Montrealský věstník                              Ročník 57

Duben/April 2021                       5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                   Číslo 8


 

Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány.

Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu: Alena Martinu, 5080 Glencairn Ave,

Montreal, QC, H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme!

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Čs. sdružení

Naše česká škola, která v současné "kovidní" době funguje velmi dobře přes internet, nás inspirovala a pobídla k čilejší komunikaci. Naši výroční schůzi montrealské pobočky Čs. sdružení jsme uspořádali v neděli 21. března v 7 hodin večer přes aplikaci ZOOM. Sešlo se nás celkem 12 členů. Schůze proběhla velmi hladce, hlavním tématem byla činnost české školy a bazarového odboru, který měl velký úspěch s balíčky vánočního cukroví pro seniory. Byl zvolený nový výbor – Míša Fuchsová zůstává předsedkyní, jako místopředseda byl zvolen Ludvík Martinů, pokladní se stala Katka Kwasniaková, Antonín Matoušek zůstává jednatelem a matrikářkou se stala Alena Martinů. Referentem pro seniory je nadále Iva Radoková, bazarový odbor zastupují Alice a Blanche Havlovy a referentkou pro českou školu je Andrea Larocque. Ema Košacká a Alois Fogl zůstávají čestnými členy výboru. Jakmile se zlepší situace, máme naplánováno již spoustu společných setkání a zajímavých akcí. Snad se už brzy dočkáme! (AM)

 

Česká škola Montreal

I přesto, že všechny naše aktivity probíhají již nehezkou řádku měsíců virtuální formou, stále se v naší české škole děje něco zajímavého. Třída pokročilých dětí pracuje už třetí hodinu na vzorech podstatných jmen a paní učitelka Andrea se snaží učit žáky, jak podstatná jména určit a jak se orientovat v tabulkách s pády. Později se žáci vrhnou na vzory přídavných jmen. Aby výuka češtiny nebyla naplněná jen gramatikou, připomněly si děti 100. výročí narození a 10 let od úmrtí pana Zdeňka Milera, slavného ilustrátora a tvůrce tolik oblíbeného Krtečka a jeho lesních kamarádů. Žáci si četli krátký text a podívali se na video o tvorbě a životě pana Milera.

     Také skupina menších žáků pod vedením paní učitelky Adély se letos zaměřuje na českou gramatiku. Nejprve probrali ú/ů, pak chvíli mluvili o slabikách a vysvětlili si, co je slabikotvorné R a L. Poslední hodinu začali probírat měkké souhlásky a chystají se přidat i tvrdé souhlásky. Kromě gramatiky měli také jednu hodinu prezentací českých osobností, o kterých se děti dočetly v oblíbené knížce o Česku.

     Pokročilá třída dospěláků pilně konverzuje na nejrůznější témata. Jmenujme například Moje oblíbená osobnost, Co pro mne znamená láska, Můj oblíbený seriál nebo Já a moje profese. Paní učitelka Daniela připravuje studentům zajímavé informace o významných českých osobnostech, jakými byli Bedřich Smetana, Jaroslav Seifert nebo Alfons Mucha. Podle slov paní učitelky se všichni úžasně dobře rozmluvili.

     Dospělí začátečníci se prokousávají výslovností českých souhlásek s háčky a samohlásek s čárkami.  Nacvičovali jsme krátké konverzační věty na téma "V restauraci v Praze" a vysvětlovali si rozdíly mezi světlým, tmavým a řezaným pivem. Každý student si jako domácí úkol připravil objednávku oběda či večeře v pražské restauraci. Většina kluků měla chuť na smažený sýr s hranolky, zatímco většina děvčat si objednala tvarohové knedlíky se švestkami posypané tvarohem. Výjimkou byla studentka Jenny, která dala přednost zákusku indiánek. Tím si šplhla u paní učitelky Katky, která indiánky z jahodové pěny bezmezně miluje!

     Dámy z Čs. sdružení a bazarového odboru nás požádaly o spolupráci v podpoře osamocených českých důchodců žijících v Montrealu a okolí. Kovidová izolace a osamocení má na naše seniory velmi těžký dopad! Přišly s návrhem, zdali by naši žáci mohli vyrobit pro české spoluobčany malé dárečky, které jim budou předány k Velikonocům. Protože se vídáme pouze virtuálně, oslovili jsme naše české maminky, aby se do této sympatické akce zapojily, případně s celou rodinou, i s babičkami a dědečky. Organizátorky bazaru budou zajišťovat vyzvedávání vyrobených dárků přímo v rodinách.

     Na závěr bych Vás chtěla informovat, že Česká škola v Calgary zorganizovala v historii vůbec první setkání představitelů českých škol v Kanadě, které se uskutečnilo virtuálně v neděli 21. února 2021. Sešlo se dvanáct zástupců z pěti českých škol, konkrétně my z Montrealu a naši kolegové z Ottawy, Toronta, Edmontonu a Calgary. Mezi pozvanými byla též paní Miloslava Minnes, zástupkyně českého velvyslanectví v Ottawě, která má na starosti spolupráci s českými školami. Náš diskusní program byl velmi bohatý. Jmenujme jeho hlavní body: Jak probíhá aktuální výuka? Jaké programy a aplikace užíváte k výuce? Jak udržujete pozornost žáků? Jaké materiály a zdroje používáte? Odkud čerpáte inspiraci? Původně naplánovaná dvouhodinová diskuse se protáhla na hodiny tři, a tak jsme se dohodli, že si setkání za dva měsíce pro velký úspěch zopakujeme. Už se moc těšíme. (Katka Kwasniaková)

 

Tábor Hostýn

Dětský tábor je letos naplánován opět na dobu tří týdnů, od neděle 4. července do soboty 24. července. Ceny zůstávají stejné: 395 $ za 1 týden, 765$ za 2 týdny a 960$ za 3 týdny. Ceny jsou NET, tj. daně se neplatí. Každé další dítě ze stejné rodiny má 10% slevu. Kvůli současné pandemii mohou být předepsaná určitá opatření, např. počet dětí může být omezen, a proto přihlašte své děti co nejdříve. V případě, že by tábor byl zrušen, vrátíme vám peníze. Přihlášky modifikované pro letošek jsou již na webu www.hostyn.org.

 

Český piknik bude v neděli 25. července.

 

Chatičky pronajímáme za 32$ za den. Polovina nebo celý tábor se dá také pronajmout.

 

Hledáme vedoucí a pomocné kuchařky. Pro informace volejte Josefa Maxanta, tel. 450-465-4844.

Potřebujeme také správce tábora. Vhodné pro manžele v důchodovém věku. Smlouva minimálně na 2 týdny. Pište Zbyňkovi Najserovi: znajser@hotmail.com.

 

Beseda

Vážení přátelé českého a slovenského jazyka a kultury z Montrealu a okolí, jarní sezóna kurzů češtiny, slovenštiny a konverzačních schůzek začne 27. dubna 2021. Tyto kurzy a konverzační schůzky budou opět přes ZOOM. Jsou doporučené pro mládež ve věku 15 let a starší a pro dospělé všech věkových kategorií a budou je vyučovat rodilí mluvčí českého a slovenského jazyka. Vzhledem k velkým rozdílům ve znalostech jazyků mezi lidmi, kteří se registrují, bude duben 2021 použit pro hodnocení jazykových znalostí a vytvoření příslušných skupin na stejné jazykové úrovni.  

     Kurzy pořádá BESEDA již od roku 2000. Kontaktujte nás co nejdříve pro vyhodnovací schůzku, jestliže se chcete zúčastnit. Prosím sdělte nebo pošlete také tuto zprávu ostatním, kteří by mohli mít zájem.  

A picture containing sculpture, handwear, stone

Description automatically generated     Další informační ZOOM setkání bude 13. dubna 2021. Kontaktujte nás, pokud se chcete zúčastnit, na emailu besedacanada@outlook.com nebo na telefonu 450-667-1947, pošleme vám pozvánku. (Viktor Vonka)

 

Kultura

Muzeum MUMAQ (Musée des métiers d'art du Québec) na 615 Sainte Croix Ave ve Ville Saint-Laurent zařadilo do své permanentní sbírky dílo výtvarnice Evy LAPKOVÉ nazvané Chuchotement (Šepot – na obrázku), glazurovanou keramiku 41 cm vysokou. Hlava schovaná za rukama symbolizuje epochu komunismu, kdy zdi měly uši a mlčení bylo nutné, aby se lidé vyvarovali udání či trestu. Doufejme, že muzeum, které je sice malé, ale velmi zajímavé, se někdy opět otevře návštěvníkům, abychom se mohli jít podívat. Evě Lapkové gratulujeme k této poctě! (AM)

 

In memoriam

Oznamujeme, že pan Walter (Vladimír) BROŽ zemřel 13. března po dlouhé nemoci ve věku 93 let.

     Narodil se v Příbrami a do Kanady odešel v roce 1951. Vystudoval inženýrský obor na University of Toronto a v roce 1954 se přestěhoval do Montrealu, kde pracoval 30 let pro CN. Byl aktivním členem české komunity, dlouhá léta zastával různé funkce ve výboru Čs. sdružení, pomáhal při bazarech a mnohých dalších akcích. Rád lyžoval, hrál tenis a cestoval. Bude nám velmi chybět.

     Jeho manželce Ivě a celé rodině vyjadřujeme tímto naši upřímnou soustrast. (AM)

 

Paní Susan (Zuzka) TRUXOVÁ zemřela po dlouhých potížích s demencí ve věku 95 let. Její rodina byla původně ze Slovenska a po pobytu v Maďarsku během 2. světové války se vrátili na Slovensko, aby ztratili všechen majetek za komunistického převratu. Odešla s rodinou do Anglie a pak, po svatbě s Luďkem Truxou se odstěhovali do Kanady, kde strávili zbytek života. Suzan byla členkou Čs. sdružení a pomáhala při bazarech. Pečlivě se starala o svého manžela až do jeho smrti v r. 2016. Když se její zdraví zhoršilo, odstěhovala se ke svým dětem do Toronta, kde zemřela. Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku. (AM)

 

Oznamujeme, že doktor Petr POHANKA zemřel 26. února 2021 po dlouhé bitvě s Alzheimerovou nemocí.

A person with a mustache

Description automatically generated with medium confidence     Narodil se v Prostějově 18. července 1940. Po ukončení studia na Palackého univerzitě v Olomouci byl promován na stomatologa. Po atestacích získal specializaci zubního chirurga. Pracoval jako závodní zubař ve fakultní nemocnici v Olomouci. V roce 1976 byl vyslán Polytechnou na výpomoc rozvojovým zemím do Alžíru. Vyučoval stomatologii na univerzitě v Constantin a zde také otevřel oddělení obličejové chirurgie po těžkých haváriích a střelných zraněních. Působil s celou rodinou v Alžíru po dobu tří let. Po návratu do Československa byl navržen na okresního primáře polikliniky ve svém rodném městě Prostějově, kde působil až do emigrace v roce 1986, kdy odešel s celou rodinou do Rakouska. Tam pracoval jako zubní lékař, ale nedostal azyl, a proto zažádal o emigraci do Kanady. Začátky byly těžké, začínal jako hygienista na zubní klinice. Přihlásil se na zkoušky National Bord of Canada, aby mohl pokračovat ve svém povolání. Nakonec se přihlásil na řádné studium na Montrealskou univerzitu a po jeho dokončení si koupil zubní ordinaci, kde pracoval se svou manželkou až do odchodu do důchodu.

     S manželkou si koupili pozemek v Laurentides, kde si nechali postavit chatu a kde pak trávili volné chvíle s dětmi a přáteli. Petr miloval přírodu, rybařil, surfoval a pracoval se dřevem. Byl velký sportovec: běhal Montrealský maratón, triathlony (se synem a dcerou), duathlony a v zimě lyžoval a zúčastňoval se závodů na běžkách. Velmi rád cestoval, fotil, natáčel výukové i rodinné filmy a jako lovec procestoval velkou část Kanady. Miloval svá tři vnoučata, která zasvětil do rybaření a fotografování. Měl rád jazz a klasickou hudbu, kterou mu manželka pouštěla až do poslední chvíle.

     Zemřel v den 49. výročí svatby ve společnosti své milující manželky. (Míla Pohanková)

 

Hody hody doprovody, dejte vejce malovaný

V této době se jako každoročně připravujeme na Velikonoce. Bohužel už druhý rok se nemůžeme sejít s dětmi na naší tradiční akci "Velikonoční pletení pomlázky a barvení vajíček." Podobně jako vloni bude každý barvit vajíčka doma, a ti, kdo si to ještě pamatují, si třeba upletou i tu pomlázku. Ale společnost a setkání s dětmi, jejich rodiči a prarodiči nám bude chybět. Abychom si Velikonoční pomlázku lépe připomněli a podělili se o své dojmy a nové zkušenosti, navrhujeme, abyste nám poslali vybrané fotky svých výtvorů. V příštím čísle pak vytiskneme speciální barevnou stránku s těmi nejhezčími a nejzajímavějšími!

     Všem vám přejeme, byste si velikonoční svátky užili co nejlépe! (AM)

 

Trochu humoru

     Čeština je kouzelná:                                                                               Zaniklé hlášky:

Všichni pili, jen František Nepil.                                                            Ruku na to!

Všichni ryli, jen Bohumil Hrabal.                                                           Ochutnej ode mne!

Všichni použili kleště, jenom Zdeněk Svěrák.                                         Zajdem si spolu na jedno?

Každý byl mokrý, jen Jiří Suchý.                                                           Buď pozitivní!

Všichni jsou cizinci, jen Svatopluk Čech.                                               Jak bylo ve škole?

Všichni sbírají jedlý houby, jen Zdeněk Nejedlý.                                    Sejdeme se v restauraci.

Všichni uchopili celé roucho, jen Stanislaw Lem.                                    Ruku líbám!

Všichni měli oštěpy dřevěné, jenom Jan Železný.                                    Jakou rtěnku si mám dát?

Všichni hráli zvolna, jenom Tomáš Pospíchal.                                        Za trest zůstaneš doma!

Já sbíral lipový květ a Karel Heřmánek.                                                  Všude dobře, doma nejlíp!

Všichni byli svěží, jenom Michal Malátný.                                             Nezajdem do kina?

Všichni si vyslechli osvobozující rozsudek, jen Tomáš Ortel.                   Kašlu na to.

A picture containing text, table

Description automatically generatedVšichni jsou opálení, jen Petr Spálený.

Všichni dali sprint, jen Tomáš Klus.

Všichni mrazili, jen Milan Chladil.

Všichni byli vzhůru, jenom Jaromír Spal.

Všem odpustil, jenom jí to Jan Vyčítal.

Každé otevřené dveře Jiří Zavřel.

Kdo nechtěl, tak ho Miroslav Donutil.

 

Na obrázku nová verze Člověče nezlob se, vhodná pro naši dobu.


 

Různé zprávy

A picture containing floor, chair, indoor, furniture

Description automatically generatedSáňky na prodej, dovoz z Čech (viz obrázek), zcela nové, pouze za 50 $. Už jen 30 ks na skladě! Pohodlné i pro dva dospělé, bezpečné, osvědčené! Zájemci volejte na 450-688-4563.

 

Film Česká Kanada vypravuje - Czech Canada Narrates s anglickými titulky je od 1. března 2021 možné shlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=GJ3OQoAIa10 jako dar všem příznivcům tohoto kraje, nacházejícího se v jihozápadním výběžku Českomoravské vrchoviny. Přejeme všem případným divákům, aby je film alespoň na chvíli přenesl do této báječné krajiny a za celý náš tvůrčí tým přejeme příjemný zážitek.

 

Nabízím výuku českého jazyka pro cizince pro všechny věkové kategorie, po skypu. Mám bohaté zkušenosti s výukou. Jsem velmi trpělivá. Cena za 45 minut cca 24 CAD. Výuka probíhá dle dohody. Zájemci, ozvěte se prosím na email dan.hav.peu@seznam.cz.

 

Životní příběhy našich krajanů, kteří odešli z Československa do všech koutů světa během 20. století, najdete na stránce www.czechoslovaktalks.com. Jsou mezi nimi lidé z USA, Austrálie, Jižní Ameriky i Kanady (najdete tam i příběh paní Olgy Novákové a Viktora Zichy). Tento projekt stále pokračuje a průběžně na něm stále přibývají nové příběhy. Máte-li zájem, aby váš životní příběh (nebo vašich předků) byl na této stránce také uveřejněn, napište na email marnekola@gmail.com. Text přibližně 800 slov dlouhý, psaný v první osobě (ich-forma), může být v češtině nebo v angličtině, a k tomu přidejte čtyři fotografie. Navštivte naši stránku, určitě vás zaujme. (Martin Nekola)

 

Advokátní kancelář H&P LAW, s.r.o., hledá potomky paní Marie Novotné, rozené Müllerové, narozené 17. července 1882 a provdané za Jana Novotného, hoteliéra v Istanbulu v Turecku. Jejich synové, Jaroslav Novotný, nar. 21. ledna 1910, a Alois Novotný, nar. 21. června 1915, oba v Istanbulu, se později přestěhovali do Kanady. Marie měla ještě dceru Janu Novotnou, nar. 13. srpna 1911, která se provdala za Karla Marka, narozeného 12. května 1908, a podle úředních záznamů s ním žila v roce 1945 ve Všenorech v Československu.

     Pokud máte jakékoliv bližší informace o této rodině, neváhejte nás kontaktovat na emailu dhorka@ak-hp.cz nebo na tel. +420 602 362664. Děkujeme.

 

The law firm H&P LAW is looking for descendants of Marie Novotná, née Müllerová, born on July 17, 1882, married to Jan Novotný, a hotelier in Instanbul, Turkey. Their sons, Jaroslav Novotný, born January 21, 1910, and Alois Novotný, born June 21, 1915, both in Istanbul, later moved to Canada. Marie also had a daughter, Jana Novotná, who was born on August 13, 1911, married Karel Marek, born May 12, 1908, and moved with him to Všenory, Czechoslovakia, where, according to the available evidence, they lived in 1945.

    If you have any information about this family, please contact us by email on dhorka@ak-hp.cz or by phone on +420 602 362664. Thank you.

 

A picture containing text, clipart

Description automatically generatedPotřebujete prodat nemovitost v České republice? Na českém trhu s nemovitostmi působíme již od roku 1991, původně jako Pražská správa nemovitostí, od roku 2019 už jako společnost PSN. Jako český investor budujeme vlastní portfolio nemovitostí v Praze, Pardubicích a Hradci Králové. Hledáme nové příležitosti: zajímají nás hodnotné nemovitosti s potenciálem, za který jsme připraveni patřičně zaplatit. Dáme vám férovou nabídku a zaplatíme rychle. Starosti s nemovitostmi nechte na nás!

     Více informací o nás najdete na www.psnkupuje.cz. Probouzíme domy k životu!

 

Na Věstník přispěli: Vesna Alinče, Alois Fogl, Antonín Matoušek, Eva Voleská, Vladimír a Anita Zichovi a dva dárci, kteří si nepřejí být jmenováni. Všem srdečně děkujeme!


Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové red. rady: Alena Berti, Lucie Čermáková, Míša Fuchs, Ludvík Martinů, Iva Radok. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.