverzačních hodin.

     Na závěr bychom chtěli pogratulovat naší pedagogické ředitelce a učitelce starších žáků, paní Andree Larocque, která dostala pozvání od skupiny českých lingvistek na virtuální pracovní setkání a diskusi na téma potřeb českých škol, učitelů a žáků v zahraničí. Cílem této skupiny je vzájemné propojení českých škol působících v zahraničí a Andrea bude zastupovat české školy nacházející se v Kanadě. V blízké budoucnosti se na webu objeví nový portál, který bude sdružovat informace pro rodiče českých dětí v zahraničí i učitele češtiny v zahraničí. Andrea je jednou z obsahových konzultantek pro tento portál.

     Česká škola Montreal přeje našim žákům a jejich rodičům, našim budoucím studentům-dospělákům i všem našim příznivcům všechno nejlepší do nového roku 2021! (Katka Kwasniaková)

 

Misie sv. Václava

Milí krajané, srdečně Vás zdravím na začátku nového roku a přeji Vám, i jménem P. Jana z Toronta, požehnaný rok 2021, hodně pokoje, síly, zdraví a hlavně Lásky!

     Už je to více než rok, co jsme měli poslední českou mši svatou v Montrealu. Vzhledem k situaci s pandemií zatím žádné další mše neplánujeme, ale po zlepšení situace bychom rádi obnovili mše svaté a naše setkávání, i když třeba jen párkrát za rok. Termín případného setkání se včas dozvíte.

     Vzpomínám na Vás v modlitbě a posílám Vám hodně slunečních paprsků z Kalifornie, P. Libor Švorčík (libor@hotmail.com) 

 

Tábor Hostýn

Tábor je nyní na zimu uzavřen. Pro příští rok prozatím plánujeme dětský tábor zase na 3 týdny. Pokud situace dovolí, měl by být od neděle 4. července do soboty 24. července. Doufáme, že budeme moci také brzy uskutečnit naši valnou hromadu. Informace a kontakty na členy výboru jsou na naší stránce www.hostyn.org.

     V poslední době se propaguje dělat dvě věci najednou, kvůli zvýšení produktivity. Ověřte, zda to dokáže váš manžel/vaše manželka. Je na to jednoduchý test. Řekněte mu/jí: 1) sedni si a 2) buď zticha. Lidé, kteří to dokáží, budou upřednostňováni při žádosti o práci na našem táboře. S úsměvem jde všechno líp!

     Výbor tábora Hostýn přeje všem úspěšný a pohodový nový rok 2021. Těšíme se na vaši návštěvu v příští sezóně! (Josef Maxant)

 

Trochu humoru

Mám takový pocit, že za pár dní počet pozitivně testovaných v České republice překročí počet obyvatel.

Diagram, engineering drawing

Description automatically generated

Dejte si pozor na roušky, žerou lidi! Dnes jsem viděl jednu na zemi a člověk nikde.

 

Panda v přírodě žere 12 hodin denně. Člověk v karanténě žere jako panda – a proto PANDEMIE!

 

Myši mají letos velký důvod k oslavám. Poprvé v historii se vakcína netestuje na nich, ale přímo na lidech.

 

Dopracovali jsme se do doby, kdy nás lékař neošetří, dokud mu neukážeme papír, že jsme zdraví!

 

Koukám na sebe do zrcadla, jaká jsem přitažlivá a krásná. Jako by mi bylo zase 20 let. V každém případě si tohle víno znovu koupím.

 

Do Nového Roku Nový Pořádek zavede SS (Solar System): "A co sis nadrobila, to si v novém roce taky vylížeš!"

 

Různé zprávy

Pan Miloš G. Kačír, který po dlouhá léta inzeroval v Montrealském věstníku a pravidelně na něj přispíval, jde letos do zasloužené penze a inzerci tedy ve Věstníku ruší. Všem čtenářům při této příležitosti přeje všechno nejlepší do nového roku 2021, hlavně hodně zdraví.

 

Na Věstník přispěli: Vera Bondy, Dr. Radan Čapek, Lída Janglová, Sonia Jelínková, Miloš G. Kačír, Zuzana Karabová, Zdena Kozáková, Henry Nesvadba, Dr. Jan Schulz, Hana Svobodová, Eva Voleská a jeden dárce, který nechce být jmenován. Všem srdečně děkujeme!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové red. rady: Alena Berti, Lucie Čermáková, Míša Fuchs, Ludvík Martinů, Iva Radok. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.