Montrealský věstník                              Ročník 57

Březen/March 2021                    5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                   Číslo 7


 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány.

Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu: Alena Martinu, 5080 Glencairn Ave,

Montreal, QC, H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme!

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Čs. sdružení

Vzhledem k tomu, že se stále nemůžeme sejít osobně, letošní valná hromada montrealské pobočky Čs. sdružení se bude konat online pomocí aplikace Zoom. Setkání je naplánováno na neděli 21. března v 7 hodin večer. Máte-li zájem se zúčastnit, napište Aleně Martinů (amartinu@yahoo.com) nebo Míše Fuchsové (misha.fuchs@gmail.com), abychom vám poslaly pozvánku. Členům výboru ji zašleme bez požádání.

 

Oznamujeme našim členům, že členské příspěvky na rok 2021 činí stále 20.00 $ na osobu. Děkujeme všem, kteří už příspěvky zaplatili, a prosíme ostatní, aby vystavili šek na Czech and Slovak Association a poslali jej v obálce, kterou členům přikládáme k Věstníku, na adresu: Alena Martinů, 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. (Adresa na obálce je na Věstník kvůli razítku, které máme.) Děkujeme! (AM)

 

Česká škola Montreal

Ve svých příspěvcích často píšu o našich šikovných žácích, o náročné práci našich učitelek a dalších dobrovolníků. Dneska chci oslovit naše rodiče a prarodiče, bez kterých by Česká škola taky nemohla fungovat. Často bereme jejich snahu a čas věnovaný na zachování českého jazyka u jejich ratolestí jako samozřejmost. Říkáme si, že se přece věnují svým dětem či vnukům. Ale ruku na srdce! Oni by nemuseli, ale přesto se snaží! A mají sakramenskou výdrž, vytrvalost a nebeskou trpělivost.

     My, kdo žijeme v Montrealu, slyšíme všude angličtinu a francouzštinu. Naše české děti jsou v mnohých případech celé dny ve škole vystavené francouzštině a doma mluví tatínek s maminkou anglicky. Jak se do toho jazykového příboje může vejít navíc čeština? Chce to nevyčerpatelnou studnu houževnatosti vysvětlovat zlomky nebo passé composé v češtině, vždyť ve francouzštině by to bylo snadnější a rychlejší. Kolik z nás to vzdalo, když děti nastoupily do školy? Oni ne! Rodičové našich malých školáků českou konverzaci doma udržují, nevzdávají to. Klobouk dolů!

     Důležitou roli v udržování a předávání českého jazyka hrají taky další čeští příbuzní, nejčastěji babičky a dědové. Kolikrát jste byli svědky situace, kdy vnuk či vnučka tvrdošíjně odmítali komunikovat, protože prarodiče na ně mluvili jen česky. Děti se umí pěkně nervnout. Zlobí se, trucují, využívají starší sourozence a snaží se konverzovat přes ně nebo přes své rodiče. Jen tak dál, milí příbuzní, nevzdávejte to, vaše úsilí určitě není zbytečné.

     Milí čeští rodičové a prarodičové! Tleskáme Vám! Jsme vašimi obdivovateli a věřte, že společně si český jazyk v Montrealu udržíme a předáme ho příštím generacím. Každé česky vyslovené slovo se našim dětem a vnukům vrývá do paměti, usazuje se do jejich podvědomí. Určitou dobu tam znalost češtiny z dětství pospává, ale až jednoho dne nastane správný okamžik, mateřský jazyk vyplave na povrch a naše společné úsilí nabude konkrétní podoby. Nově založená třída dospěláků v České škole je toho živým důkazem. Od druhé konverzační hodiny mi začal můj syn sám od sebe textovat v češtině, a když si telefonujeme, začínáme česky. Jazykem, který slýchával, když mu bylo o 20 let méně. (Katka Kwasniaková)

 

Tábor Hostýn

Dětský tábor je letos naplánován opět na dobu tří týdnů, od neděle 4. července do soboty 24. července. Ceny zůstávají stejné: 395 $ za 1 týden, 765$ za 2 týdny a 960$ za 3 týdny. Ceny jsou NET, tj. daně se neplatí. Každé další dítě ze stejné rodiny má 10% slevu. Kvůli současné pandemii mohou být předepsaná určitá opatření, např. počet dětí může být omezen, a proto přihlašte své děti co nejdříve. V případě, že by tábor byl zrušen, vrátíme vám peníze. Přihlášky modifikované pro letošek jsou již na webu www.hostyn.org.

 

Hledáme vedoucí a pomocné kuchařky. Pro informace volejte Josefa Maxanta, tel. 450-465-4844.

 

Chatičky pronajímáme za 32$ za den. Polovina nebo celý tábor se dá také pronajmout. Pro rezervace pište Zbyňkovi Najserovi na email znajser@hotmail.com.

 

In memoriam

Oznamujeme, že paní Jaroslava (Jarina) ŽITNÁ zemřela tiše v Liberci dne 17. února 2021 ve věku 88 let. Mnozí z nás ji znali jako aktivní činovnici Sokola, několikrát byla v Kanadě na sletech, pomáhala s jejich organizací i nácvikem a i při sokolských dětských táborech. Mnoho lidí na ni bude dlouho vzpomínat. (AM)

 

A person with a beard

Description automatically generated with low confidenceSe zármutkem oznamujeme, že Prof. Pavel WINTERNITZ zemřel v sobotu 13. února 2021 po dlouhé srdeční chorobě. Narodil se 25. července 1936 v Praze, studoval teoretickou fyziku na Leningradské státní univerzitě (Saint Petersburg State University). Doktorát získal ve středisku jaderného výzkumu v Dubně u Moskvy. S několika tamními kolegy podnikl náročný výstup na horu Abú Alí ibn Síná (jinak Avicenna Peak, bývalý Leninův štít v Pamíru na hranici Tádžikistánu a Kyrgyzstánu, 7134 m vysoký).

     Po roce 1968 se svou rodinou emigroval, nejprve do Anglie (Rutherford High Energy Physics Laboratory), odkud se přesunul do USA. V roce 1972 přišel do Montrealu jako vědecký pracovník v Centre de Recherches Mathématiques a později působil jako profesor na katedře matematiky na Université de Montréal. Jeho vědecké přínosy do oblasti matematické fyziky byly oceněny např. cenou Canadian Association of Physicists (2002), v roce 2006 mu byl udělen titul Doctor Honoris Causa Českým vysokým učením technickým v Praze a v roku 2011  byl oceněn titulem Česká hlava. Jeho výjimečné vědecké výsledky v teoretické fyzice spojené s teorií grup byly oceněné v roce 2018 prestižní Wignerovou medailí. Profesor Winternitz měl spolupracovníky po celém světě a vždy sdílel své zanícení pro vědu se svými kolegy a studenty. Pavel byl renezanční osobnost se zájmy v mnoha oborech, a jeho znalosti vždy obohatily přátelské diskuze během společenských večeří organizovaných jeho manželkou Miladou, kde se setkávali jeho spolupracovníci a přátelé z celého světa.

     Pavel byl výjimečný vědec, kolega a velkorysý člověk. Bude nám všem chybět. (Zora Thomová a AM)

 

Výuka češtiny pro cizince

Nabízím výuku českého jazyka pro cizince pro všechny věkové kategorie, po skypu. Mám bohaté zkušenosti s výukou. Jsem velmi trpělivá. Cena za 45 minut cca 24 CAD. Výuka probíhá dle dohody. Zájemci, ozvěte se prosím na email dan.hav.peu@seznam.cz.

 

Trochu humoru

Jedna pubertální slečna s náušnicemi v obočí, obarvenými vlasy a potrhaným oblečením povídá druhé: "Mně se vlastně nijak nelíbí takhle vypadat, dělám to jenom proto, že takhle mě rodiče s sebou nikdy nikam netahají."

 

Dnešním rodičům dělají starosti dvě věci: Co z netu stahuje jejich syn a co na něj nahrává jejich dcera.

 

Šéf přijel do práce v novém Ferrari. Řekl jsem mu, že to je super auto, že se mi moc líbí. On odpověděl: "Pokud budeš poctivě makat, plnit práci jak máš, dělat přesčasy a makat i o víkendu, tak si za rok koupím ještě lepší."

 

Host překontroluje rysku u doneseného půllitru, zavolá si hospodského a vyjádří mu svou nespokojenost. Ten mu vysvětluje: "Ale pane, půllitr se to jenom jmenuje, s množstvím piva uvnitř to nemá nic společného!"

 

Různé zprávy

A picture containing text, clipart

Description automatically generatedPotřebujete prodat nemovitost v České republice? Na českém trhu s nemovitostmi působíme již od roku 1991, původně jako Pražská správa nemovitostí, od roku 2019 už jako společnost PSN. Jako český investor budujeme vlastní portfolio nemovitostí v Praze, Pardubicích a Hradci Králové. Hledáme nové příležitosti: zajímají nás hodnotné nemovitosti s potenciálem, za který jsme připraveni patřičně zaplatit. Dáme vám férovou nabídku a zaplatíme rychle. Starosti s nemovitostmi nechte na nás!

     Více informací o nás najdete na www.psnkupuje.cz. Probouzíme domy k životu!

 

Na Věstník přispěli: Václav Fait, Alice Gergel, Iva Radok, Emilia Strmen, a jeden dárce, který nechce být jmenován. Všem srdečně děkujeme!


Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové red. rady: Alena Berti, Lucie Čermáková, Míša Fuchs, Ludvík Martinů, Iva Radok. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.


A close up of a sign

Description automatically generated

 

 

 

_____________________________________

 

          JuDr. Jaroslav Horký        .

 

Veškeré právní služby

na území České republiky

 

     - občanské právo

     - obchodní právo

     - správa majetku

     - ostatní právní poradenství

 

     Sokolovská 6/85, 185 00 Praha 8

     Tel. 420 221 719 041

     Fax 420 221 719 059

     email info@ak-hp.cz

      www.ak-hp.cz

 

Parodontologie et implantologie

 

Dr. Lauren Spevack  Parodontiste

BSc. DMD Cert.Perio FRCD(C)

 

1155 rue University (Boul. Robert-Bourassa) #1405

Montreal, QC H3B 3A7

Tel. 514-303-7276  Fax 514-419-5227

lacliniqueparo@gmail.com  

www.ParoProsthoExcellence.com

 

 

Predaj, prenájom a kúpa

nehnuteľností

 

ZUZANA KARABOVÁ

Courtier immobilier résidentiel

et commercial

514 746 2540

zuzana@londonogroup.com

 

CharHong logo.jpg

 

3843 boul. Saint-Laurent

Tel. 514-844-6734

boucheriehongroise84@gmail.com

Nabízíme:

Mattoni (regular, lemon, orange, grapefruit), Kofola,

Tatranky, Horalky, Kávěnky, Fidorky (4 druhy), Mila, Amigo, Nugetta, zelí kysané, červené a bílé, halušky

a knedlíky v prášku, nakládané okurky, hořčice

(kremžská, plnotučná a další), Maggi,

výrobky Vitana a Dr. Oetker, salámy a klobásy

evropského typu (čabajka, uherský salám),

vídeňské párky, různé druhy sýrů

(bryndza, oštiepok, párenica, korbáčik a jiné)

 

 

 

Výkup

 

zlatých a stříbrných předmětů,

šperků, mincí a podobných cenností

 

Diskrétní jednání zaručeno

 

Jiří  514-616-9257

 

 

 

Pechousek%20logo%20CB%20upr 

    VÁCLAV & JOSEF PECHOUSEK

 

        2715 LOUIS A. AMOS                 TEL.: (514) 631-2047

        LACHINE, QUEBEC                  FAX: (514) 631-3209

        CANADA H8T 1C3                      josef@usinagevj.com

 

 

Knihovna exilové literatury

Libri Prohibiti

Senovážné náměstí 2, 110 00 Praha 1

 

Máte-li doma staré samizdatové nebo exilové

knihy, noviny, časopisy, nahrávky, filmy,

brožury, letáky, oběžníky a podobné tiskoviny,

ozvěte se! Finanční pomoc je rovněž vítána.

 

www.libriprohibiti.cz      info@libpro.cz

 

 

BARBARA ASGARY

 

artist

 

514-488-5514

 

www.barbaraasgary.com

 

barbara.asgary@gmail.com

 

 

 

 

Dr. Tomáš MACHÁN

 

zubný lekár

 

6600 Trans-Canada # 670, Pointe-Claire

naproti Fairview Shopping Center

 

Telefon: (514) 426-4228

 

PhDr. OLGA AJVAZOVÁ

Oficiální tlumočnice a překladatelka jazyka českého, slovenského, anglického, francouzského, španělského a ruského. Překlady všeho druhu, včetně odborných a ověřených. Tlumočení simultánní, konsekutivní i doprovodné. Korektury textů, výuka jazyků.

 

5254 Côte St. Antoine, Montréal, QC H4A 1P4

Telefon: (514) 481-3333

E-mail: olgatranslation@sympatico.ca

 

Honorární konzulát
České republiky v Montrealu
 
JUDr. Hynek Žikovský, konzul
 
2020 boul. R. Bourassa,  Suite 1920
Montreal, QC H3A 2A5
Tel.: 514-316-4383
e-mail: consul.czech.qc@gmail.com

montreal@honorary.mzv.cz

 

 

Telephone: (514) 737-4892

 

Dr. Jitka Ponka

Dental Surgeon/Chirurgien dentiste

 

    Office hours                       3550 Cote des Neiges

    By appointment                                      Suite 375

                                            Montreal, PQ H3H 1V4

 

 

 

Odkoupím

 

registrované i neregistrované střelné zbraně,

sportovní, lovecké, vojenské.

Restaurování starých či poškozených zbraní.

Potřebná povolení mám, převod zařídím.

Diskrétní jednání zaručeno.

 

                  Jiří  514-616-9257

 

Forman 4a

 

Bohemia 2011

 

 

 

PRENÁJOM VOZIDIEL

PRÍVESNÝCH VOZÍKOV                                  Mgr. Peter Németh

LIMUZÍNOVÝ SERVIS                                           Tomanova 70

Auto může být přistaveno ve Vídni                      83107 Bratislava

                                                                   Tel. 0903 24 24 26

 www.pozicanieauta.sk                     e-mail: info@svenscar.sk