Montrealský věstník                              Ročník 57

Únor/February 2021                  5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                   Číslo 6

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány.

Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu: Alena Martinu, 5080 Glencairn Ave,

Montreal, QC, H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme!

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Na Nový rok trochu jinak

Rok s rokem se sešel a zase byl Nový rok, 1. leden 2021. První moje myšlenka byla, jak to zařídit, aby tento rok byl jiný, lepší, tedy abych nemusel pořád sedět u počítače a pracovat virtuálně. A s perspektivou již dříve zmíněného pořekadla "jak na Nový rok, tak po celý rok", jsem tentokrát tento den strávil zvelebováním našeho basementu. (Doufám jen, že jsem tím nepřivolal záplavu závad, které bude během roku potřeba řešit tím, že budu vyklízet prostory, zazdívat díry, opravovat elektrické vedení či malovat!) V každém případě se těším, že snad budu víc pracovat dále od počítače, jinde, než na prosezené a rozvrzané židli, a budu komunikovat jinak než dvousměrně po Zoomu, Webexu, Teamsu, či jak se jmenují všechny tyto vymoženosti, které nás i naše myšlení, plánování a vůbec celý náš duševní rozlet zplošťují do dvourozměrného prostoru obrazovek.

     Jak si asi pamatujete z článků ve Věstníku v loňském roce, na École Polytechnique de Montréal pracujeme na vývoji rychlého detektoru kovidního viru, což je založeno na analýze spektrálních charakteristik modifikovaných inženýrských povrchů. Práce pokračuje, ale jde pomaleji, než bychom chtěli, hlavně kvůli různým sanitárním či administrativním omezením. Po mnoha měsících od podání žádosti vládní úřady ověřily, že všechny etické, morální a technické předpisy jsou respektovány a může se začít s odběrem vzorků slin od reprezentativní člověčí populace (je zajímavé tento zdlouhavý proces porovnat s rychlostí vývoje protikovidních vakcín). Už teď je nashromážděno několik set vzorků slin, z nichž některé jsou zaručeně kovidně pozitivní, takže se bude moci začít s ověřováním citlivosti, selektivnosti a reprodukovatelnosti nové metody, která by měla dát spolehlivé výsledky během několika desítek vteřin. Jen pro informaci: podobná spektrální metoda se ukázala vhodná pro odhalení rakovinných buněk v mozku či jiných vnitřních orgánech. Zároveň také probíhá v našich laboratořích výzkum vhodně nanotechnologicky upravených povrchů, které mohou být antibakteriální. To znamená, že doba, po kterou se bakterie, případně viry, na povrchu udrží naživu, se může radikálně snížit, a nebo povrchy mohou postupně vylučovat antibakteriální látky a tím je po delší dobu aktivně udržovat "čisté".

     Milí čtenáři, držte nám palce, aby výzkum kovidního detekčního systému zdárně pokračoval, a já zas na oplátku přeji všem, aby nás všechny fyzicky, psychicky, morálně i ekonomicky ta kovidní příšera ovlivnila co nejméně. (Ludvík Martinů)

 

Klub seniorů

A bowl of food

Description automatically generated with medium confidenceTyto poslední Vánoce byly pro mnohé seniory mnohem náročnější a osamělejší, a proto dárek v podobě košíčku cukroví, který dostali od "bazarových dam" o to víc překvapil a potěšil. Hodně se jich ozvalo, aby poděkovalo, telefonem nebo i dopisem. Moc hezký dopis přišel od pana Karla Pelze. Z dopisu vyjímáme následující úryvek:

     "Zpočátku jsem nevěděl, od koho dárek je. Jsem totiž poloslepý. Až při lepším prohlížení jsem objevil na dně krabičky kartičku s tou kouzelnou básničkou od Seiferta. ... Docela mě to dojalo. Nelze ani popsat, jak moc mi chybí ty schůzky seniorů. Já jsem měl takovou spoustu písniček, které jsem chtěl zazpívat, české, moravské, slovenské, i pár slezských... Můj upřímný dík za Vaši vzpomínku a dárek a moje srdečné přání celé komunitě, šťastné Vánoce a pohodu a pevné zdraví v novém roce. S pozdravem Nazdar! Karel Pelz." (AM)

 

Česká škola Montreal

Jak jsem se zmiňovala v posledním čísle Věstníku, rozhodly jsme se zorganizovat pro druhou generaci českých emigrantů konverzační setkání v češtině. Ještě v polovině prosince byl náš nápad v embryonálním stádiu a dneska se můžeme pochlubit skutečností, že jsme v pondělí 11. ledna 2021 otevřely virtuální konverzační třídy hned dvě. Přihlásilo se nám tolik zájemců, že jsme je musely rozdělit na dvě menší skupiny po 9 žácích, abychom se na ZOOM obrazovku našich počítačů vůbec vešli a viděli se! Setkání pokročilých dospěláků probíhá pod vedením paní Daniely, která je zkušenou jazykovou lektorkou. Mimo jiné Daniela působila několik let jako učitelka angličtiny v Praze a dnes s velkým nadšením vede pokročilou virtuální konverzaci v jazyce českém. Naši pokročilí žáci jsou z druhé generace českých emigrantů a věkově se pohybují od hranice dospělosti až po předdůchový věk. Je to různorodá směs lidí s mnoha zájmy, s různými profesionálními profily i s životními zkušenostmi, což by mohlo být zárukou nevšedního průběhu našich setkání a debat v češtině. Doufáme, že se naše předpoklady vyplní. Když bude při konverzaci nejhůř, můžeme se chytit záchranného kruhu francouzštiny.

     Skupina začátečníků (viz obrázek) je z úplně jiného těsta. Věkově jsou v průměru kolem 28 let a většina žáků jsou úplní začátečníci, vzdělávaní ve francouzštině. Zajímají se o češtinu proto, že se chtějí domluvit, až pojedou na návštěvu do České republiky k rodině, do které se přivdaly či přiženili. Kromě Ahoj, pivo a děkuji se toho musí ještě hooooodně naučit. Výuka probíhá pod mým vedením a začínáme skutečně od úplného začátku. Nejdříve jsme se učili českou abecedu, používáme učebnici pro pro francouzsky mluvící cizince, posloucháme audio nahrávky předčítaných cvičení a lámeme si jazyk nad výslovností Ř, Š, Č nebo CH. Na druhé hodině 18. ledna jsme si procvičili pozdravy a nejúspěšnější bylo již historické "Čest práci!" Na skutečnou konverzaci si ovšem ještě chvíli počkáme, ale už se na ni těšíme!

 

A collage of a person

Description automatically generated with medium confidence

 

     Při realizování projektu jsme byly příjemně zaskočeny nepředpokládaným velkým zájmem o výuku češtiny. Na náš inzerát publikovaný na Facebookové stránce "Czechs in Montreal" reagovalo více než 30 zájemců doslova z celého světa a problémem nebyl jen časový posun. Nejvzdálenější kandidát bydlí ve státě Nové Mexico a maily jsme dostaly taky z Anglie, Švédska a Skotska. Zádrhelem je skutečnost, že naše výuka je koncepčně založena na používání francouzštiny jako doplňkového jazyka, a proto jsme část zájemců přesměrovaly k našim sesterským školám, se kterými spolupracujeme. Jmenujme české školy v Ottawě, v Bostonu, v Chicagu a na Floridě. Pro zvědavé upozorňujeme, že existuje web s interaktivní mapou českých škol v severní Americe na https://www.czechschoolsamerica.org/

     Neměla bych zapomenout zmínit se o našich malých a větších žáčcích v České škole. Vyučování pro děti probíhá nadále on-line formou a nový rok nezačal pro paní učitelky Adélu a Andreu nejšťastněji. Obě se potýkaly se zdravotními problémy (ne, nebyl to kovid), a tak jsme letošní první vyučování musely o týden posunout. Tato situace nám připomněla, jak je fungování České školy Montreal a naše další činnost kriticky závislá na našich dobrovolnicích, za které bohužel nemáme žádnou náhradu. Takže, pokud nám chcete pomoci, neváhejte, nečekejte a pište nám na ceskaskolamontreal@gmail.com. (Katka Kwasniaková)

 

Český bazar

Uplynulých devět měsíců bylo pro mnoho lidí velmi obtížných vzhledem ke všem omezením kvůli koronaviru. Nejvíce zasaženi byli nepochybně naši senioři. Ti, kteří bydlí v rezidencích pro seniory, byli uzavřeni v naprosté izolaci, ale i ti, kteří jsou dosud nezávislí a žijí ve svých domech či bytech, se často nemohli stýkat se svými rodinami včetně svých dětí a vnoučat. Většina společenských akcí se nemohla konat a vzhledem k opatřením, jako je udržení bezpečné vzdálenosti, byl v listopadu zrušen i montrealský Český a slovenský bazar.

     To ale nebránilo dobrovolníkům z bazarového výboru, aby nepřišli s novým, zajímavým nápadem. Napekli vánoční cukroví, ze kterých udělali balíčky a dodali je seniorům, kteří byli v minulosti aktivními účastníky české komunity. Jejich reakce byla pro nás tou nejhezčí odměnou. Jeden pán nám napsal: "Byl jsem mile překvapen a velmi potěšen vánočním pozdravem a přehršlí vánočního cukroví. Vaše vzpomínka na moji manželku a její podporu bazaru mě dojala. Vřelé díky za tuto pozornost, které si velmi vážím." Všichni dobrovolníci, kteří se na tomto projektu podíleli, měli z výsledku o to větší radost, protože stačila tvůrčí nápaditost a báječná spolupráce celého týmu, abychom potěšili ostatní během svátků. (Blanche Havel)

 

Za tuto velmi úspěšnou akci vděčíme sestrám Alici a Blanche Havlovým, které s tímto skvělým nápadem přišly poté, co byl zrušen náš tradiční bazar. Šlo o to, nezapomenout na členky a členy naší komunity, kteří se v minulosti aktivně účastnili přípravy a průběhu bazaru. Pečení a rozvoz byl zabezpečen několika dobrovolníky především z bazarového výboru, a jak už bylo zmíněno, všemi obdarovanými byl tento dárek velmi oceněn. (Míša Fuchsová)

 

Tábor Hostýn

Dětský tábor je letos naplánován opět na dobu tří týdnů, od neděle 4. července do soboty 24. července. Ceny zůstávají stejné: 395 $ za 1 týden, 765$ za 2 týdny a 960$ za 3 týdny. Ceny jsou NET, tj. daně se neplatí. Každé další dítě ze stejné rodiny má 10% slevu. Kvůli současné pandemii mohou být předepsaná určitá opatření, např. počet dětí může být omezen. Proto přihlašte své děti co nejdříve. V případě, že by tábor byl zrušen, vrátíme vám peníze. Přihlášky modifikované pro letošek jsou již na webu www.hostyn.org.

 

Hledáme vedoucí a pomocné kuchařky. Pro informace volejte Josefa Maxanta, tel. 450-465-4844.

 

Český piknik plánujeme na neděli 25. července.

 

Chatičky pronajímáme za 32$ za den. Polovina nebo celý tábor se dá také pronajmout. Pro rezervace pište Zbyňkovi Najserovi na email znajser@hotmail.com.

 

Výuka češtiny pro cizince

Nabízím výuku českého jazyka pro cizince pro všechny věkové kategorie, po skypu. Mám bohaté zkušenosti s výukou. Jsem velmi trpělivá. Cena za 45 minut cca 24 CAD. Výuka probíhá dle dohody. Zájemci, ozvěte se prosím na email dan.hav.peu@seznam.cz.

 

Dear friends of Czech language and culture in Montreal area. The new Czech language courses and conversation zoom meetings will start on February 2, 2021. Courses are organized by BESEDA since the year 2000. These courses and conversation meetings are recommended for teens 15 years and up and for adults of all ages. Please contact BESEDA as soon as possible for review meeting if you would like to participate – we shall send you an invitation. Please send this message to others whom may be interested. Contact us by email at besedacanada@outlook.com or phone 450-667-1947. (Victor Vonka)

 

Valentýnské povídání

U příležitosti svátku Valentýna přetiskujeme pár úsměvných úvah z knihy "Co to je?" od Jana Snížka.

A picture containing text

Description automatically generated

Žena pro muže znamená nesmírně mnoho:

   pro básníka je inspirací,

   pro malíře předmětem obdivu,

   pro vědce záhadou přírody,

   pro přátele neprobádatelný chaos,

   pro milence je nejkrásnější na světě,

   pro manžela to nejdražší na světě,

   pro komunisty levná pracovní síla.

 

Muž ví mnoho, kdežto žena ví všechno a líp.

Muž má pravdu, když má pravdu, kdežto žena má pravdu, i když ji nemá.

Muž do třiceti se žení bez rozmýšlení, kdežto po třicítce si to rozmýšlí, žena do třicítky si to rozmýšlí, kdežto po třicítce se vdává bez rozmýšlení.

Sňatek z lásky je, když on se s ní ožení, protože ji miluje, a ona ho miluje, protože se s ní oženil.

Sňatek z rozumu je tehdy, když už nic rozumnějšího nezbývá.

Každé manželství může být nejšťastnější, protože je otázkou zvyku. Buďto si manžel zvykne na to, co vyvádí manželka a je šťastný, nebo si manželka zvykne na to, co jí vyvádí manžel, a je také šťastná.

Výborně se osvědčuje manželství kompromisní – ve sporných otázkách (vyskytnou-li se vůbec kdy nějaké), manžel dá návrh a manželka dá návrh, načež manželův návrh se přijme a manželčin návrh se provede. Tomu se potom říká rodinná harmonie.

 

Trochu humoru

"Volám ti, jen abych ti řekl, že jsi to nejlepší, co mě v životě potkalo, a že tě moc miluju!"

"Pane, dovolal jste se do pivovaru!"  "Ano, já vím."

 

Po dlouhé době jsem zase utíkal před revizorem. Nejdřív přímo v autobusu, pak mě ještě chvíli naháněl i s kolegou venku, až mě nakonec za asistence hlídky městské policie chytil. Dost ho naštvalo, že mám platnou jízdenku, ale zuřit začal teprve ve chvíli, kdy jsem mu řekl, že se celou dobu pouze snažím udržovat bezpečný dvoumetrový odstup.

 

A dva kreslené vtipy od Vladimíra Renčína:

 

A picture containing text

Description automatically generated         A picture containing text, whiteboard

Description automatically generated

 

  Strýcu, mohl bych vás požádat o azyl před politikou?     Už je mi lépe, doktore. Zbavil jsem se nezdravého

                                                                                               optimismu a konečně jsem zdravě pesimistický.

 

Na Věstník přispěli: Eva Fryščáková, Alice Havlová, Alice a Petr Holmanovi, Jana Kapičková, Josef Maxant, Slávka a Mira Nesvadbovi, Karel Pelz, Anna Skamene, Dr. Alexander Skamene, Lidmila Špačková. Všem srdečně děkujeme!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové red. rady: Alena Berti, Lucie Čermáková, Míša Fuchs, Ludvík Martinů, Iva Radok. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.